Sunteți pe pagina 1din 5

Obiective operaţionale:

O1 - să răspundă la întrebări folosind un limbaj specific ştiinţelor naturii;


O2 - să observe trecerea apei dintr-o stare de agregare în alta;
O3 - să numească fenomenele prin care trece apa dintr-o stare de agregare în
alta;
O4- să explice care este drumul făcut de apă în natură,
O5 – să completeze corect rebusul respectând cerinţele;
Ape
Ape stătătoare curgătoare

SURSE DE
APĂ

plante

APA
UTILIZĂRI MEDIU DE
VIAŢĂ

animale

PROPRIETĂŢI
1 Se formează când norii
trec prin straturi de aer
C mai reci.
P L O A I E
2 Precipitatii sub forma de
1
fulgi;
N I N S O A R E 3 Iarna ,cad ca niste
C fluturi albi din cer;
4 Fără ei nu există nici
3 F U L G I
ploaie, nici ninsoare;
4 N O R I
5 Ninge si ploua in acelasi
A P O V I T A timp;
L
EVAPORAREA – trecerea apei din stare lichidă în stare gazoasă, la
temperaturi ridicate;

CONDENSAREA – trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă, când


întâlneşte un strat de aer rece;

TOPIREA – trecerea apei din stare solidă în stare lichidă, la temperaturi mai
mari de 0 C;

SOLIDIFICAREA – trecerea apei din stare lichidă în stare solidă la


temperaturi mai mici de 0 C.

Apa se întâlneşte în natură în cele 3 stări de agregare:


stare lichidă: ape curgătoare, ape stătătoare, ape subterane;
stare solidă: zăpadă, gheaţă, grindină;
stare gazoasă: aburi, nori.

Drumul pe care apa îl face continuu în natură, trecând prin cele 3 stări de
agregare se numeşte circuitul apei în natură.