Sunteți pe pagina 1din 1

Tema lectiei: Gândim,simțim și trăim românește

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

 O1 să identifice elemente specifice ţării noastre şi zonei în care locuiesc;


 O2 să recunoască însemnele naţionale: stema, steagul, harta României, imnul
naţional;
 O3 să comunice idei, impresii pe baza materialului PPT prezentat;
 O4 să intoneze cântece închinate ţării ,însoţite de mişcări sugerate de text;
 O5 să manifeste trăiri afective pozitive (prietenie, toleranţă, armonie), în
relaţiile cu cei din jur;

Metode: Brainstorming, observarea spontană şi dirijată, jocul didactic,


explicaţia, demonstraţia, conversatia euristică, Răspunde – Aruncă –
Interoghează , Gândiţi – lucraţi în perechi – comunicaţi;învăţarea în grupuri
mici, munca în echipe,

Mijloace: coli pentru flipchart, cartoane colorate, planşe,steaguri,


hârtie glasată (roșie ,galbenă, albastră ),carioci,lipici,foarfeci,
imagini din România de decupat, materiale PPT, videoproiector,
laptop şi CD ;

Forme de organizare : frontal, în grup, individual;

EVALUAREA:

 răspunsurile la întrebările învăţătorului;


 modul de argumentare a propriilor opinii ;
 consemnările din fişele de flipchart;
 prin realizarea Brainstorming-ului ;