Sunteți pe pagina 1din 10

FEAA I.

Identificarea problemei i stabilirea scopului cercet rii n urma studiilor asupra evolu iei pietei lumn rilor parfumate, s-a constatat c exist o tendin a pie ei romne ti de a se nscrie pe direc ia occidental , ceea ce presupune achizi ia de produse calitativ superioare, fie c sunt din import sau nu, o aten ie mult mai mare acordat unor caracteristici care nainte nu erau vizate (natura Bio a materiei prime utilizate, impactul minim pe care l are produsul asupra mediului i asupra s n t ii consumatorilor etc.) sau efectul terapeutic pe care l pot avea produsele. Problema se refer la lipsa unui produs care sa aib caracteristici diferite fa de celelalte produse existente astfel nct organiza ia s fie tranformat ntr-una competitiv . Scopul nostru este de a face un studiu de pia naintea lans rii unui nou produs. II. Stabilirea obiectivelor, ipotezelor i a variabilelor cercet rii Firma EDO Company dore te s lanseze un nou produs pe pia a romneasc , o lumnare natural , cu fitil 100% din fibr natural , fara suport metalic, cu timp de ardere de pn la 20h. Lumnarea are dou por iuni, partea central fiind reprezentat de ceara solid care tope te la aprindere i se solidific la r cire, partea extern care nu se topeste, astfel nct ceara s nu se piard n momentul topirii. Lumnarea este nsotit la cump rare de un ulei esen ial ce poate fi ad ugat la fiecare utilizare pentru a men ine aroma la fel de puternic pentru fiecare folosire sau pentru a alterna aromele(completare). Lumnarea este produs n mai multe variante, toate utilizabile n aromaterapie: pentru mbunatatirea memoriei si ndepartarea senza iilor de nesiguran , confuzie este varianta cu ghimbir (culoare alb ), pentru relaxare cu lavand (violet), energizare( mandarine i flori de portocal-orange), mpotriva st rii de anxietate, cu esente de bergamotp, lavand , lemn de santal, antistress-lavanda, lemn de santal .a. Prezenta cercetare dore te s afle care sunt preferin ele, inten iile de cump rare i gradul de informare a consumatorilor de astfel de produse din Ia i i de asemeni sursele de informare i achizi ionare pe care le utilizeaz n prezent.

Principalele noastre obiective sunt: y y y y y y y y y Penetrarea unei pie e Problema de decizie Problema de cercetare Lansarea unui nou produs Testarea pie ei Evaluarea unei re ele de distribu ie Evaluarea caracteristicilor cerute de consumatori Stabilirea unei maniere viitoare de marketing Stabilirea pre ului la care ar fi posibil achizi ia produsului de c tre client
1

y y y y y y y y y y y y

FEAA sortimentul de lumnare parfumat cumparat frecven a de cump rare determinarea preferin elor consumatorilor n func ie de urm toarele atribute:calitate, pret, diversitate i miros identificarea locului de achizi ionare a lumn rii parfumate consumul n func ie de venit cantitatea cump rat volumul consumului motivele care stau la baza cump r rii determinarea gradului n care promovarea influen eaz achizi ionarea lumn rii parfumate; consumul n func ie de vrst identificarea vrstei consumatorilor de lumn ri parfumate ob inerea de informa ii privind categoria de venit lunar n care se ncadreaz indivizii n func ie de aceste obiective, ipotezele pot fi definite astfel:

y y

y y y y y y y y y

mai mult de 50 % din cump r torii i utilizatorii de lumn ri parfumate i doresc un produs calitativ superior, s n tos i natural. mai mult de 75% din cei ce achizi ioneaza lumn ri parfumate nu sunt informa i cu privire la caracteristicile produselor de pe pia , n principal cu privire la gradul de toxicitate al lumn rilor din parafin . peste 50 % din consumatori prefer achizi ionarea produsului din magazine de specialitate, acest lucru oferindu-le un grad mai mare de ncredere asupra calit ii sale. peste 50% din responden i consum lumn ri parfumate n situa ii de stres marea majoritate are o p rere bun n ceea ce prive te diversitatea sortimental calitatea influen eaz cump rarea produsului; pre ul influen eaz achizi ionarea produsului; volumul cump r rilor este influen at de volumul veniturilor; n cea mai mare m sur reclama TV influen eaz achizi ionarea sexul nu influen eaz ; profesia nu influen eaz . Variabilele sunt urm toarele: a) descriptive: vrsta, ocupa ia b) de baz : pre ul, preferin ele pentru sortimente, frecven a cump r rilor, venitul, inten ia de cump rare, cantitatea cumparat , locul de achizi ie.

FEAA Denumirea variabilei Vrsta Definirea conceptual Num rul de ani mplini i de la na tere pna n prezent Definirea operational ntre 18-30 ani ntre 31-45 ani Peste 45 ani Student Muncitor Personal specializat Personal cu studii superioare Patron Pensionar F r ocupa ie/ omer Ridicat Mediu Sc zut Lumn ri parfumate bio Lumn ri africane Lumn ri cu aromaterapie Lumn ri tip felicitare

Ocupa ia

Activitatea desf urat de o persoan ntr-una dintre ramurile muncii sociale

Pre ul

Suma pe care o plate te o persoan pentru achizi ionarea unui produs

Preferin ele pentru m rci

Sensibilitatea pe care o manifest cump r torul pentru un produs

Frecven a cump r rilor

Zilnic S pt mnal Numarul de cump r ri a produsului Lunar ntr-o unitate de timp Rar Foarte rar Totalitatea sumelor nete ncasate de o persoan n luna anterioar efectuarii cercet rii Ac iune planificat marcat de o anumit probabilitate Sub 3,5 mil ntre 3,5-7 mil Peste 7 mil Des Rar Ocazional Nici o bucat 1 bucat 2-3 buc ti mai mult de 3 buc ti Urban Rural
3

Venitul

Inten ia de cump rare

Cantitatea cumparat

Num rul de produse achizi ionate ntr-o perioad de timp

Domiciliu

Locul n care tr ie te persoana

FEAA III. Definirea colectivit ii cercetate, a unit ii de observare i a unit ii de sondaj Colectivitatea cercetata: totalitatea persoanelor din Ia i Unitatea de observare: individul Unitatea de sondaj: individul Alegerea metodei de recoltarea a informa iilor Aceast cercetare s-a desf urat n perioada 25 martie 2011 27 martie 2011, n intervalul de ore 1100 1400. Pentru aceast cercetare am folosit ca instrument de culegere a datelor un chestionar de tip structurat, la care raspunsurile au fost consemnate prin autonregistrare de la fiecare individ, folosindu-se ca mod de comunicare tipul fa n fa . Chestionarele au fost distribuite n rndul prietenilor, colegilor de facultate, precum i n rndul persoanelor care ocup diverse func ii la locul de munc . V. Elaborarea chestionarului Chestionarul reprezint instrumentul de culegere a datelor de care depinde reu ita cercet rii. La realizarea lui s-a inut cont de scopul cercet rii, de principalele obiective, s-au folosit ntreb ri deschise, nchise i mixte, ntreb ri de opinie etc. Bun ziua! M numesc.., sunt student laFEAA. Realizez un studiu despre comportamentul consumatorilor vizavi de produsul lumnarea parfumat . Sunteti dispus( ) s -mi acorda i cteva minute pentru realizarea acestei cercet ri. IV.

1. Sunte i consumator de lumn ri parfumate? 1. Da 2. Nu (dac nu, chestionarul nu se aplic ) 2. Prefera i lumn ri parfumate romne ti mai mult dect cele din import? 1. Prefer 2. Nu prefer 9.Nu tiu A i consumat urm toarele tipuri de lumn ri parfumate? Cel mai des 3 4 5 6 Lumn ri parfumate bio Lumn ri africane Lumn ri cu aromaterapie Lumn ri tip felicitare 1 1 1 1 Des 2 2 2 2 Indiferent 3 3 3 3 Rar 4 4 4 4 Foarte rar 5 5 5 5

FEAA Cum aprecia i urm toarele aspecte referitor la lumnarea parfumat produs in Romania? Foarte Foarte Favorabil Indiferent Nefavorabil favorabil nefavorabil 7 Calitate 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 8 Pre 1 9 Diversitatea 1 sortimentalor

n ce masur sunte i de acord cu urm toarele afirma ii: Acord Acord total Lumnarea parfumat romneasc are 10 un pre mai accesibil dect cea din import 1 2 Dezacord total 5

Indiferent 3

Dezacord 4

Nu tiu 9

Lumnarea 1 2 3 4 5 parfumat romneasc se 11 ridic calitativ la nivelul celei din import Diversitatea 1 2 3 4 5 aromelor lumn rilor parfumate 12 romne ti acoper cerin ele consumatorului romn 13. Ave i tendin a de a consuma lumn ri parfumate n situa ii de stres? 1. Des 2. Ocazional 3. Rar 9.Nu tiu

FEAA 14. Ce cantitate de lumnari parfumate consuma i lunar? 1. 0 buc 2. 1-3 buc 3. mai mult de 3 9.Nu tiu Care este ordinea urm torilor indicatori de care tine i seama atunci cnd cump ra i lumn ri parfumate? 1 2 3 4 15 Pre 1 2 3 4 16 Calitate 1 2 3 4 17 Ambalaj 1 2 3 4 18 Publicitate 1 2 3 4

19. Distribui i 100 de puncte urmatoarelor caracteristici de care tine i seama cnd cump ra i lumn ri parfumate? 1. aroma ................ 2. aspect ................ 3. firma produc toare .............. 20. Dintre urm toarele m rci de lumn ri parfumate romne ti, dvs. pe care o prefera i? 1. lumn ri de aromaterapie 2. lumn ri tip felicitare 3. lumn ri parfumate bio 4. lumn ri neparfumate 21. Ce arome de lumn ri parfumate a i dori s g si i pe pia a romneasc ? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................9.Nu tiu 22. Sex: 1.M 2. F 23. Vrsta: 1. 18-30 2. 31-45 3. peste 45 ani 24. Ocupa ie: 1. student 2. muncitor 3. personal specializat 4. personal cu studii superioare 5.patron 6. pensionar 7. f r ocupa ie/ omer 8. alte......................... 25. Venitul dvs.: 1. sub 3,5 mil 2. 3,5-7 mil 3. peste 7 mil 26. Domiciliul: 1. urban 2. rural

V mul umim!
6

FEAA CODIFICAREA i CENTRALIZAREA DATELOR

Nr. ntrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Cod 1 25 21 5 10 9 5 9 10 7 10 10 6 11 11 11 11 14 10 2 vanilie 21 12 11 10 26

Cod 2 5 9 14 7 7 4 10 5 9 8 6 3 10 14 10 10 10

Cod 3

Cod 4

Cod 5

Cod 6

Cod 7

Cod 8

Cod 9

2 2 4 8 8 9 5 5 10 10 5 5 5

8 21 6 21 6 10 3 2 8 7

3 5 5 1 2 1 1 4 5

4 4 4 4 2 26

10 5 9 7 5 13 2 specifice pentru relaxare 9 14 5 13 4 4 3 7

FEAA VI. Determinarea marimii esantionului si a metodei de esantionare Restric ii de ordin statistic: probabilitatea de garantare a rezultatele este de 95%; - eroarea limit acceptabil este de 3% ( w = 3%); - probabilitatea ca variabila cercetat s posede sau nu caracteristic este de 0,5 (p=0,5); - t = 1,96 (t este o variabil care se ia din tabelul statistic aferent reparti iei Student) n= = =1067 persoane

Calculand indicele de sondaj, Is = = =0,00065, rezult c sondajul este neexhaustiv, deoarece Is < 1/7. (n=m rimea e antionului, 1067; N=colectivitatea cercetat , 1650000). Nneexh = = 1053,54 ~ 1054persoane, a adar m rimea e antionului este de 1054 de persoane Stabilirea metodei de e antionare Se construie te cu ajutorul metodei de e antionare simpla aleatoare, fiecare individ (peste 18 ani), avnd posibilitatea de a fi inclus n e antion. Nu se impune nici o restric ie prealabil , n afara celei ca persoanele chestionate s aiba peste 18 deoarece ntruct exist o mai mare capacitate de a n elege chestionarul. Metoda permite ob inerea unui e antion care tinde s aib o reparti ie a caracteristicilor studiate similare cu cea existent n cadrul colectivit ii. VII. Culegerea informa iilor n vederea culegerii informa iilor au fost distribuite 30 de chestionare n rndul prietenilor, colegilor de facultate, precum i n rndul persoanelor care ocup diverse func ii la locul de munc . Durata de completare a chestionarului a fost stabilit n func ie de timpul necesar fiec rui respondent, n medie 15 minute. Dup completarea chestionarului de c tre persoane, acestea au fost culese i s-a trecut la centralizarea i analiza datelor. Perioada de cercetare a fost de 25 martie 2011 27 martie 2011, n intervalul de ore 11001400. VIII. Prelucrarea informa iilor !!! Datorita faptului ca 5 persoane au raspuns ca nu consuma lumn ri parfumate, toate calculele ce urmeza se vor raporta la 25 de persoane. n vederea prelucr rii datelor vom aplica un num r de 5 scale care s ne ajute s identific m ceea ce conteaz mai mult pentru un consumator de lumn ri parfumate, precum i alte elemente ce pot influen a consumul de lumn ri parfumate, cum ar fi venitul, vrsta, sexul, ocupatia, etc. a. Scala aprecierilor consumatorilor (Diferentiala semantic ) aplicat ntrebarilor 7,8,9
8

Aprecieri referitoare la Calitate Pre Diversitate sortimental

FEAA 5 Foarte favorabil 9 5 9

4 Favorabil 10 5 9

3 Indiferent 4 10 8

2 Nefavorabil 6 8 3

1 Foarte nefavorabil 1 2 1

Aprecierile medii se calculeaz astfel: Pentru calitate: Pentru pre : Pentru diversitate: =4,4 =3,72 =4,48

A adar, lumnarea parfumat se bucur de aprecieri bune n ceea ce prive te diversitatea sortimental , ceea ce nu nseamn c nu se mai pot aduce mbun t iri, n sensul nout ii, aprecieri favorabile n privin a calit ii, i ceva mai reduse la pre , probabil datorit veniturilor mai reduse. b) Scala lui Likert aplicat ntrebarilor 10,11,12 +2 -2 +1 0 -1 Criterii de Dezaord Acord total Acord Indiferent Dezacord apreciere total 1.Lumnarea parfumat romneasc are un 10 8 9 2 1 pre mai accesibil dect cea din import 2.Lumnarea parfumat romneasc se 7 6 5 8 4 ridica calitativ la nivelul celei din import 3.Diversitatea aromelor lumn rilor parfumate 10 3 5 7 5 romnesti acoper cerin ele consumatorului romn
9

FEAA C1= C2= C1= =0,8 =0,66 =0,2

n urma acestor 3 evaluari se poate calcula un nivel global al aprecierii produsului prin intermediul unei medii aritmetice simple a celor 3 scoruri calculate mai sus: G= =0,55 Acasta valoare ne indica faptul c produsul lumn ri parfumate se bucura de o magine favorabil , mai ales n ceea ce prive te pre ul i diversitatea sortimental , ns n ceea ce prive te calitatea, mai pot fi aduse mbunata iri cu scopul de a satisface gusturile ct mai multor indivizi. VIII. Elaborarea concluziilor n urma acestei cercetari se poate observa c majoritatea persoanelor consum lumnarea parfumat , n special cea romneasc , cu vrste cuprinse n segmentul 31-45 de ani i cu venituri ntre 3,5-7 milioane. Referitor la caracteristicile i atributele produsului se poate observa c pentru consumatori conteaz cel mai mult pre ul, apoi calitatea i aroma, urmate de ambalaj i reclama. n ceea ce prive te diversitatea sortimental cea mai mare parte dintre responden i sunt de parere c aceasta acoper , n mare, cerin ele consumatorului romn, nsa chiar daca 4 persoane din cele 30 consumatoare de lumn ri parfumate au propus noi arome (vanilie i arome specifice pentru relaxare), aceasta nu nseamna c trebuie s las m sortimentele a a cum sunt acum, astfel trebuie ca n permanen a s anticip m nevoile oamenilor. .

10