Sunteți pe pagina 1din 14

Economie aplicata clasa a XII-a

CAP 1: MENAJELE, GOSPODARIILE


POPULATIEI, LUMEA
CONSUMATORILOR
4. RISCUL ÎN AFACERI. TIPURI DE RISC.
RISCURI SI ASIGURAREA PERSOANELOR
CONTRA RISCURILOR
profesor Laurenţiu Ivanov
2020-2021
Structura lecţiei
 Introducere. Definiţii

 Tipuri de risc. Modalităţi de abordare. Atitudini faţă de risc

 Modalităţi de minimizare a riscului

 Comportamentul întreprinzătorului în gestionarea riscului

 Asigurarea persoanelor fizice

 Principalele concluzii ale lecţiei


Introducere. Scurte referiri istorice

Când a apărut riscul?


Syrus Publilius (85-43 î.e.n.)- „Cu cât un lucru este mai important,
cu atât este mai plin de risc”
Adam Smith (1723-1790)- „Realizările celui mai mic venit,
întotdeauna, sunt legate de un nivel mai mare sau mai mic de risc” în
lucrarea „Avuţia Naţiunii şi cauzele îmbogăţirii”(1773)
Definiţii

Riscul economic reprezintă orice element de incertitudine care poate


afecta activitatea unui întreprinzător sau derularea unei anumite
operaţii.

Riscul în afaceri este o situaţie în care se manifestă o deviaţie de la


rezultatul scontat sau aşteptat
Tipuri de risc. Modalităţi de abordare

În funcţie de caracterul lor, riscurile pot fi pure sau speculative


Riscul pur reprezintă ameninţarea posibilă a unui eveniment (element de
incertitudine) care dacă apare, va provoca prejudiciu (element de certitudine)
 Previzibil când factorii care ar provoca pierderi pot fi estimaţi
 Imprevizibil determinat de situaţii de forţă majoră

Riscul speculativ reprezintă un pericol asumat controlabil, delimitat şi acceptat


din propria voinţă
Tipuri de risc
În funcţie de natura lor, riscurile pot fi:

1. 7.
economice accidentale

2. 6. Politice şi
comerciale administrative

3. 4. 5.
tehnologice financiare strategice
Atitudini faţă de risc
3 tipuri de comportamente ale întreprinzătorilor

Impulsiv (pripit)

Prudent-exagerat şi ezitant

Realist-lucid
Modalităţi de minimizare a riscurilor
Eliminarea riscurilor

Acoperirea riscurilor

Acceptarea (asumarea) riscurilor


Comportamentul întreprinzătorului în
gestionarea riscului.
Etapele activităţii de gestionare a riscurilor:

1. 3.
Analiza Administrarea

Etapele
gestionării
riscului

2. 4.
Tratamentul Controlul
Asigurarea persoanelor fizice
Asigurarea persoanelor fizice se face prin contractual de asigurare.
Trasaturile contractului de asigurare:
-caracter consensual- se incheie in scris in baza acordului partilor;
-asumarea reciproca a unor obligatii;
-caracter succesiv- esalonarea prestatiilor precizate in contract;
-caracter de adeziune- forma si clauzele contractului sunt date de
societatea de asigurari, potentialul asigurat poate respinge sau nu;
-caracter de buna credinta- presupune executarea cu buna-credinta de
catre ambele parti;
Asigurarea persoanelor fizice. Contractul de
asigurare
Elementele specifice unui contract de asigurare:
 partile: asiguratorul (societatea de asigurari, persoana juridica romana
care in schimbul unei prime de asigurare incasate isi asuma raspunderea
de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate), asiguratul (persoana
fizica care, in schimbul unei prime de asigurare platite isi asigura
bunurile, viata etc.) si beneficiarul asigurarii (persoana care are dreptul
de a incasa suma asigurata fara sa fie neaparat parte la contract);
 scopul asigurarii: riscul asigurat, evaluarea, suma asigurata;
 durata, paguba (dauna), despagubirea de asigurare
Tipuri de asigurari pentru persoanelor fizice

 Asigurarea obligatorii- rezultat al principiului


obligativitatii prin lege
 Asigurari facultative- se incheie din proprie initiativa
Produse oferite pe piata asigurarilor pentru
persoanele fizice
Asigurari de cladiri si bunuri;
Asigurari auto facultative, etc.;
Asigurare de viata;
- Asigurari de viata pe termen limitat;
- Asigurari de viata pe termen nelimitat cu acumulare de fonduri;
- Asigurare tip renta de studii;
- Planuri de asigurare pentru pensii;
- Asigurare de calatorie etc. ;
Câteva concluzii:
 Apariţia riscul odată cu apariţia vieţii pe Pământ;

 Diverse definiţii ale riscului;

 O gama largă de tipuri de risc;

 4 etape în gestionarea riscului;

 Riscul implică găsirea de modalităţi de minimizare ale acestuia printre care si


incheierea unui contract de asigurare;