Sunteți pe pagina 1din 18

SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA

“NICOLAE KRETZULESCU”

Proiect pentru obtinerea certificatului in calificarea


“Tehnician in achizitii si contractari nivel 3”

Îndrumator : Elev:
Prof. Picoş Simona
Enache Stela
Clasa a-XII-a D

Bucuresti 2009
Participarea la tîrguri si expoziţii a firmei
S.C. NEOSET ROMÎNIA S.R.L.
Argument
Ca prim argument pentru această alegere pot exemplifica pasiunea mea pentru
mobilier.Simplitatea designului si totusi complexitatea modului in care schimbă ambientul unei
incaperi este uimitor.Un alt argument ar putea fi faptul că ma număr printre clienţii acestei
marci,deoarece aceste produse sunt o materializare a cerinţelor mele ca şi consumator.
Această lucrare contine 2 capitole.Primul capitol conţine 3 subcapitole in care sunt
detaliate informaţiile despre firma si analiza SWOT a acesteia.Al doilea capitol contine 2
subcapitole in care este descrisă activitatea firmei in vederea participării la Tîrgul Internaţional
de Mobila Bucureşti.In acest capitol sunt descrise etapele pregătirii participarii la
TIMB,precum şi activitatea efectuata in timpul acestuia.
Tradiţia târgurilor şi expoziţiilor pleacă de la Egiptul Antic si Imperiul Roman când
comercianţii se întâlneau pentru a cumpăra mărfurile de la producătorii locali în locuri numite
“bazaruri”. Latinul “feria” care a dat în limba engleză “fair” (târg) era cel care denumea de fapt
festivalurile religioase ce aveau loc, de obicei, langă un lăcaş religios.
În ciuda dezvoltării metodelor hi-tech de vânzare, târgurile reprezintă şi astăzi o
modalitate dintre cele mai uzate si dinamice ale instrumentelor de marketing. Târgurile sunt
cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a aduce un produs pe piaţă.
Participările româneşti la târguri şi expoziţii internaţionale au crescut treptat,
intensificându-se în ultimele 2-3 decenii, când s-a ajuns la 30-40 de participări pe an.
Romexpo este cel mai mare organizator de târguri si expoziţii din ţara noastră - membră
Union of International Fairs (UFI). UFI este Uniunea celor mai mari organizatori şi proprietari
de târguri din lume şi asociaţia internaţională a industriei de profil.
Cuprins

Capitolul I. Date generale despre “S.C. NEOSET ROMANIA S.R.L.”


1.1. Istoric
1.2. Prezentare generala a societatii
1.3. Evolutia economică
Capitolul II.Studiu de caz privind participarea la targuri si expozitii a firmei "S.C. N
EOSET ROMANIA S.R.L."
2.1. Targuri si expozitii
2.2. Participarea la BIFE-TIMB
Concluzii
Bibliografie
Anexe
Capitolul I
Date generale despre S.C. NEOSET ROMANIA S.R.L.

Bazele primei fabrici Neoset au fost puse în 1980, în localitatea Menidi din Atica
(Grecia ), de către Constantine Alexandrakis. La începutul anilor 90, în plină expansiune,
Neoset deschide primele magazine peste hotare, în Canada şi România. Neoset a intrat pe
piaţa românească în anul 1991, deschizând primul magazin de prezentare a mobilierului
de tip modular, ce răspunde cerintelor functionale şi de calitate la nivel european.
Pentru a acoperi cerinţele crescânde ale consumatorilor, Neoset a hotărât să se
implice mai puternic pe piaţa românească şi a deschis, în anul 1999, prima linie de
producţie în Bucureşti. Acest lucru a permis dezvoltarea unor game de produse special
concepute pentru a răspunde nevoilor specifice ale pieţei româneşti.
Societatea funcţioneaza ca o persoană juridică română, sub forma de societate cu
răspundere limitată.

Principalele grupe de produse sunt:


 Mobilier de birou
 Mobilier de dormitor
 Mobilier de sufragerie
 Biblioteci
 Canapele
Resursele societatii

Personal
Total personal – 35 persoane, din care:
a)de conducere:
Preşedinte
Director General
Director Administrativ
Contabil Şef
Director de vânzări
Director de vânzări de zonă
b)cu studii tehnice:
Compartiment vânzări
Compartiment desfacere-livrări
c)cu studii economice:
Compartimentul logistic
Compartimentul financiar contabilitate
Echipamente, mijloace fixe
În acest moment, societatea SC Neoset România SRL dispune de toate mijloacele necesare
desfăşurării unei activităţi comerciale la nivelul renumelui companiei internaţionale NEOSET.
Sediul central are o suprafaţă de 250 mp şi este dotat cu:
 mobilier NEOSET
 reţea de calculatoare cu transmitere de date prin Internet
 două centrale telefonice interioare
 instalaţii de climatizare în toate încăperile
 Depozit marfă: 2000mp
 Computere – cu reţea Internet;
 Motostivuitoare
 Transpaleţi
 Truse de scule de montaj
Service
Motto: „Adaptaţi nevoile dumneavoastră la mobilierul disponibil, un mobilier adaptat la
nevoile dumneavoastră n-ar fi de preferat?”
Aşa cum reiese din motto procedura standard NEOSET este:
Prezentarea la solicitarea clientului, la sediul/domiciliul acestuia în vederea
acordării consultanţei gratuite în ceea ce priveşte mobilarea.
Găsirea unei soluţii optime de mobilare adaptată la necesutăţile, spaţiul disponibil
şi stilul clientului.
Aprobarea design-ului de către client, acesta urmând să decidă şi momentul livrării.
Cu mici excepţii, componentele NEOSET sunnt întotdeauna disponibile în stoc.
Instalarea va fi facută la sediul clientului de către echipe de tehnicieni specializaţi.
Costurile suplimentare sunt montajul (3% din valoarea bunurilor) şi eventual
transportul calculat la lei/km fără TVA dus-întors dar nu mai mult de 4% din valoare
pentru orice destinaţie în ţară.
Un alt serviciu oferit de S.C. Neoset România S.R.L. este acela de montare,
demontare, transport la noua destinaţie, preţul fiind de 6% din valoarea mobilierului plus
cheltuieli de transport.
Garanţie, service în garanţie şi post garanţie
Garanţia oferită de S.C. Neoset România S.R.L. pentru mobilier este de 2 ani, iar
pentru scaune, de 6 luni. În perioada de garanţie service-ul este gratuit. Prin garanţie se
înţelege înlocuirea în timp util a tuturor componentelor deteriorate care au fost folosite
rezonabil.
În perioada de post garanţie S.C. Neoset România S.R.L. oferă service contra cost.
Standardizarea şi modularitatea componentelor NEOSET permit înlocuirea acestora
până la cel mult trei ani de la achiziţie. Prin mobilitatea producţiei chiar dacă tipul de
componentă deteriorată nu mai există pe stoc, acestea pot fi produse la nivel de unicat, preţul
fiind acelaşi cu al piesei de serie.
Capitolul II
Studiu de caz privind participarea la targuri si expozitii a firmei
S.C. NEOSET ROMANIA S.R.L.

Târgurile reprezintă pieţe organizate în locuri dinainte stabilite şi în perioade limitate


de timp, având obiective promoţionale şi de comercializare. Ele cunosc o mare dezvoltare în
afacerile economice contemporane, în condiţiile în care are loc extinderea şi a altor
manifestări promoţionale.
Conform Camerei Internaţionale de Comerţ, târgurile internaţionale se definesc ca
mari pieţe cu periodicitate regulată şi care au drept scop să permită participanţilor din toate
ţările să prezinte mostre ale producţiilor, realizări noi şi perfecţionări tehnice, în vederea
efectuării de tranzacţii comerciale pe plan intern şi internaţional.
Expoziţiile se deosebesc de târguri prin faptul că sunt manifestări ocazionale. Acestea
nu propun în mod prioritar obiective comerciale, ci au drept principal scop să facă inventarul
mijloacelor de care dispune activitatea umană pentru satisfacerea trebuinţelor unei civilizaţii,
urmărind să asigure informaţii redate în mod plastic asupra progreselor realizate.
TIMB este cea mai importantă expoziţie de profil din România. Este locul de întâlnire
al celor mai competitive firme producătoare sau distribuitoare de mobilă, produse din lemn,
accesorii pentru mobilă, decoraţiuni interioare, maşini şi echipamente pentru exploatarea
forestieră şi prelucrarea lemnului.
Decizia de a expune a S.C Neoset România S. R. L
Pentru anul 2005 S.C Neoset România S. R. L. a hotărât să participe la târgul
BIFE-TIMB.
Conştientă de avantajele pe care le oferă participarea la târg, NEOSET a luat
decizia de a expune având următoarele motive:
 Participarea la târg este o foarte bună ocazie de a face cunoscute produsele clienţilor
potenţiali;
 Participarea la târg favorizează stabilirea unui număr mare de contacte directe într-
un timp foartescurt;
 Participând la o manifestare expoziţională se urmăreşte crearea unei imagini
favorabile a firmei în rândul clienţilor potenţiali şi efectivi, cât şi în rândul marelui
public;
 Posibilitatea de a obţine informaţii cu privire la piaţă;
 Posibilitatea obţinerii unei creşteri imediate a cifrei de afaceri, prin practicarea unor
preturi promoţionale;
 Dorinţa de a nu lipsi de la o manifestare la care sunt prezenţi concurenţii;
 Rezultatele pozitive obţinute în urma unor participări anterioare.
Organizarea participării la târgul TIMB 2005
Prin participarea TIMB 2005, la care se aşteaptă o participare tot mai mare decât în
ultimii ani, NEOSET ROMANIA urmăreşte să-şi crească vânzările cu 20 %, printr-o
promovare puternică a produselor sale, îndreptându-şi toate eforturile spre mobila de
sufragerie şi dormitor, şi nu în ultimul rând asupra mobilei de bucătărie. Informarea
personalului societăţii
Într-o întreprindere modernă este foarte importantă existenţa coeziunii angajaţilor în
raport cu proiectele societăţii respective.De aceea, firma Neoset România S.R.L. a informat
personalul în legătură cu decizia de participare la târg şi a prezentat obiectivele stabilite,
aceasta fiind o atitudine necesară obţinerii adeziunii salariaţilor şi creării unei atmosfere
favorabile în jurul proiectului.
Informarea furnizorilor şi clienţilor
Atât furnizorii cât şi clienţii ar trebuie să fie la curent cu intenţia firmei Neoset România
S.R.L. de a expune în cadrul târgului BIFE - TIMB 2005 din următoarele motive:
 clienţii existenţi, informaţi printr-o scrisoare personalizată despre participarea la târg,
ca şi despre prezentarea unor produse noi, vor veni la standul firmei, ocazie cu care pot fi
consolidate relaţiile de afaceri.
 clienţii potenţiali ai firmei NEOSET S.R.L. vor fi informaţi prin intermediul
materialelor publicitare difuzate.
Demersurile promoţionale desfăşurate de firma Neoset România S.R.L

Participarea întreprinderii la o manifestare promoţională predispune şi desfăşurarea unor


acţiuni de promovare complementare, menite să consolideze şi să multiplice efectele
operaţiunii de bază. Un efort promoţional suplimentar este indispensabil atingerii obiectivelor
fixate, urmărind, în principal, atragerea vizitatorilor la standul firmei şi consolidarea imagini.
De formularea şi transmiterea invitaţiilor depinde numărul persoanelor din audienţa
ţintă care vor efectua vizite la stand. De aceea, aceste invitaţii trebuie să fie scrise pe o coală cu
antet, bine tipărită şi gândită unitar, avantajată de o hârtie de calitate cu un grad mare de alb.
Antetul va arăta într-o formă sintetică cine este firma. Neoset România S.R.L., cu ce se
ocupă şi unde poate fi găsită (telefon, fax, adresă). Un rol important îl are sigla deoarece prin
ea se promovează imaginea, ea trebuind să sugereze cu ce se ocupă firma. Cu această siglă
firma se va prezenta şi la expoziţie. Rolul invitaţiei este să îl determine pe destinatar să
acţioneze, să atragă simpatia acestuia pentru S.C. Neoset România S.R.L. şi, în final, să
accepte. În această invitaţie este bine să se facă şi o schiţă a expoziţiei şi a drumului de acces la
standul firmei (eventual pe verso).
Ca mijloace de prezentare generală trebuie avute în vedere:
 cărţile de vizită
 mapele de prezentare.
Conceperea standului
Standul expoziţional, prin amplasare, aspect general, ca şi informaţiile pe care prezintă
publicului (prin intermediul exponatelor, materialelor, broşurilor, personalului prezent la stand
) face posibilă transmiterea unei imagini despre firmă.
Spaţiul de primire trebuie amenajat într-un mod cât mai plăcut, el contribuind la
formarea unei impresii generale favorabile. Dacă este posibil, se vor amenaja culoare de
trecere care să permită vizitatorilor să parcurgă standul şi să observe exponatele.
Produsele vor fi puse în valoare cu ajutorul unor spoturi luminoase.
Firma poate folosi şi un PC pe al cărui monitor să ruleze informaţii în legătură cu firma
şi cu produsele expuse.
Standul va fi construit cu forţe proprii, deoarece firma Neoset România S.R.L. fiind o
firmă de mobilier are la dispoziţie toate elementele necesare realizării standului. Standul va fi
construit cu o săptămână înainte de deschiderea târgului, cerinţă a organizatorului.
O dată cu expunerea acestor noi produse se va promova şi celelalte produse,
componente ale gamei de mobilier cu ajutorul vizionării unor filme publicitare, dar totodată se
vor utiliza şi pliantele publicitare.
Exponatele vor fi transportate cu maşina firmei, cu două zile înainte de deschiderea
oficială a târgului, asamblarea facându-se la stand.
Activităţi desfăşurate în timpul târgului
Pentru a asigura succesul la o manifestare promoţională trebuie să se intre în contact cu
cât mai mulţi vizitatori în scopul măririi numărului de clienţi potenţiali. Sunt trei elemente
care te pot ajuta să intri în contact cât mai repede cu vizitatorii, şi anume:
 atitudinea;
 disponibilitatea;
 acţiunea.
Se poate organiza şi un sondaj în rândul vizitatorilor, bazat pe chestionar. Firma Neoset
România S.R.L. poate urmări astfel dacă vizitatorilor le-au plăcut produsele prezentate, dacă
au vizitat standul sau, câţi cunoşteau numele firmei, ce i-a atras cel mai mult şi altele.
La închiderea târgului se vor analiza informaţiile obţinute şi pe baza acestora firma
Neoset România S.R.L. va putea să ia unele decizii în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii
sale.
Personalul prezent la stand
Succesul participării la târg depinde în egală măsură şi de personalul prezent la stand
care reprezintă întreprinderea. Instruirea personalului înainte de începerea târgului este
deosebit de importantă, întrucât fiecare trebuie să îşi cunoască atribuţiile.
Numărul persoanelor la stand se va stabili în funcţie de dimensiunile acestuia, de
posibilităţile financiare ale firmei şi de obiectivele pe care şi le-a propus cu ocazia participării
la manifestare. Firma Neoset România S.R.L. selecteayă personalul din rândul angajaţilor săi (
mai puţin translatorul şi hostess), echipa prezentă la stand fiind formată din 6 persoane:
 managerul firmei Neoset România S.R.L.;
 responsabilul standului - directorul comercial al firmei Neoset România S.R.L.;
 translator;
 personal de vânzare - 2 persoane ;
 hostess (personal de primire).
Toţi aceştia trebuie să cunoască planul de vânzare şi să aibă în vedere un anumit
obiectiv. Fiecare persoană trebuie să fie complet instruită în privinţa produselor pentru ca să
ştie să răspundă la orice întrebare sau să poată afla răspunsurile dorite de clienţi.
Concluzii si propuneri
Din studiul efectuat asupra S.C. NEOSET ROMÂNIA S.R.L. am ajuns la concluzia că
societatea ar trebui să realizeze o promovare mai puternică a produselor sale,în timp ce
responsabilii de marketing ar trebui să realizeze programe de marketing pe termen lung şi scurt
în ceea ce priveşte activitatea de promovare atât îm televiziune, radio cât şi în presă. Tot din acest
studiu reiese că, dacă societatea ar practica preţuri mai scăzute, ar avea o cotă de piaţă mult mai
mare, deoarece potenţialii cumpărători de pe piaţa românească de mobilă sunt foarte sensibili la
preţ, calitatea căzând pe locul doi.
S.C. NEOSET ROMÂNIA S.R.L. trebuie să transporte gratuit produsele cumpărate şi să
ofere posibilitatea potenţialilor clienţi să achiziţioneze produsele sale în rate sau să ofere anumite
avantaje promoţionale (pentru produsele complementare să ofere preţuri mai mici pentru a-i
determina pe clienţi să le comande şi astfel să urmărească obţinerea preţului propus pe ansamblul
mobilierului comandat şi nu pe anumite componente ale produsului).
S.C. NEOSET ROMÂNIA S.R.L. ar trebui să participe la cât mai multe târguri şi
expoziţii, deoarece importanţa acestora este în continuă creştere, iar cu ajutorul lor se pot realiza
în acelaşi timp mai multe obiective: promovarea produselor sale, cercetarea pieţei şi a
concurenţei.
Bibliografie

o Balaure, V., (coordonator), Adăscăliţei, V., Bălan, C., Boboc, Ş., Cătoiu, L, Olteanu, V., Pop,
Al. N., Teodorescu, N., - Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000
o Danciu, V., - Marketing internaţional, editura Economică, Bucureşti, 2001
o Moise, Z., - Marketing prin intermediul târgurilor şi expoziţiilor, Editura AII Educaţional,
Bucureşti, 1997
o Ilie.S.,C.,(coordonator),Tanislav,C.,Postovei,C.-Manual „Mediul concurential al
afacerilor”,ruta directa clasa a XII a:Tahnician in achizitii si contractari,Editura Oscar
Print,Bucuresti,2007
o Anuarul Statistic al României – 2003
o www.neoset.ro
o www.romexpo.org