Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare sumativă

Disciplina INFORMATICA
Clasa: IX____

Varinata I

Numele și Prenumele elevului: _______________________________ Data susținerii:   _________

1 Ce numim calcul tabelar?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2 Ce numim tip de date?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3 Ca Care sunt elementele unei foi de calcul:


a)   _________________
b)    b)  _________________
c)   _________________

4 4.    Dați exemple conform listei tipurilor de date din lista de mai jos:
a)    Tipul de date număr:_____________________________________________________
b)   Tipul de date dată calendaristică:____________________________________________
c)    Tipul de date marcă de timp:________________________________________________
d)    Tipul de date text:_________________________________________________________

5        Care este deosebirea dintre operatori și operanzi? Descrieți aceste noțiuni prin exemple.
Operatori:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Operanzi _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6 6.       Selectați operatorii și operanzii din componența următoarelor formule:

 =A1+2+B4                  Operatori:_______________. Operanzi:_______________.


b)      =(A3+B5)/(A1-B3)+2   Operatori:_______________. Operanzi:_____________.
c)       =A1*(B1+B2)/2           Operatori:_______________. Operanzi:_______________.
d)      =B2                             Operatori:_______________. Operanzi:_______________.
e)      =B1<>C6                     Operatori:_______________. Operanzi:_______________.
f)        =A2=5                          Operatori:_______________. Operanzi:_______________.
g)       ''LUNA''&"DECEMBRIE"    Operatori:_______________. Operanzi:_______________.
h)      ''TEST''&A3                 Operatori:_______________. Operanzi:_______________.

7
A1:E8
AB C D E F G H I J K L AB C D E F G H I J K L A1:B3;
1 1 C5:K8
F2:F8;
2 2 D4:L6
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8  Modalitățile de reprezentarea a algoritmilor:
________________________
_________________________
________________________
Exemple:
1) 2) 3)

9 Structura funcțională a calculatorului

10 Comenzile executantului :
Tastatură –
Monitor –
Unitate de disc-
Implrimanta –

Barem de notare:                                                                                       

Punctaj 1 2-5 6-12 13-19 20-29 30-38 39-45 46-55 56-59 60-62
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj acumulat:________ Nota:__________________
Evaluare sumativă
Disciplina INFORMATICA
Clasa: IX____

Varianata II
Numele și Prenumele elevului: _______________________________ Data susținerii:   _________

1 Ce numim calcul tabelar?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2 Ce numim tip de date?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3 Ca Care sunt elementele unei foi de calcul:


a)       _________________
b)     b)  _________________
c)       _________________

4 4.    Dați exemple conform listei tipurilor de date din lista de mai jos:
a)    Tipul de date număr:_____________________________________________________
b)   Tipul de date dată calendaristică:____________________________________________
c)    Tipul de date marcă de timp:________________________________________________
d)    Tipul de date text:_________________________________________________________

5        Care este deosebirea dintre operatori și operanzi? Descrieți aceste noțiuni prin exemple.
Operatori:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Operanzi _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6 6.       Selectați operatorii și operanzii din componența următoarelor formule:


 =A1+2+B4                  Operatori:_______________. Operanzi:_______________.
b)      =(A3+B5)/(A1-B3)+2   Operatori:_______________. Operanzi:_____________.
c)       =A1*(B1+B2)/2           Operatori:_______________. Operanzi:_______________.
d)      =B2                             Operatori:_______________. Operanzi:_______________.
e)      =B1<>C6                     Operatori:_______________. Operanzi:_______________.
f)        =A2=5                          Operatori:_______________. Operanzi:_______________.
g)       ''LUNA''&"DECEMBRIE"    Operatori:_______________. Operanzi:_______________.
h)      ''TEST''&A3                 Operatori:_______________. Operanzi:_______________.

7
A6:E8
AB C D E F G H I J K L AB C D E F G H I J K L A1:B3;
1 1 C5:K8
F2:F8;
2 2 D4:L6
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

8 8
8  Modalitățile de reprezentarea a algoritmilor:
________________________
_________________________
________________________
Exemple:
2) 2) 3)

9 Comenzile executantului :
Tastatură –
Monitor –
Unitate de disc-
Implrimanta –

10 Structura funcțională a calculatorului

Barem de notare:                                                                                       

Punctaj 1 2-5 6-12 13-19 20-29 30-38 39-45 46-55 56-59 60-62
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj acumulat:________ Nota:__________________