Sunteți pe pagina 1din 10

ANALIZA AMDEC

Netbook Acer Aspire One

Student : Hriscu Andrei


Grupa : 4406
STUDIUL AMDEC

I. CONSIDERAŢII GENERALE

AMDEC este o metodă inductivă care permite studiul sistematic al cauzelor şi efectele defectărilor care
afectează componentele unui sistem (produs, maşină sau procedeu). Metoda urmăreşte evaluarea
previzională a fiabilităţii sistemului, analizând în mod sistematic diverse defectări pe care acesta le poate
avea în cursul utilizării sale. Este deci o medotă calitativă de fiabilitate, care permite prevederea riscurilor
de apariţie a defectărilor, evaluarea consecinţelor lor şi stabilirea cauzelor. Metoda are ca obiectiv principal
obţinerea calităţii optimale de către un sistem. Pentru aceasta trebuie examinate în mod sistematic
defectările potenţiale, evaluată gravitatea consecinţelor lor, asigurată detectarea, declanşate acţiunile
corective în funcţie de gradul lor de criticitate.
În condiţiile creşterii pretenţiilor de calitate ale clineţilor, de creştere a complexităţii produselor, a
scăderii perioadelor de proiectare şi lansare trebuie să existe o planificare sistematică a calităţii. Motivul e
extrem de simplu şi de intuitiv: defectele care pot fi evitate iniţial nu trebuie să fie corectate mai târziu.
Principiul de prevenire răspunde unei analize sistematice şi evaluării resurselor potenţiale de erori
susceptibile a se produce în toate fazele realizării unui proiect. Noile metode ale proiectării sistematice ale
calităţii sunt răspunsuri la noile nevoi, ele trebuie să permită analiza şi eliminarea defectelor potenţiale încă
din stadiul de proiectare şi implementare, astfel încât tot mai des se întâlneşte noţiunea de “proiectare a
calităţii”.

II. OBIECTIVELE AMDEC

Fiind o metodă de analiză critică, AMDEC are obiective extrem de clare, orientate spre:
- căutarea cauzelor iniţiatoare ale disfuncţionalităţii componentelor
- analiza consecinţelor asupra mediului, siguranţei de funcţionare
- prevederea unor acţiuni corective de înlăturare a cauzelor de apariţie a defectelor
- prevederea unui plan de ameliorare a calităţii produselor şi mentenanţei
- determinarea necesităţilor de tehnologizare şi modernizare a producţiei
- creşterea nivelului de comunicare între compartimente de muncă, persoane, nivele ierarhice.
Deci, obiectivul principal al metodei AMDEC este de a obţine calitatea optimă pentru un
produs/proces/mediu studiat.

2
III. INIŢIALIZAREA AMDEC

a). Identificarea produsului de studiat


Spre studiul şi analiza AMDEC supunem Netbook Acer Aspire One
b). Stabilirea variantei AMDEC de aplicat
Prin metoda AMDEC vom urmări evaluarea previzională a fiabilităţii Acer Aspire One, analizând în
mod sistematic diversele defectări pe care aceasta le poate avea în cursul utilizării sale. Deci e o metodă
calitativă de fiabilitate, ce permite:
- prevederea riscurilor de apariţie a defectărilor
- evaluarea consecinţelor
- stabilirea cauzelor
Vom - evalua gravitatea consecinţelor lor
- asigura detectarea
- declanşa acţiuni corective în funcţie de gradul lor de criticitate.

c). Constituirea echipei de analiză


AMDEC face apel la experienţă şi asamblează toate informaţiile deţinute de diferitele echipe de muncă
implicate. Deci, AMDEC e o metodă de analiză care încearcă să pună în comun competenţele grupurilor de
muncă implicate într-un proces de producţie, în vederea elaborării unui plan de măsuri ce au ca scop
creşterea nivelului de producţie. În acest fel se permite evoluţia concluziilor trase de fiecare membru şi se
evită ca acestea să rămână la nivel de persoană. E motivul pentru care analiza se face în grup. Metodele de
muncă în grup trebuie să fie cunoscute şi practicate, în scopul de a asigura o eficienţă optimală grupului.
Este un criteriu esenţial de reuşită.

Componenţa echipei de analiză, actorii metodei


 Iniţiatorul este persoana/serviciul care are iniţiativa de a declanşa studiul şi de a alege subiectul
analizei.

 Decidentul este persoana cu responsabilitate din întreprindere, care are puterea de a exercita o
alegere definitivă. Aceasta va lua deciziile finale referitoare la cost, calitate şi termene.
Cel investit cu asemenea competenţe, de a lua decizia finală, este managerul firmei, deci acesta e
decidentul.

 Animatorul este garantul metodei, organizatorul activităţii grupului. El precizează ordinea de zi


a întâlnirilor, conduce reuniunile, asigură secretariatul şi urmărirea avansului studiului. Animatorul
trebuie să fie un bun generalist, un bun cunoscător şi profesionist, să pregătească şi să analizeze
corect, să folosească oameni corecţi, punctuali, trebuie să ştie să asculte; să fie capabili să ghideze
analiza către obiectivul impus; să nu dramatizeze sau să nu genereze situaţii de conflict. Se
recomandă ca animator să fie o persoană din exteriorul firmei, sau cel puţin din exteriorul
compartimentului în cauză, pentru ca acesta să poată anima membrii grupului.
S-a preferat să se angajeze un consultant de la o altă firmă în vederea animării şi organizării
activităţii grupului de analiză.

 Grupul de analiză poate fi constituit din 5 până la 8 persoane, responsabile şi competente, cu


bune cunoştinţe despre sistemul studiat – Acer Aspire One– şi care ar putea aduce informaţii
necesare analizei (nu se poate discuta decât despre ceea ce se cunoaşte bine).
Persoanele ce vor face parte din grupul ţintă sunt:
- un tehnician de la creaţie – biroul de proiectare
- un tehnician de la compartimentul de producţie
3
- un tehnician de la compartimentul de asigurare a calităţii

Ca urmare, AMDEC este orientată către:


- produs – proiect: AMDEC permite urmărirea şi analiza produsului –Acer Aspire One– încă
din stadiul de proiectare, încercând să evidenţieze care sunt defectele posibile şi implicaţiile
acestora asupra utilităţii produsului final
- Mijloc de muncă – utilaj – AMDEC e focalizat pe analiza mijloacelor de producţie, în scopul
diminuării numărului de rebuturi, a ratei de detectare şi creşterii fiabilităţii şi disponibilităţii.

Planificarea reuniunilor
E destul de dificil de a reuni minim 5 persoane de un anumit nivel ierarhic (adeseori sunt puţin
disponibile). Acesta e motivul pentru care trebuie planificate toate fazele, începând cu “iniţializarea” până
la “acţiuni propuse” , respectând în general o frecvenţă de o jumătate de zi la fiecare 15 zile.

Fişa de animaţie
Aceasta va acompania studiul pe toată durata lui; se va regăsi în toate fazele, începând cu iniţializarea.

1. PRODUSUL UTILIZAT FRECVENT: Acer Aspire One

Trăim într-o lume informatizată cu organizaţii bine structurate şi dotate cu apartură hi-tech pentru a fi
eficienţi, a fi productivi şi a mări calitatea produselor finite ale muncii noastre.
Totul pare uşor şi frumos la început când aparatura e nouă, dar pe măsură ce uzezi de ea, apar tot mai
multe probleme, adică chiar şi acele defecţiuni minore pot îngreuna munca, slăbeşte ritmul, cresc
cheltuielile pentru achiziţionarea resurselor necesare, scade eficienţa, diminuează buna dispoziţie şi
finalizarea lucrărilor de bună calitate devine un moment necunoscut sau îndepărtat faţă de termenul stabilit
pe lucrare, căci suntem dependenţi de nişte dispozitive tehnice perfectibile.
În concluzie, toată aparatura e reparabilă, înlocuibilă dar provoacă fluctuaţii de productivitate când
începe să dea semne de uzură fizică.

4
2. CORELARE TRIPLETA CAUZĂ – MOD – EFECT

Să analizăm tripleta CAUZĂ – MOD – EFECT

Sistem (Utilizator+ Netbook) Cauză Mod Efect


Utilizator+N
Netbook Sarcina
etbook nu
Manager Netbook +Utilizator defect neindeplinita
lucreaza

Cauză Mod Efect


Utilizator+N
UtilizatorNetbook Placa de baza Netbook
etbook nu
defecta defect
lucreaza

Cauză Mod Efect

Placa de baza Netbook


defecta defect
NetbookPlaca de baza Socket defect

Cauză Mod Efect


Placa de baza
Pin socket ars Socket defect
defecta
Pl. Baza Socket Tripleta

Cauză Mod Efect

Supra-sarcina
electrica Pin socket ars Socket defect Tripleta

Tripleta

3.ANALIZA FUNCŢIONALĂ EXTERNĂ

Pentru analiza defecţiunilor Acer Aspire One, e necesar să se identifice corect mai întâi la ce
foloseşte aceasta: adică de a vedea care sunt funcţiile pe care Acer Aspire One trebuie să le
5
îndeplinească pe toată durata vieţii sale. Noi vom trata mai pe larg aspectul tehnic: AMDEC. Analiza va
permite să obţinem o sinteză care să conducă la o situaţie fiabilă în plan tehnic, dar şi în plan economic.
Analiza funcţională e strict necesară pentru a construi riguros un sistem. Toate informaţiile despre evoluţia
unui bun folosit sunt menţionate în Caietul de Sarcini, care prin demersul său original şi riguros, constituie
un mijloc metodologic indispensabil obţinerii calităţii în concepţie şi va interveni în diferitele etape ale unei
acţiuni de Analiza Valorii într-un mod mai mult sau mai puţin interactiv.

Schema:

Acer Aspire One


Roza funcţiilor

Utilizato
Prelucrare
r
Date
Netbook
FP

Acer Aspire One

FR1 FR2

Mediu exterior Reglementări

grup verbal ME1 ME2


FP (funcţia principală) = Prelucrare Date

FR1 rezistă la mediul exterior


1. Functioneaza in intervalul de temperatura : 2-500C ;
2. Functioneaza intr-un mediu cu umiditate scazuta (fara condens);
3. Rezista la mici socuri mecanice (lovituri) ;
4. Necesita lucrari de intretinere (aspirarea prafului/stergerea ecranului) la un anumit interval
de timp ;
5. Se evita expunerea indelungata la razele directe ale soarelui sau a surselor de caldura;
6. Acumulatorul netbook-ului se formateaza inainte de utilizare.

FR2 - respectă reglementările


1. Tensiune de alimentare 220-240V ;
2. Durata medie de functionare : 3 ani ;
3. Service-ul Netbook-ului este asigurat pe teritoriul Romaniei ;
4. Poseda instructiuni de utlizare in limba romana ;
5. Este realizat in conformitate cu reglementarile U.E. ;
6. Poseda reglemetari privind protejarea mediului.

Se negociază fiecare funcţie, se stabileşte importanţa funcţiilor. Unele funcţii sunt fixe altele variază
între anumite limite. Toate funcţiile restrictive conduc la caietul de sarcini.

6
4. ANALIZA INTERNĂ (reprezintă faza din ciclul de viaţă a produsului în care acesta este
analizat funcţional)

Bloc diagramă functionala


Mână

Carcasă Buton pornire +


Tastatura

Hard disk

Placa de baza +
Acumulator
Procesor
(Ansamblu) Placa Video

Flux principal Memoria (RAM)

Flux buclat

Datele Limitele studiului


Prelucrate

Analiza disfuncţiunilor
Criterii de analiză:
• gravitatea
• detectabilitatea
• securitatea
Gravitatea (G) – evaluează efectul disfuncţiunii, este resimţită de utilizator, se poate exprima în funcţie de
timpul de remediere.

Descrierea criteriului G
1h<Timp de remediere≤ 4h 2

Detectabilitatea(D) – este dată de posibilitatea ca o disfuncţiune să poată fi identificată când cauza de


apariţie a acesteia există.

Descrierea criteriului D
Există un risc scăzut ca detecţia să 2
7
nu fie eficientă

Securitatea(S) – se exprimă relativ la efectele disfuncţiunii

Descrierea criteriului S
Fără influenţă, nu afectează
1
bunurile şi mediul înconjurător

5. FIŞĂ AMDEC

Obiectiv: obţinerea rapidă de ameliorării, prin acţiuni asupra punctelor „critice”.

FIŞA AMDEC NR. 1


Firma: SC Avicena SRL
Proces/Produs/Acţiune: Reparare produse electrice şi electronice
Obiectivele studiului: Defecţiune Asus Aspire One
Data declanşării studiului: 12.01.2011

Funcţie/
Mod de
subansamblu Cauză Efect F G D C Acţiuni corective
disfuncţiune
produs
Hard disk HDD ars Supraincalzire Nu se poate 2 2 2 8 Montare cooler
(HDD) utiliza
netbook-ul

Sectoare BAD Socuri Pierderea 1 2 2 4 Schimbarea HDD


pe HDD datelor
Sursa Sursa arsa Suprasarcina Netbook-ul 1 4 3 12 Inlocuirea sursei
nu
functioneaza

Tranzistor sursa Suprasarcina Netbook-ul 1 3 3 9 Inlocuirea placii


ars se reseteaza
Sursa arsa Supraincalzire Netbook 2 2 2 8 Inlocuire ventilator
inutilizabil

Carcasa Carcasa crapata Defect de Nu se poate 1 1 4 4 Schimbare material


Material schimba carcasa
carcasa

Placa video GPU ars Supraincalzire Nu se pot 3 2 2 12 Montare ventilator


efectua mai eficient
operatii

Cablu de Intreruperea Suprasarcina Bateria nu se 2 2 4 16 Schimbarea


alimentare cablului de alimentare incarca cablului de
alimentare alimentare

Procesor CPU ars Supraincalzire Netbook-ul 2 3 3 12 Schimbarea aliajului


(CPU) nu porneste cooler-ului

8
Memoria Sectoare BAD in Supraincalzire Netbook-ul 2 2 1 4 Inlocuirea memoriei
(RAM) memoria RAM nu porneste

Placa de retea Pin placa retea Defect de Netbook-ul 1 1 2 2 Schimbarea


rupt material nu poate fi materialului din care
conectat la este facut pin-ul
retea

Formulă de calcul a criticităţii: C = F x G x D

6. HISTOGRAMA CRITICITĂŢII

Tipuri de PRAG DE CRITICITATE


disfuncţiuni TOLERABILĂ

3 3

1
1 1

0 2 4 6 8 9 12 16 Criticitate

9
10

S-ar putea să vă placă și