Sunteți pe pagina 1din 2

TESTE ŞI ÎNTREBĂRI PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR

Capitolul 4 – Fierul și aliajele fier-carbon –– (partea III – fonte cenușii obișnuite)

1) Definiți constituenții structurali ai fontelor albe.


Răspuns:
Perlita este amestecul format din ferită și cementită;
Ledeburita este amestecul format din: austenită + cementită eutectică și perlită +
cementită eutectică;
Cementita este un compus chimic (carbură de fier – Fe3C);
Ferita este o soluție solidă de carbon în Fe, cu rețea de tip c.v.c.

2) Care sunt caracteristicile impuse de cementită fontelor albe?


Răspuns:
Caracteristicile impuse de cementită fontelor albe sunt: fragilitate ridicată și duritate
mare (350-500 HB, KV=0), fapt care face ca aceste aliaje să aibă o utilizare limitată doar
în următoarele două domenii: turnarea de piese cu crustă foarte dură și rezistentă la uzură
și elaborarea fontei maleabile.

3) Care sunt modalitățile de descompunere a cementitei la răcire lentă?


Răspuns:
Deasupra liniei P’S’K’: Fe3C SE + C (grafit)
Sub linia P’S’K’: Fe3C PQ + C (grafit)

4) Enumerați și definiți factorii principali care favorizează fenomenul de grafitizare.


Răspuns:
Factorii principali care favorizează fenomenul de grafitizare sunt:
• conținutul ridicat de carbon;
• conținutul ridicat de siliciu;
• temperatura cât mai înaltă a soluției lichide imediat înainte de turnare;
• viteza de răcire cât mai lentă.
1. Conținutul ridicat de carbon
2. Conținutul ridicat de siliciu: Si - element chimic puternic grafitizant care favorizează
descompunerea cementitei (0,5-5% Si).
3. Temperatura cât mai înaltă a soluției lichide imediat înainte de turnare (peste 1500°C)
- se dizolvă cementita și incluziunile nemetalice, scad centrele de cristalizare și cantitatea
de C legat.
4. Viteza de răcire cât mai lentă

5) Care sunt structurile caracteristice ale fontelor cenușii lamelare?


Răspuns:
Structurile caracteristice ale fontelor cenușii lamelare sunt:
• fontă cenușie feritică;
• fontă cenușie perlito-feritică;
• fontă cenușie perlitică;
• fontă cenușie fosforoasă.

6) În ordinea crescândă a nivelului de grafitizare, fontele lamelare de turnătorie se pot clasifica


în:
a) fonte perlitice, fonte perlito-feritice şi fonte feritice;
b) fonte feritice, fonte ferito-perlitice şi fonte perlitice;
c) fonte albe, fonte pestrițe şi fonte cenușii.

7) Enumerați avantajele utilizării fontelor cenușii cu grafit lamelar în tehnică.


Răspuns:
Avantajele utilizării fontelor cenușii cu grafit lamelar:
• preț de cost scăzut;
• turnabilitate bună în piese cu geometrie complexă;
• prelucrabilitate prin așchiere relativ ușoară;
• efect pronunțat de amortizare bună a vibrațiilor mecanice datorită discontinuităților
provocate de grafit;
• utilizate mult pentru fabricarea batiurilor mașinilor unelte sau altor subansamble;
• efect pronunțat de autolubrifiere datorită capacității particulelor de grafit de a absorbi și
reține lubrifianți (bune proprietăți antifricțiune).

S-ar putea să vă placă și