Sunteți pe pagina 1din 3

Data : 02/Apr/2011

La cautarea in catalogul on-line al BCU Cluj, ati trimis un set de inregist


rari selectate.
Informatii generale :
Subiect: antreprenoriat bibliografie
Număr înregistrare: 1
Antonoaie Niculaie, Management, afaceri, antreprenoriat : curs postuniversi
tar de masterat. Braşov : Infomarket, 2006., Biblioteca Centrală , FL , LEGAL2008065
74.
Număr înregistrare: 2
Ashton Robert, Achim Magda, Cartea întreprinzătorului: liste de control : 1000
de ponturi utile care te ajută să-ţi porneşti şi să-ţi dezvolţi afacerea. Bucureşti : Rentr
raton, 2006., Biblioteca Centrală , FG , 570555., Biblioteca Centrală , FL , LEGAL20
0700732. Întreprinderi--Înfiinţare, Antreprenoriat, Afaceri,
Număr înregistrare: 3
Avasilcăi Silvia, Bacali Laura, Pop Cristina A., Antreprenoriat : cercetări apl
icative. Cluj-Napoca : Todesco, 2009., Biblioteca Centrală , FL , LEGAL201010524.
Număr înregistrare: 4
Baumol William J., Litan Robert E., Schramm Carl J., Capitalismul bun, capi
talismul rău şi economia dezvoltării şi a prosperităţii. Iaşi ; Bucureşti : Polirom, 2009.,
ioteca Americană , FG, Biblioteca de Business , FG, Biblioteca Centrală , FG , 62560
0., Biblioteca Centrală , FI, Biblioteca Centrală , FL , LEGAL200908970., Biblioteca
de Şt. Economice , FG , ECON.II.9802., Biblioteca de Studii Europene , FG,
Biblioteca de Ştiinte Politic , FG , BAU/EC. Capitalism, Antreprenoriat,
Număr înregistrare: 5
Borza Anca, Mitra Cătălina, Bordean Ovidiu, Antreprenoriat : managementul firme
lor mici şi mijlocii : concepte şi studii de caz. Cluj-Napoca : Risoprint, 2009., Bi
blioteca Centrală , FL , LEGAL201006974., Biblioteca de Şt. Economice , FG , MANG.II
.9517., Biblioteca de Şt. Economice , FG , MANG.II.9517., Biblioteca de Şt. Economic
e , FI , II.9517., Biblioteca de Şt. Economice , FI , II.9517. Antreprenoriat, Între
prinderi
mici şi mijlocii--Management--Manual universitar--Studii de caz,
Număr înregistrare: 6
BOTEA Dan, CSÁSZÁR Miklós, GARCEA Graţiela, Manual de management & antreprenoriat în
turism, alimentaţie publică şi industria alimentară. Sfântu Gheorghe : Charta, 2005., Bibl
ioteca Centrală , FL , LEGAL200602060. Turism--Management--Manual,
Număr înregistrare: 7
Branson Richard, Screw it, let's do it : lectii din şcoala vieţii. Bucureşti : Pu
blica, 2009., Biblioteca Centrală , FL , LEGAL201100114. Antreprenoriat, Succes în a
faceri,
Număr înregistrare: 8
Bucur Mihaela, Studii şi cercetări privind responsabilitatea socială a întreprinder
ilor în contextul conceptului de dezvoltare durabilă. Cluj-Napoca : [s.n.], 2010., B
iblioteca Centrală , FG , TEZE1460. Întreprinderi--Aspecte morale şi etice, Întreprinder
i--Responsabilitate socială, Antreprenoriat social,
Număr înregistrare: 9
Centrul de Dezvoltare Antrepenorială a FemeilorBraşov, Ghidul femeilor antrepen
or sau Cum să demarez şi să dezvolt propria mea afacere. Braşov : Graphica, 2005., Bibli
oteca Centrală , FL , LEGAL200600323. Femei în afaceri, Afaceri--Ghid, Antreprenoria
t--România--Ghid,
Număr înregistrare: 10
Cordoş Roxana Carmen, Bacali Laura, Bodea Adriana, Antreprenoriat. Cluj-Napoc
a : Todesco, 2008., Biblioteca Centrală , FL , LEGAL201010525. Întreprinderi--Înfiinţare
, Antreprenoriat, Afaceri,
Număr înregistrare: 11
Costencu Mirela, Potoceanu Nadia T., Chioncel Cristian Paul, Antreprenoriat
în turismul viticol din Banat. Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2008., Biblioteca Cent
rală , FL , LEGAL200910825.
Număr înregistrare: 12
Dearlove Des, Bill Gates : secretul succesului. Bucureşti : Teora, 2001., Bib
lioteca de Business , FG , INF/ DEA., Biblioteca Centrală , FL , LEGAL200101118.,
Biblioteca de Şt. Economice , FG , AFAC.II.9686., Biblioteca de Şt. Economice , FG ,
AFAC.II.9686., Biblioteca de Şt. Economice , FI , II.9686., Biblioteca de Şt. Econo
mice , FI , II.9686., Biblioteca de Şt. Economice , FI , II.9686., Biblioteca de Şt.
Economice , FI ,
II.9686., Biblioteca de Şt. Economice , FI , II.9686., Biblioteca de Şt. Econom
ice , FI , II.9686. Antreprenoriat--Statele Unite ale Americii, Succes în afaceri-
-Statele Unite ale Americii,
Număr înregistrare: 13
Drucker Peter Ferdinand, Inovare şi spirit întreprinzător. Bucureşti : Teora, 2000.
, Biblioteca de Business , FG , MNG/DRU., Biblioteca Centrală , FL , LEGAL20000415
8. Întreprinderi mici şi mijlocii--Statele Unite ale Americii, Antreprenoriat,
Număr înregistrare: 14
Frunzăverde Doina, Irimia Horia, Rîndaşu Venera-Cristina, Antreprenoriat : teorie
şi practică. Timişoara : Mirton, 2005., Biblioteca Centrală , FL , LEGAL200509230., Bib
lioteca de Şt. Economice , FG , AFAC.II.8744. Antreprenoriat, Afaceri,
Număr înregistrare: 15
Györfy Lehel Zoltán, Activitatea antreprenorială din România în contextul dezvoltării
conomice. Cluj-Napoca : [s. n.], 2009., Biblioteca de Şt. Economice , FG , TD.I.23
01. Antreprenoriat--România,
Număr înregistrare: 16
Educatia economica in scoala : ghid pentru formatori si cadre didactice. Bu
curesti : [s.n.], 2001., Biblioteca Centrală , FG , 520300., Biblioteca Centrală , F
G , 520300., Biblioteca Centrală , FI , 37/EDU., Biblioteca Centrală , FSS , 37/E19.
, Biblioteca de Şt. Economice , FG , I.1869., Biblioteca de Psihologie-Ped. , FG ,
Ped 13105. Antreprenoriat--Educaţie şi învăţământ--Metodică, Economie--Educaţie şi învăţăm
Număr înregistrare: 17
Mitra Cătălina, Contribuţia antreprenoriatului social şi a responsabilităţii sociale c
rporatiste în rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii : [rezumatul tezei de doc
torat]. Cluj-Napoca : [s. n.], 2010., Biblioteca de Şt. Economice , FG , MANG.I.24
06., Biblioteca de Şt. Economice , FG , MANG.I.2406. Antreprenoriat social, Întrepri
nderi--Responsabilitate socială,
Număr înregistrare: 19
Năstase Mircea, Antreprenoriat şi consultanţă în economia rurală. Bucureşti : Editura
.E, 2009., Biblioteca Centrală , FL , LEGAL201014000.

Cu stima,
Sef relatii cu publicul
BCU Cluj