Sunteți pe pagina 1din 24

Tulburări de personalitate –

abordare dimensională

Curs 3
Abordarea dimensională - criterii
 o disfuncție moderată sau mare în funcționarea
personalității, la nivel individual / interpersonal” (Criteriul A)

 „una sau mai multe trăsături de personalitate patologice”


(Criteriul B)

 Deficiențele in functionarea personalității și în exprimarea


trăsăturilor de personalitate ale individului sunt relativ
inflexibile și omniprezente într-o gamă largă de situații
personale și sociale (Criteriul C)

 Deficiențele in funcționarea personalității și în exprimarea


trăsăturilor de personalitate ale individului sunt relativ
stabile în timp, cu un debut care poate fi urmărit înapoi cel
puțin în adolescență sau în maturitatea timpurie. (Criteriul
D)
Funcționarea personalității
(Criteriul A)
 presupune două planuri de analiză:

 nivelul Eului (personal) - implică


identitatea si auto-direcția;

 nivelul interpersonal - implică empatia si


intimitatea.
Nivelul personal

 Identitate: 
 Experimentarea propriului Eu ca fiind unic, cu diferențieri clare
între sine și alții;
 stabilitatea stimei de sine și acuratețea auto-evaluării;
 capacitatea și abilitatea de a regla experiența emoțională.

 Auto-direcția: 
 Urmărirea unor țeluri coerente si semnificative de viață și pe
termen scurt;
 utilizarea unor standarde interne de comportament
constructive și prosociale;
 abilitatea unei reflecții productive asupra propriei persoane.
Nivelul interpersonal
 Empatie: 
 Înțelegerea si aprecierea experiențelor si
motivațiilor altora;
 tolerarea unor perspective diferite;
 înțelegerea efectelor propriului comportament
asupra altora
 Intimitate: 
 Profunzimea si durata relațiilor cu alții;
 dorința si capacitatea de a iniția si menține
relații apropiate;
 reciprocitatea în comportamentul interpersonal
Evaluarea personalității
 Fiecare dintre aceste 4 dimensiuni ale
funcționării personalității poate fi
evaluată pe un continuum. Pentru
evaluarea funcționării personalității
pe cele 4 dimensiuni, DSM-5 propune
o Scală a Nivelului de funcționare al
personalității cu 5 trepte, de la nivelul
adaptativ / sănătos (Nivel 0), până la
nivelul de severitate extremă a
disfuncției (Nivel 4).
Criteriul B - trăsături patologice de
personalitate
 Trăsăturile de personalitate luate in considerare în
acest sistem dimensional au fost selectate din modelul
Big Five si din modelul Five Factors

 Aceste trăsături, numite „domenii” in acest sistem,


sunt:
 Afectivitatea negativă (versus Stabilitate
Emotională),
 Detașarea (versus Extraversie),
 Antagonismul (versus Agreabilitate),
 Dezinhibiția (versus Conștiinciozitate),
 Psihoticismul (versus Luciditate).

 Cei 5 factori au 25 de fațete, distribuite inegal


Tulburări de personalitate abordate
dimensional
 TP antisocială,
 TP Evitantă,
 TP Borderline,
 TP Narcisică,
 TP Obsesiv-compulsivă
 TP Schizotipală
Descriere dimensională
 Fiecare persoalitate este descrisă printr-un nivel de
funcționare (Criteriul A) si trăsături patologice (Criteriul B).

 ex. Pentru tulburarea de personalitate antisocială


caracteristicile tipice sunt: o lipsă de conformare la
comportamentul legal și etic și o lipsă egocentrică și dură de
preocupare pentru alții (Criteriul A), însoțite de înșelăciune,
iresponsabilitate, manipulare și / sau de asumarea de riscuri
(Criteriul B);

 Caracteristicile tipice ale tulburării de personalitate obsesiv-


compulsivă sunt: dificultăți în stabilirea și menținerea relațiilor
apropiate (Criteriul A), asociate cu perfectionismul rigid,
inflexibilitate și exprimarea limitată a emoțiilor (Criteriul B).
TULBURAREA DE
PERSONALITATE ANTISOCIALĂ
Criteriul A.

1. Identitate: Egocentrism; stima de sine alimentată din câștiguri


personale, putere sau plăcere.

2. Autodirecționare: Stabilirea obiectivelor bazate pe satisfacții


personale; absenta standardelor interne, prosocial, asociate cu
eșecul de a se conforma la norme etice, culturale si legale de
comportament

3. Empatie: Lipsa de preocupare pentru sentimentele, nevoile sau


suferința altora; lipsa de remușcări dupa ce au ranit sau maltratat
pe altul.

4. Intimitatea: Incapacitate pentru relații intime reciproce, exploatarea


fiind un mijloc esential de relationare cu alte persoane, inclusiv
prin înșelăciune și constrângere; utilizarea dominanței sau
intimidării pentru a-i controla pe alții.
TULBURAREA DE
PERSONALITATE ANTISOCIALĂ
 Criteriul B
 Manipulare – (aspect al Antagonismului). Folosirea frecventă a unor
subterfugii pentru a influența sau controla alte persoane; utilizarea
seductiei, farmecului, volubilității sau insinuărilor pentru a-și atinge
scopurile.

 Duritate (un aspect al Antagonismului): Lipsă de preocupare pentru


sentimentele sau problemele altora; lipsa sentimentului de vinovăție
sau a remușcărilor cu privire la efectele negative sau dăunătoare ale
acțiunilor proprii asupra celorlalți; agresiune; sadism.

 Înșelăciunea (un aspect al Antagonismului): Lipsă de onestitate si


tendințe frauduloase, mistificare a imaginii propriei persoane,
înfrumusețarea sau denaturarea evenimentelor atunci cînd este în
folosul propriu.

 Ostilitate (un aspect al Antagonismului): sentimente de furie


persistente sau frecvente; furie sau iritabilitate ca răspuns la
desconsiderările minore și insulte; comportament urât, răzbunătoare.
TULBURAREA DE
PERSONALITATE ANTISOCIALĂ
 Criteriul B
 Asumarea riscului (un aspect al Dizinhibiției): Implicarea în
activități periculoase, riscante și potențial auto-dăunătoare, inutil și
fără a ține seama de consecințe; inițierea unor activități
nechibzuite pentru a contracara plictiseala; lipsa de preocupare
pentru limitele cuiva și negarea realității pericolului personal

 Impulsivitate (un aspect al Dezinhibării): tendința de a acționa pe


baza impulsului de moment ca răspuns la stimulării imediate;
acțiune spontană, fără un plan sau luarea în considerare a
rezultatelor; dificultăți în stabilirea și urmărirea planurilor.

 Iresponsabilitate (un aspect al Dezinhibării); Desconsiderarea sau


nerespectarea obligațiilor financiare și / sau a altor angajamente;
lipsa de respect și pentru- lipsa de urmărire prin intermediul on-
acorduri și promisiuni. Desconsiderare pentru și nerespectarea
obligațiilor honor- financiare și a altor sau angajamente;
Nerespectarea si neurmărirea acordurilor și promisiunilor.
TULBURAREA DE
PERSONALITATE EVITANTA
Criteriul A
1. Identitate: stima de sine scăzută, asociate cu o auto-evaluare ca
fiind inadaptat social, neatrăgător sau inferior; sentimente
excesive de rușine.

2. Autodirecționarea: standarde nerealiste pentru comportament


asociate cu reținerea în a-și urmări obiectivele, a-și asuma riscuri
personale sau a se angaja în noi activități care implică contacte
interpersonale.

3. Empatie: Preocupare și sensibilitate la critica sau respingere,


asociată cu inferențe distorsionate asupra perspectivelor altora ca
fiind negative.

4. Intimitatea: Reticenta de a se implica in relație cu oamenii,


mutualitate diminuată în cadrul relațiilor intime, din cauza fricii de
a fi făcut de rușine sau ridiculizat.
TULBURAREA DE
PERSONALITATE EVITANTA
Criteriul B
1. Anxietate (un aspect al afectivității negative): sentimente intense de
nervozitate,încordare, sau panica, de multe ori ca reacție la situații sociale:
ingrijorari privind efectele negative ale experiențelor neplăcute din trecut și
posibilitățile negative, viitoare;senzație de frică, teamă, sau amenințat in
situatii de incertitudine; teama de nu se simti jenat.2.

2. Retragerea (un aspect al Detasarii); Reticențe în situații sociale; evitarea


contactelor sociale și a activității; lipsa de initiere a contactelor sociale.

3. Anhedonia (un aspect al Detasarii): Lipsa de energie in a se bucura, a se


angaja sau implica în experiențele vieții; deficit in capacitatea de a simti
placere sau de a acorda un interes lucrurilor

4. Evitare intimitatii (un aspect al Detasarii); Evitarea relatiilor romantice sau


intime, a atașamentelor interpersonale și a relațiilor sexuale intime.
TULBURAREA DE
PERSONALITATE BORDERLINE
Criteriul A
1. Identitatea: O imagine de sine semnificativ sărăcită, slab dezvoltată
sau instabilă de multe ori asociată cu auto-critica excesivă;
sentimente cronice de gol interior; stări disociative sub stres.

2. Autodirecționarea: Instabilitate în scopuri, obiective, aspirații, valori


sau planuri de carieră.

3. Empatie: O inabilitatea de a recunoaște sentimentele și nevoile


altora, asociate cu hipersensibilitate interpersonal (ex. predispus
să se simtă desconsiderat sau insultat); percepția altora în mod
selectiv deformată de atribute negative sau vulnerabilități.

4. Intimitate: relații interpersonale intense, instabile și conflictuale,


marcate de neîncredere si anxietate marcată legată de abandonul
real sau imaginar; relații intime adesea văzute în extreme, de la
idealizare la devalorizare și alternare între supraimplicare și
retragere
TULBURAREA DE
PERSONALITATE BORDERLINE
Criteriul B
B. Patru sau mai multe dintre următoarele șapte trăsături de personalitate patologice, cel
puțin una dintre acestea trebuie să fie (5) Impulsivitate, (6) asumarea unor riscuri, sau
(7) Ostilitate:
1. Labilitate emoțională (un aspect al afectivității negative): experiențe emoționale instabile
și frecvente schimbări de dispoziție; emoțiile, care sunt ușor de declanșat, intense și /
sau disproporționate în raport cu evenimentele și circumstanțele reale.

2. anxietate (un aspect al afectivității negative): sentimente intense de nervozitate,


încordare, sau panica, de multe ori ca reacție la tensiunile interpersonale; îngrijorari în
legătură cu efectele negative ale experiențelor neplăcute din trecut și posibilitățile
negative, viitoare; senzație înfricoșătoare, de teamă sau amenințare in situații de
incertitudine; teama de pierdere a controlului.

3. Nesiguranța de separare (un aspect al afectivității negative ): Temerile legate de


respingere și / sau separare de persoane semnificative, asociată cu teama de
dependență excesivă și pierderea completă a autonomiei.

4. Depresie (un aspect al afectivității negative): sentimente frecvente de a fi la pământ, de a


se simți mizerabil, și / sau fără speranță; dificultate de revenire de la astfel de stari de
spirit; pesimism legat de viitor; stare de rușine generalizată; sentimente de auto-
devalorizare, gânduri de sinucidere și comportament suicidar.
TULBURAREA DE
PERSONALITATE BORDERLINE
5. Impulsivitate (un aspect al Dizinhibiției): acțiune sub
impulsul momentului, ca răspuns la stimuli imediați; acțiuni
spontane, fără un plan sau considerarea rezultatelor si
consecințelor; dificultăți în stabilirea sau urmărirea
planurilor; un sentiment de urgență și comportament
automutilant sub stres emoțional.

6. Asumarea Riscului (un aspect al Dezinhibiției): Implicarea în


activități periculoase, riscante, și potențial auto-dăunătoare,
inutil și fără a ține cont de consecințe; lipsa de preocupare
pentru limitele cuiva și negarea realității pericolului
personal.

7. Ostilitate (un aspect al Antagonismului): sentimente de furie


persistente sau frecvente; furie sau iritabilitate, ca răspuns
la desconsiderările minore și insulte.
TULBURAREA NARCISICĂ
Criteriul A
A. O insuficiență moderată sau mare în funcționarea personalității, manifestată prin dificultăți
caracteristice în două sau mai multe dintre următoarele patru domenii:

1. Identitatea: referință excesivă la alții pentru auto-definirea și reglarea stimei de sine; o


auto-evaluare exagerată sau oscilând între extreme; reglarea emoțională oglindește
fluctuații în stima de sine.

2. Autodirecționarea: Stabilirea obiectivelor pe baza obținerii aprobării din partea altora;


standarde personale nejustificat de mari, în scopul de a se confirma pe sine ca fiind
excepțional, sau prea scăzute, bazate pe sentimentul că are întotdeauna dreptate;
adesea nu-și cunosc motivațiile proprii.

3. Empatie: inabilitatea de a recunoaște sau de a identifica sentimentele și nevoile altora;


excesiv de sensibili la reacțiile altora, dar numai dacă acestea sunt percepute ca fiind
relevante pentru el însuși; supra- sau subevaluare a propriilor efecte asupra altora.

4. Intimitate: relații superficiale și în mare parte subordonate nevoilor de reglare a stimei de


sine; mutualitate constrânsă de puținul interes real pentru experiențele altora și
dominarea nevoii de câștig personal.
TULBURAREA NARCISICĂ
Criteriul B
B. Ambele din următoarele trăsături de personalitate
patologice:

1. Grandoare (un aspect al Antagonismului); Sentimentul


ca au întotdeauna dreptate de drept, egocentrism;
ferma convingerea că cineva este mai bun decât altii;
condescendență față de alții.

2. Solicitarea atentiei (un aspect al Antagonismului):


încercări excesive de a atrage și de a fi în centrul
atenției; caută admirație.
TULBURAREA DE PERSONALITATE
OBSESIV COMPULSIVĂ
Criteriul A.

1. Identitate: Sentimentul de sine legat predominant de muncă sau de


productivitate; experiența și exprimare îngustată a emoțiilor
puternice.

2. Autodirecționarea: Dificultăți în executarea sarcinilor și realizarea


obiectivelor, asociate cu standarde interne de comportament
rigide, nejustificat de mari și inflexibile; atitudini excesiv de
conștiincioase și moralizatoare.

3. Empatie: dificultate de înțelegerea și apreciere a ideilor,


sentimentelor sau comportamentelor altora.

4. Intimitate: Relațiile intime sunt considerate ca fiind secundare


muncii și productivității; rigiditatea și încăpățânarea afectează
negativ relațiile cu ceilalți.
TULBURAREA DE PERSONALITATE
OBSESIV COMPULSIVĂ
Criteriul B. Trei sau mai multe dintre următoarele patru trăsături de personalitate
patologice, dintre care unul trebuie să fie (1) perfecționism rigid:

1. perfecționismul rigid (un aspect al Conștiinciozității extreme) (polul opus al


detașării): insistența rigidă ca totul să fie perfect, fără erori sau defecte,
inclusiv performanța proprie dar și a altora; dorința de a asigura
corectitudinea în fiecare detaliu; credința că există doar un singur mod
corect de a face lucrurile; dificultăți în schimbarea ideilor și / sau punctelor
de vedere; preocuparea pentru detalii, organizare și ordine.

2. perseverare (un aspect al Afectivității negative ): Persistența în sarcină mult


timp după ce comportamentul a încetat să fie funcțional sau eficace;
perpetuarea aceluiași comportament în ciuda eșecurilor repetate.

3. evitarea intimității (un aspect al Detașării): Evitarea relațiilor apropiate sau


romantice, a atașamentelor interpersonale și a relațiilor sexuale intime.
TULBURAREA DE PERSONALITATE
SCHIZOTIPALĂ
Criteriul A.

1. Identitatea: granițe confuze între sine și altii; concept de sine


distorsionat; expresie emoțională de multe ori incongruentă
cu contextul sau experiența internă.

2. Autodirecționarea: obiective ireale sau incoerente; absența


unui set clar de standarde interne.

3. Empatie: pronunțată dificultate de înțelegerea a impactului


comportamentelor proprii asupra altora; frecvente
interpretări greșite ale motivațiilor și comportamentelor
altora.

4. Intimitate: marcate deficiente in dezvoltarea unor relatii


strânse, asociate cu neîncredere și anxietate.
TULBURAREA DE PERSONALITATE
SCHIZOTIPALĂ
Criteriul B.
Patru sau mai multe dintre următoarele șase trăsături de personalitate
patologice:
1. dereglare cognitivă și perceptivă (un aspect al Psihoticismului):
procese de gândire neobișnuite sau ciudate; gândire sau vorbire
stereotipă, vagă, circumstanțială, metaforică, sau supraelaborată.;
senzații ciudate în diverse modalități senzoriale.

2. credințe și experiențe neobișnuite (un aspect al


Psihoticismului): conținutul gândurilor și punctele de vedere
asupra realității sunt văzute de alții ca fiind bizare sau
idiosincratice; experiențe neobișnuite ale realității.

3. Excentricitatea (un aspect al Psihoticismului): comportament sau


aspect ciudat, neobișnuit sau bizar ; spune lucruri neobișnuite sau
nepotrivite.
TULBURAREA DE PERSONALITATE
SCHIZOTIPALĂ
4. Afectivitate restricționată (un aspect al Detașarii):
Slabă reacție la situații cu puternică încărcătură
emoțională; experiență emoțională și exprimare
îngustată; indiferenţă sau răceala.

5. Retragerea (un aspect al Detașarii): Preferința pentru


a fi singur în loc de a fi cu alții; reticențe în situații
sociale; evitarea contactelor sociale și a activității;
lipsă de inițiere a contactului social.

6. Suspiciozitate (un aspect al Detașarii): Așteptări și


sensibilitate sporită la semne ale unor relații
interpersonale rău intenționate sau vătămătoare;
îndoieli cu privire la loialitatea și fidelitatea altora;
sentimente de persecuție.