Sunteți pe pagina 1din 38

C U P R I N S

CAPITOLUL 1. PRELUCRAREA PIESEI BRAT-SUPORT PORTFILIERA PE MASINI-UNELTE CONVENTIONALE

PAG.

NR.

1.1. Funcţionalitatea piesei

 

1.2. Descrierea piesei

 

1.3. Alegerea materialului

 

1.4. Alegerea semifabricatului

 

1.5. Calculul adaosului de prelucrare

 

1.6.Tehnologia de execuţie a piesei

 

1.7. Descrierea procesului tehnologic

 

1.8. Maşina unealtă

 

1.9. Calculul regimului de aşchiere

 

1.10.Normarea tehnică

 

1.11.Calculul timpului operativ.

 

1.1. Functionalitatea piesei

Piesa „Braţ suport portfilieră” este o piesă de rotaţie, obţinută prin strunjire în cazul majorităţii suprafeţelor. Piesa face parte din construcţia portfilierei, utilizate în operaţiile de filetare manuală pe banc sau pe strung, cu fixarea piesei

în menghină, respectiv universalul strungului. „Braţ suport portfilieră” face parte

din categoria organelor de maşini având rolul de a transmite mişcarea de rotaţie

a sculei în cadrul operaţiilor de filetare. De asemenea portfliera este în

construcţie demontabilă, făcând parte din accesoriile de bază a strungarului sau lăcătuşului.

1.2. Descrierea piesei

Din desenul de execuţie a piesei şi datele înscrise în indicator, se observă că piesa „Braţ suport portfilieră” este o piesă de rotaţie, se execută prin strunjire dintr-un semifabricat laminat din oţel OL 37. Piesa are o formă constructivă alcătuită dintr-o succesiune de cilindri. Este suficientă o singură proiecţie, reprezentată printr–o vedere principală pentru a înţelege forma şi dimensiunile acesteia.

Forma constructivă – tehnologică este compusă din:

- un cilindru cu diametrul Ø9,5 mm, pe o lungime de 7 mm;

- un trunchi de con cu diametrele bazelor Ø8 şi Ø10, pe o lungime de 37 mm;

- un cilindru cu diametrul Ø10, striat, pe o lungime de 53 mm;

- un filet M8, pas normal, la ambele capete, cu degajare filet. Piesa se înscrie în clasa de execuţie mijlocie. În timpul prelucrării la astfel

de piese trebuie îndeplinită condiţia de coaxialitate a suprafeţelor cilindrice. Fiind vorba de o piesă de rotaţie se foloseşte o singură suprafaţă de cotare, ceea

ce simplifică executarea piesei.

În concluzie piesa „Braţ suport portfilieră” este tehnologică şi nu ridică probleme de execuţie.

1.3 ALEGEREA MATERIALULUI

Materialul piesei „Braţ suport portfilieră” este OL 37, care este un oţel de uz general destinat fabricării pieselor supuse la eforturi moderate. Notarea mărcilor de oţel de uz general se face prin simbolul OL (oţel laminat) urmat de două cifre care reprezintă valoarea rezistenţei minime de rupere la tracţiune exprimate în kgf/mm 2 . Oţelul OL 37 este un oţel de uz general cu rezistenţa minimă la rupere la tracţiune de 360 N/mm 2 (37 kgf/mm 2 ), din clasa de calitate 2.

a) Compoziţia chimică a materialului

Conform STAS 500/2 – 80, compoziţia chimică a oţelului OL 37 este indicată în tabelul următor:

Marca

Clasa de

 

Compoziţia chimică % max.

   

oţelului

calitate

 

C

   

Mn

 

P

 

S

Gradul de

OL 37

2

Pe oţel

 

Pe

Pe oţel

 

Pe

 

Pe oţel

Pe

Pe oţel

 

Pe

dezvoltare

lichid

produs

lichid

produs

lichid

produs

lichid

produs

 

0,18

 

0,22

0,80

0,85

 

0,050

0,055

0,050

 

0,055

-

 

a)

 

Caracteristici

 

mecanice

şi

tehnologice

(conform

STAS

500/2 – 86)

 
   

Limita de

Rezistenţa la

 

Alungirea la

 

Diametrul dornului la

Rezistenţa

 

Energia de rupere

Marca

Clasa de

curgere

   

rupere

 
     

KCU

J/cm 2

     

oţelului

calitate

R

p0,2

tracţiune R m [N/mm 2 ]

A

îndoirea la rece la 180°

Temperatura

RV

 

[N/mm 2 ]

[%]

 

°C

J

OL 37

2

 

240

360 – 440

 

25

1,50

 

69

 

+20

27

1.4 Alegerea semifabricatului

Semifabricatul este o bucată de material sau o piesă brută care a suferit o serie de prelucrări mecanice sau tehnice, dar care necesită în continuare alte prelucrări pentru a deveni o piesă finită. Piesa finită rezultă în urma prelucrării semifabricatului cu respectarea tuturor condiţiilor impuse prin desenul de execuţie (formă, dimensiune, toleranţă, calitatea suprafeţelor). Semifabricatul supus prelucrării prin aşchiere are una sau mai multe dimensiuni mai mari decât al piesei finite.

Surplusul de material care trebuie îndepărtat de pe suprafaţa semifabricatului poartă denumirea de adaos de prelucrare. Un semifabricat bun are cât mai multe suprafeţe identice cu ale piesei finite, iar adaosul de prelucrare este redus la minimum. Principalele tipuri de semifabricate folosite la prelucrarea prin aşchiere sunt:

- bucăţi debitate din produse laminate (bare, profile, sârme);

- piese brute obţinute prin turnare;

- piese brute forjate liber;

- piese brute forjate în matriţă (matriţate);

- produse trase la rece.

Din semifabricatele enumerate, unele sunt caracterizate de o precizie ridicată, cum ar fi cele matriţate, cele presate, din pulberi şi cele turnate (în special cele turnate sub presiune).

Alegerea unui anumit tip de semifabricat este legată de seria de fabricaţie. Semifabricatele turnate sau matriţate nu pot fi folosite decât atunci când numărul pieselor de acelaşi tip prelucrat este mare.

În cazul piesei „Braţ suport portfilieră” unde avem o producţie individuală vom alege ca semifabricat bară laminată Ø10.

1.5. CALCULUL ADAOSULUI DE PRELUCRARE

Adaosul de prelucrare este surplusul de material care trebuie îndepărtat de pe suprafaţa semifabricatului.

Mărimea adaosului de prelucrare prevăzut pe suprafaţa semifabricatului ce urmează a se prelucra prin aşchiere nu este întâmplătoare. Dacă adaosul este prea mic se poate întâmpla ca neregularităţi, oxizi şi crustele dure existente pe suprafaţa semifabricatului să nu se înlăture scule aşchietoare. Dacă dimpotrivă, adaosul de prelucrare este prea mare atunci, consumă în plus energie, material, timp şi scule aşchietoare şi scula va rezulta la un preţ mai mare.

Ca regulă generală, adaosul de prelucrare trebuie să aibă valoarea determinată cu formula:

în care:

să aibă valoarea determinată cu formula: în care: = +S+ρ+ε - înălţimea neregularităţilor suprafeţei

=

să aibă valoarea determinată cu formula: în care: = +S+ρ+ε - înălţimea neregularităţilor suprafeţei care

+S+ρ+ε

aibă valoarea determinată cu formula: în care: = +S+ρ+ε - înălţimea neregularităţilor suprafeţei care se

- înălţimea neregularităţilor suprafeţei care se prelucrează;

S - grosimea stratului degradat;

ρ - valoarea abaterilor spaţiale; ε - erorile de aşezare. Ţinând seama de faptul că o suprafaţă de obicei necesită mai multe operaţii succesive de prelucrare, adaosurile de prelucrare pot fi:

- totale, reprezentând stratul de material necesar pentru efectuarea tuturor operaţiilor de prelucrare mecanică pe suprafaţa semifabricatului până la obţinerea piesei finite.

- intermediare, reprezentând stratul de material ce se îndepărtează la o singură operaţie. Dacă o piesă este realizată prin următoarele operaţii: strunire de degroşare, strunjire de finisare şi rectificare, adaosul de prelucrare total va fi o sumă a adaosurilor intermediare:

prelucrare total va fi o sumă a adaosurilor intermediare: = + + + După modul de

=

prelucrare total va fi o sumă a adaosurilor intermediare: = + + + După modul de

+

total va fi o sumă a adaosurilor intermediare: = + + + După modul de dispunere

+

total va fi o sumă a adaosurilor intermediare: = + + + După modul de dispunere

+

total va fi o sumă a adaosurilor intermediare: = + + + După modul de dispunere

După modul de dispunere adaosurile de prelucrare pot fi:

a) simetrice, fiind prevăzute pe suprafeţele exterioare de rotaţie şi sunt raportate la diametrul suprafeţei:

b)

 
  =

=

unde:

exterioare de rotaţie şi sunt raportate la diametrul suprafeţei: b)   = unde: -diametrul semifabricatului;

-diametrul semifabricatului;prevăzute pe suprafeţele exterioare de rotaţie şi sunt raportate la diametrul suprafeţei: b)   = unde:

-diametrul piesei finite;c) asimetrice, fiind prevăzute numai pe una din suprafeţe sau având valori diferite pe suprafeţe

c) asimetrice, fiind prevăzute numai pe una din suprafeţe sau având valori

diferite pe suprafeţe opuse.

Calculul adaosurilor de prelucrare Adaosul total (pe lungime):

=adaosurilor de prelucrare Adaosul total (pe lungime): unde: , - lungimea semifabricatului, - lungimea piesei

unde:

,
,
de prelucrare Adaosul total (pe lungime): = unde: , - lungimea semifabricatului, - lungimea piesei finite,
de prelucrare Adaosul total (pe lungime): = unde: , - lungimea semifabricatului, - lungimea piesei finite,
de prelucrare Adaosul total (pe lungime): = unde: , - lungimea semifabricatului, - lungimea piesei finite,

- lungimea semifabricatului,

- lungimea piesei finite,

= 94 mm

= 90 mmlungimea semifabricatului, - lungimea piesei finite, = 94 mm =94-90= 4 [mm] Adaosurile de prelucrare (intermediare,

semifabricatului, - lungimea piesei finite, = 94 mm = 90 mm =94-90= 4 [mm] Adaosurile de

=94-90= 4 [mm]

Adaosurile de prelucrare (intermediare, simetrice) sunt:

= = =1 [mm]

=

= = =1 [mm]

=

=1 [mm]

=1 [mm]

= = =0.25 [mm]

=

= = =0.25 [mm]

=

= = =0.25 [mm]

=0.25 [mm]

Adaosul total simetric

= =1 [mm] = = =0.25 [mm] Adaosul total simetric = = unde: -diametrul semifabricatului; -

=

==1 [mm] = = =0.25 [mm] Adaosul total simetric = unde: -diametrul semifabricatului; - diametrul piesei

unde:

= = =0.25 [mm] Adaosul total simetric = = unde: -diametrul semifabricatului; - diametrul piesei finite;

-diametrul semifabricatului;

- diametrul piesei finite;

= = =0.25 [mm] Adaosul total simetric = = unde: -diametrul semifabricatului; - diametrul piesei finite;

=1 [mm]

1.6.TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A PIESEI

Procesul tehnologic este procesul care cuprinde totalitatea operaţiilor succesive de prelucrare la care este supusă materia primă până la obţinerea produsului finit. Operaţia este acea parte a procesului tehnologic efectuată de un muncitor sau de o echipă de muncitori la un loc de muncă cu utilajele şi uneltele necesare cu scopul modificării proprietăţilor fizico – chimice a formei şi dimensiunilor, netezimii şi aspectului suprafeţelor semifabricatului supus prelucrării. Operaţia este compusă din una sau mai multe faze. Faza este o parte a operaţiei tehnologice care se realizează într-o aşezare şi poziţia piesei de prelucrat cu aceleaşi unelte de lucru şi acelaşi regim de aşchiere. Stratul de material care trebuie înlăturat de pe suprafaţa piesei corespunzătoare unei faze poate fi îndepărtat în una sau mai multe treceri ale sculei.

Trecerea este o parte a fazei care se repetă de mai multe ori, păstrează neschimbată scula şi regimul de aşchiere. În timpul fazelor de lucru se execută mânuirea reprezentând totalitatea mişcărilor efectuate de către muncitor în timpul lucrului. Procesul tehnologic depinde de tipul de producţie sau de fabricaţie, astfel încât în cazul unei producţii de serie mare sau masă, se utilizează metodele cele mai productive prin utilizarea utilajelor cu caracter specializat sau automatizat şi SDV – urilor speciale.

În cazul piesei „Braţ suport portfilieră” avem o producţie de unicate sau individuală şi se utilizează maşini – unelte şi SDV – uri cu caracter universal.

Sn 400

Panza deferastrau

 

Subler

Regim de aşchiere

1

0.4

600

Norma de timp

0.12

0.32

   

Nr. desen :1

 

mm Adâncimea de aşchiere[t],

Avansul [s], mm

Turaţia [n], rot/min

   

Timp de bază

[tb], min

min Timp auxiliar[ta],

Rugozitateasuprafeţei

MaşinaUnealtă

Scula

Dispozitiv

S.D.V.

     
 
    Debitare 4 mm 1
 

Debitare

4 mm

1

Denumirea operaţiei

Adaos de prelucrare

Numărul de treceri ale sculei

Sn400

Cutit de strung

Universal

Subler

Regim de aşchiere

1

0.4

800

Norma de timp

 

0.05

0.33

   

Nr. desen :2

 

mm Adâncimea de aşchiere[t],

Avansul [s], mm

Turaţia [n], rot/min

 
   

Timp de bază

[tb], min

min Timp auxiliar[ta],

Rugozitateasuprafeţei

MaşinaUnealtă

Scula

Dispozitiv

S.D.V.

     
 
    Strunjire cilindrica Ø9.5×10mm 0.25 1
 

Strunjire cilindrica Ø9.5×10mm

0.25

1

Denumirea operaţiei

Adaos de prelucrare

Numărul de treceri ale sculei

Sn 400

Cutit de strung

Universal

Subler

Regim de aşchiere

1

0.4

600

Norma de timp

 

0.12

0.32

   

Nr. desen :3

 

mm Adâncimea de aşchiere[t],

Avansul [s], mm

Turaţia [n], rot/min

 
     

Timp de bază

[tb], min

min Timp auxiliar[ta],

Rugozitateasuprafeţei

MaşinaUnealtă

Scula

Dispozitiv

S.D.V.

     
 
    Strunjire conica exterioara la Ø10-Ø8 L=27mm 1 1
 

Strunjire conica exterioara la Ø10-Ø8 L=27mm

1

1

Denumirea operaţiei

Adaos de prelucrare

Numărul de treceri ale sculei

Cutit de strung

Regim de aşchiere

Nr. desen :4

0.4

800

Sn 400

Norma de timp

0.3

0.03

1

Subler

Universal

Avansul [s], mm

Turaţia [n], rot/min

mm Adâncimea de aşchiere[t],

Timp de bază

min Timp auxiliar[ta],

[tb], min

Rugozitateasuprafeţei

MaşinaUnealtă

Scula

Dispozitiv

S.D.V.

Strunjire cilindrica la Ø8×7

0.75

1

a ], [t b ], min Rugozitateasuprafeţei MaşinaUnealtă Scula Dispozitiv S.D.V. Strunjire cilindrica la Ø8×7 0.75
Denumirea operaţiei Adaos de prelucrare Numărul de treceri ale sculei

Denumirea operaţiei

Adaos de prelucrare

Numărul de treceri ale sculei

Sn 400

Cutit de strung

Universal

Subler

Regim de aşchiere

1

0.4

800

Norma de timp

 

0.01

0.33

   

Nr. desen :5

 

mm Adâncimea de aşchiere[t],

Avansul [s], mm

Turaţia [n], rot/min

 
     

Timp de bază

[tb], min

min Timp auxiliar[ta],

Rugozitateasuprafeţei

MaşinaUnealtă

Scula

Dispozitiv

S.D.V.

     
 
    Strunjire conica la R 1 la Ø8 1 1
 

Strunjire conica la R1 la Ø8

1

1

 

Denumirea operaţiei

Adaos de prelucrare

Numărul de treceri ale sculei

Sn 400

Cutit de strung

Universal

Subler

Regim de aşchiere

1

0.4

600

Norma de timp

 

0.02

0.24

   

Nr. desen :6

 

mm Adâncimea de aşchiere[t],

Avansul [s], mm

Turaţia [n], rot/min

 
     

Timp de bază

[tb], min

min Timp auxiliar[ta],

Rugozitateasuprafeţei

MaşinaUnealtă

Scula

Dispozitiv

S.D.V.

     
 
    Tesire 1.5×45˚ 0.75 1
 

Tesire 1.5×45˚

0.75

1

Denumirea operaţiei

Adaos de prelucrare

Numărul de treceri ale sculei

Sn 400

Cutit de strung

Universal

Subler

Regim de aşchiere

1

0.4

800

Norma de timp

 

0.03

0.28

   

Nr. desen :7

 

mm Adâncimea de aşchiere[t],

Avansul [s], mm

Turaţia [n], rot/min

 
     

Timp de bază

[tb], min

min Timp auxiliar[ta],

Rugozitateasuprafeţei

MaşinaUnealtă

Scula

Dispozitiv

S.D.V.

     
 
    Strunjire degajare filet M8 1 1
 

Strunjire degajare filet M8

1

1

 

Denumirea operaţiei

Adaos de prelucrare

Numărul de treceri ale sculei

Sn 400

Cutit filetat

Universal

Subler

Regim de aşchiere

1

0.4

800

Norma de timp

 

0.03

0.21

   

Nr. desen :8

 

mm Adâncimea de aşchiere[t],

Avansul [s], mm

Turaţia [n], rot/min

 
     

Timp de bază

[tb], min

min Timp auxiliar[ta],

Rugozitateasuprafeţei

MaşinaUnealtă

Scula

Dispozitiv

S.D.V.

     
 
    Filetare filet M8 1 1
 

Filetare filet M8

1

1

Denumirea operaţiei

Adaos de prelucrare

Numărul de treceri ale sculei

Sn 400

Cutit de retezat

Universal

Subler

Regim de aşchiere

3

0.4

600

Norma de timp

0.03

0.21

   

Nr. desen :9

 

mm Adâncimea de aşchiere[t],

Avansul [s], mm

Turaţia [n], rot/min

     

Timp de bază

[tb], min

min Timp auxiliar[ta],

Rugozitateasuprafeţei

MaşinaUnealtă

Scula

Dispozitiv

S.D.V.

     
 
    Retezat la 90 mm 1 1
 

Retezat la 90 mm

1

1

Denumirea operaţiei

Adaos de prelucrare

Numărul de treceri ale sculei

Sn 400

Cutit de strung

Universal

Subler

Regim de aşchiere

1

0.4

600

Norma de timp

0.02

0.22

   

Nr. desen :10

 

mm Adâncimea de aşchiere[t],

Avansul [s], mm

Turaţia [n], rot/min

     

Timp de bază

[tb], min

min Timp auxiliar[ta],

Rugozitateasuprafeţei

MaşinaUnealtă

Scula

Dispozitiv

S.D.V.

     
 
    Strunjire sferica la Ø10 1 1
 

Strunjire sferica la Ø10

1

1

Denumirea operaţiei

Adaos de prelucrare

Numărul de treceri ale sculei

Sn 400

Randalina

Universal

Subler

Regim de aşchiere

1

0.4

600

Norma de timp

 

0.24

0.41

   

Nr. desen :11

 

mm Adâncimea de aşchiere[t],

Avansul [s], mm

Turaţia [n], rot/min

 
       

Timp de bază

[tb], min

min Timp auxiliar[ta],

Rugozitateasuprafeţei

MaşinaUnealtă

Scula

Dispozitiv

S.D.V.

     
 
    Striat incrucisat Ø10×53 mm 0.7 1
 

Striat incrucisat Ø10×53 mm

0.7

1

Denumirea operaţiei

Adaos de prelucrare

Numărul de treceri ale sculei

1.8. Maşina – unealtă

Strungul SNB 400 este un strung de mărime mijlocie iar prelucrările pe acest strung au un caracter universal, putându-se efectua toate operaţiile de strunjire şi filetare. Turaţiile axului principal se pot schimba cu ajutorul a două manete, un ghidaj, pe partea laterală a batiului permite instalarea şablonului sau a unei piese etalon pentru cazul când strungul este dotat cu dispozitiv hidraulic de copiere. Strungul SNB 400 se execută în patru variante care se deosebesc prin distanţa dintre vârfuri. La acest tip de strung este posibilă montarea unui portcuţit pe sania transversală permiţând-ui prelucrarea unei piese cu două cuţite în acelaşi timp contribuind astfel la mărirea productivităţii.

Caracteristicile tehnice (dimensiuni liniare în mm):

- distanţa între vârfuri: 750; 1000; 1500; 2000;

- înălţimea vârfurilor: 200;

- distanţa maximă de strunjire: 400 deasupra ghidajelor;

- diametrul maxim de prelucrare: 210 deasupra saniei;

- conul alezajului axului principal: Morse nr. 6;

- pasul şurubului conducător: 12;

- numărul de turaţii distincte ale arborelui principal: 22;

- turaţia minimă şi maximă a axului principal: 12 … 1500.

- turaţiile strungului normal SNB 400: 12, 15, 19, 24, 30, 38, 46, 58, 76, 96, 120, 150, 185, 230, 305, 380, 480,600, 800, 955, 1200, 1500.

- puterea/ turaţia motorului principal: 7,5 Kw/1000 rot/min;

- puterea/turaţia motorului deplasări rapide: 1,1 Kw/1500 rot/min;

- avansurile longitudinale minime şi maxime: 0,046 – 3,52 mm/rot;

- cursa maximă a căruciorului: 650, 900, 1400, 1900;

- unghiul de rotire a saniei portcuţit:

- pasul şurubului saniei transversale: 5.

± 45

;

1.9. Calculul regimului de aşchiere

a) Generalităţi Principalele elemente ale regimului de aşchiere sunt: adâncimea de aşchiere, avansul, viteza de aşchiere.

1. Adâncimea de aşchiere se notează cu litera „t” şi reprezintă

grosimea stratului de material din adaosul de prelucrare care se îndepărtează de

pe suprafaţa semifabricatului la trecerea sculei aşchietoare. Se măsoară în mm.

2. Avansul „s” reprezintă mărimea deplasării pe care o execută scula

(în cazul strungului) în scopul îndepărtării unui nou strat de pe suprafaţa piesei. Se măsoară în mm/rot. Avansul se alege cât mai mare pentru o productivitate mare de aşchiere (degroşare) şi cât mai mic pentru obţinerea unei calităţi bune a suprafeţei prelucrate (finisare).

3. Viteza de aşchiere „v” este viteza relativă a tăişului sculei faţă de

piesă în timpul executării mişcării principale de aşchiere. Se măsoară în m/min (

, unde: D este diametrul piesei şi n turaţia acesteia). Când se recomandă

o anumită viteză de aşchiere trebuie reglată maşina – unealtă se determină

turaţia n (

Dn

1000

v =

1000 v

D

).

n =

Din şirul de valori al turaţiilor maşinii se alege valoarea imediat inferioară a mărimii calculate. Cu această valoare se va calcula o valoare reală a vitezei:

v real

D n

=

real

1000

b) Regimul de aşchiere

Avansurile la strunjirea de degroşare longitudinale

Diametrul în

 

La adâncimile de tăiere în mm

 

2

3

4

5

6

 

7 8

mm

 

Avansurile în mm/rot

 

Până la 30…

0.4-0.6

0.4-0.7

-

-

-

 

- -

30-40

0.4-0.75

0.4-0.8

0.4-0.8

0.4-0.8

-

 

- -

41-60

0.5-0.80

0.5-1.0

0.5-1.4

0.5-1.3

-

 

- -

61-80

0.5-0.90

0.5-1.2

0.6-1.5

0.6-1.6

0.6-1.6

 

- -

81-100

0.5-1.0

0.5-1.3

0.7-1.7

0.8-1.8

0.8-1.8

1.0-1.9

1.0-2.1

101-150

0.5-1.10

0.5-1.4

0.8-2.0

0.9-2.4

1.0-2.6

1.0-2.7

1.0-2.8

151-200

0.5-1.20

0.5-1.5

0.8-2.0

0.9-2.4

1.0-3.0

1.0-3.1

1.0-3.2

Peste 200…

05.1.20

0.5-1.5

0.8-2.0

0.9-2.5

1.0-3.0

1.0-3.2

1.0-3.3

VITEZE DE AŞCHIERE LA STRUNJIRE, ÎN MM/MIN

Materialul

 

de

Materialul cuţitului

 
 

Oţel rapid

 

Plăcuţă

 

prelucrat

 

Oţel de scule

Degras

Finiş

Degras

Finiş

Degras

Finiş

Oţel

n

16

24

26

40

130

180

=40kgf/mm 2

Oţel

n

10

15

17

25

90

120

=40kgf/mm 2

Oţel de scule

 

-

-

10

15

30

45

Fontă

12

18

20

30

75

110

Cupru

30

45

50

75

250

350

Aluminiu

100

150

200

300

1000

1500

Debitare la 94 mm

n=

150 200 300 1000 1500 Debitare la 94 mm n= =636 rot./min Adopt n= 600 rot./min

=636 rot./min Adopt n= 600 rot./min

Debitare la 94 mm n= =636 rot./min Adopt n= 600 rot./min = =18 m/min. Strunjire cilindrică

=

Debitare la 94 mm n= =636 rot./min Adopt n= 600 rot./min = =18 m/min. Strunjire cilindrică

=18 m/min.

Strunjire cilindrică exterioară Ø9.5×10 mm

Strunjire rază

cilindrică exterioară Ø9.5×10 mm Strunjire rază n= =670 rot./min Adopt n= 600 rot./min = =18 m/min.

n=

=670 rot./min Adopt n= 600 rot./mincilindrică exterioară Ø9.5×10 mm Strunjire rază n= = =18 m/min. la Ø8 n= =796 rot./min. Adopt

mm Strunjire rază n= =670 rot./min Adopt n= 600 rot./min = =18 m/min. la Ø8 n=

=

=18 m/min.mm Strunjire rază n= =670 rot./min Adopt n= 600 rot./min = la Ø8 n= =796 rot./min.

la Ø8

n=

=670 rot./min Adopt n= 600 rot./min = =18 m/min. la Ø8 n= =796 rot./min. Adopt n=800

=796 rot./min. Adopt n=800 rot./min

= =18 m/min. la Ø8 n= =796 rot./min. Adopt n=800 rot./min = =20 m/min. Strunjire conică

=

= =18 m/min. la Ø8 n= =796 rot./min. Adopt n=800 rot./min = =20 m/min. Strunjire conică

=20 m/min.

Strunjire conică la Ø10-Ø9.5 pe L=27 mm

n=

= =20 m/min. Strunjire conică la Ø10-Ø9.5 pe L=27 mm n= =671 rot./min. Adopt n=600 rot./min.

=671 rot./min. Adopt n=600 rot./min.

pe L=27 mm n= =671 rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. Strunjire cilindrică exterioară Ø8×7mm

=

pe L=27 mm n= =671 rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. Strunjire cilindrică exterioară Ø8×7mm

=18 m/min.

Strunjire cilindrică exterioară Ø8×7mm

n=

Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. Strunjire cilindrică exterioară Ø8×7mm n= =796 rot./min. Adopt n=800 rot./min

=796 rot./min. Adopt n=800 rot./min

= =20 m/min. Strunjire degajare filet M8 n= =796 rot./min. Adopt n=800 rot./min = =20

=

= =20 m/min. Strunjire degajare filet M8 n= =796 rot./min. Adopt n=800 rot./min = =20 m/min.

=20 m/min.

Strunjire degajare filet M8

n=

= =20 m/min. Strunjire degajare filet M8 n= =796 rot./min. Adopt n=800 rot./min = =20 m/min.

=796 rot./min. Adopt n=800 rot./min

degajare filet M8 n= =796 rot./min. Adopt n=800 rot./min = =20 m/min. Strunjire sferică la Ø10×2mm

=

=20 m/min.degajare filet M8 n= =796 rot./min. Adopt n=800 rot./min = Strunjire sferică la Ø10×2mm n= =636rot./min.

Strunjire sferică la Ø10×2mm

n=

=636rot./min. Adopt n=600 rot./min.rot./min = =20 m/min. Strunjire sferică la Ø10×2mm n= = =18 m/min. Teşire 1.5×45˚ Filetare M8

sferică la Ø10×2mm n= =636rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. Teşire 1.5×45˚ Filetare M8 n=

=

la Ø10×2mm n= =636rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. Teşire 1.5×45˚ Filetare M8 n= =671

=18 m/min.

Teşire 1.5×45˚

Filetare M8

n=

rot./min. = =18 m/min. Teşire 1.5×45˚ Filetare M8 n= =671 rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18

=671 rot./min. Adopt n=600 rot./min.

Filetare M8 n= =671 rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. n= =796 rot./min. Adopt n=800

=

Filetare M8 n= =671 rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. n= =796 rot./min. Adopt n=800

=18 m/min.

n=

M8 n= =671 rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. n= =796 rot./min. Adopt n=800 rot./min.

=796 rot./min. Adopt n=800 rot./min.

= =18 m/min. n= =796 rot./min. Adopt n=800 rot./min. = =20 m/min. Striat încrucişat Ø10×53 mm

=

= =18 m/min. n= =796 rot./min. Adopt n=800 rot./min. = =20 m/min. Striat încrucişat Ø10×53 mm

=20 m/min.

Striat încrucişat Ø10×53 mm

Retezat la 90 mm

n=

m/min. Striat încrucişat Ø10×53 mm Retezat la 90 mm n= =636rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18

=636rot./min. Adopt n=600 rot./min.

mm Retezat la 90 mm n= =636rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. n= =636rot./min. Adopt

=

mm Retezat la 90 mm n= =636rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. n= =636rot./min. Adopt

=18 m/min.

n=

Retezat la 90 mm n= =636rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. n= =636rot./min. Adopt n=600

=636rot./min. Adopt n=600 rot./min.

Retezat la 90 mm n= =636rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. n= =636rot./min. Adopt n=600

=

Retezat la 90 mm n= =636rot./min. Adopt n=600 rot./min. = =18 m/min. n= =636rot./min. Adopt n=600

=18 m/min.

1.10. NORMAREA TEHNICĂ

Se poate determina ca normă de timp N t sau normă de producţie Np . Norma de timp N t reprezintă timpul necesar pentru execuţia unei lucrări sa operaţii de unul sau mai muţi muncitori în anumite condiţii tehnice şi organizatorice. Se exprimă în unităţi de timp (sec, min, ore). Norma de timp este formată din timpi productivi şi timpi neproductivi.

este formată din timpi productivi şi timpi neproductivi. Pentru calcul se poate folosi relaţia: = +

Pentru calcul se poate folosi relaţia: = +

neproductivi. Pentru calcul se poate folosi relaţia: = + - T p i (timpul de pregătire

- T pi (timpul de pregătire – încheiere) este timpul de cunoaştere a lucrării, pentru obţinerea, montarea şi reglarea sculelor, montarea dispozitivelor, reglarea maşinii – unelte (la început) iar la sfârşit pentru scoaterea sculelor şi dispozitivelor, predarea produselor, a resturilor de materiale şi semifabricate. - T op – timpul operativ respectiv timpul efectiv consumat pentru prelucrarea materialului. Este alcătuit din timpul de bază T b şi timpul ajutător:

= + ; = ×i;
=
+
;
=
×i;

unde:

L=L+

T b şi timpul ajutător: = + ; = ×i; unde: L=L+ + - Timpul de

+

T b şi timpul ajutător: = + ; = ×i; unde: L=L+ + - Timpul de

- Timpul de bază t b este tipul consumat pentru prelucrarea materialului, acesta schimbându-şi forma, dimensiunile, compoziţia, proprietăţile.

forma, dimensiunile, compoziţia, proprietăţile. Timpul ajutător ;se consumă pentru acţiunile ajutătoare

Timpul ajutător ;se consumă pentru acţiunile ajutătoare efectuării lucrului în timpul de bază, schimbarea turaţiilor, înapoierea săniilor şi meselor în poziţia iniţială, prinderea şi desprinderea pieselor, schimbarea poziţiei suportului portscule, etc.

T d – timpul de deservire – a locului de muncă este consumat de muncitori pe întreaga durată a schimbului de lucru. Ea are două componente: timpul de deservire tehnică şi timpul de

deservire organizatorică

-

-

tehnică şi timpul de deservire organizatorică - - : = + – – timpul pentru menţinerea
:
:

=

tehnică şi timpul de deservire organizatorică - - : = + – – timpul pentru menţinerea

+

tehnică şi timpul de deservire organizatorică - - : = + – – timpul pentru menţinerea

şi timpul de deservire organizatorică - - : = + – – timpul pentru menţinerea în
şi timpul de deservire organizatorică - - : = + – – timpul pentru menţinerea în

– timpul pentru menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor, sculelor şi

sculelor, controlul

dispozitivelor

utilajelor.

(ungerea

maşinilor

unelte),

ascuţirea

– este timpul folosit pentru organizarea lucrului, aprovizionarea cu scule,

materiale, semifabricate, curăţenia la locul de muncă.

materiale, semifabricate, curăţenia la locul de muncă. – timpul de odihnă şi necesităţi fiziologice. –

– timpul de odihnă şi necesităţi fiziologice.

– timpul de întreruperi condiţionate de tehnologie.

1.11. Calculul timpului operativ Calculul timpului la debitare

= + =0.31 min

=

+
+

=0.31 min

=0.26 min

=0.26 min

= ×i= =0.05 min

=

= ×i=

×i=

= ×i=

=0.05 min

L=

+ =0.31 min =0.26 min = ×i= =0.05 min L= =2 mm – lungimea de apropiere

=2 mm – lungimea de apropiere a sculei;+ =0.31 min =0.26 min = ×i= =0.05 min L= =2 mm – lungimea de ieşire

=2 mm – lungimea de ieşire din aşchiere;=0.05 min L= =2 mm – lungimea de apropiere a sculei; =10 mm – lungimea suprafeţei

=10 mm – lungimea suprafeţei de prelucrat;a sculei; =2 mm – lungimea de ieşire din aşchiere; =0.06 min timpul ajutător pentru manevrarea

=0.06 min timpul ajutător pentru manevrarea strungului;din aşchiere; =10 mm – lungimea suprafeţei de prelucrat; =0.09 min timpul ajutator legat de fază;

=0.09 min timpul ajutator legat de fază;prelucrat; =0.06 min timpul ajutător pentru manevrarea strungului; =0.11 timpul ajutator pentru măsurarea cu şubleru;

=0.11 timpul ajutator pentru măsurarea cu şubleru;de prelucrat; =0.06 min timpul ajutător pentru manevrarea strungului; =0.09 min timpul ajutator legat de fază;

Calculul timpului operativ pentru Ø9.5×10 mm

=

=

=0.38 min=  

 
=0.33 min

=0.33 min

 
=

=

×i=

×i=

×i=

=0.05 min

L=

L=

=2 mm 

 

=2 mmmin   = ×i= =0.05 min L= =2 mm   =10 mm =0.10 =0.12 =0.11 Strunjire

=10 mm

=0.10= ×i= =0.05 min L= =2 mm   =2 mm =10 mm =0.12 =0.11 Strunjire rază

=0.12= ×i= =0.05 min L= =2 mm   =2 mm =10 mm =0.10 =0.11 Strunjire rază

=0.11=0.05 min L= =2 mm   =2 mm =10 mm =0.10 =0.12 Strunjire rază la Ø8

Strunjire rază

Strunjire rază

la Ø8

=

=

+ =0.34

+

+ =0.34

=0.34

 
=0.33

=0.33

 
=

=

×i=

×i=

×i=

=0.01 min

=2 mm

=2 mm

 
=2 mm

=2 mm

=1 mmla Ø8 = + =0.34   =0.33   = ×i= =0.01 min =2 mm   =2

=0.1la Ø8 = + =0.34   =0.33   = ×i= =0.01 min =2 mm   =2

=0.12la Ø8 = + =0.34   =0.33   = ×i= =0.01 min =2 mm   =2

=0.11la Ø8 = + =0.34   =0.33   = ×i= =0.01 min =2 mm   =2

Strunjire conică la Ø10-Ø9.5 pe L=27 mm

= =0.44

=

=0.44=

=0.32

=0.32

= ×i= =0.12 min

=

= ×i=

×i=

=0.12 min= ×i=

=2 mm

=2 mm

=2 mm

=2 mm

=27 mm=0.32 = ×i= =0.12 min =2 mm =2 mm =0.11 min =0.10 min =0.11 min Strunjire

=0.11 min=0.32 = ×i= =0.12 min =2 mm =2 mm =27 mm =0.10 min =0.11 min Strunjire

=0.10 min= ×i= =0.12 min =2 mm =2 mm =27 mm =0.11 min =0.11 min Strunjire cilindrică

=0.11 min=0.12 min =2 mm =2 mm =27 mm =0.11 min =0.10 min Strunjire cilindrică exterioară Ø8×7mm

Strunjire cilindrică exterioară Ø8×7mm

= =0.33

=

=0.33=

=0.3

=0.3

= ×i= =0.03 min

=

= ×i=

×i=

=0.03 min= ×i=

=2 mm

=2 mm

=2 mm

=2 mm

=7 mmexterioară Ø8×7mm = =0.33 =0.3 = ×i= =0.03 min =2 mm =2 mm =0.09 min =0.10

=0.09 minexterioară Ø8×7mm = =0.33 =0.3 = ×i= =0.03 min =2 mm =2 mm =7 mm =0.10

=0.10 minexterioară Ø8×7mm = =0.33 =0.3 = ×i= =0.03 min =2 mm =2 mm =7 mm =0.09

=0.11 minexterioară Ø8×7mm = =0.33 =0.3 = ×i= =0.03 min =2 mm =2 mm =7 mm =0.09

Strunjire degajare filet M8

= + =0.31 min

=

+
+

=0.31 min

=0.28 min

=0.28 min

= ×i= =0.03 min

=

= ×i=

×i=

= ×i=

=0.03 min

=2 mm

=2 mm

=2 mm

=2 mm

=5 mm=0.28 min = ×i= =0.03 min =2 mm =2 mm =0.08 min =0.09 min =0.11 timpul

=0.08 minmin = ×i= =0.03 min =2 mm =2 mm =5 mm =0.09 min =0.11 timpul Strunjire

=0.09 min= ×i= =0.03 min =2 mm =2 mm =5 mm =0.08 min =0.11 timpul Strunjire sferică

=0.11 timpul=0.03 min =2 mm =2 mm =5 mm =0.08 min =0.09 min Strunjire sferică la Ø10×2mm

Strunjire sferică la Ø10×2mm

= +
=
+

=0.24

=0.22 minmin =0.11 timpul Strunjire sferică la Ø10×2mm = + =0.24 ×i= =2 mm =2 mm =2

×i=timpul Strunjire sferică la Ø10×2mm = + =0.24 =0.22 min =2 mm =2 mm =2 mm

=2 mm=0.11 timpul Strunjire sferică la Ø10×2mm = + =0.24 =0.22 min ×i= =2 mm =2 mm

=2 mm=0.11 timpul Strunjire sferică la Ø10×2mm = + =0.24 =0.22 min ×i= =2 mm =2 mm

=2 mm=0.11 timpul Strunjire sferică la Ø10×2mm = + =0.24 =0.22 min ×i= =2 mm =2 mm

timpul Strunjire sferică la Ø10×2mm = + =0.24 =0.22 min ×i= =2 mm =2 mm =2

=0.07 minmin =0.11 timpul Strunjire sferică la Ø10×2mm = + =0.24 =0.22 min ×i= =2 mm =2

=0.04 minmin =0.11 timpul Strunjire sferică la Ø10×2mm = + =0.24 =0.22 min ×i= =2 mm =2

=0.11 minmin =0.11 timpul Strunjire sferică la Ø10×2mm = + =0.24 =0.22 min ×i= =2 mm =2

=0.02 min

Teşire 1.5×45˚

= =0.26 min

=

=0.26 min=

 
=0.24 min

=0.24 min

= ×i= =0.02 min

=

= ×i=

×i=

= ×i= =0.02 min

=0.02 min

=2 mm

=2 mm

=2 mm;

=2 mm;

=1.5 mm=0.24 min = ×i= =0.02 min =2 mm =2 mm; =0.07 min =0.06 min =0.11 min

=0.07 minmin = ×i= =0.02 min =2 mm =2 mm; =1.5 mm =0.06 min =0.11 min Filetare

=0.06 min= ×i= =0.02 min =2 mm =2 mm; =1.5 mm =0.07 min =0.11 min Filetare filet

=0.11 min=0.02 min =2 mm =2 mm; =1.5 mm =0.07 min =0.06 min Filetare filet M8 =

Filetare filet M8

= =0.24 min

=

=0.24 min=

 
=0.21 min

=0.21 min

= ×i= =0.03 min

=

= ×i=

×i=

= ×i= =0.03 min

=0.03 min

=2 mm

=2 mm

=2 mm

=2 mm

=5 mmfilet M8 = =0.24 min   =0.21 min = ×i= =0.03 min =2 mm =2 mm

=0.06 minfilet M8 = =0.24 min   =0.21 min = ×i= =0.03 min =2 mm =2 mm

=0.04 minfilet M8 = =0.24 min   =0.21 min = ×i= =0.03 min =2 mm =2 mm

=0.11 minfilet M8 = =0.24 min   =0.21 min = ×i= =0.03 min =2 mm =2 mm

Striat încrucişat Ø10×53 mm

=

=

=0.65 min=  

 
=0.41 min

=0.41 min

=

=

×i=

×i=

= ×i= =0.24 min

=0.24 min

=2 mm

=2 mm

 
=2 mm

=2 mm

=5 mm

=0.16 min 

 

=0.14 min=0.24 min =2 mm   =2 mm =5 mm =0.16 min   =0.11 min Retezat la

=0.11 min=2 mm   =2 mm =5 mm =0.16 min   =0.14 min Retezat la 90 mm

Retezat la 90 mm

=

=

+

+

=0.32 min

=0.32 min

=0.26 min

=0.26 min

=

=

×i=

×i=

= ×i= =0.06 min

=0.06 min

=2 mm

=2 mm

 
=2 mm

=2 mm

=10 mm= + =0.32 min =0.26 min = ×i= =0.06 min =2 mm   =2 mm =0.10

=0.10 min= + =0.32 min =0.26 min = ×i= =0.06 min =2 mm   =2 mm =10

=0.05 min= + =0.32 min =0.26 min = ×i= =0.06 min =2 mm   =2 mm =10

=0.11 timpulmm = + =0.32 min =0.26 min = ×i= =0.06 min =2 mm   =2 mm

CONDIŢII TEHNICE: - Toleranţe la cote libere conf. STAS 2300 – 78

CONDIŢII TEHNICE:

- Toleranţe la cote libere conf. STAS 2300 – 78

CONDIŢII TEHNICE: - Toleranţe la cote libere conf. STAS 2300 – 78