Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA


SPECIALIZAREA: ADMINISTRAREA AFACERILOR EUROPENE - MASTER

POLITICI ECONOMICE EUROPENE


- Studiu de caz privind politica monetara a
Bancii Nationale a Romaniei -

STUDENT: BOTȊRCĂ MIHAELA,


AN II, ZI
1. Aspecte generale privind politica monetara

1.1 Istoria politicii monetare


Politica monetara reprezinta un ansamblu de actiuni prin care autoritatile
monetare (banca centrala, trezoreria etc.) influenteaza asupra cantitatii de moneda in
circulatie, nivelul ratelor dobanzii, cursurile de schimb valutar si alti indicatori
economico-monetari in vederea realizarii obiectivelor generale ale politicii economice
(de stimulare a activitatii economice, ocupare a fortei de munca, stabilitate a preturilor
etc.).
Evolutia politicii monetare este determinata de evolutia sistemului monetar si de
evolutia gandirii economice.
Pe parcursul mai multor secole promovarea politicii monetare se reducea la luarea
deciziilor de batere a monedei metalice si de emitere a banilor de hartie. Crearea primelor
banci centrale (banci cu drept de emisie monetara) a fost influentata de ideea mentinerii
paritatii bancnotelor in raport cu metalul pretios si in raport cu bancnotele altor state.
Respectiv, obiectivul politicii monetare a fost mentinerea etalonului aur.
Impreuna cu constientizarea ciclicitatii in activitatea economica (sfarsitul sec.
XIX – inceputul sec. XX) s-a modificat si obiectivul politicii monetare, incluzand si
supravegherea stabilitatii sistemului financiar. Crizele si panicile bancare au impus
bancilor centrale rolul de „imprumutator de ultima instanta” si au demonstrat rolul ratei
dobanzii in stimularea creditului bancar.

1.2 Obiectivele politicii monetare


Teoria politicii monetare, precum si practica internationala, cunoaste urmatoarele
tipuri de obiective finale:
o cresterea economica durabila;
o ocuparea deplina a fortei de munca;
o stabilitatea preturilor;
o stabilitatea ratelor dobanzii;

2
o stabilitatea externa (stabilitatea cursurilor de schimb valutar si
sustenabilitatea balantei de plati);
o stabilitatea sistemului financiar si alocarea optima a fondurilor (resurselor)
financiare.
Banca centrala nu poate sa urmateasca toate aceste obiective concomitent.

2. Aspecte privind politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei


- Operatiuni pe piata deschisa (open-market)

2.1 Operatiuni pe piata deschisa (open-market)


Operatiunile pe piata deschisa reprezinta activitatea bancii centrale pe vanzare si
cumparare de titluri ale pietei monetare. Prin intermediul acestor operatiuni autoritatile
monetare modifica rezervele bancilor si indirect influenteaza cantitatea de moneda in
circulatie. Atunci cand banca centrala vinde titluri, ea retrage o parte din lichiditatile
bancilor si micsoreaza oferta de moneda in circulatie. In cazul invers, al cumpararii de
titluri, banca centrala „injecteaza” lichiditate suplimentara, majorand masa monetara.
Operaţiunile de piaţa monetara (operaţiuni open market) reprezinta cel mai
important instrument de politica monetara al BNR. Acestea se realizeaza la iniţiativa
bancii centrale, avand urmatoarele funcţii: ghidarea ratelor de dobanda, gestionarea
condiţiilor lichiditaţii de pe piaţa monetara şi semnalizarea orientarii politicii monetare.
Potrivit reglementarilor in vigoare, principalele categorii de operaţiuni de piaţa
monetara aflate la dispoziţia BNR sunt:
 operaţiuni repo - tranzacţii reversibile, destinate injectarii de lichiditate, in cadrul
carora BNR cumpara de la instituţiile de credit active eligibile pentru
tranzacţionare, cu angajamentul acestora de a rascumpara activele respective la o
data ulterioara şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei;
 atragere de depozite - tranzacţii cu scadenţa prestabilita, destinate absorbţiei de
lichiditate, in cadrul carora BNR atrage depozite de la instituţiile de credit;
 emitere de certificate de depozit - tranzacţii destinate absorbţiei de lichiditate, in
cadrul carora BNR vinde instituţiilor de credit certificate de depozit;

3
 operaţiuni reverse repo - tranzacţii reversibile, destinate absorbţiei de lichiditate,
in cadrul carora BNR vinde instituţiilor de credit active eligibile pentru
tranzacţionare, angajandu-se sa rascumpere activele respective la o data ulterioara
şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei;
 acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare - tranzacţii
reversibile destinate injectarii de lichiditate, in cadrul carora BNR acorda credite
instituţiilor de credit, acestea pastrand proprietatea asupra activelor eligibile aduse
in garanţie;
 vanzari/cumparari de active eligibile pentru tranzacţionare - tranzacţii destinate
absorbţiei/injectarii de lichiditate, in cadrul carora BNR vinde/cumpara active
eligibile pentru tranzacţionare, transferul proprietaţii asupra acestora de la
vanzator la cumparator fiind realizat prin mecanismul "livrare contra plata";
 swap valutar - consta in doua tranzacţii simultane, incheiate cu aceeaşi
contrapartida, prin care BNR: injecteaza lichiditate cumparand la vedere valuta
convertibila contra lei şi vanzand la o data ulterioara aceeaşi suma in valuta
convertibila contra lei; absoarbe lichiditate vanzand la vedere valuta convertibila
contra lei şi cumparand la o data ulterioara aceeaşi suma in valuta convertibila
contra lei.
In perioada iunie 1997 - trimestrul III - 2008, operaţiunile de piaţa monetara ale
BNR au fost utilizate aproape in exclusivitate in scopul drenarii excedentului de
lichiditate din sistemul bancar. In ultimul trimestru al anului 2008, pe fondul continuarii
diminuarii excedentului structural de lichiditate din sistemul bancar, semnul poziţiei nete
a lichiditaţii bancilor a devenit negativ; ca urmare, rolul principal in gestionarea
lichiditaţii şi in influenţarea ratelor dobanzilor interbancare a fost preluat de operaţiunile
de furnizare de lichiditate, BNR revenind, incepand din octombrie 2008, in poziţia de
creditor al sistemului bancar din perspectiva operaţiunilor de piaţa monetara. In al doilea
trimestru al anului 2010, semnul poziţiei nete a lichiditaţii bancilor a redevenit şi s-a
menţinut pozitiv, in condiţiile creşterii progresive a injecţiilor de lichiditate efectuate de
Trezorerie (prin utilizarea resurselor in valuta aflate in contul sau la banca centrala); ca
urmare, BNR şi-a schimbat din nou poziţia in raport cu sistemul bancar.

4
Rata dobanzii de politica monetara:

Incepand din data de: Rata dobanzii


5 mai 2010 6,25
30 mar.2010 6,50
4 feb.2010 7,00
6 ian.2010 7,50
30 sep.2009 8,00
5 aug.2009 8,50

Date statistice privind operaţiunile:


 repo
 reverse repo
 emisiuni de certificate de depozit
 atragere de depozite

Operaţiuni repo

Suma Rata dobanzii


Maturi Suma
Referinţa Data Data Data adjudec acceptate (%p.a.)
tate oferita 
licitaţiei licitaţiei decontarii scadenţei ata
(zile) (mil.lei) Min Med Max
(mil.lei)
RP02/11 02.03.2011 02.03.2011 09.03.2011 7 447,6 447,6 6,25 6,25 6,25
RP01/11 28.02.2011 28.02.2011 07.03.2011 7 2 188,3 2 188,3 6,25 6,25 6,25
RP05/10 01.03.2010 01.03.2010 08.03.2010 7 627,9 627,9 7,00 7,00 7,00
RP04/10 24.02.2010 24.02.2010 01.03.2010 5 6 418,3 6 418,3 7,00 7,00 7,00
RP03/10 08.02.2010 08.02.2010 15.02.2010 7 3 093,4 3 093,4 7,00 7,00 7,00

Operaţiuni reverse repo

5
Mat Rata dobanzii
Referinţ Suma Suma
Data Data Data urita acceptate
a oferita  adjudecat
licitaţiei decontarii scadenţei te (%p.a.)
licitaţiei mil.le) a mil.lei
(zile) Min Med Max
R10/09 10.09.2009 10.09.2009 14.09.2009 4 1 752,8 1 714,5 8,50 8,50 8,50
R09/09 03.08.2009 03.08.2009 10.08.2009 7 485,6 485,6 9,00 9,00 9,00
R08/09 20.07.2009 20.07.2009 27.07.2009 7 219,2 219,2 9,00 9,00 9,00
R07/09 17.07.2009 17.07.2009 24.07.2009 7 2 060,3 1 963,6 9,00 9,00 9,00
R06/09 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 7 153,9 153,9 9,50 9,50 9,50

Emitere de certificate de depozit

Suma Rata randament


Suma
Data Data Data adjudec acceptata (%p.a.)
Cod ISIN oferita 
licitaţiei emisiunii scadenţei ata
mil.lei Min Med Max
(mil.lei)
ROBN08CD
10.07.2008 11.07.2008 10.10.2008 131,3 0,0 - - -
B075
ROBN08CD
12.06.2008 13.06.2008 12.09.2008 19,4 0,0 - - -
B067
ROBN08CD
15.05.2008 16.05.2008 15.08.2008 21,3 0,0 - - -
B059
ROBN08CD
10.04.2008 11.04.2008 11.07.2008 1,1 0,0 - - -
B042
ROBN08CD
13.03.2008 14.03.2008 13.06.2008 207,3 0,0 - - -
B034

Atragere de depozite

6
Suma Rata dobanzii
Referinţ Maturi Suma adjudec acceptate
Data Data Data
a tate oferita  ata (%p.a.)
licitaţiei decontarii scadenţei
licitaţiei (zile) (mil.lei) (mil.lei Min Med
Max.
) . .
D01/11 17.01.2011 17.01.2011 24.01.2011 7 7 793,0 500,0 6,25 6,25 6,25
D10/10 13.12.2010 13.12.2010 20.12.2010 7 6 045,0 500,0 6,25 6,25 6,25
D09/10 16.11.2010 16.11.2010 23.11.2010 7 4 632,0 500,0 6,25 6,25 6,25
D08/10 18.10.2010 18.10.2010 25.10.2010 7 8 014,0 1 000,0 6,25 6,25 6,25
D07/10 13.09.2010 13.09.2010 20.09.2010 7 5 966,0 1 000,0 6,25 6,25 6,25

2.2 Reglementari ale pieţei monetare


Regulament BNR nr. 1/2000 (republicat) privind operaţiunile de piaţa monetara
efectuate de BNR şi facilitaţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili
(MO nr. 84/ 01.02.2008).
Norma BNR nr. 1/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor
documente aferente operaţiunilor de piaţa monetara efectuate de catre Banca Naţionala a
Romaniei prin intermediul licitaţiei şi facilitaţilor permanente acordate de aceasta
participanţilor eligibili.
Norma BNR nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor
documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat.
Norma BNR nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare (MO nr.
26/ 22.06.1995).
Norma BNR nr. 12/2008 pentru completarea Normei 4/1995 (MO nr. 727/
28.10.2008).
Norma BNR nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Normei 4/1995 (MO
nr. 751/ 06.11.2007).
Ordin BNR nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea
operaţiunilor de piaţa monetara efectuate de BNR şi a facilitaţilor permanente acordate de
aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile) (MO nr. 862/ 20.10.2006).

7
Ordin BNR nr. 3/2010 pentru modificarea Ordinului 8/2006 (MO nr. 165/
15.03.2006).
Reguli privind stabilirea ratelor de referinţa ROBID şi ROBOR.

2.3 Dobanda de politica monetara a BNR la inceputul anului 2011- previziuni


La cea mai recenta sedinta de politica monetara, care a avut loc in data de 3
februarie, Consiliul de Administratie al bancii centrale a decis sa mentina dobanda cheie
la minimul istoric de 6,25%, pentru a sasea sedinta consecutiva, precum si ratele pentru
rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta la 15% si, respectiv,
25%.
Banca centrala nu a mai modificat dobanda de politica monetara de pe 4 mai
2010, cand a redus rata cu 0,25 puncte, la minimul istoric de 6,25%. In primele patru
sedinte de politica monetara din 2010, BNR a coborat dobanda cu 1,75 puncte
procentuale, de la 8%. Totodata, BNR nu a mai modificat nivelul rezervelor minime
obligatorii din noiembrie 2009, cand a decis reducerea nivelului ratei aplicabile pasivelor
in valuta, cu scadente reziduale de sub doi ani, ale institutiilor de credit, de la 30% la
25%.
AAFBR este o asociatie profesionala fara scop lucrativ, infiintata in luna ianuarie
2008 si care reuneste in randurile sale peste 70 de analisti din sectorul bancar, fonduri de
pensii, societati de administrare a investitiilor, societati de asigurari si din piata de capital.
Banca Nationala nu va modifica dobanda de politica monetara nici in sedinta ce
va avea loc in data de 31 martie, conform Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din
Romania (AAFBR). Analistii estimeaza ca actualul nivel, de 6,25%, va ramane
nemodificat pana la sfarsitul anului 2011.

8
BNR a modificat ultima oara dobanda de politica monetara anul trecut, respective
in 2010, in mai, dupa care a mentinut-o la actualul nivel, de 6,25%. Trendul de micsorare
a dobanzii a fost stopat de majorarea cotei de TVA de anul trecut de la 19% la 24%, care
s-a tradus prin cresterea ratei anualizate de inflatie. Cum in prezent inflatia se mentine
ridicata, la un nivel de 7,6% in februarie 2011, banca centrala nu poate reduce dobanda
de politica monetara chiar daca dobanzile de pe piata interbancara sunt sub nivelul
acesteia.
Majoritatea dintre cei 70 de analisti de pe piata financiara reuniti in AAFBR au
prognozat mentinerea actualului nivel de dobanda pana la sfarsitul anului 2011, urmand
ca pana la finele lui 2012 sa scada pana la 5,75%. Estimarile pentru anul viitor variaza
insa mai mult, fiind cuprinse intre 4% si 7%.
Se estimeaza, de asemenea, si mentinerea actualelor niveluri ale rezervelor
minime obligatorii, de 15% pentru pasivele in lei si de 25% pentru cele in valuta. Pentru
acest an, prognoza indica pastrarea acestor niveluri ale rezervelor minime obligatorii in
valuta si reducerea pana la 12% anul 2012, iar pentru cele in lei analistii vad o reducere
pana la 20% din acest an.
Previziuni ale bancilor privind variatia dobanzii de politica monetara:
In opinia economistului-sef al BCR Lucian Anghel, pe fondul unei inflatii destul
de puternice, banca centrala va mentine dobanda de politica monetara pana la finalul

9
anului 2011. „Este greu de redus dobanda-cheie cand inflatia este oricum destul de
ridicata, deci cred ca BNR va da dovada de prudenta. In scenariul nostru de baza mizam
mai degraba pe mentinere. La un moment dat insa, daca proiectele de infrastructura vor
fi lansate si va exista o cerere solvabila de credite in volum mare, banca centrala ar
putea relaxa politica monetara prin intermediul reducerii ratelor rezervelor minime
obligatorii”.
Economistul-sef al BCR spune insa ca o scadere a RMO (rezervele minime
obligatorii) ar putea avea loc in a doua jumatate a anului 2011, dar avertizeaza ca
economia va inregistra un avans sub potential.
Analistii UniCredit estimeaza ca, in conditiile unui nivel ridicat al inflatiei, BNR
va mentine rata dobanzii de politica monetara pana la sfarsitul anului 2011. „Asteptarile
privind rata inflatiei la finalul anului 2011 au fost ajustate in crestere, la 4,7%, peste
banda tintita de banca centrala de 3% +/-1%. Desi efectul determinat de cresterea TVA
cu 5% in iulie 2010 este de asteptat sa dispara, majorarea preturilor la alimente si petrol
pe pietele internationale nu va permite indicelui preturilor de consum sa ajunga la tinta
BNR. In conformitate cu logica sistemului de tintire a inflatiei, ne modificam asteptarile,
in sensul ca rata dobanzii de politica monetara va fi pastrata la nivelul actual de 6,25%
pana la sfarsitul anului. Mai mult decat atat, avand in vedere si schimbarea perspec-
tivelor inflationiste, nu este exclusa o miscare ascendenta in rata dobanzii”, arata
economistul-sef al UniCredit Tiriac Bank, Rozalia Pal. Anterior, estimarile bancii vizau o
reducere a dobanzii-cheie la finalul lui 2011 cu 0,25 pp, pana la 6%.
Potrivit analistilor ING Bank, banca centrala ar putea majora rata de politica
monetara incepand cu primul trimestru din 2012, estimand un nivel de 7% la finalul
anului viitor. „In urma unor corectii pe parcursul semestrului II, rata inflatiei la sfarsitul
anului s-ar putea situa la 5,7%, in conditiile in care prognoza anterioara era 5%.
Revizuirea inflatiei este motivul si pentru schimbarea perspectivei noastre privind rata
de politica monetara. Credem ca majorari ale acesteia ar putea avea loc incepand cu
primul trimestru din 2012“, Nicolaie Chidesciuc, economistul-sef al ING Bank.
Totusi, Nicolaie Chidesciuc nu exclude  faptul ca BNR ar putea majora dobanda de
politica monetara chiar si spre sfarsitul acestui an, in sedintele din septembrie sau

10
noiembrie 2011, deoarece deciziile de politica monetara au impact intarziat, iar inflatia ar
putea depasi asteptarile bancii centrale.
Potrivit Bancii Raiffeisen, rata inflatiei reprezinta un factor deosebit de important
in deciziile privind dobanda de politica monetara. Reprezentantii bancii sustin ca, BNR a
majorat  in luna februarie prognoza de inflatie pentru 2011 de la 3,4% la 3,6% si
estimeaza pentru sfarsitul anului 2012 o rata anuala de 3,2%. Pentru 2011 si 2012 banca
centrala a fixat tinta de inflatie la 3% plus/minus un punct procentual. Inflatia anuala a
urcat de la 6,99% in ianuarie la 7,6% in februarie, depasind media asteptarilor analistilor,
dupa ce rata lunara s-a situat la 0,77% ca urmare a scumpirii alimentelor.
Cu toate acestea, analistii Raiffeisen Research nu exclud ca rata inflatiei sa depaseasca
4,5%.  „Inflatia va continua sa fie o provocare serioasa pentru banca centrala si un
factor important in deciziile de politica monetara din 2011”, a aratat Peter Brezinschek.

11
BIBLIOGRAFIE:

 “Moneda, banci si politici monetare”, Dardac Nicolae, Barbu Teodora, Ed. EDP,
Bucuresti, 2005
 “Politici monetare”, Vasile Turliuc, Ed. Collegium, Bucuresti, 2002
 www.bnr.ro
 www.zf.ro
 www.fin.ro
 www.financiarul.com
 www.money.ro
 www.conso.ro

12