Sunteți pe pagina 1din 15

Fabricarea prin

sinterizare selectiva cu laser


Selective Laser Sintering (SLS)

Lucrare de laborator
Masina de Sinterizare selectiva cu laser
(SLS)

 patent 1989, Carl Deckard, Lucrarea de disertatie


 de tip DTM- Sinterstation 2000, Sinterstation 2500
 Firma producatoare DTM, Austin – acum
compania 3D Systems Inc. SUA

 Metoda a fost aplicată pentru prima dată în 1996.


Specificaţiile maşinii
Sinterstation 2500 Plus

 Dimensiunile maxime ale piesei: 13" x 11" x 16.5"


 Materiale:
· DuraForm PA
· DuraForm GF
 Mărimea pasului: 0.004"
 Modul de control termic de înaltă calitate (Hi-Q
Thermal Control Module)
Principiul de lucru

SLS se bazează pe materializarea unui produs CAD prin adaugare de straturi succesive.
Laserul acoperă punct cu punct întreaga arie a secţiunii, sinterizând stratul fin de material depus
pe platforma de lucru.
Nu e necesară construirea de suporti. Stratul de material anterior (sinterizat sau nu) constituie
suport pentru stratul curent de material.
Principiul de lucru (variante)
http://www.youtube.com/watch?v=ShX_qXSTj_E&feature=player_detailpage#t=17s
Materiale folosite in procesul SLS

 Pulberi din poliamide: DuraForm PA, PA 1500, PA 2200, etc.

 Pulberi metalice ( M Cu 3201, DirectSteelTM 50-V1,


DirectMetalTM 50-V1, RapidSteel 2.0 etc)

 Pulberi bazate pe cuart sau zirconiu (EOSINT S cuartz,


EOSINT zircon HT)
Postprocesarea , tratament si precizia
realizata

 Piesele prelucrate prin SLS pot fi prelucrate in continuare prin: frezare,


gaurire, rectificare, etc.

 Caracteristicile mecanice pot fi imbunatatite prin impregnarea piesei cu o


rasina epoxidica rezistenta la temperaturi inalte.

 Pulberile metalice folosite in procesul SLS (firma DTM) folosesc drept liant o
rasina epoxidica,

 Dupa prelucrare piesa e introdusa intr-un cuptor unde se continua


sinterizarea efectiva a acesteia. La tremperatura de sinterizare, liantul este
ars, iar particulele metalice vor difuza unele in altele rezultand piesa
metalica efectiva.
Piesele pot fi utilizate ca produs final
APLICAŢII INDUSTRIALE ŞI CONCLUZII

Una dintre cele mai importante aplicaţii ale sinterizării selective cu laser
a pulberilor metalice este producţia de elemente active de matriţe
metalice pentru injecţia de mase plastice sau aliaje neferoase.
Procedeul este util pentru matriţe având forme complexe.
 Dacă matriţa metalică are anumite zone de geometrie complicată
care nu ar putea fi prelucrate decât prin electroeroziune cu electrod
masiv, atunci SLS este de recomandat. Uneori, anumite canale
interioare în matriţă, având secţiune variabilă, nu pot fi prelucrate
nici prin electroeroziune. Singurul procedeu competitiv ca precizie şi
preţ de cost rămâne SLS.
Aplicaţii ale sinterizării pulberilor bazate pe cuarţ
sau zirconiu

Ca şi procesele de sinterizare cu laser ale materialelor termoplastice, procesul SLS


a pulberilor din cuarţ sau zirconiu, are foarte puţine limitări. Practic pentru orice
configuraţie ce poate fi realizată prin turnare, se poate construi o formă de
turnare prin SLS.
Grosimea minimă de perete realizabilă prin SLS este de 1.5-2 mm.
Procedeul SLS simplifică mult activitatea de proiectare a formei de turnare. Nu mai
sunt necesare suprafeţe înclinate pentru extragerea materialului din formă,
deasemenea sunt realizabile şi forme netehnologice.
Numărul miezurilor este redus semnificativ.
Dintre aplicaţiile SLS, cele mai importante sunt în industria de automobile, la
realizarea blocului motor etc
Aplicaţii ale sinterizării pulberilor din poliamidă

Modelul SLS devine de asemenea şi un instrument de verificare a


proiectării CAD.
Aplicaţiile pentru modelele fabricate din poliamidă sunt largi, de la
industrie la medicină, pe echipamentul D TM putând fi fabricate
chiar şi modele plecând de la un fişier „.stl" care poate fi salvat
într-un program care recunoaşte tomografiile medicale.
CONCLUZII
 Avantajul realizării pieselor în pachete conduce spre costuri mai mici pentru modelele
fabricate prin SLS comparativ cu tehnologia LOM, respectiv FDM, pierderile în acest caz
fiind incomparabil mai mici, avand în vedere faptul că nu există pierderi pentru suporţi,
întrucât procesul SLS nu necesită suporţi. De asemenea pulberea neutilizată într-un
proces poate fi refolosită.
 Faptul că avem patru tipuri de materiale (pulberi) din care putem fabrica modele creşte
foarte mult utilitatea, respectiv posibilităţile tehnologice ale maşinii DTM comparativ cu
FDM sau LOM .
 Dezavantajul constă în imposibilitatea reluării procesului de la un oarecare nivel Z, în cazul
în care avem întreruperi de curent sau de alimentare cu azot, maşina fiind nevoită să-şi ia
din nou punctul de zero în cazul acestor întreruperi, respectiv un al doilea dezavantaj ar fi
că procesul este destul de scump, în cazul în care pe maşină se execută serii unicat de
dimensiuni mici, ţinând cont că procesul are nevoie de azot.
 Faptul că nu necesită scule, că nu contează complexitatea modelului fabricat, domeniile
largi în care îşi găseşte aplicaţii, respectiv timpul scurt de fabricaţie face ca acest
echipament să aibă toate atuurile în special pentru cei care doresc să-şi dezvolte noi
produse ieftine, rapide şi superioare din punct de vedere calitativ. Precizia modelelor
fabricate pe acest echipament este de 0,1 mm.