Sunteți pe pagina 1din 14

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE TI Facultatea de Economie Agroalimentar i a Mediului

Student:Raduica Adriana Grupa:1327

Bucure ti 2010

CUPRINS

1. Prezentare generala 1.1.Aparitie.Scurt istoric 1.2.Membrii organizatiei; Organigrama fundatiei; 1.3.Domenii de activitate ale organizatiei non-guvernamentale si non-profit; 1.4.Activitati pe domenii de activitate; 1.5.Proiecte derulate

2. Comunicarea intre ONG-uri si alte categorii de operatori cu atributii in gestiunea capitalului natural;

1.1.Aparitie.Scurt istoric
Fundatia TERRA Mileniul III este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit de protectie a mediului, infiintata in baza legii 21/1924, conform hotararii judecatoresti nr. 15 din 09.02.1998 la dosarul 38/PJ/1998. Misiunea organizatiei TERRA Mileniul III este de a desfasura programe ecologice n vederea constientizarii populatiei asupra efectelor schimbarilor climatice si de a promova programe de dezvoltare durabila la nivel national, regional si global.

Beneficiari:

- Mediul inconjurator - Asociatii/Organizatii - Comunitati locale (sate, orase, cartiere) - Elevi si studenti - Institutii publice

1.2.STRUCTURA ORGANIZATORIC MILENIUL III

A FUNDA IEI TERRA

Membrii organizatiei:
Lavinia Andrei- presedinte Lavinia este liderul Fundatiei si expert in schimbari climatice. Este absolventa a sectiei de Energetica Industriala din cadrul Facultatii de Energetica a Universitatii Politehnica din Bucuresti. A absolvit numeroase cursuri postuniversitare internationale (Conducere si dezvoltare in domeniul mediului, Managementul relatiilor cu publicul, Elaborare propuneri proiect, Activist de lobby). Lavinia are o personalitate puternica si este foarte devotata muncii sale. Coordoneaza foarte bine echipa, este un manager performant si un bun coleg. Ioana Ciuta- Director executive Ioana este absolventa a Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Universitatea Bucuresti si a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, sectia Limbi Moderne Aplicate. A ajuns la TERRA dintr-o intamplare. O intamplare fericita. Mai are inca multe de invatat despre aspectele protectiei mediului, iar asta ii place foarte mult si o tine mereu in alerta.

Irina Velicu- Manager Proiecte S-a alaturat echipei TERRA in Noiembrie 2007 din dorinta academica de a afla mai multe despre miscarea verde din Romania. Irina va contribui cu expertiza ei in Stiinte Politice si Relatii Internationale precum si cu experienta in relatii publice la buna desfasurare a activitatilor organizatiei. Irina este simultan Doctorand in Stiinte Politice la University of Hawaii at Manoa USA; este absolventa a unui master in Studii Internationale la Universitatea Warwick - UK si a Facultatii de Stiinte Politice in engleza (Universitatea Bucuresti). Roxana Damian- Manager Proiecte Roxana Damian face parte din noii membri ai echipei TERRA Mileniul III. A absolvit Facultatea de Stiinte Politice la SNSPA si in prezent se afla pe ultima suta de metri a masterului de "Management de proiect" din cadrul Facultatii de Comunicare si Relatii Publice. Cea mai mare realizare profesionala a sa ar fi sa ajunga o ong-ista batrana.

Bogdan Guster- Asistent manager Participand la doua tabere de activisti de mediu in Bulgaria, inca din perioada in care era elev, grija lui Bogdan pentru problemele de mediu nu a incetat acum fiind mezinul echipei TERRA Mileniul III. Bogdan incearca sa imbine placerea de a fi la TERRA cu datoria de student al Facultatii de Fizica din cadrul Universitatii Bucuresti.

Alexandru Popa- Manager Proiect I-am cautat pe cei mai buni..si i-am gasit. Mi-au oferit un loc in echipa lor si acum e randul meu sa arat ce pot. Imi va trebui mai mult decat o diploma de licenta in Business Administration si una de Master in Business Administration in International Business de la Schiller International University, in Heidelberg, Germania... insa, cu siguranta ma vor ajuta, asa cum ma vor ajuta si cei zece ani de experienta de lucru in companii multinationale in Europa si Romania. Acum, de cealalata parte a baricadei dar "vorbindu-le limba", pot relationa cu mediul de business in vederea constientizarii acestuia asupra efectelor pe care le are asupra mediului, cat si pentru promovarea adoptarii unei atitudini proactive in scopul protejarii acestuia. Este o placere si o onoare sa lucrez in echipa TERRA Mileniul III si pentru acestea vreau sa-i ofer onestitate, creativitate si profesionalism.

Ela Mihalache- Asistent PR si Comunicare La inceput de drum si cu o mare dorinta de a invata despre activismul promediu, Ela si-a descoperit pasiunea pentru ecologie in anul 2006 atunci cand a participat la Fan Fest, festivalul de la Rosia Montana. A absolvit Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului in cadrul ASE iar in

prezent isi continua studiile cu programul de master Economie Ecologica. Pornind pe acest drum ca voluntar la TERRA Mileiul III, isi doreste ca toti tinerii sa treaca macar o data prin experienta de voluntariat la un ONG de mediu. Daniel Dinca- Voluntar Daniel a absolvit Facultatea de Transporturi din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti, a lucrat in acest domeniu o perioada de timp, dupa care si-a inceput activitatea in organizatii ale societatii civile. A implementat proiecte de educatie civica si journalism, participare publica, a tinut cursuri pentru administratia locala, cursuri de instruire pe teme de advocacy, rezolvarea conflictelor si democratie. A desfasurat de asemenea activitati legate de dezvoltare rurala, anticoruptie, monitorizarea procesului electoral in Romania, Azerbaijan si Bulgaria. Daniel coordoneaza in judetul Teleorman activitatile cu privire la centrala nucleara Belene proiectata pe Dunare, la 13 km de Zimnicea.

Andra Ioana Milcu- Voluntar

Andra este studenta a Facultatii de Biologie, Departamentul de Ecologie Sistemica si Dezvoltare Durabila - Universitatea Bucuresti. Si-a descoperit inclinatia catre protectia mediului inconjurator de foarte timpuriu si de aceea s-a decis sa se pregateasca pentru o meserie in domeniu. Dedicata intelegerii Terrei si cultivand respectul pentru natura, aduce o speranta de continuitate organizatiei.

ORGANIGRAM
PRE EDINTE Lavinia Andrei

MEMBRII DE ONOARE

CONSILIUL DIRECTOR

COMISIA DE CENZORI

DIRECTOR EXECUTIV Ioana Ciut

ASISTENT RELA II PUBLICE Petronela Antip COORDONATOR PROIECTE Claudia Jianu COORDONATOR PROIECTE Roxana Damian

1.3.Domenii de activitate ale organizatiei non-guvernamentale si non-profit:


1-PROTECTIA MEDIULUI j Combaterea si controlul poluarii j Conservare si protectia resurselor naturale 2-APARAREA DREPTURILOR SI PROMOVAREA INTERESELOR CETATENESTI j Drepturi civile, educatie civica,participare publica 3-INVATAMANT, EDUCATIE, CERCETARE j Invatamant primar si gimnazial j Invatamant liceal

1.4.Activitati pe domenii de activitate;


TERRA Mileniul III i propune: activit i i programe de protec ie a mediului nconjur tor, la nivel local, regional i global, cu preponderen cele legate de reducerea efectelor provocate de fenomenul schimb rilor climatice; activit i i programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte publice sau private asupra mediului i comunit ilor; activit i i programe de promovare a legisla iei i modific rilor legislative n domeniul mediului i n sectoarele conexe; activit i educa ionale pentru copii i adul i; ncurajarea dezvolt rii transferului de tehnologii i tehnici nepoluante, cercetarea tiin ific n domenii legate de protec ia mediului; colaborarea cu administra iile locale i/sau regionale i comunit ile n vederea realiz rii protec iei ecosistemelor locale i regionale;

s realizeze programe comune cu organiza ii interna ionale similare n domeniul social, educa ional i al protec iei mediului nconjur tor; promovarea particip rii cet enilor, n special a tinerilor, la procesul de luare a deciziilor i la rezolvarea problemelor de mediu. Mijloace de realizare a obiectivelor n vederea realiz rii scopurilor i obiectivelor, funda ia foloseste mijloace adecvate de ac iune cum ar fi: 1. organizarea de activit i specifice precum: seminarii, conferin e, dezbateri; publicarea de materiale: c r i, bro uri, reviste; acordarea de consultan n domeniul protec iei mediului; 2. participarea n cadrul proceselor de consultare public cu privire la proiecte, planuri i programe; 3. analiz a proiectelor publice sau private cu impact poten ial asupra mediului, cercetare i elaborarea de rapoarte i documente de pozi ie; 4. acordarea de asisten tehnic i logistic organiza iilor noi, sau oric rei persoane fizice care

dore te informa ii i instruire n domeniile practicate de funda ie; 5. organizarea de ac iuni cu scop educativ att pentru copii ct i pentru adul i; 6. dezvoltarea i implementarea de activit i i proiecte ce au ca scop protec ia mediului nconjur tor, reducerea efectelor negative produse de schimb rile climatice i a impactului sectorului energetic asupra mediului; 7. ini ierea unor procese pentru realizarea obiectivelor, putnd angaja avocat n nume propriu sau prin mandatar.

1.5.Proiecte derulate
Proiecte derulate in domeniul schimbarilor climatice Orasele Romaniei impotriva Schimbarilor Climatice: Inainte si dupa Copenhaga 2009 [2009 2010] Reteaua ONG pentru prevenirea dezastrelor [2007] Clima este in mainile noastre [2006 2009] Resurse energetice pentru viitor [2006-2007] Energie curata in Romania [2006] Investitii durabile in sectorul energetic romanesc [2006]

Monitorizarea proiectului de Implementare in Comun de la CET Sud Timisoara [2006] Scoala Verde o investitie in viitorul copiilor nostri [2005-2006] Conventiile Natiunilor Unite privind managementul global al mediului: Oportunitati si constrangeri la implementarea acestora in Romania [2004-2005] Kyoto Club [2004-2005] Cresterea implicarii sectorului neguvernamental in adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar de mediu in domeniul Calitatea aerului si schimbarile climatice [2003] Intarirea capacitatii de implementare a acquis-ului comunitar din sectorul energetic la nivel local [2002-2003] Coordonarea retelei "Climate Action Network" pentru Europa Centrala si de Est [1998-2003] Exemple pozitive de eficienta energetica si conservarea energiei pentru autoritatile locale [2002-2003] Sprijin pentru implementarea Protocolului de la Kyoto in Romania [2002-2003] Promovarea implicarii ONG-urilor din Europa Centrala si de Est in combaterea fenomenului de incalzire globala [2001-2003] Cresterea capacitatii de actiune in domeniul schimbarilor climatice in Tarile Balcanice [2002] Impactul sectorului transporturi asupra schimbarilor climatice [2002] Accesul la informatie si participarea publica la luarea deciziei de mediu pe probleme de schimbari climatice [2001-2002] Strategii, politici si masuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in Romania [2000-2001] Criterii de evaluare a proiectelor de Joint Implementation dezvoltate de guvernul Olandei in Romania, Cehia si Polonia [1999] Proiecte derulate in domeniul energiei Promovarea surselor regenerabile de energie in Romania [2007] Resurse energetice pentru viitor [2006-2007] Energie curata in Romania [2006] Investitii durabile in sectorul energetic romanesc [2006] Monitorizarea si participarea in activitatile Institutiilor Financiare Internationale [2005-2007] Liberalizarea pietei de energie [2004-2005] Intarirea capacitatii de implementare a acquis-ului comunitar din sectorul energetic la nivel local [2002-2003] Exemple pozitive de eficienta energetica si conservarea energiei pentru autoritatile locale [2002-2003] Proiecte derulate in domeniul transport Transport public durabil in Bucuresti [2008-2009] Campanie impotriva Pasajului Suprateran Basarab [2005-2007] Monitorizarea si participarea in activitatile Institutiilor Financiare Internationale [2005-2007] Autostrazi cu orice cost? [2004] Impactul sectorului transporturi asupra schimbarilor climatice [2002]

Proiecte derulate in domeniul IFI Monitorizarea si participarea in activitatile Institutiilor Financiare Internationale [20052007] Proiecte derulate in domeniul Fondurilor Structurale Monitorizarea utilizarii durabile a Fondurilor Structurale si a Fondului de Coeziune in Romania [2008] Participarea publicului la dezvoltarea durabila regionala in Romania si Bulgaria [2006-2008] Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor de mediu pentru monitorizarea fondurilor de coeziune si structurale [2005-2006] Proiecte derulate in domeniul educatiei ecologice Fii responsabil, recicleaz ! [2007 - 2008] Tinerii Ambasadori impotriva Schimbarilor Climatice [2007-2008] Tineri motivati pentru viitor [2006-2008] Clima este in mainile noastre [2006 2009] Educatie ecologica pentru copiii dezavantajati din centrele de zi din Bucuresti [2005-2006] Scoala Verde o investitie in viitorul copiilor nostri [2005-2006] Salvati clima! [2003-2004] Sa ajutam natura! [2000] Cine castiga? [1999-2000] Activitati in scoli Surse de finanatare pentru proiectele desfasurate pana acum: j j j j j j j j j Fundatia pentru Parteneriat; Comisia Europeana, Directoratul General de Mediu, prin reteaua AGREE.NET; Comisia Europeana, Directoratul General pentru Tineret; Uniunea Europeana prin Programul Phare 2004; Administratia Fondului pentru Mediu; Ministerul Afacerilor Externe al Olandei, prin Programul MATRA; Kerk in Actie (Climate Fund of Kerkinactie, Olanda); Ambasada britanica la Bucuresti; ECOROM Ambalaje S.A.

ENERGIA REGENERABILA O SANSA PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A ROMANIEI [2009-2010] Proiectul Energia regenerabila o sansa pentru dezvoltarea durabila a Romaniei are ca scop imbunatatirea cadrului general de utilizare a energiei regenerabile in Romania. Pentru atingerea acestui scop, Fundatia si stabilit urmatoarele obiective: 1. Cresterea nivelului de constientizare a autoritatilor publice locale (APL) pentru folosirea energiei regenerabile. 2. Dezvoltarea capacitatii de asociere a furnizorilor si producatorilor de echipamente din domeniul energiilor regenerabile. 3. Imbunatatirea politicilor publice de utilizare a surselor de energie regenerabila in Romania. Principalele activitati derulate: - Realizarea si publicarea unor materiale informative; - Realizarea unei baza de date cu furnizorii de echipamnete si servicii ce utilizeaza energie regenerabila; - Cercetare sociologica - evaluarea gradului de utilizare a energiilor regenerabile in Romania; - organizarea unui seminar cu reprezentantii sectorului de afaceri pentru identificarea unor cai de promovare reala a energiilor regenerabile in Romania; - Realizarea portalului de informare privind energia regenerabila - www.egergie-verde.org.ro; - Caravana Energiei Regenerabile in 8 municipii din Romania, pentru fiecare zone de dezvoltare; - Organizarea dezbaterii publice Cadrul de implementare a politicii de promovare a energiilor regenerabile in Romania; - Realizarea unui raport de masuri pentru imbunatatirea legislatiei si procedurilor privind folosirea energiei regenerabile in Romania; - Organizarea unei conferinte nationale finale. Grup tinta: autoritatile publice locale din cele 8 regiuni de dezvoltare administrativa ale Romaniei si de producatorii si furnizorii de echipamente si/sau servicii privind producerea energiei din surse regenerabile, cat si de autoritatile centrale si agentiile de reglementare in domeniul energiei. Partener: Asociatia Municipiilor din Romania - AMR Finantator: Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein i Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spa iului Economic European. COALITIA PENTRU MEDIU De ce Coali ia pentru Mediu? n octombrie 2009, ca rezultat al Forumului ONG de mediu, s-a creat Coali ia pentru Mediu, al c rei scop este sa contribuie la dezvoltarea durabil a Romniei i implicarea societ ii civile, astfel se dore te ca pana in 2020, sectorul de mediu s devina cel mai puternic sector neguvernamental din Romnia Coali ia este format din 64 de organiza ii neguvernamentale de protec ia mediului din Romnia i are ca obiective: 1. Cre terea gradului de con tientizare a popula iei i a factorilor de decizie privind protectia

mediului 2. Cre terea gradului de participare a publicului la ac iuni de reducere i prevenire a impactului asupra mediului. 3. mbun t irea calit ii educa iei privind mediul i dezvoltarea durabila 4. Cre terea implic rii societ ii civile n dezvoltarea politicilor publice pentru reducerea impactului activit ilor umane asupra mediului 5. Sporirea reprezentarii si reprezentativitatii ONGurilor de mediu din Romania la nivel national si international 6. Imbunatatirea cadrului institutional de desfasurare a activitatii ONGurilor de mediu din Romania 7. Responsabilizarea factorilor decizionali Membrii Coali iei pentru Mediu, sunt exclusiv organiza ii neguvernamentale de mediu sprijinite in organizarea activitatii CM de c tre Secretariatul Coali iei prin facilitarea comunic rii acestora. Secretariatul Coali iei n urma deciziei Forumului de Mediu din octombrie 2009, Funda ia TERRA Mileniul III a fost desemnat , s g zduiasc Secretariatul CM pn la alegerea unei noi organiza ii sau pn la expirarea termenului de 1 an de la nvestire. Pentru sus inerea activit ilor Coali iei, Organizatiile membre vor contribui anual cu o dona ie de 0-150 euro, n func ie de bugetul anului anterior: Buget pe anul anterior Dona ie < 25 000 EUR 25 001 50 000 EUR 50 EUR 50 001 100 000 EUR 100 EUR > 100 000 150 EUR Conducerea Coali iei pentru Mediu Conducerea Coali iei pentru Mediu este asigurat de Adunarea General i Consiliul Reprezentativ, care are ca atribu ii: asigurarea unor bune rela ii interne i interna ionale; stabilirea modului de lucru i a termenilor de referin pentru derularea proiectelor elaborate n cadrul Coali iei i pentru a c ror implementare este necesar contribu ia membrilor Coali iei; alegerea, n baza termenilor de referin , a organiza iilor i persoanelor care contribuie in mod activ la implementarea proiectelor elaborate n cadrul Coali iei i pentru Coali ie; asigurarea interfa ei ntre Coali ie i orice al i actori cu care aceasta colaboreaza sau comunic (de exemplu organizatii partenere, alte retele, presa etc.) HANDS-ON SOLUTIONS TO CLIMATE CHANGE Obiectiv principal: Sa ajung la grupuri noi ale publicului larg informa ii cu privire la adaptarea la schimb rile climatice. Grupuri Tinta: Prin proiectul propus noi avem in vedere urmatoarele grupuri tinta: (1) autoritatile locale

(2) autoritatile nationale (3) Comunitate ONG-urilor din Romania si din Europa (4) Comunitatile virtuale nationale si internationale contiente de efectele schimarilor climatice In cadrul acestui proiect, Funda ia TERRA Mileniul III va veni cu o noua abordare in ceea ce priveste subiectul combaterii schimbarilor climatice in randul romanilor abordarea de joc in sus. Tintele noastre sunt, in mod direct, publicul larg si, in mod indirect, autoritatile. De asemenea combinam metodele traditionale de informare si crestere a gradului de constientizare (ex: fluturasi, brosuri, seminarii) cu cele inovatoare (ex: film, expozitie foto). Activitatile din cadrul acestui proiect se despart in doua categorii: documentare (brosuri, film, si fotografii cu privire la impactul si efectele schimbarilor climatice in Romania) si diseminarea informatiei(prin: retele nationale si internationale, seminar, caravana cu filme, evenimente in scoli, canale de socializare, siter-uri web, mass-media). Noi vom incerca sa determinam si alte state europene sa aiba initiative similare, bazata pe o colaborare de succes si creare de retele pe care si TERRA III si RAC-RO le-au dezvoltat pe parcursul anilor In cadrul acestei activitati vom crea: un fluturas care sa explice ce este adaptarea la schimbarile climatice o expozitie foto un film documentar o brosura de prezentare a studiilor de caz Finan ator: Minor Foundation (31 550 EUR)

UTILIZAREA DURABILA A BIOMASEI IN SCOPURI ENERGETICE [2009-2010] Scopul proiectului este de a creste gradul de utilizare durabila a biomasei din deseuri agricole pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Pentru atingerea acestui scop, proiectul isi propune urmatoarele obiective: 1. Cresterea gradului de promovare a unei solutii viabile de incalzire a cladirilor municipale si locuintelor din comuna Vlad Tepes, bazata pe utilizarea biomasei din deseuri agricole. 2. Cresterea capacitatii comunitatii locale din comuna Vlad Tepes de a participa la luarea si implementarea deciziilor privind cresterea ponderii energiei din surse regenerabile deseuri agricole in consumul energetic total. 3. Cresterea gradului de promovare si diseminare a bunelor practici legate de utilizarea surselor regenerabile de la nivelul localitatilor rurale din apropierea comunei Vlad Tepes si la nivel national. Principalele activitati derulate: - achizitionarea si montarea unei instalatii pentru producerea de brichete din deseuri agricole; - instruirea personalului care va opera instalatia; - producerea de brichete; - realizarea si distribuirea unui pachet informativ pentru locuitorii comunei Vlad Tepes; - realizarea unui sondaj de opinie privind utilizarea brichetelor din paie;

- realizarea a 2 dezbateri publice cu cetatenii din comuna Vlad Tepes privind oportunitatea utilizarii biomasei vegetale in scopul asigurarii necesarului de energie termica la nivelul comunei; - organizarea unei sesiuni de instruire pentru formatori de opinie locali in vederea utilizarii resurselor regenerabile de energie; - diseminarea informatiei prin intermediul paginii web a TERRA III; - organizarea unui eveniment pentru inaugurarea punerii in functiune a instalatiei de brichetat; - organizarea unei conferinte de presa. Grupuri tinta: fermierii din comuna Vlad Tepes, dar si autorit ile publice locale Parteneri: Primaria comunei Vlad Tepes, SC AGROMEC SA Calarasi Finantator: Programul GEF de granturi mici - GEF SGP

TRANSPORT PUBLIC DURABIL IN BUCURESTI [2008-2009] Obiectivul general al proiectului il reprezinta promovarea transportului durabil in Bucuresti ca solutie pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Obiectivele specifice sunt: 1. cresterea gradului de constientizare a populatiei si autoritatilor publice locale cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea transportului public in comun; 2. cre terea gradului de promovare a master planului de transport pentru Bucuresti, din perspectiva promovarii transportului public si incurajarii populatiei sa il foloseasca. Principalele activitati derulate: - realizarea unor instrumente de promovare transportului public ca solutie la reducerea efectelor schimbarilor climatice autocolante, film documentar (ce vor fi distribuite/ promovate chiar in mijloacele de transport in comun); - organizarea unui curs de manageri de mediu, specializare schimbari climatice si transport, in cadrul caruia vor fi instruiti reprezentanti ai ONG-urilor de protectia mediului nationale, ai sindicatelor transportatorilor din Bucuresti si alte 4 orase si ai autoritatilor publice locale din Bucuresti; - organizarea unei actiuni de Ziua Mondiala fara masini 22 septembrie ce va viza promovarea utilizarii transportului public; - realizarea raportului final al proiectului; - organizarea unei mese rotunde la nivel national care va contribui la diseminarea rezultatelor proiectului la nivel na ional, oferind posibilitatea replicarii proiectului si in alte localitati; - realizarea unui sondaj de opinie in randul cetatenilor cu privire la perceptia acestora asupra calitatii transportului in comun in Bucuresti; - realizarea unui raport cu recomandari pentru implementarea master plan-ului de transport Bucuresti; - derularea unei campanii de advocacy la nivelul autorit ilor publice locale din Bucure ti pentru promovarea masurilor de imbunatatire a master planului de transport actual;

- modernizarea unui traseu-pilot, pentru o linie de autobuz, prin amplasarea unor harti integrate in statiile de autobuz. Grupuri tinta: utilizatorii de transport public urban din Bucuresti si autoritatile publice locale. Partener: Sindicatul Transportatorilor din Bucuresti Finantator: Uniunea Europeana prin Programul Phare, Componenta 2 - Democratie, protectia mediului, protectia consumatorului, dialog social, aspecte de gen si ocuparea fortei de munca.