Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de lucru

1. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi la cerinţe:


Tratatul de la Versailles (1919)
,,Art. 42. Se interzice Germaniei de a menţine sau de a constitui fortificaţii, fie pe malul
stâng al Rinului, fie pe malul drept, la vest de o linie trasată la 50 km est de acest fluviu.
Art. 51. Teritoriile cedate Germaniei, în virtutea preliminarilor de pace semnate la
Versailles la 24 februarie 1871 şi a tratatului din Frankfurt de la 10 mai 1871 se
reintegrează în suvernanitatea franceză.
Art. 80. Germania recunoaşte şi va respecta cu stricteţe independenţa Austriei, între
frontierele care se vor fixa printr-un tratat.
Art. 119. Germania renunţa, în favoarea principalelor Puteri aliate şi asociate, la toate
drepturile şi titlurile sale asupra posesiunilor sale de peste mări.
Art. 160. Începând din acest moment, totalul efectivelor armatei statelor care constituie
Germania nu va trebui să depăşească o sută de mii de oameni, inclusiv ofiţeri şi
necombatanţi, şi va fi destinată exclusiv la menţinerea ordinei pe teritoriu şi la poliţia
frontierelor.
Art. 173. Orice fel de serviciu militar general obligatoriu va fi desfiinţat în Germania.
Armata germană nu va putea fi constituită şi recrutată decât prin angajări voluntare.”
a. Identificaţi, pe baza textului, clauzele teritoriale şi militare ale tratatului de la
Versailles.
b. De ce tratatul de la Versailles a fost considerat un dictat de către Germania.
Argumentaţi răspunsul.
2. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi la cerinţe:
,,Înaltele părţi contractante considerând că, pentru a dezvolta cooperarea între naţiuni, pentru a
le garanta pacea şi securitatea, este necesar să se accepte anumite obligaţiuni, de a nu recurge
la război, să se respecte relaţiile internaţionale bazate pe justiţie şi onoare, să se observe
riguros prescripţiile dreptului internaţional, recunoscute de aici înainte ca regulile de
conducere efectivă a guvernelor, să se facă să domnească dreptatea şi să se respecte cu sfinţenie
toate obligaţiile tratatelor, în raporturile mutual dintre popoarele organizate. Adoptă prezentul
pact, care instituie Societatea Naţiunilor.”
a. Identificaţi pe baza textului scopul constituirii Societăţii Naţiunilor.
b. Argumentaţi de ce Societatea Naţiunilor nu a putut să oprească agresiunea.
c. Menţionaţi două alianţe regionale care alcătuiesc sistemul securităţii colective.
d. Din ce motive recurg noile state europene la securitatea colectivă?