Sunteți pe pagina 1din 14

EVALUAREA STRATEGICĂ A SISTEMULUI DE

PROTECȚIE A COPIILOR ÎN REPUBLICA


MOLDOVA

Elaborat: Marchitan Ina


Evaluarea periodică
Servicii de protecție a copilului:
◦ Serviciile universale ,bine planificate și prestate concepute pentru a
fi accesibile copiilor în situație de risc ,inclusiv celor cu
dizabilități ,pot oferi cea mai mare parte a asistenței necesare
familiilor .Pentru asigurarea bunei calități a vieții ,copii cu
necesități complexe au nevoie de servicii specializate -sociale ,de
sănătate și educație .o greșeală frecventa în cadrul reformei
sistemelor de protecție a copiilor este focusarea exclusiv pe
dezvoltarea serviciilor de plasament familial și serviciilor de
plasament temporar ,fără a da prioritate serviciilor de sprijin
familial ,care provine separarea și facilitează reunificarea familiei .
Servicii specializate , destinate familiilor
cu copii în situație de risc și include:
1. Cadrul legal și instituțional privind serviciile specializate pentru copiii și familiile în situație de risc
2. Serviciile comunitare de sprijin familial și prestațiile bănești
3. Serviciile de protecție în cazuri de urgenta ,îngrijirea substitutivă de tip familial
4. Justiția juvenilă
5. Asigurarea calității
6. Colectarea datelor și planificarea pe baza de probe
7. Activitatea structurilor teritoriale de asistență socială ,care analizează ,din perspectiva cantitativă și
calitativă , detaliile privind oferirea directă a asistenței sociale în comunitate
Strategii și politici:

Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 a fost aprobată cu scopul de a continua și a
îmbunătăți reformele ,a asigura respectarea și promovarea drepturilor copilului și a atinge cele mai bune
standarte și practici în acest domeniu .Obiectivul strategiei pentru protecția copilului este de a dezvolta și a
eficientiza sistemul de risc și pentru copii în dificultate .
Obiectivele generale ale strategiei sunt :
1. Asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea și educarea copiilor în mediul familial
2. Prevenirea și combaterea violenței ,neglijării și exploatării copiilor
3. Consilierea vieții de familie cu activitatea profesională pentru asigurarea creșterii și dezvoltării
armonioase a copilului
Serviciile sociale comunitare pentru
familiile cu copii
Asistenții comunitari din Republica Moldova lucrează cu toate categoriile de beneficiari din
comunitate ,beneficiind de instruiri respective .Numărul de asistenți sociali comunitari este aprobat prin
Hotărârea de Guvern care stabilește următoarele norme de personal :o unitate la 5.000 locuitori în
localitățile urbane și până la la 3.000 locuitori în localitățile rurale ,dar nu mai puțin de 1 unitate în fiecare
primărie .
Servicii pentru copii în situație de
risc ,acordate la nivel comunitar :
La nivel comunitar ,statul asigură diverse servicii familiilor cu copii în situație de risc , inclusiv:
1. Instruiri părinților :suportul sau consilierea pentru părinți tineri sunt disponibile și oferite de către
medicii de familie
2. Asistență în accesarea serviciilor de îngrijire medicală pentru copii și acordarea ,în baza prescripțiilor
medicilor de familie ,a medicamentelor gratuite
3. Asistența în procesul de prevenire a mortalității la domiciliu a copiilor sub 5 ani ,acordat la nivel de
comunitate de către medicii de familie și asistenții sociali
4. Alimentație gratuită ,oferită în instituțiile educaționale pentru copii din familiile social –
vulnerabile .Totodată ,mijloacele financiare alocate în acest scop de la bugetul de stat nu acoperă
integral cheltuielile ,de acea cheltuielile sunt suplimentare din bugetul autorităților publice locale
Sistemul rezidențial de îngrijire a
copilului :
◦ Evaluarea sistemului rezidențiale de îngrijire a copilului din Republica Moldova a fost constituit din
evaluarea rapida și evaluarea complexă a instituțiilor rezidențiale .
◦ Evaluarea rapidă a fost efectuată în toate cele 43 de instituții rezedentiale de tip vechi ,aplicându-se
instrumente aprobate de către ministerele care au în subordine de către ministerele care au în subordine
instituții rezedențiale de îngrijire a copilului .
◦ Evaluarea complexă a fost efectuată în 10 instituții rezedențiale ,de diferite tipuri ,amplasate în diferite
regiuni geografice ,focusata pe evaluarea beneficiarilor și a condițiilor de îngrijire și protecție a
copilului ,ceea ce a permis reflectarea situației generale în sistemul rezedențiale de îngrijire a copilului .
Tipurile instituțiilor rezidențiale
Sistemul rezidențial de îngrijire a copilului din Moldova va include următoarele tipuri de instituții
rezedențiale :
1. Instituții pentru copii de vârsta fragedă
2. Instituții pentru copii cu dizabilități severe
3. Școli –internat pentru copii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților
4. Școli internat auxiliare
5. Școli speciale și școli –internat de tip sanatorial
Instituțiilor rezedențiale li se atribuie statut de instituție specială în funcție de necesitățile și caracteristicile
copiilor
Instituțiile de învățământ pentru copii cu cerințe speciale includ:
1. Școli –internat speciale pentru copii orbi Și slab văzători
2. Școli –internat speciale pentru copii surzi și hipoacuzici
3. Școli internat auxiliare pentru copii cu deficiente mintale /intelectuale
4. Școli –internat speciale pentru copii cu paralizie cerebrală
Planurile de îngrijire
Fiecare copil are in dosar personal ,asistentul social este responsabil pentru revizuirea planului de îngrijire și
coordonarea tuturor eforturilor în vederea atingerii obiectivelor acestuia în cadrul unei echipe multidisciplinare
Echipa multidisciplinară din instituția rezedențială este formată din :
◦ Pedagog
◦ Educator
◦ Constrăngerele fizice
◦ Privarea de alimente
◦ Privarea de somn
◦ Odaia de pedeapsă
◦ Perioade scurte de izolare
Resursele sistemului rezidențial de
îngrijire a copilului
În procesul de proiectare și realizare a reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copiilor sunt mai multe
dificultăți , inclusiv și problema resurselor disponibile .
Noul sistem de servicii bazate pe familie și comunitate în implică ,de regulă:
◦ Resurse umane semnificative ,cu personal pregătit și remunerat corespunzător
◦ Alocarea activelor de capital –clădiri adecvate pentru amplasarea noilor servicii
◦ Fonduri pentru a facilita și gestiona procesul de schimbare
◦ Fonduri pentru a asigura funcționarea continuă noilor servicii bazate pe familie și comunitate
Un proces de dezinstuționalizare reușit presupune :
◦ Menținerea resurselor din sistemul actual și transferul ulterior către noile servicii bazate pe familie și
comunitate
◦ Identificarea resurselor suplimentare necesare pentru dezvoltarea noilor servicii
◦ Asigurarea de fonduri suplimentare necesare pentru creșterea și funcționarea noilor servicii
Concluzii :
Marile schimbări pe care le implică procesul de dizinstitutionalizare depind de multitudinea părților
interesate :
◦ Politicienii și alți factori de decizie
◦ Profisioniștii
◦ Familiile
◦ Publicul larg
◦ Copii și tinerii ,cei care sunt sau nu vulnerabili
◦ Succesul reformei depinde de o schimbare radicală în atitudinile și abordările culturale față de copii
vulnerabili și marginalizați ,inclusiv față de copii cu dizabilități

S-ar putea să vă placă și