Sunteți pe pagina 1din 2

SĂ RECAPITULĂM !

1. Selectează substantivele din fragmentul următor,precizând cazul în care se află :


a)„Cu ajutorul lui Ion,fratele său,a meșterit un planor spre senzația sătenilor”
b)La început părea marele căștigător ,avea calitățile cerute învingătorilor”

2.Transcrie propozițiile din frazele următoare,precizând felul lor :

a)Erau trei oameni /și fiecare își dorea /să fie el cel /care pune bazele locomoției aeriene/.
b)Vlaicu și echipa / pe care și-a format-o/ au lucrat vreo trei luni reușind/ să construiască
aeroplanul./

3.Alcătuiește un enunț asertiv ,în care substantivul „avion” să aibă funcția sintactică de
circumstanțial de loc (a) ,și un enunț imperativ ,în care „frate” să aibă funcția de complement
indirect(b)

4.Selectează ,din fragmentele următoare,trei feluri de pronume ,pe care le vei preciza:
a)ȘEFUL:Ce se mai aude în capitală? Ăsta e pachetul nevesti-mii ?
b)PASCU:Pe ochii mei.A fost profesorul aseară la mine și mi-a numărat în mână banii.
ȘEFUL:Fugi de-acolo .Nu se poate .Ce spui ?

5.Alcătuiește câte un enunț negativ în care cuvântul care are funcție sintactică de subiect în
enunțul„Erau de fabricație austriacă toate locomotivele acelea”să fie:
a)atribut (sta pe langa un substantiv)
b)complement direct
c)circumstanțial de loc

6.Rescrie propozițiile din următoarele fraze,precizând felul acestora


a)Primul român/ care a călătorit cu trenul / a fost Petrache Poenaru,omul /care a inventat
stiloul cu rezervor./
b)El a povestit / că a călătorit cu 16 „căruțe”/,așa numea vagoanele/,și că i-a fost foarte
frică de viteză./

7.Rescrie fraza următoare,trecând verbele la persoana a II-a ,numărul singular


a)„Știu că nu mă putui potoli cu asta”
b)Ne găsiserăm echilibrul.

8.Alcătuiește un enunț
a)în care substantivul în cazul vocativ din secvența „Ce agendă ,Mimi ,ia-ți costulmul de baie ” să
aibă funcție sintactică de atribut.
b)substantivul în cazul nominativ din enunțul„Nu sunt doar cuvinte ,
i-a răspuns el tatălui” să fie subiect.

9.Selectează,din fragmentul următor,trei verbe la moduri diferite,pe care le vei preciza


„Dar și tata gătește uneori linte,dar n-aș fi aflat că se numește așa fără să fi gustat ,zice el privindu-
mă.”

10.Alcătuiește o propoziție negativă ,în care substantivul „Imram” să fie în cazul genitiv (1) și o
propoziție afirmativă în care pronumele demonstrativ de identitate „aceeași” să aibă funcție
sintactică de complement indirect.

11.Alcătuiește un enunț asertiv, în care adjectivul „curat” să fie la gradul superlativ absolut de
superioritate (1) și un enunț interogativ ,în care substantivul „port” să aibă funcția sintatică de subiect.

S-ar putea să vă placă și