Sunteți pe pagina 1din 32

TEMA EVALUARE NR 1

Noile educatii
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, NEGOIANU INA

"Noile educatii" sunt definite in programele UNESCO, adoptate in ultimele decenii, "ca raspunsuri ale sistemelor educationale la
imperativele lumii contemporane" de natura politica, economica, ecologica, demografica, sanitara eic.
Continuturile specifice, propuse din aceasta perspectiva, sunt integrabile la toate nivelurile, dimensiunile si formele educatiei. Ele sunt prezentate in
termenii unor o-biective pedagogice prioritare care vizeaza: educatia relativa la mediu, educatia pentru buna intelegere si pace, educatia pentru
participare si democratie, educatia in materie de populatie, educatia pentru o noua ordine internationala, educatia pentru comunicare si pentru mass-
media, educatia pentru schimbare si dezvoltare, educatia nutritionala, educatia casnica moderna ( Noile educatii, coordonatori, Vaideanu, G.;
Neculau, A., ).
"Noile educatii" sunt adaptabile la nivelul fiecarei dimensiuni a educatiei, in functie de particularitatile acestora dar si de "ciclurile vietii" si
de conditiile sociale specifice fiecarui sistem educational. De exemplu, educatia ecologica sau educatia relativa la mediu, caic poate fi integrata la
nivelul educatiei morale (in invatamantul general), educatiei intelectuale (in invatamantul liceal), educatiei tehnologice (in invatamantul profesional),
ridica probleme specifice in anumite zone sau tari ale lumii, respectiv in cadrul diferitelor sisteme sociale si educationale.
Metodologia valorificarii "noilor educatii" vizeaza toate dimensiunile (intelectuala, morala, tehnologica, estetica, fizica) si formele
(formala, nonformala, informa-la) educatiei. Procesul declansat stimuleaza trecerea de la demersurile specifice la abordarile globale, interdisciplinare,
care permit aprofundarea unor probleme sociale care cer solutii concrete: pacea, democratia, justitia sociala, dezvoltarea, mediul, alimenta tia,
sanatatea, protejarea copiilor si a tinerilor, promovarea invatamantului si a cercetarii stiintifice...
Implementarea "noilor educatii" presupune elaborarea si aplicarea unor strategii pedagogice si sociale speciale. Ele vizeaza:
- patrunderea "noilor educatii" in programele scolare si universitare sub forma u-nor recomandari sau module de studiu independente, difuzate si prin
sistemele de comunicare moderne: televiziune, radio, retele de calculatoare etc;
- implicarea "noilor educatii" in programele educationale ca alternative proiectate in diferite formule pedagogice: module de instruire complementara
(formala-nonfor-mala), ghiduri, indrumari metodologice, lucrari fundamentale centrate asupra problemelor mari ale lumii contemporane (dezvoltarea
economica, tehnologia societatii informatizate, educatia permanenta, democratizarea scolii, reforma educatiei...):
- regandirea sistemelor de selectare si de organizare a informatei' in cadrul unui curnculum care, fie "introduce module specifice"- pentru "noile
educatii" - integrate ca discipline distincte in planul de invatamant (educatia ecologica, educatia pentru o noua ordine economica internationala...), fie
introduce continuturile specifice unei "noi educatii" in sfera mai multor discipline, printr-o "abordare infuzionala" ( Vai-deanu, George, , .,).
Aceste strategii pot dezvolta si o alta tendinta tipica proiectelor transdisaplinare: abordarea unei probleme sau chiar a unei discipline de invatamant cu
contnbutia unor cunostinte metodologice provenite din directia tuturor continutunlor integrate generic in formula "noile educatii".
Evolutia "noilor educatii" raspunde provocanlor "emergente, grave si de anvergura planetara" inregistrate mai ales dupa sub genericul
"problematicii lumii contemporane" (JP.L.C.) - Vaideanu, George, , .-.
"Noile educatii" reprezinta, intr-un fel, o continure a curentului pedagogic afirmat la inceputul secolului XX, sub numele de "Educatia noua".
"Educatia noua" era centrata indeosebi asupra innoirii raportului metodologic educator - educat.
"Noile educatii" sunt centrate, mai ales, asupra unor obiective si mesaje noi, care determina continuturile si strategiile educatiei in conditiile lumii
contemporane.
"Noile educatii" evolueaza in functie de procesarea realizata la nivelul obiectivelor propuse care dau si "denumirea" fiecarei structuri de continut,
care poate fi proiectat ca modul sau disciplina de studiu conceput strategic in plan disciplinar, dar mai a-les in plan interdisciplinar si transdisciplinar.
Educatia ecologica sau educatia relativa la mediu vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor de rezolvare a problemelor declansate odata
cu aplicarea tehnologiilor industriale si postindustriale la scara sociala, care au inregistrat numeroase efecte negative la nivelul naturii si al existentei
umane.
Educatia pentru schimbare si dezvoltare vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor de adaptare rapida si responsabila a personalitatii
umane la conditiile inovatiilor si ale reformelor sociale inregistrate in ultimele decenii ale secolului XX, in perspectiva secolului XX.
Educatia pentru tehnologie si progres vizeaza formarea si cultivarea aptitudinilor generale si speciale si a atitudinilor afective,
motivationale si caracteriale, deschise in directia aplicarii sociale a cuceririlor stiintifice in conditii economice, politice si culturale specifice
modelului societatii postindustriale de tip informational.
Educatia fata de mass-media vizeaza formarea si cultivarea capacitatii de valorificare culturala a informatiei furnizata de presa, radio, televiziune etc,
in conditii de
diversificare si de individualizare care solicita o evaluare pedagogica responsabila la scara valorilor sociale.
Educatia demografica sau educatia in materie de populatie vizeaza cultivarea responsabilitatii civice a personalitatii si a comunitatilor
umane in raport cu problemele specifice populatiei, exprimate la nivelul unor fenomene: crestere, scadere; densitate, migratie; structura profesionala,
pe varste, sex; conditii de dezvoltare naturale, sociale (economice, politice, culturale, religioase etc.) - situate in context global, regional, national,
teritorial, zonal, local.
Educatia pentru pace si cooperare vizeaza formarea si cultivarea aptitudinilor si a atitudinilor civice de abordare a problemelor sociale
prin dialog si participare efectiva la rezolvarea pedagogica a contradictiilor obiective si subiective care apar in conditii de (micro)grup sau in
contextul comunitatii sociale (profesionale, economice, politice, culturale, religioase etc), la nivel national, teritorial, zonal, local.
Educatia sanitara moderna vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor specifice de proiectare si de organizare rationala a vietii in
conditiile rezolvarii unor probleme specifice educatiei pentru petrecerea timpului liber, educatiei casnice moderne, educatiei nutritionale, educatiei
sexuale...
Evolutia "noilor educatii" marcheaza si procesul de valorificare metodologica a a-cestora la nivelul celor cinci dimensiuni ale activitatii de formare-
dezvoltare a personalitatii. Putem vorbi astfel de un demers intelectual al "noilor educatii"; un demers moral al "noilor educatii"; un demers
tehnologic al "noilor educatii"; un demers estetic al noilor educatii; un demers fizic - sanitar si sportiv - al "noilor educatii".
Raporturile metodologice deschise intre dimensiunile educatiei si "noile educatii" angajeaza urmatoarele patru demersuri pedagogice
institutionalizate, deja, la nivelul sistemelor moderne de invatamant.
TEMA EVALUAREA NR 2

Nr. Noi educații Citate celebre

crt.

1. educaţia 1. Privește adânc natura. Și apoi vei înțelege totul mai bine. – Albert
Einstein
relativă la

mediu 2. Timpul petrecut în natură ne conduce spre noi înșine. – Shikoba

(educaţia
3. O plimbare în natură îți conduce sufletul înapoi acasă. – Mary Davis
ecologică)
5. Mă simt acasă printre copaci. – JRR Tolkien

6. Lumea e de o frumusețe totală – o promisiune fără sfârșit de magie și


lucruri minunate. – Ansel Adams

2. educaţia
1 .Orice lege care încalcă drepturile omului este, în esenţă, nedreaptă şi
pentru tiranică.-Maximilien Robespierre
drepturile
2. E mai uşor să impui drepturile omului decât să le respecţi.-Victor
omului Martin

3. Sunt în favoarea drepturilor animalelor ca şi în favoarea drepturilor


omului. Aceasta este calea unui om complet.-Abraham Lincoln

3. educaţia
1.Democraţia este un mecanism care garantează că nu vom fi guvernaţi
pentru
mai bine decât merităm.-George Bernard Shaw
participare
2.Democraţia are nevoie de o virtute: încrederea. Fără ca aceasta să fie
şi
construită, nu poate exista o democraţie adevărată.-Victoria Camps
democraţie
3.Democraţia este puterea poporului bine informat.-Alexis de
Tocqueville

4. educaţia
Evoluţia se bazează pe comunitate şi cooperare.-Bruce Lipton
comunitară
TEMA DE EVALUARE NR 3

CLASA I

PROGRAMĂ DE OPŢIONAL
,, MICII ECOLOGIŞTI”

ARGUMENT:

Interesul şi dragostea pentru natură sunt, la majoritatea copiilor, instinctive. În plus, comportamentele şi convingerile formate la o vârstă cât mai fragedă
sunt cele care se păstrează cel mai bine toată viaţa. Copiii trebuie să conştientizeze şi să exprime respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe
care îl vor moşteni generaţiile viitoare.

Putem visa la o lume mai bună, mai curată, la un univers al păcii şi înţelegerii, nu se aşteaptă totul de la copii doar, dar cu ajutorul lor, prin intermediul
lor, se poate face un pic mai bine, se poate ajunge şi la sufletul celor mari. Cu toate că adulţii sunt exemplele clare, vizibile de urmat ale copiilor, şi copiii pot fi
exemple pentru adulţi. Copiii admiră natura cu alţi ochi, fiind în perioada de descoperire a ei, şi o contemplă mai bine decât adultul.

COMPETENṬE SPECIFICE:

1. Dezvoltarea capacităţii de explorare a mediului înconjurător


2. Formarea atitudinilor favorabile înbunătăţiriirelaţiilor dintre om şi mediu
3. Stimularea interesului elevilor în realizarea unui mediu echilibrat.

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:

1. Dezvoltarea capacităţii de explorare a mediului înconjurător


Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare

1.1 Observarea elementelor mediului înconjurător; - observarea mediului natural, a ecosistemelor din zona
geografică, în diferite anotimpuri;

- aplicaţii practice, drumeţii;

- consultarea de materiale bibliografice, albume, atlase


botanice, zoologice, ecologice pentru identificarea
plantelor şi animalelor din zonă;

- explorarea mediului natural;

1.2 Efectuarea de experimente pentru a descoperi - recoltarea de probe de apă, sol etc;
transformări ale mediului la diferiţi factori;
- consultarea de materiale bibliografice;

- măsurarea temperaturii apei, solului, aerului;

- compararea caracteristicilor mediului poluat cu cel


nepoluat ;

- compararea probelor de apă şi sol recoltate;

- realizarea de investigaţii în mediul înconjurător;

1.3 Înregistrarea caracteristicilorşi fenomenelor - realizarea de scheme, tabele pentru înregistrarea


observate în mediu. datelor măsurătorilor efectuate;

- completarea de fişe de observaţie date;

- utilizarea de simboluri şi semne convenţionale;

- alcătuirea unor liste de plante şi animale;


2. Formarea atitudinilor favorabile înbunătăţiriirelaţiilor dintre om şi mediu

Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare

2.1 Recunoașterea, în natură, a acţiunilor umane faţă de - discuţii în grup;


mediul înconjurător
- jocuri de rol;

- observarea de desene, experimente, activităţi umane în


care se stabilesc relaţii între om şi mediu;

2.2 Identificarea surselor de poluare în mediul - observarea de imagini;


înconjurător;
- observarea mediului natural;

- comentare de materiale TV, articole de presă care au ca


temă poluarea

2.3 Determinarea regulilor de comportament ecologic în - observarea de imagini atlase, hărţi cu plante şi animale
deversesituaţii; ocrotite de lege din ţara noastră;

- recunoaşterea plantelor medicinale uzuale;

- comentarii pe marginea unor materiale auxiliare ce


descriu rezervaţii naturale;

- comentarea de situaţii problemă;

- jocuri de rol;
3. Stimularea interesului elevilor în realizarea unui mediu echilibrat.

Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare

3.1 Exprimarea interesului și dragosteifaţă de mediul - activităţi de curăţenie, de îngrijre a mediului natural;
înconjurător
- concursuri pe teme de protecţie a mediului;

- drumeţii;

- asumare de roluri în cadrul grupului de investigare;

- exprimarea de opinii, propuneri, sugestii privind


protecţia mediului

3.2 Popularizarea regulilor de comportament ecologic - realizarea de afişe, postere, indicatoare, plăcuţe cu date
despre zonele, plantele şi animalele protejate;

- creaţiiartistico-plastice;

- prezentarea de scenete de teatru, cântece pe teme de


ocrotire a naturii

CONȚINUTURI:

1. Mediul înconjurător

¤ Domenii ale studierii mediului înconjurător

¤ Tipuri de mediu

¤ Aspecte sezoniere

2. Deteriorarea mediului
¤ Factorii naturali şi artificiali ai degradării mediului

¤ Poluarea mediului

3. Protecţia naturii

¤ Plante şi animale ocrotite din Romănia

¤ Parcuri şirezervaţii naturale

4. Plantele medicinale

5. Activităţi concrete de cunoaştereşi ocrotire a mediului înconjurător

¤ Cunoaşterea plantelor şi animalelor din zonă

¤ Cunoaşterea evenimentelor ecologice importante

¤Ecosisteme locale

¤ Cultivarea plantelor de ghiveci

¤ Sfaturi ecologice

¤ Colţul viu

¤ Aplicaţii practice, drumeţii, concursuri pe teme ecologice, integrarea cunoştinţelor de mediu în înlecţii din diverse arii curriculare

¤ Întocmirea unui calendar ecologic

Conţinuturi (asociate competenţelor)

- reguli de protejare a naturii


- plante în ghivece

- exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta;

- implicarea activă, colaborând cu alţii pentru rezolvarea problemelor de mediu.

VALORI ṢI ATITUDINI

- respectarea normelor și regulilor de protecţie a mediului înconjurător

- formarea unei atitudini pozitive în relaționarea cu mediul natural și social, de toleranță, responsabilitate, protecție și solidaritate în îndeplinirea scopurilor
comune

- manifestarea unei conduite ecologice, bazată pe păstrarea valorilor naturii

- aplicarea normelor de protejare și respect a mediului, de îmbunătățire a calității vieții

- manifestarea spiritului de responsabilitate civică în utilizarea rațională a resurselor natural

Sugestii metodologice: conversaţia, observaţia, exerciţiul, povestirea, problematizarea, brainstormingul, jocul de rol, dramatizarea, munca în perechi,
activitatea practică.

RESURSE UMANE:

- copii;
- părinţi;
- comunitate.
RESURSE MATERIALE:

* plante,

* animale şi alte vieţuitoare;

* albume, poze, pliante, cărţi şi reviste;


* mijloace audio-video;

* aparatură modernă: calculator, microscop şi diverse ustensile de laborator;

* roci, pietre, nisip, apă etc.

Evaluare:

 album
 lucrările copiilor
 porofoliul opţionalului
 concurs pe teme ecologice
 carnaval
Bibliografie:

- Dinca Elena, ,,Copiii si natura - educaţie ecologică şi de protecţie a mediului”, Editura Caba, 2008 
-Antologie de texte literare, Editura Aramis, Bucureşti, 2005;

-„Curriculum pentru educaţie timpurie”, Bucureşti, 2019;

- Revista învăţământul preşcolar nr. 1-2 din 2010


TEMA DE EVALUARE NR 4

CLASA I
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR,
NEGOIANU INA

PROGRAMĂ DE OPŢIONAL
,, MICII ECOLOGIŞTI”
ARGUMENT:

Interesul şi dragostea pentru natură sunt, la majoritatea copiilor, instinctive. În plus, comportamentele şi convingerile formate la o vârstă cât mai fragedă
sunt cele care se păstrează cel mai bine toată viaţa. Copiii trebuie să conştientizeze şi să exprime respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe
care îl vor moşteni generaţiile viitoare.

Putem visa la o lume mai bună, mai curată, la un univers al păcii şi înţelegerii, nu se aşteaptă totul de la copii doar, dar cu ajutorul lor, prin intermediul
lor, se poate face un pic mai bine, se poate ajunge şi la sufletul celor mari. Cu toate că adulţii sunt exemplele clare, vizibile de urmat ale copiilor, şi copiii pot fi
exemple pentru adulţi. Copiii admiră natura cu alţi ochi, fiind în perioada de descoperire a ei, şi o contemplă mai bine decât adultul.

COMPETENṬE SPECIFICE:

4. Dezvoltarea capacităţii de explorare a mediului înconjurător


5. Formarea atitudinilor favorabile înbunătăţiriirelaţiilor dintre om şi mediu
6. Stimularea interesului elevilor în realizarea unui mediu echilibrat.

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:

3. Dezvoltarea capacităţii de explorare a mediului înconjurător

Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare

1.1 Observarea elementelor mediului înconjurător; - observarea mediului natural, a ecosistemelor din zona
geografică, în diferite anotimpuri;

- aplicaţii practice, drumeţii;


- consultarea de materiale bibliografice, albume, atlase
botanice, zoologice, ecologice pentru identificarea
plantelor şi animalelor din zonă;

- explorarea mediului natural;

1.2 Efectuarea de experimente pentru a descoperi - recoltarea de probe de apă, sol etc;
transformări ale mediului la diferiţi factori;
- consultarea de materiale bibliografice;

- măsurarea temperaturii apei, solului, aerului;

- compararea caracteristicilor mediului poluat cu cel


nepoluat ;

- compararea probelor de apă şi sol recoltate;

- realizarea de investigaţii în mediul înconjurător;

1.3 Înregistrarea caracteristicilorşi fenomenelor - realizarea de scheme, tabele pentru înregistrarea


observate în mediu. datelor măsurătorilor efectuate;

- completarea de fişe de observaţie date;

- utilizarea de simboluri şi semne convenţionale;

- alcătuirea unor liste de plante şi animale;

4. Formarea atitudinilor favorabile înbunătăţiriirelaţiilor dintre om şi mediu

Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare


2.1 Recunoașterea, în natură, a acţiunilor umane faţă de - discuţii în grup;
mediul înconjurător
- jocuri de rol;

- observarea de desene, experimente, activităţi umane în


care se stabilesc relaţii între om şi mediu;

2.2 Identificarea surselor de poluare în mediul - observarea de imagini;


înconjurător;
- observarea mediului natural;

- comentare de materiale TV, articole de presă care au ca


temă poluarea

2.3 Determinarea regulilor de comportament ecologic în - observarea de imagini atlase, hărţi cu plante şi animale
deversesituaţii; ocrotite de lege din ţara noastră;

- recunoaşterea plantelor medicinale uzuale;

- comentarii pe marginea unor materiale auxiliare ce


descriu rezervaţii naturale;

- comentarea de situaţii problemă;

- jocuri de rol;

4. Stimularea interesului elevilor în realizarea unui mediu echilibrat.

Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare

3.1 Exprimarea interesului și dragosteifaţă de mediul - activităţi de curăţenie, de îngrijre a mediului natural;
înconjurător
- concursuri pe teme de protecţie a mediului;
- drumeţii;

- asumare de roluri în cadrul grupului de investigare;

- exprimarea de opinii, propuneri, sugestii privind


protecţia mediului

3.2 Popularizarea regulilor de comportament ecologic - realizarea de afişe, postere, indicatoare, plăcuţe cu date
despre zonele, plantele şi animalele protejate;

- creaţiiartistico-plastice;

- prezentarea de scenete de teatru, cântece pe teme de


ocrotire a naturii

CONȚINUTURI:

1. Mediul înconjurător

¤ Domenii ale studierii mediului înconjurător

¤ Tipuri de mediu

¤ Aspecte sezoniere

2. Deteriorarea mediului

¤ Factorii naturali şi artificiali ai degradării mediului

¤ Poluarea mediului

3. Protecţia naturii
¤ Plante şi animale ocrotite din Romănia

¤ Parcuri şirezervaţii naturale

4. Plantele medicinale

5. Activităţi concrete de cunoaştereşi ocrotire a mediului înconjurător

¤ Cunoaşterea plantelor şi animalelor din zonă

¤ Cunoaşterea evenimentelor ecologice importante

¤Ecosisteme locale

¤ Cultivarea plantelor de ghiveci

¤ Sfaturi ecologice

¤ Colţul viu

¤ Aplicaţii practice, drumeţii, concursuri pe teme ecologice, integrarea cunoştinţelor de mediu în înlecţii din diverse arii curriculare

¤ Întocmirea unui calendar ecologic

Conţinuturi (asociate competenţelor)

- reguli de protejare a naturii


- plante în ghivece

- exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta;

- implicarea activă, colaborând cu alţii pentru rezolvarea problemelor de mediu.

VALORI ṢI ATITUDINI

- respectarea normelor și regulilor de protecţie a mediului înconjurător

- formarea unei atitudini pozitive în relaționarea cu mediul natural și social, de toleranță, responsabilitate, protecție și solidaritate în îndeplinirea scopurilor
comune

- manifestarea unei conduite ecologice, bazată pe păstrarea valorilor naturii

- aplicarea normelor de protejare și respect a mediului, de îmbunătățire a calității vieții

- manifestarea spiritului de responsabilitate civică în utilizarea rațională a resurselor natural

Sugestii metodologice: conversaţia, observaţia, exerciţiul, povestirea, problematizarea, brainstormingul, jocul de rol, dramatizarea, munca în perechi,
activitatea practică.

RESURSE UMANE:

- copii;
- părinţi;
- comunitate.
RESURSE MATERIALE:

* plante,

* animale şi alte vieţuitoare;

* albume, poze, pliante, cărţi şi reviste;


* mijloace audio-video;

* aparatură modernă: calculator, microscop şi diverse ustensile de laborator;

* roci, pietre, nisip, apă etc.

Evaluare:

 album
 lucrările copiilor
 porofoliul opţionalului
 concurs pe teme ecologice
 carnaval
Bibliografie:

- Dinca Elena, ,,Copiii si natura - educaţie ecologică şi de protecţie a mediului”, Editura Caba, 2008 
-Antologie de texte literare, Editura Aramis, Bucureşti, 2005;

-„Curriculum pentru educaţie timpurie”, Bucureşti, 2019;

- Revista învăţământul preşcolar nr. 1-2 din 2010

TEMA DE EVALUARE NR 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNIREA


LOCALITATEA UNIREA
JUDEȚUL DOLJ

PROIECT DIDACTIC
CLASA: I
POPUNĂTOR:Prof.înv.primar,Negoianu Ina
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere si orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Magia primăverii,,
SUBIECTUL LECȚIEI: Meseriile-,,Ce meserie mă reprezintă?,,
SCOPUL LECȚIEI:alegerea unei meserii potrivite
FORMA DE REALIZARE: lecţie integrată (DP, CLR, AVAP,MM)
TIPUL LECŢIEI: însușire de noi cunostințe

COMPETENȚE GENERALE:

1.Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și de ceilalți

2. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți

3.Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în context școlar

COMPETENŢE SPECIFICE:
DP
1.1.Prezentarea unor trăsăuri personale elementare, în contexte variate
2.1.Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal
2.2.Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale despre propriile experiențe de viață
2.3.Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi un bun prieten
3.3.Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate

CLR
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine

AVAP
2.3.Realizarea de obiecte/construcții folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici simple
MM
3.1.Manifestarea liberă,adecvată,pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare,în funcție de conținutul și caracterul muzicii

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1- să citescă corect,fluent,conștient și expresiv poezia;

O2- să participe la completarea schemei de pe tablă(metoda ciorchinelui);

O3- să aleagă obiectele corespunzătoare imaginii, pentru a mima corect meseria de pe cartonaș;

O4- să completeze fișa cu meseriile rezultate din aflarea răspunsului corect la ghicitori;

O5-să aleagă meseria care crede că i se potrivește;

O6-să se manifeste adecvat pe cântecelul audiat.

STRATEGII DIDACTICE:
I.Metode și procedee: conversaţia, explicaţia,exercițiul,demonstrația,problematizarea,observația,
exemplul, metoda ciorchinelui,jocul didactic
II.Mijloace de învățământ: calculator,televizor, tablă,marker ,cartonașe cu meserii,obiecte specifice unor meserii, fișe de muncă
independentă
III. Resurse temporale: 45 minunte
IV.Resurse umane: 29 elevi
V.Resurse spațiale: sala de clasă
VI. Forme de organizare: frontal, individual
VII. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea reciprocă, autoevaluarea,aprecieri verbale
BIBLIOGRAFIE:
 M.E.N–,,Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală – clasa I”, Bucureşti, 2013;
 Neacșu, Ion,-,,Instruire și învățare”, Editura Științifică, București, 1990;
 www.didactic.ro
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Etapele Obiecti Conţinut ştiinţific STRATEGII DIDACTICE Evaluare
Metode şi Mijloace Forme
lecției ve opera
procedee de de
ționale Activitatea învățătorului Activitatea elevilor învățămâ organiza
nt re
Momentul Asigur condiţiile necesare unei
desfăşurări optime a orei de Conversa Calenda Frontal
origanizatoric Elevii se pregătesc
Dezvoltare personală: ţia rul natu
-amenajarea spaţiului; pentru ora de dezvoltare Observația rii
-repere temporale (anotimpul,
personală.
ziua din săptămână, data, luna, anul).
Captarea O1 Observația Calculator Observarea
Se va capta atenția elevilor cu Elevii vor citi poezia
atenţiei Exercițiul Televizor Frontal sistematică
ajutorul unei poezii .(,,Ce miros au frontal ,apoi vizionează
meseriile?,, de Gianni Rodari.) recitarea acesteia pe
Anexa 1 televizor.

Anunţarea ,,Astăzi vom vorbi despre meserii, Conversa Frontal Observarea


temei şi a despre cât de importanți sunt oamenii Elevii ascultă cu atenție. ția sistematică
obiectivelor din jurul nostru prin munca pe care o Explicația
lecţiei desfășoară.Doresc ca la sfârșitul orei
fiecare dintre voi să își aleagă o
meserie potrivită.Pentru aceasta, va
trebui, ca pe parcursul întregii ore,să
fiți foarte atenți la tot ceea ce vom
discuta și vom face împreună.Deci
pentru a face alegerea potrivită,va
trebui să treceți câteva probe.,,
Dirijarea Voi completa schema de la tablă,cu Elevii enumeră meserii Conversa Tabla Indivi- Observarea
învăţării O2 ajutorul elevilor. pe care doresc să le ția Marker dual sistematică
,,Vă rog să îmi enumerați meserii pe
,,îmbrățișeze,, în viitor. Exemplul
care doriți să le practicați când veți
deveni adulți ,spunându-mi pe cine
ajutați prin munca voastră.,,
Anexa 2

O3 În continuare se va desfășura jocul Elevii vor căuta obiectele Cartonașe Indivi Feedback-ul
,,Ghicește meseria!,, . potrivite pentru a sugera
Demonstra Obiecte dual Colegilor
Elevii vor găsi în bancă un cartonaș cât mai bine ce este pe
pe care este desenată o meserie.Cu cartonaș.Colegii vor ghici ția Diferite
ajutorul unor obiecte aflate pe o meseria mimată.
Problemati
măsuță în fața clasei,aceștia vor
trebui să mimeze meseria. zarea
,,Dacă sunteți atenți și veți denumi
corect meseriile, apoi vom viziona
un filmuleț despre acestea. ,, Televizor Frontal Observarea
După joc , se va viziona filmulețul Elevii vor viziona
Observația Calculator sistematică
,,Stiați că?-Despre meserii-Învățăm filmulețul pe televizor.
cu Roboland ,,(sursa Youtube).
Anexa 3

,,Ultima probă pe care trebuie să o Elevii vor completa


O4 Problemati Fișa de Frontal Autoevalua
treceți constă în completarea corectă rebusul în urma citirii unor
a unui rebus al meseriilor.Pe ghicitori , apoi se vor zarea muncă Indivi re
verticala A-B veți afla din nou corecta cu ajutorul fișei de
Exercițiul indepen dual
numele temei noastre de astăzi.,, pe ecranul televizorului.
Se va realiza atât citirea frontală, dentă
cât și cea individuală.
Televizor
Anexa 4

Obținerea O5 ,,Pentru că ați trecut cu succes toate Elevii vor denumi fiecare Conversa Fișa de Indivi Observarea
probele, acum sunteți pregătiți să vă
performanței alegeți o meserie potrivită și care să o meserie . ția colorat dual sistematică
vă placă ,iar eu vă voi oferi o fișă de
Problemati
colorat cu această meserie.,,
Această alegere o vor face Elevii vor colora adecvat zarea
confidențial ,venind la catedră și
fișa. Exercițiul
spunându-mi șoptit meseria,pentru a
nu influența ceilalți colegi.Prima
dată vor veni elevii care știu ce
aleg.Dacă sunt elevi care nu s-au
decis ,voi încerca să îi îndrum .
Activităţi ,,Mă bucur că fiecare dintre voi ați Elevii vor audia,cânta sau Calculator
ales o meserie.Aș dori să vă spun că
recreative O6 dansa pe cântecul ,,Ce te Televizor Cântecel Frontal Observarea
și părinții voștri ar fi mândri de voi
,dacă ar fi și ei aici.Veți asculta un faci când vei fi mare?,, sistematică
cântecel din partea lor,prin care să
( sursa Youtube).
știți că ei vor fi alături de voi mereu,
indiferent de ce veți alege să deveniți
în viață.,,
Încheierea Fac aprecieri verbale individuale Elevii ascultă cu atenție Conversa Frontal Aprecieri
activităţii şi colective cu privire la activitatea aprecierile. ția Indivi verbale
elevilor .Elevii vor fi solicitați să se Explicaţia dual Evaluarea
evidențieze între ei. reciprocă
Anexa 1

Ce miros au meseriile ?

de Gianni Rodari

1.Orice meserie 4. Șoferul are-n haină


Are un miros, copii! Mirosul de benzină,
A pâine și a plăcinte Un muncitor, mirosul
Miroase-n brutării. De uleiuri de mașină.

2.În orice tâmplărie 5.Miroase cofetarul


În sat sau la oraș, A nuci și scorțișoară
A scânduri noi miroase, Iar un halat de medic
A vrafuri de talaș. A doctorie amară!

3.Un vopsitor miroase 6. A brazdă aromată


A lacuri de vopsit, A câmp și spic bogat
Geamgiul întotdeauna Va mirosi țăranul
Va mirosi a chit. Ce merge la arat!

7.Va mirosi a pește


Pescarul cel vânjos,
Și numai trândăvia
Nu are vreun miros.
Anexa 3
Anexa 4
REBUS – DEZVOLTARE PERSONALĂ

Ce cuvânt vei obţine pe verticala A-B completând corect rebusul?

B
1.Suntem harnici, pricepuţi 2. Te consultă şi-ţi prescrie
Salvăm copii și adulți, Cum să iei o doctorie.
Cu furtun, apă lucrăm,
De incendii vă scăpăm. Să fii tare bucuros
(pompieriul) Când te face sănătos!
(medicul)
3. Uite, case minunate, 4.
Au fost de el ridicate. Este o a doua mamă
Zi de zi, mereu ne-ndeamnă
Meşter e la construit,
Să scriem, să învăţăm,
La clădit, zidit,vopsit. Frumos să ne comportăm.
(constructorul) (învăţătoarea)
5. Supe, ciorbe, sărmăluţe,
Sosuri calde, 6. Foloseşte ac şi aţă, chifteluţe
Pregăteşte iscusit Foloseşte foarfece,
Că e meşter la Face totul cu măsură, gătit.
(bucătarul) Până-i iese-o cusătură.
(croitorul)
7. Ţevi, conducte instalează, 8. Cu ciocan, clei şi rindea
În perete le fixează, Face mobila aşa,
Iar în urmă el ne lasă Ca să-mi placă mie, ţie,
Să ghicească, cine ştie!
Apa şi căldura-n casă.
(tâmplarul)
(instalatorul)
9. Tunde cu îndemânare
Şi îţi face şi cărare
O frizură să-ţi stea bine
Nu-l întrece orişicine.
(frizerul)

Anexa 2

Metoda ciorchinelui

PROFESOR

POMPIER MEDIC

TÂMPLAR

ACTOR
ARHITECT

CROITOR
MESERII
ZIDAR

DOCTOR

VETERINAR

BUCĂTAR MECANIC

ȘOFER
PĂDURAR BIJUTIER
MINER
TEMA EVALUARE NR 5

LINKURI PROMOVARE PROIECTE EDUCATIONALE

https://docs.google.com/presentation/d/1U5s8G8Wb_rkfgRR44aElNTf5Ox77fVM42pvn
4A88RtE/edit?usp=sharing

PROIECT TRANSNATIONAL ,, URSULETUL DE PLUS”

S-ar putea să vă placă și