Sunteți pe pagina 1din 8

„Craiul, primind cartea, îndată chemă tustrei feciorii înaintea sa și le zise:

— Iaca ce-mi scrie frate-meu și moșul vostru. Care dintre voi se simte destoinic a împărăți peste o țară
așa de mare și bogată, ca aceea, are voie din partea mea să se ducă, ca să împlinească voința cea mai de
pe urmă a moșului vostru.”
„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă

Carte = scrisoare Cuvânt polisemantic


Moșul = unchi Cuvânt polisemantic, regionalism
Destoinic = capabil Sinonim
Bogată - săracă Antonime
Mare – Am pus sare de mare în mâncare. Omonime
Relații semantice (sinonimia,
antonimia, polisemia și
omonimia) – recapitulare
LECȚIE DE RECAPITULARE
 SCOPUL LECȚIEI: recapitularea cunoștințelor referitoare la relațiile semantice, în
vederea formării unor deprinderi de comunicare orală și scrisă corecte.

 COMPETENȚE GENERALE:
 Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și în producerea
mesajelor în diferite situații de comunicare;
 Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea
diferitelor texte literare și nonliterare.
  
 COMPETENȚE SPECIFICE:
 1.5. Utilizarea corectă și adecvată a formelor exprimării orale și scrise în diverse
situații de comunicare;
 2.4. Analizarea componentelor structurale și expresive ale textelor literare studiate și
discutarea rolului acestora în tratarea temelor;
 2.6. Aplicarea conceptelor de specialitate în analiza și discutarea textelor literare
studiate.
 OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
 O1 să distingă sinonimele de antonime;
 O2 să definească relațiile semantice corect, bazându-se pe textele și exercițiile
date;
 O3 sǎ identifice corect sensul cuvintelor date;
 O4 să explice rolul relațiilor semantice.
ACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR
DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII
FIŞA DE LUCRU
Se dă textul:
 
La steaua care-a răsărit Poate de mult s-a stins în drum
E-o cale-atât de lungă, În depărtări albastre,
Că mii de ani i-au trebuit Iar raza ei abia acum
Luminii să ne-ajungă. Luci vederii noastre,
(Mihai Eminescu, „La steaua”)

Cerinţe:
1. Demonstrați polisemia verbului a ajunge, în trei enunțuri.
 
2. Găsiți sinonime pentru următoarele cuvinte: a răsărit, drum.
  
3. Găsiți antonime pentru următoarele cuvinte: a răsărit, lungă, mult.

4. Alcătuiți propoziții cu omonimul substantivului „cale”.


FEEDBACK
 https://wordwall.net/resource/8290064/untitled2
TEMA PENTRU ACASĂ
„Dănuţ strânse mai tare cutia din buzunar.

- ...tu intri la liceu...Hei! Nici nu-ţi închipui tu, Dănuţ, ce mândrie-i să fii licean! Ce înseamnă asta: şcoală primară? Fleac! Pentru copiii
mici!...Liceul e altceva! Şi tata şi eu am fost liceeni. Şi ne pare rău că nu mai suntem!...

Dănuţ trase cu coada ochiului la Olguţa, dar întâlni numai ochii trişti şi miraţi ai Monicăi.

-De-acuma înainte ai să ai pantaloni lungi, cu dungă! Auzi, Dănuţ? Pantaloni lungi. Aşa cum poartă tata şi cu mine. Ce mai vrei? Dănuţ începu
să asculte.

- Ce se-ntâmplă însă: noi toţi vrem ca tu să ai parte în viaţă de ce-i mai bun şi ce-i mai ales… Şi fiindcă la Iaşi nu sunt licee de seamă, am dori
să urmezi liceul la Bucureşti. În capitala ţării, Dănuţ! Să stai într-un oraş cu regele!”

(Ionel Teodoreanu, La Medeleni, vol. I )

Cerinţe:
1. Demonstrați polisemia verbului a intra, în trei enunțuri.
 
2. Găsiți sinonime pentru următoarele cuvinte: intri, triști, de seamă.
  
3. Găsiți antonime pentru următoarele cuvinte: mici, mirați, intri.

4. Alcătuiți propoziții cu omonimul substantivului „coada”.

S-ar putea să vă placă și