Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza tehnico- economica reprez.

un ansamblu de procedee cu ajutorul carora se stabileste si in acelas timp se masoara factorii tehnico- economici ce determina rezultatele unei activitati. Se urmaresc legaturile care se stabilesc intre acesti factori de productie, precum si abaterile acestora fata de standardele stabilite. Rolul analizei tehnico- economice -permite conducerii sa exercite functiile managementului in vederea luarii unei decizii rationale si coerente - permite sa determine resursele existente la nivelul societatii in vederea utilizarii totale a acestora pt a obtine un rezultat econ-financiar cat mai mare -Ne permite sa intyocmim planuri de perspectiva si progarame operative in vederea mobilizarii resurselor. Etapele analizei tehnico- econ Intomirea planului analizei. -stabilirea scopului analizei -stabilirea metodelor de lucru, tehnicile de lucru,indicatorii ce trebuie calculati -sursele de informare -nivelurile organizatorice la care se va efectua analiza -stab termenului de desfasurare,de finalizare -stab persoanei ce trebuie sa efectueze aceasta analiza -se traseaza sarcinile. Metode de colectare a materialului informational Trebuie sa se faca referire la sursa, de documentare, de vol de informatie si de perioada la care face referire analiza. Surse de informare pentru analiza: -interna (bilant contabil) -externa(legislatia) Putem intalni metode exacte sau aproximative. Verificarea informatiei -de fond, -in amanunt. Ordonarea datelor- legatura cauza efect Interpretarea rezultatelor- expunerea fenomenului de analizat Formularea concluziilor referitoare la factorii care au generat influente nefavorabile precum si evidentierea factorilor ce au generat influente pozitive. -evidentierea resurselor nefolosite sau folosite insuficient.

Clasificarea analizei tehnico- economice Criterii de clasificare Dupa timp -analize retrospective -analize de perspectiva Dupa spatiul la care se referala -nivelul compartimentului -la niv intregii unitati -la nivelul intregii regiuni Dupa natura fenomenelor -analiza tehnica -analiza economica - analiza tehnico- economica Dupa nr de factori de productie luati in studiu -analiza monofactoriala -analiza polifactoriala Dupa natura metodelor -clasice( metoda comparatiei, substituirea metodei inlantuite a factorilor) - moderne (metoda corelatiilor) Dupa sfera de cuprindere - analiza generala - analiza pe probleme -analaza diametrica - analiza swot Functiile managementului 1.Planificarea- previziunea pe termen scurt -mediu -lung 2.coordonarea 3. organizarea 4. comanda 5. controlul 6. decizia