Sunteți pe pagina 1din 21

LEADERSHIP SI COMUNICARE

Lectia -5
Surse de informatii
Documente medicale(1)

Acte necesare pentru internare:


 Bilet de internare în dublu exemplar de la

medicul  specialist din cadrul spitalului


 Dovada calităţii de asigurat 
 Biletul de trimitere de la medical de familie/

specialist de ambulator
 Cardul de sanatate (cu exceptia pacientilor

sub 18 ani)
Documente medicale(2)
Salariatii si coasiguratii acestora:
 adeverinta eliberata de angajator. Se va utiliza obligatoriu

modelul de adeverinta publicat in Monitorul Oficial.


 Copie dupa cartea de identitate
 Adeverinta are valabilitate 3 luni.
 Persoana fizica autorizata
 Copie dupa cartea de identitate
 Dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de

sanatate la zi
 Adeverinta are valabilitate 3 luni.
Documente medicale(3)
Pensionari:
 copie dupa cartea de identitate;
 copie dupa decizia de pensionare (pentru pensionarii pe

caz de boala)
 copie dupa ultimul talon de pensie sau adeverinta

eliberata de institutia platitoare a pensiei


 declaratie pe propria raspundere;
 documente suplimentare, daca este cazul (copii dupa

revizuiri medicale din ultimii ani pentru pierderea


capacitatii de munca / invaliditate etc).
 Adeverinta are valabilitate 2 ani.
Documente medicale(4)
Persoane care beneficiaza de indemnizatie de
somaj:
 copie dupa cartea de identitate;
 copie ultimul talon de somaj sau dupa

adeverinta eliberata de institutiile care


administreaza bugetul asigurarilor pentru
somaj.
 Adeverinta are valabilitate 6 luni.
Documente medicale(5)
Persoana fara venit:
 copie dupa cartea de identitate;
 adeverinţă de la circa financiară sau de la

primărie că nu au avut nici un venit ;


 dovada achitarii contributiei la asigurarile

sociale de sanatate la zi.


 Adeverinta are valabilitate 3 luni.
Documente medicale(6)
Copii sub 18 ani:
 copie după certificatul de naştere şi copie după buletinul

mamei
 pentru copii de peste 14 ani copie după cartea de identitate şi

adeverinţă de la şcoală
Elevi sau studenti (18-26 ani):
 copie dupa cartea de identitate;
 document din care sa rezulte calitatea de elev / student;
 declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din

munca;
 dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri.
 Adeverinta are valabilitate pe durata anului scolar /

universitar.
Documente medicale(6)
Femei insarcinate/lauze:
 copie dupa cartea de identitate;
 adeverinta medicala sau copie dupa Certificatul de nastere al

copilului;
 Adeverință de salariat ;

 Trimitere de la medicul de familie;


 Copii + originale (care vor fi returnate) ale următoarelor acte:
 - Certificat căsătorie

 - Carte de identitate ambii părinți


 - Certificate de naștere ambii părinți
 - Livret de familie

 Adeverinta are valabilitate 1 an.


Documente medicale(7)
Bolnavi cu afectiuni incluse in Programele nationale de
sanatate:
 copie dupa cartea de identitate;
 adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de cel

care coordoneaza programul de sanatate


 Adeverinta are valabilitate 1 an.

Persoane cu handicap:
 Copie dupa cartea de identitate
 Copie dupa certificatul de persoana cu handicap sau

cupon handicap
 Valabilitate 1 an
Documente medicale(8)
Persoane care se afla in concediu pentru cresterea
copilului:
 In aceasta categorie intra persoane care se afla in

concediu pentru cresterea copilului pana la doi ani


si in cazul copilului cu handicap pana la
implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.
 copie dupa cartea de identitate;
 copie dupa certificatul de nastere al copilului;
Documente medicale(9)
Cetatenii straini:
 Pasaport/ act de identitate cu fotografie
 Card european de asigurare de

sanatate/adeverinta de asigurare de
sanatate
 Permis sedere
 Adeverinta de salariat (daca este cazul)
La externare pacientul primeste:

 - 1 exemplar bilet de externare


-  scrisoare medicala in care sunt specificate
indicatii terapeutice, regim de viata si date
privind dispensarizarea afectiunilor
 - decont cheltuieli
 - dupa caz, copie a investigatiilor de inalta

rezolutie si concediu medical


 Toate bunurile pacientului pastrate in gestiunea

spitalului vor fi predate pacientului/


apartinatorului legal.
Dreptul pacienţilor de a fi informaţi (a primi informaţii)
 fiecare persoană are dreptul să primească toate
informaţiile referitoare la starea de sănătate, la serviciile
de sănătate şi modalitatea cum poate să se folosească de
ele, precum şi la tot ce-i poate oferi cercetarea ştiinţifică
şi inovaţia tehnologică.
 Pacientul are dreptul să consulte datele obiective, înscrise

în fişa de observaţie medicală sau în alte documente, care


îl privesc.
 Limbajul personalului medical care informează pacientul

nu trebuie să conţină terminologie medicală, care nu este


pe înţelesul pacientului, iar în cazul când pacientul nu
cunoaşte limba de stat, se va căuta o altă formă de
comunicare.
OBLIGAȚIA DE A OBȚINE ACORDUL INFORMAT(1)

 fiecare persoană are dreptul de acces la toate informaţiile


care i-ar putea permite să participe, în mod activ, la
deciziile cu referire la propria sănătate, această informaţie
este o condiţie prealabilă pentru orice procedură sau
tratament, inclusiv participarea în cercetarea ştiinţifică.
 Dreptul de a consimți este nucleul drepturilor pacientului

și se bazează sau este derivat din principiul respectului


autonomiei pacientului și, într-un sens mai larg, porneşte
de la principiul respectului pentru persoană și demnitatea
individului.
 Acest drept se manifestă prin libertatea pacientului pentru

exprimarea benevolă a consimţământului pentru efectuarea


unui act medical.
OBLIGAȚIA DE A OBȚINE ACORDUL INFORMAT(2)
 Nimeni nu poate fi supus niciunui tratament medical forţat,
decât în cazurile prevăzute de lege.
 Pentru a exprima consimțământul, pacientul trebuie să fie

capabil să gândească în mod clar și cu discernământ.


 Consimțământul pacientului incapabil de discernământ este dat

de reprezentantul său legal.


 În caz de pericol de moarte iminentă sau de ameninţare gravă a

sănătăţii, prestaţia medicală se poate desfăşura şi fără


consimțământul reprezentantului legal.
 Consimțământul sau refuzul pacientului ori al reprezentantului

său legal se atestă în scris prin semnătura medicului curant sau


a completului în componenţa echipei de gardă, în cazuri
excepţionale prin semnătura conducerii instituţiei medico-
sanitare.
Tehnici de comunicare cu pacientul la internare

Abordare non-directivă a pacientului;


Oferirea informaţiei corecte, complete;
Discreţie, asigurarea confidenţialităţii şi realizarea importanţei ei;
Încurajare să vorbească şi să acţioneze;
Limbaj socratic, dar decent; conştientizarea impactului limbajului non-verbal;
Toleranţă, manifestare pozitivism, deschidere faţă de diferenţă,
Disponibilitate probată;
Atitudine pozitivă faţă de pacient pe durata întregii consilieri;
Tact, evitarea judecării, a umorului în momentele neplăcute, dureroase pentru pacient;
Atunci când daţi exemple, nu prezentaţi nume concrete.
Climatul reprezintă contextul/anturajul în care persoana poate primi răspuns la toate

problemele, nevoile, dilemele prin care trece.


Schema bolii conturată de pacient

Pentru a explora mai eficient percepția pacientului sunt


recomandabile un șir de formulări precum:
 "Ce va adus aici astăzi?".

 "Ce credeți că aveți?"

 "Ce griji sau preocupări aveți?"

 "Ce credeți că pot face pentru a vă ajuta?"


Pentru o comunicare eficientă cu pacientul(1):

Utilizați timpul oferit comunicării în mod eficient, stabiliți


o agendă a întâlnirii
Adoptați o abordare centrată pe pacient.
Puneți întrebări deschise.
Folosiți DOAR termeni pe care pacientul îi poate înțelege.
Câștigați încrederea pacientului, utilizand empatia.
Explorați și ascultați informațiile legate de sentimentele

pacientului.
Explorați activ nivelul de înțelegere a pacientului referitor

la propria problemă.
Fiți atenți la indiciile indirecte (non-verbale și para-

verbale).
Pentru o comunicare eficientă cu pacientul(2):

 Reformulați în cuvinte/expresii proprii ceea ce credeți că


spune pacientul.
 Explorați activ (dacă este cazul) subiecte sensibile

(violență, sexualitate).
 Recunoașteți și adaptați-vă diferențelor culturale.
 Depășiți barierele tipice de comunicare.
 Căutați să ajungeți la înțelegere amiabilă asupra naturii

problemei și atitudinii care trebuie de urmat.


 Întrebați despre eventualele probleme emoționale sau

sociale cu care se confruntă pacientul.


 Asigurați implicarea familiei și a rețelei sociale.
COMUNICAREA IN ACTIVITATEA DE INGRIJIRE IN SPITAL

Comunicam cu:
 Bolnavul – pentru a-l cunoaste mai bine

 Familia – pentru a obtine un plus de informatii despre pacient


 Restul echipei – transmitere de informatii de la o tura la alta

SURSE DE INFORMATII:
 Buletine informative

 Manuale
 Seminarii

 Rapoarte
 Procese verbale
 Publicatii de specialitate

 Statistici
 Documente

 Internet
 Mass-media
Defazaje între intentiile sursei si asteptarile receptorului

 Acest efect negativ apare cu predilectie în momentul în care cei doi actori
ai circuitului informational "nu vorbesc aceeasi limba".
 Posibilitatile celor doua parti dea se întelege în acest caz sunt minime.
 Ceea ce doreste sa transmita emitatorul nu corespunde cu ceea ce vrea sau

este pregatit sa auda receptorul.


 În situatiile de criza, o comunicare eficace si eficienta depinde, în egala

masura, deprecizia si acuratetea mesajului.


 Mesajul emis trebuie sa fie cat mai apropiat de cel intentionat de sursa, iar

ceea cereceptioneaza destinatarul trebuie, de asemenea, sa fie cât mai


aproape de intentiasursei.
 "Realizarea si atingerea acestui deziderat depinde în buna masura,

demecanica comunicarii: codificarea si decodificarea mesajelor, zgomotul


de fond,filtrele si barierele (perturbatiile) din comunicare, mediul, canalele
de transmisie ainformatiei si nu în ultimul rând limbajul folosit.“
 Mesajul în sine,izolat si tratat independent de sursa sa, nu este complet, ba

chiar poate fi receptionat distorsionat, semnificatia sa potentându-se tocmai


prin raportarea permanenta la emitentul sau.