Sunteți pe pagina 1din 7

AS 9100

• AS 9100 standard de management al calitatii specific pt industria


aerospatiala (AS). La vremea respectiva, s-a considerat - intre altii de catre
Federal Aviation Administration (FAA) - ca ISO 9000:1994 nu este adecvat
pt asigurarea calitatii si securitatii intr-un domeniu de risc ridicat precum
industria aerospatiala.
• AS 9000 : 1997 a fost publicat ca referire la ISO 9001:1994; la intocmirea lui
au colaborat: Lockheed Martin, Northrop Grumman si GE Aircraft Engines.
• Prima revizie, AS 9100 : 1999 a fost publicata de The Society of Automotive
Engineers (SAE International), pe baza colaborarii cu American Aerospace
Quality Group (AAQG), International Aerospace Quality Group (IAQG) si a
Society of British Aerospace Companies (SBAC).
• Actuala varianta a AS 9100 : 2001, aliniaza standardul cu ISO 9001:2000
• Se poate aplica intregului lant de aprovizionare: proiectare, fabricatie,
accesorii, exploatare aeroportuara si linii aeriene, cargo, piese de schimb si
intretinere

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu MCT I/Management integrat/ 1/7


UPB/IMST/TMS AS 9100
Seria AS 9100
• 9003 – Activitati de inspectie si testare
• 9006 – Software specializat
• 9100 – Sistemul Calitatii pentru fabricantii din industria aerospatiala
• 9101 – Raport si lista de verificare pt. 9100
• 9102 – Inspectia primului articol
• 9103 – Managementul caracteristicilor cheie
• 9110 – Sistemul Calitatii pentru unitatile de reparatii aerospatiale
• 9111 – Raport si lista de verificare pt. 9110
• 9120 – Sistemul Calitatii pentru distribuitori
• 9121 – Raport si lista de verificare pt. 9120
• 9131 – Documentarea neconformitatii
• 9132 – Matricea 2D de codificare a cerintelor de calitate pt. fabricatia de piese
• 9134 – Managementul riscului pt. lantul de aprovizionare

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu MCT I/Management integrat/ 2/7


UPB/IMST/TMS AS 9100
Cerinte suplimentare
• Managementul configurarii
• Proiectare, verificarea proiectarii, procese de validare si testare
• Fiabilitate, mentenabilitate si securitate
• Aprobarea si revizia performantei subcontractorului
• Verificarea produsului procurat
• Identificarea produsului pe parcursul duratei sale de viata
• Documentarea produsului
• Controlul schimbarilor procesului de productie
• Controlul echipamentelor de productie, a sculelor si a programelor MUCN
• Controlul activitatilor realizate in afara facilitatilor furnizorului
• Procese speciale
• Proceduri de inspectie si testare
• Metode, resurse si inregistrari
• Actiuni corective
• Extinderea cerintelor de audit intern din ISO 9001:2000
• Inspectia primului articol
• Service-ul, inclusiv colectarea si analiza datelor, livrarea, investigarea si controlul
rapoartelor din documentatia tehnica
• Revizia dispozitiei de produs neconform

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu MCT I/Management integrat/ 3/7


UPB/IMST/TMS AS 9100
Procese
• Procese ale SMC, inclusiv dezvoltarea documentatiei SMC,
controlul documentatiei si al inregistrarilor. Clauza 4.
• Procese manageriale, inclusiv planificarea si revizia
managementului. “Responsabilitatea Managementului”, Clauza 5.
• Procese de managementul resurselor, inclusiv resursele umane,
infrastructura, si mediul de munca. Clauza 6.
• Procese de realizare a produsului (productie), inclusiv revizia
ordinelor de vanzare, proiectarea produsului, procurarea, calibrarea,
si realizarea actuala a produsului sau serviciului. Clauza 7.
• Procese de masurare, analiza si imbunatatire, inclusiv auditul
intern, inspectia, testarea, si actiunile corective/preventive. Clauza 8.

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu MCT I/Management integrat/ 4/7


UPB/IMST/TMS AS 9100
5.0 Management Responsibility
8.5.1 Continuous Improvement
7.1 Planning of Product Realization
Receive Request
7.2.1 Determination of Requirements Related
for Quote from
to the Product
Customer
7.2.3 Customer Communication

7.1 Planning of Product Realization


Receive Order
7.2.3 Customer Communication
from Customer
7.2.2 Review of Requirements
Diagrama flux
7.3 Design & Development Is Design Design to
Yes
7.1 Planning of Product Realization Required? Requirements

No

6.2.2 Competency, Awareness & Training


7.4 Purchasing Buy Material

Receive

8.5.2 Corrective Action


7.5.4 Customer Property Material from

8.5.3 Preventive Actions


8.2.2 Internal Audits Customer
7.4.3 Verification of Purchased Product
8.2.4 Measuring and Monitoring of Product
Receive Material
7.5.3 Identification & Traceability
7.5.5 Preservation of Product

7.4 Purchasing Return to


Is Material
8.3 Non-conforming Sub- No
Acceptable?
Product contractor

Yes

7.5 Production and Service Provision


Build to
7.6 Control of Monitoring & Measuring Devices
Requirements
7.5.3 Identification & Traceability

Verify Build to
8.2.4 Measuring and Monitoring of Product
Requirements

Is Product Rework to 8.3 Non-Conforming


No
Acceptable? Requirements Product

Yes

Package & Ship


7.5.5 Preservation of Product Finished
Product

7.5.1 Servicing Provide Service


7.2.3 Customer communication Support

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu MCT I/Management integrat/ 5/7


UPB/IMST/TMS AS 91004.2.3 Control of Documents
4.2.4 Control of Records
Implementare
• Identificarea cerintelor AS 9100 si cum se aplica in cazul dat.
• Stabilirea obiectivelor de calitate si a modului in care ele corespund
activitatilor afacerii.
• Elaborarea unei politici documentate privind calitatea, in care sa se
indice cum sunt satisfacute cerintele standardului.
• Comunicarea politicii la nivelul organizatiei.
• Evaluarea politicii, a obiectivelor, si prioritizarea cerintelor, a.i. sa se
asigure indeplinirea lor si satisfacerea cerintelor.
• Identificarea granitelor SMC si realizarea procedurilor documentate
cerute.
• Asigurarea ca aceste proceduri sunt corespunzatoare si aplicabile.
• Realizarea de audituri interne pentru a se asigura ca SMC
functioneaza.

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu MCT I/Management integrat/ 6/7


UPB/IMST/TMS AS 9100
Bibliografie
• Exemplu de MQ: http://www.staraviation.com/star-as9100-qm.doc
• Checklist: http://www.str-r.com/pdf/AS%209101%20B%20Checklist.pdf
• http://www.isoqar.com/as9100/as9100intro.htm
• Cuprins AS 9100:
http://www.whittingtonassociates.com/v2/resources/as9100/as9100b_xref.s
html

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu MCT I/Management integrat/ 7/7


UPB/IMST/TMS AS 9100