Sunteți pe pagina 1din 9

CAPITOLUL I - PREZENTAREA S.C. FARMEC S.A., CLUJ NAPOCA 1.1.

ISTORIC SI OBIECTUL DE ACTIVITATE


De-a lungul timpului, a prezentei sale semicentrale societatea S.C. FARMEC S.A. a dobndit prestan i credibilitate n lumea att de schimb toare a capriciilor frumuse ii feminine. S.C.FARMEC S.A. cu sediul n localitatea Cluj-Napoca, Strada Henri Barbusse, num rul 16, Num rul de nregistrare la Registrul Comer ului J12/14/1991, Cod Fiscal R 199150 a luat fiin la data de 1 iunie 1945 sub denumirea de Laboratorul Mol-Moss. La nceput laboratorul avea doar 6 muncitori i realiza 5 produse. Ast zi compania S.C. FARMEC S.A. a r mas produc torul num rul l de cosmetice din Romnia, fapt demonstrat n toate studiile de pia realizate pn acum. n momentul de fa , compania FARMEC a ajuns la un num r de peste 700 de angaja i i este privatizat integral din anul 1995 prin metoda M.E.B.O. Nomenclatorul de produse cuprinde peste 400 de produse, att produse cosmetice, ct i produse medicamentoase de uz extern i produse pentru ntre inerea locuin ei. M rcile de cea mai mare notorietate sunt: Gerovital H3, Gerovital Plant, Aslavital, Ecovital, Farmec, Doina, You&Me, Obsesie, Farmec 16, Athos, Dermofarm, Triumf, Nuf r. Strnsa colaborare dintre departamentele de Cercetare i Marketing n procesul de modernizare al produselor existente i n lansarea pe pia , se concretizeaz n crearea anual a peste 50 de produse noi, originale, bogate n extracte naturale, vitamine i ape minerale. Este primul produc tor de creme Gerovital H3 din Romnia, prima crem industrializndu-se n anul 1967, n urma hot rrii Profesorului Doctor ANA ASLAN ca ntreprinderea FARMEC s produc toate cremele i emulsiile Gerovital H3. Inven iile Profesorului Doctor ANA ASLAN au fost cedate companiei FARMEC. Noul mileniu aduce cu sine noi exigen e, frumuse ea i ineretea cap t noi n elesuri, predominnd ast zi, n lumea cosmeticelor, produsele bazate pe principii biologic active, provenite din surse naturale mai ales vegetale. Astfel, gamele tradi ionale create de Profesorul Doctor ANA ASLAN sunt n permanen completate cu produse bazate pe materii prime noi de origine vegetal , utiliznd mai ales amestecuri complexe de extracte vegetale din sursa inepuizabil a florei autohtone i mbun t ite cu uleiuri vegetale exotice, ceramide vegetale i acizi de fructe. Dup anul 1990, n strategia de dezvoltare a companiei, un accent deosebit a fost pus pe distribu ie, reu ind n prezent s aib propria re ea de distribu ie prin cele 14 reprezentan e care dispun de un parc auto i o for de vnzare proprie, deschise n toate zonele rii: Bucure ti, Bra ov, Constan a, Ploie ti, Pite ti, Sibiu, Craiova, Foc ani, Piatra-Neam , Timi oara, Trgu-Mure , Gala i, Baia-Mare i Cluj. De asemenea o importan deosebit s-a acordat exportului, care a ajuns s nregistreze n momentul de fa circa 10% din cifra de afaceri, produsele Farmec ajungnd pe pie ele din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudit , Kuwait, Liban, Fran a, Ungaria, Austria, Grecia, Canada, Chile, Uruguay, Argentina, Liban i Germania. S-au dezvoltat n acela i timp rela iile de colaborare cu partenerii din Italia i Spania, n paralel cu men inerea i consolidarea rela iilor cu partenerii tradi ionali din Japonia i Thailanda. De asemenea, eforturile firmei FARMEC n ceea ce prive te standardul ridicat al noii game Gerovital Plant European Skin Care Products reformulat pe principii 100 % naturale au fost confirmate prin p trunderea cu succes a acestor produse pe pia a S.U.A., o pia renumit prin preten iile deosebite care o caracterizeaz . n aceste condi ii produc ia fizic destinat exportului a nregistrat o cre tere n anul 2004 cu 40% fa de anul 2003, produsele firmei regsindu-se pe pie ele externe al turi de produsele altor firme consacrate.

Avnd un capital propriu de 57.232.950 mii lei (RON) divizat n 2.289.318 ac iuni nominative n valoare de 25.000 lei fiecare, compania FARMEC a ajuns n 9 ani de la privatizare la o cifr de afaceri n anul 2004 de 523.156.853 lei, ceea ce reprezint o cre tere cu 19% fa de cifra de afaceri a anului 2003, i cu 32% fa de cea a anului 2002. Ultimele cercet ri de pia realizate n Romnia, de companii interna ionale specializate, au demostrat c compania FARMEC de ine cantitativ 66 % din cota de pia la segmentul de emulsii demachiante, 28 % la segmentul de produse pentru ngrijirea fe ei, 19 % pe segmentul creme depilatoare, 33,5 % pe segmentul lo iuni de ras i 20,1 % creme de mini i corp. Chiar dac pe pia a cosmeticelor, concuren a a devenit nemiloas dup anul 1990, cnd marile companii transna ionale au nceput s vnd n Romnia i s cheltuiasc sume impresionante pentru companii publicitare agresive, compania FARMEC a f cut i continu s fac fericite milioane de femei, ocup primul loc n desfacere la categoria produse pentru ngrijirea fe ei - creme i emulsii - i locul al doilea pe ar n ceea ce prive te cota de pia la grupa deodorante, i la fel i pentru produsele de ntre inerea locuin ei, confirmnd astfel pozi ia de lider autoritar pe pia a romneasc a cosmeticelor. Pentru a ajunge la aceste performan e s-a realizat n primul rnd retehnologizarea liniilor productive, respectiv achizi ionarea de noi utilaje ultraperformante, de productivitate ridicat , ncercndu-se astfel alinierea tehnologiei la cele mai nalte standarde. S-a urm rit n permanen ca investi iile realizate s protejeze mediul nconjurator n vederea elimin rii oric ror noxe care ar putea afecta solul, aerul i apa. n acest sens, cea mai de amplo are investi ie f cut de companie o reprezint noua sec ie pentru industrializarea deodorantelor ecologice i a lacurilor de p r, de la Dezmir, n apropierea municipiului Cluj-Napoca, fiind o a doua investi ie de acest gen din Europa Central i de Est. Aceast investi ie a fost o cerin obligatorie de ndeplinit n urma ader rii Romniei la Conven ia Interna ional din anul 1993 de la Montreal privind protec ia mediului nconjur tor, respectiv eliminarea substan elor care epuizeaz stratul de ozon atmosferic. n cadrul acestui proiect, compania FARMEC a investit circa 3 milioane USD, din care a primit din partea O.N.U.D.I., utilaje i asisten tehnic gratuit n valoare de 1,2 milioane USD. Aceast investi ie profitabil , att economic ct i ecologic, a fost un c tig att pentru compania FARMEC i ac ionari ct i pentru statul romn. n condi iile n care asist m la nchiderea unor unit i productive vechi, compania FARMEC se afl printre pu inele firme care a reu it, n actualele condi ii social-economice, s pun n func iune un obiectiv ecologic de importan na ional , unic n ar , unde se industrializeaz produse care corespund standardelor impuse de Comunitatea European (U.E.). Din anul 2002 compania de ine certificatul interna ional de calitate ISO 9001. Certificarea a fost f cut de o firm multina ional . Pentru ob inerea acestui certificat s-au f cut procedurile de sistem necesare, personalul a fost instruit sub consultan a unei firme autorizate, recunoscut pe plan interna ional. Lansarea pe pia , n anul 2002, a unei noi game de produse de ngrijire a fe ei i corpului, respectiv gama Aslavital. Gama reprezint o premier pe plan interna ional, fiind prima gama de cosmetice pe baz de argila special . Aslavital este o linie de produse originale, rod al activit ii creative a ntregului colectiv de cercetare, tehnic, design, marketing, nceput nc din anul 1997 cnd a ap rut prima masc cu argil i aloe vera, n gama Farmec. Laboratoarele FARMEC au creat linia de produse Aslavital, pe baz de argil special din Mun ii P durea Craiului, linie care concretizeaz o concep ie nou , revolu ionar anti-age, marcnd o nou etap n lupta cu timpul i r spunznd cerin ei din ce n ce mai stringente de a preveni i ntrzia mb trnirea tenului, de a nl tura efectele ei nepl cute. La manifest rile expozi ionale la care compania FARMEC a participat, respectiv trgurile Cosmetics Beauty Hair i Fabricat n Romnia gama Aslavital s-a bucurat de un

real succes din partea consumatorilor. Eforturile depuse pentru crearea, sus inerea i industrializarea produselor Aslavital, de compartimentele Cercetare -Marketing-DesignTehnic-Produc ie au fost r spl tite prin decernarea distinc iei Marca de Aur pentru gam , distinc ie primit din partea Uniunii Generale a Industria ilor din Romnia - UGIR 1903. De aceea i distinc ie se bucur i alte produse din oferta FARMEC, cum sunt deodorantele noi Farmec 16 , Athos, rujurile Gerovital Plant, suplimentul nutritiv Farmecvital i vopselele crem - tip balsam Farmec. Pe plan extern, compania a fost recunoscut prin acordarea la Madrid a Trofeului Interna ional pentru Prestigiul Comercial i al Trofeului Calit ii, iar n Grecia, Trofeul Silver Hermes. De asemenea, compania de cosmetice FARMEC s-a situat n ultimii 10 ani pe primele 3 locuri, att la nivel jude ean ct i na ional, n cadrul ntreprinderilor mari. Att rezultatele economico-financiare ob inute, ct i cotele de pia de inute de compania FARMEC demonstreaz nc o dat valoarea acesteia pe pia a cosmeticelor din Romnia, unde din cauza concuren ei este dificil s te po i men ine, cu att mai mult s cucere ti noi segmente. Calitatea produselor purtnd emblema FARMEC este demonstrat i prin prezen a produselor al turi de produsele celor mai mari companii multina ionale, n cadrul re elelor interna ionale care au p truns pe pia a romneasc , n segmentul cash & carry care practic un comer adresat clientului profesionist: METRO Cash & Carry, SELGROS Cash & Carry; n segmentul super-marketurilor: Billa Romnia, Mega Image, CDE Interex, La Fourmi, Artima Retail Investment Company, Univers All; segmentul Mega Discount: Rewe Romnia, Profi Rom Food; segmentul hypermarketurilor: Hiproma (Carrefour) i Romnia Hypermarche (Cora). Toate acestea demonstreaz faptul c firma FARMEC a intrat n industria economic european , att din punct de vedere a calit ii produselor, ct i a tehnologiilor moderne care protejeaz mediul nconjur tor.

1.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA SI DE MANAGEMENT


S.C. FARMEC S.A. Cluj-Napoca este persoan juridic romn , cu forma juridic de societate pe ac iuni. Societatea pe ac iuni este o societate de capital, ale c rei obliga ii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar ac ionarii sunt obliga i s r spund n limita capitalului subscris i concretizat n ac iuni. Ac iunile se pot transmite prin vnzare - cump rare. Durata societ ii este nelimitat . Structura organizatoric oglinde te modul de grupare a tuturor compartimentelor de munc i a posturilor n vederea transmiterii informa iilor ntr-un mod ct mai ra ional, a folosirii optime a for ei de munc , att sub aspect economic ct i din punct de vedere uman. n societatea S.C. FARMEC S.A. Adunarea General a Ac ionarilor (A.G.A.) este organul de conducere a societ ii, care se compune din to i ac ionarii acesteia i poate fi ordinar i extraordinar . Adunarea general ordinar are urm toarele atribu ii: - aprobarea sau modificarea bilan ului i a d rii de seam privind contul de profit i pierdere al societ ii pentru anul anterior; - alegerea administratorilor i auditorilor; - fixarea diurnei de deplasare ; - aprobarea salariului minim i a coeficientului de ierarhizare pe grupe de func ii; - salariul minim din societate se va majora conform index rilor i in func ie de posibilit ile financiare prin hot rrea Consiliului de Administra ie (C.A.); - fixarea remunera iei cuvenit administratorilor i auditorilor; - aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli, a programului de activitate pentru

exerci iul economico-financiar urm tor. Adunarea general extraordinar , pe lng atribu iile adun rii ordinare, va hot r n urm toarele probleme: - modificarea duratei de func ionare a societ ii; - modificarea obiectului de activitate al societ ii; - schimbarea formei societ ii; - mutarea sediului; - fuziunea i asocierea cu alte societ i; - reducerea capitalului social sau majorarea lui prin emisiune de ac iuni; - dizolvarea anticipat a societ ii; - declararea falimentului; - numirea lichidatorilor. Societatea este administrat de un Consiliu de Administra ie format din 3 (trei) membri ale i de A.G.A pe o perioad de 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii. Consiliul de Administra ie are, n principal, urm toarele atribu ii: - alege un comitet de direc ie; - stabile te sarcinile acestuia i fixeaz remunera ia; - angajeaz i concediaz personalul, direct sau prin mandat acordat pre edintelui i stabile te drepturile i obliga iile acestuia; - aprob regulamentul de organizare i func ionare al societ ii prin care se stabilesc ndatoririle i responsabilit ile personalului societ ii pe compartimente, precum i regulamentul de ordine interioar (R.O.I.); - aprob structura organizatoric a societ ii i num rul de posturi; - aprob opera iunile de ncas ri i pl i potrivit bugetelor de venituri i cheltuieli aprobate anual; - aprob ncheierea de contracte de nchiriere (luarea sau darea n chirie); - stabile te tactica i strategia de marketing; - aprob nchirierea i rezilierea contractelor potrivit obiectului de activitate; - hot r te cu privire la contractarea de mprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; - stabile te competen ele i nivelul de contactare a mprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale i a garan iilor; - supune anual Adun rii Generale a Ac ionarilor, n termen de 90 de zile de la ncheierea exerci iului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societ ii, bilan ul i contul de profit i pierdere pe anul precedent, precum i proiectul de program de activitate i proiectul de buget al societ ii pe anul n curs; - negociaz cu reprezentan ii sindicatului Contractul Colectiv de Munc (C.C.M.); - stabile te politica intern i extern de pre uri pentru produsele societ ii; - organizeaz controlul pentru asigurarea integrit ii gestiunii societ ii; - aprob comisiile de inventariere i de casare a elementelor din patrimoniul societ ii; - analizeaz i aprob trecerea pe costuri a cheltuielilor neprev zute; - aprob cheltuielile de protocol n limita prevederilor bugetare; - aprob grilele de salarizare pe categorii de personal; - aprob sau revoc hot rrile Comitetului de Direc ie; - rezolv orice alte probleme stabilite de Adunarea General a Ac ionarilor. Societatea are urm toarea structur organizatoric : - pentru activitatea de baz : 3 ateliere de produc ie, birouri, oficii, laboratoare, magazii de materii prime i produse finite; - magazin alimentar; - cabinet medical;

cabinet de tratamente cosmetice; 14 reprezentan e n ar ; magazine de desfacere. Structura organizatoric elaborat n concordan cu actualele necesit i de func ionare a societ ii cuprinde un num r de 727 salaria i repartiza i n: - 21 birouri; - 4 compartimente; - 3 ateliere pentru produc ia de baz : Cosmetice I - CREME, Cosmetice II - LO IUNI, DOZE, DEODORANTE i Chimico-Casnice; - 1 cabinet medical. Din cadrul SC FARMEC SA s-au desprins: - S.C. Mecanica Farmec S.R.L.; - S.C. Farmec Plast S.A.; - S.C. Complex Alimenta ie Public Farmec S.R.L. n cadrul birourilor i compartimentelor i desf oar activitatea 36 ingineri, 74 economi ti, al i 68 speciali ti cu studii superioare i 63 persoane cu studii medii.
-

1.3. APROVIZIONAREA CU RESURSE


Scop: specificarea unor metode de efectuare a selec iei subfurnizorilor n vederea elabor rii subcontractan ilor agrea i. Domeniu de aplicare: selec ia furnizorilor de materii prime,materiale auxiliare, materiale pentru ambalat, combustibili ,materiale consumabile, ambalaje, reactivi, servicii necesare a fi aprovizionate. Defini ii i abrevieri: pentru a n elege mai bine procesul de evaluare i selec ie a furnizorilor se aplic defini iile. Departament: entitate func ional din cadrul organiza iei (birou, serviciu, sec ie) definit prin identificarea proceselor proprii i a rela iilor cu celelalte entit i. Instructiuni de lucru: mod specificat de desf urare a unor activit i la nivel de punct de lucru. Evaluare furnizor: proces prin care se analizeaz capacitatea unui poten ial furnizor de a livra produse conforme cu cerin ele S.C.Farmec S.A. Agreere furnizor: proces prin care se demonstreaz faptul c un furnizor este capabil de a livra produse conforme cu cerin ele companiei. Materii prime :materii prime,materiale cu importan major n asigurarea calit ii produselor finite i care se reg sesc n produsul finit integral sau par ial, n starea ini ial sau transformate. Ambalaje: bunuri ce asigur protec ia produselor finite pe perioada transportului i depozit rii i care au rolul foarte important pentru prezentarea i comercializarea produselor finite. Resurse materiale: calculator, imprimante, consumabile, telefon, etc. Resurse umane: economi ti, ingineri. Dat fiind natura activit ii sale, S.C. FARMEC S.A.utilizeaz o mare diversitate de materii prime. Acestea sunt specifice fiec rei grupe de produse si fiec rui tip de produs n parte. Din punct de vedere al organiz rii produc iei, se ob in 4 grupe proncipale de produse finite: Grupa A: produse pentru ngrijirea minilor i a tenului (creme, emulsii, lo iuni) Grupa B: crme de ras, lo iuni dup ras, deodorante, parfumuri, ape de toalet Grupa C: produse pentru fardare, pentru modelarea i ntre inerea p rului, produse medicamentoase

Grupa D: produse chimice pentru uz caznic . Fiec rei grupe de produse i corespund o serie de materii prime principale dup cum urmeaz : Tabelul nr.1 GRUPA MATERII PRIME PRINCIPALE Ap ,acid stearic,propilenglicol,gr simi,parafin ,metilparaben,etilparaben,feno A xietanol,extracte din plante,vitamine,acid palmitic,argile,parfum B Alcool denaturat,butan,propan,ap ,parfum,glicerin ,silicat de sodiu Acetat de butil,nitroceluloz ,coloran i,parafine,acid citric,lanolin ,steara i C Ap ,glicerin ,copolimeri acrila i,benzoat de sodiu,sulfa i de sodiu. D Furnizorul reprezint componenta principal a pie ii n amonte a firmei. Alegerea i selectarea furnizorilor are o importan deosebit . Printre criteriile de alegere se num r : seriozitatea n respectarea condi iilor contractuale, pre ul, distan a, cheltuielile de transport-aprovizionare, puterea economic , imaginea pe pia , etc. n procesul de aprovizionare SCFarmec SA nu folose te intermediari, prefernd s negocieze contractele de aprovizionare direct cu furnizorii in cauz . i-a dezvoltat o re ea de furnizori , cu cei principali avnd rela ii de lung durat .

Printre principalii furnizori ai S.C. FARMECS.A.amintim: DENUMIREA FURNIZORULUI S.C.OLTCHIMISE -VALCEA CHIMCOMPLEX BORZESTI S.C.ARPECHIM SRL S.C.PRODVALCO SRL S.C.PETROBRAZI S.A. S.C.STEAUA ROMANA SICOMED BUCURESTI GIVANDAN FRANTA DRAGOCO SPANIA ARNAUD FRANTA Tabelul nr.2 MATERIA PRIMA LIVRAT Sod caustic , propilen glicol, acid clorhidric Solven i Monoetilen glicol, polietilen glicol Alcool tehnic, alcool dezodorizant, alcool etilic Produse petroliere, tritanolamina Parafina Vitamina F Konier, esen e de parfumare Esen e de parfumuri Phitoceramide, compozi ii de parfumare

1.4. MEDIUL CONCURENTIAL


Pia a produselor de ngrijire a tenului i corpului, ndeosebi segmentul de produse de ngrijire a fe ei, pentru femei, are n Romnia o evolu ie extrem de dinamic . n competi ie se afl att produc tori locali tradi ionali, ct i companii str ine, intrate de relativ pu in timp pe pia a noastr ..n ambele cazuri exist o preocupare major : diversificarea permanent a portofoliului de produse, astfel nct acestea s r spund celor mai exigente nevoi ale utilizatorilor. Potrivit companiei de cercetare de pia MEMRB, S.C. FARMEC S.A. este liderul pie ei locale de creme/lo iuni pentru ten i se situeaz pe locul 2 n ceea ce prive te vnz rile de produse destinate ngrijirii corpului, minilor i picioarelor. Prin gamele de inute

- Gerovital H3, Gerovital Plant, Ecovital, Aslavital, Farmec, Dermofarm, Doina,- clujenii acopera toate segmentele de pia . Vedeta incontestabil este laptele demachiant Doina, conceput de Farmec n urm cu peste 30 de ani, un produs c ruia multe romnce i-au r mas fidele de-a lungul timpului. De i cantitativ cremele de fa reprezint destul de pu in, valoric nregistreaz cifre destul de consistente. n 2005, Farmec a vndut circa 2,5 milioane de buc i de creme de fa , n valoare de aproximativ 120 miliarde lei. Din punct de vedere al distribu iei, un loc important n preocup rile firmei l de in cele 13 reprezentan e de pe teritoriul rii, fiec rei reprezentan e revenindu-i un num r de depozite en-gros i agen i de comand i livrare care se ncheie contracte cu clientii reprezentati prin magazine, en-gros-uri, supermarketuri, hypermarketuri dar i farmacii, un canal devenit din ce n ce mai specializat i cu o cre tere extrem de dinamic . Mercantizarea este un factor foarte important n luarea deciziei de cump rare a consumatorului final. n acest sens, Farmec s-a focalizat pe mercantizarea produselor sale prin dotarea magazinelor cu etichete de raft, display-uri, t vi e, specifice fiecarui produs al unei anumite game, pentru ca produsele Farmec s fie ct mai u or remarcate pe raft de c tre poten ialii cump r tori. n ceea ce prive te promo iile, Farmec, prin intermediul celor 13 reprezentan e din ar gestioneaz periodic campanii de sampling n magazinele i supermarketurile reprezentative pentru fiecare localitate. PRINCIPALII BENEFICIARI : Tabelul nr.3 Cod 14203 32484 13011 51 53 52 54 2611 13010 5731 10018 5541 9130 13166 6504 7729 15087 13269 3011 7124 770 13017 50871 6574 13423 772 2074 Tip societate,Nume,Forma juridic SC ACANTHA SRL SC AGRESIONE SRL SC ARIEL BIOCOSMETICS SRL SC BD MITREA BAIA-MARE SRL SC BD MITREA BISTRITA SRL SC BD MITREA SATU MARE SRL SC BD MITREA ZALAU SRL SC CLAVAGET SRL SC COLIBRI 3 SRL SC COM SERV BELL SRL SC DUNA MARIA SRL SC EMLIN SRL SC GENERAL COMPRODEX SRL SC INDRA SRL SC KARINA COM SRL SC NATURA INTERNATIONAL SRL SC METRO MAX COM SRL SC MIRALON COSMETICS SRL SC ORIZONT INTERNATIONAL SRL SC ROYAL COSMETICS SRL SC STIL ART 2001 SRL SC SPERADI SRL SC TERTIA COSMETIC SRL SC TI CREDO COM SRL SC TRIOPA COMIMPEX SRL SC TUREXIM SRL SC VASMI COM SRL

5801 9880

SC WIESSMANN SRL SC YOUNG ART SRL

1.5. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE


n contextul integr rii europene din anul 2007 adaptarea ntreprinderii S.C.FARMEC S.A. la cerin ele legisla iei comunitare devine o necesitate stringent . Ob inerea certificatului GMP, precum i folosirea de tehnologii nepoluante, ecologice, n conformitate cu Ordonan a de Urgen nr. 536 din anul 1997, devin cerin e absolut necesare n anul 2007, care condi ioneaz existen a firmei noastre pe pia . Astfel se impune dezvoltarea i modernizarea ntreprinderii S.C. FARMEC S.A. n perioada 2006-2010, pe un nou amplasament, respectiv platforma de la Dezmir, n apropierea localit ii Cluj-Napoca, amplasamentul actual nepermi nd amenajarea de fluxuri tehnologice conform GMP i nici asigurarea de condi ii ecologice, conform cerin elor legislative, att na ionale ct i europene. S-au efectuat studii de fezabilitate pentru dezvoltarea i modernizarea S.C. FARMEC S.A. prezentndu-se evolu ia prognozat a principalilor indicatori pe linie comercial , financiar i investi ional , necesar a fi realiza i n perioada 2006-2010 pentru asigurarea surselor de finan are a investi iei de modernizare a firmei, pe platforma de la Dezmir. n prognoza indicatorilor s-a inut cont de istoricul vnz rilor, produc iei fizice i profitului n perioada analizat , de tendin ele prognozate pemtru anul 2010, conform catalogului ,,Romnia n 2010 editat de Ziarul Financiar, precum i de studiile pe linie de marketing realizate de firme de renume interna ional.

S-ar putea să vă placă și