Sunteți pe pagina 1din 15

Structurile

mentale
Un model
pentru
sistemele
școlare
Edu Zece Plus
ȘCOALA COPIILOR

Școala nu este doar pentru copiii care


„corespund” motivațional, aptitudinal,
abilitar, financiar, etc. Școala este
pentru toți copiii oferind șanse egale
tuturor, sistemul fiind cel care se pliază
pe nevoile lor. Edu Zece Plus
ȘCOALA COPIILOR

Variabila controlabilă a sistemului


școlar este profesorul, acesta având un
rol variabil asupra elevilor săi.
Conștientizând importanța resursei
umane, profesorul, asupra elevilor, se
pot lua decizii pertinente privind
modalităților de învățare- predare cu
care aceștia operează. Edu Zece Plus
CULTURA ȘCOLARĂ
Levin propune un model de sistem școlar care pleacă de la premisa că în centrul
îmbunătățirii școlii stă optimizarea activităților curente de predare, a practicilor de
învățare și de evaluare.

Evidențiază faptul că de cultura școlii depinde performanța susținută în școală fapt ce


impune liderilor responsabilitatea schimbării culturale prin inserarea de norme și
comportamente care să le înlocuiască pe cele existente. Modul cum gândim aduce
schimbările pe care ni le dorim.
CULTURA ȘCOLARĂ
Îmbunătățirile sistemului se referă la:

Modul cum grupul de profesori participă la succesul școlii,


nu doar la performanța școlară.

Transformarea învățării într-un scop în sine.

Menținerea interesului elevilor pentru învățare.


CULTURA ȘCOLARĂ
Îmbunătățirile sistemului se referă la:

A-i face pe elevi să se respecte pe sine și pe ceilalți,


pornind de la recunoașterea și aprecierea diversității și de
la întărirea comunității.

Responsabilitatea față de elev să fie a școlii, în ansamblu,


nu doar a unor profesori.

Să se ajungă la un acord privind cunoștințele-cheie,


competențele și la atitudinile care urmează să fie
învățate.
CULTURA ȘCOLARĂ
Îmbunătățirile sistemului se referă la:

Să existe un consens referitor la modul în care vor fi


cunoscute impactul și efectul global al predării asupra
elevilor.

Să numească o persoană responsabilă cu monitorizarea


performanțelor elevilor la nivel de școală.

Să pună în aplicare planuri specifice pentru a identifica


situațiile când elevii nu învață sau excelează în învățare.
CULTURA ȘCOLARĂ
Îmbunătățirile sistemului se referă la:

Să se asigure că oferă oportunități de învățare și să facă


vizibilă învățarea.

Important! La nivelul școlii, să fie împărtășite erorile,


succesele și pasiunea de a preda.
CONVINGERI INEFICIENTE

Convingerea că o singură schimbare poate aduce o îmbunătățire într-un interval


scurt de timp.

Convingerea că o mână de lideri puternici pot determina o școală să se


îmbunătățească de la sine.

Convingerea că aplicarea simplistă de stimulente va fi o strategie de succes.


CONVINGERI INEFICIENTE

Convingerea că punctul de plecare stă în guvernanță și politici de educație.

Convingerea că noua curriculă și noile standarde pot, prin ele însele, să aducă
ameliorarea.

Convingerea că un sistem de responsabilizare cu multe date va conduce la


îmbunătățire.
TEORIA LUI LEVIN:
Practici esențiale Așteptări ridicate față de toți elevii.
pentru a avea rezultate
îmbunătățite

Legături personale puternice între


elevi și adulți.

Un angajament mai mare și o


motivație sporită din partea elevului.
TEORIA LUI LEVIN:
Practici esențiale Un curriculum informal și formal
pentru a avea rezultate antrenant și ofertant.
îmbunătățite

Practici de predare eficientă în sălile


de clasă, în fiecare zi.

Utilizarea eficientă a rezultatelor și


feedbackului oferit de elevi și personal
pentru a îmbunătăți învățarea.
TEORIA LUI LEVIN:
Sprijin timpuriu, cu întrerupuri minime,
Practici esențiale pentru elevii care au nevoie de el.
pentru a avea rezultate
îmbunătățite

Relații pozitive puternice cu părinții.

Implicarea eficientă în comunitatea


largă.
Fullan: vectori greșiți ai transformării sistemului

RESPONSABILIZAREA INDIVIDUALIZAREA
Utilizarea rezultatelor testelor pentru a Accentul pe individualități și pe soluții
aprecia, a pedepsi, a recompensa. de leadership.

FOCALIZAREA PE TEHNOLOGIE IZOLAREA


Prezumția că tehnologia ne va asigura Utilizarea de strategii didactice izolat.
succesul.
Fullan: vectori corecți pentru transformarea
sistemului

Punerea în centru a conexiunii învățare- Utilizarea grupului pentru a realiza


instruire-evaluare. această cultură a învățării-instruirii.

Străduința înspre a alimenta noile Construirea de sinergii între primii trei


inovații didactice cu elemente de vectori.
tehnologie, nu invers.