Sunteți pe pagina 1din 8

La disciplina de educația plastică

Fiecare copil își are creativitatea sa.


Reguli în timpul lucrului:
1. Poziția corectă a foi;
2. Chenar : vertical- 2cm , orizantal 2,5 cm;
3. Aranjarea în pagină-desenarea cu creion
simplu în ușor;
4. Aranjarea compoziției conform planurilor;
5. Colorarea lucrării;
6. Prelucarea obiectelor prin diferența de
planuri;
7. Aspect îngrijit a lucrării.
Tema :Figura omului ca sursă de inspirație
Subiectul lecției : ,,Activitățile de toamnă”
Studiul modelului după natură (desenul academic)
se execută pe etape, începînd cu o schiţă sumară, în linii
subţiri
1. Se stabileşte înălţimea totală a figurii cu o linie verticală.
2. Se desenează ovalul capului, calculîndu-se de cîte ori se va înscrie el în înălţimea corpului.
3. Se găseşte punctul de greutate (centrul de sprijin) al figurii.
4. Se precizează poziţia modelului.
5. Se compară, între ele, părţile corpului (după proporţii).
6. Se trece la construirea treptată a figurii în ansamblu, cu detalii şi semne caracteristice
modelului dat.
Studiul după natură ajută plasticianul să cunoască figura umană, care poate fi redată
artistic în diferite moduri: realist, stilizat, abstract.
Criterii de succes
• Recunosc/identific elementele de limbaj vizual-plastic;
• Selectez adecvat materialele şi instrumentele de artă
specifice elementelor de limbaj vizual-plastic propus;
• Realizez o lucrare practică în culori;
• Realizez subiectul lucrării într-un mod individual şi creativ.
• Apreciez activitatea/ produsul obținut.
Analizăm lucrările la ce nivel sunt !