Sunteți pe pagina 1din 10

ATOMUL

NTRE SIMPLU
I COMPLEX

Cojocaru Silviu-Ionu
Anul I Radiologie

Definitie:
Atomul

este cea
mai mica
particula dintr-o
substanta, care
prin procedee
fizice si chimice
obisnuite nu se
mai poate diviza
in alte particule.

Structura atomului
Atomul

este
format din nucleu
si invelisul de
electroni.
Nucleul este
format din
nucleoni, respectiv
protoni si neutroni.
Invelisul electronic
este format din
electroni.

Descoperirea atomului
In

greaca veche, cuvantul atom era


folosit pentru a descrie cea mai mica
parte dintr-o substanta.
Aceasta particula fundamentala era
considerata indestructibila.

Radioactivitatea
Faptul

ca un atom nu
este cea mai mica
particula dintr-o
substanta, a devenit
evident odata cu
descoperirea
radioactivitatii.
In 1896, fizicianul
francez Antoine Henri
Becquerel a descoperit
ca unele substante, ca
sarurile de uraniu,
emana raze penetrante
cu origine necunoscuta.

Modelul Rutherford
S-a

constatat ca,
departe de a fi o
particula solida de
materie, atomul este
mai mult o structura
spatiala, in centrul
careia se gaseste o
inima infima
denumita nucleu.
Rutherford a stabilit
ca masa atomului
este concentrata in
acest nucleu.

Modelul Bohr
Fizicianul

danez Niels
Bohr a dezvoltat o
teorie cunoscuta sub
denumirea Teoria
atomica a lui Bohr
El a presupus ca
electronii sunt
aranjati in straturi sau
nivele cuantice, la o
distanta considerabila
fata de nucleu.

Sistemul periodic al elementelor


La

mijlocul sec XIX,


cativa chimisti
considerau ca
similitudinile dintre
proprietatile chimice
ale mai multor
elemente implicau o
regularitate ce putea
fi demonstrata prin
ordonarea
elementelor intr-o
forma tabelara sau
periodica.

Chimistul

rus Dimitri
Mendeleev a propus o
harta a elementelor,
numita tabel periodic,
in care elementele sunt
aranjate in randuri si
coloane.

SFARSIT