Sunteți pe pagina 1din 4

Referitor la solicitarea portalului de știri AGORA, privind conectarea rețelei de drumuri

naționale la rețeaua de autostrăzi europene.


Informații generale:
1. Construcția Autostrăzii Târgul Mureș – Iași – Ungheni (A8).
În anul 2007, realizând dezvoltarea Rețelei Trans-Europene de Transport (TEN-T), România
a realizat un Studiu de Prefezabilitate în vederea construcției unei autostrăzi pe direcția Târgu Mureș
– Ditrău - Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Doi ani mai târziu, în 2009, Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) a dispus realizarea Studiului de
Fezabilitate propriu-zis, ca apoi în martie 2012, Comisia Europeană să accepte includerea traseului
Timișoara-Sebeș-Turda-Târgu-Mureș-Iași-Ungheni în TEN-T.
Prin urmare pe 7 noiembrie 2018, Camera Deputaților din România a adoptat proiectul de
lege privind aprobarea realizării autostrăzii Iași-Târgu Mureș, numită și Autostrada Unirii sau
Autostrada Est – Vest.
Conform unui Studiu de Prefezabilitate inițial, Autostrada urma să traverseze râul Prut prin
intermediul unui pod rutier de frontieră în regiunea de sud a or. Ungheni (MD). Luând în
considerare proiectul de construcție a centurii prin Nordul or. Ungheni, sector care face parte
integrantă din drumul național R1, denumirea căruia a fost modificată în anul 2016 în R1 Chișinău –
Ungheni – frontiera cu România, Guvernul Republicii Moldova a propus interconectarea acestor
două proiecte cu situarea podului rutier de frontieră între cele două state în amonte de or. Ungheni,
elaborând și un Studiul de prefezabilitate în baza căruia Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) în anul 2015 a elaborat Studiul de Fezabilitate pentru
proiectul de interconectare a Autostrăzii Unirii cu drumul național R1.
În context, urmare a discuțiilor purtate cu colegii din Ministerul Infrastructurii și
Transporturilor din România, lansarea construcției Autostrăzii A8 (sectorul Iași – Ungheni) este
planificată pentru anul 2023, iar finalizarea integrală a autostrăzii este preconizată către finele anului
2030.

2. Concepția prelungirii Autostrăzii Unirii până la Chișinău și Odessa


Conexiunea rețelei de drumuri publice naționale a Republicii Moldova la rețeaua TEN-T a
fost aprobată ca urmare a Reuniunii miniștrilor transporturilor pe 13 octombrie 2013 la Luxemburg.
Concepția prelungirii Autostrăzii a fost elaborată și prezentată de Guvern în anul 2014, în
cadrul întrunirii anuale a reprezentanților Ministerelor Transporturilor din țările UE și țările EaP, la
nivel de experți, inclusiv reprezentanții Instituțiilor Financiare Internaționale, primind o susținere
puternică din partea participanților, fiind necesară elaborarea unui studiu economic în vederea
aprecierii fezabilității proiectului.
Pe parcursul anului 2016 la propunerea Guvernului, această rețea a fost modificată prin
excluderea drumului R16 Bălţi – Făleşti - Sculeni și includerea sectorului de drum frontiera cu
România – Ungheni – Cornești – M5. Această modificare, permite conexiunea rețelei de drumuri
naționale la rețeaua de drumuri naționale a României, incluse în TEN-T, prin intermediul unui nou
punct de trecere a frontierei și construcției podului rutier peste râul Prut între localitățile Ungheni
(România) – Ungheni (Republica Moldova).
Pentru elaborarea Studiului, Guvernul a înaintat către IFI proiectul investițional, dar din lipsa
unui instrument de finanțare a Documentației de proiect și Studii de fezabilitate, proiectul a fost
respins.
Urmare a prezentării de către reprezentanții Guvernului a concepției construcției Autostrăzii
Târgul Mureș – Iași – Ungheni – Chișinău – Odessa în cadrul conferinței ”Îmbunătățirea conexiunii
rutiere a RM la rețeaua internațională de transport” organizată în incinta Universității Tehnice din
Moldova, pe data de 7 decembrie 2018, în susținerea proiectului, de un grup de ONG- uri a fost
creată Asociația Obștească „MOLDOVA VREA AUTOSTADĂ”, care la moment promovează acest
proiect.
În acest context, prezentăm punctat răspunsurile la întrebările înaintate:
Care sunt etapele care trebuie parcurse de autorități până la demararea construcției autostrăzii?
- Continuarea discuției în format Republica Moldova – Ucraina – România – Comisia
Europeană, privind dezvoltarea Autostrăzii;
- Elaborarea unui studiu de fezabilitate și documentației de proiect în comun cu partea
Ucraineană;
- Identificarea surselor de finanțare pentru lansarea lucrărilor de construcție;
- Alocarea terenurilor necesare construcției;
- Lansarea licitației pentru selectarea antreprenorilor.

Ați putea vă rog să le descrieți fiecare etapă în parte?


- Urmare a stabilirii unui dialog mai amplu cu Cabinetul de Miniștri ai Ucrainei și Guvernul
României a fost stabilită reluarea discuțiilor în formatul Grupurilor de lucru Interministeriale
Transport referitor la subiect, și includerea în acestea a reprezentanților IFI și Comisiei
Europene.
- Elaborarea studiului de fezabilitate și documentației de proiect pentru construcția continuării
Autostrăzii este inclusă în Contractul de finanțare „Moldova Drumuri IV” care va fi finanțat
de Banca Europeană de Investiții;
- Inițierea identificării surselor financiare va fi lansată după finalizarea studiului de fezabilitate
și documentației de proiect.
- Proiectul construcției autostrăzii este inclus în Lista Prioritară de Investiții în rețeaua TEN-T
a Țărilor Parteneriatului Estic, pentru orizontul 2030.

La ce etapă ne aflăm în prezent și cât ar putea dura aceasta? Cât va dura studiul de fezabilitate?
- Elaborarea studiului de fezabilitate și documentației de proiect va fi lansată după ratificarea
de către Parlamentul Republicii Moldova a Contractului de finanțare „Moldova Drumuri IV”
semnat cu Banca Europeană de Investiții, care este planificată pentru primul Trimestru a
anului 2021 ;
- Elaborarea unui studiu de fezabilitate și documentației de proiect de așa anvergură, de obicei
durează de la 12 luni.

Dacă toate etapele vor parcurge conform planului, în ce an am putea acea autostradă?
- Ținînd cont de aspectele enumerate mai sus, plus (i) perioadele de achiziționare a serviciilor
și lucrărilor necesare, (ii) obținerea autorizațiilor necesare inclusiv evaluarea impactului
asupra mediului, (iii) procedurile de alocare a terenurilor necesare amplasării autostrăzii, (iv)
identificarea surselor de finanțare și aprobarea acestora, și (v) însuși perioada de construcții,
dacă toate etapele vor parcurge conform planului, construcția ar putea fi finalizată către anul
2028.
Este vorba despre o autostradă sau mai multe?
- Conform Planului anual al Ministerului, până la finele anului va fi elaborat Programul de
Mobilitate a Republicii Moldova care va cuprinde viziuni privind dezvoltarea tuturor
modurilor de transport (rutier, feroviar, aerian și naval) inclusiv infrastructura necesară
dezvoltării acestora. Pentru elaborarea acestui Program este planificată atragerea unor
investiții externe pentru elaborarea unui studiu amplu, care va cuprinde inclusiv soluțiile
necesare dezvoltării rețelei de drumuri naționale.

Din ce punct va începe autostrada și în care punct se va termina?


- În cadrul Studiului de fezabilitate și documentației de proiect vor fi stabiliți toți parametrii
geometrici a viitoarei conexiunii între Autostrada Târgul Mureș – Iași – Ungheni cu Chișinău
și Odesa. Totodată, conform conceptului autostrada va continua de la hotar cu România în
regiunea Ungheni, prin Chișinău și se va finaliza pe drumul de ocolire a or. Odesa
Care ar putea fi lungimea acesteia?
- Conform conceptului elaborat de Minister în anul 2016 lungimea Autostrăzii va fi de până la
300 km în dependență de opțiunile propuse/selectate în cadrul elaborării studiului de
fezabilitate;

Care ar putea fi regimul de viteză pentru această autostradă?


- Viteza de circulația pe autostrăzi din considerente de siguranță de obicei este limitată la 130
km/h;

Va fi cu plată accesul la autostradă sau fără plată?


- Instituirea unor drumuri cu plată în general poate fi examinată ținând cont de intensitatea
traficului existent sau planificat. Răspunsul la această întrebare este subiectul Studiului de
fezabilitate.

Care mijloace de transport se vor putea deplasa pe această autostradă.


- Conform noțiunii din Legea drumurilor nr. 509/1995, autostrăzi – sunt drumuri de mare
capacitate şi viteză, rezervate exclusiv circulației autovehiculelor, prevăzute cu două căi
unidirecționale separate printr-o zonă mediană, având cel puțin două benzi de circulație pe
sens şi o bandă de staționare accidentală, intersecții denivelate şi accese limitate, intrarea şi
ieșirea autovehiculelor fiind permisă numai prin locuri special amenajate, denumite noduri
de circulație, dotate cu mijloace speciale pentru siguranța şi confortul utilizatorilor.

Autostrada va parcurge prin punctele de trecere a frontierei?


- Pe teritoriul Republicii Moldova autostrada va fi cuprinsă între Punctul de Trecere a
frontierei cu România și Punctul de Trecere a frontierei Ucraina.

Care sunt părțile cu care trebuie de negociat pentru a fi construită autostrada care va conecta
R. Moldova la rețeaua de autostrăzi europene?
- Urmare a stabilirii unui dialog mai amplu cu Cabinetul de Miniștri ai Ucrainei și Guvernul
României a fost stabilită reluarea discuțiilor în formatul Grupurilor de lucru Interministeriale
Transport referitor la subiect, și includerea în acestea a reprezentanților IFI și Comisiei
Europene.
Despre care parteneri externi este vorba?
- Cabinetul de Miniștri ai Ucrainei, Guvernul României, reprezentanții IFI (BERD, BEI, BM,
etc.) și reprezentanții Comisiei Europene.

În constau negocierile?
- Negocierile constau în atragerea investițiilor necesare realizării proiectului.

Ce angajamente și-ar putea asuma R. Moldova în acest proiect și ce și-ar putea asuma țările
vecine, Ucraina și România?
- Suport în elaborarea studiilor necesare;
- Alocarea și răscumpărarea terenurilor necesare amplasării construcției;
- Suport în identificarea surselor de finanțare, etc.

Ce sume financiare ar urma să fie cheltuite și din ce surse vor fi luați acești bani?
- Prețul mediu pentru construcția unui kilometru de autostradă variază în funcție de proiect, de
relieful zonei în care este realizat, de numărul şi complexitatea lucrărilor de artă. Prețurile
medii pentru autostrăzile aflate în construcție de exemplu în România sau Polonia variază
între 3,5 şi 8,5 milioane euro. Raportat la lungimea estimativă costurile pot atinge de la 1.0
până la 2,5 miliarde Euro.

Ar putea și Ucraina să fie conectată la rețeaua de autostrăzi europene prin intermediul R.


Moldova.
- Fezabilitatea proiectului de construcție a unei Autostrăzi pe direcția Ungheni-Chișinău-
Odesa poate fi generată de traficul atras din Ucraina și în special portul Odesa, care este un
generator imens de trafic de marfă și pasageri.

Va constitui Ministerul Infrastructurii un cadru de cooperare cu organizațiile


non-guvernamentale menționate mai sus?
- Cadru de cooperare cu organizațiile non-guvernamentale implicate în promovarea proiectului
Moldova Vrea Autostradă va fi examinat.

Este adevărat că Ministerul duce lipsă de specialiști în domeniul ce ține de construcția


autostrăzii? Dacă da, cum vă propuneți să rezolvați criza de cadre?
- La moment, Ministerul este în proces continuu de recrutare a angajaților pentru a completa
numărul acestora conform statelor de personal aprobate. https://midr.gov.md/ro/despre-
minister/cariere. Inclusiv, am solicitat suportul donatorilor externi. De asemenea, beneficiem
de asistența unui expert pe domeniul infrastructura drumurilor, angajat de către Fondul
Provocările Mileniului Moldova.

Va fi declarată construcția autostrăzii drept prioritate națională?


- Conform Legii Drumurilor nr. 509/1995, drumurile publice sunt de utilitate publică, ceea ce
presupune prioritatea națională a acestora. Totodată, în cazul identificării unei necesități
conform cadrului normativ, va fi examinată declararea construcției Autostrăzii ca prioritate
națională.

Ați făcut cunoștință cu mecanismele propuse de Platforma Moldova vrea autostradă?


- Mecanismele financiare propuse de Platforma Moldova vrea autostradă urmează a fi
examinate suplimentar prin prisma Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public,
garanțiile de stat şi recreditarea de stat, de către Ministerul Finanțelor.

Dacă da, ce părere aveți față de acestea și le veți implementa sau nu?
- Ministerul va propune examinarea suplimentară a mecanismelor propuse de Platformă, către
Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în vederea
posibilității activării acestor mecanisme în conformitate cu cadrul normativ existent.

S-ar putea să vă placă și