Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC Unitatea de nv Clasa: a XII -a Disciplina: Consiliere psihopedagogic Activitate: Interviul de angajare Durata activit ii: 50 minute.

Obiectiv de referin : Dobndirea de cuno tin e i abilit i de prezentare la interviul de angajare Obiective opera ionale: O1 S cunoasc modalit ile de preg tire a unui interviu (motiva ie, controlul emo iilor, comunicare nonverbal ). O2 S nve e s anticipeze posibilele ntreb ri ale angajatorilor n vederea preg tirii unor r spunsuri asertive. O3 S dobndeasc abilit i de colectare a informa iilor despre angajatori i posturi vizate. O4 S cunoasc documentele ce in de promovarea personal (CV, scrisoare de inten ie, etc.) O5 S i dezvolte abilit ile de rela ionare. O6 S participe cu interes la activitate. Strategie didactic : Mijloace materiale: Fi a cu studiul de caz Coli A4 Lista cu ntreb ri i criterii Foi de flipchart Poster defini ie interviu de angajare - conversa ia - brainstormingul - jocul de rol - munca in echip Metode: mnt: Colegiul Na ional Avram Iancu Brad

Secven ele lec iei Organizarea activit ii

Timp

Obiective opera ionale Con inutul activit ii Salutul elevilor i preg tirea materialului necesar pred rii lec iei.

Strategie didactic Metode Mijloace

2 min. Poster

Captarea aten iei

Se va prezenta elevilor un poster pe care este scris defini ia interviului de 2 min. angajare.

defini ie interviu de angajare

Enun area 3 min. subiectului i a obiectivelor Dirijarea activit ii i prezentarea con inutului 30 min. O1 O2 O3 O4

Se va anun a tema activit ii

1. Elevii vor primi fi a cu studiul de caz (anexa 1). Dup ce cazul va fi citit cu voce tare, elevii vor fi mp r i i pe dou grupe: angajatori i solicitan i ai unui loc de munc . Angajatorii trebuie s noteze pe o coal de hrtie ce ntreb ri ar pune n cadrul interviului pentru a putea afla dac solicitantul este persoana cea mai indicat pentru a ocupa postul liber. Solicitan ii vor nota care este modul n care trebuie s se preg teasc interviu. 2. Colectivul clasei va fi mp r it n 4 grupe (2 grupe de angajatori/ 2 grupe de solicitan i). Pe grupe, pe foi de flipchart, vor extrage care sunt, din punctul lor de vedere, cele mai importante 10 ntreb ri, respectiv criterii de prezentare la interviu. 3. Fiecare grup va fi invitat s - i desemneze un reprezentant care s compare lista ntreb rilor/criteriilor cu lista preg tit de profesor(anexa2). i s se prezinte la

Conversa ia

Fi

sudiu

de caz Coli A4 Brainstormingul Foi de flipchart Munca n echip Fi a profesorului cu ntreb ri i criterii

Secven ele lec iei Ob inerea feedback-ului Asigurarea transferului i intensificarea reten iei ncheierea activit ii

Timp 10 min. 2 min.

Obiective opera ionale O5, O6 Con inutul activit ii Li se va propune elevilor un joc de rol, n care ace tia vor pune n practic ntreb rile i criteriile extrase din studiul de caz. Se vor face aprecieri asupra modului n care s-a desf urat activitatea

Strategie didactic Metode Joc de rol Mijloace

1 min.

Salutul elevilor.

Anexa 1 Studiu de caz solicitant Te nume ti Andrei i ai g sit ntr-un ziar local, un anun prin care se caut persoane care doresc s se angajeze ca agent de publicitate, la un supermarket din ora . Pentru c e ti n clasa a XII-a i consideri c este oportun s - i cau i un loc de munc , dorin a ta este s te preg te ti i s te prezin i la interviul de angajare pentru a ocupa unul din locurile de munc anun ate. Care crezi c sunt cele mai importante criterii de a te preg ti i prezenta la concurs? Studiu de caz angajator Te nume ti Popescu i e ti proprietarul unui supermarket din ora . Pentru c reclama este sufletul comer ului, ai dat un anun ntr-un ziar local prin care dore ti s angajezi persoane care sunt disponibile s lucreze ca agent de publicitate la firma ta. Pentru c , deja, sunt depuse multe cereri, trebuie s - i structurezi un set de ntreb ri prin care s afli care sunt persoanele cele mai indicate s ocupe aceste posturi. Care crezi c sunt cele mai importante ntreb ri pe care le-ai putea folosi pentru a afla ceea ce te intereseaz ?

Anexa 2 Lista de ntreb ri i criterii pentru profesor ntreb ri: V rog s -mi vorbi i despre dumneavoastr (calific ri, experien , coli urmate, realiz ri) Care este motivul pentru care dori i s lucra i aici? (ceea ce tie despre firm i despre locul de munc solicitat) Pute i s -mi spune i care sunt calit ile pe care le ave i? (se arat calit ile care sunt importante pentru postul solicitat) Care sunt punctele slabe ale dumneavoastr ? (este un inconvenient, dar este bine s prezent m i defectele noastre care, n timp, pot fi transformate n calit i) V place s lucra i singur sau n echip ? (flexibilitatea se dovede te cnd exist disponibilitate pentru ambele situa ii) Ce planuri de viitor ave i? (vizeaz dori a de perfec ionare, performan etc.)

Criterii: Simularea interviului o persoan apropiat ne poate ajuta ntr-o astfel de situa ie Punctualitatea i inuta decent sunt foarte importante ncrederea n sine, relaxarea i gndirea pozitiv ticurile, nervozitatea, emo iile puternice, agresivitatea sunt n detrimentul nostru ntreb rile pe care dorim s le adres m angajatorului trebuie puse la momentul oportun este bine s fie preg tite din timp S nu punem ntreb ri care ar putea strni suspiciuni

S-ar putea să vă placă și