Sunteți pe pagina 1din 14

În natură metanolul poate fi întâlnit în plante ca: bumbacul,

brânca-ursului, ierburi sau semințe care conțin uleiuri eterice.


Metanolul mai poate fi obținut prin fermentarea siropului produs
din sfecla de zahăr. În procesele de fermentare a fructelor se
poate forma metanol prin descompunerea pectinelor. Consumul
de metanol poate produce intoxicații grave

ω(Element)=[Ar(Element)/Mr(element)]*100%

ω(C)=(12/32)*100%=37.5%
ω(H)=(4/32)*100%=12.5%
ω(O)=(16/32)*100%=50%
Alte denumiri: alcool metilic,
carbinol, alcool de lemn

Formula
semidesfășurată Metanolul este un ALCOOL
care se sintetizează prin
substituirea în molecula de
metan a unui atom de hidrogen
cu o grupare - OH (hidroxilică)

Masă molară = 32,04 g/mol


Distilarea lemnului
(carbonizarea) se realizează industrial în cuptoare închise, la o
valoare a temperaturii de 500 °C, procentele de substanțe
rezultate din lemnele uscate fiind: 15% gaze, 25% apă,

2% metanol , 6% acid acetic, 18% gudroane, 34%


mangal, aceste valori variind în funcție de esența lemnului
folosit și de modul cum a fost realizată distilarea.
Metanolul se obţine pe cale
industrială pornind de la un amestec din oxid
de carbon (II) şi hidrogen („gaz de sinteză”),
care se trece la temperatura de 300–350°C şi
250 atm. peste un catalizator de oxizi de zinc
şi de crom:
Metanolul este un lichid cu miros pătrunzător, eterat și este toxic

Densitatea în stare lichidă este de 791 kg/m3, iar căldura de


vaporizare este de 35278 kJ/kmol
Punctul de fierbere este de 65 °C, iar cel de solidificare este de
-97 °C, formând cristale incolore

Structura sa poate fi descrisă și ca un polimer legat prin punți de


hidrogen.
Metanolul este usor, inflamabil, incolor si toxic.

Este solubil în apă și în alți compuși organici, cum ar fi benzen,


cloroform, ciclopentan
Metanolul este folosit, ocazional, pentru alimentarea
motoarelor cu combustie internă. El arde formând dioxid de
carbon și apă:

2 CH3OH + 3 O2 → 2 CO2 + 4 H2O


Din metanol prin oxidare cu oxigen pe un
catalizator de argint, la 400 °C, se obține
formaldehidă:
În 1970, compania Monsanto pune bazele unei linii
tehnologice de producere a acidului acetic utilizând pe
post de catalizator cis−[Rh(CO)2I2]− și acid iodhidric.
Procesul este eficient și la presiuni mici, decurgând
aproape fără obținere de produși secundari.
În industria chimică, metanolul servește ca materie primă sau ca Alcoolul metilic se folosește ca
furnizor de energie. Recuperarea sa necesită utilizarea unor solvent pentru grăsimi, lacuri,
compuși de o puritate înaltă. Alcoolul poate fi folosit pe post de vopsele, la fabricarea
combustibil, fiind posibilă adăugarea sa la carburanții formaldehidei, a unor coloranți, a
convenționali sau utilizarea de metanol pur, fără sulf. În celulele unor mase plastice, a agenților de
de combustie reprezintă un furnizor de hidrogen. curățare și antiîngheț

Directiva europeană privind calitatea carburanților permite


producătorilor de combustibili să amestece până la 3% metanol,
cu o cantitate egală de cosolvent, cu benzină vândută în Europa.
China utilizează mai mult de 4,5 miliarde de litri de metanol pe
an ca combustibil de transport în amestecuri de nivel scăzut
pentru vehiculele convenționale și amestecuri de înaltă calitate în
vehicule proiectate pentru combustibil pe bază de metanol.
Doza letală este 0,15 g / kg corp, ceea ce pentru o persoană de
60 kg reprezintă 9 grame. Doza letală, calculată în funcție de
greutatea corporală se poate observa mai jos:
În ceea ce privește obținerea de
băuturi alcoolice prin distilare, în
gospodării, procedeul este discutabil,
astfel se știe că alcoolul metilic are 50 Kg – 7,5 g metanol
punctul de fierbere de 64,7 , iar 60 Kg – 9 g metanol
alcoolul etilic de 78 și practic dacă 70 Kg – 10,5 g metanol
primele fracțiuni sunt îndepărtate este 80 Kg – 12 g metanol
posibil să fie evitată contaminarea cu 90 Kg – 13, 5 g metanol
alcool metilic. Aceste măsuri de 100 Kg – 15 g metanol
precauție sunt empirice și lăsate la
mâna unui om mai mult sau mai puțin
instruit, ceea ce ar putea avea
repercursiuni grave asupra sănătății
lui și a celor din jurul său.
Legislația în vigoare permite existența alcoolului metilic, în
doze considerate acceptabile, de 150 mg metanol / L, în vin, în
băuturi sau în sucuri de fructe. Chiar și oțetul alimentar, produs
de fermentație, conține 500 mg metanol / L.
Metanolul este un lichid incolor, inflamabil, miscibil cu apa și solvenți organici, cu un miros
asemănător etanolului. Prezintă o toxicitate mare, ingestia a 10 ml de metanol pur conducând, de cele
mai multe ori, la orbire, în timp ce consumul a 30 ml de substanță poate fi fatal. Simptomele
caracteristice intoxicației cu metanol sunt: amețeli, tahicardie, tulburări de vedere, vărsături, greață, etc.

Alături de alte opțiuni terapeutice (hemodializă, tratament cu fometizol) administrarea intravenoasă a


unei soluții diluate de etanol reprezintă un antidot foarte utilizat în cazul intoxicației cu metanol.

Cum explicați eficacitatea acestui tratament?


1) Metabolizarea alcoolului etilic are loc prin intermediul alcool 2) Oxidarea catalizată de ADH a
dehidrogenazei (ADH), o enzimă produsă în ficat: etanolului, are loc și în cazul metanolului:

Agentul oxidant este nicotinamidă


adenină dinucleotidă (NAD), coenzimă
răspândită în toate celulele vii.
Atât formaldehida cât și acidul formic sunt compuși mai
toxici decât metanolul.

Alcool dehidrogenaza metabolizează alcoolul etilic


furnizat ca antidot (pentru care are o afinitate mare),
permițând rinichilor să excrete metanolul înainte de a fi
transformat în formaldehidă și acid formic. Acest proces se
numește inhibiție competitivă.

Este important de menționat că în cazul intoxicației cu


metanol a alcoolicilor cronici este necesară o cantitate mai
mare de alcool etilic (datorită concentrației mai mari de
alcool dehidrogenază din corpul acestora).