Sunteți pe pagina 1din 3

POLITICA PROMOŢIONALĂ ÎN TURISM – PUBLICITATEA

Rezumat
Referatul cuprinde noţiuni introductive despre rolul marketingului, respectiv a publicităţii în
domeniul turismului.
In cadrul referatului sunt definite publicitatea, deciziile fundamentale care se iau în procesul
de construire a unui program eficient de publicitate, decizii cunoscute sub numele de cei 5 M:
stabilirea obiectivelor şi formelor publicităţii; stabilirea bugetului de publicitate; generarea
mesajului; alegerea mijloacelor şi tehnicilor publicitare.
Am prezentat , apoi, medii majore prin care sunt transmise mesajele publicitare :
forma scrisă, cinematograful, radioul, televiziunea, publicitatea prin poştă, publicitatea prin
internet, târgurile şi expoziţiile, alte forme de publicitate
In ultima parte a referatului am prezentat concluzii şi propuneri referitore la activitatea
publicităţii tuistice. La sfârşitul lucrării am adăugat bibliografia aferentă intocmirii referatului.
Cuvinte cheie: politică promoţională, acţiuni promoţionale, mesaje publicitare, piaţă ţintă,
obiectivele publicităţii, materialelor publicitare, obiectivele şi formele publicităţii, bugetul de
publicitate, mijloace şi tehnici publicitare.
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Dificultăţile apărute în valorificarea patrimoniului turistic şi îndeosebi în folosirea integrală a
capacităţilor de transport şi a celor hoteliere, precum şi cererea de servicii suplimentare au
generat creşterea interesului pentru implementarea marketingului în domeniul turismului.
Desfâşurarea unei activităţi eficiente de către firma turistică prin utilizarea mijloacelor şi
tehnicilor moderne de marketing presupune nu numai crearea unui produs turistic adecvat,
oferit la un preţ corespunzator, ci şi o activitate de comunicare a firmelor cu clienţii, în
vederea informării atente a consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor, influenţării
comportamentului de cumpărare şi consum, sprijinirii procesului de vânzare.
Aceste activităţi, pentru care au fost stabilite obiective precise şi care sunt realizate prin
mijloace de acţiune diferite şi multiple, alcătuiesc politica promoţională, componenta
fundamentală a politicii de marketing a firmei turistice moderne. Fie că se adresează firmelor
colaboratoare (mai cu seama intermediarilor), fie marelui public, fie anumitor segmente de
clienţi, activitatea de promovare presupune eforturi deosebite în direcţia furnizarii de
informţtii şi îndemnuri menite să conştientizeze, să atragă şi să convingă clientul vis-a-vis cu
existenţa unei anumite oferte şi cu capacitatea acesteia de a satisface nevoile consumatorului
de servicii turistice, astfel încât acesta să poata fi determinat să ia decizia de cumpărare.
Acţiunile promoţionale în turism, la fel ca şi în celelalte domenii, vizează atât atragerea de noi
clienţi cât şi păstrarea celor vechi, adresându-se fie direct, fie prin reţele de intermediari,
întregului public sau unui segment ţintă precizat. În timp ce producerea şi comercializarea
produselor turistice se realizează mai cu seamă la nivel local, activitatea de promovare se
poate desfăşura pe plan local, naţional sau chiar internaţional.
Obiectivele unei campanii promoţionale pot fi:
-întărirea fidelităţii clienţilor proprii;
-oferirea unui număr sporit de ocazii în care clienţii fideli îi pot solicita serviciile;
-atragerea clienţilor firmelor turistice concurente;
-transformarea nonconsumatorilor de produse turistice în consumatori.
Activitatea de promovare inseamna, de fapt, o activitate de comunicare a firmei turistice,
concretizata intr-un sistem de transmitere-receptie a diferitelor informatii intre firma si mediul
sau extern. Firmele moderne dispun de sisteme de comunicatie complexe. Astfel,
comunicarea se realizeaza in diferite sensuri si in mecanism de tip feed-back.
Componentele politicii promoţionale în turism sunt:
I. Publicitatea care se realizează prin:
-Publicitatea turistică în presa scrisă
-Publicitatea radiofonică
-Publicitatea televizată
-Publicitatea prin cinematograf
-Publicitatea prin poştă
-Publicitatea online
II. Relaţiile publice
Delimitarea dintre publicitate şi relaţiile publice se poate face din mai multe puncte de vedere
şi anume:
- publicitatea se caracterizează prin cumpărarea unui spaţiu publicitar şi printr-un control al
conţinutului mesajului;
- relaţiile publice nu premit întotdeauna un control al mesajului;
- publicitatea este o activitate cu efect pe termen scurt sau mediu;
- relaţiile publice sunt activităţi orientate pe termen lung;
- publicitatea subliniază, în modul cel mai convingător, avantajele particulare ale unui produs;
- relaţiile publice sunt, prin natura lor, mai obiective;
- scopul publicităţii este vânzarea;
- obiectivul relaţiilor publice este acela de a creea sau de a întări climatul de încredere între
întreprindere şi clienţi săi.
III. Promovarea vânzărilor
Principalele tehnici de promovare a vânzărilor în funcţie de obiectivul care trebuie atins sunt:
- O mai bună cunoaştere a produsului turistic;
- Incitarea la cumpărarea produsului sau la efectuarea de rezervări;
- Creşterea fidelităţii faţă de marcă (destinaţia turistică).
PUBLICITATEA
Publicitatea se defineşte ca fiind suma acţiunilor care au drept scop prezentarea indirectă
(nepersonală) - orală sau vizuală - a unui mesaj în legatură cu un produs, serviciu, marcă sau
firmă de catre orice susţinător (plătitor identificat). Caracteristica principală a publicităţii este
aceea că reprezintă un mijloc de comunicaţie în masă deoarece:
• mesajele publicitare nu sunt transmise unui singur individ, ci, cel puţin unui grup de
persoane, în mod simultan;
• raportul emiţător-receptor nu se realizeaza direct, ci se stabileşte prin intermediul unui canal
de comunicaţie in masa;