Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

Clasa a VII-a
1. Corelează fiecare tip de libertate cu explicația care i se potrivește:

Libertate personală Se manifestă prin dreptul cetățenilor


de a iniția și de a conduce o activitate
economică și de a alege serviciile și
bunurile din piață.
Libertate economică Dă dreptul cetățenilor să participe
direct sau indirect la luarea deciziilor
prin intermediul votului
Libertatea politică Se manifestă pe baza respectării
normelor morale și juridice și a
dreptului de a gândi liber

2. Enumeră minimum 4 cauze care contribuie la apariția delincvenței


juvenile.
3. Ce sunt normele morale? Dar normele juridice?
4. Precizează care dintre următoarele afirmații sunt adevărate și care sunt
false:
 Copiii răspund penal de la vârsta de 16 ani.
 Justiția este instituția care apără și înfăptuiește dreptatea.
 Inițiativă legislativă pot avea doar deputații și senatorii.
 Unul dintre principiile după care se realizează justiția în România
este dreptul la apărare.
5. Care crezi că sunt cele mai puternice motive care îi determină pe oameni
să respecte legea?
Ordonează motivele,numerotând cu cifre de la 1 la 5 ( 1 – cel mai
puternic).
 Educația
 Teama de pedeapsă
 Concepțiile religioase
 Funcționarea societății
 Altele
6. Alcătuiește o listă cu cel puțin patru îndatoriri pe care ar trebui să le aibă
cetățenii din comunitatea ta.
Exemplu: înlăturarea zăpezii de la intararea în bloc sau din fața curții.
7. Ai aflat că la unele magazine din localitatea ta se vând alcool și tutun
minorilor,deși acest lucru este interzis prin lege. Adresează o scrisoare
autorităților din comunitate,semnalând acest aspect. Pentru aceasta vei
avea în vedere:
- Structura unei scrisori
- Menționarea drepturilor încălcate prin această practică
- Prezentarea a două argumente în favoarea respectării drepturilor
încălcate.