Sunteți pe pagina 1din 2

TESTE ŞI ÎNTREBĂRI PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR

Capitolul 5 – Transformări în stare solidă a aliajelor fier – carbon – (partea – I + partea – II)

1) Recoacerea este tratamentul termic utilizat pentru:


a) obţinerea unor proprietăţi mecanice superioare comparativ cu cele ale stării structurale
normale de echilibru;
b) încălzirea, menţinerea şi răcirea materialelor metalice;
c) a corecta unele defecte provenite din prelucrări anterioare (turnare, laminare, forjare)
şi a pregăti materialul pentru prelucrări ulterioare.

2) Transformarea martensitică se caracterizează, între altele, prin aceea că:


a) se produce fără difuzie sau autodifuzie;
b) se produce în intervalul Ms (martensită start) - Mf (martensită finiş);
c) gradul de tetragonalitate creşte odată cu conţinutul de carbon.

3) La transformarea martensitică, rămânerea unei cantităţi de austenită reziduală (Arez), se


explică
prin:
a) viteza mare a transformării;
b) creşterea volumului cristalelor, prin reordonare atomică;
c) micşorarea gradului de tetragonalitate.

4) Care sunt structurile care se obţin, în ordine, la revenirea martensitei de călire?


a) Mrev , Trev , Srev , Pglob ; (Pglob - perlită globulară, Srev - sorbită de revenire,
b) Srev , Trev , Pglob , Mrev ; Trev - troostită de revenire,
c) Trev , Pglob , Srev , Mrev . Mrev - martensită de revenire)

5) Care dintre următorii constituenţi structurali prezintă cea mai mare duritate şi, respectiv, cea
mai redusă plasticitate?
a) Pglob ; (Pglob - perlită globulară, Srev - sorbită de revenire,
b) Mrev ; Mrev - martensită de revenire)
c) Srev .

6) Prin încălzirea (revenirea) peste 300C a structurii martensitice a unui oţel călit:
a) Rm şi HB se reduc; (Rm - rezistenţa mecanică, HB - duritatea,
b) A5 şi KV cresc; A5 - alungirea, KV - rezilienţa)
c) Rm şi HB cresc, iar A5 şi KV se reduc.

7) Prelucrabilitatea prin aşchiere a oţelurilor hipereutectoide este mai bună dacă structura
acestora este de natură:
a) perlitică lamelară;
b) perlitică globulară;
c) perlito-feritică.

8) Tendinţa de creştere a grăuntelui de austenită cu temperatura, se numeşte:


a) dilatare termică;
b) ereditate granulară;
c) indice granulometric.
9) Care este ordinea firească, în sensul descrescător al temperaturilor de răcire, a constituenţilor
care se obţin la răcirea izotermă a austenitei (diagrama TTT: transformare-temperatură-timp),
pentru un oţel eutectoid?
a) S, T, P, M, B; (P - perlită; S - sorbită; T - troostită;
b) P, T, S, B, M; B - bainită; M - martensită)
c) P, S, T, B, M.

10) Într-o diagramă TTT (transformare-temperatură-timp), viteza critică de călire se reprezintă


grafic:
a) prin tangenta la cotul curbei de început a transformărilor;
b) prin tangenta la cotul curbei de sfârşit a transformărilor;
c) prin tangenta la cotul curbei TTT.

S-ar putea să vă placă și