Sunteți pe pagina 1din 11

TAXONOMIA LUI BLOOM

1956 MARCHEAZĂ ANUL IN CARE BLOOM A


PUBLICAT PRIMUL VOLUM AL TAXONOMIEI
OBIECTIVELOR EDUCATIONALE.

PROCESUL COGNITIV CLASIFICAT ÎN ȘAPTE


ETAPE ESTE ÎN CONTINUARE DE ACTUALITATE
ÎN MAI MULTE CONTEXTE
Cunoaştere
Înţelegere

CELE ȘASE Aplicare

OBIECTIVE Analiză
EDUCAȚIONALE
SUNT: Sinteză

Evaluare
identifică,
descrie,
numeşte,
1.CUNOAŞTERE etichetează,
=Amintirea informaţiilor recunoaşte,
reproduce,
urmăreşte
rezumă, modifică,
apară,
parafrazează,
interpretează, dă
exemple
Construieşte,
3.APLICARE = formează,
UTILIZAREA modelează,
INFORMAȚIILOR ÎNTR-
O SITUAȚIE NOUA prezice,
pregăteşte
4. ANALIZĂ=
DESCOMPUNEREA
INFORMAȚIILOR
PENTRU A
a înţelege mai compară/
ÎNLESNI bine contrastează,
ÎNȚELEGEREA descompune, distinge,
selectează, separă
5. SINTEZĂ=
FOLOSIREA IDEILOR
PENTRU A PRODUCE CEVA
NOU

repartizează pe categorii,
generalizează, reconstruieşte
6.EVALUARE=
laudă, critică, judecă, justifică, EMITEREA UNOR
argumentează, susţine
JUDECĂȚI DE
VALOARE
TIPURI DE CUNOȘTINȚE

procedurale conceptuale

Cunoștințe

factuale metacognitive
BIBLIOGRAFIE
https://iteach.ro/pagina/1111/
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Benjamin_Bloom
http://oaks.nvg.org/taxonomy-bloom.html