Sunteți pe pagina 1din 22

NFIINAREA PLANTAIILOR VITICOLE

DE STRUGURI DE MAS
(GHID INFORMATIV)


2007


1NFIINAREA PLANTAIILOR VITICOLE
DE STRUGURI DE MAS
(GHID INFORMATIV)


Ghidul informativ este elaborat n scopul sus[inerii producatorilor mici i mijlocii la nfiin[area planta[iilor
viticole de struguri de masa i n special a planta[iilor viticole de struguri de masa fara semin[e (apirene).
Ghidul informativ reflecta cerin[ele mondiale fa[a de strugurii de masa, poten[ialul sectorului de
producere, asortimentul de struguri de masa n Republica Moldova, precum i eviden[iaza aspectele
tehnologice importante la nfiin[area planta[iilor tinere, necesita[ile investi[ionale la nfiin[area planta[iilor
tinere de struguri de masa fara semin[e i sursele de suport financiar.
Alctuitor Dan Plmdeal, USAID / PDBA


Acest material a fost elaborat i publicat cu sprijinul financiar al
Ageniei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaional (USAID)

Opiniile exprimate aici aparin autorilor i nu reflect neaprat poziia USAID.
2007

2
CUPRINS
CEREREA I CERIN]ELE MONDIALE FA] DE STRUGURII DE MAS 3
SITUA]IA ACTUAL I POTEN]IALUL SECTORULUI DE PRODUCERE A
STRUGURILOR DE MAS N REPUBLICA MOLDOVA
4
ASORTIMENTUL EXISTENT I NOILE VARIET]I DE STRUGURI DE MAS 6
ASPECTE IMPORTANTE PRIVIND NFIIN]AREA PLANTA]IILOR DE VI] DE VIE 8

Proiectul planta[iei 8
Irigarea planta[iilor viticole (analiza apei) 9
Alegerea materialului saditor 11
Schema de plantare 12
Timpul plantarii 12
Organizarea teritoriului 12
Formarea butucului 12

INVESTI]IILE NECESARE PENTRU NFIIN]AREA PLANTA]IILOR TINERE DE
STRUGURI DE MAS
13

SURSE DE SUPORT FINANCIAR 14

BIBLIOGRAFIE 16

3
CEREREA I CERINELE MONDIALE FA DE STRUGURII DE MAS
n ultimii ani, multiplele schimbari n economie, stilul de via[a i contientizarea consumatorilor au dus la
majorarea cererii pentru diverse fructe i legume n stare proaspata. Cererea sporita pentru produse
convenabile, precum i creterea popula[iei urbane creeaza oportunita[i imense pentru furnizorii de
legume i fructe, distribuitorii de produse alimentare i prestatorii de servicii din acest sector.
Lund n considera[ie economia de pia[a, succesul industriei de struguri de masa depinde de cererea i
satisfac[ia consumatorilor. n prezent, preferinele globale pentru strugurii de mas pot fi
generalizate n favoarea soiurilor fr semine, de culoare aurie sau roz, cu arom de
muscat i cu pieli subire. Pe lnga aceasta, strugurii trebuie sa fie forma[i din bobi[e rotunde sau
ovale mari. n final, unul din factorii de baza este trasportabilitatea.
Consumul strugurilor de masa pe pia[a mondiala este n continua cretere. Statisticile prezentate de
Organiza[ia Interna[ionala a Viei si Vinului arata ca consumul global de struguri proaspe[i a crescut de la
12 mln. tone la 15,7 mln. tone n ultimii 10 ani.

Pia[a globala a strugurilor de masa reprezinta o pia[a de desfacere a peste 2 mld dolari SUA. Din figura de
mai jos, se observa ca cei mai mari importatori sunt SUA i Uniunea Europeana, fiind urmate de Canada,
Hong Kong i Mexic. Rusia este al aselea importator de struguri de masa, totaliznd 79 mln dolari SUA.

Figura 1: Importul mondial de struguri de masa pe [ari n 2004, mln dolari SUA.

62
17
18
19
22
37
41
43
54
73
79
94
131
235
655
680
0 100 200 300 400 500 600 700
SUA
UE15
Canada
Hong Kong
Mexic
Rusia
Polonia
Elveia
Norvegia
China
Cehia
Singapore
Japonia
Indonezia
Coreea de Sud
Alte state
4
SITUAIA ACTUAL I POTENIALUL SECTORULUI DE PRODUCERE A STRUGURILOR DE
MAS N REPUBLICA MOLDOVA
n ultimii ani, volumul produc[iei industriale i suprafe[ele plantate cu vi[a de vie pentru struguri de masa
s-au micorat. Suprafa[a terenurilor utilizate pentru producerea strugurilor de masa s-a micorat de la
27.9 mii ha n 1994 la 20.6 mii ha n 2005.
Pe parcursul perioadei de privatizare, dezvoltarea acestui sector a fost ncetinita. ntre anii 1996-2000,
suprafa[a utilizata a constituit 19.2 mii ha, produc[ia totala 73.5 mii ha, produc[ia medie 4 t/ha i
exportul - 5.9 mii tone.
Volumul total al produc[iei n anii 2001-2004 a atins n mediu cifra de 96 mii tone, ceea ce reprezinta 4.8
t/ha. Pe parcursul acestor ani, suprafa[a de cultivare a strugurilor de masa a crescut cu 9.2%, fiind
aproape la acelai nivel n ultimii ani - 20.7 mii ha (13.7% din totalul de vii).
Dupa analizarea condi[iilor de utilizare i taiere a planta[iilor de struguri de masa nfiin[ate nainte de
1995, putem concluziona ca suprafa[a va fi redusa la 20 mii ha pna n anul 2020. Pe lnga aceasta,
conform Programului Na[ional de Reabilitare i Dezvoltare a Cultivarii Vi[ei de Vie, n perioada 2002
2020, suprafe[ele cura[ate de planta[iile vechi vor fi plantate cu noi soiuri de struguri, care corespund
standardelor i cererii interna[ionale.
Moldova de[ine un ir de avantaje n sfera produc[iei horticole. Aceste avantaje includ clima moderata,
solurile excelente, disponibilitatea resursele acvatice, experien[a seculara i buna reputa[ie a fructelor i
legumelor moldoveneti pe pie[ele de export (in special n [arile CSI), ctigata datorita calita[ilor
gustative deosebite. Cu toate acestea, pentru o reuita pe pia[a globala sau europeana, producatorii din
Moldova trebuie sa mbunata[easca calitatea i selectarea produselor spre export.
Suprafa[a terenurilor n panta cu expozi[ia sud, sud-vest, vest i sud-est favorabile pentru cultivarea vi[ei
de vie, constituie cca. 380 mii ha dintre care la momentul actual sunt utilizate pentru planta[ii viticole cca.
105 mii ha. Astfel, perspectiva extinderii planta[iilor i sporirii producerii viticole este mare, rezervele
naturale ampeloecologice fiind realizate numai la 1/4-1/3 din poten[ial.
Resursele climaterice (suma temperaturilor active i actuale, >10C) n Moldova permit cultivarea soiurilor
ce se maturizeaza timpuriu n toate zonele, chiar i n cea nordica. Dupa cum releva tabelul de mai jos,
fiecare zona e caracterizata dupa sub-zone. Diapazonul nal[imilor, temperaturilor totale i minime sunt
prezentate pentru fiecare zona n conformitate cu orientarea pantei, pe lnga aceasta, concluziile pentru
fiecare sub-regiune descriu corespunderea soiurilor de struguri.
Tabelul 1: Zonele i sub-zonele agro-climaterice din Moldova
Panta
Zonele i sub-zonele
agro-climaterice
Regiuni
Poziia nlimea
Temp.
Sumar
>10C
Minimum
absolut,
C
Concluzii
1. Zona de Nord
Platoul Moldovenesc de
Nord
Briceni, Ocni[a,
Edine[, Dondueni
S 280 2780-2870 -23 ...-24 Soiuri foarte timpurii i
timpurii; consumate
proaspete
Ridicatura Prenistreana Soroca, Camenca,
oldaneti, Rezina,
Orhei
N
S
V, E
300 2650-2530
2870-2980
2870
-23 ...-24 Soiuri foarte timpurii i
timpurii; consumate
proaspete
Cmpia valuroasa
Bal[eana
Rcani, Faleti,
Glodeni,
Dondueni, Floreti
N
S
V, E
190 2750-2620
2980-3100
2870
-23 ...-24 Soiuri foarte timpurii i
timpurii; consumate
proaspete local;
Cmpia de Nord a
Prutului
Edine[, Rcani,
Glodeni, Faleti
N
S
V, E
80 2080-2940
3360-3460
3210
-20 ... -19 Soiuri foarte timpurii i
timpurii, de maturizare
medie; consumate
proaspete
5
Panta
Zonele i sub-zonele
agro-climaterice
Regiuni
Poziia nlimea
Temp.
Sumar
>10C
Minimum
absolut,
C
Concluzii
2. Zona Central
Codrii centrali (raion
de padure)
Ungheni, Straeni,
Calarai, Nisporeni,
Hnceti
N
S
V, E
330 2740-2610
2960-3080
2850
-23 ... -22 De la soiurile foarte timpurii
la cele medii
Codrii centrali (raion
de silvostepa)
Ungheni, Straeni,
Calarai, Nisporeni,
Ialoveni, Teleneti
N
S
V, E
225 2900-2770
3150-3270
3020
-22 ... -21 De la soiurile foarte timpurii
la cele medii
Codrii centrali (raion
de silvostepa Grne[)
Ialoveni, Anenii Noi,
Criuleni, Orhei
N
S
V, E
170 3060-2910
3300-3410
3180
-22 ... -21 Soiuri foarte timpurii i
timpurii, de maturizare
medie
3. Zona Sudic
nal[imea Tigheciului
(raionul de silvostepa
Grne[)
Cantemir, Leova,
Cahul, Comrat
N
S
V, E
260 2950-2820
3190-3310
3070
-23 ... -22 Soiurile ce se maturizeaza n
orice perioada
Cmpia Basarabiei de
Sud (cmpia
Bugeacului; depre-
siunea Dunarii,
subzona Prenis-treana
de sud-vest
Cahul, Vulcaneti,
Taraclia, Ceadr-
Lunga,
Basarabeasca
N
S
V, E
60 3270-3190
3550-3610
3420
-20 ... -19 Soiurile ce se maturizeaza n
orice perioada (cea mai
favorabila sub-zona)
4. Zona Estic
Platoul Podoliei Camenca, Rbni[a N
S
V, E
200 2850-2710
3100-3230
2970
-23 ... 22 Soiuri foarte timpurii i
timpurii, de maturizare
medie
Cmpia ridicata
(raionul de silvostepa)
Rbni[a, Dubasari,
Grigoriopol
N
S
V, E
100 3000-2940
3250-3310
3130
-22 ... -21 Existen[a factorilor limitativi
(lipsa uscarii aeriene, etc.);
este necesara selectarea
micro-zonei (subliniat micro-
zona Malovata 1000 ha)
Cmpia prenistreana Grigoriopol,
Cuciurgan, limanul
Nistrului
N
S
V, E
60 3080
3340
3220
Existen[a factorilor limitativi
(frig i cea[a n perioada
maturizarii), este necesara
selectarea micro-zonei
Sursa: Institutul Na[ional al Viei i Vinului


n vederea atingerii poten[ialului sectorului de producere a strugurilor de masa este necesara
implementarea unui ir de masuri organiza[ionale, economice i tehnologice printre care:
mbunata[irea tehnologiei de cultivare n vederea sporirii calita[ii i competitivita[ii strugurilor de
masa;
Creterea productivita[ii planta[iilor de struguri de masa prin implementarea clonelor libere de viroze
a soiurilor tradi[ionale i noi;
mbunata[irea soiurilor de masa conform cererii i cerin[elor pie[elor interna[ionale. Cultivarea noilor
soiuri de struguri de masa (in special a soiurilor fara semin[e) pentru a majora exporturile;
Implementarea realizarilor i practicilor tiin[ifice n cmp;
Dezvoltarea i mbunata[irea facilita[ilor de depozitare, asigurnd pastrarea pe termen lung a
strugurilor de masa, etc.


6
ASORTIMENTUL EXISTENT I NOILE VARIETI DE STRUGURI DE MAS
Lista soiurilor omologate pentru anul 2005 includ 74 soiuri, din care 30 sunt struguri de masa. Este
important de men[ionat faptul ca soiurile noi sunt crescute pe suprafe[e mici. Principalele soiuri de
struguri de masa cultivate n Moldova sunt Moldova, Ranni Magaracea, Chasselas Dore, Muscat Iantarni,
Alb de Suruceni. Alte soiuri sunt cultivate pe suprafe[e de 100-500 ha. Dup soiuri, circa 70% din
plantaiile tinere sunt plantate cu Moldova, iar Cardinal, Alb de Suruceni, Regina Viilor i
Chasselas Dore constituie 5%.
Tabelul 2: Soiurile de struguri de masa omologate n registrul na[ional de plante
Soi Perioada de
maturizare
Greutatea
unui
strugure, g
Transportabilitate Culoarea
bobiei
Muscat jemciujni Foarte timpuriu 250-300 Medie A
Irsai Oliver Foarte timpuriu 140-180 Joasa A
Perla de Csaba Foarte timpuriu 160-180 Medie A
Frumoasa alba Mediu timpuriu 400 Medie A
Codreanca Timpuriu 440 nalta N
Prezentabil Timpuriu 350-500 nalta A
Ranni Magaracea Timpuriu 200-270 Medie N
Cardinal Timpuriu 140-210 Medie N
Regina viilor Timpuriu 280-320 Medie A
Chasselas dore Timpuriu 110-140 Medie A
Chasselas musque Timpuriu 110-140 Medie A
Chasselas rose Timpuriu 110-140 Medie R
Leana Mediu 215 Buna A
Startovi Mediu 560 Medie A
Muscat de Bugeac Mediu 310 Buna N
Coarna neagra Semi-trziu 170-200 nalta N
Alb de Suruceni Semi-trziu 280 Buna A
Muscat de Hamburg Semi-trziu 240-250 Medie N
Caraburnu Trziu 350-400 nalta A
Moldova Trziu 240-320 nalta N
Iubilei Juravelea Trziu 420 nalta R
Soiuri fr semine
Ki-mi lucisti Timpuriu 375 Buna R
Apiren roz Mediu 420 nalta R
Apiren alb Mediu 450 nalta A
Ki-mi moldovenesc Mediu 600-1100 Buna R-N
Apiren negru de
Grozeti
Mediu 225 N
Romulus Semi-trziu 300 nalta A
Sursa: Institutul Na[ional al Viei i Vinului
La finele anului 2005, Comisia de Stat pentru ncercarea Soiurilor de Plante a aprobat 23 de soiuri noi de
vi[a de vie care sunt admise pentru testare n condi[ii de produc[ie, dintre care 16 soiuri de struguri de
masa:
1. Loose Perlette
2. Flame Seedless
3. Beauty Seedless
4. Dawn Seedless
5. Summer Muscat
6. Thompson Seedless
7. Black Rose
8. Victoria
9. Exotic
10.Sublima Seedless
11.Monukka
12.Sultanina
13.Italia
14.Red globe
15.Niagara
16.Concord

7
n tabelul de mai jos sunt prezentate descrierile agro-biologice a soiurilor recent introduse n registrul soiurilor de plante al RM:

Tabelul 3: Descrierea agro-biologica a soiurilor noi de vi[a de vie, struguri de masa admise pentru testare n condi[ii de produc[ie

Durata perioadei de
vegetaie
Bobul Rezistena la

Denumirea
soiului
zile t active
Mrimea
strugurilor
culoarea forma gustul semine ger, C mana oidium
1. Loose Perlette 105-110 2000-2100 medie sidefie slab oval armonios apiren -17 sensibil sensibil
2. Flame Seedless 115-125 2150-2300 medie roz sferic armonios apiren -20 sensibil sensibil
3. Beauty Seedless 120-125 2300-2450 medie albastru-
nchis
slab oval armonios apiren -17 sensibil sensibil
4. Dawn Seedless 120-125 2300-2450 medie alb slab oval armonios apiren -17 sensibil sensibil
5. Summer Muscat 120-125 2300-2450 medie alb oval tamios apiren -17 sensibil sensibil
6. Thompson Seedless 135-145 2650-2750 mare alb oval armonios apiren -17 sensibil sensibil
7. Black Rose 145-155 2750-2800 mare albastru -
nchis
oval specific 1-2 -17 sensibil sensibil
8. Victoria 120-125 2300-2450 medie auriu oval-sferic armonios 1-2 -20 sensibil sensibil
9. Exotic 130-135 2400-2500 medie / mare albastru-
nchis
sferic armonios 1-2 17 sensibil sensibil
10. Sublima Seedless 130-135 2400-2500 medie / mare alb oval armonios apiren sensibil sensibil sensibil
11. Monukka 145-155 2800-2950 medie roz-nchis oval armonios apiren -20 sensibil sensibil
12. Sultanina 135-145 2650-2750 medie / mare alb oval armonios apiren sensibil sensibil sensibil
13. Italia 155-170 2900-3050 mare alb oval tamios 1-2 sensibil slab
sensibil
slab
sensibil
14. Red globe 155-170 2900-3050 mare roz-aprins sferic armonios 3-4 -17 sensibil sensibil
15. Niagara 145-155 2750-2800 medie galben-
verzui
sferic aroma
fructe,
foxat
2-3 -28 sensibil rezistent
16. Concord 150-160 2800-2950 medie albastru -
nchis
sferic puternic
foxat
3-4 -32 rezistent rezistent
8
ASPECTE IMPORTANTE PRIVIND INFIINAREA PLANTAIILOR DE VI DE VIE

nfiin[area unei planta[ii de vie reprezinta un sistem de masuri n strnsa corelare, care include alegerea
terenurilor i aprecierea lor din punct de vedere pedologic i agrofitotehnic. Planta[ia viticola este o investi[ie pe
termen lung, care poate fi exploatata timp de 35-40 de ani. Durata exploatarii eficiente depinde de
corectitudinea nfiin[arii planta[iei viticole i ngrijirea acesteia n primii ani dupa plantare. De aceea, la alegerea,
proiectarea, pregatirea terenului, destinat pentru noile planta[ii, trebuie excluse orice greeli.


Proiectul plantaiei

n primul rnd, o aten[ie deosebita se acorda lucrarilor de proiectare a planta[iilor viticole. nfiin[area planta[iilor
se face n baza proiectelor de organizare a teritoriului, destinat plantarii cu vi[e altoite sau pe radacini proprii,
care corespund standardului SM-207:2000. n Republica Moldova, conform prevederilor legii Viei i Vinului,
nfiin[area planta[iilor viticole cu suprafe[e mai mari de 0,5 ha se face numai n baza proiectelor elaborate de
institu[iile autorizate de Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare. Institu[iile autorizate pentru efectuarea
lucrarilor de proiectare, n baza de contract presteaza servicii de elaborare i transfer n natura a proiectelor.

Tabelul 4: Lista agen[ilor economici, care poseda licen[a pentru proiectarea planta[iilor viticole

Agentul economic Adresa Telefoane de contact
IM Weis-MD vine Co SRL or. Chiinau, str. Vlaicu Parcalab 35 22-04-82
Institutul Na[ional al Viei si Vinului or. Chiinau, str. Grenoble 128 28-50-25, 78-77-67
FPC Codru-ST SRL or. Chiinau, str. Stefan cel Mare 33A 21-22-39, 22-73-66
ASP SPM-Grup or. Chiinau, str. Costiujeni 16 75-35-70, 78-75-12
Institutul de Proiectari pentru Organizarea
Teritoriului
or. Chiinau, str. Ialoveni 100B 72-35-70
Tanjar-CO SRL or. Chiinau, str. Academiei 8/2 72-45-70
Asocia[ia Republicana de Stat pentru protec[ia
Solului
or. Chiinau, str. Grenoble 106 73-78-20, 73-50-33


Analiza solului

Solul ca factor ecologic are o importan[a majora pentru vi[a de vie, determinnd cantitatea i calitatea recoltei.
n cazul n care condi[iile climaterice influen[eaza n general asupra con[inutului de zahar i a acidita[ii, atunci
componen[a solului determina buchetul i plenitudinea gustului.

Cunoaterea detaliata a parametrilor solului (fertilitatea, compozi[ia mecanica, compozi[ia chimica, etc.) permite
luarea unei decizii corecte privind amplasarea planta[iei, varieta[ile, portaltoiul, etc. n continuare este
prezentata lista laboratoarelor acreditate pentru perfectarea testelor solului.

Tabelul 5: Lista laboratoarelor acreditate pentru perfectarea testelor solului

Denumirea laboratorului Adresa Telefoane de contact
Direc[ia de observa[ii asupra poluarii Mediului
Ambiant al Serviciului de Stat Hidrometeo
mun. Chiinau, str. Grenoble, 259

76-68-55
Laboratorul de ncercari, Sta[ia de proiectari i
Prospec[iuni Chimice de la Nord
mun. Bal[i, str. P. Bo[u, 83

0-231-3-21-88, 3-00-29
Laboratorul de testare a solului al SA Tera
Serv
raionul Edine[, or. Cupcini, str. Chiinaului, 1 0-246-2-42-24
Laboratorul de testare a solului al Centrului de
Deservire a Fermierilor al SA Alfa Nistru
raionul Soroca, s. Volovi[a, str. E.
Margineanu
0-230-2-34-44

9
Irigarea plantaiilor viticole (analiza apei)

Dei vi[a de vie este considerata o planta toleranta la seceta i poate fi cultivata n regiunile cu suma anuala
mica de precipita[ii (250-350 mm), ea reac[ioneaza foarte pozitiv la irigare i sufera de seceta n regiunile
viticole cu precipita[ii mai mici de 600 mm.

In condi[iile Republicii Moldova rentabilitatea planta[iilor viticole irigate este nalta. ntruct prin irigare pot fi
satisfacute cerin[ele de apa ale plantei, eficacitatea ei este nalta, roada sporind de 1.5-2 ori. Cu ajutorul irigarii
se maresc dimensiunile strugurilor i a bobi[elor, sporete fertilitatea, con[inutul de zahar, se mbunata[ete
aspectul exterior i calita[ile gustative ale strugurilor.

Cerin[ele vi[ei de vie fa[a de umiditate variaza n func[ie de perioada din ciclul anual i de faza de vegeta[ie. La
nceputul procesului de vegeta[ie (la dezmugurit) cerin[ele vi[ei de vie n umiditate sunt maxime, apoi la
nceputul nfloritului necesitatea n umiditate scade, iar n perioada nfloritului este minima. Ulterior crete,
devenind cea mai mare n perioada umplerii boabelor, ca la nceputul maturarii depline a boabelor i maturarii
accelerate a lemnului din nou sa se micoreze.
Figura 2: Curba necesita[ii vitei de vie in umiditate in diferite faze de vegeta[ie

Irigarea viilor se poate efectua prin brazdare, aspersiune, sisteme de irigare subterane si aersol, picurare, dar
cele mai raspndite sunt irigarea prin brazdare, aspersiune i picurare.

Irigarea prin picurare asigura folosirea cea mai ra[ionala a apei i ngraamintelor minerale, a for[ei de
munca, distribuirea uniforma a apei n zona sistemului radicular i ob[inerea recoltelor mari de struguri. Sistemul
de irigare prin picurare include sursa de apa, blocul de distribuire i control, regulatorul de presiune, conducta
subterana, distribuitorii i 1-2 picuratoare la fiecare butuc, amplasate direct pe sol sau la nal[imea de 20 cm.

Tabelul 6: Lista companiilor care comercializeaza sisteme de irigare

COMAPNIA /
Persoane de contact
Informaia de contact Tipul sistemului Originea
Trio SRL 43-23-16, 43-21-61 Picurare SUA, Ucraina
MOLDAGROCHIM SRL 22-35-97; 22-47-82; 22-41-17 Aspersiune, Picurare SUA
Eco-Irigare SRL 43-04-19; 44-13-35 Aspersiune Moldova; Austria
Agro-Logistica SRL 22-31-91; 27-00-40 Aspersiune Rusia
Agrodor-Succes SRL 59-64-76; 71-58-62 Picurare, Aspersiune Grecia
Agrofit-BONUS SRL 27-97-37; 27-97-36 Picurare, Aspersiune Spania, Grecia
Strimedit SRL 24-34-88; 22-27-42; 24-46-69 Picurare SUA, Ucraina
A.I.K. SRL 79-39-63 Aspersiune, Picurare Ucraina
Agrimatco-Service SRL 22-67-73; 21-09-60 Picurare SUA

Micarea sevei
nfloritul
Umplerea boabelor
Maturarea boabelor
D
A

N
U

10
Criteriile principale care determina calitatea apei de irigare sunt:
Concentra[ia sarurilor solubile (mineralizarea)
Con[inutul relativ de calciu, sodiu i magneziu
Reac[ia pH
Con[inutul de clor

Tabelul 7: Valorile parametrilor calita[ii apei pentru irigare:

Criteriu Valorile admise
1 SAR (coeficientul de adsorbire poten[iala a sodiului) <6
2 Calciu, % din suma Ca+Mg+Na 40-45
3 Sodiu, % din suma Ca+Mg+Na 30-40
4 Magneziu, % din suma Ca+Mg+Na 50
5 Mineralizarea, g/dm
3
0.7-0.8
6 Reac[ia pH 8.2
7 Clor, mg/dm
3
105

n continuare este prezentata lista laboratoarelor acreditate pentru perfectarea testelor apei.

Tabelul 8: Lista laboratoarelor acreditate pentru perfectarea testelor apei

Denumirea laboratorului Adresa Telefoane de contact
Laboratorul de ncercari al Concernului Republican
pentru Gospodarirea Apelor Apele Moldovei
MD 2068, mun. Chiinau, str. M. Costin, 7V 43-89-24
Laboratorul Central de control a calita[ii apei
potabile al SA Apa Canal, Chiinau
mun. Chiinau, str. Studen[ilor, 14 48-98-32
Laboratorul de ncercari al ntreprinderii Municipale
Apa Canal din Ungheni

or. Ungheni, str. Na[ionala, 2 0-236-2-34-06


11
Alegerea materialului sditor

Material saditor viticol se considera vi[ele portaltoi, vi[ele de soiuri roditoare altoite sau pe radacini proprii,
maturate de 1-2 ani sau vegetante.

n Republica Moldova n conformitate cu cerin[ele standardelor SM 206:2000 i SM 207:2000, n func[ie de
valoarea biologica i starea fitosanitara a materialului de nmul[ire i saditor viticol acesta este clasificat n
urmatoarele categorii biologice:
1. Materialul Amelioratorului - este destinat producerii materialului de nmul[ire i saditor viticol de
categorie biologica Prebaza.
2. Materialul Prebaza - este destinat producerii materialului saditor pentru nfiin[area planta[iilor de
prenmul[ire, producatoare de material de nmul[ire i saditor viticol din categoria biologica Baza.
3. Materialul Baza - este destinat producerii materialului saditor pentru nfiin[area planta[iilor altoi i
portaltoi, producatoare de material de nmul[ire i saditor viticol din categoria biologica "Certificat.
4. Materialul Certificat - este destinat producerii materialului saditor pentru nfiin[area planta[iilor
producatoare de material de nmul[ire i saditor viticol din categoria biologica Standard sau pentru
nfiin[area planta[iilor de producere a strugurilor.
5. Materialul Standard - este destinat producerii materialului saditor viticol pentru nfiin[area planta[iilor
producatoare de struguri.
6. Materialul Obinuit - ! producerea materialului sditor viticol de categoria biologic
Obinuit este interzis ncepnd cu 01.01.2006.
n continuare este prezentata lista agen[ilor economici licen[ia[i n producerea i comercializarea materialului
saditor viticol.

Tabelul 9: Lista agen[ilor economici licen[ia[i in producerea si comercializarea materialului saditor viticol

Agentul economic Adresa Telefoane de contact
Sauron SRL Chiinau, bd. Stefan cel Mare 162, of. 1608 21-02-08, 23-86-28
IM Weis-MD vine Co SRL Chiinau, str. Vlaicu Parcalab 35 22-04-82
Institutul National al Viei si Vinului Chiinau, str. Grenoble 128 28-50-25, 78-77-67
FPC Codru-ST SRL Chiinau, bd. Stefan cel Mare 33A 21-22-39, 22-73-66
Salcuta SRL Chiinau, str. Sciusev 53 24-52-52, 22-81-55
Mercier Centru Europa SRL Chiinau, str. Vasile Alecsandri 69/1 22-62-97
Sadac Agro SRL s. Sadaclia, Basarabeasca (297) 57702, 57340
Mitarix SRL s. Gura Galbena, Cimislia (241) 46350
Vialtos SA s. Larguta, Cantemir (273) 76218
Vorniceni CAPC s. Vorniceni, Straseni (237) 46294
DimCairac-Agro SRL s. Cairaclia, Taraclia (294) 66230
Ghelir-Agro SRL s. Chirsovo, Comrat (298) 51332
Crocmaz Agro SRL s. Crocmaz, Stefan Voda (242) 46230
Vita Podgoreanu SRL s. Cojusna, Straseni 0-691-11-618
Elvitis-Com SRL Chiinau, str. Sf. Nicolae 35 22-10-58
Tomai-Vinex SA S. Tomai, Ceadir-Lunga (291) 51507, 51007


Not: Pentru a exclude efectuarea copcitului i pentru a prentmpina afectarea plantelor tinere de Cancerul
bacterian, vi[ele nainte de plantare se introduc n sacule[e izolatoare de polietilena (cu grosimea cel pu[in 300
Mkm, la[imea 8-10 cm, nal[imea 45-50 cm). Izolatorul trebuie sa fie legat deasupra radacinilor bazale i sub
punctul de altoire cu a[a naturala.
12
Schema de plantare

Suprafa[a de nutri[ie a butucilor este determinata de gradul fertilita[ii i umidita[ii solului, vigoarea butucilor,
sistemului de formare a lor, nivelul de mecanizare a lucrarilor n vie. Suprafa[a de nutri[ie determina distan[ele
ntre plante pe rnd i ntre rnduri. n Republica Moldova ele variaza de la 2,5 pna la 3,5 m ntre rnduri i
1,25-2 m n rnduri. Pentru butucii cu cretere slaba i mijlocie distan[a ntre rnduri este de 3 m, iar n rnduri
pe soluri sarace de 1,3-1,5 m, pe cele fertile 1,5-1,75; pentru butci viguroi respectiv 3,0-3,5 m, 1,5-1,75 i
1,75-2,0 m. n condi[iile de cultura protejata distan[a ntre rnduri este de 2,5-3,0 m, iar ntre plante n rnd de
1,25-1,5 m.


Timpul plantrii

n condi[iile Moldovei vi[a de vie poate fi plantata n 3 perioade:
Primavara n lunile martie-aprilie, imediat cum este posibila ieirea n cmp;
Vara 15 mai 30 iunie, se planteaza material saditor viticol vegetant;
Toamna n luna noiembrie (pna la nghe[area solului), imediat dupa scoaterea materialului saditor din
coala de vi[e


Organizarea teritoriului

Organizarea unui sector viticol este un factor important pentru exploatarea cu succes a planta[iei, de aceea este
recomandat sa se efectueze de un birou de proiectare experimentat.

Organizarea teritoriului unui sector viticol trebuie sa prevada:
Deservirea eficienta a planta[iei;
Utilizarea ra[ionala a solului i a terenului agricol;
Utilizarea eficienta a autotransportului, tractoarelor i mainilor agricole;
Protec[ia solului contra eroziunii;
Utilizarea eficienta a bra[elor de munca;
Utilizarea eficienta a investi[iilor capitale i rambursarea lor mai timpurie.

Transferarea n natura a proiectului organizarii teritoriului planta[iei viticole se face de catre biroul de proiectare
utiliznd dispozitivele geodezice corespunzatoare.


Formarea butucului

n vederea diminuarii riscurilor de nghe[ i ob[inerea unei recolte maximale anual pentru soiurile de struguri de
masa sunt recomandate formele protejate de conducere a butucilor pentru toate zonele viticole din RM, care
prevad ngroparea viilor n toamna. ]innd cont de volumul mare de lucru la ngroparea i dezgroparea butucilor
este recomandata formarea butucilor dupa sistemul evantai unilateral (Figura 3a) si moldovenesc de spalier
unilateral (Figura 3b) cu bra[e scurte sau lungi, oblice, n scopul nclinarii lor spre sol.Figura 3: Formele de butuc recomandate pentru viile protejate
a) b)
13
INVESTIIILE NECESARE PENTRU INFIINAREA PLANTAIILOR TINERE DE STRUGURI DE MAS

Volumul investi[iilor capitale necesare pentru nfiin[area planta[iilor viticole includ cheltuieli ce [in de pregatirea
solului, plantare, instalarea spalierului i ngrijirea planta[iilor tinere pna la intrarea pe rod. Volumul de investi[ii
depinde i de distan[a de plantare, sistemul de cultura, forma butucilor, termenul intrarii lor pe rod, prezen[a
sau lipsa irigarii, sistemul de protec[ie a plantelor. n general, volumul investi[iilor constituie suma cheltuielilor
directe i indirecte ncepnd cu pregatirea solului i terminnd cu ngrijirea planta[iei viticole tinere pna la
intrarea n rod.
n continuare este prezentat un exemplu de calcul al investi[iilor necesare pentru nfiin[area i ngrijirea
planta[iilor tinere de struguri de masa, varieta[i apirene (fara semin[e), schema de plantare 3 x 1,5 m i
utilizarea irigarii prin picurare.
14
Tabelul 10: Calculul investi[iilor necesare pentru nfiin[area i ngrijirea planta[iilor tinere de struguri de masa
UM
Canti-
tatea
Pre
unitar
Pregatirea
terenului
preplantare
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
1 Vanzri lei 15 60000 120000 180000
Struguri de masa kg 4000 8000 12000
2 Costul materialelor de producere 13332 60366.6 34463 1600 4790 4790
Material sditor unit. 2222 20 13332 31108

Sculee izolatoare de polietilena pt tulpina
subterana unit.
2222 0.3 667
Echipament de irigare 1 21945 21945
Stlpi de beton armat unit. 396 40 15840
Sarma de spalier (d=3 mm) t 0.3 14000 3864
Sarma de spalier (d=2.4 mm) t 0.6 12000 6912
Sisteme de ancorare ha 72.0 - 4650 2100
Sisteme de tensionare unit. 216 14.0 1008 2016
Material de legat kg 60 10 50 90 200 270 270
Apa la plantare m3 24 20 480
ngrminte minerale kg 111 18 2000 0 0 2000 2000
Insecticide i fungicide kg / l 20 70 700 1400 1400 2520 2520
3 Costul lucrrilor mecanizate 2000 5946 3046 4060 4470 4630
Desfundarea cu scoaba (90 cm) ha 1 2000 2000
Artura de toamna intre rnduri (25-30 cm) ha 1 700 700 700 700 700 700
Cultivarea intre rnduri (3, 4 ori) ha 4 250 1000 1000 1000 750 750
Irigarea prin picurare & fertilizare m3 250 2 250 500 500 500
Stropirea plantaiilor ha 4 250 1000 1500 1500
Transportarea stlpilor (10 km) t/km 210 4 840
Sparea gropilor pt plantare unit 2222 1 2222
Transportarea apei la plantare (10 km) t/km 121 4 484
Sparea gropilor pt stlpi unit. 396 1 396
Transportarea produciei din cimp (10 km) t/km
40-
120 4 160 320 480
ngroparea/dezgroparea coardelor ha 2 350 700 700 700 700 700
4 Costul lucrrilor manuale 0 7710 6560 8490 8560 9660
Plantarea vielor, tasarea si muuroirea om/zi 5 70 350
Prsitul in rnd om/zi 15 70 1050 1050 1050 1050 1050
Instalarea stlpilor om/zi 14 70 980
Instalarea srmei om/zi 14 70 980
Instalarea ancorelor om/zi 1 70 70
Formarea butucilor & tierea in uscat om/zi 17 80 240 320 680 1360
Legatul in uscat om/zi 13 70 350
Plivitul lstarilor om/zi 5 80 160 240 480 400 400
Legatul lstarilor om/zi 20 70 140 630 630 630 630
Copilitul om/zi 27 70 420 630
Crnitul om/zi 8 70 210 560 560
ngroparea/dezgroparea coardelor om/zi 14 70 980 980 980 980 980
Recoltarea om/zi 30 70 840 1260 1680
Paza plantaiilor om/luna 6 500 3000 3000 3000 3000 3000
5 Cheltuieli neprevzute (10%) 1533 7402.26 4406.9 7415 1782 1908
6 TOTAL CHELTUIELI DE PRODUCERE 16,865 81,425 48,476 21,565 19,602 20,988
TOTAL PANA LA INTRAREA IN ROD 146,766
7 Taxe i Impozite 600 600 600 600 600 600
Impozitul funciar ha 1 120 120 120 120 120 120 120
Fondul social ha 1 480 480 480 480 480 480 480
8 Profit Brut -17465 -82024.9 -49075.9 37835 99798 158412

15
SURSE DE SUPORT FINANCIAR

Subveniile, acordate de catre Guvernul Republicii Moldovei.
REPUBLICA MOLDOVA
PARLAMENTUL
HOTARIRE
de aprobare a
Regulamentului privind gestionarea mijloacelor
fondului pentru susinerea nfiinrii plantaiilor viticole
nr. 14 adoptat: 09.02.2007 n vigoare: 09.02.2007
publicat n: Monitorul Oficial nr 029 din: 02.03.2007 articolul: 96
cod de clasificare: Limba rus

ntru executarea art.31 alin.(16) din Legea viei i vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006,
Parlamentul adopt prezenta hotrre.
Art.1. - Se aprob Regulamentul privind gestionarea mijloacelor fondului pentru susinerea
nfiinrii plantaiilor viticole, expus n anex.
Art.2. - Se abrog Hotrrea Parlamentului nr. 21-XVI din 8 aprilie 2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea mijloacelor fondului de susinere a nfiinrii plantaiilor
viticole i a mijloacelor destinate utilizrii pentru administrarea mrcilor proprietate de stat.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU
Nr.14-XVI. Chiinu, 9 februarie 2007.
Anex
REGULAMENT
privind gestionarea mijloacelor fondului pentru susinerea
nfiinrii plantaiilor viticole
I. Dispoziii generale
1. Prezentul regulament, elaborat n conformitate cu prevederile art.31 alin.(16) din Legea viei i
vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006, reglementeaz modul de gestionare (administrare i
repartizare) a mijloacelor fondului pentru susinerea nfiinrii plantailor viticole (denumit n
continuare fond) i mrimea compensaiei pentru acoperirea parial a cheltuielilor de nfiinare a
plantaiilor viticole producie-marf, inclusiv a plantaiilor-mam altoi i portaltoi.
16
2. Mijloacele fondului snt gestionate de Agenia Agroindustrial "Moldova-Vin" n conformitate cu
legislaia n vigoare i cu prezentul regulament.
3. Prevederile prezentului regulament se extind asupra persoanelor fizice i persoanelor juridice,
nregistrate n modul stabilit de legislaia n vigoare, care activeaz n domeniul vitivinicol,
indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare, cu excepia unitilor vinicole
care nfiineaz plantaii viticole conform obligaiilor investiionale incluse n contractul de vnzare-
cumprare a pachetului de aciuni ale statului.
4. Cuantumul fondului se stabilete anual n legea bugetului de stat.
5. Mijloacele fondului se acumuleaz la un cont trezorerial al Ministerului Finanelor i se utilizeaz
conform devizului de cheltuieli i planului de finanare, aprobate de consiliul de administrare a
fondului i de Ministerul Finanelor.
II. Administrarea mijloacelor fondului
6. Agenia Agroindustrial "Moldova-Vin" gestioneaz mijloacele fondului prin intermediul unui
consiliu de administrare (denumit n continuare consiliu), compus din 11 persoane, inclusiv
preedinte, vicepreedinte i secretar.
7. Din componena consiliului fac parte: directorul general al Ageniei Agroindustriale "Moldova-
Vin", n calitate de preedinte al consiliului, trei reprezentani din partea acestei agenii, unul
dintre care este secretar al consiliului, cte un reprezentant din partea Institutului Naional pentru
Viticultur i Vinificaie, a Ministerului Economiei i Comerului, a Ministerului Finanelor, a
uniunilor profesionale din viticultur i din vinificaie, a patronatului din complexul agroalimentar
i a federaiei sindicatelor din ramur.
Componena nominal a consiliului se aprob i se modific prin dispoziie de Guvern.
8. Consiliul i organizeaz activitatea n baza unui regulament, aprobat la prima lui edin.
9. De competena consiliului in:
a) aprobarea i modificarea planurilor de finanare;
b) stabilirea numrului de trane pentru compensarea parial a cheltuielilor de nfiinare a
plantaiilor viticole (n continuare - compensaie), precum i a cuantumului fiecrei trane;
c) stabilirea succesiunii n distribuirea mijloacelor fondului i asigurarea transparenei acestei
distribuiri;
d) examinarea, n cadrul edinelor sale, a actelor prezentate de solicitani i adoptarea deciziilor
asupra lor;
e) controlul asupra corectitudinii calculelor i distribuirii mijloacelor fondului.
10. Consiliul se convoac n edine ordinare i extraordinare. edinele ordinare se in, dup caz,
cel puin o dat pe lun. edinele extraordinare se convoac de preedintele consiliului sau la
cererea a cel puin 1/3 din membri. Data edinei se stabilete de preedinte i se aduce la
cunotin tuturor membrilor cu cel puin 3 zile nainte.
11. edina consiliului este deliberativ dac snt prezeni cel puin 2/3 din membrii lui.
12. Fiecare membru al consiliului, inclusiv secretarul, deine dreptul la un singur vot, exercitat
personal. Decizia se adopt cu votul majoritii absolute a membrilor consiliului prezeni la
edin.
17
13. edina consiliului se consemneaz n proces-verbal, ntocmit n termen de 3 zile din data
inerii ei, n 2 exemplare, semnate de toi membrii consiliului.
14. Agenia Agroindustrial "Moldova-Vin" asigur:
a) primirea de la solicitani a actelor, verificarea lor;
b) examinarea plantaiilor viticole nou-nfiinate;
c) pregtirea ordinii de zi a edinelor consiliului, organizarea lucrrilor de secretariat;
d) elaborarea i modificarea planurilor de finanare;
e) prezentarea, la solicitarea consiliului, de informaii privind naintarea documentelor, verificarea
plantaiilor viticole nou-nfiinate i acumulrile de mijloace bneti n fond;
f) ntocmirea de rapoarte trimestriale privind cheltuielile curente, prezentarea lor n edina
consiliului;
g) efectuarea unor alte aciuni n vederea gestionrii eficiente a mijloacelor fondului.
III. Repartizarea mijloacelor fondului
15. Mijloacele fondului se utilizeaz:
a) 98 la sut pentru susinerea nfiinrii plantaiilor viticole;
b) pn la 1,6 la sut pentru administrarea mrcilor proprietate de stat, pentru nregistrarea lor n
ar i n strintate;
c) pn la 0,4 la sut pentru suportarea cheltuielilor de acordare a consultanei, de verificare,
monitorizare i supraveghere de autor a plantaiilor viticole nou-nfiinate, mijloace care se aloc
trimestrial Institutului Naional pentru Viticultur i Vinificaie.
16. Mijloacele destinate administrrii mrcilor proprietate de stat se vor folosi la:
a) plata taxelor de nregistrare n ar i n strintate a mrcilor i altor obiecte de proprietate
intelectual care aparin statului, inclusiv a taxelor de depunere a cererilor de nregistrare,
examinare, publicare, eliberare a titlului de protecie, precum i de efectuare a unor alte aciuni cu
semnificaie juridic ce in de protecia mrcilor;
b) plata serviciilor, prestate de mandatarii din ar i din strintate, n vederea reprezentrii, n
faa oficiilor pentru proprietate intelectual, organelor de stat competente, instanelor de
judecat, a intereselor privind protecia mrcilor i altor obiecte de proprietate intelectual care
aparin statului, soluionarea litigiilor legate de aceast protecie;
c) organizarea i monitorizarea utilizrii n ar i n strintate a mrcilor i altor obiecte de
proprietate intelectual care aparin statului;
d) promovarea n ar i n strintate a mrcilor i altor obiecte de proprietate intelectual care
aparin statului.
17. Mrimea compensaiei, n anii 2006-2007, se stabilete n sum de 25 mii de lei
pentru un hectar de suprafa util de plantaie viticol. La nfiinarea plantaiilor-mam
cu material sditor de categorii biologice ridicate ("prebaz" i "baz"), compensaia se
majoreaz cu 15 mii de lei, a plantaiilor de producie cu soiuri de struguri pentru
18
mas cu 10 mii de lei, a plantaiilor cu soiuri pentru producerea vinurilor cu denumire
de origine cu 5 mii de lei.
18. Se acord compensaie pentru plantaiile viticole care au fost nfiinate ncepnd cu primvara
anului 2004. Compensaiile sporite pentru categoriile de plantaii menionate n pct. 17 se acord
ncepnd cu cele plantate n anul 2006.
19. Pot beneficia de compensaie persoanele fizice i persoanele juridice, indicate la pct.3, care au
nfiinat plantaii viticole, inclusiv plantaii altoi i plantaii portaltoi, conform proiectului de
nfiinare, cu material sditor, autorizat, de soiuri nscrise n Registrul soiurilor de plante, pe o
suprafa compact de cel puin 5 hectare i, respectiv, pe o suprafa compact de cel puin 1
hectar pentru plantaiile viticole specificate la pct.20.
Se admit pentru acordarea compensaiei i suprafee mai mici, ncepnd cu 0,5 ha, n cazul n
care acestea snt amplasate compact lng alte plantaii viticole, nfiinate anterior, cu soiuri din
aceeai grup agrobiologic, cu vrsta de cel mult 1/2 din durata de exploatare a categoriei
respective de plantaii, cu un grad respectiv de ngrijire, alctuind mpreun o suprafa de cel
puin 5 ha.
Compensaia se acord i n cazul n care gospodriile de fermier (rneti) i ntreprinderile
individuale au nfiinat plantaii viticole pe o suprafa compact de 5 ha sau mai mare, dup un
proiect comun sau dup proiecte separate, cu soiuri din aceeai grup agrobiologic.
20. Se acord compensaie parial, ncepnd cu anul 2007, pentru o suprafa compact cu soiuri
de struguri pentru mas de cel puin 1 ha ori pentru o suprafa amplasat compact lng plantaii
viticole nfiinate anterior alctuind mpreun cel puin 1 ha.
21. Pentru a beneficia de mijloacele fondului, solicitantul prezint Ageniei
Agroindustriale "Moldova-Vin", dup nfiinarea plantaiilor viticole:
a) actele, nregistrate potrivit legislaiei, ce confirm dreptul de deintor al terenurilor
agricole pe care snt nfiinate plantaii viticole;
b) extras din proiectul de nfiinare a plantaiilor viticole;
c) actele ce confirm procurarea, originea i calitatea materialului sditor viticol;
d) actul privind plantarea materialului sditor, confirmat de autoritatea administraiei
publice locale de nivelul nti i de direcia agricultur i alimentaie a unitii
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
e) certificatul de nregistrare i atributele bancare.
Cooperativa agricol de producie membrilor creia nu li s-au atribuit n natur (pe loc) cote de
teren echivalent prezint, ca acte ce confirm dreptul de deintor al terenului, hotrrea adunrii
generale a cooperativei privind nfiinarea plantaiei viticole i planul cadastral al plantaiei nou-
nfiinate confirmat de primrie.
22. Documentele depuse de solicitani se nscriu ntr-un registru special, inut de Agenia
Agroindustrial "Moldova-Vin".
23. n termen de 30 de zile dup prezentarea documentelor specificate la pct.21, plantaiile
viticole nou-nfiinate se verific pe teren de ctre o comisie, alctuit din reprezentani ai Ageniei
Agroindustriale "Moldova-Vin", ai Institutului Naional pentru Viticultur i Vinificaie, ai direciilor
agricultur i alimentaie ale unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, ai autoritilor
administraiei publice locale de nivelul nti i ai ntreprinderii viticole. Rezultatele verificrii se
consemneaz ntr-un act, de un model aprobat de consiliu.
19
24. Documentele prezentate de solicitani se examineaz n edina consiliului n cel mult 30 de
zile dup prezentarea actului de verificare pe teren a plantaiilor viticole nou-nfiinate.
25. Decizia consiliului privind acordarea compensaiei, amnarea sau refuzul de a o acorda se
aduce la cunotin solicitantului, de ctre secretarul consiliului, n termen de o sptmn din
data ntocmirii procesului-verbal al edinei lui.
26. Beneficiarilor de compensaii crora pepinieriile viticole autohtone le-au oferit material sditor
viticol n avans, prin coordonare cu Agenia Agroindustrial "Moldova-Vin", li se acord integral, n
anul plantrii, sumele respective.
27. n baza deciziilor consiliului, nscrise n procesele-verbale respective, Agenia Agroindustrial
"Moldova-Vin" perfecteaz dispoziii de plat trezoreriale, pe care le prezint, n modul stabilit,
Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanelor.
28. Pe msura prezentrii dispoziiilor de plat trezoreriale, Ministerul Finanelor transfer
beneficiarilor de compensaii sumele respective din fond, n funcie de numrul tranelor i de
cuantumul lor.

IV. Responsabiliti
29. Responsabil de acumularea mijloacelor n fond este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, iar
de utilizarea lor la destinaie, Agenia Agroindustrial "Moldova-Vin".
30. Conductorul i contabilul-ef ai Ageniei Agroindustriale "Moldova-Vin" snt responsabili
personal de corectitudinea i legalitatea operaiunilor efectuate.
31. Agenia Agroindustrial "Moldova-Vin" prezint trimestrial Parlamentului i Ministerului
Finanelor dri de seam privind utilizarea mijloacelor din fond, conform legislaiei n vigoare.
20
Creditele sunt o sursa alternativa de finan[are a investi[iei necesare pentru nfiin[area planta[iilor de vi[a de vie.
Pe pia[a financiara a RM creditele sunt oferite de cteva categorii de institu[ii financiare: banci comerciale,
institu[ii de microfinan[are i companii de leasing. Mai jos este prezentata lista institu[iilor de finan[are pentru
care agricultura este considerata sector [inta. Pentru informa[ii detaliate asupra activita[ii fiecareia dintre
institu[iile men[ionate va rugam sa studia[i Ghidul Produselor Creditare elaborat de catre Proiectul de
Dezvoltare a Businessului Agricol (PDBA).

Tabelul 11: Lista institu[iilor financiare care acorda creditare sectorului agricol

Denumirea instituiei financiare Adresa oficiu central Informaia de contact
Bnci comerciale

BC "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A. MD-2006, mun. Chisinau,
str.Cosmonautilor 9
22-27-70, 24-46-49
http://www.maib.md
BC "BANCA SOCIALA" S.A. MD-2005, mun. Chisinau, str. Mitropolit
Banulescu-Bodoni 61
22-14-94, 22-14-81
http://www.socbank.md
BC "VICTORIABANK" S.A. MD-2004, Chisinau, str.31 August 141 23-30-65, 57-61-00
http://www.victoriabank.md
BC "MOBIASBANCA" S.A. MD-2012, mun. Chisinau, bd. tefan cel
Mare si Sfint, 81a
54-19-74
http://www.mobiasbank.com
BC "Moldindconbank" S.A. MD-2012, or. Chisinau, str. Armeneasca,
38
57-67-82
http://www.moldindconbank.com/
Societatea pe Actiuni Banca de Economii MD-2012, mun. Chisinau, str. Columna
115
24-47-22, 24-04-70
http://www.bem.md/
BC "EuroCreditBank" S.A. MD-2001, mun. Chisinau, str. Ismail 33 50-01-01, 50-02-22
http://www.ecb.md
BC "UNIBANK" S.A. MD-2012, mun. Chisinau, str. Banulescu
Bodoni 45
25-38-01
http://www.unibank.md
"Banca de Finante si Comert" S.A. MD-2012, mun. Chisinau, str. Puskin 26 22-74-35
http://www.fincombank.com/
BC "EXIMBANK" S.A. MD-2001, or. Chisinau, bul. Stefan cel
Mare 6
27-25-83
http://www.eximbank.com/
BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. MD-2001, or. Chisinau, str. Sciusev 34 27-43-86
http://www.ipb.md
BC "Universalbank" S.A. MD-2004, mun. Chisinau, bul. Stefan cel
Mare 180
29-59-00
http://www.universalbank.md
BC "ENERGBANK" S.A. MD-2012, mun. Chisinau, str. Vasile
Alexandri 78
54-43-77
http://www.energbank.com
Instituii de microfinanare

Corpora[ia de Finan[are Rurala MD-2004, mun. Chiinau, bd. tefan cel
Mare i Sfnt, 180, oficiul 906
29-53-05, 29-53-06
http://www.microfinantare.md
GARANTINVEST SRL MD-2004, mun.Chiinau, str.31 August
1989, 98, oficiul 411
23-49-70
http://www.garantinvest.md
Proiectul Investi[ii i Servicii Rurale (RISP) MD-2005, mun. Chiinau, 9 Cosmonautilor
Street, office 544
22-24-65, 22-24-67
http://www.capmu.md
Microinvest MD2012, mun. Chiinau, str. Puskin, 16 22-99-04, 22-99-03
ProCredit MD-2004, Chiinau, Bulevardul tefan cel
Mare i Sfnt, 65, oficiul 900
27-14-19
www.procredit.md
Federa[a Asocia[iilor de Economii i mprumut MD-2004 Chiinau, bd. tefan cel Mare
180, oficiu 1110

Companii de leasing

MAIB Leasing

MD-2001, mun.Chiinau, str.Tighina, 49/4 20-36-16, 20-36-17
http://www.leasing.md
IMC Leasing MD-2045, mun. Chiinau, bd. Moscovei 20 49-84-44, 49-93-17, 44-97-65
http://www.imcleasing.md/
Euro Leasing

MD-2001, mun. Chiinau, str. Ismail 33 27-27-09, 50-02-44
http://www.euroleasing.md
Galas Leasing

MD-2012, mun.Chiinau, str. A.Diordita, 2 21-34-50, 21-34-46, 21-34-47
BS Leasing Grup

MD-2045 mun. Chiinau, bd. Moscovei, 21 44-10-44, 44-10-96


21
BIBLIOGRAFIE
N. Perstniov, V. Surugiu, E. Morosan, V. Corobca Viticultura. Chiinau 2000.
V. Corobca, P. Apruda, Ch. Nicolaescu Afaceri in viticultura. Chiinau, ACSA, 2004.
A. Overcenco Agricultural Atlas. Chiinau, version January 2006.
Academia de tiin[e a Moldovei Uvologie i Enologie. Chiinau 2006.
K. A. Popnu Bnuorpap n Bnuorpapapc:ao. Honuoe pykoaopc:ao no abpanaaunk, yxopy n nepepao:ke
anuorpapa. Kpacuopap, Korop:a, 2004.
B. N. C:eeuko, H. B. epxakoa Bnuorpapapc:ao no-uoaoMy. Nockaa 2006.
Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol (PDBA), CNFA Studiu de pia[a: Strugurii moldoveneti pe pia[a
Rusiei. Davis Fresh Technologies, Mai 2005.
Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol (PDBA), MEPO Raportul mesei rotunde: Oportunita[i de
dezvoltare a sectorului competitiv de produc[ie a strugurilor de masa in Moldova. Chiinau, Mai 2005.
Implementarea Proiectului de Dezvoltare a Businessului Agricol (PDBA) este posibil graie
suportului generos oferit de poporul american prin intermediul Ageniei Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internaional (USAID)
Pentru informa[ii suplimentare vizita[i www.cnfa.md
sau contacta[i oficiul CNFA n Chiinau la tel. 577930,
sau la adresa str. Bulgara 33/1.