Sunteți pe pagina 1din 8

Realizaţi un program de orientare vocațională pentru elevi: activitate de grup.

Programul de orientare vocationala se adreseaza unui grup de elevi de clasa a VII, cu varste cuprinse
intre 12-14 ani.

Tipul activității: consiliere vocațională de grup

Grupul ţintă: 15 elevi din clasa a VII-a

Justificarea programului în acord cu nevoile grupului țintă:


-Proiectul este necesar pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:
 sa acordare o consiliere adecvata a elevilor pentru autocunostere in vedere alegerii unei
optiuni viitoare potrivite caracteresticilor fiecaruia de personalitate;
 prezentarea varietatea domeniilor de munca in care pot activa
 prezentarea tendintelor actuale in legatura cu alegerea unei cariere care sa ofere o buna
insertie sociala ulterioara.

-Avantaje
 posibilitate de autocunoasterea şi descoperirea personalitatii sub indrumarea unui cadru
specializat;
 Dezvoltarea deprinderilor de interacţiune sociala care vor putea ajuta elevul pe tot
parcursul vietii sale profesionale;
 Oferirea unor metode eficiente de învăţare, cetratate pe fiecare elev in parte şi
management al învăţării;
 Oferirea unei perspective asupra carierei viitoare in functie de abilitatile fiecarui
participant.

-Obiective

 dezvoltarea capacităţii de autoevaluare realistă și conştientizarea resurselor personale;


 identificarea modelelor de carieră
 realizarea unor conexiuni între modele de viață și valorile legate de muncă

Durata programului: un semestru

Activitati propuse si metode utilizate:

Tehnici de consiliere de grup


 exercițiu petru spargerea gheţii
 problematizarea
 învățare prin descoperire și colaborare
 joc de integrare

1.Activitatati de autocunoaştere:
Se va discuta cu elevii modul in care structurile Eului le influenţează convingerile, emoţiile şi
comportamentele
• Vor fi valorizate aspectele pozitive ale participantului
• Elevii vor observara propriilor ganduri, emoţii, comportamente
• Fiecare elev va realiza o analiza retrospectivă a traiectului de viaţă
• Elevii vor identifica interesele, analiza aspiraţiilor şi scopurilor
• Se vot identifica priorităţilor fiecarui participant
• Analiza valorilor personale
O metodă eficientă de cunoaştere de sine este aşa numita tehnică_SWQT

1. Activitate de comunicare si lucrul în echipă


Elevilor le va fi oferita posibilitatea sa:
 să aplice regulile de participare la discuţiile de grup
 să compare diferite tipuri de ascultare
 să exerseze deprinderile de ascultare activă
 să identifice persoanele potrivite pentru a comunica o situaţie de "criză" şi
 de a cere ajutor
 să descrie importanţa muncii in grup
 să aplice abilităţile de comunicare in grup
 să descrie ce este o prietenie
 să sesizeze modalităţile potrivite de a-ţi face prieteni
 să observe modalităţile acceptabile de caştigare a atenţie
 să adopte atitudini pozitive faţă de ceilalţi, incluzand increderea, respectul
 să evite atitudinile negative faţă de ceilalţi
3.Activitate de cunoastere a lumii profesiilor, a activitatilor specifice unor ocupaţii,analizarea
consecintelor schimbarilor economice,sociale şi tehnologice asupra profesiilor
 să recunoască diversitatea profesiilor
 să identifice profesii, servicii şi produse specifice comunităţii locale
 să descrie activităţile specifice unei profesii cunoscute
 să identifice cerinţe specifice ale unor profesii cunoscute
 să descrie elemente din stilul de viaţă specific unei profesii
Inventarele de interese - instrumentele cele mai uzitate in intervenţiile de orientare
Inventarele de interese au adesea şi variante care se pot auto-administra şi pot fi utilizate in
autocunoaştere, spre exemplu, Chestionarul de interese, bazat pe teoria lui Holland

4.Activitate de elaborare a planului de cariera de scurta şi lungă durată


„SCRISOARE…CĂTRE ANGAJATORUL MEU”,
„PORTOFOLIUL INDIVIDUAL”,
„CV-UL,
CHEIA SUCCESULUI MEU”

5. Activitati pentru capacitate de planificare a carierei


pacităţii de planificare a carierei
 să identifice relaţia dintre pregătirea educaţională şi oportunităţile de
 carieră profesională
 să delimiteze/recunoască posibilitatea de dezvoltare personală şi
 perfecţionare continuă prin practicarea unei profesii
 să identifice deprinderile şi competenţele transferabile
 să definească locul carierei in ansamblul rolurilor unei persoane
 să identifice posibilele conflicte de rol specifice varstei adulte
 să analizeze relaţia dintre interese şi competenţe in alegerea traseului
 educaţional şi profesional
 să identifice profesiile existente in familie şi influenţa exercitată asupra
 propriilor decizii educaţionale şi profesionale
 să analizeze modul in care stereotipiile de gen influenţează alegerea
 activităţilor şi proiecţiile legate de carieră
 să discute influenţa mediului şcolar asupra traseului educaţional şi
 profesional
 să evalueze rolul atitudinilor pozitive faţă de sine in alegerea traseului
 educaţional şi profesional
 să identifice surse formale şi informale de obţinere a informaţiilor despre
 profesiile de interes
 să descrie caracteristicile profesiilor de interes pe baza informaţiilor
 obţinute
 să relaţioneze oportunităţile de carieră cu necesităţile şi funcţiile societăţii
 să stabilească traseul educaţional relaţionat cu profesiile de interes
 să descrie relaţia dintre profesie, ocupaţie şi loc de muncă

Evaluarea:
- trebuie realizata o evaluare iniţială, prin chestionare aplicate elevilor, în vederea
stabilirii tematicii;
- o evaluare finală, prin aplicarea unor chestionare elevilor, cu scopul
aprecierii de către aceştia a beneficiilor/punctelor tari/punctelor slabe ale programului
parcurs, din perspectiva fiecăreia dintre categorii;
- la sfârşitul programului, elevii vor trebui să fie capabili să prezinte un plan propriu
de planificare şi decizie în domeniul carierei (obiective, acţiuni, resurse, stabilirea
priorităţilor…), cu scopul aprecierii beneficiilor programului pentru elevi;
Alegeţi o problemă pe care o manifestă un elev si realizati un plan de interventie

Descrierea cazului și justificarea nevoii de consiliere a acestuia

Eleva C.A, in varsta de 16 ani, la un liceu theoretic, este in clasa X.

-Date legate de comportamentul din ultima perioada al elevei in cauza:

Aceasta a observat ca in ultimele luni a avut o motivaţie şcolară destul de scăzută,


lipsă de interes, încredere scăzută în sistemul de invatamant si felul in care o va ajuta ulterior
in viata.

La acestea s-au asociat oboseala crescuta , anxietatea generalizata, sentimentele de


inferioritate fata de restul colegilor, abilităţile sociale reduse(eleva nu a reusit sa isi faca
niciun prieten de cand a inceput liceul)

-Conditii de viata ale elevei

Fata provine dintr o familie modesta, sărăcia, avand inca 4 frati mai mici, mama este
plecata din tara, iar tatal este foarte ocupat, neavand timp suficient pentru supravegherea
permanenta a copiilor.

Veniturile financiare ale familiei sunt limitate.

-Date legate de mediul scolar

Eleva relateaza ca in ultima perioada a simtit ca nu face fata nivelului mare de


informatii si teme pe care trebuie sa le pregateasca;

Ea povesteste si existenta unei comunicari dificile intre elev-profesor,cu evaluarea


subiectivă, care a condus la acumularea unor note mici, care nu ii dau posibilitatea sa
promoveze.

Antecedente medicale
Fata s-a dezvoltat normal pana in prezent

Nu a fost diagnosticata cu nicio boala cronica.

Prezentarea contextului în care problema devine evidentă

In semestrul al doilea al clasei a X-a, eleva nu a mai venit deloc scoala. Dirigintele
clasei, a trimis o scrisoare familiei, care a fost invitata la scoala, pentru a clarifica
situatiascolara a fiicei lor. Deoarece nu s-au prezentat nici cu aceasta ocazie, dirigintele a
efectuat o vizita la domiciliul familiei, unde a aflat(din discutiile avute cu tatal) ca fiica pleca
zilnic la scoala, si se intorcea de obicei pe la orele14.

Analiză a factorilor care mențin problema elevului


Cauzele psihologice care tin de starea de sanatate mintala a elevei.Au fost prezentate
anterior problemele pe care le prezinta fata raportat la acest aspect.\
Cauzele sociale, fata provinte dintr o familie numeroasa cu venituri putine. De asemenea,
absenta mamei poate avea un rol semnificativ in comportamentul fetei. La acestea se pot adauga
urmatoarele aspecte
 Lipsa imbracamintei sau incaltamintei sezoniere
 Lipsa conditiilor locative necesare studiului
 Costurile/cheltuielile educationale ridicate 
Cauzele psihopedagogice pun in evidenta ca eleva nu s-a acomodat cu nivelul de
informatii, nu si-a putut face prieteni, se simta discriminata de anumiti profesori.

Plan de interventie

o Imbunatatirea imaginii de sine si dezvoltarea capacitatii de autocunoastere


o Formarea deprinderilor de relationare pozitiva ( prin comunicare asertiva, abilitati
in rezolvarea de probleme si luare de decizii).
o Dezvoltarea motivatiei pentru invatare
o Formarea unor atitudini pozitive fata de un stil de viata sanatos.
o Orientarea carierei
o Realizarea unei întâlniri fata in fata cu părinţii elevei; 
o Conştientizarea părinţilor asupra necesităţii continuării şcolii pentru fiica lor;
o Responsabilizarea părinţilor şi a elevei;
o Recuperarea rămânerilor în urmă la învăţătură.
o Dezvoltarea stimei de sine;
o Identificarea factorilor de sprijin

Tipuri de activităţi pentru realizarea obiectivelor


1. Vizită la domiciliul elevei.
2. Discuţii cu părinţii elevulei despre situaţia şcolară a acesteia
3. Stabilirea unui „Contract de colaborare”, de comun acord, şi prin participarea tuturor
părţilor interesate la elaborarea şi respectarea lui: părinţi – elev – diriginte – profesor de
sprijin – consilier şcolar.
4. Realizarea de către consilierul şcolar a câte un program personalizat de consiliere
pentru fiecare: mamă, tată şi pentru copil.
5. Însoţirea elevului la un consult medical de specialitate pentru stabilirea tratamentului
in cazul asocierii depresiei
6. Monitorizarea zilnică a comportamentului la şcoală şi acasă
7. Monitorizarea prezenţei elevei la lecţii.
8. Monitorizarea prezenţei elevei la Cabinetul de sprijin.
9. Includerea elevei în activităţi gen „Şcoală după şcoală”.
10. Întâlniri periodice a factorilor de sprijin, pentru discutarea rezultatelor obţinute şi
reconsiderarea cazului, stabilirea a noi obiective şi activităţi specifice noii situaţii.
11.Consiliere legata de aptitudini in vederea orientarii spre o cariera
12.Cautarea unor motive personale care sa determine eleva sa isi recapete interesul pentru
invatare
13. Tehnici prin care eleva iși va cunoaște punctele tari, punctele slabe și resursele
proprii; reflectă critic asupra performanței proprii, folosind supervizarea

Identificarea și analiza variabilelor/factorilor care ar putea contribui la succesul


intervenției și a celor care ar putea împiedica schimbarea, identificarea resurselor;
 Factorii sociali   condiționați de relațiile interumane,  atitudine negativă;
 Factorii informaționali condiționați de cantitatea informațiilor parcurse , de calitatea 
acestora, de competențele de performanță, de coordonarea elevei în devenirea ei;
 Factorii instructivi-educativi ce se conturează prin activitățile întreprinse în vederea
deblocării creative, a formării de competențe;
 Factorii atitudinali condiționați de atitudinea față de actul instructiv-educativ, față de
profesor și relația stabilită cu acesta de necomunicare, neînțelegere.

Evaluare a progreselor, concluzii

Eleva va fi monitorizata zilnic cu ajutorul parintilor,fratilor, dirigintelui, colegilor de clasa in


vederea participarii la orele de invatamant. Aceste date vor fi trecute intr-un carnet de familie (de
cate ori a plecat fata de acasa in saptamana respectiva, ora plecarii si ora sosirii) iar dirigintele
clasei ii va monitoriza prezenta in functie de datele din catalog.

Informatiile vor fi date la sfarsitul fiecarei saptamani consilierului psihologic si se va discuta cu


eleva.

In concluzie, eleva poate fi ajutata pentru a isi continua studiile si a le finalizata prin participarea
activa atat a acesteia , cat si a consilierului si familiei.