Sunteți pe pagina 1din 11

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Str. Popa Nan, Nr. 90-92, Sector 2, Bucuresti, Romania

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION FACULATATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Specializarea Stiinte Poltice

CAIET DE PRACTICA
Tutore, ....................... Student .......................

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Str. Popa Nan, Nr. 90-92, Sector 2, Bucuresti, Romania

___________________________________________________________________ BUCURESTI 2012

CUPRINS
1. Cadrul general de organizare a stagiului de practica. 2. Tematica, obiectivele si competentele dobandite in cadrul stagiului de practica. 3. Prezentarea generela a partenerului de practica. 3.1.Prezentarea de ansamblu a partenerului de practica. 3.2.Structura organizatorica a partenerului de practica. 4. Descriere de ansamblu a stagiului de practica. 5. Fisa de observatie/evaluare a studentului de catre tuture/cadru didactic coordonator practica specializare 6. Fisa de evaluare poststagiu practica.

1. CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE A STAGIULUI DE PRACTICA


In sensul legii 258/2007 privind practica elevilor si studentilor si a Ordinului ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 3955/12.06.2008, privind cadrul general de organizare a stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta si de masterat, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii: a) Stagiu de practica activitatea desfasurata de studenti, in conformitate cu planul de invatamant.

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Str. Popa Nan, Nr. 90-92, Sector 2, Bucuresti, Romania

___________________________________________________________________
b) Organizator de practica facultatea a carei specializare este implicata in implementarea proiectului. c) Partener de practica institutia care desfasoara o activitte de corelatie cu specializarea, astfel cum este prevazuta aceasta in planul de invatamant, si poate asigura procesul de instruire practica a studentilor. d) Practicant studentul care desfasoara activitatile practice. e) Cadru didactic supervizor persoana desemnata de organizatorul de practica, care asigura planificarea, organizarea si supraveherea desfasurarii stagiului de practica. f) Tutore persoana desemnata de partenerul de practica sa asigure conditiile de desfasurare a stagiului de practica. g) Conventie-cadru privind efectuarea stagiului de practica acordul incheiat intre facultate, partenerul de practica si practicant. h) Student coordonator grup de lucru studentul angrenat in stagiul de practica si delegat sa realizeze o comunicare eficienta intre tutore, cadrul didactic si coordonator si grupul de studenti aflati in stagiul de practica. i) Stagiul de practica al studentilor - se va desfasura in conformitate cu prevederrile planului de invatamant al fiecarei specializari implicate in implementarea proiectului j) Practica se va desfasura in cadrul unor institutii publice cu domeniul de activitate corespunzator specializarilor implicate in implementarea proiectului, astfel incat sa permita acestora o documentare corespunzatoare in domeniile precizate in planul de invatamant. k) Instructajul de practica pentru studentii de la cursurile de zi si FR va avea loc in saptamana premergatoare inceperii stagiului de practica, salile in care se va desfasura instructajul urmand sa fie afisate la avizier.
3

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Str. Popa Nan, Nr. 90-92, Sector 2, Bucuresti, Romania

___________________________________________________________________
l) Studentii incadrati (salariati) intr-o institutie publica sau privata pot efectua stagiul de practica in institutia unde lucreaza, in domeniul precizat in planul de invatamant si in conditiile prevazute de manualul de practica. m) Fiecare grupa de studenti va fi sub indrumarea unui cadru didactic

coordonator/supervizor si a unui tutore (din partea institutiei-partener de practica). n) Programul zilnic de desfasurare a practicii este de 6 ore in fiecare zi lucratoare. . Durata: 90 de ore ( 6ore x 5 zile x 3 saptamani = 90 ore) = 15 zile practica

o) In urma documentarii practice, studentii vor completa caietul de practica, cuprinzand tratarea problemelor cuprinse in programa analitica si practica. p) La incheierea practicii, studentii vor solicita semnatura si calificatul acordat de tutore. q) Colocviul de practica va consta in sustinerea si argumentarea informatiilor cuprinse in caietul de practica, prezentarea fisei de evaluare poststagiu, care va cuprinde calificativul acordat de tutore i adeverina de ateatare de la instituia la cara s-a practicat stagiul. r) Prezentele prevedereri, cat si tematica si continutul caietului de practica, vor fi comunicate in detaliu studentilor la instructajul de practica, fiecare cadru didactic fiind dator sa urmareasca prespectare lor.

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Str. Popa Nan, Nr. 90-92, Sector 2, Bucuresti, Romania

___________________________________________________________________

2. TEMATICA, OBICTIVELE SI COMPETENTELE DOBANDITE IN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICA


Stagiul de practica va urmari urmatoarele aspecte: a) Prezentarea generala a institutiei in care se desfasoara practica Cadrul legislativ Domeniul si obiectul de activitate Statutul juridic al instititiei

b) Domeniile si problemele legate de activitatea institutiei. Sistemul de organizare al pardidelor politice, ONG-urilor si institutiilor publice unde studentul efectueaza stagiul de practica; c) Statutul partidelor politice, ONG-urilor si a institutiei publice Organizarea partidului politic, ONG si institiei publice- Dispoziii generale ale fiecareia; Organizarea si structura la nivel naional si local; Procedura alegerilor, numirilor, promovarilor; Patrimoniul i fondurile organizatiei politice, ONG-ului si instituei publice

d) Regulamentele interioare de functionare a pardtidelor politice, ONG-uri si institutii

publice.

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Str. Popa Nan, Nr. 90-92, Sector 2, Bucuresti, Romania

___________________________________________________________________

3. PREZENTAREA GENERALA A PARTENERULUI DE PRACTICA Stagiul de practica a fost efectuat la PartidulNational Liberal, Filiala Sectorului 4 si a constat in efectuarea unui numar de cate 6 ore, intr-un interval de 15 zile, totalul fiind de 90 de ore. Enumerarea activitatilor pe zile a fost realizata de catre domnul Stoica Gorge si domnul Sorin Margarit, membrii PNL, coordonatorii stagiului de practica, la organizatia politica amintita. In acelasi timp domnul Sorin Margarit detine functia de Presedinte TNL Bucuresti iar Stoica George este Presedinte CSL, Filiala Sector 4

Nr. crt. 1

ACTIVITATI

PREZENTARE PE SCURT

TIMP

OBS

Training activitate campanie

Domnul Stoica George a discutat cu studentii legat de Campania ce urma sa inceapa si demersurile privind aceasta, in cadrul unui seminar de pregatire. Studentii au fost alaturati echipelor membri PNL si au impartit Flyere electorale in zonele strategice ale sectorului 4 Studentii impreuna cu membrii PNL au pregatit materialele de campanile :

6h

Studentii au fost bine primiti si incurajati sa se implice in activitatea politica

Impartit flyere

6h

Implicarea in activitatile electorale poate fi distractiva si poate duce la schimbarea perspectivelor cetatenilor in bine. Studentii fac cunostiinta cu membri PNL experimentati si cu vechime.

Pregatirea de materiale pentru campanie

6h

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Str. Popa Nan, Nr. 90-92, Sector 2, Bucuresti, Romania

___________________________________________________________________
afise, pliante, tricouri. 4 Observat munca de teren Studentii au insotit membrii PNL pe teren si au observat impreuna cu acestia problemele administrative din sectorul 4. De ex: gropi, copaci rupti, nevoi de ordin imediat . Fiind vreme ploioasa, studentii au ramas in secretariat alaturi de colegii PNL si au observat activitatea acestora si modul de gestionare al campaniei. Studentii au impartit fleyere electorale in zonele sectorului 4. 6h Activitatea administrativa este foarte importanta dar trebuie sa se imbine cu activitatea politica.

Observat munca secretariat

6h

Angajatii PNL sunt dedicati si au un inalt grad de profesionalism.

Impartit flyere zona sector 4

6h

Sectorul 4 este un sector cu educatie politica destul de crescuta si nu refuza materialele de campanie. Materialele de campanile sunt importante si trebuie impartite In tot sectorul

Pregatit material campanie

Studentii impreuna cu membrii PNL au pregatit materialele de campanie : afise, pliante, tricouri. In a doua jumatate a campaniei studentii si membrii PNL au fost instruiti cu privire la calendarul de campanie si a actiunilor ce urmeaza sa fie

6h

Training actiuni campanie

6h

Este explicata maniera de campanie, seminar interactiv.

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Str. Popa Nan, Nr. 90-92, Sector 2, Bucuresti, Romania

___________________________________________________________________
facute. 9 Actiuni de campanie Studentii au fost impartiti pe echipe impreuna cu membrii PNL si au participat la cateva actiuni de campanie impartit reviste, pliante, campanie door to door. Studentii au observant activitatea de secretariat 6h Totul a decurs conform planificarii.

10

Observare secretariat

6h

Materialele si aparatul informatic este adecvat cerintelor actuale. Membrii PNL sunt implicati activ in Campania electorala

11

Call center

Studentii au dat telefoane membrilor PNL pentru a-i informa cu privire la campanie si la calendarul de campanie Studentii au impartit fleyere in zone ale sectorului 4 Studentii au ajutat la afisaj Studentii au fost incurajati sa participle la alte activitati de teren : actiuni in parcuri. Studnetii au participat alaturi de membrii PNL la campania de tip door-todoor.

6h

12

Impartire Flyere

6h

Alte zone ale sectorului 4

13 14

Afisaj Observat munca teren

6h 6h

In zonele permise Cetatenii au o reactie pozitiva

15

Campanie door-todoor

6h

Actiune interesanta, dinamica si interactiva, dezvolta relatia partid-electorat

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Str. Popa Nan, Nr. 90-92, Sector 2, Bucuresti, Romania

___________________________________________________________________

4. FISA DE OBSERVATIE A STUDENTULUI DE CATRE TUTORE/CADRU DIDACTIC, COORDONATOR PRACTICA SPECIALIZARE


Nr. Crt. 1 Data Activitate Descriere pe scrurt Numa r de ore Observatii

26.03

Training activitate Strategii de campanie electorala Impartit flyere

campanie 6h

activitate cu caracter politic

2 27.03 3 28.03 4 29.03 5 30.03

Echipe care au impartit 6h Flyere electorale in zonele sectorului 4 Pregatit materiale Activitatea a constat in 6h campanie pregatirea materialelor de campanie Observarea Insotirea membrilor PNL 6h muncii in teren in teren Observarea Activitati de ordin 6h muncii de administrativ interior secretariat Impartit flyere Impartirea de flyere in 6h zona sectorului 4 Pregatirea materialelor campanie Pregatirea materialelor 6h de de campanile: afise, pliante, tricouri.

activitate interesanta de teren

Promovarea PNL sector 4 prin afise, pliante, tricouri. Am observant problemele administrative din sectorul 4 Eficienta si impartirea domenii de activitate membrilor PNL Cetatenii sectorului 4 acceptat materialele campanile ale primarului Importanta materialelor campanie pe a au de de

6 02.04 7 03.04

8 04.04

Training in vederea Instruire cu privire la 6h actiunii de calendarul de campanie campanie

Diferite explicatii cu modul in care va decurge campania

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Str. Popa Nan, Nr. 90-92, Sector 2, Bucuresti, Romania

___________________________________________________________________
9 05.04 10 17.04
Actiuni de campanie Distribuirea de reviste, 6h pliante. Buna desfasurare a actiunii

Observarea la fata Interactiune cu 6h locului a muncii de membrii PNL sector 4 secretariat

Operarea informatice

cu

programe

11 12

18.04

Activitate de call informare cu privire la 6h


Campania aelctorala center Actiuni de Impartirea de flyere in 6h distribuire flyere zone ale sectorului 4 Activitate de afisaj Suport la afisaj 6h 6h

23.04 13 14 25.04 15 26.04 24.04

Dorinta membrilor PNL de a se implica in campania electorala Interctiune si modul organizat al actiunii Aceasta actiune a fost realizata in zonele permise Spirit civic al cetatenilor sectorului 4. Interactiunea partid - electorat

Observarea muncii Participarea la actiuni in din teren parcuri.

Campanie door-to- Actiune de teren prin 6h door campania door-to-door

Data..................

Semnatura tutore,

Semnatura cadru didactic coordonator ,

10

___________________________________________________________________

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, SOCIOLOGIE SI RELATII INTERNATIONALE Str. Popa Nan, Nr. 90-92, Sector 2, Bucuresti, Romania

___________________________________________________________________
5. FISA DE EVALUARE POSTSTAGIU DE PRACTICA COMPETENTELE OBTINUTE A. Competente instrumental-aplicative 1. Utilizarea corecta a metodelor de lucru alese 2. Realizarea corecta a lucrarilor specifice corespunzatoare profilului partenetului de practica; 3. Dezvoltarea abilitatilor de relationare (comunicare, lucru in echipa); 4. Dezvoltarea altor abilitati necesare adaptarii la mediul profesional: - Utilizarea calculatorului si programelor specifice de lucru; - Utilizarea limbajului adecvat categoriei de persoane de care se ocupa - Utilizarea corespunzatoare a documentelor folosite in institutie (legi, fise, formulare, rapoarte, proiecte, etc) - Utilizarea instrumentelor din dotarea institutiei (telefon, fax, copiator, calculator, imprimanta, programe informatice specifice) - Familiarizarea cu diferite curcuite ale: informatiilor, documentelor, deciziilor, raportarilor ierarhice din instituie; - Familiarizarea cu circuitele functionale ale institutiei - Utilizarea protocoalelor specifice institutiei locale, nationale sau europene; B. Comptente atitudinale: - Dezvoltarea atitudinilor empatice fata de persoanele din grupul tinta - Cultivarea responsabilitatilor individuale, colective si sociale in institutie si fata de grupurile tinta; - Promovarea bunului renume al Universitatii HYPERION, prin comportamente dezirabile social si diseminarea pozitiva a activitatilor acesteia; - Autoevaluarea satisfactiei muncii in vederea orientarii in cariera; - Valorificarea potentialelor individuale prin promovarea initiativei si creativitatii, armonizarii climatului de lucru, optimizarii si eficientizarii activitatii in institutia partenera de practica. Nivelul competentelor dobandite1 1 2 3 4 5

Legenda: Nivelul competentelor dobandite: 5-foarte mare; 4-mare; 3-satisfacator; 2-mic; 1-nesatisfacator

11