Sunteți pe pagina 1din 4

1. Cum poate fi definit conceptul de preț?

Pretul poate fi definit fiind :


 cantitatea de bani pe care cumpărătorul o plăteşte în schimbul unei
unităţi de bun economic, suma pentru transferarea drepturilor de
proprietate de la o persoană la alta.
 reflectarea baneasca a valorii bunurilor sau serviciilor, comparate si
corelate prin prisma cantitatii, calitatii si a altor criterii
 un instrument al pietei si un indicator al realitatii
 un element care arata la ce trebuie sa renunte pentru a se obtine
respectivul bun sau resursa
2. Care sunt particularitățile sistemului de prețuri administrate și ale
sistemului de prețuri libere?
 preţuri libere se formează în urma confruntării, în condiţiile
economiei de piaţă, a cererii şi ofertei.
 preţuri administrative se stabilesc prin deciziile statului şi ale altor
centre de forţă economică - monopoluri, oligopoluri
3. Analizați influența raportului cerere-ofertă asupra nivelului și evoluției
prețurilor.
Raportul cerere-ofertă - o influență directă asupra prețului o au și oferta și mai
ales raportul cerere-oferta. Totalitatea preţurilor care stau la baza schimburilor
de mărfuri pe piaţa internă şi internaţională, precum şi totalitatea relaţiilor
dintre ele formează sistemul de preţuri.
Acest sistem se prezintă ca un mecanism complex bazat pe principii, metode şi
tehnici de funcţionare foarte variate, integrând categorii, forme şi tipuri de
preţ, limitele de diferenţiere a acestora în funcţie de anumite variabile
economice, elementele structurale a preţurilor, limitele de competenţă şi
responsabilitate ale organelor cu drept de decizie în domeniul de preţ. Sistemul
de preţuri cu componentele sale este dependent de nivelul producţiei, al
productivităţii muncii, al evoluţiei şi structurii Produsului Intern Brut ş.a.
factori, dar în special de modul de organizare a economiei.
4. Analizați influența costurilor asupra nivelului și evoluției prețurilor.
Costurile - principalul element de referință în politica de preț este costul de
producție, la care se adaugă cheltuielile de marketing. Acesta pune în evidență
limita minimă a prețului sub care activitatea producătorilor devine nerentabilă.
5. Analizați influența politicii statului asupra nivelului și evoluției
prețurilor.
Sistemul de preţuri existent în fosta URSS s-a bazat pe stabilirea unitară şi
coordonată a preţurilor de către stat. Piaţa practic nu avea nici o influienţă
asupra nivelului şi dinamicii lor. Ca rezultat s-au creat distorsiuni mari care au
fost reflectate prin deformarea costurilor reale ale producţiei ramurilor de
bază, alimentate cu materii prime şi energie de import, la preţuri scăzute, în
condiţiile unor cursuri de schimb artificiale. În lipsa unor preţuri bazate pe
acţiunea legii cererii şi ofertei nu se putea afirma cu precizie ce activităţi sunt
sau nu rentabile şi nu se putea orienta corect nici procesul de dezvoltare şi
restructurare a economiei naţionale. Deosebirea esenţială dintre stabilirea
centralizată a preţurilor şi cea liberă este că, în primul caz, procesul de
fundamentare are loc în cadrul procesului de producţie iar în al doilea caz – la
etapa de realizare sub influienţa factorilor pieţei. Dreptul de decizie cu privire
la preţ le revine producătorilor, preţul final urmând să fie stabilit prin
intermediul negocierii.
În Republica Moldova crearea unui sistem de preţuri libere a început odată cu
Decretul Preşedintelui R.M. №256 din 26-12-1991 “Cu privire la liberalizarea
preţurilor şi tarifelor şi protecţia socială a populaţiei “.
6. Descrieti tipologia preturilor.
I criteriu: modul de formare:
1. preţuri libere, negociate între agenţii economici;
2. preţuri reglementate de către organele care au dreptul de decizie în
domeniul de preţ.
II criteriu: domeniul de aplicare
preţuri fundamentale

preţuri funcţionale

III criteriu: modul în care reacţionează la variaţia anumitor factori:


1. variabile – se schimbă cu uşurinţă în funcţie de influenţa factorilor;
2. fixe – işi păstrează ( prin deciziile celor care au abilitate ) acelaşi nivel un
timp mai îndelungat;
3. semivariabile – sunt fixate limitele pîna la care, sau de la care ele se pot
ridica ori coborî.

IV criteriu: aria geografică şi intervalul de timp:


1. unice - valabile pentru toată ţara şi pentru tot timpul anului;
2. diferenţiate - sunt stabilite la nivele diferite de la o zonă la alta sau de la un
sezon la altul.

V 5 criteriu: modul de luare în consideraţie a TVA:


1. preţuri cu TVA;
2. preţuri fără TVA.

7. Explicati factorii de influenta a preturilor.


Din punct de vedere al firmelor, factorii care influențează nivelul prețurilor pot
fi de două categorii: controlabili și necontrolabili.
Influența factorilor controlabili poate fi modificată, într-o anumită măsură, de
firma de comerț potrivit politicii sale de preț. Se pot cuprinde aici cheltuielile
cu materialele și cu personalul, cheltuieli de regie (transport, comisioane,
publicitate, reclama, promovare).
Factorii necontrolabili (numiți și independenți), pot fi la nivelurile prețurilor și
tarifelor existente pe piată, situația ofertei și cererii pe piață (printre care
sezonalitatea, apariția produselor noi).
Și cei controlabili și cei necontrolabili evoluează în timp, cu ritmuri diferite
ceea ce impune din partea firmei o monitorizare permanentă a prețurilor de
aprovizionare cît și de vînzare a marfurilor și serviciilor.

În literatura de specialitate sunt mai multe clasificări ai factorilor de influență


a prețurilor dar cei mai des întîlniți de către firme sunt următorii:
Cererea: prin volumul și structura sa.
Pentru corelarea nivelului prețurilor cu evoluția cererii se impune și
cunoașterea elasticității cererii în funcție de preț. Factorii care influențează
elasticitatea cererii în funcție de preț sunt:
existența produselor substituibile în consum/utilizare;
importanța prețului pentru veniturile bănești ale cumpărătorului;
durabilitatea produsului; - alte utilizări posibile ale produsului.
2. Nivelul cheltuielilor de circulație a mărfurilor: la baza oricăror prețuri de
vînzare stă valoarea mărfurilor provizionate și cheltuielile de circulație a
mărfurilor. Firma de comerț nu poate comercializa mărfuri la prețuri sub
nivelul total al cheltuielilor efectuate pentru că ar funcționa cu pierderi și nici
din punct de vedere al dreptului comercial nu este admis.
3. Etapa din ciclul de viață al produsului: de regulă, dar nu întotdeauna,
prețurile sunt înalte în timpul fazei de lansare a produsului pe piață deoarece
cererea se dezvoltă în miezul pieței, iar comercianții vor să-și recupereze rapid
cheltuielile făcute. Strategia privind nivelul prețurilor trebuie adaptată și în
funcție de elasticitatea cererii. Faza de maturitate a ciclului de viață a
produsului aduce cu sine alte reduceri de preț, pe masură ce concurența se
intensifică, iar produsele cu costuri și prețuri mari sunt eliminate de pe piață.
În faza finală a ciclului de viață, de declin, cererea este în regres, oferta scade
datorită agenților economici care ies din ramură și prețul tinde să se
stabilizeze.
4. Strategia de distribuție: prețul trebuie corelat și cu strategia de distribuție.
Produsele cu prețuri înalte, precum hainele de lux și vinurile rare, etc. se vînd
de regulă printr-un număr limitat de magazine pentru a întări imaginea de
exclusivitate în timp ce produsele similare, dar cu prețuri mai mici sunt
vîndute printr-o rețea largă de magazine. De asemenea, firmele de comerț
achiziționeză produse noi, puțin cunoscute, doar dacă li se oferă stimulente
bănești pentru a-și acoperi riscurile suplimentare de comercializare.
5. Strategia de promovare: prețul trebuie să fie corelat și cu acțiunile de
reclamă, de promovare. La promovarea vînzării unor produse se practică
temporar, prețuri promoționale pentru a înlesni pătrunderea produselor
respective pe piață și pentru ca ele să treacă mai repede și cu succes prin etapa
de lansare pe piață.
6. Poziționarea produsului pe piață: nivelul prețului produsului și poziționarea
lui pe piață sunt strîns corelate. Poziționarea unui produs evidențiază imaginea
pe care cumpărătorii o capătă despre produsul respectiv în raport cu cele
concurente.
7. Costurile - principalul element de referință în politica de preț este costul de
producție, la care se adaugă cheltuielile de marketing. Acesta pune în evidență
limita minimă a prețului sub care activitatea producătorilor devine nerentabilă.
8. Raportul cerere-ofertă - o influență directă asupra prețului o au și oferta și
mai ales raportul cerere-oferta.
8. Ce reprezinta sistemul de preturi?
totalitatea preţurilor care stau la baza schimburilor de mărfuri pe piaţa internă
şi internaţională, precum şi totalitatea relaţiilor dintre ele
9. Care sunt tipurile de sisteme de preturi?
1. Sistemul de preţuri administrate;
2. Sistemul de preţuri libere.

S-ar putea să vă placă și