Sunteți pe pagina 1din 1

.

PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE

1. Concept, niveluri, exigente, avantaje si limite

este un demers de anticipare a obiectivelor, continuturilor, strategiilor si instrumentelor


de evaluare si a relatiilor dintre acestea, in contextul unui mod de organizare a activitatii;
tipuri de proiectare:
- globala: are in vedere o perioada mai mare de instruire, concretizandu-se in
elaborarea planurilor de invatamant si a programelor scolare;
- esalonata: are ca referinta perioada mai mici de timp, de la anul scolar la o lectie;

niveluri ale proiectarii:


- proiectarea activitatii anuale si semestriale (planificarea calendaristica);
- proiectarea unitatii de invatare;
- proiectarea lectiei;
!!! informatii privind continutul fiecarui nivel de proiectare in Psihopedagogie, coord.C. Cucos,
Editura Polirom, 2008;
modelul curricular al proiectarii pedagogice prezinta urmatoarele exigente, avantaje si
limite:
- este centrat pe obiective, nu pe continuturi, propunand actiuni specifice
procesului complex de predare-invatare-evaluare;
- este realizat in spiritul unui invatamant formativ, nu informativ, bazat pe
valorificarea potentialului de instruire/ autoinstruire al fiecarui elev;
- intre toate elementele activitatii didactice se stabilesc raporturi de
interdependenta;
- asigura echilibrul intre pregatirea de specialitate a profesorilor si pregatirea
psihopedagogica;

2. . Variante de redactare a proiectelor de activitate didactica

structura unui proiect de lectie:


- capul proiectului: data, clasa, aria curriculara, disciplina, unitatea de invatare,
subiectul lectiei, tipul, obiectivul fundamental, obiective operationale, metode si
procedee, mijloace de invatamant, material bibliografic;
- desfasurarea lectiei organizata in maniera tabelara cu: secventele, lectiei,
obiective operationale, continutul instructiv-educativ, strategii didactice,
evaluarea rezultatelor;

FORME DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE INVATAMANT (FRONTAL,


GRUPAL SI INDIVIDUAL)
activitati frontale: lectia, seminarul, activitatea de laborator, vizita, excursi, vizionarea de
spectacole;
activitati de grup: meditatii cu scop de recuperare, cercul de elevi, intalniri cu specialisti,
concursuri, sesiuni de comunicari si referate, redactarea revistelor scolare, dezbateri pe teme
de specialitate, serate literare;
activitati individuale: munca independenta, studiul individual, efectuarea temelor pentru
acasa, elaborarea de compuneri si alte lucrari scrise si practice, lectura suplimentara, studiul
in biblioteci, intocmirea referatelor, pregatirea si sustinerea unor comunicari, pregatirea
pentru examen.