Sunteți pe pagina 1din 2

Oferta turistica poate fi definita in urmatoarele moduri: I.

Totalitatea elementelor turistice sau a atractiilor care pot motiva deplasarea turistilor si a elementelor destinate sa le valorifice, sa satisfaca cererea. II. Ansamblul atractiilor naturale si istorice care pot determina vizitarea anumitor zone de catre turisti impreuna cu capacitatea organizatorica a retelei de a satisface in anumite conditii, cererea populatiei. Oferta turistica este sustinuta de urmatorii determinanti: teritoriul, sectorul tertiar si baza tehnico-materiala. Teritoriul reprezinta elementul determinant al ofertei intrucat se constituie ca suport al acesteia. Din punct de vedere turistic teritoriul poate fi apreciat cantitativ prin capacitatea optima de primire a teritoriului si calitativ prin gradul de atractivitate. Sectorul tertiar este un element determinant al ofertei intrucat grupeaza activitati de prestari de servicii care se constituie in factori pentru dezvoltarea ofertei. Baza tehnico-materiala cuprinde echipamentul turistic sau capacitatea de productie a ofertei care impreuna cu forta de munca creeaza conditiile necesare desfasurarii activitatii turistice. Componente ale ofertei: 1.Elemente de atractivitate, includ elementele naturale si elementele antropice. In cadrul elementelor naturale enumeram: peisajul, flora si fauna. Elementele antropice: monumentele istorice si de arta, religia, obiectivele economice. 2.Elemente functionale compuse din acele echipamente si servicii care fac posibila productia si pun in valoare atractivitatea. Particularitatile ofertei turistice: 1. Oferta turistica se caracterizeaza prin limite de ordin temporal stabilite in functie de conditiile minime pe care trebuie sa le intruneasca resursele naturale pentru a putea fi acceptate intr-o perioada din an. 2. Creterea diversificat 3. Oferta turistica este complexa si eterogena cuprinzand elemente atractive, dar si elemente functionale care fac posibila desfasurarea productiei. 4. In cuprinsul ofertei exista posibilitatea inlocuirii unui tip de oferta cu altul complementar satisfacand motivatii ce se pot substitui una pe alta. 5. Oferta turistica este rigida, ea nu poate fi deplasata, nu se poate stoca, iar oferta nevalorificata intr-o perioada echivaleaza cu diminuarea coeficientului de utilizare a bazei tehnico-materiale. Oferta turistica este rigida intrucat nu este posibila

adaptarea sa permanenta la variatiile calitative de tip sezonier ale cererii turistice si la variatiile calitative ale cererii, determinate de diversificarea motivatiilor. Oferta turistica se manifesta si independent de productia turistica in timp ce productia nu se poate realiza in afara ofertei. Structura ofertei turistice nu coincide intotdeauna cu structura productiei. Ofeta turistica exista atata timp cat exista elementele care o compun, pe cand productia turistica exista numai atunci cand se manifesta consumul efectiv. Productia turistica o definim ca ansamblul de servicii care folosesc ECHIPAMENTE de productie si forta de munca si se materializeaza intr-un consum efectiv in cadrul unei ambiante specifice. Intre productia turistica si oferta turistica exista raporturi care SUNT diferite de relatia oferta-productie pe piata bunurilor de consum. Productia turistica este cel mult egala cu oferta.