Sunteți pe pagina 1din 181

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: NEAMȚ

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/03/2022

Statut Post: Avize şi atestate:


Probă
Unitatea de 1. complet intensiv / 1. de culte 5. IGP/ARR
învăţământ bilingv
2. pt. nevăzători
Localitate Disciplină Num 6. ed. specială
ăr 3. constituit din ore rez. din reducerea
Probă orale
cu 2 ore a normei did.
ore la lb. de 2. de alternativă
trun 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 predare1
Cod Nivel de ore a normei did. Proba 7. HIV
Post
chi Detalii
[Alte unităţi] învăţământ practica
com
un / 5.conţine ore solic. la întreg. nor.
Viabilitate 3. al unit. de înv. 8. al unit. de
opţio
nale 6. pt. trans. cons. între unit. Probă orale mil. înv. particular
[Mediu] 7. pt.repart. în şed. publică de trans. la lb. de
[Unitatea de înv. cu predare2
8. cond. spec. de transfer 4. seminar 9. al liceului
statut juridic] pedagogic
teologic
9. propus pt. continuitate

CENTRUL JUDEȚEAN DE 1. Da 4. Nu
RESURSE ȘI ASISTENȚĂ PROFESOR IN CENTRE 1. Nu 5. Nu
EDUCAȚIONALĂ, NEAMȚ 2. Nu 5. Nu
PIATRA- CABINET SI CABINETE DE VACANT 6. Nu
NEAMŢ 3. Nu 6. Nu 2.Nu
ASISTENTA ASISTENTA INSPECTIE LA 7. Nu
2470 18/0 7. Da 8. Nu Limba română
PSIHOPEDA PSIHOPEDAGOGICA CLASA 3.Nu
GOGICA 8. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
"ION CREANGĂ",
COMUNA PIPIRIG 9. Nu
CENTRUL JUDEȚEAN DE 1. Da 4. Nu
RESURSE ȘI ASISTENȚĂ
EDUCAȚIONALĂ, NEAMȚ 2. Nu 5. Nu
3. Nu 6. Nu 5. Nu
1. Nu
PIATRA- CENTRE 7. Da 8. Nu
VACANT 6. Nu
NEAMŢ LOGOPEDIC PROFESOR LOGOPED 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2278 ȘCOALA GIMNAZIALĂ E 16/0 Limba română
„VASILE MITRU” COMUNA INTERSCOLA
CLASA 3.Nu 8. Nu
TAȘCA; ȘCOALA RE 4 ani
URBAN GIMNAZIALĂ NR. 1, 4. Nu 9. Nu
COMUNA BICAZU
ARDELEAN; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ NR. 1,
COMUNA BICAZ-CHEI 9. Nu
CENTRUL JUDEȚEAN DE 1. Da 4. Nu
RESURSE ȘI ASISTENȚĂ
PROFESOR IN CENTRE 2. Nu 5. Nu 1. Nu 5. Nu
EDUCAȚIONALĂ, NEAMȚ
PIATRA- CABINET SI CABINETE DE REZERVAT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
NEAMŢ ASISTENTA ASISTENTA INSPECTIE LA 2.Nu
2275 18/0 CFP 7. Nu 8. Nu 7. Nu
PSIHOPEDA PSIHOPEDAGOGICA CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
COLEGIL TEHNOLOGIC GOGICA
1 ani
URBAN „SIRU HARET”, 4. Nu 9. Nu
MUNICIPIUL PIATRA-
NEAMȚ 9. Nu

Pagina 1 / 181
CENTRUL ȘCOLAR 1. Nu 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu 5. Nu
PIATRA- INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 6. Da
NEAMŢ ROȘCA", MUNICIPIUL SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2200 PIATRA-NEAMȚ GIMNAZIAL 16/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu 5. Nu
PIATRA- INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Da
NEAMŢ ROȘCA", MUNICIPIUL KINETOTERAPIE PLATA CU 3. Nu 6. Nu 2.Nu
SPECIAL INSPECTIE LA 7. Nu
2199 PIATRA-NEAMȚ 4/0 ORA Limba română
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR EDUCATOARE/EDUCAT 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE OR; INSTITUTOR
INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
PENTRU 1. Nu
ROȘCA", MUNICIPIUL 3. Nu 6. Nu
PIATRA- INVATAMANTUL VACANT 6. Da
PIATRA-NEAMȚ 2.Nu
NEAMŢ SPECIAL SPECIAL PRESCOLAR; 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2187 20/0 7. Nu
PRESCOLAR PROFESOR PENTRU CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
INVATAMANTUL
SPECIAL PRESCOLAR 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Nu 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu 5. Nu
PIATRA- INCLUZIVĂ "ALEXANDRU REZERVAT 2. Nu 5. Nu
PROFESOR ITINERANT REZERVAT 6. Da
NEAMŢ ROȘCA", MUNICIPIUL SI DE SPRIJIN DIRECTOR/ 3. Nu 6. Nu 2.Nu
SPECIAL INSPECTIE LA 7. Nu
2212 PIATRA-NEAMȚ 10/0 DIRECTOR Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu 5. Nu
PIATRA- INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
PROFESOR ITINERANT VACANT 6. Da
NEAMŢ ROȘCA", MUNICIPIUL
SPECIAL SI DE SPRIJIN 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2216 PIATRA-NEAMȚ 16/0 7. Nu
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
URBAN 1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu 5. Nu
PIATRA- INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
PROFESOR ITINERANT VACANT 6. Da
NEAMŢ ROȘCA", MUNICIPIUL
SPECIAL SI DE SPRIJIN 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2218 PIATRA-NEAMȚ 16/0 7. Nu
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu 5. Nu
PIATRA- INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
PROFESOR ITINERANT VACANT 6. Da
NEAMŢ ROȘCA", MUNICIPIUL
SPECIAL SI DE SPRIJIN 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2219 PIATRA-NEAMȚ 16/0 7. Nu
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
CENTRUL ȘCOLAR EDUCATOARE/EDUCAT 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE OR; INSTITUTOR
INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
PENTRU 1. Nu
ROȘCA", MUNICIPIUL 3. Nu 6. Nu
PIATRA- INVATAMANTUL VACANT 6. Da
PIATRA-NEAMȚ 2.Nu
NEAMŢ SPECIAL SPECIAL PRESCOLAR; 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2185 20/0 7. Nu
PRESCOLAR PROFESOR PENTRU CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
INVATAMANTUL
SPECIAL PRESCOLAR 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu

Pagina 2 / 181
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu 5. Nu
PIATRA- INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
PROFESOR - VACANT 6. Da
NEAMŢ ROȘCA", MUNICIPIUL
SPECIAL EDUCATOR 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2194 PIATRA-NEAMȚ 20/0 7. Nu
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu 5. Nu
PIATRA- INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
PROFESOR - VACANT 6. Da
NEAMŢ ROȘCA", MUNICIPIUL
SPECIAL EDUCATOR 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2198 PIATRA-NEAMȚ 20/0 7. Nu
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Nu 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu 5. Nu
PIATRA- INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
PROFESOR ITINERANT VACANT 6. Da
NEAMŢ ROȘCA", MUNICIPIUL
SPECIAL SI DE SPRIJIN 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2221 PIATRA-NEAMȚ 11/0 7. Nu
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu 5. Nu
PIATRA- INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
PROFESOR - VACANT 6. Da
NEAMŢ ROȘCA", MUNICIPIUL
SPECIAL EDUCATOR 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2197 PIATRA-NEAMȚ 20/0 7. Nu
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE (DEFICIENT
INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
E GRAVE, PROFESOR 1. Nu 5. Nu
ROȘCA", MUNICIPIUL 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ SEVERE, PSIHOPEDAGOGIE
VACANT 7. Da 8. Nu 6. Da
NEAMŢ PROFUNDE SPECIALA PENTRU O 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2190 SAU CATEDRA DE 16/0 Limba română
CLASA 3.Nu
ASOCIATE, EDUCATIE SPECIALA 8. Nu
DEFICIENTE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
MODERATE
SAU
USOARE)) 9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR EDUCATOARE/EDUCAT 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE OR; INSTITUTOR
INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
PENTRU 1. Nu
ROȘCA", MUNICIPIUL 3. Nu 6. Nu
PIATRA- INVATAMANTUL VACANT 6. Da
PIATRA-NEAMȚ 2.Nu
NEAMŢ SPECIAL SPECIAL PRESCOLAR; 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2184 20/0 7. Nu
PRESCOLAR PROFESOR PENTRU CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
INVATAMANTUL
SPECIAL PRESCOLAR 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR EDUCATOARE/EDUCAT 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE OR; INSTITUTOR
INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
PENTRU 1. Nu
ROȘCA", MUNICIPIUL 3. Nu 6. Nu
PIATRA- INVATAMANTUL VACANT 6. Da
PIATRA-NEAMȚ 2.Nu
NEAMŢ SPECIAL SPECIAL PRESCOLAR; 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2188 20/0 7. Nu
PRESCOLAR PROFESOR PENTRU CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
INVATAMANTUL
SPECIAL PRESCOLAR 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu

Pagina 3 / 181
CENTRUL ȘCOLAR 1. Nu 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu 5. Nu
PIATRA- INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 6. Da
NEAMŢ ROȘCA", MUNICIPIUL SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2203 PIATRA-NEAMȚ GIMNAZIAL 7/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE (DEFICIENT
INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
E GRAVE, PROFESOR 1. Nu 5. Nu
ROȘCA", MUNICIPIUL 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ SEVERE, PSIHOPEDAGOGIE
VACANT 7. Da 8. Nu 6. Da
NEAMŢ PROFUNDE SPECIALA PENTRU O 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2208 SAU CATEDRA DE 11/5 Limba română
CLASA 3.Nu
ASOCIATE, EDUCATIE SPECIALA 8. Nu
DEFICIENTE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
MODERATE
SAU
USOARE)) 9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE (DEFICIENT
INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
E GRAVE, PROFESOR 1. Nu 5. Nu
ROȘCA", MUNICIPIUL 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ SEVERE, PSIHOPEDAGOGIE
VACANT 7. Da 8. Nu 6. Da
NEAMŢ PROFUNDE SPECIALA PENTRU O 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2192 SAU CATEDRA DE 16/0 Limba română
CLASA 3.Nu
ASOCIATE, EDUCATIE SPECIALA 8. Nu
DEFICIENTE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
MODERATE
SAU
USOARE)) 9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE (DEFICIENT
INCLUZIVĂ "ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu
E GRAVE, PROFESOR 1. Nu 5. Nu
ROȘCA", MUNICIPIUL 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ SEVERE, PSIHOPEDAGOGIE
VACANT 7. Da 8. Nu 6. Da
NEAMŢ PROFUNDE SPECIALA PENTRU O 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2210 SAU CATEDRA DE 11/5 Limba română
CLASA 3.Nu
ASOCIATE, EDUCATIE SPECIALA 8. Nu
DEFICIENTE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
MODERATE
SAU
USOARE)) 9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu
INCLUZIVĂ, MUNICIPIUL PROFESOR ITINERANT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Da
ROMAN 2.Nu
ROMAN SPECIAL SI DE SPRIJIN 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1563 16/0 CCC 7. Nu
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE (DEFICIENT
INCLUZIVĂ, MUNICIPIUL 2. Nu 5. Nu
E GRAVE, PROFESOR 1. Nu 5. Nu
ROMAN 3. Nu 6. Nu
SEVERE, PSIHOPEDAGOGIE
ROMAN VACANT 7. Da 8. Nu 6. Da
PROFUNDE SPECIALA PENTRU O 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1558 SAU CATEDRA DE 14/3 Limba română
CLASA 3.Nu
ASOCIATE, EDUCATIE SPECIALA 8. Nu
DEFICIENTE 2 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
MODERATE
SAU
USOARE)) 9. Nu

Pagina 4 / 181
CENTRUL ȘCOLAR EDUCATOARE/EDUCAT 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE OR; INSTITUTOR
INCLUZIVĂ, MUNICIPIUL 2. Nu 5. Nu 5. Nu
PENTRU 1. Nu
ROMAN 3. Nu 6. Nu
ROMAN INVATAMANTUL VACANT 6. Da
SPECIAL SPECIAL PRESCOLAR; 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
1555 20/0 7. Nu
PRESCOLAR PROFESOR PENTRU CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
INVATAMANTUL
SPECIAL PRESCOLAR 2 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu
INCLUZIVĂ, MUNICIPIUL PROFESOR VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
ROMAN 2.Nu
ROMAN SPECIAL PSIHOPEDAGOG 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1561 16/0 7. Nu
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu
INCLUZIVĂ, MUNICIPIUL PROFESOR ITINERANT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Da
ROMAN 2.Nu
ROMAN SPECIAL SI DE SPRIJIN 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1562 16/0 CCC 7. Nu
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu
INCLUZIVĂ, MUNICIPIUL REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Da
ROMAN KINETOTERAPIE Rezervat 2.Nu
ROMAN SPECIAL 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1564 14/0 director/dire 7. Nu
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
ctor adjunct 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE (DEFICIENT
INCLUZIVĂ, MUNICIPIUL 2. Nu 5. Nu
E GRAVE, PROFESOR 1. Nu 5. Nu
ROMAN 3. Nu 6. Nu
SEVERE, PSIHOPEDAGOGIE
ROMAN VACANT 7. Da 8. Nu 6. Da
PROFUNDE SPECIALA PENTRU O 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1559 SAU CATEDRA DE 14/3 Limba română
CLASA 3.Nu
ASOCIATE, EDUCATIE SPECIALA 8. Nu
DEFICIENTE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
MODERATE
SAU
USOARE)) 9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu
TÂRGU INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU PROFESOR - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
NEAMŢ NEAMȚ SPECIAL EDUCATOR 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
3. Nu 7. Nu
2059 20/0 Limba română
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu
TÂRGU INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU PROFESOR - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
NEAMŢ NEAMȚ SPECIAL EDUCATOR 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
3. Nu 7. Nu
2056 20/0 Limba română
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat inscris la definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7

Pagina 5 / 181
CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL 1. Nu 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE (DEFICIENT
INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU 2. Nu 5. Nu
E GRAVE, PROFESOR 1. Nu 5. Nu
NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
TÂRGU SEVERE, PSIHOPEDAGOGIE
VACANT 7. Da 8. Nu 6. Da
NEAMŢ PROFUNDE SPECIALA PENTRU O 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2051 SAU CATEDRA DE 6/0 Limba română
CLASA 3.Nu
ASOCIATE, EDUCATIE SPECIALA 8. Nu
DEFICIENTE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
MODERATE
SAU
USOARE)) 9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu
TÂRGU INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Da 6. Da
NEAMŢ NEAMȚ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
GIMNAZIAL 3. Nu 7. Nu
2062 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu
TÂRGU INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU PROFESOR VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
NEAMŢ NEAMȚ SPECIAL PSIHOPEDAGOG 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
3. Nu 7. Nu
2060 16/0 Limba română
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu
TÂRGU INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU PROFESOR - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
NEAMŢ NEAMȚ SPECIAL EDUCATOR 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
3. Nu 7. Nu
2057 20/0 Limba română
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
CENTRUL ȘCOLAR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
PENTRU EDUCAȚIE ÎNVĂȚĂMÂN 1. Nu
TÂRGU INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU PROFESOR ITINERANT T LA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
NEAMŢ NEAMȚ SPECIAL SI DE SPRIJIN 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
DOMICILIU ( 3. Nu 7. Nu
2061 4/0 Limba română
GIMNAZIAL POIANA 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
TEIULUI) 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CENTRUL ȘCOLAR 1. Da 4. Nu 5. Nu
PENTRU EDUCAȚIE 1. Nu
TÂRGU INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU PROFESOR - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Da
NEAMŢ NEAMȚ SPECIAL EDUCATOR 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
3. Nu 7. Nu
2055 20/0 Limba română
GIMNAZIAL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat inscris la definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL 1. Da 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE (DEFICIENT
INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU 2. Nu 5. Nu
E GRAVE, PROFESOR 1. Nu 5. Nu
NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
TÂRGU SEVERE, PSIHOPEDAGOGIE
VACANT 7. Da 8. Nu 6. Da
NEAMŢ PROFUNDE SPECIALA PENTRU O 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2052 SAU CATEDRA DE 16/0 Limba română
CLASA 3.Nu
ASOCIATE, EDUCATIE SPECIALA 8. Nu
DEFICIENTE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
MODERATE
SAU
USOARE)) 9. Nu

Pagina 6 / 181
CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL 1. Nu 4. Nu
PENTRU EDUCAȚIE (DEFICIENT
INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU 2. Nu 5. Nu
E GRAVE, PROFESOR 1. Nu 5. Nu
NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
TÂRGU SEVERE, PSIHOPEDAGOGIE REZERVAT REZERVAT 7. Nu 8. Nu 6. Da
NEAMŢ PROFUNDE SPECIALA PENTRU O DIRECTOR/ 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2050 SAU CATEDRA DE 10/0 DIRECTOR Limba română
CLASA 3.Nu
ASOCIATE, EDUCATIE SPECIALA ADLUNCT 8. Nu
DEFICIENTE 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
MODERATE
SAU
USOARE)) 9. Nu
CLUBUL COPIILOR, 1. Da 4. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL ROMAN ORIENTARE 1. Nu
ORIENTARE Obligație VACANT 2. Nu 5. Nu TURISTICA 6. Nu
ROMAN 2.Nu
CLUBURILE TURISTICA normă 3. Nu 6. Nu SPORTIVA 7. Nu
1705 18/0
COPIILOR director 7. Da 8. Nu (PALATE SI Limba română 3.Nu
DII CLUBURI ALE 8. Nu
1 ani COPIILOR)
URBAN GIMNASTICĂ RITMICĂ 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL COPIILOR, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL ROMAN 1. Nu
Competențe VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN GIMNASTICA RITMICA 2.Nu
CLUBURILE și în dansuri 3. Nu 6. Nu GIMNASTICA 7. Nu
1706 12/0 Limba română
COPIILOR populare și 7. Da 8. Nu RITMICA 3.Nu
moderne 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL COPIILOR, ORAȘ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU CANTO CLASIC SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ CLUBURILE POPULAR 6. Nu 2.Nu
3. Nu ARTA VOCALA Limba română 7. Nu
2049 10/0
COPIILOR 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
CLUBUL COPIILOR, ORAȘ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU REZERVAT 2. Nu 5. Nu FILM / FOTO-
REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ FOTO - CINECLUB DIRECTOR/ CINECLUB 2.Nu
CLUBURILE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2048 8/0 DIRECTOR (PALATE SI Limba română
COPIILOR 7. Nu 8. Nu 3.Nu
ADLUNCT CLUBURI ALE 8. Nu
1 ani COPIILOR)
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
CLUBUL SPORTIV 1. Da 4. Nu 5. Nu
ȘCOLAR, ORAȘ TÂRGU EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
TÂRGU NEAMȚ SPORT: PREGATIRE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2063 SPORTIVE 18/0 DII FOTBAL Limba română
SPECIALITATE 7. Nu 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CALISTRAT HOGAȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA-
Titular REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
LIMBA LATINA detașat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2234 LICEAL 13/2 metodist Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
CCD 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat fara definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CALISTRAT HOGAȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA-
REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
CHIMIE DIRECTOR/ 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2236 LICEAL 14/0 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADJUNCT, 8. Nu
DII 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 7 / 181
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CALISTRAT HOGAȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
INSPECTOR 3. Nu 7. Nu
2248 LICEAL 12/0 Limba română
SCOLAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
DII 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Da 4. Nu 5. Nu
"CALISTRAT HOGAȘ", REZERVAT 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- LIMBA SI LITERATURA DIRECTOR/ REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ ROMANA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
DIRECTOR 3. Nu 7. Nu
2225 LICEAL 12/0 Limba română
ADLUNCT 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
DII 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CALISTRAT HOGAȘ", 1. Nu
PIATRA- FILOSOFIE; LOGICA, 2. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
ARGUMENTARE SI DII 2.Nu
3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2241 LICEAL COMUNICARE 2/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"CALISTRAT HOGAȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
EDUCATIE MUZICALA PRETRANSF 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2243 LICEAL 11/0 ER Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL DII 1. Da 4. Nu
"CALISTRAT HOGAȘ", 1. Nu 5. Nu
Cuprinde ore 2. Nu 5. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
LIMBA ENGLEZA la clasele de
NEAMŢ NEAMȚ 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
intensiv și 7. Nu
2226 LICEAL 1/17 7. Da 8. Nu Limba română
biling CLASA 3.Nu
engleză 8. Nu
1 ani
URBAN Limba engleză 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL DII 1. Nu 4. Nu
"CALISTRAT HOGAȘ", 1. Nu 5. Nu
Cuprinde ore 2. Nu 5. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
LIMBA ENGLEZA la clasele de
NEAMŢ NEAMȚ 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
intensiv și 7. Nu
2230 LICEAL 1/11 7. Da 8. Nu Limba română
biling CLASA 3.Nu
engleză 8. Nu
1 ani
URBAN Limba engleză 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Da 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
PSIHOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1468 LICEAL 17/1 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
GEOGRAFIE 2.Nu
inspector 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1467 LICEAL 15/0 Limba română
școlar 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
DII 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
PEDAGOGIE 2.Nu
director/dire 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1469 LICEAL 14/1 Limba română
ctor adjunct 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
DII 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu

Pagina 8 / 181
COLEGIUL NAȚIONAL EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"GHEORGHE ASACHI", TOR PENTRU
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PRESCOLAR/PROFESO REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ R PENTRU 7. Nu 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
CCC 7. Nu
1474 PRESCOLAR 25/0
INVATAMANTUL 14.11.2023 CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da

9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
EDUCATIE VIZUALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1472 LICEAL 8/0 DII Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
BIOLOGIE - STIINTE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1465 LICEAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1463 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1471 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
PEDAGOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1470 LICEAL 3/5 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
BIOLOGIE - STIINTE Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1464 LICEAL 11/0 director/dire Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ctor adjunct 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
ISTORIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1466 LICEAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu

Pagina 9 / 181
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE ASACHI", LIMBA LATINA - 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- ELEMENTE DE LIMBA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ LATINA SI DE 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1462 CULTURA ROMANICA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
BIOLOGIE 2.Nu
director/dir. 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1204 LICEAL 11/0 Limba română
adj. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
DII 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
LIMBA ENGLEZA Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1198 LICEAL 11/0 director/dir. Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
adj .DII 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
FIZICA 2.Nu
director/dir. 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1195 LICEAL 13/0 Limba română
adj. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
DII 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
FIZICA 2.Nu
Detașare la 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1197 LICEAL 0/4 Limba română
cerere 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1202 LICEAL 11/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
ISTORIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1205 LICEAL 0/3 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", 1. ROMANO-
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- RELIGIE ROMANO- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ CATOLICA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1201 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
FIZICA 2.Nu
director/dir. 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1196 LICEAL 15/0 Limba română
adj. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
DDI 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 10 / 181
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU RAREȘ", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
LIMBA LATINA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1203 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN ISTORIE Rezervat 2.Nu
3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1337 LICEAL 14/0 director/dire Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ctor adjunct 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", Post pentru 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN stabilirea REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN BIOLOGIE 2.Nu
obligativitatii 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1336 LICEAL 4/2 Limba română
de predare 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
director/dire 8. Nu
1 ani
URBAN ctor adjunct 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
"ROMAN VODĂ", OR PENTRU
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
1327 PRIMAR 18/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN GEOGRAFIE Rezervat 2.Nu
3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1339 LICEAL 9/0 director Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
adjunct 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN LIMBA SI LITERATURA REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
ROMANA Rezervat alte 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1331 LICEAL 0/8 Limba română
situatii 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN LIMBA SI LITERATURA REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN Rezervat 2.Nu
ROMANA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1328 LICEAL 15/0 inspector Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
școlar 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat inscris la definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN INFORMATICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
1345 LICEAL 0/18 INFORMATICA Limba română
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 11 / 181
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN REZERVAT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1344 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 8/0 director/dire Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ctor adjunct 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN LIMBA FRANCEZA Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1333 LICEAL 6/0 inspector Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
școlar 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. ORTODOX
MUNICIPIUL ROMAN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN RELIGIE ORTODOXA 2.Nu
Rezervat alte 3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1341 LICEAL 1/1 Limba română
situatii 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. ORTODOX
MUNICIPIUL ROMAN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN RELIGIE ORTODOXA Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1340 LICEAL 18/0 director/dire Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ctor adjunct 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN MATEMATICA 2.Nu
PERSOANA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1473 LICEAL 17/1 Limba română
IN FUNCTIE 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
PUBLICA 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN EDUCATIE PLASTICA - REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN Rezervat 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1342 LICEAL 4/0 CCC Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
05.05.2022 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN LIMBA SI LITERATURA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
ROMANA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1332 LICEAL 12/6 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN LIMBA SI LITERATURA REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN Rezervat 2.Nu
ROMANA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1329 LICEAL 8/0 director/dire Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ctor adjunct 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ROMAN VODĂ", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN INFORMATICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
1346 LICEAL 0/6 INFORMATICA Limba română
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 12 / 181
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ GEOGRAFIE DIRECTOR/ 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2300 LICEAL 10/0 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. ORTODOX
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ RELIGIE ORTODOXA DIRECTOR/ 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2302 LICEAL 10/0 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ LIMBA ENGLEZA 2.Nu
INSPECTOR 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2289 LICEAL 14/0 Limba română
SCOLAR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ MATEMATICA PRETRANSF 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2292 LICEAL 16/2 ER Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
CONSIMȚIT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Da 4. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 2. Nu 5. Nu 1. Nu
TÂRGU PRETRANSF VACANT 3. Nu 6. Da 6. Nu
NEAMŢ MATEMATICA 2.Nu
ER 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2293 LICEAL 18/0 Limba română
CONSIMȚIT CLASA 3.Nu
INFORMATICA- 8. Nu
TEHNOLOGIA 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
INFORMATIEI SI A
COMUNICATIILOR 9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ CHIMIE DIRECTOR/ 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2294 LICEAL 8/0 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ LIMBA GERMANA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2291 LICEAL 0/6 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2296 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ ISTORIE 2.Nu
INSPECTOR 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2297 LICEAL 13/1 Limba română
SCOLAR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 13 / 181
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ ISTORIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2299 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ ANTREPRENORIALA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2301 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ LIMBA SI LITERATURA REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ ROMANA DIRECTOR/D 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2594 LICEAL 16/2 IRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADJUNCT, 8. Nu
DII 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", INFORMATICA - 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ TEHNOLOGIA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ INFORMATIEI SI A 6. Nu 2.Nu
LICEAL 3. Nu INFORMATICA Limba română 7. Nu
2305 COMUNICATIILOR 6/0
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", INFORMATICA - 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ TEHNOLOGIA REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ INFORMATIEI SI A DIRECTOR/ 6. Nu 2.Nu
LICEAL 3. Nu INFORMATICA Limba română 7. Nu
2303 COMUNICATIILOR 9/1 DIRECTOR
ADLUNCT 7. Nu 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ LIMBA SI LITERATURA REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ ROMANA DIRECTOR/D 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2593 LICEAL 12/2 IRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADJUNCT 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL NAȚIONAL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ȘTEFAN CEL MARE", 1. Nu
TÂRGU ORAȘ TÂRGU NEAMȚ REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ FIZICA 2.Nu
INSPECTOR 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2295 LICEAL 14/0 Limba română
SCOLAR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
INFORMATICĂ, 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1659 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
INFORMATICĂ, 1. ORTODOX
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
RELIGIE ORTODOXA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1661 LICEAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 14 / 181
COLEGIUL NAȚIONAL DE 1. Da 4. Nu 5. Nu
INFORMATICĂ, 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
INFORMATICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
1662 LICEAL 0/18 DII INFORMATICA Limba română
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
INFORMATICĂ, 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA-
Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
LIMBA FRANCEZA director/dir. 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1663 LICEAL 8/0 adj. Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
31.08.2023 8. Nu
DII 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL NAȚIONAL DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
INFORMATICĂ, 1. ROMANO-
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- RELIGIE ROMANO- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ CATOLICA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1660 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
"DANUBIANA", INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu ALIMENTATIE
ROMAN (ALIMENTATIE VACANT 6. Nu
3. Nu 6. Nu PUBLICA SI 2.Nu
PUBLICA SI TURISM / 7. Nu
1931 LICEAL 24/0 7. Da 8. Nu TURISM / Limba română
ALIMENTATIE 3.Nu
ALIMENTATIE 8. Nu
PUBLICA)
1 ani PUBLICA
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"DANUBIANA", TOR PENTRU
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
1913 PRESCOLAR 25/0 DII 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Da 4. Nu
"DANUBIANA", 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu
ROMAN REZERVAT 6. Nu
ISTORIE Rezervat 3. Nu 6. Nu 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
1919 LICEAL 18/0 director/dir. 7. Nu 8. Nu Limba română
CLASA 3.Nu
adj. 8. Nu
FILOSOFIE; LOGICA,
1 ani
URBAN ARGUMENTARE SI 9. Da, candidat cu definitivat cu 4. Nu 9. Nu
COMUNICARE nota/media cel putin 7
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DANUBIANA", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN Rezervat 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1925 LICEAL 9/0 director/dir. Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
adj. 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat inscris la definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu MECANICA / 5. Nu
"DANUBIANA", 1. Nu
PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
1933 LICEAL (MECANICA) 12/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA

Pagina 15 / 181
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
"DANUBIANA", INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu ALIMENTATIE
ROMAN (ALIMENTATIE VACANT 6. Nu
3. Nu 6. Nu PUBLICA SI 2.Nu
PUBLICA SI TURISM / 7. Nu
1929 LICEAL 24/0 7. Da 8. Nu TURISM / Limba română
ALIMENTATIE 3.Nu
ALIMENTATIE 8. Nu
PUBLICA)
1 ani PUBLICA
URBAN 9. Da, candidat cu nota/media cel putin 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
COLEGIUL TEHNIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"DANUBIANA", TOR PENTRU
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
R PENTRU Pretransfer 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
1915 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL consimțit CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
COLEGIUL TEHNIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"DANUBIANA", TOR PENTRU
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
R PENTRU Pretransfer 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
1916 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL consimțit CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
COLEGIUL TEHNIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"DANUBIANA", TOR PENTRU
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
1918 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"DANUBIANA", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN GEOGRAFIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1923 LICEAL 18/0 CCC Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DANUBIANA", 1. Nu
ALIMENTATIE 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
PUBLICA SI TURISM / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1928 LICEAL TURISM 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC FILOSOFIE; LOGICA, 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DANUBIANA", 1. Nu
ARGUMENTARE SI 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
COMUNICARE – 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1921 LICEAL EDUCATIE 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
ANTREPRENORIALA 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 16 / 181
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
"DANUBIANA", INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu ALIMENTATIE
ROMAN (ALIMENTATIE VACANT 6. Nu
3. Nu 6. Nu PUBLICA SI 2.Nu
PUBLICA SI TURISM / 7. Nu
1930 LICEAL 24/0 7. Da 8. Nu TURISM / Limba română
ALIMENTATIE 3.Nu
ALIMENTATIE 8. Nu
PUBLICA)
1 ani PUBLICA
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. Nu
PIATRA- ELECTRONICA SI 2. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
AUTOMATIZARI / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2425 LICEAL TELECOMUNICATII 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu
PIATRA- (INDUSTRIE VACANT INDUSTRIE 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ 3. Nu 6. Nu 2.Nu
ALIMENTARA / ALIMENTARA / 7. Nu
2420 LICEAL 10/0
INDUSTRIA 7. Da 8. Nu INDUSTRIA Limba română 3.Nu
ALIMENTARA) ALIMENTARA 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
LIMBA FRANCEZA 2.Nu
DIRECTOR/D 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2430 LICEAL 9/0 Limba română
IRECTOR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADJUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- INDUSTRIE REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ ALIMENTARA REZERVAT 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2396 LICEAL 16/0 INSPECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
SCOLAR 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
CHIMIE INDUSTRIALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2414 LICEAL 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
BIOLOGIE REZERVAT 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2400 LICEAL 6/0 INSPECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
SCOLAR 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", ELECTRONICA 1. Nu 5. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- SI
(ELECTRONICA SI VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ 3. Nu 6. Nu AUTOMATIZA 2.Nu
AUTOMATIZARI / 7. Nu
2428 LICEAL 7/0 7. Da 8. Nu RI / Limba română
ELECTRONICA SI 3.Nu
ELECTRONICA 8. Nu
AUTOMATIZARI)
1 ani SI
URBAN 4. Nu 9. Nu
AUTOMATIZA
9. Nu

Pagina 17 / 181
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu MECANICA / 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. Nu
PIATRA- PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2432 LICEAL (MECANICA) 10/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", INSTRUIRE PRACTICA CONSTRUCTII 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu
PIATRA- (CONSTRUCTII SI VACANT SI LUCRARI 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ 3. Nu 6. Nu 2.Nu
LUCRARI PUBLICE / PUBLICE / 7. Nu
2434 LICEAL 12/0
INSTALATII PENTRU 7. Da 8. Nu INSTALATII Limba română 3.Nu
CONSTRUCTII) PENTRU 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. Nu
PIATRA- TEHNOLOGIA ORE 2. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
INFORMATIEI SI A OBLIGATIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2411 LICEAL COMUNICATIILOR 18/0 NORMĂ INFORMATICA Limba română
DIRECTOR 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
ADJUNCT 1 ani
URBAN FIZICĂ 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", TEXTILE / TRICOTAJE 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- SI CONFECTII REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ TEXTILE, FINISAJ REZERVAT 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2586 LICEAL 7/0 INSPECTOR Limba română
TEXTIL 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
SCOLAR 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu
PIATRA- (INDUSTRIE VACANT INDUSTRIE 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ 3. Nu 6. Nu 2.Nu
ALIMENTARA / ALIMENTARA / 7. Nu
2418 LICEAL 24/0
INDUSTRIA 7. Da 8. Nu INDUSTRIA Limba română 3.Nu
ALIMENTARA) ALIMENTARA 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. ORTODOX
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
RELIGIE ORTODOXA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2409 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
DIRECTOR/D 3. Nu 7. Nu
2408 LICEAL 12/0 Limba română
IRECTOR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADJUNCT 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat inscris la definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. Nu
PIATRA- ELECTRONICA SI 2. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA-
AUTOMATIZARI / REZERVAT REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
TELECOMUNICATII DIRECTOR/D 3. Nu 7. Nu
2423 LICEAL 10/0 Limba română
IRECTOR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADJUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- INDUSTRIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ ALIMENTARA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2415 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 18 / 181
COLEGIUL TEHNIC 1. Da 4. Nu MECANICA / 5. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", 1. Nu
PIATRA- PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2431 LICEAL (MECANICA) 24/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
"GHEORGHE CARTIANU", ELECTRONICA 1. Nu 5. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- SI
(ELECTRONICA SI VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ 3. Nu 6. Nu AUTOMATIZA 2.Nu
AUTOMATIZARI / 7. Nu
2427 LICEAL 24/0 7. Da 8. Nu RI / Limba română
ELECTRONICA SI 3.Nu
ELECTRONICA 8. Nu
AUTOMATIZARI)
1 ani SI
URBAN 4. Nu 9. Nu
AUTOMATIZA
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU NEAMȚ EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
completare 3. Nu 7. Nu
2441 LICEAL 0/0 Limba română
la nivelul 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
unității 8. Nu
0 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Da 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU PREGATIRE - 1. Nu
TÂRGU NEAMȚ INSTRUIRE PRACTICA VACANT 2. Nu 5. Nu SILVICULTUR 6. Nu
NEAMŢ (SILVICULTURA / 6. Nu A/ 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2452 21/3
SILVICULTURA) 7. Da 8. Nu SILVICULTUR Limba română 3.Nu
A 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU INFORMATICA - 1. Nu
TÂRGU NEAMȚ TEHNOLOGIA REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ INFORMATIEI SI A DIRECTOR/ 6. Nu 2.Nu
LICEAL 3. Nu INFORMATICA Limba română 7. Nu
2446 COMUNICATIILOR 9/0 DIRECTOR
ADLUNCT 7. Nu 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
NEAMȚ VACANT CONSTRUCTII 6. Nu
NEAMŢ (CONSTRUCTII SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu SI LUCRARI 7. Nu
2458 LICEAL LUCRARI PUBLICE / 9/5
7. Da 8. Nu PUBLICE / Limba română 3.Nu
CONSTRUCTII) 8. Nu
CONSTRUCTII
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Da 4. Nu MECANICA / 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2459 LICEAL (MECANICA) 21/3 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
URBAN 1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin CONSTRUCTII
- MECANICA 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU NEAMȚ MECANICA / REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ MECANICA DIRECTOR/D 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2448 LICEAL 12/0 IRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADJUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU NEAMȚ REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ CHIMIE 2.Nu
DIRECTOR/ 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2444 LICEAL 8/0 Limba română
DIRECTOR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 19 / 181
COLEGIUL TEHNIC "ION PREGATIRE - 1. Da 4. Nu 5. Da
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
NEAMȚ VACANT TRANSPORTU 6. Nu
NEAMŢ (TRANSPORTURI / 2.Nu
3. Nu 6. Nu RI / 7. Nu
2461 LICEAL TRANSPORTURI 24/0
7. Da 8. Nu TRANSPORTU Limba română 3.Nu
RUTIERE) 8. Nu
RI RUTIERE
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2457 LICEAL CONSTRUCTII 7/3 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL TEHNIC "ION PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu AGRICULTURA
NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ (AGRIGULTURA, , 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2453 LICEAL HORTICULTURA / 15/8 HORTICULTU Limba română
AGRICULTURA) 7. Da 8. Nu RA / 3.Nu 8. Nu
1 ani AGRICULTURA
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
NEAMȚ 2. Nu 5. Nu ALIMENTATIE
TÂRGU (ALIMENTATIE VACANT 6. Nu
NEAMŢ 3. Nu 6. Nu PUBLICA SI 2.Nu
PUBLICA SI TURISM / 7. Nu
2451 LICEAL 16/8 7. Da 8. Nu TURISM / Limba română
ALIMENTATIE 3.Nu
ALIMENTATIE 8. Nu
PUBLICA)
1 ani PUBLICA
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION PSIHOLOGIE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU FILOSOFIE; LOGICA, REZERVAT 2. Nu 5. Nu
NEAMȚ REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ ARGUMENTARE SI DIRECTOR/ 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2447 LICEAL COMUNICARE - STUDII 7/0 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
SOCIALE ADLUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Da 4. Nu MECANICA / 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2460 LICEAL (MECANICA) 11/13 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
COLEGIUL TEHNIC "ION PREGATIRE - 1. Da 4. Nu ELECTROTEH 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu NICA,
NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ (ELECTROTEHNICA, ELECTROMEC 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2456 LICEAL ELECTROMECANICA / 17/7 ANICA, Limba română
ELECTROTEHNICA 7. Da 8. Nu ENERGETICA / 3.Nu 8. Nu
1 ani ELECTROTEH
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu NICA -
COLEGIUL TEHNIC "ION PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU ELECTRONICA 1. Nu 5. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
TÂRGU NEAMȚ SI
(ELECTRONICA SI VACANT 6. Nu
NEAMŢ 3. Nu 6. Nu AUTOMATIZA 2.Nu
AUTOMATIZARI / 7. Nu
2455 LICEAL 14/10 7. Da 8. Nu RI / Limba română
ELECTRONICA SI 3.Nu
ELECTRONICA 8. Nu
AUTOMATIZARI)
1 ani SI
URBAN 4. Nu 9. Nu
AUTOMATIZA
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION PREGATIRE - 1. Da 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu AGRICULTURA
NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ (AGRIGULTURA, , 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2454 LICEAL HORTICULTURA / 8/16 HORTICULTU Limba română
AGRICULTURA) 7. Da 8. Nu RA / 3.Nu 8. Nu
1 ani AGRICULTURA
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 20 / 181
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU NEAMȚ REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ BIOLOGIE 2.Nu
DIRECTOR/ 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2445 LICEAL 7/2 Limba română
DIRECTOR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
ADJUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Nu 4. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU
NEAMȚ 2. Nu 5. Nu
3. Nu 6. Nu 1. Nu 5. Nu
TÂRGU FILOSOFIE; LOGICA,
VACANT 7. Da 8. Nu 6. Nu
NEAMŢ ARGUMENTARE SI 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2442 LICEAL COMUNICARE 5/0 Limba română
SEMINARUL TEOLOGIC CLASA 3.Nu
ORTODOX "VENIAMIN 8. Nu
COSTACHI", SAT 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
MÂNĂSTIREA NEAMȚ,
COMUNA VÂNĂTORI
NEAMȚ 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Nu 4. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu 5. Nu
NEAMȚ 2. Nu 5. Nu
TÂRGU VACANT 6. Nu
NEAMŢ FIZICA 3. Nu 6. Nu 2.Nu
completare INSPECTIE LA 7. Nu
2440 LICEAL 0/0 7. Nu 8. Nu Limba română
la nivelul CLASA 3.Nu
unității 8. Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 0 ani
URBAN CHIMIE 4. Nu 9. Nu
COMUNA DRĂGĂNEȘTI
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU NEAMȚ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2443 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Nu 4. Nu MECANICA / 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU PREGATIRE - REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu MECANICA -
NEAMȚ 6. Nu
NEAMŢ INSTRUIRE PRACTICA DIRECTOR / MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2449 LICEAL (MECANICA) 0/4 DIRECTOR AGRICOLA - Limba română
ADJUNCT 7. Nu 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
COLEGIUL TEHNIC "ION 1. Nu 4. Nu 5. Nu
CREANGĂ", ORAȘ TÂRGU 1. Nu
TÂRGU NEAMȚ Completare VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ FIZICA 2.Nu
la nivelul 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2439 LICEAL 0/0 Limba română
unității 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
0 ani
URBAN MATEMATICA 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1946 LICEAL CONSTRUCTII 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN LIMBA SI LITERATURA Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
ROMANA director/dir. 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1937 LICEAL 9/0 Limba română
adj. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
31.08.2023 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7

Pagina 21 / 181
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT ALIMENTATIE 6. Nu
(ALIMENTATIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu PUBLICA SI 7. Nu
1955 LICEAL PUBLICA SI TURISM / 13/0 Limba română
7. Da 8. Nu TURISM / 3.Nu
TURISM) 8. Nu
TURISM
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Da 4. Nu MECANICA / 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
1962 LICEAL (MECANICA) 24/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
URBAN 1 ani 9. Da, candidat inscris la definitivat cu CONSTRUCTII
- MECANICA 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL TEHNIC 1. Da 4. Nu MECANICA / 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
1963 LICEAL (MECANICA) 24/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN GEOGRAFIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1941 LICEAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN LIMBA GERMANA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1942 LICEAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT CONSTRUCTII 6. Nu
(CONSTRUCTII SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu SI LUCRARI 7. Nu
1948 LICEAL LUCRARI PUBLICE / 17/0
7. Da 8. Nu PUBLICE / Limba română 3.Nu
CONSTRUCTII) 8. Nu
CONSTRUCTII
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT ALIMENTATIE 6. Nu
(ALIMENTATIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu PUBLICA SI 7. Nu
1953 LICEAL PUBLICA SI TURISM / 24/0 Limba română
7. Da 8. Nu TURISM / 3.Nu
TURISM) 8. Nu
TURISM
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1945 LICEAL CONSTRUCTII 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
ALIMENTATIE 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
PUBLICA SI TURISM / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1952 LICEAL TURISM 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat inscris la definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7

Pagina 22 / 181
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN GEOGRAFIE 2.Nu
director/dir. 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1939 LICEAL 10/0 Limba română
adj. 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
31.08.2023 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN MECANICA / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
MECANICA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1959 LICEAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
"MIRON COSTIN", INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL ROMAN Rezervat 2. Nu 5. Nu ECONOMIC,
ROMAN (ECONOMIC, REZERVAT 6. Nu
concediu 3. Nu 6. Nu ADMINISTRAT 2.Nu
ADMINISTRATIV, 7. Nu
1950 LICEAL IV, COMERT SI Limba română
COMERT SI SERVICII / 24/0 creștere 7. Nu 8. Nu
3.Nu
copil SERVICII / 8. Nu
POSTA)
03.01.2023 1 ani POSTA
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"MIRON COSTIN", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1943 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", PREGATIRE - 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN INSTRUIRE PRACTICA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
PROFESION (PROTECTIA 3. Nu 6. Nu PROTECTIA 7. Nu
2213 MEDIULUI) 4/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu MEDIULUI 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"PETRU PONI", TOR PENTRU
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2214 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN CHIMIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2176 6/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", FILOSOFIE; LOGICA, 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN ARGUMENTARE SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
PROFESION COMUNICARE - STUDII 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2177 SOCIALE 4/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 23 / 181
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2180 LICEAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN Rezervat 2.Nu
PROFESION SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2181 5/0 director/dir. Limba română
AL 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
adj. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
"PETRU PONI", INSTRUIRE PRACTICA ECONOMIC, 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu
ROMAN (ECONOMIC, VACANT ADMINISTRAT 6. Nu
PROFESION ADMINISTRATIV, 3. Nu 6. Nu IV, COMERT SI 2.Nu
2183 2/0 7. Nu
AL COMERT SI SERVICII / 7. Da 8. Nu SERVICII / Limba română 3.Nu
COMERT SI SERVICII) COMERT SI 8. Nu
1 ani SERVICII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu MECANICA / 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2191 (MECANICA) 14/0 AGRICOLA - Limba română
AL 7. Da 8. Nu 3.Nu
MECANICA IN 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu ELECTROTEH 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu NICA,
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
(ELECTROTEHNICA, ELECTROMEC 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2195 ELECTROMECANICA / 24/0 ANICA, Limba română
AL 7. Da 8. Nu 3.Nu
ELECTROTEHNICA ENERGETICA / 8. Nu
4 ani ELECTROTEH
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu NICA -
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu ELECTROTEH 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu NICA,
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
(ELECTROTEHNICA, ELECTROMEC 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2196 ELECTROMECANICA / 24/0 ANICA, Limba română
AL 7. Da 8. Nu 3.Nu
ELECTROMECANICA ENERGETICA / 8. Nu
1 ani ELECTROTEH
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu NICA -
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
ELECTROTEHNICA, 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
ELECTROMECANICA / 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2201 ELECTROTEHNICA 3/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu ELECTROTEH 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu NICA,
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
(ELECTROTEHNICA, ELECTROMEC 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2202 ELECTROMECANICA / 2/0 ANICA, Limba română
AL 7. Da 8. Nu 3.Nu
ELECTROTEHNICA ENERGETICA / 8. Nu
1 ani ELECTROTEH
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu NICA -
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN PROTECTIA MEDIULUI 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2211 7/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 24 / 181
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN LIMBA ENGLEZA Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2173 LICEAL 12/0 director/dir. Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
adj. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN LIMBA FRANCEZA 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2175 9/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN MECANICA / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
PROFESION MECANICA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2193 5/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
ELECTROTEHNICA, 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
ELECTROMECANICA / 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2204 ELECTROMECANICA 2/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu ELECTROTEH 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu NICA,
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
(ELECTROTEHNICA, ELECTROMEC 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2206 ELECTROMECANICA / 13/0 ANICA, Limba română
AL 7. Da 8. Nu 3.Nu
ELECTROMECANICA ENERGETICA / 8. Nu
1 ani ELECTROTEH
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu NICA -
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu CHIMIE
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
(CHIMIE INDUSTRIALA INDUSTRIALA 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2207 / MATERIALE DE 6/0 / MATERIALE Limba română
AL 7. Da 8. Nu 3.Nu
CONSTRUCTII) DE 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN CHIMIE INDUSTRIALA 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2209 8/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN EDUCATIE VIZUALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2179 LICEAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", ECONOMIC, 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN ADMINISTRATIV, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
PROFESION COMERT SI SERVICII / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2182 COMERT SI SERVICII 9/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 25 / 181
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
"PETRU PONI", INSTRUIRE PRACTICA CONSTRUCTII 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu
ROMAN (CONSTRUCTII SI VACANT SI LUCRARI 6. Nu
PROFESION LUCRARI PUBLICE / 3. Nu 6. Nu PUBLICE / 2.Nu
2186 24/0 7. Nu
AL INSTALATII PENTRU 7. Da 8. Nu INSTALATII Limba română 3.Nu
CONSTRUCTII) PENTRU 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
"PETRU PONI", INSTRUIRE PRACTICA CONSTRUCTII 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu
ROMAN (CONSTRUCTII SI VACANT SI LUCRARI 6. Nu
PROFESION LUCRARI PUBLICE / 3. Nu 6. Nu PUBLICE / 2.Nu
2189 8/0 7. Nu
AL INSTALATII PENTRU 7. Da 8. Nu INSTALATII Limba română 3.Nu
CONSTRUCTII) PENTRU 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN LIMBA SI LITERATURA REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN Rezervat 2.Nu
ROMANA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2172 LICEAL 14/0 director/dir. Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
adj. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"PETRU PONI", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN LIMBA FRANCEZA Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2174 LICEAL 10/0 inspector Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
școlar 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- MECANICA / REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ MECANICA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
INSPECTOR 3. Nu 7. Nu
2393 LICEAL 14/0 Limba română
SCOLAR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Da 4. Nu MECANICA / 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2403 LICEAL (MECANICA) 24/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
URBAN 1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin CONSTRUCTII
- MECANICA 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TRANSPORTURI, DETASARE 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- IN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
ECONOMIE APLICATA 2.Nu
INTERESUL 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2392 LICEAL 2/0 Limba română
INVATAMAN 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
TULUI 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- TEHNOLOGIA 2. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
INFORMATIEI SI A 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2387 LICEAL COMUNICATIILOR 7/0 INFORMATICA Limba română
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC DE PREGATIRE - 1. Da 4. Nu ELECTROTEH 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu NICA,
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
(ELECTROTEHNICA, ELECTROMEC 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2406 LICEAL ELECTROMECANICA / 24/0 ANICA, Limba română
ELECTROTEHNICA 7. Da 8. Nu ENERGETICA / 3.Nu 8. Nu
1 ani ELECTROTEH
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu NICA -

Pagina 26 / 181
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Nu 4. Nu MECANICA / 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2405 LICEAL (MECANICA) 20/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
COLEGIUL TEHNIC DE PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu ELECTROTEH 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu NICA,
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
(ELECTROTEHNICA, ELECTROMEC 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2407 LICEAL ELECTROMECANICA / 9/0 ANICA, Limba română
ELECTROTEHNICA 7. Da 8. Nu ENERGETICA / 3.Nu 8. Nu
1 ani ELECTROTEH
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu NICA -
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- MECANICA / REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ MECANICA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
DIRECTOR/ 3. Nu 7. Nu
2397 LICEAL 10/0 Limba română
DIRECTOR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
DII 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- MECANICA / REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ MECANICA REVENIRE 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2398 LICEAL 0/0 TITULAR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
0 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2388 LICEAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ ANTREPRENORIALA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
DII 3. Nu 7. Nu
2391 LICEAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- TRANSPORTURI / 2. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA-
TRANSPORTURI REZERVAT REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
RUTIERE INSPECTOR 3. Nu 7. Nu
2399 LICEAL 14/0 Limba română
SCOLAR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- ELECTROTEHNICA, 2. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
ELECTROMECANICA / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2402 LICEAL ELECTROTEHNICA 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC DE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
TRANSPORTURI, 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- MECANICA / REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ MECANICA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
INSPECTOR 3. Nu 7. Nu
2395 LICEAL 14/0 Limba română
SCOLAR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 27 / 181
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
FORESTIER, MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ SILVICULTURA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2386 LICEAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNIC 1. Da 4. Nu 5. Da
FORESTIER, MUNICIPIUL PREGATIRE - Necesită 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ INSTRUIRE PRACTICA atestat VACANT 2. Nu 5. Nu SILVICULTUR 6. Nu
NEAMŢ (SILVICULTURA / 6. Nu A/ 2.Nu
instructor 3. Nu 7. Nu
2382 LICEAL 24/0
SILVICULTURA) auto cat. B și 7. Da 8. Nu SILVICULTUR Limba română 3.Nu
TR A 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
FORESTIER, MUNICIPIUL INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ 2. Nu 5. Nu
PIATRA- (PRELUCRAREA VACANT PRELUCRARE 6. Nu
NEAMŢ LEMNULUI / 3. Nu 6. Nu A LEMNULUI / 2.Nu
2384 LICEAL 24/0 7. Nu
PRELUCRAREA 7. Da 8. Nu PRELUCRARE Limba română 3.Nu
LEMNULUI) A LEMNULUI 8. Nu
1 ani
URBAN 9. Da, candidat cu nota/media cel putin 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
COLEGIUL TEHNIC 1. Da 4. Nu MECANICA / 5. Nu
FORESTIER, MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
PIATRA-NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2381 LICEAL (MECANICA) 24/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
COLEGIUL TEHNIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
FORESTIER, MUNICIPIUL INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ 2. Nu 5. Nu
PIATRA- (PRELUCRAREA VACANT PRELUCRARE 6. Nu
NEAMŢ LEMNULUI / 3. Nu 6. Nu A LEMNULUI / 2.Nu
2385 LICEAL 22/0 7. Nu
PRELUCRAREA 7. Da 8. Nu PRELUCRARE Limba română 3.Nu
LEMNULUI) A LEMNULUI 8. Nu
1 ani
URBAN 9. Da, candidat cu nota/media cel putin 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
COLEGIUL TEHNIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
FORESTIER, MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ MECANICA / REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ MECANICA DIRECTOR/ 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2383 LICEAL 8/0 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNOLOGIC INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
"SPIRU HARET", OR PENTRU
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PRIMAR/PROFESOR Rezervat REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ PENTRU 7. Nu 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
titular 7. Nu
1890 PRIMAR 18/0
INVATAMANTUL detașat CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA DII 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
COLEGIUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
MATEMATICA Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1891 LICEAL 12/0 director/dir. Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
adj. 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7

Pagina 28 / 181
COLEGIUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
FIZICA Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1895 LICEAL 6/0 director/dir. Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
adj. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET", 1. Nu
PIATRA- FILOSOFIE; LOGICA, 2. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
ARGUMENTARE SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1900 LICEAL COMUNICARE 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1902 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET", ECONOMIC, 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- ADMINISTRATIV, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ COMERT SI SERVICII / 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1914 COMERT SI SERVICII 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
CHIMIE 2.Nu
director/dir. 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1896 LICEAL 14/0 Limba română
adj. 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
DII 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
PSIHOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1899 LICEAL 2/0 CFP Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"SPIRU HARET", TOR PENTRU
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PRESCOLAR/PROFESO VACANT 6. Nu
NEAMŢ R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
1889 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
COLEGIUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET", 1. Nu
PIATRA- TEHNOLOGIA 2. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
INFORMATIEI SI A 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
1905 LICEAL COMUNICATIILOR 9/0 INFORMATICA Limba română
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 29 / 181
COLEGIUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET", ECONOMIC, 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- ADMINISTRATIV, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ COMERT SI SERVICII / 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1909 COMERT SI SERVICII 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
COLEGIUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"SPIRU HARET", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1893 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "CAROL I", ORAȘ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BICAZ 1. Nu
EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BICAZ 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2363 LICEAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "CAROL I", ORAȘ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BICAZ FILOSOFIE; LOGICA, 1. Nu
ARGUMENTARE SI REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BICAZ DIRECTOR/ 2.Nu
COMUNICARE - 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2362 LICEAL 9/0 DIRECTOR Limba română
PSIHOLOGIE 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "CAROL I", ORAȘ ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
BICAZ ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
BICAZ COMERT SI SERVICII / REZERVAT REZERVAT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
DIRECTOR/ 7. Nu
2365 LICEAL 5/0 7. Nu 8. Nu Limba română
ADMINISTRATIV, DIRECTOR CLASA 3.Nu
POSTA ADLUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 9. Da, candidat fara definitivat cu 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "CAROL I", ORAȘ 1. Da 4. Nu 5. Nu
BICAZ 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BICAZ GEOGRAFIE 2.Nu
CCC 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2360 LICEAL 18/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat fara definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "CAROL I", ORAȘ PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
BICAZ INSTRUIRE PRACTICA ECONOMIC, 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
BICAZ (ECONOMIC, VACANT ADMINISTRAT 6. Nu
ADMINISTRATIV, 3. Nu 6. Nu IV, COMERT SI 2.Nu
2367 LICEAL 7. Nu
COMERT SI SERVICII / 24/0 7. Da 8. Nu SERVICII / Limba română 3.Nu
COMERT SI SERVICII) COMERT SI 8. Nu
1 ani SERVICII
URBAN 9. Da, candidat fara definitivat cu 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "CAROL I", ORAȘ ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
BICAZ ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
BICAZ COMERT SI SERVICII / REZERVAT REZERVAT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
DIRECTOR/ 7. Nu
2366 LICEAL 4/0 7. Nu 8. Nu Limba română
ADMINISTRATIV, DIRECTOR CLASA 3.Nu
POSTA ADLUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 30 / 181
LICEUL "CAROL I", ORAȘ ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
BICAZ ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
BICAZ COMERT SI SERVICII / VACANT 6. Nu
ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2364 LICEAL 13/0 7. Nu
ADMINISTRATIV, 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
POSTA
1 ani
URBAN 9. Da, candidat fara definitivat cu 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "CAROL I", ORAȘ PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
BICAZ INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
BICAZ (PRELUCRAREA VACANT PRELUCRARE 6. Nu
LEMNULUI / 3. Nu 6. Nu A LEMNULUI / 2.Nu
2369 LICEAL 18/0 7. Nu
PRELUCRAREA 7. Da 8. Nu PRELUCRARE Limba română 3.Nu
LEMNULUI) A LEMNULUI 8. Nu
1 ani
URBAN 9. Da, candidat cu definitivat cu 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "CAROL I", ORAȘ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BICAZ 1. Nu
REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BICAZ BIOLOGIE DIRECTOR/ 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2359 LICEAL 5/1 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "CAROL I", ORAȘ 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BICAZ 1. Nu
REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BICAZ GEOGRAFIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2361 LICEAL 5/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "CAROL I", ORAȘ PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
BICAZ INSTRUIRE PRACTICA ECONOMIC, 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
BICAZ (ECONOMIC, VACANT ADMINISTRAT 6. Nu
ADMINISTRATIV, 3. Nu 6. Nu IV, COMERT SI 2.Nu
2368 LICEAL 7. Nu
COMERT SI SERVICII / 13/0 7. Da 8. Nu SERVICII / Limba română 3.Nu
COMERT SI SERVICII) COMERT SI 8. Nu
1 ani SERVICII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "GH. RUSET PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
ROZNOV 2. Nu 5. Nu
ROZNOV (PRELUCRAREA VACANT PRELUCRARE 6. Nu
LEMNULUI / 3. Nu 6. Nu A LEMNULUI / 2.Nu
2170 LICEAL 24/0 7. Nu
PRELUCRAREA 7. Da 8. Nu PRELUCRARE Limba română 3.Nu
LEMNULUI) A LEMNULUI 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "GH. RUSET 1. Nu 4. Nu MECANICA / 5. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ 1. Nu
PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
ROZNOV ROZNOV VACANT 6. Nu
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2169 LICEAL (MECANICA) 14/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
LICEUL "GH. RUSET INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ OR PENTRU
ROZNOV 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROZNOV 2.Nu
PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2159 PRIMAR 18/0 Pretransfer 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu

Pagina 31 / 181
LICEUL "GH. RUSET 1. Da 4. Nu 5. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ 1. Nu
ROZNOV EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROZNOV 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2161 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "GH. RUSET 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ 1. Nu
ROZNOV EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROZNOV 2.Nu
EDUCATIE VIZUALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2171 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "GH. RUSET EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ TOR PENTRU
ROZNOV 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROZNOV 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2153 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Da, candidat inscris la definitivat cu
nota/media cel putin 7
LICEUL "GH. RUSET INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ OR PENTRU
ROZNOV 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROZNOV 2.Nu
PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2158 PRIMAR 18/0 Pretransfer 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL "GH. RUSET INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ OR PENTRU
ROZNOV 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRIMAR/PROFESOR REZERVAT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROZNOV Rezervat 2.Nu
PENTRU 7. Nu 8. Nu INSPECTIE LA
2157 PRIMAR 18/0 director/dir. 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA adj. 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
LICEUL "GH. RUSET EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ TOR PENTRU
ROZNOV 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROZNOV 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2154 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu

Pagina 32 / 181
LICEUL "GH. RUSET GANDIRE CRITICA SI 1. Nu 4. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ DREPTURILE
ROZNOV 2. Nu 5. Nu
COPILULUI -
EDUCATIE 3. Nu 6. Nu
INTERCULTURALA - 7. Da 8. Nu 1. Nu 5. Nu

ROZNOV EDUCATIE PENTRU VACANT 6. Nu


CETATENIE INSPECTIE LA 2.Nu
2165 LICEAL 4/0 7. Nu
DEMOCRATICA - CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
EDUCATIE
ECONOMICO- 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
FINANCIARA - STUDII
SOCIALE

9. Nu
LICEUL "GH. RUSET EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ TOR PENTRU
ROZNOV 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROZNOV 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2156 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
LICEUL "GH. RUSET 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ 1. Nu
ROZNOV VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROZNOV FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2162 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "GH. RUSET 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ 1. Nu
TEHNOLOGIA 2. Nu 5. Nu
ROZNOV ROZNOV VACANT 6. Nu
INFORMATIEI SI A 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2163 LICEAL COMUNICATIILOR 8/0 INFORMATICA Limba română
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "GH. RUSET PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
ROZNOV ROZNOV VACANT CONSTRUCTII 6. Nu
(CONSTRUCTII SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu SI LUCRARI 7. Nu
2168 LICEAL LUCRARI PUBLICE / 10/0
7. Da 8. Nu PUBLICE / Limba română 3.Nu
CONSTRUCTII) 8. Nu
CONSTRUCTII
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "GH. RUSET 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ 1. Nu
CONSTRUCTII SI 2. Nu 5. Nu
ROZNOV ROZNOV VACANT 6. Nu
LUCRARI PUBLICE / 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2166 LICEAL CONSTRUCTII 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "GH. RUSET 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ROZNOVANU", ORAȘ 1. Nu
ROZNOV ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROZNOV 2.Nu
ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2164 LICEAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 33 / 181
LICEUL "MIHAIL 1. Nu 4. Nu MECANICA / 5. Nu
SADOVEANU", COMUNA 1. Nu
PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
BORCA BORCA VACANT 6. Nu
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2380 LICEAL (MECANICA) 6/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
LICEUL "MIHAIL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SADOVEANU", COMUNA INFORMATICA - 1. Nu
BORCA TEHNOLOGIA DIRECTOR/ REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BORCA 2.Nu
INFORMATIEI SI A DIRECTOR 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2374 LICEAL 13/0 INFORMATICA Limba română
COMUNICATIILOR ADLUNCT 7. Nu 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "MIHAIL ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
SADOVEANU", COMUNA ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
BORCA REZERVAT 2. Nu 5. Nu
BORCA COMERT SI SERVICII / REZERVAT 6. Nu
ECONOMIC, DIRECTOR/ 3. Nu 6. Nu 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2377 LICEAL 9/0 DIRECTOR 7. Nu 8. Nu Limba română
ADMINISTRATIV, CLASA 3.Nu
POSTA ADLUNCT 8. Nu
1 ani
RURAL 9. Da, candidat cu definitivat cu 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "MIHAIL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SADOVEANU", COMUNA 1. Nu
BORCA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BORCA FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2373 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "MIHAIL 1. Da 4. Nu 5. Nu
SADOVEANU", COMUNA 1. Nu
BORCA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BORCA FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2371 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "MIHAIL 1. Nu 4. Nu
SADOVEANU", COMUNA ECONOMIE; EDUCATIE 5. Nu
BORCA 2. Nu 5. Nu 1. Nu
ANTREPRENORIALA -
BORCA VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
EDUCATIE 2.Nu
7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2370 LICEAL ECONOMICO- 5/0 Limba română
CLASA 3.Nu
FINANCIARA
EDUCATIE PENTRU 8. Nu
CETATENIE 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
DEMOCRATICA 9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
LICEUL "MIHAIL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SADOVEANU", COMUNA INFORMATICA - 1. Nu
BORCA TEHNOLOGIA REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BORCA DIRECTOR/ 2.Nu
INFORMATIEI SI A 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2375 LICEAL 3/0 DIRECTOR INFORMATICA Limba română
COMUNICATIILOR 7. Nu 8. Nu 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "MIHAIL 1. Da 4. Nu 5. Nu
SADOVEANU", COMUNA 1. Nu
BORCA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BORCA FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2372 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 34 / 181
LICEUL "MIHAIL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SADOVEANU", COMUNA 1. Nu
BORCA MECANICA / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BORCA 2.Nu
MECANICA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2379 LICEAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "MIHAIL PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
SADOVEANU", COMUNA INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
BORCA 2. Nu 5. Nu ECONOMIC,
BORCA (ECONOMIC, VACANT 6. Nu
3. Nu 6. Nu ADMINISTRAT 2.Nu
ADMINISTRATIV, 7. Nu
2378 LICEAL 9/0 7. Da 8. Nu IV, COMERT SI Limba română
COMERT SI SERVICII / 3.Nu
SERVICII / 8. Nu
POSTA)
1 ani POSTA
RURAL 9. Da, candidat cu definitivat cu 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "MIHAIL 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SADOVEANU", COMUNA 1. Nu
BORCA
REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BORCA MATEMATICA DIRECTOR/ 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2376 LICEAL 12/0 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Da 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2108 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
2 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
TÂRGU COMERT SI SERVICII / REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2119 LICEAL 10/0 7. Nu
ADMINISTRATIV, 7. Nu 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
POSTA
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ OR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
TÂRGU PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
NEAMŢ PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
PRETRANSF 7. Nu
2098 PRIMAR 18/0
INVATAMANTUL ER CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ INFORMATICA - 1. Nu
TÂRGU TEHNOLOGIA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ INFORMATIEI SI A 6. Nu 2.Nu
LICEAL 3. Nu INFORMATICA Limba română 7. Nu
2118 COMUNICATIILOR 8/0
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
PRETRANSF 3. Nu 7. Nu
2116 LICEAL 4/0 Limba română
ER 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 35 / 181
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ MATEMATICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2104 LICEAL 11/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ ELECTRONICA SI 1. Nu
TÂRGU AUTOMATIZARI / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ ELECTRONICA SI 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2126 AUTOMATIZARI 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2613 LICEAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ TOR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
TÂRGU PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
NEAMŢ R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2097 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2114 LICEAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
TÂRGU COMERT SI SERVICII / VACANT 6. Nu
NEAMŢ ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2121 LICEAL 5/0 7. Nu
ADMINISTRATIV, 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
POSTA
1 ani
URBAN 9. Da, candidat cu definitivat cu 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "VASILE CONTA", INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ OR PENTRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
TÂRGU PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
NEAMŢ PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
PRETRANSF 7. Nu
2099 PRIMAR 18/0
INVATAMANTUL ER CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ ISTORIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2109 LICEAL 10/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu

Pagina 36 / 181
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2110 LICEAL ECONOMIE APLICATA 13/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ INFORMATICA - 1. Nu
TÂRGU TEHNOLOGIA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ INFORMATIEI SI A 6. Nu 2.Nu
LICEAL 3. Nu INFORMATICA Limba română 7. Nu
2117 COMUNICATIILOR 6/0
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ ELECTRONICA 1. Nu 5. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
TÂRGU SI
(ELECTRONICA SI VACANT 6. Nu
NEAMŢ 3. Nu 6. Nu AUTOMATIZA 2.Nu
AUTOMATIZARI / 7. Nu
2122 LICEAL 10/0 7. Da 8. Nu RI / Limba română
ELECTRONICA SI 3.Nu
ELECTRONICA 8. Nu
AUTOMATIZARI)
1 ani SI
URBAN 4. Nu 9. Nu
AUTOMATIZA
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ LIMBA FRANCEZA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2103 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2115 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
VACANT 6. Nu
NEAMŢ TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2123 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 12/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ PEDAGOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2112 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ EDUCATIE VIZUALA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
PRETRANSF 3. Nu 7. Nu
2113 LICEAL 7/0 Limba română
ER 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Da
9. Nu
LICEUL "VASILE CONTA", ECONOMIC, 1. Nu 4. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ ADMINISTRATIV, 1. Nu 5. Nu
2. Nu 5. Nu
TÂRGU COMERT SI SERVICII / REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ ECONOMIC, 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2120 LICEAL 12/0 7. Nu
ADMINISTRATIV, 7. Nu 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
POSTA
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 37 / 181
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU LIMBA SI LITERATURA REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ ROMANA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2101 12/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL "VASILE CONTA", 1. Nu 4. Nu 5. Nu
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 1. Nu
TÂRGU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ FIZICA 2.Nu
PRETRANSF 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2105 LICEAL 12/0 Limba română
ER 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VOCATIONA SPORTIVA DE 6. Nu 2.Nu
3. Nu VOLEI 7. Nu
2559 SPECIALITATE 12/0 Limba română
L LICEAL 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VOCATIONA SPORTIVA DE 6. Nu 2.Nu
3. Nu HANDBAL 7. Nu
2556 SPECIALITATE 18/0 Limba română
L LICEAL 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VOCATIONA SPORTIVA DE 6. Nu 2.Nu
3. Nu CANOTAJ 7. Nu
2555 SPECIALITATE 12/2 Limba română
L LICEAL 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VOCATIONA SPORTIVA DE 6. Nu 2.Nu
3. Nu ATLETISM 7. Nu
2554 SPECIALITATE 18/0 Limba română
L LICEAL 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL INFORMATICA - 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ TEHNOLOGIA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ INFORMATIEI SI A 6. Nu 2.Nu
LICEAL 3. Nu INFORMATICA Limba română 7. Nu
2551 COMUNICATIILOR 10/0
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2548 LICEAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ
REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ ISTORIE DIRECTOR/ 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2547 LICEAL 8/0 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 38 / 181
LICEUL CU PROGRAM EDUCATIE FIZICA SI 1. Da 4. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL SPORT: PREGATIRE 1. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ 2. Nu 5. Nu
PIATRA- SPORTIVA DE VACANT 6. Nu
NEAMŢ VOCATIONA SPECIALITATE - 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2553 18/0 7. Nu
L LICEAL PREGATIRE 7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
TEORETICA SPORTIVA
4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2552 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ EDUCATIE PLASTICA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ EDUCATIE VIZUALA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2550 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ PSIHOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2549 LICEAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu SCHI (ALPIN, 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
PIATRA- 2. Nu 5. Nu BIATLON,
PIATRA-NEAMȚ SPORT: PREGATIRE VACANT 6. Nu
NEAMŢ COMBINATE 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2558 18/0 NORD, FOND, Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
ORIENT. 8. Nu
1 ani TURISTICA,
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu SARITURI)
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VOCATIONA SPORTIVA DE 6. Nu 2.Nu
3. Nu HANDBAL 7. Nu
2557 SPECIALITATE 16/0 Limba română
L LICEAL 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ SPORT: PREGATIRE REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ SPORTIVA DE DIRECTOR/ 6. Nu 2.Nu
VOCATIONA 3. Nu 7. Nu
2546 12/0 DIRECTOR VOLEI Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Nu 8. Nu 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL 1. Nu
ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1353 LICEAL 11/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu 4. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL SPORT: PREGATIRE 1. Nu 5. Nu
ROMAN 2. Nu 5. Nu
ROMAN SPORTIVA DE VACANT 6. Nu
VOCATIONA SPECIALITATE - 3. Nu 6. Nu 2.Nu
1354 16/0 ATLETISM 7. Nu
L LICEAL PREGATIRE 7. Da 8. Nu Limba română
3.Nu 8. Nu
TEORETICA SPORTIVA
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 39 / 181
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
ROMAN ROMAN VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1364 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL OR PENTRU
ROMAN 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
1349 PRIMAR 18/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
ROMAN SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1355 SPORTIVE 18/0 ATLETISM Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL 1. Nu
ROMAN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN GEOGRAFIE Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1352 LICEAL 10/0 director/dire Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ctor adjunct 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL 1. Nu
ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN BIOLOGIE 2.Nu
3. Da 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1351 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL 1. Nu
ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1350 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
ROMAN SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1360 16/2 JUDO Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
ROMAN SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1359 SPORTIVE 12/0 JUDO Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 40 / 181
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
ROMAN SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1358 SPORTIVE 6/0 HANDBAL Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL TOR PENTRU
ROMAN 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
1347 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL INFORMATICA - 1. Nu
ROMAN TEHNOLOGIA REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN Rezervat 2.Nu
INFORMATIEI SI A 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1365 LICEAL 6/0 director/dire INFORMATICA Limba română
COMUNICATIILOR 7. Nu 8. Nu 3.Nu
ctor adjunct 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
ROMAN SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu LUPTE 6. Nu
ROMAN CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu (GRECO- 7. Nu
1363 SPORTIVE 4/0 Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu ROMANE, 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
LIBERE)
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
ROMAN SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN CLUBURI 2.Nu
SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1362 SPORTIVE 10/0 BASEBALL Limba română
SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu
SCOLARE 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL TOR PENTRU
ROMAN 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
1348 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
ROMAN SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1357 16/2 HANDBAL Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL CU PROGRAM 1. Da 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
ROMAN SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1356 16/2 ATLETISM Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 41 / 181
LICEUL CU PROGRAM 1. Nu 4. Nu 5. Nu
SPORTIV, MUNICIPIUL EDUCATIE FIZICA SI 1. Nu
ROMAN SPORT: PREGATIRE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
VOCATIONA SPORTIVA DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1361 5/1 JUDO Limba română
L LICEAL SPECIALITATE 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA DE CAMERA 2.Nu
3. Nu 6. Nu MUZICA DE 7. Nu
2584 ARTA - 0/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CAMERA 3.Nu
COREGRAFI 8. Nu
E 0 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1797 ARTA - 18/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: VIOARA 8. Nu
E 4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENT LA VACANT INSTRUMENT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / 2.Nu
ALEGERE 3. Nu 6. Nu E MUZICALE 7. Nu
2598 ARTA - 10/0
7. Da 8. Nu POPULARE: Limba română 3.Nu
COREGRAFI 8. Nu
TAMBAL
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu MUZICA
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA PRETRANSF VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / INSTRUMENT 2.Nu
(FUNCTIE DE ER 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2600 ARTA - 18/0 ALA: PIAN Limba română
INSTRUMENT) CONSIMȚIT 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI COMPLEMENT 8. Nu
E 4 ani AR
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / ARTA VOCALA - CANTO 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2583 ARTA - 3/0 ARTA VOCALA Limba română
COREGRAFI 7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENT LA VACANT MUZICA 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / 2.Nu
ALEGERE 3. Nu 6. Nu INSTRUMENT 7. Nu
2596 ARTA - 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu ALA: 3.Nu
COREGRAFI 8. Nu
ACORDEON
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu MUZICA
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / INSTRUMENT 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2507 ARTA - 18/0 ALA: PIAN Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI COMPLEMENT 8. Nu
E 1 ani AR
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu MUZICA
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / INSTRUMENT 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2506 ARTA - 18/0 ALA: PIAN Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI COMPLEMENT 8. Nu
E 3 ani AR
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 42 / 181
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu MUZICA
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / INSTRUMENT 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2508 ARTA - 6/0 ALA: PIAN Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI COMPLEMENT 8. Nu
E 1 ani AR
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu STUDII 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu TEORETICE
PIATRA-NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / FORME MUZICALE (TEORIE - 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2511 ARTA - 6/0 SOLFEGIU - Limba română
COREGRAFI 7. Da 8. Nu DICTEU; 3.Nu 8. Nu
E 1 ani ARMONIE;
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu ISTORIA
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1799 ARTA - 11/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: CHITARA 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1810 ARTA - 18/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: PIAN 8. Nu
E 3 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1811 ARTA - 18/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: PIAN 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1795 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU REZERVAT 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / DIRECTOR/ MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1798 ARTA - 10/0 DIRECTOR INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Nu 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ADJUNCT ALA: CHITARA 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1804 ARTA - 8/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: VIOLA 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE REZERVAT 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1805 ARTA - 18/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) CCC 7. Nu 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: PIAN 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 43 / 181
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1807 ARTA - 18/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: PIAN 8. Nu
E 4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu MUZICA
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / INSTRUMENT 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2504 ARTA - 18/0 ALA: PIAN Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI COMPLEMENT 8. Nu
E 1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin AR
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu MUZICA
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / INSTRUMENT 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2505 ARTA - 18/0 ALA: PIAN Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI COMPLEMENT 8. Nu
E 4 ani AR
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu MUZICA
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / INSTRUMENT 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2509 ARTA - 18/0 ALA: PIAN Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI COMPLEMENT 8. Nu
E 1 ani AR
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu STUDII 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu TEORETICE
PIATRA-NEAMȚ TEORIE-SOLFEGIU- REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / (TEORIE - 2.Nu
DICTEU 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2510 ARTA - 18/0 SOLFEGIU - Limba română
COREGRAFI 7. Nu 8. Nu DICTEU; 3.Nu 8. Nu
E 1 ani ARMONIE;
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu ISTORIA
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / ANSAMBLU CORAL DIRIJAT 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2515 ARTA - 8/0 ANSAMBLU Limba română
COREGRAFI 7. Da 8. Nu CORAL 3.Nu 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENT LA VACANT INSTRUMENT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / 2.Nu
ALEGERE 3. Nu 6. Nu E MUZICALE 7. Nu
2597 ARTA - 18/0
7. Da 8. Nu POPULARE: Limba română 3.Nu
COREGRAFI 8. Nu
NAI
E 4 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL INFORMATICA - 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ TEHNOLOGIA REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ INFORMATIEI SI A REZERVAT 6. Nu 2.Nu
LICEAL 3. Nu INFORMATICA Limba română 7. Nu
2599 COMUNICATIILOR 12/0 INSPECTOR
ȘCOLAR 7. Nu 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ ETNOGRAFIE SI VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / 2.Nu
FOLCLOR MUZICAL 3. Nu 6. Nu ETNOGRAFIE- 7. Nu
2513 ARTA - 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu FOLCLOR 3.Nu
COREGRAFI 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 44 / 181
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu STUDII 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu TEORETICE
PIATRA-NEAMȚ TEORIE-SOLFEGIU- VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / SCRIERE DE (TEORIE - 2.Nu
DICTEU 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2516 ARTA - 0/2 PARTITURI - SOLFEGIU - Limba română
COREGRAFI CDS 7. Da 8. Nu DICTEU; 3.Nu 8. Nu
E 1 ani ARMONIE;
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu ISTORIA
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1794 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1801 ARTA - 18/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: VIOARA 8. Nu
E 4 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1803 ARTA - 10/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: VIOLA 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA REZERVAT REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE INSPECTOR 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1806 ARTA - 9/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) SCOLAR 7. Nu 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: PIAN 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1808 ARTA - 18/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: PIAN 8. Nu
E 4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1809 ARTA - 18/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: PIAN 8. Nu
E 3 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1800 ARTA - 18/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: VIOARA 8. Nu
E 3 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1802 ARTA - 18/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: VIOARA 8. Nu
E 3 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 45 / 181
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / COREPETITIE MUZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
1813 ARTA - 18/0 INSTRUMENT Limba română
COREGRAFI 7. Da 8. Nu ALA: PIAN 3.Nu 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / COREPETITIE MUZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
1814 ARTA - 12/0 INSTRUMENT Limba română
COREGRAFI 7. Da 8. Nu ALA: PIAN 3.Nu 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA SOLUȚIONA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA RE PRIN VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE COMPLETAR 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1815 ARTA - 0/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) E LA 7. Nu 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: FAGOT 8. Nu
NIVELUL
E 0 ani
URBAN UNITĂȚII 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT MUZICA 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu INSTRUMENT 7. Nu
1820 ARTA - 18/0 Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu ALA: 3.Nu
COREGRAFI 8. Nu
CLARINET
E 3 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT MUZICA 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu INSTRUMENT 7. Nu
1822 ARTA - 14/0 Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu ALA: 3.Nu
COREGRAFI 8. Nu
PERCUTIE
E 1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1816 ARTA - 6/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: FLAUT 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1818 ARTA - 10/2 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: CORN 8. Nu
E 3 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT MUZICA 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu INSTRUMENT 7. Nu
1821 ARTA - 8/2 Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu ALA: 3.Nu
COREGRAFI 8. Nu
SAXOFON
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1817 ARTA - 7/0 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: FLAUT 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 46 / 181
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Da 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL MUZICA 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ INSTRUMENTALA VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA 2.Nu
(FUNCTIE DE 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1819 ARTA - 16/2 INSTRUMENT Limba română
INSTRUMENT) 7. Da 8. Nu 3.Nu
COREGRAFI ALA: OBOI 8. Nu
E 4 ani 9. Da, candidat fara definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL STUDIUL 1. Nu
PIATRA- PIATRA-NEAMȚ VACANT 2. Nu 5. Nu COMPOZITIEI 6. Nu
NEAMŢ SCULPTURA 2.Nu
3. Nu 6. Nu SI 7. Nu
1796 LICEAL 14/0
7. Da 8. Nu PORTOFOLIU Limba română 3.Nu
DE 8. Nu
1 ani SPECIALITATE
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL DE ARTE "VICTOR 1. Nu 4. Nu 5. Nu
BRAUNER", MUNICIPIUL 1. Nu
PIATRA- LICEU 2. Nu 5. Nu
PIATRA-NEAMȚ VACANT 6. Nu
NEAMŢ MUZICA / MUZICA DE CAMERA 2.Nu
3. Nu 6. Nu MUZICA DE 7. Nu
2585 ARTA - 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CAMERA 3.Nu
COREGRAFI 8. Nu
E 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU IOAN 1. Nu
PIATRA- CUZA", MUNICIPIUL VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ PIATRA-NEAMȚ
FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2545 LICEAL 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL ECONOMIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ALEXANDRU IOAN ECONOMIC, 1. Nu
PIATRA- CUZA", MUNICIPIUL ADMINISTRATIV, REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ PIATRA-NEAMȚ COMERT SI SERVICII / DIRECTOR/ 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2543 LICEAL 6/0 DIRECTOR Limba română
COMERT SI SERVICII 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
PO 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PARTICULAR NR. INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
1, SAT BISTRIȚA, OR PENTRU
COMUNA ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
CEL BUN 3. Nu 6. Nu
BISTRIŢA PRIMAR/PROFESOR VACANT 6. Nu
PENTRU 7. Nu 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2614 PRIMAR 18/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Da
ROMANA) 4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL PARTICULAR NR. 1. Da 4. Nu 5. Nu
1, SAT BISTRIȚA, 1. Nu
COMUNA ALEXANDRU VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BISTRIŢA MATEMATICA 2.Nu
CEL BUN 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2617 LICEAL 18/0 7. Nu
7. Nu 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Da
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL PARTICULAR NR. 1. Da 4. Nu 5. Nu
1, SAT BISTRIȚA, 1. Nu
COMUNA ALEXANDRU LIMBA SI LITERATURA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
BISTRIŢA 2.Nu
CEL BUN ROMANA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2616 LICEAL 18/0 7. Nu
7. Nu 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Da
4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 47 / 181
LICEUL PARTICULAR NR. INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
1, SAT BISTRIȚA, OR PENTRU
COMUNA ALEXANDRU 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
CEL BUN 3. Nu 6. Nu
BISTRIŢA PRIMAR/PROFESOR VACANT 6. Nu
PENTRU 7. Nu 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2615 PRIMAR 18/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Da
ROMANA) 4 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC ALIMENTATIE 1. Nu
VÂNĂTORI- NICOLAU", COMUNA PUBLICA SI TURISM / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ ALIMENTATIE 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2576 PUBLICA 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC 1. Nu
VÂNĂTORI- NICOLAU", COMUNA
REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ
EDUCATIE MUZICALA DIRECTOR/ 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2533 LICEAL 4/0 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC 1. Nu
VÂNĂTORI- NICOLAU", COMUNA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ
EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2534 GIMNAZIAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat inscris la definitivat cu
RURAL 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC TOR PENTRU
NICOLAU", COMUNA 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
VÂNĂTORI-NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
VÂNĂTORI- PRESCOLAR/PROFESO CCC REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
Până pe 7. Nu
2521 PRESCOLAR 25/0
INVATAMANTUL 22.12.2022 CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC OR PENTRU
NICOLAU", COMUNA 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
VÂNĂTORI-NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
VÂNĂTORI- PRIMAR/PROFESOR VACANT 6. Nu
NEAMŢ PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2524 PRIMAR 18/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC 1. Nu
VÂNĂTORI- NICOLAU", COMUNA LIMBA SI LITERATURA REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ ROMANA DIRECTOR/ 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2526 LICEAL 10/0 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
RURAL 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC 1. Nu
VÂNĂTORI- NICOLAU", COMUNA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ
FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2528 LICEAL 9/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 48 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC 1. Nu
VÂNĂTORI- TEHNOLOGIA 2. Nu 5. Nu
NICOLAU", COMUNA VACANT 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ
INFORMATIEI SI A 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2532 LICEAL COMUNICATIILOR 9/0 INFORMATICA Limba română
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC 1. Nu
VÂNĂTORI- NICOLAU", COMUNA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2530 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu 5. Da
"ARHIMANDRIT CHIRIAC 1. Nu
VÂNĂTORI- INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
NICOLAU", COMUNA VACANT TRANSPORTU 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ
(TRANSPORTURI / 2.Nu
3. Nu 6. Nu RI / 7. Nu
2540 LICEAL TRANSPORTURI 24/0
7. Da 8. Nu TRANSPORTU Limba română 3.Nu
RUTIERE) 8. Nu
RI RUTIERE
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC OR PENTRU
NICOLAU", COMUNA 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
VÂNĂTORI-NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
VÂNĂTORI- PRIMAR/PROFESOR REZERVAT 6. Nu
NEAMŢ PENTRU Până pe 7. Nu 8. Nu 2.Nu
INSPECTIE LA 7. Nu
2525 PRIMAR 18/0 30.06.2023
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC 1. Nu
VÂNĂTORI- NICOLAU", COMUNA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ
MATEMATICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2527 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC ECONOMIE APLICATA - 1. Nu
VÂNĂTORI- NICOLAU", COMUNA EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ ECONOMICO- 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2529 FINANCIARA 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC 1. Nu
VÂNĂTORI- INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu AGRICULTURA
NICOLAU", COMUNA VACANT 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ
(AGRIGULTURA, , 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2537 LICEAL HORTICULTURA / 8/0 HORTICULTU Limba română
AGRICULTURA) 7. Da 8. Nu RA / 3.Nu 8. Nu
1 ani AGRICULTURA
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC 1. Nu
VÂNĂTORI- INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
NICOLAU", COMUNA VACANT 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ
(ZOOTEHNIST- ZOOTEHNIST - 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2538 LICEAL VETERINAR / 9/0 VETERINAR / Limba română
PISCICULTOR) 7. Da 8. Nu PISCICULTOR 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 49 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ARHIMANDRIT CHIRIAC 1. Nu
VÂNĂTORI- INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
NICOLAU", COMUNA VACANT ALIMENTATIE 6. Nu
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMȚ
(ALIMENTATIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu PUBLICA SI 7. Nu
2539 LICEAL PUBLICA SI TURISM / 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu TURISM / 3.Nu
TURISM) 8. Nu
TURISM
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
ISTORIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2481 LICEAL 13/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", TOR PENTRU
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PRESCOLAR/PROFESO VACANT 6. Nu
NEAMŢ R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2331 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu MECANICA / 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2560 LICEAL (MECANICA) 24/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu ALIMENTATIE
PIATRA- (ALIMENTATIE VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ 3. Nu 6. Nu PUBLICA SI 2.Nu
PUBLICA SI TURISM / 7. Nu
2562 LICEAL 20/0 7. Da 8. Nu TURISM / Limba română
ALIMENTATIE 3.Nu
ALIMENTATIE 8. Nu
PUBLICA)
1 ani PUBLICA
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu TEXTILE /
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
(TEXTILE / TRICOTAJE TRICOTAJE SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2563 LICEAL SI CONFECTII 5/0 CONFECTII Limba română
TEXTILE, FINISAJ) 7. Da 8. Nu TEXTILE, 3.Nu 8. Nu
1 ani FINISAJ
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", TOR PENTRU
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PRESCOLAR/PROFESO VACANT 6. Nu
NEAMŢ R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2475 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", OR PENTRU
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PRIMAR/PROFESOR VACANT 6. Nu
NEAMŢ PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2477 PRIMAR 18/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu

Pagina 50 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", TEXTILE / TRICOTAJE 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- SI CONFECTII VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ TEXTILE, FINISAJ 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
POSTLICEAL 3. Nu 7. Nu
2491 TEXTIL 15/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. ORTODOX
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
RELIGIE ORTODOXA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2486 LICEAL 11/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat fara definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", COMUNICARE 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- PROFESIONALA IN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ LIMBA MODERNA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
POSTLICEAL 3. Nu 7. Nu
2488 (ENGLEZA) 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2489 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ SPORT LIDER 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2478 LICEAL 18/0 SINDICAT Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
URBAN 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2479 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
MATEMATICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2482 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
CHIMIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2483 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2487 LICEAL 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 51 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2490 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ
EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2485 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu ALIMENTATIE
PIATRA- (ALIMENTATIE VACANT 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ 3. Nu 6. Nu PUBLICA SI 2.Nu
PUBLICA SI TURISM / 7. Nu
2561 LICEAL 24/0 7. Da 8. Nu TURISM / Limba română
ALIMENTATIE 3.Nu
ALIMENTATIE 8. Nu
PUBLICA)
1 ani PUBLICA
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", TOR PENTRU
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PRESCOLAR/PROFESO VACANT 6. Nu
NEAMŢ R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2474 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", OR PENTRU
MUNICIPIUL PIATRA- 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NEAMȚ 3. Nu 6. Nu
PIATRA- PRIMAR/PROFESOR VACANT 6. Nu
NEAMŢ PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
2476 PRIMAR 18/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 4 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"DIMITRIE LEONIDA", 1. Nu
PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA- LIMBA SI LITERATURA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
NEAMŢ NEAMȚ ROMANA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
2484 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
PIPIRIG COMUNA PIPIRIG VACANT 6. Nu
TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2090 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
"ION CREANGĂ", INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
COMUNA PIPIRIG 2. Nu 5. Nu
PIPIRIG (PRELUCRAREA VACANT PRELUCRARE 6. Nu
PROFESION LEMNULUI / 3. Nu 6. Nu A LEMNULUI / 2.Nu
2093 24/0 7. Nu
AL PRELUCRAREA 7. Da 8. Nu PRELUCRARE Limba română 3.Nu
LEMNULUI) A LEMNULUI 8. Nu
1 ani
RURAL 9. Da, candidat cu nota/media cel putin 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7

Pagina 52 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG ISTORIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2080 GIMNAZIAL 15/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG Școala VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG MATEMATICA 2.Nu
Gimnazială 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2075 GIMNAZIAL 12/0 Limba română
Pluton 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"ION CREANGĂ", TOR PENTRU
COMUNA PIPIRIG 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
PIPIRIG 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2064 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC GANDIRE CRITICA SI 1. Nu 4. Nu
"ION CREANGĂ", DREPTURILE
COMUNA PIPIRIG 2. Nu 5. Nu 5. Nu
COPILULUI - 1. Nu
EDUCATIE VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
PIPIRIG 2.Nu
INTERCULTURALA - Structuri 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2582 GIMNAZIAL 7/0 7. Nu
EDUCATIE PENTRU arondate CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
CETATENIE
DEMOCRATICA 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2079 GIMNAZIAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
"ION CREANGĂ", TOR PENTRU
COMUNA PIPIRIG 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRESCOLAR/PROFESO Școala VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
PIPIRIG Gimnazială 2.Nu
R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2065 PRESCOLAR 25/0 Pluton 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG ECONOMIE APLICATA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2084 LICEAL 1/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
FILOSOFIE; LOGICA, 2. Nu 5. Nu
PIPIRIG COMUNA PIPIRIG VACANT 6. Nu
ARGUMENTARE SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2082 LICEAL COMUNICARE 2/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 53 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG
REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG LIMBA ENGLEZA DIRECTOR/ 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2070 GIMNAZIAL 10/0 DIRECTOR Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG LIMBA ENGLEZA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2071 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG MATEMATICA 2.Nu
CCC 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2074 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG LIMBA FRANCEZA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2072 LICEAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
"ION CREANGĂ", INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
COMUNA PIPIRIG 2. Nu 5. Nu
PIPIRIG (PRELUCRAREA VACANT PRELUCRARE 6. Nu
PROFESION LEMNULUI / 3. Nu 6. Nu A LEMNULUI / 2.Nu
2095 16/0 7. Nu
AL PRELUCRAREA 7. Da 8. Nu PRELUCRARE Limba română 3.Nu
LEMNULUI) A LEMNULUI 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
"ION CREANGĂ", OR PENTRU
COMUNA PIPIRIG 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL Școala 1. Nu
PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
PIPIRIG Gimnazială
PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
Boboiești Nr. 7. Nu
2066 PRIMAR 18/0
INVATAMANTUL 1 CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
"ION CREANGĂ", OR PENTRU
COMUNA PIPIRIG 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL Școala 1. Nu
PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
PIPIRIG Gimnazială
PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
Boboiești 7. Nu
2067 PRIMAR 18/0
INVATAMANTUL Nr.1 CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2077 LICEAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 54 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG PSIHOLOGIE 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2085 1/0 Limba română
AL 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG EDUCATIE PLASTICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2087 GIMNAZIAL 16/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG
REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG EDUCATIE MUZICALA DIRECTOR/ 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2088 8/0 DIRECTOR Limba română
PRIMAR 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
ADLUNCT 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG PRELUCRAREA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG 2.Nu
LEMNULUI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2094 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG LIMBA SI LITERATURA REZERVAT REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG PERSOANA 2.Nu
ROMANA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2069 LICEAL 6/0 IN FUNCTIE Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
PUBLICA 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
GIMNAZIU / 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2089 6/0 Limba română
PRIMAR 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC Liceul 1. Da 4. Nu
"ION CREANGĂ", Tehnologic
COMUNA PIPIRIG 2. Nu 5. Nu 1. Nu 5. Nu
INFORMATICA SI ”Ion
TEHNOLOGIA Creangă”, VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
PIPIRIG 2.Nu
INFORMATIEI SI A comuna 7. Da 8. Nu 7. Nu
2091 GIMNAZIAL 18/0 INFORMATICA Limba română
COMUNICATIILOR Pipirig și 3.Nu
Structurile 8. Nu
1 ani
RURAL Arondate 4. Nu 9. Nu
acestuia
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC GANDIRE CRITICA SI 1. Nu 4. Nu
"ION CREANGĂ", DREPTURILE
COMUNA PIPIRIG 2. Nu 5. Nu 5. Nu
COPILULUI - 1. Nu
EDUCATIE VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
PIPIRIG 2.Nu
INTERCULTURALA - Structuri 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2083 GIMNAZIAL 7/0 7. Nu
EDUCATIE PENTRU arondate CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
CETATENIE
RURAL DEMOCRATICA 1 ani
4. Nu 9. Nu
9. Da, candidat cu nota/media cel putin
5 sau intre 5 si 7

Pagina 55 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG MATEMATICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2073 GIMNAZIAL 18/0 Limba română
CCC 7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
COMUNA PIPIRIG VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG GEOGRAFIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2081 GIMNAZIAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu TEXTILE /
PIPIRIG COMUNA PIPIRIG VACANT 6. Nu
(TEXTILE / TRICOTAJE TRICOTAJE SI 2.Nu
PROFESION 3. Nu 6. Nu 7. Nu
2092 SI CONFECTII 24/0 CONFECTII Limba română
AL 7. Da 8. Nu 3.Nu
TEXTILE, FINISAJ) TEXTILE, 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin FINISAJ
RURAL 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION CREANGĂ", 1. ORTODOX
COMUNA PIPIRIG VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
PIPIRIG RELIGIE ORTODOXA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2086 GIMNAZIAL 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
RURAL 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu 5. Da
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
HORIA BRAD", COMUNA HORIA VACANT TRANSPORTU 6. Nu
(TRANSPORTURI / 2.Nu
3. Nu 6. Nu RI / 7. Nu
1988 LICEAL TRANSPORTURI 24/0
7. Da 8. Nu TRANSPORTU Limba română 3.Nu
RUTIERE) 8. Nu
RI RUTIERE
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
BRAD", COMUNA HORIA INDUSTRIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA 2.Nu
ALIMENTARA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1983 POSTLICEAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
RURAL 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
HORIA BRAD", COMUNA HORIA VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1973 LICEAL ECONOMIE APLICATA 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
BRAD", COMUNA HORIA REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA CHIMIE Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1967 LICEAL 13/0 director/dir. Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
adj. 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
RURAL 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
BRAD", COMUNA HORIA REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA MATEMATICA director/dir. 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1965 LICEAL 8/0 adj. Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
DII 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 56 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Da
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
HORIA BRAD", COMUNA HORIA VACANT TRANSPORTU 6. Nu
(TRANSPORTURI / 2.Nu
3. Nu 6. Nu RI / 7. Nu
1990 LICEAL TRANSPORTURI 11/0
7. Da 8. Nu TRANSPORTU Limba română 3.Nu
RUTIERE) 8. Nu
RI RUTIERE
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
"ION IONESCU DE LA INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
BRAD", COMUNA HORIA 2. Nu 5. Nu
HORIA (INDUSTRIE VACANT INDUSTRIE 6. Nu
ALIMENTARA / 3. Nu 6. Nu ALIMENTARA / 2.Nu
1985 LICEAL 21/0 7. Nu
INDUSTRIA 7. Da 8. Nu INDUSTRIA Limba română 3.Nu
ALIMENTARA) ALIMENTARA 8. Nu
1 ani
RURAL 9. Da, candidat cu definitivat cu 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
BRAD", COMUNA HORIA AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA 2.Nu
HORTICULTURA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1980 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
BRAD", COMUNA HORIA EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1974 LICEAL 7/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
BRAD", COMUNA HORIA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA BIOLOGIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1969 LICEAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu definitivat cu
RURAL 4. Nu 9. Nu
nota/media cel putin 7
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu 5. Da
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
HORIA BRAD", COMUNA HORIA VACANT TRANSPORTU 6. Nu
(TRANSPORTURI / 2.Nu
3. Nu 6. Nu RI / 7. Nu
1986 LICEAL TRANSPORTURI 24/0
7. Da 8. Nu TRANSPORTU Limba română 3.Nu
RUTIERE) 8. Nu
RI RUTIERE
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu AGRICULTURA
HORIA BRAD", COMUNA HORIA VACANT 6. Nu
(AGRIGULTURA, , 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
1981 LICEAL HORTICULTURA / 17/0 HORTICULTU Limba română
AGRICULTURA) 7. Da 8. Nu RA / 3.Nu 8. Nu
1 ani AGRICULTURA
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
BRAD", COMUNA HORIA AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA 2.Nu
HORTICULTURA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1978 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
BRAD", COMUNA HORIA AGRICULTURA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA 2.Nu
HORTICULTURA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1976 LICEAL 18/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 57 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA PSIHOLOGIE - 1. Nu
BRAD", COMUNA HORIA FILOSOFIE; LOGICA, VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
HORIA 2.Nu
ARGUMENTARE SI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1970 LICEAL 5/0 Limba română
COMUNICARE 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"ION IONESCU DE LA 1. Nu
TEHNOLOGIA 2. Nu 5. Nu
HORIA BRAD", COMUNA HORIA VACANT 6. Nu
INFORMATIEI SI A 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
1975 LICEAL COMUNICATIILOR 10/0 INFORMATICA Limba română
7. Da 8. Nu 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu MECANICA / 5. Nu
"VASILE SAV", 1. Nu
PREGATIRE - 2. Nu 5. Nu MECANICA -
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
INSTRUIRE PRACTICA MECANICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2233 LICEAL (MECANICA) 16/0 AGRICOLA - Limba română
7. Da 8. Nu MECANICA IN 3.Nu 8. Nu
1 ani CONSTRUCTII
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu - MECANICA
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE SAV", 1. Nu
ECONOMIE; EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
ANTREPRENORIALA - 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2223 LICEAL ECONOMIE APLICATA 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE SAV", ELECTRONICA SI 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN AUTOMATIZARI / VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
ELECTRONICA SI 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2228 LICEAL 7/0 Limba română
AUTOMATIZARI 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
"VASILE SAV", OR PENTRU
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2215 PRIMAR 18/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE SAV", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN FIZICA Rezervat 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2220 LICEAL 12/0 director/dir. Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
adj. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE SAV", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN EDUCATIE FIZICA SI REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN Rezervat 2.Nu
SPORT 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2222 LICEAL 4/0 director/dir. Limba română
7. Nu 8. Nu CLASA 3.Nu
adj. 8. Nu
1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 58 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"VASILE SAV", 1. Nu
MUNICIPIUL ROMAN VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
2227 LICEAL 5/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. Nu 9. Nu
5 sau intre 5 si 7
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Da 4. Nu
"VASILE SAV", ELECTRONICA 1. Nu 5. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu
MUNICIPIUL ROMAN SI
ROMAN (ELECTRONICA SI VACANT 6. Nu
3. Nu 6. Nu AUTOMATIZA 2.Nu
AUTOMATIZARI / 7. Nu
2229 LICEAL 24/0 7. Da 8. Nu RI / Limba română
ELECTRONICA SI 3.Nu
ELECTRONICA 8. Nu
AUTOMATIZARI)
1 ani SI
URBAN 4. Nu 9. Nu
AUTOMATIZA
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
"VASILE SAV", OR PENTRU
MUNICIPIUL ROMAN 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA
2217 PRIMAR 18/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
URBAN 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu ELECTROTEH 5. Nu
"VASILE SAV", 1. Nu
INSTRUIRE PRACTICA 2. Nu 5. Nu NICA,
ROMAN MUNICIPIUL ROMAN VACANT 6. Nu
(ELECTROTEHNICA, ELECTROMEC 2.Nu
3. Nu 6. Nu 7. Nu
2232 LICEAL ELECTROMECANICA / 14/0 ANICA, Limba română
ELECTROTEHNICA 7. Da 8. Nu ENERGETICA / 3.Nu 8. Nu
1 ani ELECTROTEH
URBAN 4. Nu 9. Nu
9. Nu NICA -
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA 1. Nu
NISIPOREŞ BOTEȘTI PRELUCRAREA VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI LEMNULUI 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1157 8/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA TOR PENTRU
BOTEȘTI 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NISIPOREŞ PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
TI R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
1159 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA 1. Nu
NISIPOREŞ BOTEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI FIZICA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1151 LICEAL 3/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA 1. Nu
NISIPOREŞ BOTEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI ISTORIE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1152 LICEAL 10/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 59 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA 1. Nu
NISIPOREŞ BOTEȘTI LIMBA SI LITERATURA REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI ROMANA Rezervat 6. Nu 2.Nu
3. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1162 LICEAL 18/0 director/dir. Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
adj. 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC GANDIRE CRITICA SI 1. Nu 4. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA DREPTURILE
BOTEȘTI 2. Nu 5. Nu
COPILULUI -
EDUCATIE 3. Nu 6. Nu
INTERCULTURALA - 7. Da 8. Nu 1. Nu 5. Nu
NISIPOREŞ EDUCATIE PENTRU Obligație VACANT 6. Nu
TI CETATENIE INSPECTIE LA 2.Nu
normă 7. Nu
1165 LICEAL 6/0 Limba română
DEMOCRATICA - director CLASA 3.Nu
EDUCATIE DII 8. Nu
ECONOMICO- 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
FINANCIARA - STUDII
SOCIALE

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC PREGATIRE - 1. Nu 4. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA INSTRUIRE PRACTICA 1. Nu 5. Nu
BOTEȘTI 2. Nu 5. Nu
NISIPOREŞ (PRELUCRAREA VACANT PRELUCRARE 6. Nu
TI LEMNULUI / 3. Nu 6. Nu A LEMNULUI / 2.Nu
1156 LICEAL 10/0 7. Nu
PRELUCRAREA 7. Da 8. Nu PRELUCRARE Limba română 3.Nu
LEMNULUI) A LEMNULUI 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATOARE/INSTITU 1. Da 4. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA TOR PENTRU
BOTEȘTI 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NISIPOREŞ PRESCOLAR/PROFESO VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
TI R PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
1158 PRESCOLAR 25/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRESCOLAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA OR PENTRU
BOTEȘTI 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NISIPOREŞ PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
TI PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
1161 PRIMAR 18/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC INVATATOR/INSTITUT 1. Da 4. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA OR PENTRU
BOTEȘTI 2. Nu 5. Nu 5. Nu
INVATAMANTUL 1. Nu
NISIPOREŞ PRIMAR/PROFESOR VACANT 3. Nu 6. Nu 6. Nu
TI PENTRU 7. Da 8. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
1160 PRIMAR 18/0 7. Nu
INVATAMANTUL CLASA 3.Nu
PRIMAR (IN LIMBA 8. Nu
ROMANA) 1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu

9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA 1. Nu
NISIPOREŞ BOTEȘTI LIMBA SI LITERATURA Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI ROMANA 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
concediu 3. Nu 7. Nu
1163 LICEAL 18/0 Limba română
creștere 7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
copil 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu

Pagina 60 / 181
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA 1. Nu
NISIPOREŞ BOTEȘTI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI EDUCATIE MUZICALA 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1153 LICEAL 6/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA 1. Nu
NISIPOREŞ EDUCATIE 2. Nu 5. Nu
BOTEȘTI VACANT 6. Nu
TI TEHNOLOGICA SI 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1155 GIMNAZIAL APLICATII PRACTICE 4/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
NISIPOREȘTI, COMUNA 1. Nu
NISIPOREŞ BOTEȘTI EDUCATIE FIZICA SI VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
TI SPORT 6. Nu INSPECTIE LA 2.Nu
LICEAL 3. Nu 7. Nu
1154 14/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu 8. Nu
1 ani
RURAL 4. Nu 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP 1. ORTODOX
MELCHISEDEC", VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN MEDICINA GENERALA 2.Nu
MUNICIPIUL ROMAN 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
2124 POSTLICEAL 18/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP PREGATIRE - 1. ORTODOX
2. Nu 5. Nu SANATATE SI
ROMAN MELCHISEDEC", INSTRUIRE PRACTICA VACANT 6. Nu
MUNICIPIUL ROMAN ASISTENTA 2.Nu
(ASISTENTA 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1442 POSTLICEAL 24/0 PEDAGOGICA / Limba română
MEDICALA) 7. Da 8. Nu 3.Nu
ASISTENTA 8. Nu
1 ani MEDICALA
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEOLOGIC DISCIPLINE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP 1. ORTODOX
TEOLOGICE DE 2. Nu 5. Nu
ROMAN MELCHISEDEC", VACANT 6. Nu
MUNICIPIUL ROMAN
SPECIALITATE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1434 LICEAL (TEOLOGIE 17/0 Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
ORTODOXA) 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEOLOGIC 1. Da 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP PREGATIRE - 1. ORTODOX
2. Nu 5. Nu SANATATE SI
ROMAN MELCHISEDEC", INSTRUIRE PRACTICA VACANT 6. Nu
MUNICIPIUL ROMAN ASISTENTA 2.Nu
(ASISTENTA 3. Nu 6. Nu 7. Nu
1443 POSTLICEAL 24/0 PEDAGOGICA / Limba română
MEDICALA) 7. Da 8. Nu 3.Nu
ASISTENTA 8. Nu
1 ani MEDICALA
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP 1. ORTODOX
MELCHISEDEC", ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
MUNICIPIUL ROMAN ANTREPRENORIALA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1435 LICEAL 4/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP 1. ORTODOX
MELCHISEDEC", EDUCATIE MUZICALA - VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN 2.Nu
MUNICIPIUL ROMAN EDUCATIE ARTISTICA 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1439 LICEAL 12/1 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani 9. Da, candidat cu nota/media cel putin
URBAN 4. DA 9. Nu
5 sau intre 5 si 7

Pagina 61 / 181
LICEUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP 1. ORTODOX
MELCHISEDEC", VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN PSIHOLOGIE 2.Nu
MUNICIPIUL ROMAN 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1437 LICEAL 2/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP 1. ORTODOX
MELCHISEDEC", Rezervat REZERVAT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN LIMBA ENGLEZA 2.Nu
MUNICIPIUL ROMAN director/dire 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1428 LICEAL 9/0 7. Nu
ctor adjunct 7. Nu 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
DII
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP 1. ORTODOX
MELCHISEDEC", VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN LIMBA FRANCEZA 2.Nu
MUNICIPIUL ROMAN 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1429 LICEAL 12/0 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP 1. ORTODOX
MELCHISEDEC", VACANT 2. Nu 5. Nu 6. Nu
ROMAN ISTORIE 2.Nu
MUNICIPIUL ROMAN 3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA
1431 LICEAL 8/0 DII 7. Nu
7. Da 8. Nu CLASA Limba română
3.Nu 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEOLOGIC DISCIPLINE 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP 1. ORTODOX
TEOLOGICE DE 2. Nu 5. Nu
ROMAN MELCHISEDEC", VACANT 6. Nu
MUNICIPIUL ROMAN
SPECIALITATE 2.Nu
3. Nu 6. Nu INSPECTIE LA 7. Nu
1432 LICEAL (TEOLOGIE 8/2 DII Limba română
7. Da 8. Nu CLASA 3.Nu
ORTODOXA) 8. Nu
1 ani
URBAN 4. DA 9. Nu
9. Nu
LICEUL TEOLOGIC 1. Nu 4. Nu 5. Nu
"EPISCOP 1. ORTODOX
MELCHISEDEC",