Sunteți pe pagina 1din 86

Teste grilă pentru examenul de licenţă

TESTE GRILĂ
PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune


Disciplina: Contabilitate financiară
Conf. dr. Violeta Isai

1. La înfiinţarea firmei se subscriu 1.000 acţiuni cu V.N. = 50 lei/buc. Aportul se


realizează: 1/2 prin cont în momentul înfiinţării şi 1/2 în natură, ulterior
înfiinţării, sub forma unei amenajări de teren. Subscrierea şi vărsarea
capitalului se vor înregistra:
a. 5121 = 1011 25.000
1011 = 1012 25.000
2112 = 1011 25.000
1011 = 1012 25.000
b. 456 = 1011 50.000
5121 = 456 25.000
1011 = 1012 25.000
2112 = 456 25.000
1011 = 1012 25.000
c. % = 1011 50.000
5121 25.000
2112 25.000
1011 = 1012 50.000
d. 456 = 1011 50.000
% = 456 50.000
5121 25.000
2112 25.000
1011 = 1012 50.000
e. % = 1012 50.000
5121 25.000
2112 25.000

2. Se emit 100 noi acţiuni la preţ emisiune = 60 lei/buc, VN = 50 lei/buc iar


aportul se realizează prin casierie. Subscrierea şi vărsarea se vor înregistra:
a. 456 = % 6.000
1011 5.000
1041 1.000
5311 = 456 6.000
1011 = 1012 5.000
1
Teste grilă pentru examenul de licenţă
b. 456 = 1011 6.000
5311 = 456 6.000
1011 = 1041 1.000
c. 5311 = % 6.000
1011 5.000
1041 1.000
1011 = 1012 5.000
d. 456 = 1011 5.000
5311 = 456 5.000
5311 = 1041 1.000
e. 5311 = % 6.000
1012 5.000
1041 1.000

3. Se majorează capitalul social cu valoarea de 3.000 lei astfel: 1/2 din prime de
capital şi 1/2 din rezerve statutare. Majorarea se va înregistra:
a. % = 1011 3.000
1041 1.500
1063 1.500
1011 = 1012 3.000
b. 456 = 1011 3.000
% = 456 3.000
1041 1.500
1063 1.500
c. % = 1012 3.000
1041 1.500
1063 1.500
d. 456 = 1012 3.000
% = 456 3.000
1041 1.500
1063 1.500
e. 1011 = % 3.000
1041 1.500
1063 1.500
1012 = 1011 3.000

4. Se înregistrează majorarea capitalului social prin încorporarea profitului


curent în valoare de 10.000 lei:
a. 121 = 1012 10.000
b. 129 = 1012 10.000
c. 129 = 1011 10.000
1011 = 1012 10.000
d. 121 = 1011 10.000
1011 = 1012 10.000
e. 1012 = 121 10.000
2
Teste grilă pentru examenul de licenţă

5. Se înregistrează majorarea capitalului social prin conversia la scadenţă a 100


obligaţiuni cu V.N. = 55 lei/buc în 100 acţiuni cu V.N. = 50 lei/buc:
a. 161 = % 5.500
1011 5.000
1044 500
1011 = 1012 5.000
b. 161 = 1011 5.500
1011 = % 5.500
1012 5.000
1044 500
c. % = 161 5.500
1011 5.000
1044 500
d. 161 = % 5.500
1012 5.000
1044 500
e. 1044 = 1011 5.000
161 = 1012 5.500

6. Se diminuează capitalul social prin retragerea acţionarilor, cu suma de 8.000


lei, prin cont. Diminuarea şi plata se vor înregistra:
a. 1012 = 5121 8.000
b. 1011 = 456 8.000
456 = 5121 8.000
c. 1011 = 5121 8.000
d. 1012 = 456 8.000
456 = 5121 8.000
e. 456 = 5121 8.000
1012 = 1011 8.000

7. Se înregistrează diminuarea capitalului social cu 5.000 lei pentru acoperirea


unei pierderi precedente:
a. 1012 = 117.1 5.000
b. 1011 = 117.5 5.000
c. 1012 = 121 5.000
d. 1012 = 129 5.000
e. 121 = 117.1 5.000
1012 = 121 5.000

8. Se înregistrează răscumpărarea prin cont şi anularea a 100 acţiuni proprii la


preţ răscumpărare = 55 lei/buc, VN = 50 lei/buc:
a. % = 5121 5.500
109 5.000
149 500
3
Teste grilă pentru examenul de licenţă
b. % = 109 5.500
1011 5.000
149 500
c. 1012 = % 5.500
109 5.000
141 500

d. 1012 = 5121 5.500


% = 109 5.500
1011 5.000
149 500
e. 109 = 5121 5.500
% = 109 5.500
1012 5.000
149 500

9. Se înregistrează răscumpărarea prin casierie şi anularea a 100 acţiuni proprii


la preţ răscumpărare = VN = 100 lei/buc:
a. 109 = 5311 10.000
1012 = 109 10.000
b. 1012 = 5311 10.000
c. 109 = 1012 10.000
d. 1011 = 109 10.000
109 = 5311 10.000
e. 1012 = 109 10.000
109 = 5311 10.000

10. Se înregistrează răscumpărarea prin casierie şi anularea a 100 acţiuni


proprii la preţ răscumpărare = 90 lei/buc, VN = 100 lei/buc:
a. 109 = 5311 10.000
1012 = % 10.000
109 9.000
1041 1.000
b. 109 = 5311 9.000
1012 = % 10.000
109 9.000
141 1.000
c. 1012 = % 10.000
5311 9.000
141 1.000
d. % = 109 10.000
1012 9.000
149 1.000
e. % = 5311 10.000
4
Teste grilă pentru examenul de licenţă
1012 9.000
149 1.000

11. Se înregistrează utilizarea primelor de emisiune de 4.000 lei astfel: 30%


pentru majorarea capitalului social şi 70% pentru alte rezerve:
a. 1041 = % 4.000
1012 1.200
1068 2.800
b. 1041 = % 4.000
1011 1.200
1068 2.800
c. % = 1041 4.000
1012 1.200
1068 2.800
d. % = 1041 4.000
1011 1.200
1068 2.800
e. 1041 = 1011 1.200
1011 = 1012 1.200
1068 = 1011 2.800
1011 = 1012 2.800

12. Se reevaluează un teren fără amenajări la valoare actuală de 10.000 lei,


ştiind valoarea de înregistrare de 9.000. Se majorează corespunzător rezerva
privind surplusul din reevaluare. Rezerva din reevaluare şi majorarea
surplusului din reevaluare se vor înregistra:
a. 2111 = 105 10.000
105 = 1068 10.000
b. 105 = 2111 9.000
2111 = 105 10.000
c. 2111 = 105 9.000
2111 = 117.1 1.000
d. 2111 = 1065 1.000
e. 2111 = 105 1.000
105 = 1065 1.000

13. La sfârşitul exerciţiului avem un profit brut contabil de 100.000 lei. Se


constituie rezerva legală şi se utilizează pentru acoperirea unei pierderi
precedente. Se înregistrează impozitul pe profit. Constituirea rezervei,
utilizarea acesteia şi impozitul se vor înregistra:
a. 121 = 1061 5.000
1061 = 117.1 5.000
691.1 = 441.1 16.000
b. 129 = 1061 5.000
1061 = 121 5.000
5
Teste grilă pentru examenul de licenţă
441.1 = 5121 15.200
c. 1061 = 117.1 5.000
691.1 = 441.1 16.000
d. 129 = 1061 5.000
1061 = 117.1 5.000
691.1 = 441.1 15.200
e. 121 = 117.1 5.000
1061 = 441.1 15.200
441.1 = 5121 15.200

14. Se repartizează profitul net în valoare de 3.000 lei pentru alte rezerve.
Rezervele se folosesc pentru majorarea capitalului social vărsat. Constituirea şi
utilizarea rezervelor se vor înregistra:
a. 129 = 1068 3.000
1068 = 1012 3.000
b. 121 = 1068 3.000
1068 = 1012 3.000
c. 121 = 1068 3.000
1068 = 1011 3.000
d. 1068 = 1011 3.000
1012 = 1068 3.000
e. 129 = 1068 3.000
1068 = 121 3.000

15. Se repartizează din profitul net: 10.000 lei pentru rezerve statutare şi 5.000
lei pentru alte rezerve. Ambele rezerve se folosesc pentru majorarea capitalului
social. Constituirea şi utilizarea rezervelor se vor înregistra:
a. 121 = % 15.000
1063 10.000
1068 5.000
% = 1011 15.000
1063 10.000
1068 5.000
b. % = 121 15.000
1063 10.000
1068 5.000
1012 = % 15.000
1063 10.000
1068 5.000
c. 129 = % 15.000
1063 10.000
1068 5.000
% = 1012 15.000
1063 10.000
1068 5.000
6
Teste grilă pentru examenul de licenţă
d. % = 1011 15.000
1063 10.000
1068 5.000
1011 = 1012 15.000
e. 129 = 1012 15.000
1063 = 1011 10.000
1068 = 1011 15.000

16. La 31.12. N avem o creanţă imobilizată neîncasată din străinătate de 1.000 $


la curs iniţial = 2,7 lei/$ şi o datorie pe termen lung neachitată de 1.000 € la curs
iniţial = 3,5 lei/€. Cursul oficial pentru cele două valute este de: 2,75 lei/$ şi
respectiv 3,6 lei/€. Diferenţele de curs valutar se vor înregistra:
a. 665 = 267 50
665 = 167 100
b. 267 = 765 50
167 = 765 100
c. 267 = 765 2.750
665 = 167 3.600
d. 267 = 765 50
665 = 167 100
e. 267 = 765 2.700
665 = 267 50
665 = 167 3.500
665 = 167 100

17. La 31.12. N avem Profit net în valoare de 50.000 lei, din care s-au repartizat
45.000 lei. Reportul înregistrat se utilizează în anul următor pentru dividende.
Profitul reportat şi utilizarea lui se vor înregistra:
a. 121 = 117.1 5.000
117.1 = 457 5.000
b. 121 = 117.1 5.000
129 = 457 5.000
c. 129 = 117.1 5.000
117.1 = 457 5.000
d. 129 = 121 5.000
457 = 117.1 5.000
e. 129 = 117.1 5.000
457 = 121 5.000

18. La 31.12. N se înregistrează o pierdere neacoperită de 10.000 lei, care în anul


următor se acoperă din profitul curent. Pierderea neacoperită şi acoperirea ei se
vor înregistra:
a. 117.1 = 129 10.000
129 = 117.1 10.000
b. 121 = 117.1 10.000
7
Teste grilă pentru examenul de licenţă
117.1 = 129 10.000
c. 117.1 = 121 10.000
121 = 117.1 10.000
d. 117.1 = 121 10.000
129 = 117.1 10.000
e. 129 = 117.1 10.000

19. La sfârşitul perioadei se repartizează profitul net de 80.000 lei pentru:


rezervă legală 3.000 lei, alte rezerve 5.000 lei, majorare capital social 10.000 lei,
iar diferenţa pentru dividende. Repartizarea profitului se va înregistra:
a. 129 = % 80.000
1061 3.000
1068 5.000
1012 10.000
457 62.000
b. 121 = % 80.000
1061 3.000
1068 5.000
1012 10.000
457 62.000
c. % = 121 80.000
1061 3.000
1068 5.000
1012 10.000
457 62.000
d. 121 = 129 80.000
e. 129 = 121 80.000

20. Se emit 1.000 obligaţiuni cu preţ emisiune = 20 lei/buc, VN = 25 lei/buc,


dobânda 10% pe an, termen de rambursare 4 ani. Înregistrările anuale privind
dobânda, plata acesteia şi amortizarea primei vor fi:
a. 666 = 1681 2.000
1681 = 5121 2.000
6868 = 169 1.250
b. 666 = 5121 2.000
6868 = 169 2.500
c. 1681 = 5121 2.000
169 = 161 1.250
d. 6868 = 1681 2.500
1681 = 5121 2.500
666 = 169 1.250
e. 666 = 1681 2.500
1681 = 5121 2.500
6868 = 169 1.250

8
Teste grilă pentru examenul de licenţă
21. Se înregistrează răscumpărarea la scadenţă prin cont şi anularea a 1.000
obligaţiuni ordinare la preţ răscumpărare = 22 lei/buc, VN = 20 lei/buc:
a. 505 = 5121 22.000
% = 505 22.000
161 20.000
6583 2.000
b. 505 = 5121 20.000
% = 505 22.000
161 20.000
6583 2.000
c. 5121 = 505 22.000
505 = % 22.000
161 20.000
7583 2.000
d. 505 = 5121 20.000
161 = % 22.000
505 20.000
7583 2.000
e. 161 = 505 20.000
6583 = 161 20.000

22. Se emit 500 obligaţiuni cu preţ emisiune = VN = 15 lei/buc, încasând


contravaloarea lor prin cont. Înregistrăm emisiunea şi încasarea astfel:
a. 5121 = 161 7.500
b. 461 = 161 7.500
5121 = 461 7.500
c. 5121 = 461 7.500
d. 161 = 461 7.500
5121 = 161 7.500
e. 461 = 5121 7.500
5121 = 161 7.500

23. Se înregistrează răscumpărarea prin cont la scadenţă şi anularea a 1.000


obligaţiuni ordinare la preţ răscumpărare = 19 lei/buc, VN = 20 lei/buc:
a. 505 = 5121 19.000
161 = 505 20.000
b. 161 = 5121 20.000
% = 161 20.000
505 19.000
6583 1.000
c. 5121 = 505 19.000
505 = % 20.000
161 19.000
7583 1.000
d. 505 = 5121 19.000
9
Teste grilă pentru examenul de licenţă
161 = % 20.000
505 19.000
7583 1.000
e. % = 5121 20.000
161 19.000
6583 1.000

24. Se înregistrează răscumpărarea prin cont la scadenţă şi anularea a 800


obligaţiuni la preţ răscumpărare = VN = 20 lei/buc:
a. 161 = 5121 16.000
505 = 161 16.000
b. 505 = 5121 16.000
161 = 505 16.000
c. 161 = 505 16.000
d. 505 = 5121 16.000
e. 5121 = 161 16.000
161 = 505 16.000

25. Se înregistrează dobânda şi se achită prin cont anuitatea constantă aferentă


anului I pentru un credit bancar pe termen mediu, ştiind C = 90.000 lei, d =
10% pe an, n = 3 ani:
a. 666 = 1682 9.000
% = 5121 39.000
1682 9.000
1621 30.000
b. % = 5121 36.188
666 9.000
1682 27.188
c. 666 = 1682 9.000
% = 5121 36.188
1682 9.000
1621 27.188
d. 1621 = 5121 39.000
e. 1621 = 5121 36.188

26. Se înregistrează un credit de 20.000 lei nerambursat la scadenţă, care se


restituie ulterior prin cont. Înregistrarea creditului şi restituirea vor fi:
a. 1621 = 1622 20.000
1622 = 5121 20.000
b. 1622 = 5121 20.000
c. 1622 = 1621 20.000
1621 = 5121 20.000
d. 1621 = 5124 20.000
e. 1622 = 1621 20.000

10
Teste grilă pentru examenul de licenţă
27. Se înregistrează dobânda şi se achită prin cont anuitatea variabilă aferentă
anului II pentru un credit bancar, ştiind C = 100.000 lei, d = 10% pe an, n = 4
ani:
a. 666 = 5121 7.500
1621 = 5121 32.500
b. 666 = 1682 7.500
% = 5121 32.500
1682 7.500
1621 25.000
c. % = 5121 35.000
666 10.000
1621 25.000
d. 5121 = % 32.500
1682 7.500
1621 25.000
e. 1682 = 5121 35.000

28. Se înregistrează încasarea unui credit bancar pe termen lung în devize în


valoare de 1.000 € la curs iniţial = 3,7 lei/€:
a. 5121 = 1621 3.700
b. 1621 = 5124 3.700
c. 5124 = 5191 3.700
d. 5124 = 1621 3.700
e. 5124 = 765 3.700

29. Se înregistrează restituirea dobânzii de 50 $ şi a ratei de 500 $ pentru un


credit înregistrat la curs iniţial = 2,7 lei/$, ştiind curs la plată = 2,8 lei/$:
a. 1682 = 5124 135
% = 5124 1.400
1621 1.350
665 50
b. % = 5124 1.535
1682 135
1621 1.400
c. 1682 = 5124 140
% = 5124 1.400
1621 1.350
665 50
d. % = 5124 1.540
1682 140
1621 1.400
e. 1682 = 5124 140
1621 = % 1.400
5124 1.350
765 50
11
Teste grilă pentru examenul de licenţă

30. Se înregistrează rambursarea dobânzii de 100 € şi a ratei de 300 € pentru un


credit bancar ştiind curs iniţial = 4 lei/€ şi curs la plată = 3,8 lei/€:
a. % = 5124 1.520
1682 380
1621 1.140
b. 1682 = 5124 400
% = 5124 1.200
1621 1.140
665 60
c. 1682 = 5124 380
1621 = % 1.200
5124 1.140
765 60
d. % = 5124 1.600
1682 400
1621 1.200
e. 1682 = 5124 380
1621 = 5124 1.200

31. La înfiinţarea firmei se efectuează prin casierie cheltuieli de constituire de


5.000 lei. Se acoperă parţial cu valoarea de 1.000 din prime de emisiune, iar
diferenţa se amortizează în 2 ani şi se scoate din evidenţă. Efectuarea
cheltuielilor de constituire, acoperirea lor parţială şi amortizarea lor se vor
înregistra:

a. 201 = 5311 5.000


% = 201 5.000
1041 1.000
2801 4.000
b. 201 = 5311 4.000
6811 = 201 2.000/an
201 = 5311 1.000
1041 = 201 1.000
c. 201 = 5311 5.000
1041 = 201 1.000
6811 = 2801 1.250
d. 201 = 5311 5.000
1041 = 201 1.000
6811 = 2801 2.000/an
2801 = 201 4.000
e. 1041 = 201 1.000
6811 = 2801 2.000/an
2801 = 201 5.000

12
Teste grilă pentru examenul de licenţă
32. Se cumpără cu factură un proiect la cost achiziţie = 10.000 lei, TVA 19%,
amortizabil în 5 ani. Cumpărarea şi amortizarea anuală lineară se vor
înregistra:
a. % = 404 11.900
203 10.0000
4426 1.900
6811 = 2803 2.000/an
b. % = 404 11.200
203 10.000
4427 1.900
2803 = 203 2.000/an
c. 203 = 404 11.900.
2803 = 203 10.000
d. 203 = 404 10.000
6811 = 2803 2.000/an
2803 = 203 10.000
e. % = 404 11.900
2803 10.000
4426 1.900
6811 = 203 10.000

33. Se vinde cu factură un teren fără amenajări la preţ vânzare = 15.000 lei,
TVA 19% şi se scoate din evidenţă la cost achiziţie = 10.000, ştiind că a fost
reevaluat anterior la 12.000. Vânzarea şi scoaterea din evidenţă se vor
înregistra:
a. 461 = % 17.850
2111 15.0000
4427 2.850
105 = 1065 2.000
b. 411 = % 17.850
2111 15.000
4427 2.850
6583 = 105 2.000
c. % = 461 17.850
2111 15.000
4427 2.850
6583 = 2111 10.000
2111 = 105 2.000
d. % = 461 14.850
7583 12.000
4426 2.850
2111 = 7583 3.000
e. 461 = % 17.850
7583 15.000
4427 2.850
13
Teste grilă pentru examenul de licenţă
6583 = 2111 12.000
105 = 1065 2.000

34. Se realizează o amenajare de teren la cost producţie = 20.000 lei,


amortizabilă în 4 ani, care se reevaluează după 2 ani la 22.000 lei. Amortizarea
se va înregistra:
a. An 1,2,3,4 6811 = 2811 5.000
2112 = 105 2.000
b. 2811 = 2112 22.000
105 = 1065 2.000
c. An 1,2 6811 = 2112 5.000
An 3,4 6811 = 2112 6.000
d. An 1,2 6811 = 2811 5.000
An 3,4 6811 = 2811 6.000
e. An 1,2 2811 = 2112 10.000
An 3,4 2811 = 2112 12.000

35. Avem un utilaj înregistrat la Vi = 100.000 lei, amortizabil linear în D = 5 ani.


După 2 ani se donează terţilor. Donaţia se va înregistra:
a. 6582 = 2131 100.000
635 = 4427 11.400
b. 2813 = 2131 100.000
6582 = 4427 11.400
c. % = 2131 100.000
2813 40.000
6582 60.000
635 = 4427 11.400
d. % = 2131 100.000
2813 40.000
6811 60.000
e. 6811 = 2813 40.000
6582 = 2131 60.000

36. Avem un mijloc de transport la Vi = 200.000 lei, amortizabil linear în D = 5


ani. După 4 ani se constată lipsă la inventar neimputabilă. Lipsa se va
înregistra:
a. 2813 = 2133 200.000
635 = 4427 7.600
b. % = 2133 200.000
2813 160.000
6811 40.000
c. 6811 = 2813 160.000
6588 = 2133 40.000
d. 6588 = 2133 200.000
6811 = 4427 38.000
14
Teste grilă pentru examenul de licenţă
e. % = 2133 200.000
2813 160.000
6588 40.000
635 = 4427 7.600

37. Se constată un aparat de măsură minus la inventar după doi ani, ştiind Vi =
15.000 lei, D = 3 ani, care se impută la preţ imputaţie = valoarea rămasă, TVA
19%. Imputaţia şi recuperarea debitului prin reţinere din salariu se vor
înregistra:
a. 411 = % 5.950
2132 5.000
4427 950
411 = 421 5.950
b. 461 = % 5.950
7588 5.000
4427 950
421 = 461 5.950
c. 461 = % 11.900
2813 10.000
4427 1.900
421 = 461 11.900
d. 411 = % 5.950
7583 5.000
4427 950
421 = 411 5.950
e. % = 2132 15.000
461 10.000
6583 5.000
421 = 461 10.000

38. Avem un utilaj cu Vi =20.000 lei, D=8 ani, amortizabil AD1. Amortizarea
anului I se va înregistra:
a. 6811 = 2813 5.000
b. 6811 = 2813 5.000
6583 = 2813 400
c. 6811 = 2131 5.400
d. 6811 = 2813 2.500
e. 6583 = 2131 2.500

39. Avem un utilaj cu Vi = 22.000, D = 11 ani, amortizabil AD2. Amortizarea


anului I se va înregistra:
a. 6811 = 2813 2.000
b. 6811 = 2813 5.000
c. 6811 = 2131 3.142
d. 6583 = 2813 5.290
15
Teste grilă pentru examenul de licenţă
e. 2813 = 2131 5.290

40. Avem un mijloc de transport cu Vi = 20.000 lei, D = 8 ani, amortizabil


accelerat. Pentru anul II amortizarea se va înregistra:
a. 6811 = 2813 1.428
b. 6583 = 2813 1.428
c. 6811 = 2133 2.500
d. 6588 = 2813 1.600
e. 2813 = 2133 1.600

41. Se înregistrează realizarea unei clădiri în 2 ani consecutivi, la cost producţie


= 100.000 lei, câte 50% pe an:
a. 212 = 722 100.000
b. 231 = 212 50.000
231 = 722 50.000
c. 231 = 722 50.000
212 = % 100.000
231 50.000
722 50.000
d. 212 = 231 50.000
231 = 722 50.000
e. 231 = 722 100.000

42. Se achită prin cont unui furnizor de imobilizări un avans de 10.000 lei
pentru cumpărarea unui calculator. La data achitării facturii în valoare de
35.700 lei, se reţine avansul şi se achită diferenţa prin cont. Înregistrarea
avansului, reţinerea acestuia şi plata diferenţei se vor înregistra:
a. 404 = 5121 10.000
404 = 232 25.700
b. % = 5121 35.700
232 10.000
404 25.700
c. 5121 = 232 10.000
232 = 404 25.700
d. 232 = 5121 10.000
404 = % 35.700
232 10.000
5121 25.700
e. 404 = 5121 35.700

43. Se cumpără titluri de participare cu plata imediată prin cont în valoare de


10.000 lei, pentru care se încasează dividende de 4.000 lei. Cumpărarea titlurilor
şi încasarea dividendelor se vor înregistra:
a. 261 = % 10.000
5121 6.000
16
Teste grilă pentru examenul de licenţă
761 4.000
b. 5121 = 261 14.000
c. 261 = 761 4.000
664.1 = 5121 10.000
d. 261 = 761 10.000
664.1 = 261 4.000
e. 261 = 5121 10.000
5121 = 761 4.000

44. Se cumpără titluri de participare în valoare de 5.000 lei cu plata ulterioară


prin casierie şi se revând cu încasare imediată prin cont la 6.000 lei.
Cumpărarea titlurilor, plata, revânzarea lor şi scoaterea din evidenţă se vor
înregistra:
a. 269 = 5311 5.000
5121 = 261 6.000
b. 269 = 5311 5.000
5121 = % 6.000
261 5.000
764.1 1.000
c. 261 = 5311 5.000
5121 = 764.1 6.000
d. 261 = 269 5.000
269 = 5311 5.000
5121 = 764.1 6.000
664.1 = 261 5.000
e. 261 = 5311 5.000
664.1 = 261 6.000

45. Se înregistrează prin cont o creanţă imobilizată de 20.000 lei, care ulterior
nu se mai încasează. Înregistrarea creanţei şi neîncasarea ei vor fi:
a. 267 = 5121 20.000
5121 = 267 20.000
b. 267 = 663 20.000
c. 267 = 5121 20.000
663 = 267 20.000
d. 663 = 5121 20.000
267 = 763 20.000
e. 663 = 267 20.000

46. Se înregistrează dobânda şi se încasează anuitatea constantă aferentă anului


I pentru un împrumut acordat altei firme, ştiind C = 90.0000, d = 10% pe an, n
= 3 ani:
a. 2674 = 763 9.000
5121 = % 36.188.
2674 9.000
17
Teste grilă pentru examenul de licenţă
2673 27.188
b. 2674 = 763 9.000
5121 = % 39.000
2674 9.000
2673 30.000
c. 5121 = % 39.000
763 9.000
2673 30.000
d. 663 = 2674 9.0000
% = 5121 36.188
2674 9.000
2673 27.188
e. % = 5121 39.000
663 9.000
2673 30.000

47. Se înregistrează dobânda şi se încasează anuitatea variabilă aferentă anului


II pentru o sumă datorată de filiale, ştiind C = 100.000 lei, d = 10% pe an,
termen 4 ani:
a. 5121 = % 32.500
2672 7.500
2671 25.000
b. 2672 = 763 7.500
5121 = % 32.500
2672 7.500
2671 25.000
c. 5121 = 2671 32.500
d. 5121 = 763 32.500
e. 663 = 2672 7.500
% = 5121 32.500
2672 7.500
2671 25.000

48. Se înregistrează încasarea dobânzii de 200 € şi a ratei de 800 € pentru o


sumă datorată de filiale, ştiind curs iniţial = 4 lei/€ şi curs încasare = 3,8 lei/€:
a. 5124 = 2672 800
% = 2671 3.200
5124 3.040
665 160
b. 5124 = % 3.600
2671 3.200
2672 400
c. 5124 = 2672 760
% = 2671 3.200
5124 3.040
18
Teste grilă pentru examenul de licenţă
665 160
d. 5124 = % 3.800
2672 760
2671 3.040
e. 5121 = 2671 4.000

49. Se înregistrează încasarea dobânzii de 100 $ şi a ratei de 500 $ pentru un


împrumut acordat altei firme, ştiind curs iniţial = 2,7 lei/$ şi curs încasare = 2,8
lei/$:
a. 5124 = % 1.620
2674 270
2673 1.350
b. 5124 = 2674 280
5124 = % 1.400
2673 1.350
765 50
c. 5124 = 2674 270
5124 = % 1.400
2673 1.350
765 50
d. 5124 = % 1.680
2674 2.080
2673 1.400
e. % = 5124 1.620
2674 270
2673 1.350

50. O întreprindere are pe stoc materii prime 1.500 kg la cost achiziţie = 2 lei/kg.
Operaţiunile în ordine cronologică sunt:
- cumpărare 500 kg la cost achiziţie = 2,4 lei/kg
- cumpărare 200 kg la cost achiziţie = 3,75 lei/kg
- consum 2.000 kg prin CMP al ultimei intrări
- cumpărare 350 kg la cost achiziţie = 4,43 lei/kg
- consum 300 kg prin CMP al ultimei intrări.
Stocul final va avea valoarea de:
a. 637,3 lei
b. 1.107 lei
c. 621,5 lei
d. 909 lei
e. 1.000 lei

51. O întreprindere are pe stoc piese de schimb 3.000 buc la cost achiziţie = 3
lei/buc. Operaţiunile în ordine cronologică sunt:
- donaţie primită = 2.000 buc × 3,5 lei/buc
19
Teste grilă pentru examenul de licenţă
- consum: 4.000 buc prin FIFO
- cumpărare: 5.000 buc la cost achiziţie = 3,4 lei/buc
- consum 1.000 buc prin FIFO.
Valoarea stocului final va fi:
a. 17.000 lei;
b. 16.833 lei;
c. 16.500 lei;
d. 15.800 lei;
e. 16.600 lei.

52. O întreprindere are pe stoc materiale consumabile 500 buc la cost achiziţie =
0,8 lei/buc. Operaţiunile în ordine cronologică sunt:
- cumpărare 1.000 buc la cost achiziţie = 1,5 lei/buc
- cumpărare 3.000 buc la cost achiziţie = 1,1 lei/buc
- consum 3.500 buc prin LIFO
- cumpărare 700 buc la cost achiziţie = 1,3 lei/buc
- consum 1.500 buc prin LIFO.
Valoarea stocului final va fi:
a. 264,2 lei;
b. 175 lei;
c. 280 lei;
d. 160 lei;
e. 240 lei.

53. O întreprindere are pe stoc obiecte de inventar 1.000 buc la cost achiziţie = 2
lei/buc. Operaţiunile în ordine cronologică sunt:
- cumpărare 2.500 buc la cost achiziţie = 3 lei/buc
- consum 3.100 buc prin CMP global
- cumpărare 1.500 buc la cost achiziţie = 3,5 lei/buc
- consum 1.200 buc prin CMP global.
Valoarea stocului final va fi:
a. 2.450 lei;
b. 2.065 lei;
c. 1.850 lei;
d. 2.250 lei;
e. 1.960 lei.

54. Se înregistrează realizarea de produse finite la preţ standard 10.000 lei cu


diferenţe de preţ favorabile de 1.000 lei:
a. 345 = 711 10.000
348 = 711 1.000
b. 345 = 711 10.000
348 = 711 1.000
c. 711 = % 11.000
345 10.000
20
Teste grilă pentru examenul de licenţă
348 1.000
d. 345 = 711 9.000
348 = 711 1.000
e. 345 = 711 10.000
711 = 345 1.000

55. Stoc de produse finite la preţ standard 2.000 lei, cu diferenţe de preţ
nefavorabile de 500 lei. Se realizează produse la preţ standard 15.000 lei, cu
diferenţe de preţ favorabile de 1.500 lei. Să se înregistreze diferenţele de preţ
pentru ieşiri, ştiind valoarea acestora la preţ standard de 8.000 lei.
a. 711 = 348 705,6
b. 711 = 348 705,6
c. 711 = 345 8.000
345 = 711 800
d. 348 = 711 800
e. 348 = 711 800

56. Un magazin cumpără mărfuri cu factură la cost achiziţie = 10.000 lei, TVA
19%, practicând un adaos comercial de 40%. Cumpărarea se va înregistra:
a. % = 401 11.900
371 10.000
4426 1.900
371 = 378 4.000
b. 371 = % 14.100
401 10.000
378 4.000
c. 371 = % 16.660
401 10.000
378 4.000
4428 2.660
4426 = 401 1.900
d. % = 401 15.900
371 10.000
378 4.000
4426 1.900
e. % = 401 16.660
371 10.000
378 4.000
4428 2.660

57. Un depozit cumpără mărfuri cu factură la cost achiziţie = 5.000 lei, TVA
19%, practicând un adaos comercial de 30%. Cumpărarea se va înregistra:
a. % = 401 5.950
371 5.000
4426 950
21
Teste grilă pentru examenul de licenţă
b. % = 401 6.500
371 5.000
378 1.500
c. % = 401 7.450
371 5.000
378 1.000
4426 950
d. 371 = % 6.500
401 5.000
378 1.500
4426 = 401 950
e. 371 = 401 6.500

58. Un magazin vinde marfă cu numerar în valoare de 50.000 lei, ştiind că


practică un adaos comercial de 30%. Descărcarea gestiunii se va înregistra:
a. % = 371 50.000
607 32.319
378 9.698
4428 7.983
b. % = 371 59.500
607 35.000
378 15.000
4428 9.500
c. 607 = 371 50.000
d. % = 371 50.000
607 38.460
378 11.540
e. 5311 = % 50.000
371 42.017
4427 7.983

59. Un depozit vinde marfă cu factură în valoare de 30.000 lei, TVA 19%,
practicând un adaos comercial de 40%. Descărcarea gestiunii se va înregistra:
a. % = 371 35.700
607 25.500
378 10.200
b. % = 371 30.000
607 21.429
378 8.571
c. 607 = 371 35.700
d. 411 = % 35.700
371 30.000
4427 5.700
e. % = 371 35.700
607 30.000
22
Teste grilă pentru examenul de licenţă
4428 5.700

60. Se înregistrează donaţia de materii prime în valoare de 10.000 lei:


a. 601 = 301 10.000
b. 6582 = 301 11.900
c. 301 = 7581 10.000
d. 635 = 301 11.900
e. 6582 = 301 10.000
635 = 4427 1.900

61. Se constată lipsă la inventar materiale consumabile de 8.000 lei, care se


impută la preţ imputaţie = 9.000 lei, TVA 19%. Lipsa şi imputaţia se vor
înregistra:
a. 602 = 302 8.000
411 = % 10.710
302 9.000
4427 1.710
b. 6588 = 302 8.000
461 = % 10.710
302 9.000
4427 1.710
c. 461 = 302 9.000
d. 6588 = 302 8.000
461 = % 10.710
7588 9.000
4427 1.710
e. 602 = 302 10.710

62. Se înregistrează o lipsă neimputabilă la mărfuri de 1.000 lei preţ cu


amănuntul, ştiind adaosul practicat de 50%:
a. % = 371 1.000
6588 560
378 280
4428 160
635 = 4427 106
b. 6588 = 371 1.000
635 = 4427 190
c. % = 371 1.000
6588 667
378 333
635 = 4427 190
d. 607 = % 1.000
371 840
4427 160
e. % = 371 1.000
23
Teste grilă pentru examenul de licenţă
607 840
4428 160

63. Se constată o lipsă imputabilă la mărfuri de 1.000 lei preţ cu ridicata, ştiind
adaosul de 40%. Se impută vinovatului la preţul de vânzare, TVA 19%. Lipsa şi
imputaţia se vor înregistra:
a. 6588 = 371 1.000
461 = % 1.190
7588 1.000
4427 190
b. 607 = 371 1.190
411 = % 1.190
707 1.000
4427 190
c. % = 371 1.000
6588 714
378 286
461 = % 1.190
7588 1.000
4427 190
d. 461 = % 1.190
371 714
378 286
4427 190
e. 461 = % 1.190
371 1.000
4427 190

64. Se înregistrează cumpărarea de mărfuri cu factură la cost achiziţie = 10.000


lei, TVA 19%, beneficiind în momentul cumpărării de un rabat de 10%:
a. % = 401 10.710
371 9.000
4426 1.710
b. % = 401 19.900
371 10.000
4426 1.900
401 = 767 1.000
c. % = 401 11.900
371 9.000
667 1.000
4426 1.900
d. % = 401 11.900
371 10.000
4426 1.900
% = 401 1.190
24
Teste grilă pentru examenul de licenţă
371 1.000
4426 190
e. % = 401 11.900
371 10.000
4426 1.000
667 = 371 1.000

65. Se înregistrează cumpărarea de materiale cu factură la cost achiziţie = 2.000


lei, TVA 19%, beneficiind în momentul cumpărării de o remiză de 3 % şi un
scont de 1%:
a. % = 401 2.286
302 1.921
4426 365
b. % = 401 2.300
302 1.920
4426 380
401 = 767 79
c. % = 401 2.365
302 1.920
667 75
4426 365
d. % = 401 2.305
302 1.940
4426 365
401 = 767 19,4
e. % = 401 2.286
302 2.000
667 95
4426 380

66. Se cumpără mărfuri fără factură la cost achiziţie = 3.000 lei, TVA 19%. Se
primeşte factura. Cumpărarea şi primirea ulterioară a facturii se vor înregistra:
a. % = 408 3.570
371 3.000
4428 570
408 = 401 3.570
4426 = 4428 570
b. % = 408 3.570
371 3.000
4426 570
408 = 401 3.570
c. % = 401 3.570
371 3.000
4428 570
25
Teste grilă pentru examenul de licenţă
4426 = 4428 570
d. 371 = 408 3.570
4426 = 4428 570
e. 371 = 408 3.570
408 = 401 3.570

67. Se cumpără mărfuri cu factură la cost achiziţie = 4.000, TVA 19%. Se refuză
la plată 1/2 din cantitate. Cumpărarea şi refuzul se vor înregistra:
a. % = 401 2.380
371 2.000
4426 380
b. % = 401 4.760
371 4.000
4426 760
% = 401 2.380
371 2.000
4426 380
c. % = 401 4.760
371 4.000
4426 760
401 = % 2.380
371 2.000
4426 380
d. % = 401 4.760
371 4.000
4426 760
371 = 401 2.000
e. % = 401 4.760
371 4.000
4426 760
4426 = 401 380

68. Se înregistrează achitarea din cont către furnizor a facturii de materii prime
în valoare de 2.380 inclusiv TVA, cu penalităţi de 10%:
a. 401 = 5121 2.618
b. % = 5121 2.618
401 2.380
6581 238
c. 401 = 5121 2.580
d. % = 5121 2.580
401 2.380
6581 200
e. % = 5121 2.380
401 2.000

26
Teste grilă pentru examenul de licenţă
4426 380

69. Se achită din cont furnizorului un avans de 5.000 lei pentru cumpărare de
mărfuri, după care se reţine avansul. Achitarea avansului şi reţinerea acestuia
se vor înregistra:
a. 409 = 5121 5.000
401 = 409 5.000
b. 401 = 5121 5.000
c. 409 = 401 5.000
d. 409 = 401 5.000
401 = 5121 5.000
e. 401 = 409 5.000
409 = 5121 5.000

70. Se înregistrează reţinerea ambalajelor restituibile primite de la furnizor în


valoare de 3.000 lei, 1/2 fiind degradate şi 1/2 pentru majorarea stocului
propriu:
a. 401 = 409 3.000
b. 409 = 708 3.000
c. % = 409 3.000
608 1.500
381 1.500
d. % = 401 3.000
608 1.500
381 1.500
e. 409 = % 3.000
608 1.500
381 1.500

71. Se înregistrează importul de materii prime pe cont propriu la valoare


externă CIF de 1.000 €, curs iniţial = 3,5 lei/€, taxă vamală 10%, comision vamal
0,5%:
a. 301 = 401 3.500
635 = % 3.675
446 3.500
447 175
b. % = 401 3.867,5
301 3.500
446 350
447 17,5
c. 301 = 401 3.867,5
401 = % 3.675
446 3.500
447 175
d. 301 = 401 3.500
27
Teste grilă pentru examenul de licenţă
% = 635 3.675
446 3.500
447 175
e. 301 = % 3.867,5
401 3.500
446 350
447 17,5

72. Se înregistrează achitarea prin cont a unei datorii externe către furnizor de
1.000 $ ştiind curs iniţial = 2,7 lei/$ şi curs la plată = 2,75 lei/$:
a. % = 5124 2.750
401 2.700
665 50
b. 401 = % 2.750
5124 2.700
765 50
c. 401 = 5124 2.750
665 = 401 50
d. 5124 = % 2.750
401 2.700
765 50
e. 5124 = % 2.750
401 2.700
665 50

73. Se înregistrează achitarea în vamă a taxei vamale de 10%, a comisionului


vamal de 0,5% şi a TVA deductibilă aferente unui import de 1.000 €, curs iniţial
= 3,5 lei/€:
a. % = 5121 1.032,5
446 350
447 17,5
4426 665
b. % = 5121 4.165
401 3.500
4426 665
c. % = 5121 1.102,3
446 350
447 17,5
4426 734,8
d. 635 = 5121 1.102,3
e. % 5121 1.102,3
635 367,5
4426 734,8

28
Teste grilă pentru examenul de licenţă
74. Se înregistrează achitarea prin cont a unei datorii externe faţă de furnizor
de 1.000 € ştiind curs iniţial = 3,5 lei/€, curs la plată = 3,4 lei/€:
a. % = 5124 3.500
401 3.400
665 100
b. 401 = % 3.500
5124 3.400
107 100
c. % = 5124 3.500
401 3.400
107 100
d. 401 = 5124 3.400
665 = 401 100
e. 401 = % 3.500
5124 3.400
765 100

75. Se înregistrează vânzarea de produse finite cu factură la preţ vânzare =


10.000 lei, TVA 19%, acordând în momentul vânzării o remiză de 10%:
a. 411 = % 10.710
701 9.000
4427 1.710
b. 411 = % 11.900
701 10.000
4427 1.900
667 = 411 1.000
c. 411 = % 11.900
701 9.000
767 1.000
4427 1.900
d. 411 = % 11.900
701 10.000
4427 1.900
411 = % 1.190
707 1.000
4427 190
e. 411 = % 11.900
701 10.000
4427 1.900
667 = 701 1.000

76. Se înregistrează vânzarea de mărfuri cu factură la preţ vânzare = 2.000 lei,


TVA 19%,, acordând în momentul vânzării un rabat de 3% şi un scont de 1%:
a. 411 = % 2.286
707 1.921
29
Teste grilă pentru examenul de licenţă
4427 365
b. 411 = % 2.380
707 2.000
4427 380
667 = 411 79
c. 411 = % 2.365
707 1.920
767 80
4427 365
d. 411 = % 2.305
707 1.940
4427 365
667 = 411 19,4
e. 411 = % 2.286
707 2.000
767 95
4427 380

77. Se vând mărfuri fără factură la preţ vânzare = 1.000 lei, TVA 19%. Se
întocmeşte factura. Vânzarea şi întocmirea ulterioară a facturii se vor
înregistra:
a. 418 = % 1.190
707 1.000
4428 190
411 = 418 1.190
4428 = 4427 190
b. 418 = % 1.190
707 1.000
4427 190
411 = 418 1.190
c. 411 = % 1.190
707 1.000
4428 190
4428 = 4427 190
d. 418 = 707 1.190
4428 = 4427 190
e. 418 = 707 1.190
411 = 418 1.190

78. Se vând mărfuri cu factură la preţ vânzare = 4.000 lei, TVA 19%. Se refuză
la plată 1/2 din cantitate. Vânzarea şi refuzul se vor înregistra:
a. 411 = % 2.380
707 2.000
4427 380
b. 411 = % 4.760
30
Teste grilă pentru examenul de licenţă
707 4.000
4427 760
411 = % 2.380
707 2.000
4427 380
c. 411 = % 4.760
707 4.000
4427 760
% = 411 2.380
707 2.000
4427 380
d. 411 = % 4.760
707 4.000
4427 760
411 = 707 2.000
e. 411 = % 4.760
707 4.000
4427 760
411 = 4427 380

79. Se înregistrează încasarea prin cont de la client a contravalorii facturii de


produse finite în valoare de 3.570 lei, inclusiv TVA, cu penalităţi de 10%:
a. 5121 = 411 3.927
b. 5121 = % 3.927
411 3.570
7581 357
c. 5121 = 411 3.870
d. 5121 = % 3.870
411 3.570
7581 300
e. 5121 = % 3.570
411 3.000
4427 570

80. Se încasează prin cont de la client un avans de 5.950 lei pentru vânzare de
mărfuri, după care se reţine avansul. Încasarea avansului şi reţinerea acestuia
se vor înregistra:
a. 5121 = % 5.950
419 5.000
4427 950
419 = % 5.000
411 5.950
4427 950
b. 5121 = 411 5.950

31
Teste grilă pentru examenul de licenţă
c. 419 =
411 5.950
d. 5121 =
419 5.950
419 =
411 5.950
e. 5121 =
% 5.950
411 5.000
4427 950
411 = 419 5.000

81. Se înregistrează reţinerea ambalajelor restituibile de către client în valoare


de 5.000 lei şi încasarea lor cu TVA aferent:
a. 419 = 411 5.000
5121 = 419 5.950
b. 419 = 708 5.000
411 = 4427 950
5121 = 411 5.950
c. 419 = % 5.950
411 5.000
4427 950
5121 = 419 5.950
d. 411 = % 5.950
419 5.000
4427 950
5121 = 411 5.950
e. 411 = 708 5.000
411 = 4427 950
5121 = 411 5.950

82. Se înregistrează trecerea pe cheltuieli a unei creanţe incerte în valoare de


2.380 lei inclusiv TVA şi reactivarea acesteia:
a. 654 = % 2.000
411.8 2.380
4427 380
8034(D) = 2.000
411 = % 2.380
754 2.000
4427 380
8034(C) = 2.000
b. 654 = 411.8 2.380
8034(D) = 2.000
411 = % 2.380
707 2.000
4427 380
8034(C) = 2.000
c. 411.8 = 411 2.380
654 = 411.8 2.380
32
Teste grilă pentru examenul de licenţă
411.8 = 754 2.380
d. 654 = % 2.380
754 2.000
4427 380
8034(C) = 2.000
e. 411 = % 2.380
707 2.000
4427 380
8034(C) = 2.000

83. Se înregistrează exportul de mărfuri pe cont propriu la valoare externă FOB


de 1.000 €, curs iniţial = 3,5 lei/€:
a. 411 = 707 3.500
b. 411 = % 4.165
707 3.500
4427 665
c. 411 = 371 3.500
d. 411 = % 4.165
371 3.500
4427 665
e. 607 = 371 3.500

84. Se înregistrează încasarea unei creanţe externe de 1.000 $ prin cont, ştiind
curs iniţial = 2,7 lei/$ şi curs la încasare = 2,75 lei/$:
a. % = 411 2.750
5124 2.700
665 50
b. 5124 = 411 2.750
c. 5124 = % 2.750
411 2.700
765 50
d. 5121 = % 2.750
411 2.700
765 50
e. % = 411 2.750
5121 2.700
665 50

85. Se înregistrează încasarea prin cont a unei creanţe externe de la client de


1.000 €, ştiind curs iniţial = 3,6 lei/€, curs la încasare = 3,5 lei/€:
a. 5124 = % 3.600
411 3.500
765 100
b. 5124 = 411 3.500
411 = 765 100
33
Teste grilă pentru examenul de licenţă
c. 5124 = 411 3.600
411 = 765 100
d. % = 411 3.600
5124 3.500
665 100
e. 5121 = 411 3.500
665 = 411 100

86. Se achită o datorie faţă de furnizor în valoare de 11.900 lei cu bilet la ordin
decontat în favoarea acestuia. Achitarea datoriei şi decontarea biletului se vor
înregistra:
a. 401 = 403 11.900
403 = 5121 11.900
b. 403 = 401 11.900
401 = 5121 11.900
c. 401 = 413 11.900
5113 = 5121 11.900
d. 401 = 5113 11.900
5113 = 5121 11.900
e. 401 = 5121 11.900

87. Se achită furnizorului contravaloarea unui utilaj de 100.000 lei, TVA 19%,
cu bilet la ordin decontat în favoarea acestuia. Achitarea datoriei şi decontarea
biletului se vor înregistra:
a. 401 = 405 119.000
405 = 5121 119.000
b. 404 = 5121 119.000
c. 404 = 405 119.000
405 = 5121 119.000
d. 405 = 404 119.000
404 = 5121 119.000
e. 404 = 413 119.000
413 = 5121 119.000

88. Se încasează o creanţă de 3.570 lei, cu bilet la ordin decontat la scadenţă în


favoarea firmei. Încasarea creanţei şi decontarea biletului se vor înregistra:
a. 5113 = 413 3.570
b. 413 = 411 3.570
5113 = 413 3.570
5121 = 5113 3.570
c. 5121 = 5113 3.570
d. 5121 = 411 3.570
e. 5121 = 413 3.570

34
Teste grilă pentru examenul de licenţă
89. Se înregistrează ridicarea din cont a avansului chenzinal de 40.000 lei şi
acordarea acestuia:
a. 5311 = 5121 40.000
425 = 5311 40.000
b. 425 = 5121 40.000
c. 425 = 5311 40.000
d. 581 = 5121 40.000
425 = 581 40.000
e. 581 = 5121 40.000
5311 = 581 40.000
425 = 5311 40.000

90. Se înregistrează cotele aferente fondului de salarii de 100.000 lei:


a. 6451 = % 26.000
4311 20.800
4313 5.200
b. 6451 = 4311 20.800
6453 = 4314 5.200
6452 = 4371 500
c. 641 = 421 100.000
421 = % 26.500
4311 20.800
4313 5.200
4371 500
d. 6451 = 4311 20.800
6453 = 4313 5.200
6452 = 4371 500
635 = % 1.250
447.1 500
447.2 750
6455 = 4317 850
6456 = 4373 250
e. 6452 = 4372 1.000
635 = % 1.250
447.1 500
447.2 750

91. Se înregistrează şi se plătesc din cont penalităţi de întârziere pentru plata la


buget a impozitului pe venitul din salarii, ştiind valoarea datoriei de 10.000 lei,
iar numărul zilelor de întârziere 60:
a. 6588 = 5121 10.000
b. 6581 = 4481 600
4481 = 5121 600
c. 444 = 5121 10.600
d. % = 401 10.600
35
Teste grilă pentru examenul de licenţă
444 10.000
6581 600
e. 4481 = 7581 600
5121 = 448.1 600

92. Pentru un fond de salarii brut de 100.000 lei, avem cotele unităţii în valoare
de 28.850 lei şi reţinerile individuale de 70.000 lei, din care avans chenzinal
40.000 lei. Valoarea viramentelor către buget, respectiv restul de plată cuvenit
angajaţilor, vor fi:
a. 58.850 lei; 30.000 lei
b. 28.850 lei; 30.000 lei
c. 58.850 lei; 41.150 lei
d. 28.850 lei; 70.000 lei
e. 98.850 lei; 30.000 lei

93. La data chenzinei a II-a, pentru restul de plată de 50.000 lei, se înregistrează
salarii neridicate de 10.000 lei, care se achită ulterior. Achitarea restului de
plată cu salarii neridicate şi achitarea ulterioară a salariilor neridicate se vor
înregistra:
a. 421 = 5311 40.000
426 = 421 10.000
b. 5311 = % 50.000
421 40.000
426 10.000
c. 581 = 421 10.000
426 = 581 10.000
d. 421 = % 50.000
5311 40.000
426 10.000
426 = 5311 10.000
e. 426 = 5311 40.000
421 = 426 10.000
426 = 5311 10.000

94. La 31.12. N avem total venituri: 300.000 lei din care: dividende încasate de
30.000 lei, venituri din vânzarea mărfurilor 200.000 lei, venituri din dobânzi
70.000 lei. Total cheltuieli: 200.000 lei din care: cu materii prime 150.000 lei,
amenzi 10.000 lei, lipsuri neimputabile + TVA = 11.900 lei, dobânzi = 28.100 lei.
Se constituie rezervă legală. Valoarea impozitului pe profit va fi:
a. 15.200 lei;
b. 13.904 lei;
c. 23.161 lei;
d. 10.400 lei;
e. 11.200 lei.

36
Teste grilă pentru examenul de licenţă
95. O microîntreprindere are total venituri trimestriale în valoare de 50.000 lei
din care: venituri din vânzări 40.000 lei, venituri din producţie 6.000 lei şi
venituri din provizioane 4.000 lei. Valoarea impozitului pe profit (venit) va fi:
a. 1.500 lei;
b. 1.380 lei;
c. 1.200 lei;
d. 1.320 lei;
e. 8.000 lei.

96. O firmă înregistrează în timpul lunii TVA din facturile furnizorilor de


15.000 lei şi TVA din facturile emise către clienţi de 32.000 lei. Regularizarea
TVA se va înregistra:
a. 4426 = % 32.000
4427 15.000
4423 17.000
b. 4427 = % 32.000
4426 15.000
4424 17.000
c. 4427 = % 32.000
4426 15.000
4423 17.000
d. % = 4427 32.000
4426 15.000
4424 17.000
e. 4427 = 4423 32.000
4423 = 4424 15.000

97. O firmă înregistrează în timpul lunii TVA aferent cumpărărilor de 10.000 lei
şi TVA aferent vânzărilor de 8.000 lei. Regularizarea TVA se va înregistra:
a. % = 4426 10.000
4427 8.000
4424 2.000
b. % = 4427 10.000
4426 8.000
4424 2.000
c. % = 4427 10.000
4426 8.000
4423 2.000
d. 4426 = 4427 10.000
4427 = 4423 2.000
e. 4427 = 4426 8.000
4423 = 4426 2.000

98. O firmă de export înregistrează TVA aferent cumpărărilor de 5.000 lei, iar
pentru export, TVA colectat ∅. Regularizarea se va face:
37
Teste grilă pentru examenul de licenţă
a. 4426 = 4423 5.000
b. 4424 = 4426 5.000
c. 4426 = 4427 5.000
d. 4424 = 4423 5.000
e. 4423 = 4424 5.000

99. O firmă înregistrează cumpărări la cost achiziţie = 10.000 lei, TVA 19% şi
vânzări la preţ vânzare = 15.0000 lei, TVA 19%, din care vânzări scutite 2.000
lei. Regularizarea se va face:
a. 4427 = % 2.470
4426 1.900
4423 570
b. 4427 = 4423 2.470
635 = 4426 1.653
c. 4427 = % 2.470
4426 1.653
4423 817
635 = 4426 247
d. 4427 = % 2.470
4426 1.900
4423 570
4423 = 635 247
e. 4427 = % 2.850
4426 1.900
4423 950
4427 = 4423 133

100. Se cumpără mărfuri cu plata în rate la cost achiziţie = 4.000 lei, TVA 19%.
Se achită din cont cele două rate egale. Cumpărarea mărfurilor şi achitarea
ratelor se vor înregistra:
a. = 401 4.760
%
371 4.000
4426 760
R1,2 401 = 5121 2.380
b. % = 408 4.760
371 4.000
4428 760
R1,2 408 = 5121 2.380
c. % = 408 4.760
371 4.000
4426 760
R1,2 408 = 401 2.380
d. % = 401 4.760
371 4.000
38
Teste grilă pentru examenul de licenţă
4428 760
R1,2 401 = 5121 2.380
4426 = 4428 380
e. R1 % = 401 2.380
371 2.000
4428 380
R2 % = 401 2.380
371 2.000.
4428 380

101. Se vând mărfuri cu plata în rate la preţ vânzare = 10.000 lei, TVA 19%,
ştiind că se încasează în momentul vânzării 2.000 + TVA, iar diferenţa în rate.
Vânzarea se va înregistra:
a. 411 = % 11.900
707 10.000
4428 1.900
b. 411 = % 11.900
707 10.000
4427 1.900
c. 418 = % 9.520
472 8.000
4428 1.520
d. 418 = % 11.900
707 10.000
4428 1.900
e. 411 = % 11.900
707 2.000
472 8.000
4427 380
4428 1.520

102. Se înregistrează factura de chirie anticipată pe 6 luni, în valoare de 6.000


lei, TVA 19%, ştiind că plata se va face eşalonat:
a. % = 401 7.140
471 6.000
4428 1.140
b. % = 401 7.140
471 6.000
4426 1.140
c. % = 401 7.140
612 6.000
4428 1.140
d. % = 401 7.140
612 6.000
4426 1.140
39
Teste grilă pentru examenul de licenţă
e. 471 = 401 7.140
612 = 471 6.000

103. Se facturează clientului prestări servicii anticipate pe 3 luni, în valoare de


6.000 lei, TVA 19%, cu încasare eşalonată prin cont. Înregistrările lunare vor fi:

a. 5121 = 411 2.000


472 = 704 2.000
b. 472 = 411 2.000
5121 = 472 2.000
c. 5121 = 411 2.380
4428 = 4427 380
d. 5121 = 411 2.380
4428 = 4427 380
472 = 704 2.000
e. % = 5121 2.380
472 2.000
4428 380

104. Se cumpără la bursă acţiuni cu plata imediată prin cont, în valoare de


10.000 lei, care se revând la 12.000 lei, cu încasare prin cont. Cumpărarea şi
vânzarea se vor înregistra:
a. 503 = 5121 10.000
5121 = % 12.000
503 10.000
764.2 2.000
b. 503 = 5121 10.000
5121 = 764.2 12.000
664.2 = 503 10.000
c. 5121 = % 12.000
503 10.000
764.2 2.000
d. 503 = % 12.000
5121 10.000
764.2 2.000
e. % = 503 12.000
5121 10.000
664.2 2.000

105. Se cumpără la bursă obligaţiuni în valoare de 10.000 lei cu plata ulterioară


prin casierie, care se revând la 9.000 lei, cu încasare prin cont. Cumpărarea,
plata şi revânzarea se vor înregistra:
a. 509 = 506 10.000
506 = % 10.000
5121 9.000
40
Teste grilă pentru examenul de licenţă
764.2 1.000
b. 506 = 5311 10.000
5121 = 764.2 9.000
664.2 = 506 10.000
c. 506 = 509 10.000
509 = 5311 10.000
% = 506 10.000
5121 9.000
664.2 1.000
d. 506 = 509 10.000
5121 = 506 9.000
e. 509 = 5121 10.000
664.2 = 509 10.000

106. Se răscumpără prin cont acţiuni proprii în valoare de 20.000 lei si se


revând la 22.000 lei. Răscumpărarea şi revânzarea se vor înregistra:
a. 109 = 5121 20.000
5121 = % 22.000
109 20.000
141 2.000
b. 109 = 5121 20.000
1012 = % 22.000
109 20.000
141 2.000
c. 1012 = 109 20.000
5121 = 109 2.000
d. 109 = 1012 22.000
% = 109 22.000
1012 20.000
149 2.000
e. 109 = % 22.000
5121 20.000
141 2.000

107. Se răscumpără prin cont obligaţiuni în valoare de 10.000 lei, care se revând
la 8.000 lei. Răscumpărarea şi revânzarea se vor înregistra:
a. 505 = 5121 10.000
% = 505 10.000
161 8.000
6642 2.000
b. 505 = 5121 10.000
% = 505 10.000
5121 8.000
6583 2.000
c. 5121 = % 10.000
41
Teste grilă pentru examenul de licenţă
505 8.000
764.2 2.000
d. 161 = 505 10.000
5121 = 505 8.000
e. 505 = 161 10.000
% = 505 22.000
161 8.000
664.2 2.000

108. Se primeşte de la client o filă de CEC la ordin în val de 15.000 lei, care se
decontează la scadenţă. Primirea cec-ului şi decontarea acestuia se vor
înregistra:
a. 5121 = 411 15.000
b. 411 = 5112 15.000
5112 = 5121 15.000
c. 5112 = 411 15.000
d. 5112 = 411 15.000
5121 = 5112 15.000
e. 5121 = 5112 15.000

109. Se remite spre scontare la bancă, cu două luni mai devreme, un bilet la
ordin în valoare de 5.950 lei inclusiv TVA, plătind băncii o taxă de scont
calculată la 10% pe an. Remiterea spre scontare şi decontarea biletului se vor
înregistra:
a. % = 5113 5.950
5121 5.851
667 99
b. 413 = 411 5.950
667 = 5121 99
c. 5113 = 413 5.851
5114 = 5113 5.851
d. 8037(D) = 5.950
5121 = 5114 5.851
8037(C) = 5.950
e. 5114 = 413 5.950
% = 5114 5.950
5121 5.851
667 99
8037(D) = 5.000
8037(C) = 5.000

110. La 31.12.N avem disponibil în cont 500 $ la cursul zilei 2,7 lei/$, ştiind curs
oficial = 2,75 lei/$. Diferenţele de curs se vor înregistra:
a. 665 = 5124 25
b. 5124 = 765 1.350
42
Teste grilă pentru examenul de licenţă
c. 5124 = 765 25
d. 665 = 5124 1.375
e. 665 = 5121 25

111. La 31.12.N avem disponibil în casierie 200 € la cursul zilei de 3,5 lei/€.
Ştiind curs oficial = 3,48 lei/€, diferenţele de curs valutar se vor înregistra:
a. 665 = 5314 4
b. 5314 = 765 4
c. 5311 = 765 4
d. 765 = 5314 4
e. 665 = 5311 696

112. Se justifică un avans de trezorerie de 1.000 lei prin: plată furnizor 500 lei şi
bilete tren 238 lei, inclusiv TVA, iar diferenţa se restituie. Justificarea avansului
şi restituirea diferenţei se vor înregistra:
a. % = 542 1.000
401 500
625 238
5311 262
b. % = 542 700
401 500
625 200
c. 542 = 5311 1.000
625 = 542 738
d. % = 542 738
401 500
625 200
4426 38
5311 = 542 262
e. 5311 = 542 738
542 = 5311 262

113. Se constituie un acreditiv de 100.000 lei, din care se achită datoria la


furnizor. Constituirea acreditivului şi utilizarea acestuia se vor înregistra:
a. 5411 = 5121 100.000
401 = 5411 100.000
b. 401 = 5411 100.000
c. 401 = 5121 100.000
d. 581 = 5411 100.000
401 = 581 100.000
e. 581 = 5121 100.000
5411 = 581 100.000
401 = 5411 100.000

43
Teste grilă pentru examenul de licenţă
114. Se înregistrează închiderea unui acreditiv neutilizat de 100 $ la cursul de
2,7 lei/$, ştiind curs iniţial = 2,8 lei/$:
a. 581 = 5412 280
% = 581 280
5124 270
665 10
b. % = 5412 280
5124 270
665 10
c. 5124 = % 280
5412 270
765 10
d. 5121 = % 280
5412 270
765 10
e. % = 5411 280
5124 270
665 10

115. Se înregistrează restituirea unui avans de trezorerie neutilizat de 50 $ la


cursul zilei 2,8 lei/$, ştiind curs iniţial = 2,75 lei/$:
a. % = 542 140
5314 137,5
665 2,5
b. 5314 = % 140
542 137,5
765 2,5
c. % = 542 140
5311 137,5
665 2,5
d. 5311 = % 140
542 137,5
765 2,5
e. 581 = 542 140
542 = 765 2,5

116. În ce situaţie este posibilă înregistrarea:


6813 = 291 500
a. La inventar se constată V inventar < V rămasă de amortizat, diferenţa fiind
ireversibilă
b. V inventar < V rămasă, diferenţă reversibilă
c. V inventar > V rămasă, diferenţă reversibilă
d. Intrarea mijlocului fix prin donaţie, cu V actuală < Val de înregistrare
e. Intrarea mijlocului fix prin aport în natură, cu V actuală < V de
înregistrare.
44
Teste grilă pentru examenul de licenţă

117. Ce semnifică înregistrarea:


6868 = 169 900
a. Amortizarea imobilizărilor financiare
b. Provizioane constituite pentru imobilizări financiare
c. Anularea provizioanelor pentru imobilizări financiare
d. Amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor
e. Constituirea primelor pentru obligaţiuni emise.

118. Dacă un utilaj are Vi = 15.000 lei şi D = 15 ani, amortizabil prin AD2, care
este durata în cadrul căreia se realizează amortizarea integrală:
a. 12 ani
b. 10 ani
c. 9 ani
d. 6 ani
e. 3 ani

119. Un utilaj are Vi = 50.000 lei şi D = 5 ani. Dacă pentru anul 3 de funcţionare
s-a calculat o amortizare de 6.250 lei, ce regim de amortizare s-a aplicat:
a. Degresiv AD1
b. Accelerat
c. Linear
d. Degresiv AD2
e. Progresiv

120. Cu ocazia dezmembrării unui utilaj s-au efectuat cheltuieli de casare de


1.500 lei şi s-au recuperat piese de schimb de 2.000 lei. Cum se contabilizează
diferenţa:
a. 6811 = 2813 500
b. 6583 = 2813 500
c. 471 = 2813 500
d. 6811 = 2813.1 500
e. 6588 = 2813 500

121. Se casează cu un an înainte de termen un utilaj cu Vi = 100.000 lei, D = 5


ani. Scoaterea din evidenţă se va înregistra:
a. % = 2131 100.000
2813 80.000
471 20.000
b. % = 2131 100.000
2813 80.000
6583 20.000
c. % = 2131 100.000
2813 80.000
6588 20.000
45
Teste grilă pentru examenul de licenţă
d. 471 = 2131 20.000
e. 2813 = 471 20.000

122. Recuperarea pieselor de schimb în valoare de 3.000 lei rezultate din


dezmembrarea unui mijloc de transport, se va înregistra:
a. 346 = 711 3.000
b. 6024 = 3024 3.000
c. 3024 = 401 3.000
d. 3024 = 2133 3.000
e. 3024 = 7583 3.000

123. O întreprindere vinde produse finite prin magazinul propriu, cu adaos


comercial de 40%. Trecerea produselor finite din fabrică în magazin,
înregistrate la cost producţie = 10.000 lei, se va înregistra:
a. 711 = 345 10.000
371 = 711 10.000
b. 607 = 345 10.000
371 = % 16.660
701 10.000
378 4.000
4428 2.660
c. 711 = 345 10.000
371 = 401 10.000
d. 371 = % 16.660
345 10.000
348 4.000
4428 2.660
e. 711 = 345 10.000
371 = % 14.000
711 10.000
378 4.000

124. Se trimit terţilor spre prelucrare materii prime în valoare de 2.000 lei, care
se reprimesc, împreună cu factura de prelucrare de 500 lei, TVA 19%.
Trimiterea, reprimirea şi factura de prelucrare se vor înregistra:
a. 601 = 351 2.000
301 = 401 2.500
b. 351 = 301 2.000
% = 401 595
301 500
4426 95
301 = 351 2.000
c. 601 = 301 2.000
301 = 711 2.500
d. 301 = 351 2.000
46
Teste grilă pentru examenul de licenţă
% = 401 595
601 500
4426 95
e. 601 = 351 2.000
% = 401 595
301 500
4426 95

125. Se cumpără materiale cu factură la preţul de factură 10.000 lei, cheltuieli


de transport 1.000 lei, TVA 19%. Care este înregistrarea intrării în gestiune,
ştiind că evaluarea se face la cost de achiziţie:
a. % = 401 13.090
302 10.000
602 1.000
4426 2.090
b. % = 401 13.090
302 10.000
624 1.000
4426 2.090
c. % = 401 13.090
302 11.000
4426 2.090
d. % = 401 13.090
602 11.000
4426 2.090
e. % = 401 13.090
302 10.000
308 1.000
4428 2.090

126. O firmă cumpără mărfuri la cost achiziţie = 100 lei, cu rabat 5%, remiză
10% şi scont 2%. Ştiind cota de adaos practicată de 20%, adaosul comercial
aferent intrării va fi:
a. 19 lei
b. 20 lei
c. 17,1 lei
d. 181,4 lei
e. 16,8 lei

127. Costul de achiziţie în vamă pentru mărfurile importate cuprinde


elementele:
a. valoare externă + taxele vamale
b. valoare externă + comisionul vamal
c. valoare externă + cheltuielile de transport extern + cheltuieli de asigurare
externă
47
Teste grilă pentru examenul de licenţă
d. valoare externă + accizele
e. valoare externă + cheltuielile de transport şi asigurare externă + taxele
vamale + comisionul vamal.

128. Dacă se vând mărfuri la preţ vânzare = 100 lei, rabat 5%, remiză 10% şi
scont 2%, TVA 19%, care este valoarea venitului din vânzări:
a. 85,5 lei
b. 95 lei
c. 83,79 lei
d. 99,71 lei
e. 100 lei

129. Un magazin cumpără mărfuri la cost achiziţie = 100 lei, rabat 5%, remiză
10%, scont 2%, TVA 19%. Ştiind cota de adaos de 20%, care este preţul de
vânzare cu amănuntul la care se încarcă gestiunea:
a. 142,8 lei
b. 100,548 lei
c. 122,094 lei
d. 119,652 lei
e. 102,6 lei

130. Un depozit are pe stoc mărfuri la cost achiziţie = 9.000 lei şi un provizion de
depreciere constituit de 1.000 lei. Mărfurile se vând cu factură la preţ vânzare =
12.000 lei, TVA 19%. Vânzarea, descărcarea gestiunii şi anularea provizionului
se vor înregistra:
a. 5311 = % 14.280
707 12.000
4427 2.280
607 = 371 9.000
b. 411 = % 14.280
707 12.000
4427 2.280
607 = 371 9.000
397 = 7814 1.000
c. 607 = 371 12.000
397 = 7814 1.000
d. 411 = % 14.280
371 12.000
4427 2.280
607 = 397 10.000
e. 5311 = % 10.710
371 9.000
4427 1.710
607 = 397 1.000

48
Teste grilă pentru examenul de licenţă
131. O firmă cumpără materiale la preţ factură 3.000 lei, cheltuieli de transport
500 lei, TVA 19%. Conform inventarului intermitent, cumpărarea se va
înregistra:
a. % = 401 4.165
302 3.500
4426 665
b. % = 401 4.165
302 3.000
308 500
4426 665
c. % = 401 4.165
602 3.000
624 500
4426 665
d. % = 401 4.165
602 3.000
667 500
4426 665
e. % = 401 4.165
602 3.500
4426 665

132. Se înregistrează cumpărarea de mărfuri la cost achiziţie = 2.000 lei, TVA


19% care se lasă temporar în custodia furnizorului:
a. % = 408 2.380
371 2.000
4428 380
b. % = 408 2.380
357 2.000
4428 380
c. 357 = 371 2.000
d. % = 401 2.380
357 2.000
4426 380
e. % = 371 2.380
357 2.000
4426 380

133. Avem materiale pe stoc: 1.500 buc a 2 lei/buc, intrări 2.500 buc. a 2,2
lei/buc, ieşiri 3.000 buc în valoare de 6.300 lei, stoc final 1.000 buc. în valoare de
2.200 lei. Ieşirile au fost evaluate conform metodei:
a. LIFO
b. FIFO
c. CMP global
d. NIFO
49
Teste grilă pentru examenul de licenţă
e. CMP al ultimei intrări

134. La recepţia mărfurilor la cost achiziţie = 5.000 lei, TVA 19% se constată un
minus de 1.000 lei din vina cărăuşului. Recepţia se înregistrează:
a. % = 401 4.760
371 4.000
4426 760
b. % = 401 5.760
371 4.000
471 1.000
4426 760
c. % = 401 4.760
371 5.000
378 1.000
4426 760
d. % = 401 5.950
371 4.000
6588 1.000
4426 950
e. % = 401 5.950
371 4.000
607 1.000
4426 950

135. La recepţia materiilor prime la cost achiziţie = 3.000 lei, TVA 19%, se
constată un minus nesoluţionat de 1.000 lei. Recepţia se înregistrează:
a. % = 401 3.570
301 2.000
473 1.000
4426 570
b. % = 401 2.380
301 2.000
4426 380
c. % = 401 1.190
473 1.000
4426 190
d. 473 = 401 1.000
e. 601 = 401 1.000

136. La recepţia materialelor în valoare de 3.000 lei, TVA 19% se constată un


plus nefacturat refuzat de firmă de 500 lei. Plusul se înregistrează:
a. % = 408 595
302 500
4428 95

50
Teste grilă pentru examenul de licenţă
b. 8033 (D) = 500
c. % = 408 595
602 500
4428 95
d. % = 401 595
302 500
4426 95
e. 602 = 401 500

137. La recepţia mărfurilor în valoare de 4.000 lei, TVA 19%, se constată un


plus nefacturat de 1.000 lei, acceptat de firmă. Plusul se înregistrează:
a. 8033 (D) = 1.000
b. % = 408 1.190
371 1.000
4428 190
c. 371 = 7588 1.000
d. 607 = 371 1.000
e. % = 401 1.190
371 1.000
4426 190

138. La recepţia materiilor prime în valoare de 5.000 lei, TVA 19%, se constată
un plus facturat de 1.000 lei, refuzat de firmă. Recepţia se va înregistra:
a. % = 408 4.760
301 4.000
4428 760
8033 (D) = 1.000
b. % = 401 4.760
301 4.000
4426 760
8033 (D) = 1.000
c. % = 408 5.950
301 5.000
4428 950
d. % = 401 5.950
301 4.000
601 1.000
4426 950
e. % = 401 5.760
301 4.000
6588 1.000
4426 760

51
Teste grilă pentru examenul de licenţă
139. Se înregistrează clarificarea unui minus la mărfuri, la cost de achiziţie
1.000 lei, TVA 19%, nesoluţionat în momentul recepţiei, ca fiind din vina
furnizorului:
a. % = 401 1.190
607 1.000
4426 190
b. 401 = 473 1.000
c. 6588 = 473 1.000
d. % = 401 1.190
6588 1.000
4426 190
e. % = 401 1.190
473 1.000
4426 190

140. Se înregistrează clarificarea unui minus de 500 lei la materii prime,


nesoluţionat în momentul recepţiei, ca fiind din vina delegatului:
a. 601 = 401 500
b. 6588 = 473 500
c. 461 = 473 500
d. 461 = 7588 500
e. 6588 = 461 500

141. Se înregistrează recuperarea de la vinovat prin casierie, a unui debit în


valoare de 2.000 lei, TVA 19%:
a. 5311 = % 2.380
7588 2.000
4427 380
b. 461 = 5311 2.380
c. 5311 = 461 2.380
d. % = 7588 2.380
5311 2.000
4426 380
e. 6588 = 461 2.380

142. Se înregistrează o compensare între o datorie la furnizor de 5.950 lei şi o


creanţă faţă de client de 3.570 lei:
a. 401 = 411 3.570
401 = 5121 2.380
b. 401 = 5121 5.950
5121 = 411 3.570
c. 401 = 411 5.950
d. 411 = 401 3.570
e. 401 = % 3.570
411 5.950
52
Teste grilă pentru examenul de licenţă
5121 2.380

143. Se înregistrează achitarea restului de plată salarii în valoare de 10.000 lei


prin produse finite realizate de firmă la cost producţie = 8.000 lei:
a. 641 = 345 10.000
635 = 4427 1.900
b. 421 = 701 10.000
635 = 4427 1.900
711 = 345 8.000
c. 421 = 711 10.000
641 = 345 8.000
d. 421 = % 10.000
345 8.000
5311 2.000
e. 5311 = 701 10.000
421 = 345 8.000

144. Se cumpără direct cu numerar timbre fiscale în valoare de 10.000 lei, TVA
19%, care se consumă integral. Cumpărarea şi consumul se vor înregistra:
a. 626 = 5311 11.900
b. 5321 = 5311 10.000
626 = 5321 10.000
c. % = 401 11.900
626 10.000
4426 1.900
d. % = 5311 11.900
5321 10.000
4426 1.900
626 = 5321 10.000
e. 5321 = 5311 11.900
626 = 5321 11.900

145. Se consumă BCF-uri (alte valori de trezorerie) în valoare de 5.000 lei


pentru achiziţionare de combustibil şi se consumă combustibilul. Consumul
BCF-urilor şi consumul combustibilului se vor înregistra:
a. 6022 = 5328 5.000
b. 3022 = 401 5.000
6022 = 3022 5.000
c. 3022 = 5328 5.000
6022 = 3022 5.000
d. 3022 = 7588 5.000
6588 = 5328 5.000
e. 6022 = 3022 5.000

53
Teste grilă pentru examenul de licenţă
146. Se înregistrează efectuarea unei sponsorizări de materii prime în valoare de
8.000 lei:
a. 6582 = 301 8.000
b. 6582 = 301 8.000
635 = 4427 1.520
c. 301 = 7582 8.000
d. 601 = 301 8.000
e. 301 = 5121 8.000

147. Se înregistrează încasarea prin cont a unei sponsorizări de 10.000 lei:


a. 6582 = 5121 10.000
b. 7582 = 5121 10.000
c. 6588 = 5121 10.000
d. 5121 = 131 10.000
e. 5121 = 7582 10.000

148. Se impozitează dividendele brute în valoare de 50.000 lei. Reţinerea


impozitului se va înregistra:
a. 635 = 446 8.000
b. 457 = 446 8.000
c. 446 = 5121 8.000
d. 635 = 5121 8.000
e. 635 = 457 8.000

149. Care dintre înregistrările de mai jos corespunde principiului independenţei


exerciţiului:
a. 5121 = 472 1.000
b. 121 = 601 1.000
c. 707 = 121 1.000
d. 441 = 5121 1.000
e. 666 = 5121 1.000

150. Care dintre înregistrările de mai jos corespunde principiul intangibilităţii


bilanţului de deschidere:
a. 445 = 131 1.000
b. 401 = 5121 1.000
c. 421 = 444 1.000
d. 121 = 129 1.000
e. 213 = 891 1.000

151. Care dintre obiectivele enumerate este specific contabilităţii financiare:


a. calculaţia costurilor;
b. calculul cifrei de afaceri;
c. stabilirea rentabilităţii pe produs sau serviciu;
d. întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
54
Teste grilă pentru examenul de licenţă
e. urmărirea şi controlul producţiei prin intermediul costurilor.

152. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


5121 = 761 5.000
a. încasarea de dobânzi pentru credite acordate;
b. încasarea de dividende pentru titluri de participare deţinute;
c. încasarea contravalorii mărfurilor vândute;
d. primirea de sponsorizări;
e. înregistrarea unui plus în contul bancar.

153. Se înregistrează reţinerea din salariul angajaţilor a contravalorii


echipamentului de lucru de 3.000 lei, TVA 19%:
a. 421 = % 3.570
461 3.000
4427 570
b. 461 = 7588 3.570
c. 421 = 461 3.570
d. 421 = 4282 3.000
635 = 4427 380
e. 421 = 4282 3.570

154. Care sunt elementele componente ale preţului de vânzare cu amănuntul:


a. preţul de factură + cheltuiala de transport;
b. preţul de factură + TVA neexigibil;
c. costul de achiziţie + adaosul comercial + TVA neexigibil;
d. preţul de factură + adaosul comercial;
e. costul de achiziţie + adaosul comercial

155. Care dintre elementele de mai jos nu reprezintă o componentă a venitului


salarial brut:
a. salariul realizat;
b. adaosurile şi sporurile;
c. indemnizaţiile de concediu de odihnă;
d. dividendele;
e. indexările.

156. Care dintre cheltuielile enumerate nu reprezintă cheltuieli nedeductibile


fiscal:
a. cheltuieli cu amenzi;
b. cheltuieli cu lipsuri imputabile;
c. cheltuieli cu lipsuri neimputabile
d. cheltuieli de protocol peste limita legală
e. cheltuieli cu penalităţi datorate la buget.

55
Teste grilă pentru examenul de licenţă
157. La 31.12.N am înregistrat un profit net de 80.000 lei, din care s-au
repartizat 75.000 lei şi s-au reportat 5.000 lei. După aprobarea bilanţului anual
se face înregistrarea:
a. 129 = 121 75.000
121 = 117.1 5.000
b. 129 = 117.1 5.000
c. 121 = 129 80.000
d. 129 = 121 80.000
e. 129 = 117.1 75.000

158. Se înregistrează încasarea prin casierie a contravalorii unui minus în


gestiune de 2.000 lei, ştiind că vinovatul nu este angajatul firmei:
a. 5311 = 4282 2.000
b. 5311 = 7588 2.000
c. 4282 = 7588 2.000
d. 5311 = 461 2.000
e. 4282 = 461 2.000

159. Cifra de afaceri este formată din:


a. total sume clasa 7
b. total sume ct. 701 ÷ 708;
c. total sume clasa 7 – venituri din provizioane;
d. total sume clasa 7 – venituri din subvenţii de exploatare;
e. total sume ct. 701 ÷ 708 + total sume ct. 758.

160. Se realizează în producţie proprie un proiect la cost producţie 5.000 lei,


amortizabil linear in D=5 ani. Intrarea în patrimoniu si amortizarea se vor
înregistra:
a. 203 = 722 5.000
6583 = 203 5.000
b. 203 = 711 5.000
6811 = 203 1.000/an
c. 203 = 721 5.000
2803 = 203 1.000/an
d. 203 = 721 5.000
6811 = 2803 1.000/an
e. 203 = 404 5.000
6811 = 2803 1.000/an

161. Se cumpără cu factură un teren fără amenajări la cost achiziţie 8.000 lei,
TVA 19%, care ulterior se reevaluează la 10,000 lei. Înregistrările vor fi:
a. % = 404 9520
2111 8.000
4426 1.520
56
Teste grilă pentru examenul de licenţă
2111 = 105 2.000
b. % = 404 11.900
2111 10.000
4426 1.900
c. % = 401 11.900
2111 8.000
105 2.000
4426 1.900
105 = 1065 2.000
d. % = 404 9.520
2111 8.000
4426 1.520
2111 = 7588 2.000
e. % = 7583 11.900
2111 10.000
4426 1.900
105 = 1065 2.000

162. După 3 ani de la achiziţie, se vinde cu factură un mijloc de transport la preţ


vânzare 12.000 lei, TVA 19% şi se scoate din evidenţă parţial amortizat linear,
ştiind că Vi=30.000 lei şi D=5 ani. Înregistrările privind vânzarea şi ieşirea din
patrimoniu vor fi:

a. 4111 = % 14.280
7583 12.000
4427 2.280
2813 = 2133 30.000
b. 461 = % 35.700
2133 30.000
4427 5.700
6811 = 2813 18.000
c. 461 = % 14.280
7583 12.000
4427 2.280
% = 2133 30.000
2813 18.000
6583 12.000
d. 461 = % 42.000
2133 30.000
2813 12.000
6811 = 2813 18.000
635 = 4427 2.280
e. % = 2133 20.280
2813 18.000
57
Teste grilă pentru examenul de licenţă
4427 2.280

163. Se realizează în producţie proprie un program informatic în 2 ani


consecutivi la cost producţie 10.000, din care 30% în primul an şi 70% în anul
doi:
a. 208 = 721 10.000
b. 208 = 722 10.000
c. 233 = 721 3.000
208 = % 10.000
233 3.000
721 7.000
d. 6588 = 208 3.000
208 = % 10.000
7588 3.000
721 7.000
e. 6588 = 233 3.000
208 = % 10.000
233 3.000
721 7.000

164. Se achită din cont furnizorului de imobilizări un avans de 5.000 lei pentru
cumpărarea unui utilaj. Se va înregistra:

a. 234 = 5121 5.000


b. 409 = 5121 5.000
c. 404 = 232 5.000
d. 232 = 2131 5.000
e. 232 = 5121 5.000

165. Se cumpără cu factură o marcă de fabrică la cost achiziţie 10.000 lei, TVA
19%. Se reţine avansul deja plătit de 8.000 lei. Înregistrările vor fi:

a. % = 404 11.900
205 10.000
4426 1.900
404 = 5121 8.000
b. 234 = 404 8.000
404 = 234 8.000
c. % = 404 11.900
205 10.000
4426 1.900
404 = 234 8.000
d. % = 401 9.520
234 8.000
58
Teste grilă pentru examenul de licenţă
4426 1.520
401 = 234 8.000
e. 6588 = 5121 8.000
% = 404 11.900
205 10.000
4426 1.900

166. Se vând titluri de participare cu încasare ulterioară prin cont, la preţ


vânzare 10.000 lei şi se scot fin evidenţă ştiind că au fost achiziţionate anterior la
7.000 lei. Înregistrările vor fi:
a. 461 = 7641 10.000
5121 = 461 10.000
6641 = 261 7.000
b. 461 = 7641 7.000
6641 = 261 10.000
c. 5121 = 7641 10.000
6641 = 261 7.000
d. 461 = 261 10.000
6641 = 261 7.000
e. 5121 = 261 10.000
6641 = 461 3.000

167. Se cumpără 1.000 kg materii prime la preţ factură 2 lei/kg, cheltuieli de


transport-aprovizionare 100 lei, TVA 19%. Ştiind că evaluarea se face la preţ de
factură şi se utilizează inventarul permanent, încărcarea gestiunii se va
înregistra:

a. % = 401 2.499
301 2.100
4426 399
b. % = 401 2.499
301 2.000
308 100
4426 399
c. % = 401 2.499
301 2.000
624 100
4426 399
d. % = 401 2.499
601 2.100
4426 399
e. % = 401 2.499
601 2.000
624 100
4426 399
59
Teste grilă pentru examenul de licenţă

168. Se cumpără materiale auxiliare 1000 kg la cost achiziţie 5 lei/kg, TVA 19%.
Ştiind că evaluarea se face la preţul standard de 6 lei/kg prin inventar
permanent, încărcarea gestiunii se va înregistra:

a. % = 401 8.330
301 6.000
308 1.000
4426 1.330
b. % = 401 5.950
301 6.000
6588 1.000
4426 950
c. % = 401 7.140
301 6.000
4426 1.140
6588 = 301 1.000
d. % = 401 5.950
301 6.000
308 1.000
4426 950
e. % = 401 5.950
601 5.000
4426 950

169. Se cumpără cu factură 1000 bucăţi obiecte de inventar la preţ factură 3


lei/buc, cheltuieli de transport-aprovizionare 500 lei, TVA 19%. Conform
inventarului permanent, evaluare la cost achiziţie, intrarea în gestiune se va
înregistra:

a. % = 401 4.165
603 3.500
4426 665
b. % = 401 4.165
303 3.500
4426 665
c. % = 401 4165
303 3.000
308 500
4426 665
d. % = 401 4.165
303 3.000
624 500
4426 665
e. % = 401 3.570
60
Teste grilă pentru examenul de licenţă
303 3.000
4426 570
303 = 7588 500

170. La sfârşitul lunii se determină stocul final de piese schimb în valoare de


1000 lei, la cost achiziţie. Conform inventarului intermitent, acesta se va
înregistra:

a. 6024 = 3024 1.000


b. 3024 = 7588 1.000
c. 6024 = 3024 1.000
d. 3024 = 401 1.000
e. 401 = 3024 1.000

171. Se dă în consum echipament de lucru în valoare de 1000 lei, ştiind că ½ din


contravaloarea acestuia se suportă de către firmă şi ½ de către salariaţi, cu TVA
aferent. Înregistrările vor fi:
a. % = 303 1.000
603 500
4282 500
4282 = 4427 95
b. 603 = 303 1.000
635 = 4427 190
c. 4282 = 303 1.000
4282 = 4427 190
d. 603 = 303 500
4282 = 303 595
e. 603 = 4282 595
603 = 303 500

172. Se descarcă gestiunea de materii prime la preţ standard 2000 lei.


Cunoaştem stocul iniţial în valoare de 500 lei la preţ standard, cu diferenţe preţ
favorabile de 100 lei şi intrările la preţ standard de 3000 lei, cu diferenţe preţ
nefavorabile de 800 lei. Diferenţele de preţ aferente ieşirilor din gestiune se vor
înregistra:

a. 711 = 308 400


b. 601 = 308 400
c. 601 = 308 400
d. 308 = 711 540
e. 711 = 301 540

173. Stoc de materiale auxiliare evaluat la preţ factură 3000 lei, cu cheltuieli de
transport-aprovizionare aferente de 500 lei. Intrare la preţ factură 10.000 lei,

61
Teste grilă pentru examenul de licenţă
cheltuieli transport-aprovizionare 1000 lei. Ieşire la preţ factură 7500 lei.
Valoarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente stocului la sfârşitul
lunii va fi:
a. 5500 lei
b. 1500 lei
c. 750 lei
d. 866 lei
e. 634 lei

174. Conform inventarului intermitent, valoarea ieşirilor din gestiune în cazul


stocurilor cumpărate, se determină conform relaţiei:
a. Valoare intrări – Valoare finală;
b. Valoare iniţială + Valoare intrări – Valoare finală;
c. Valoare iniţială – Valoare finală;
d. Valoare finală – Valoare iniţială;
e. Valoare finală – Valoare intrări.

175. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


461 = 161 2.000
a. Emisiunea de obligaţiuni cu primă;
b. Imputaţia unui minus în gestiune;
c. Încasarea unui împrumut din emisiuni de obligaţiuni;
d. Emisiunea de obligaţiuni ordinare;
e. Vânzarea unor titluri cu încasare ulterioară.

176. Se vând cu factură semifabricate la preţ vânzare 1000 lei, TVA 19%, şi se
scot din evidenţă la cost producţie 800 lei. Înregistrările vor fi:
a. 4111 = % 1.190
341 1.000
4427 190
b. 4111 = % 1.190
702 1.000
4427 190
6588 = 341 800
c. 4111 = % 1.190
711 1.000
4427 190
4111 = 701 800
d. 4111 = % 952
341 800
4427 152
711 = 348 200
e. 4111 = % 1.190
702 1.000
4427 190
62
Teste grilă pentru examenul de licenţă
711 = 341 800

177. Se vând cu factură mărfuri la preţ vânzare cu ridicata 5000 lei, TVA 19%.
Depozitul va înregistra vânzarea astfel:
a. 4111 = % 5.000
707 4.202
4427 798
b. 4111 = % 5.950
707 5.000
4427 950
c. 4111 = % 5.950
371 5.000
4427 950
d. % = 371 5.950
5121 5.000
4426 950
e. 607 = 371 5.000
4111 = 707 5.950

178. Se vând mărfuri cu numerar la preţ vânzare cu amănuntul 10.000 lei.


Magazinul va înregistra vânzarea astfel:

a. 4111 = % 10.000
707 8.403
4427 1.597
b. 5311 = % 11.900
371 10.000
4427 1.900
c. 5311 = % 10.000
707 8.403
4427 1.597
d. 4111 = % 10.000
371 8.403
4427 1.597
e. % = 371 11.900
607 10.000
4427 1.900

179. Se constată o lipsă imputabilă în gestiunea mărfurilor de 1000 lei la preţ cu


amănuntul. Ştiind că vinovatul este angajatul firmei, imputaţia se va înregistra:
a. 4282 = % 1.000
7588 840
4427 160
b. 4282 = % 1000
707 840
63
Teste grilă pentru examenul de licenţă
4427 160
c. 461 = % 1.190
7588 1.000
4427 190
d. 4282 = % 1.190
371 1.000
4427 190
e. 6588 = 371 1.000
4282 = 707 1.190

180. Se constată o lipsă neimputabilă în gestiunea mărfurilor de 2000 lei la preţ


cu ridicata, ştiind adaosul comercial de 30%. Înregistrările vor fi:
a. 6588 = 371 2.000
635 = 4427 380
b. % = 371 2.000
6588 1.538
378 462
635 = 4427 292
c. % = 371 2.600
6588 2.000
378 600
635 = 4427 380
d. 461 = 371 2.600
e. 6588 = % 2.380
371 2.000
4427 380

181. Se cumpără cu factură materii prime la cost achiziţie 2000 lei, TVA 19%, şi
ambalaje restituibile de 500 lei. Înregistrarea se va face:
a. % = 401 2.975
301 2.000
381 500
4426 475
b. % = 401 2.880
301 2.000
4426 380
608 500
c. % = 401 2.880
301 2.000
4426 380
409 500
d. % = 401 2.975
301 2.500
4426 475
e. % = 401 2.380
64
Teste grilă pentru examenul de licenţă
301 2.000
4426 380
401 = 409 500

182. Se vând produse finite la preţ vânzare 1000 lei, TVA 19%, şi ambalaje
restituibile în valoare de 200 lei. Se va înregistra:
a. 4111 = % 1.428
701 1.000
708 200
4427 228
b. 4111 = % 1.390
701 1.000
4427 190
419 200
c. 4111 = % 1.390
701 1.000
4427 190
381 200
d. 4111 = % 1.428
701 1.200
4427 228
e. 4111 = % 1.190
701 1.000
4427 190
419 = 4111 200

183. O creanţă în valoare de 3570 lei devine incertă, fiind încasată ulterior prin
casierie. Înregistrările vor fi:
a. 654 = 4111 3.570
5311 = 754 3.570
b. 5311 = 4118 3.570
c. 4118 = % 3.000
4111 3.570
4427 570
d. 4118 = 5311 3.000
635 = 4427 570
e. 4118 = 4111 3.570
5311 = 4118 3.570

184. Se înregistrează indemnizaţii brute de concediu medical în valoare totală de


10.000 lei, din care 4.000 lei suportate de firmă şi 6.000 lei de la bugetul A.S.
Vom avea:
a. % = 421 10.000
641 4.000
4311 6.000
65
Teste grilă pentru examenul de licenţă
b. 641 = 421 10.000
c. % = 423 10.000
6458 4.000
4317 6.000
d. 641 = 423 10.000
e. 4317 = 421 10.000

185. Se reţine impozitul pe venit de 1.000 lei din indemnizaţiile brute de


concediu medical. Înregistrarea va fi:
a. 423 = 444 1.000
b. 421 = 444 1.000
c. 641 = 444 1.000
d. 423 = 4317 1.000
e. 4317 = 444 1.000

186. Se înregistrează impozitul pe venitul unei microîntreprinderi în valoare de


2.000 lei:

a. 691 = 4411 2.000


b. 698 = 4418 2.000
c. 691 = 444 2.000
d. 691 = 121 2.000
e. 4411 = 5121 2.000

187. Un locator predă locatarului în regim de leasing operaţional un utilaj la


Vi=30.000 lei, amortizabil linear în D=5 ani. El facturează locatarului chiria,
ştiind că rata este egală cu amortizarea anuală, iar marja de profit este de 50%,
TVA 9%. Înregistrarea facturii anuale de chirie emise de locator va fi:

a. 4111 = % 3.570
706 3.000
4427 570
4111 = 2813 6.000
b. 4111 = % 10.710
706 9.000
4427 1.710
c. 6811 = 2813 6.000
4111 = 706 3.000
d. 6811 = 2813 9.000
4111 = 4427 1.710
e. 4111 = 707 10.710

188. La expirarea contractului de leasing financiar, locatarul primeşte de la


locator factura de valoare reziduală de 6.000 lei, TVA 19%. Locatarul va
înregistra:
66
Teste grilă pentru examenul de licenţă
a. % = 404 7.140
167 6.000
4426 1.140
b. 2131 = 404 7.140
c. 2131 = 2813 6.000
d. 4111 = % 7.140
7583 6.000
4427 1.140
e. 6583 = 2131 6.000

189. Un locator predă locatarului un mijloc de transport în regim de leasing


financiar la valoarea de 18.000 lei. Înregistrarea la locator se va face:

a. 2133 = 167 18.000


b. 2673 = 5121 18.000
c. 2673 = 2133 18.000
d. 2674 = 472 18.000
e. 167 = 2133 18.000

190. Un locatar preia în regim de leasing financiar un utilaj, ştiind valoarea


totală a ratelor de capital de 18.000 lei, rata dobânzii de 20% pe an, termen de
plată 3 ani, prin anuităţi variabile. Înregistrarea dobânzii totale de plată la
locatar se va face:
a. 666 = 1687 7.200
b. 471 = 1687 7.200
c. 666 = 1687 3.600
d. 666 = 471 3.600
e. 8036(D) = 7.200

191. Un locator facturează locatarului rata şi dobânda anului I, aferente unui


contract de leasing financiar, al cărui obiect îl constituie un utilaj, valoarea
totală a ratelor de capital fiind de 18.000 lei, dobândă 20% pe an, termen de
plată 3 ani, prin anuităţi variabile, cu TVA 19%. Înregistrarea facturii emise de
locator pentru primul an de contract se va face:
a. 4111 = % 11.424
706 9.600
4427 1.824
b. 4111 = 706 11.424
c. 4111 = % 11.424
706 6.000
2674 3.600
4427 1.824
d. 4111 = 2673 6.000
472 = 766 3.600
e. 4111 = % 7.140
67
Teste grilă pentru examenul de licenţă
2673 6.000
4427 1.140
472 = 706 3.600

192. Un locatar primeşte de la locator factura de rată şi dobândă pentru un


utilaj primit în regim de leasing financiar, ştiind valoarea totală a ratelor de
capital de 18.000 lei, dobândă 20% pe an, termen de plată 3 ani, prin anuităţi
variabile, cu TVA 19%. Înregistrarea facturii primite de locatar în anul II se va
face:
a. % = 404 9.996
167 6.000
1687 2.400
4426 1.596
b. % = 404 9.996
2131 8.400
4426 1.596
c. 2131 = 404 9.996
d. 167 = 404 6.000
666 = 471 2.400
e. % = 404 7.140
167 6.000
4426 1.140
666 = 471 2.400

193. Un locatar preia în regim de leasing financiar un mijloc de transport cu


Vi=20.000 lei. Intrarea în patrimoniul locatarului se va înregistra:
a. 2133 = 167 20.000
b. 2133 = 404 20.000
c. 8036(D) = 20.000
d. 8038(D) = 20.000
e. 267 = 2133 20.000
194. Avem un utilaj cu Vi=24.000 lei, amortizabil linear în D=15 ani. După 2 ani
de utilizare, se reevaluează la o valoare actuală de 24.960 lei. Rezerva din
reevaluare se va înregistra:
a. 2131 = 105 960
b. 2131 = 105 4.160
c. 105 = 2131 4.160
d. 2131 = 105 3.200
e. 6811 = 2131 3.200

195. Avem un mijloc de transport reevaluat anterior la 24.960 lei. De la ultima


reevaluare, s-a amortizat timp de 3 ani cu câte 1.920 lei pe an. Mijlocul de
transport este supus unei noi reevaluări, la o valoare actuală de 18.000 lei.
Rezerva din reevaluare existentă este de 4.160 lei. Rezultatul noii reevaluări se
va înregistra:
68
Teste grilă pentru examenul de licenţă
a. 2133 = 105 1.200
b. 6813 = 2133 1.200
c. 2133 = 7813 1.200
d. 105 = 2133 1.200
e. 105 = 2133 6.960

196. Avem un utilaj reevaluat anterior la 18.000 lei. De la ultima reevaluare s-a
amortizat timp de 1 an cu 1.800 lei pe an. Utilajul este supus unei noi reevaluări,
la o valoare actuală de 10.530 lei. Rezerva din reevaluare deja existentă este de
2.960 lei. Rezultatul noii reevaluări se va înregistra:
a. 105 = 2131 5.670
b. % = 2131 5.670
105 2.960
6813 2.710
c. 6813 = 2131 5.670
d. 105 = 7813 2.960
e. 2131 = % 5.670
105 2.960
7813 2.710

197. Avem un utilaj reevaluat anterior la 10.530 lei. De la ultima reevaluare s-a
amortizat timp de 1 an cu 1.170 lei pe an. Utilajul este supus unei noi reevaluări,
la o valoare actuală de 16.848 lei. Nu avem rezervă din reevaluare anterior
constituită, în schimb, la reevaluarea precedentă s-au înregistrat cheltuieli
privind provizioane de depreciere a imobilizărilor de 2.710 lei. Rezultatul noii
reevaluări se va înregistra:
a. 2131 = 105 7.488
b. 2131 = 7813 2.710
c. 2131 = % 7.488
7813 2.710
105 4.788
d. 2131 = 105 6.318
e. 105 = 7813 7.488

198. Avem un mijloc de transport cu Vi=24.000 lei, amortizabil linear în D=15


ani. După 2 ani de folosinţă se reevaluează la o valoare actuală de 24.960 lei.
Amortizarea recalculată în urma reevaluării va fi:
a. 1.600 lei/an
b. 1.920 lei/an
c. 1.674 lei/an
d. 1.664 lei/an
e. 1.387 lei/an

199. Se înregistrează primirea facturii de reparaţii anticipată pe 3 luni, în


valoare totală de 3.000 lei, TVA 19%, ştiind că plata se face integral anticipat:
69
Teste grilă pentru examenul de licenţă
a. % = 401 3.570
471 3.000
4428 570
b. % = 401 3.570
611 3.000
4426 570
c. % = 401 3.570
611 3.000
4428 570
d. 471 = 401 3.000
611 = 471 3.000
e. % = 401 3.570
471 3.000
4426 570

200. Se înregistrează facturarea chiriei către client, anticipată pe 4 luni, în


valoare totală de 4.000 lei, TVA 19%, ştiind că încasarea se face integral
anticipat:
a. 4111 = % 4.760
472 4.000
4427 760
b. 4111 = % 4.760
706 4.000
4427 760
c. 4111 = % 4.760
472 4.000
4428 760
d. 4111 = % 4.760
706 4.000
4428 760
e. 472 = 706 4.000

201. Se înregistrează dobânda totală de încasat în valoare de 10.000 lei pentru


un contract de leasing financiar. Locatorul va înregistra dobânda totală şi
anual, pe măsura încasării timp de 5 ani, astfel:

a. 2674 = 766 10.000


5121 = 2674 10.000
b. 2674 = 472 10.000
5121 = 2674 2.000/an
472 = 766 2000/an
c. 471 = 2674 10.000
666 = 471 2.000/an
5121 = 2674 2.000/an
70
Teste grilă pentru examenul de licenţă
d. 5121 = 2674 10.000
472 = 766 2.000/an
e. 471 = 1687 10.000
666 = 471 2.000/an

202. Se înregistrează plata dobânzii anuale în valoare de 3.000 lei pentru un


contract de leasing financiar şi regularizarea cheltuielii în avans la locatar,
astfel:
a. 1687 = 5121 3.000
472 = 766 3.000
b. 472 = 5121 3.000
c. 1687 = 5121 3.000
666 = 471 3.000
d. 666 = 1687 3.000
1687 = 5121 3.000
e. 471 = 1687 3.000
1687 = 5121 3.000

203. Se răscumpără prin cont acţiuni proprii în valoare de 10.000 lei şi se


revând la 9.000 lei. Înregistrările vor fi:

a. 5121 = % 10.000
109 9.000
141 1.000
b. 109 = 5121 10.000
% = 109 10.000
5121 9.000
149 1.000
c. 109 = 5121 10.000
% = 109 10.000
1012 9.000
149 1.000
d. 109 = 5121 9.000
5121 = % 10.000
109 9.000
149 1.000
e. 1012 = % 10.000
109 9.000
141 1.000

204. Se răscumpără prin cont obligaţiuni anterior emise, la preţ răscumpărare


10.000 lei şi se revând la 11.000 lei. Înregistrările vor fi:

a. 505 = 5121 10.000


5121 = % 11.000
71
Teste grilă pentru examenul de licenţă
505 10.000
7583 1.000
b. 505 = 5121 10.000
161 = % 11.000
505 10.000
7583 1.000
c. 505 = 5121 11.000
% = 505 11.000
5121 10.000
6583 1.000
d. 505 = 5121 11.000
% = 505 11.000
161 10.000
6583 1.000
e. 5121 = 505 10.000
% = 505 11.000
161 10.000
6583 1.000

205. Se constituie un acreditiv în devize de 1.000 € la cursul de 4 lei/€, care se


utilizează pentru plata datoriei către un furnizor. Înregistrările vor fi:

a. 5412 = 5124 4.000


401 = 5412 4.000
b. 581 = 5412 4.000
401 = 5124 4.000
c. 581 = 5124 4.000
5412 = 581 4.000
401 = 5412 4.000
d. 5124 = 581 4.000
581 = 5412 4.000
e. 401 = 5412 4.000

206. Se cumpără cu numerar tichete de călătorie în valoare de 100 lei, TVA


19%, care se utilizează integral. Înregistrările vor fi:

a. % = 401 119
5323 100
4426 19
401 = 5311 119
b. % = 5311 119
5323 100
4426 19
624 = 5323 100
c. % = 5311 119
72
Teste grilă pentru examenul de licenţă
624 100
4426 19
d. 5323 = 5311 119
624 = 5323 100
e. 624 = 5311 119

207. Se înregistrează un minus în casierie în valoare de 2.000 lei. Vom avea:


a. 6588 = 5311 2.000
b. 461 = 5311 2.000
c. 5311 = 7588 2.000
d. 5311 = 461 2.000
e. 6588 = 4282 2.000

208. Se deschide un acreditiv în lei de 10.000 lei, din care se efectuează plata
unei datorii către furnizor. Înregistrările vor fi:
a. 5411 = 5121 10.000
401 = 5411 10.000
b. 581 = 401 10.000
401 = 5411 10.000
c. 581 = 5121 10.000
5411 = 581 10.000
401 = 5411 10.000
d. 401 = 5121 10.000
e. 581 = 5121 10.000
401 = 581 10.000

209. Se încasează prin cont un credit bancar pe termen scurt de 10.000 lei.
Dobânda aferentă este de 1.000 lei. Înregistrările privind încasarea creditului şi
dobânda datorată băncii vor fi:
a. 5121 = % 11.000
5191 10.000
5198 1.000
b. % = 5121 11.000
5191 10.000
5198 1.000
c. 666 = % 11.000
5191 10.000
5198 1.000
d. 666 = 5191 10.000
5121 = 5198 1.000
e. 5121 = 5191 10.000
666 = 5198 1.000

73
Teste grilă pentru examenul de licenţă
210. Cu ocazia unui litigiu, se efectuează prin cont cheltuieli de judecată de
1.000 lei, firma având un provizion pentru litigii anterior constituit de 1.500 lei.
Înregistrările vor fi:
a. 6588 = 1511 1.000
1511 = 7812 1.500
b. 6588 = 5121 1.000
1511 = 7812 1.500
c. 1511 = 5121 1.000
6588 = 7812 1.500
d. 5121 = 7812 1.000
1511 = 5121 1.500
e. 1511 = 6588 2.500

211. În perioada de garanţie, firma efectuează clienţilor reparaţii constând din


consum de piese de schimb, 2000 lei. Provizionul anterior constituit pentru
garanţii acordate clienţilor este de 1.800 lei. Înregistrările vor fi:

a. 6024 = 3024 2.000


1512 = 7812 1.800
b. 6024 = 7812 1.800
3024 = 1512 2.000
c. 1512 = 3024 2.000
6024 = 7812 1.800
d. 6024 = 5121 2.000
3024 = 7812 1.800
e. 1512 = 7812 3.800

212. Se constituie un provizion pentru dezafectarea unei clădiri în valoare de


1.000 lei. Înregistrarea va fi:

a. 212 = 1513 1.000


b. 6812 = 2812 1.000
c. 6812 = 1513 1.000
d. 1513 = 7812 1.000
e. 212 = 7812 1.000

213. Se înregistrează plăţi compensatorii datorate personalului disponibilizat de


8.000 lei şi se achită sumele datorate prin cont. Ştiind că firma are constituit un
provizion pentru restructurări de 10.000 lei, înregistrările vor fi:
a. 6588 = 5121 8.000
1514 = 462 10.000
b. 6812 = 1514 10.000
6588 = 462 8.000
c. 6588 = 462 8.000
462 = 5121 8.000
74
Teste grilă pentru examenul de licenţă
1514 = 7812 10.000
d. 462 = 5121 8.000
6588 = 7812 10.000
e. 462 = 7812 8.000
6588 = 5121 10.000

214. Avem un teren fără amenajări înregistrat la Vi = 20.000 lei. Valoarea de


inventar la 31 decembrie este de 19.000 lei. Înregistrarea ce se impune va fi:

a. 6811 = 2811 1.000


b. 6813 = 291 1.000
c. 2111 = 105 1.000
d. 105 = 7813 1.000
e. 105 = 2111 1.000

215. Avem titluri de participare înregistrate la Vi=5.000 lei, iar valoarea de


inventar la 31 decembrie este de 4.500 lei. Diferenţa se va înregistra:

a. 261 = 105 500


b. 105 = 261 500
c. 6811 = 261 500
d. 6863 = 296 500
e. 296 = 7863 500

216. Avem stoc de materii prime înregistrat la cost achiziţie 10.000 lei, iar
valoarea de inventar la 31 decembrie este de 9.800 lei. Firma are un provizion
pentru deprecieri de materii prime anterior constituit de 500 lei. Înregistrarea
va fi:
a. 6814 = 391 200
b. 6814 = 391 700
c. 391 = 7814 300
d. 391 = 7814 500
e. 301 = 105 700

217. Avem stoc de materiale înregistrat la cost de achiziţie 5.000 lei, iar valoarea
de inventar la 31 decembrie este de 4.500 lei. Firma are un provizion pentru
deprecieri de materiale anterior constituit de 300 lei. Înregistrarea va fi:

a. 6814 = 392 200


b. 392 = 7814 300
c. 302 = 7814 500
d. 6814 = 392 500
e. 105 = 302 500

75
Teste grilă pentru examenul de licenţă
218. Avem stoc de produse înregistrat la cost de producţie 8.000 lei, iar valoarea
de inventar la 31 decembrie este de 8.100 lei. Firma are un provizion pentru
deprecierea produselor anterior constituit de 400 lei. Înregistrarea va fi:

a. 6814 = 394 300


b. 394 = 7814 400
c. 6814 = 394 100
d. 394 = 7814 300
e. 345 = 105 100

219. Avem stoc de ambalaje înregistrat la cost de achiziţie 1.000 lei, iar valoarea
de inventar la 31 decembrie este de 900 lei. Ştiind că nu avem provizion de
depreciere a ambalajelor anterior constituit, înregistrarea va fi:

a. 608 = 381 1.000


608 = 381 900
b. 105 = 381 100
c. 6814 = 398 100
d. 6814 = 398 900
e. 398 = 7814 100

220. La sfârşitul lunii se determină prin inventar un stoc de producţie


neterminată evaluat la cost de producţie 1000 lei, care se reia la începutul lunii
următoare. Înregistrările vor fi:

a. 711 = 331 1.000


331 = 711 1.000
b. 6588 = 345 1.000
c. 345 = 7588 1.000
d. 331 = 711 1.000
711 = 348 1.000
e. 331 = 711 1.000
711 = 331 1.000

221. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


606 = 368 100
a. descărcarea gestiunii de animalele vândute terţilor
b. diferenţa de preţ favorabilă aferentă animalelor ieşite din gestiune
c. cheltuielile de transport-aprovizionare aferente animalelor vândute
d. plusul la inventar constatat în gestiunea animalelor
e. minusul la inventar constatat în gestiunea animalelor

222. Cum se înregistrează la utilizator în cazul leasingului operaţional factura


de chirie emisă de locator (proprietar), ştiind rata de leasing de 2.000 lei şi TVA
19%?
76
Teste grilă pentru examenul de licenţă
a. 612 = 401 2.000
b. % = 401 2.380
612 2.000
4426 380
c. % = 401 2.380
471 2.000
4426 380
d. 612 = 471 2.000
4426 = 5121 380
e. 401 = 471 2.380
4426 = 401 380

223. Se încasează prin cont o creanţă incertă în valoare de 2.380 lei, ştiind că
avem un provizion pentru deprecierea creanţelor anterior constituit, aferent
creanţei respective. Înregistrările vor fi:

a. 5121 = 4118 2.380


491 = 7814 2.380
b. 491 = 4118 2.380
c. 5121 = 4118 2.380
491 = 7814 2.000
d. 5121 = 7814 2.380
6814 = 491 2.000
e. 5121 = 4118 2.380

224. Avem investiţii financiare pe termen scurt în valoare de 2.000 lei, iar
valoarea de inventar la 31 decembrie este de 1.900 lei. Ştiind că nu avem
provizion pentru deprecierea investiţiilor financiare pe termen scurt anterior
constituit, diferenţa se va înregistra:

a. 6864 = 591 1.900


b. 591 = 7864 100
c. 6864 = 591 100
d. 105 = 503 100
e. 503 = 7864 100

225. Se înregistrează încasarea unei sume de 1000 lei prin cont, pentru care nu
avem documentul justificativ. Vom avea:

a. 5121 = 473 1.000


b. 5121 = 4111 1.000
c. 5121 = 7588 1.000
d. 6588 = 5121 1.000
e. 473 = 4111 1.000

77
Teste grilă pentru examenul de licenţă
226. Se înregistrează clarificarea unei plăţi de 2.000 lei efectuate anterior prin
casierie, ca fiind către un creditor. Vom avea:

a. 473 = 462 2.000


b. 462 = 5311 2.000
c. 462 = 473 2.000
d. 473 = 5311 2.000
e. 6588 = 462 2.000

227. Firma A acordă prin cont firmei B din cadrul grupului un împrumut de
10.000 lei, cu dobândă de 1.000 lei. Înregistrările la firma A vor fi:

a. 5121 = % 11.000
4511 10.000
4518 1.000
b. 4511 = 5121 10.000
4518 = 766 1.000
c. 4511 = 766 11.000
d. 4511 = 5121 10.000
666 = 4518 1.000
e. 666 = 5121 11.000

228. Firma B restituie prin cont firmei A din cadrul grupului un împrumut
anterior primit de 5.000 lei, împreună cu dobânda aferentă de 500 lei.
Înregistrările la firma B vor fi:

a. 5121 = % 5.500
4511 5.000
4518 500
b. 4511 = 5121 5.000
666 = 4518 500
c. 666 = 5121 5.500
d. 4518 = 766 5.500
e. % = 5121 5.500
4511 5.000
4518 500

229. Firma primeşte de la un asociat un împrumut prin casierie de 1.000 lei,


datorând acestuia o dobândă de 200 lei. Înregistrările vor fi:

a. % = 5311 1.200
4551 1.000
4558 200
b. % = 5311 1.200
4551 1.000
78
Teste grilă pentru examenul de licenţă
666 200
c. 5311 = % 1.200
4511 1.000
766 200
d. 5311 = 4551 1.000
666 = 4558 200
e. 5311 = 4551 1.200

230. Firma trimite subunităţii sale un împrumut de 1.000 lei prin cont.
Subunitatea va înregistra:

a. 5121 = 481 1.000


b. 481 = 5121 1.000
c. 5121 = 766 1.000
d. 666 = 481 1.000
e. 481 = 766 1.000

231. Subunitatea A trimite subunităţii B un împrumut prin cont de 2.000 lei.


Subunitatea B va înregistra la scadenţă:

a. 5121 = 482 2.000


b. 482 = 5121 2.000
c. 482 = 766 2.000
d. 666 = 482 2.000
e. 666 = 5121 2.000

232. Firmele A şi B sunt asociate în participaţie. La sfârşitul lunii, firma A, care


ţine contabilitatea, trimite firmei B cotele de cheltuieli ce i se cuvin: cheltuieli cu
materii prime 500 lei, cheltuieli cu chirii 200 lei şi cheltuieli cu telefonul 100 lei.
Înregistrările la firma A vor fi:

a. % = 121 800
601 500
612 200
626 100
b. % = 458 800
601 500
612 200
626 100
c. 458 = % 800
601 500
612 200
626 100
d. 121 = % 800
601 500
79
Teste grilă pentru examenul de licenţă
612 200
626 100
e. 458 = 121 800

233. Firmele A şi B sunt asociate în participaţie. La sfârşitul lunii, firma B


primeşte de la A cotele de venituri ce i se cuvin: venituri din vânzări de mărfuri
1000 lei şi venituri din vânzări de produse finite 500 lei. Înregistrările la firma B
vor fi:

a. 458 = % 1.500
707 1.000
701 500
b. 121 = % 1.500
707 1.000
701 500
c. % = 121 1.500
707 1.000
701 500
d. % = 458 1.500
707 1.000
701 500
e. 121 = 458 1.500

234. Se exportă marfă pe cont propriu în condiţia CAF, la valoare externă CAF
de 15.000 $, curs la facturare 3 lei/$, din care transport extern facturat 1.000 $.
Înregistrarea exportului şi a facturii externe de transport se va face:

a. 4111 = 707 45.000


624 = 401 3.000
b. 4111 = 707 45.000
401 = 708 3.000
c. 4111 = % 45.000
707 42.000
708 3.000
624 = 401 3.000
d. 4111 = 708 3.000
624 = 401 3.000
e. 4111 = 707 42.000
624 = 5124 3.000

235. Se exportă marfă pe cont propriu în condiţia CIF, la valoare externă CIF
de 24.000 $, curs la facturare 3 lei/$, din care transport extern facturat 1.000 $ şi
asigurare externă facturată 500 $. Înregistrarea exportului şi a facturilor
externe de transport şi asigurare se va face:

80
Teste grilă pentru examenul de licenţă
a. 4111 = 707 72.000
624 = 401 3.000
613 = 401 1.500
b. 4111 = 371 67.500
4111 = % 4.500
624 3.000
613 1.500
c. 4111 = 708 4.500
607 = 371 67.500
d. 4111 = 707 72.000
% = 5124 4.500
624 3.000
613 1.500
e. 4111 = % 72.000
707 67.500
708 4.500
624 = 401 3.000
613 = 401 1.500

236. Se exportă marfă în comision la valoare FOB net de 8.000 $, curs la


facturare 3 lei/$. Comisionul de export este de 5% din valoarea FOB net.
Înregistrările vor fi:

a. 4111 = 401 24.000


4111 = 704 1.200
b. 4111 = 401 25.200
c. 401 = 4111 24.000
622 = 401 1.200
d. 4111 = 707 24.000
4111 = 704 1.200
e. 4111 = 371 24.000
622 = 401 1.200

237. Se exportă marfă în comision la valoare CAF de 5.000 €, curs la facturare 4


lei/€, din care transport extern facturat 300 €. Comisionul de export este de 10%
din valoarea FOB net. Înregistrările vor fi:

a. 4111 = 401 20.000


4111 = 704 1.880
b. 4111 = % 20.000
401.1 18.800
401.2 1.200
4111 = 704 1.880
c. 4111 = 707 20.000
622 = 401 1.880
81
Teste grilă pentru examenul de licenţă
d. 4111 = % 20.000
371 18.800
708 1.200
4111 = 704 1.880
e. 4111 = 371 20.000
622 = 401 1.880

238. Se exportă marfă în comision la valoare CIF de 10.000 $, curs la facturare 3


lei/$, din care transport extern facturat 1000 $ şi asigurare externă facturată
500 $. Comisionul de export este de 5% din valoarea FOB net. Înregistrările vor
fi:

a. 4111 = 401 30.000


4111 = 704 1.275
b. 4111 = 371 25.500
% = 401 4.500
624 3.000
613 1.500
622 = 401 1.275
c. 4111 = 371 30.000
622 = 401 1.275
d. 4111 = % 30.000
401.1 25.500
401.2 3.000
401.3 1.500
4111 = 704 1.275
e. 4111 = 401.1 25.500
% = 708 4.500
401.2 3.000
401.3 1.500
622 = 401 1.275

239. Se importă marfă pe cont propriu în condiţia FOB, la valoarea externă


FOB net de 50.000 $, curs în vamă 3 lei/$, la care se adaugă transport extern
facturat de 1.000 $ şi asigurare externă facturată de 400 $, taxă vamală 10% şi
comision vamal 0,5 %. Înregistrarea importului la cost de achiziţie în vamă va
fi:

a. 371 = % 170.391
401 154.200
446 15.420
447 771
b. 371 = 401 154.200
635 = 446 16.191
c. 371 = % 170.391
82
Teste grilă pentru examenul de licenţă
401.1 150.000
401.2 3.000
401.3 1.200
446 15.420
447 771
d. 371 = 401 150.000
% = 401 4.200
624 3.000
613 1.200
635 = 447 16.191
e. 371 = 401 150.000
% = 5121 20.391
624 3.000
613 1.200
635 16.191

240. Se importă marfă pe cont propriu în condiţia CAF, la valoare externă CAF
de 12.000 $, curs în vamă 3 lei/$, la care se adaugă asigurare externă de 1.000 $,
taxă vamală 20% şi comision vamal 0,5%. Înregistrarea importului la cost de
achiziţie în vamă se va face:

a. 371 = % 46.995
401.1 36.000
401.2 3.000
446 7.800
447 195
b. 371 = 401 39.000
635 = 446 7.995
c. 371 = 401 46.995
446 = 5121 7.995
d. 371 = 401 36.000
613 = 401 3.000
635 = 5121 7.995
e. 371 = 401 36.000
% = 5121 10.995
613 3.000
635 7.995

241. Se cumpără cu factură ambalaje la cost achiziţie 1.000 lei, TVA 19%,
constatând la recepţie un minus de 200 lei, din vina furnizorului. Recepţia se va
înregistra:

a. % = 408 952
381 800
4428 152
83
Teste grilă pentru examenul de licenţă
b. % = 401 1.190
381 1.000
4426 190
6588 = 401 200
c. % = 408 1.190
381 1.000
4428 190
d. % = 401 1.190
381 800
6588 200
4426 190
e. 381 = 401 1.000
6588 = 381 200

242. Se cumpără cu factură combustibil la cost achiziţie 1.000 lei, TVA 19%,
constatând la recepţie un minus de 50 lei, datorită perisabilităţilor pe timpul
transportului. Recepţia se va înregistra:

a. % = 401 1.190
3022 950
6588 50
4426 190
b. 3022 = 401 1.000
6022 = 3022 50
c. % = 401 1.190
3022 1.000
4426 190
% = 401 59,5
3022 50,0
4426 9,5
d. % = 408 1.130,5
3022 950,0
4428 180,5
e. 6588 = 3022 50
3022 = 401 950

243. Se înregistrează clarificarea unui minus de 200 lei la recepţia materialelor,


nesoluţionat în momentul recepţiei, ca fiind datorat perisabilităţilor pe timpul
depozitării. Înregistrarea va fi:

a. 302 = 401 200


b. 602 = 302 200
c. 6588 = 473 200
d. 6588 = 461 200

84
Teste grilă pentru examenul de licenţă
e. 473 = 302 200

244. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


667 = 4111 100

a. trecerea creanţei neîncasate pe pierderi din creanţe


b. diminuarea creanţei cu scontul acordat clientului
c. majorarea creanţei cu remiza acordată clientului
d. trecerea clientului la categoria „clienţi incerţi”
e. constituirea provizionului pentru deprecierea creanţelor faţă de clienţi.

245. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


635 = 4426 200

a. evidenţierea TVA datorat la bugetul statului


b. plata TVA din cont la bugetul statului
c. diminuarea TVA deductibilă ca urmare a aplicării proratei
d. regularizarea TVA deductibilă din luna precedentă
e. diminuarea TVA deductibilă pe seama majorării TVA colectată.

246. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


5088 = 762 1000

a. dobânzi de încasat de la debitori ca urmare a vânzării de investiţii financiare pe


termen scurt, cu încasare ulterioară
b. vânzarea de investiţii financiare pe termen scurt
c. scoaterea din evidenţă a investiţiilor financiare cedate
d. diferenţa favorabilă dintre preţul de vânzare şi cel de cumpărare al investiţiilor
financiare
e. dividendele de încasat pentru investiţiile financiare deţinute pe termen scurt.

247. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


261 = 456 5.000

a. subscrierea capitalului social


b. achiziţionarea titlurilor de participare
c. retragerea aporturilor de la capitalul social
d. vărsarea capitalului social sub forma titlurilor de participare
e. reevaluarea titlurilor de participare.

248. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


663 = 267 1.000

a. diminuarea creanţei imobilizate cu scontul acordat


b. trecerea creanţei imobilizate neîncasate pe pierderi
85
Teste grilă pentru examenul de licenţă
c. utilizarea creanţei imobilizate
d. cheltuielile financiare efectuate pentru obţinerea unui împrumut
e. restituirea unui împrumut pe termen lung.

249. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


473 = 461 500

a. constatarea unei lipse la recepţie


b. imputarea unui minus în gestiune
c. clarificarea unei încasări anterior înregistrate, ca fiind de la un debitor
d. recuperarea unei creanţe incerte
e. clarificarea unei plăţi anterioare ca fiind către un debitor.

250. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


421 = 425 1.000

a. acordarea avansului chenzinal către salariaţi


b. reţinerea din salariu a avansului chenzinal anterior acordat
c. înregistrarea avansului chenzinal ca datorie la buget
d. plata avansului chenzinal către buget
e. reţinerea din salariu a avansului de trezorerie acordat.

86

S-ar putea să vă placă și