Sunteți pe pagina 1din 7

Roluri manageriale ale directorului-medierea conflictelor n scoala

Prezentare de caz 1: Medierea unui conflict de relaionare aprut in cadrul grupului de


elevi al clasei a-V-a.

1.Situatia conflictuala: Mihai C., elev nou venit in colectivul de elevi al clasei a-V-a, grup
cu o sintalitate bine definita, este marginalizat de colegii de clasa, intampinind chiar o
atitudine ostila din parte acestora. Drept urmare, elevul Mihai C. se autoizoleaza, refuza
sa mai participe la activitatile de grup,manifesta o receptivitate cognitiv-motivaionala
scazuta si la celelalte activitati de invatare, ce risca sa-i afecteze randamentul si
rezultatele scolare.
2.Medierea conflictului: In urma identificrii coflictului de ctre profesorul diriginte si
interventiei acestuia impreuna cu profesorul consilier al scolii, prin aplicarea unor
programe specializate de mediere a conflictelor s-a obtinut o ameliorare a relatiilor
elevului Mihai C.cu colegii sai si o detensionare a atmosferei din clasa. In ciuda acestei
ameliorari, elevul a continuat sa acuze atitudinea ostila a colegilor si dificultatea
integrarii in colectivul clasei, fapt care a orientat rezolvarea conflictului catre directorul
scolii. Medierea conflictului de catre directorul scolii a vizat urmatoarele aspecte:
-facilitarea dialogului intre cele doua parti aflate in conflict: grupul de elevi si elevul
marginalizat;
-mentinerea echilibrului si a unei bune comunicari pe tot parcusul medieri conflictului;
-orientarea celor doua parti aflate in conflict catre gasirea celor mai bune solutii, prin
propunerea si coordonarea unui program educational de mediere a conflictelor, avand
urmatoarea structura:
TIMP DE LUCRU AFECTAT: 3ore (cate o activitate pe ora)
OBIECTIVUL CADRU URMARIT: Rezolvarea conflictului din cadrul grupului de elevi
al clasei a-V-a prin integrarea elevului marginalizat Mihai C. in grupul majoritar al clasei.
Pentru atingerea acestui obiectiv, directorul a colaborat cu profesorul diriginte si
profesorul consilier coordonand activitatea acestora de aplicare si indeplinire, impreuna
cu cele doua parti aflate in conflict a urmatoarelor obiective intermediare:

1-diminuarea comunicarii negative in grupul de elevi(clasa);


2-fiecare elev sa-si construiasca o identitate de sine pozitiva;
3-elevii sa devina costienti de diferentele firesti dintre oameni si de faptul ca fiecare este
unic;
4-dezvoltarea si exersarea comunicarii empatice;
5-construirea unei relatii interumane calde intre elevi;
6-elevii sa rezolve conflictul interindividual existent in clasa;

RESURSE UMANE IMPLICATE:


-directorul scolii-coordonator
-profesorul diriginte
-profesorul consilier
-elevii clasei a-V-a
DESFASURAREA PROGRAMULUI
Prezentare de caz 2: Medierea unui conflict de interrelationare profesori-elev.

Situatia coflictuala: Viorel F., elev in clasa a-VIII-a, cunoscut ca fiind unul dintre elevii
dificili ai clasei, cu tendinte comportamentale deviante, este acuzat de profesori pentru
comportamentul total inadecvat mediului scolii si statutului de elev, fiind invocat
negativismul comportamental, tendintele agresive la adresa colegilor si chiar a
profesorilor, perturbarea desfasurarii orelor de curs, randamentul scolar scazut,
absenteism, comportamente infractionale si vagabondaj, indisciplina si impolitete in
relatiile cu profesorii. Atitudinea elevului Viorel F. in fata tuturor acestor acuzatii este una
de aparare considerand ca toate aceste comportamente sunt provocate de atitudinea ostila
si agresiva a profesorilor care -sustine el- il cearta si il bat fara motiv.

Medierea conflictului de catre directorul scolii: Initiativa profesorilor de a informa


conducerea scolii si implicarea fireasca a directorului in medierea si solutionarea acestui
conflict prin indeplinirea urmatoarelor roluri:
1-oferirea cadrului necesar unei bune comunicari intre partile aflate in conflict prin
convocarea in cabinetul directorului a celor implicati: profesorii, elevul Viorel F. si
parintii acestuia;
2.facilitarea dialogului intre partile implicate prin oferirea posibilitatii fiecaruia de a-si
expune viziunea personala asupra problemei;
3.mentinerea echilibrului in dialog astfel incat nici una dintre parti sa nu fie dezavantajata
in detrimentul celeilalte;
4.orientarea partilor implicate catre gasirea solutiilor de iesire din conflict prin oferirea
urmatoarelor repere de lucru:
-analiza propriului comportament in vederea observarii si constientizarii calitatilor si
defectelor acestuia, dezvoltarii si valorificarii primelor, controlarii si ameliorarii celor din
urma, in ceea ce-l priveste pe elev;
-costintizarea parintilor in legatura cu riscurile scolare, dar si de dezvoltare si integrare
sociala la care se expune copilul lor prin perseverarea in astfel de atitudini si
comportamente;
-invitatia facuta profesorilor de a-si analiza si revizui propriile stiluri didactice si
educationale in vederea adaptarii lor la personalitatea elevilor si evitarii acuzatiilor din
partea acestora, in cazul in care aceste acuzatii sunt intemeiate;
-recomandarea adresata profesorilor de a nu tolera conduitele deviante in clasa si de a
anunta imediat conducerea scolii, profesorii diriginti si profesorul consilier, dar si
parintilor de a se implica mai mult si mai eficient in educarea atitudinilor si
comportamentelor scolare si sociale ale copilului lor;
5.sugerarea rolului de mediator prin masurile luate, astfel incat cei implicati sa inteleaga
si sa-si asume rolurilor ce le revin in solutionarea conflictului si sa nu astepte rezolvarea
exclusiva a acestuia din partea directorului
Rezumat-generic al studiului de caz in consiliere:

I. Conflict profesor elev ( real )

La ora de sport, clasa a V-a, profesorul preda regulile jocului de handbal. Dupa
explicarea regulilor profesorul initia 616b18g za un joc de handbal pt a aplica regulile
expuse anterior. Doi elevi fac o greseala care, conform regulilor, trebuie sanctionata prin
eliminarea timp de 2 minute din joc. Elevii refuza sa puna in aplicare sanctiunea, ba mai
mult, il ameninta pe profesor ca il reclama la director, iar in pauza merg la director si il
reclama pe profesorul de sport.

Cauze :

- stilul de predare al profesorului;

- personalitatile elevilor;

- educatia din familie;

- stilul managerial al profesorului (neexplicarea regulior de comporatment la orele de


sport);

Solutii posibile :

1. Medierea conflictului de catre directorul scolii;


2. Impunerea autoritatii profesorului prin scaderea notei la purtare;
3. Negocierea conflictului intre profesor si cei doi elevi (gasirea unor solutii care sa
satisfaca ambele parti);

Dupa parerea mea cele mai verosimile solutii sunt 1 si 3 pentru ca ambele ofera
posibiltatea comunicarii, argumentarii pozitiei si intelegerii surselor conflictului.
II. Conflict profesor elev ( real )

La ora de matematica la clasa a VIII-a, profesoara a adus lucrarile. Unul dintre elevi,
nemultumit de nota, mototoleste lucrarea si o arunca la cos.

Cauze :

- pregatirea insuficienta a elevului ;

- educatia din familie ;

- tulburari de comportament ale elevului ;

- stilul managerial al profesorului;

Solutii posibile:

1. Impunerea autoritatii profesorului prin sanctionarea elevului conform regulamentului


scolar (scaderea notei la purtare, etc.);
2. Negocierea conflictului (explicarea si argumentarea notei, argumentarea
comportamentului elevului, gasirea unei solutii );
3. Ignorarea gestului elevului.

Dupa parerea mea cele mai verosimile solutii sunt 2 si 1 (in aceasta ordine) deoarece
ambele pot avea consecinte pozitive in stingerea conflictului.
III. Conflict profesor parinte ( real )

La sedinta cu parintii, clasa a VII-a, profesorul de matematica invitat la sedinta, explica


parintilor notele din tezele la matematica. Un parinte revoltat reproseaza profesorului nota
mica pe care a luat-o fiica sa, argumentand: Copilul meu a scris 5 pagini si a luat numai
nota 4! Altii au scris mai putin si au luat nota mai mare.

Cauze :

- parintele nu are pregatire de specialitate si nici capacitatea de a evalua ;

- trasaturi de personalitate ale parintelui (fire colerica, certareata, inalt conflictogena) ;

- absenta unui dialog permanent al profesorului cu parintii ;

- mediul din familie.

Solutii posibile:

1. Explicarea si argumentarea notelor in fata parintilor;


2. Medierea conflictului de catre profesorul diriginte;
3. Lectorat cu parintii in care sa fie explicate standardele de evaluare la fiecare disciplina.

Dupa parerea mea toate solutiile sunt verosimile mai ales daca sunt combinate intr-un
program scoala comunitate.
IV. Conflict elev elev ( real )

In timpul orei de religie doua eleve de clasa a VII-a s-au luat la bataie din cauza unui
baiat.

Cauze:

- stilul managerial al profesorului de religie;

- varsta si trasaturile de personalitate ale elevelor;

- lipsa abilitatilor de rezolvare pasnica a conflictelor de catre elevi ;

- lipsa de preocupare a profesorului diriginte pentru prevenirea unor situatii de acest fel ;

- autoritatea excesiva exercitata in familiile elevelor .

Solutii :

1. Consilierea psihopedagogica a elevelor ;


2. Arbitrajul conflictului cu implicarea digintelui ;
3. Medierea conflictului de catre director.
V. Conflict elev elev ( real )

La clasa a IV- a apar mereu conflicte fizice si verbale intre un elev ( M.I ) si
majoritatea colegilor sai.

Cauze :

- elevul M.I. este diagnosticat cu hiperkinezie, fiind un elev provenit din casa de copii si
luat in plasament familial;

- incapacitatea elevului de a se integra in colectivul ce elevi ;

- lipsa abilitatilor de lucru ale invatatoarei cu copii cu certificat de expertiza speciala ;

- incapacitatea colegilor de clasa de a intelege si tolera comportamentul colegului lor .

Solutii :

1. Consiliere psihologica si asistenta permanenta din partea unui profesor de sprijin ;


2. Integrarea in invatamantul special ;
3. Adaptarea sarcinilor si metodelor didactice de catre invatatoare la posibilitatile si
comportamentul lui M.I.
4. Consiliere de grup a clasei si initiere in negocierea conflictelor.

Parerea mea ar fi ca o combinatie de solutii 1, 3 si 4 ar fi cea mai eficienta pentru


rezolvarea conflictului.