Sunteți pe pagina 1din 10

Premiul Baldrige

Malcolm Baldrige
1922-1987

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 1/10


Rindasu Baldrige
Preambul BNQP
1. In ultimii 20 de ani (1966 -1986) conducerea prin Q produselor si proceselor a
SUA a fost puternic concurata si uneori depasita, iar productivitatea SUA a
ramas in urma competitorilor
2. Mediul de afaceri si industria SUA au inteles ca slaba Q costa firmele circa 20%
din veniturile anuale rezultate din vanzari, si ca, imbunatatirea Q conduce la
cresterea productivitatii, scaderea costurilor si cresterea profitabilitatii
3. Planificarea strategica a Q si imbunatatirii Q sunt esentiale pt bunastarea
economiei nationale si pt competitivitatea pe piata globala
4. Mai buna intelegere a rolului lucratorului, implicarea acestuia in Q si accentul
pus pe SPC pot conduce la imbunatatirea hotaratoare a costurilor si Q
produselor fabricate
5. Imbunatatirea Q este aplicabila deopotriva firmelor mici si mari, din productie si
servicii, din sectorul public, cat si privat

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 2/10


Rindasu Baldrige
Preambul BNQP (cont.)
6. Pt a reusi, programele de imbunatatire a Q trebuie sa fie conduse de
management si orientate catre client, acest fapt putand necesita schimbari
fundamentale in modul de a face afaceri
7. Mai multe natiuni industrializate importante au alaturat audituri de Q riguroase in
sectorul privat cu premii nationale, oferind o recunoastere speciala acelor
intreprinderi de succes
8. Un astfel de program national de Q in SUA ar contribui la imbunatatirea Q si
productivitatii prin:
a) stimularea firmelor sa imbunatateasca Q si productivitatea pentru a obtine avantaje
de competitivitate prin cresterea profitului;
b) recunoasterea realizarilor firmelor care imb. Q si oferirea de exemple pt ceilalti;
c) stabilirea de criterii si linii directoare pt afaceri, industrie, guvern si alte organizatii
pt evaluarea eforturilor proprii de imb. a Q;
d) oferirea de indrumare pt alte organizatii care doresc sa reuseasca in Q.

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 3/10


Rindasu Baldrige
Calitatea dupa BNQP
Q - principii si metode de imbunatatire a performatei organizatiilor in
indeplinirea objectivelor
Dintr-o perspectiva mai larga, SMQ este un sistem care permite
adaptarea organizatiei la un mediu dinamic, aflat in schimbare
Q in guvernare setul de practici si procese care definesc abordarea
problemei de imbunatatire a calitatii vietii cetatenilor si desfasurarea
cuprinzatoare a acestei abordari prin toate agentiile guvernamentale
in scopul furnizarii, intr-un mod etic, catre public si partile interesate
de rezultate performante si echitabile de prosperitate pe termen lung.
Un program de succes in domeniul TQM trebuie sa includa:
1) Satisfacerea clientilor
2) Conducerea Q la nivel top manager
3) Implicarea salariatilor.

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 4/10


Rindasu Baldrige
Valori de baza
Conducerea vizionara (organizatie durabila, modele personale)
Excelenta orientata catre client (valoare, satisfactie, diferentiere, intelegere,
anticipare)
Instruirea organizationala si individuala (satisfactie si motivare pt salariati)
Valorizarea salariatilor si partenerilor (parteneriate interne si externe)
Agilitatea (rapiditatea schimbarii, flexibilitatea, viteza de raspuns pe piata)
Concentrarea pe viitor (anticipare, dezvoltarea salariatilor si a furnizorilor)
Conducerea inovarii (rapiditatea diseminarii si capitalizarii informatiei, imbunatatirea)
Conducerea bazata pe fapte (indicatori, masurare, analiza)
Responsabilitatea sociala (protectia mediului si resurselor, etica, interese publice)
Concentrarea pe rezultate si pe crearea de valoare (pt partile interesate)
Perspectiva sistemica (performanta intregii organizatii)

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 5/10


Rindasu Baldrige
Modelul de excelenta

Profilul organizatiei: Mediu, Relatii, Provocari

2. Planificare 5. Resurse
strategica 8,5% umane 8,5%

1. Conducere 7. Rezultatele
12% afacerii 45%

3. Client si 6. Manag.
piata 8,5% proceselor
8,5%

4. Masurare, Analiza, Managementul cunoasterii 9%

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 6/10


Rindasu Baldrige
Punctaj categorii
1.1 Conducerea organizatiei 70
1.2 Responsabilitatea sociala 50
2.1 Dezvoltarea strategiei 40 7.1 Rezultate produse/sv 100
2.2 Desfasurarea strategiei 45
7.2 Rezultate client 70
3.1 Cunostiinte despre client si piata 40
3.2 Relatiile si satisfactia clientului 45 7.3 Rezultate financiare piata 70
4.1 Mas. si analiza performantei org. 45
7.4 Rezultate resurse umane 70
4.2 Inf. si mang. cunoasterii 45
5.1 Sisteme de munca 35 7.5 Eficacitate organizatie 70
5.2 Instruire si motivare salariati 25 7.6 Responsabilitate sociala 70
5.3 Bunastare si satisfactie salariati 25
6.1 Procese creatoare de valoare 50 Total 1000
6.2 Procese suport 35

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 7/10


Rindasu Baldrige
Evaluare
Procese (categorii 1-6) Rezultate (7.1-7.6)

Factori de evaluare (A + D+ L+ I = 100%) : Factori de evaluare:


A abordare: metoda, adecvare, eficacitate, 1. Nivelul curent de performanta;
repetabilitate; 2. Tendinta si intinderea imb performantei;
D desfasurare: relevanta, consistenta, 3. Performanta benchmarking;
intindere; 4. Legatura rezultatelor cu clientii,
L instruire: evaluare si imb periodica a produse/sv, piata, proces, plan de
abordarii, inovare, extindere; actiune
I integrare: corespondenta cu cerintele org.,
complementaritatea, armonizarea

Importanta in raport cu afacerea


Profilul organizatiei, planificarea strategica, cunoasterea pietei, sistemul de munca, procesele.

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 8/10


Rindasu Baldrige
Categorii de premii
MBNQA Afaceri (1988)
MBNQA Ocrotirea sanatatii (1998)
MBNQA Educatie (1998)
Premii locale SUA dupa modelul BNQP
Peste 50 de tari au instituit premii nationale de Q dupa criteriile
BNQP (Argentina, Australia, Brazilia, Canada etc.)
Premiul EFQM (UE 1992)
Companii multinationale au adoptat modelul BNQP ca instrument
intern de audit, auto-evaluare si imbunatatire.

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 9/10


Rindasu Baldrige
Bibliografie Premiul Baldrige
http://www.baldrigefoundation.org/baldrige/index.html
http://www.quality.nist.gov/index.html
http://www.networkforexcellence.org/
http://www.marlow.com/AboutMarlow/Quality/faqbaldrige.htm
www.nist.gov/director/prog-ofc/report01-3.pdf
www.goalqpc.com/2003/ASQ/linksinformationasq/ QualityinGovernment-
Phase1R.doc

Conf.dr.ing. V. TQM I / Premiile Calitatii / 10/10


Rindasu Baldrige