Sunteți pe pagina 1din 18

LUCRARE DE LICEN TAXA PE VALOAREA AD UGAT N ROMNIA

NDRUM TOR TIIN IFIC, CONF.UNIV.DR.FILIP PA AC ABSOLVENT, IANCU LAVINIA-MIRABELA LAVINIA-

CAPITOLUL I TAXA PE VALOAREA AD UGAT CAPITOLUL II APLICAREA TAXEI PE VALOAREA AD UGAT IN ROMNIA CAPITOLUL III ARMONIZAREA TAXEI PE VALOAREA AD UGAT N UNIUNEA EUROPEAN

CAPITOLUL I TAXA PE VALOAREA AD UGAT Pentru a- i putea exercita activit ile, statul are anevoie de venituri pe care i le asigur din impozite i taxe prelevate att de la persoanele fizice ct i juridice. Dup tr s turile de fond i form impozitele sunt: sunt: - impozite directe ; - impozite indirecte. indirecte. Impozitele indirecte se percep cu prilejul vnz rii unor bunuri i prest rii de servicii.

Printre cele mai importante impozite indirecte se afl taxa pe valoarea ad ugat . Taxa pe valoarea ad ugat este practic un impozit indirect , experimentat i adoptat ini ial n Fran a din ini iativa lui M. Laure n 1954. 1954. n urm tori anii aceast tax s-a extins n mai smulte ri din Europa ,America Latin , Africa , .a.La propunerea Comisiei Financiare a .a.La Comunit ii Europene ,taxa pe valoarea ad ugat a fost adoptat la 1 ianuarie 1970 de c tre toate rile Pie ei Comune nlocuind impozitul pe circula ia m rfurilor.

Taxa pe valoarea ad ugat nu se aplic n S .U .A i Australia ,care practic un sistem de taxare asupra vnz rilor. Taxa pe valoarea ad ugat se aplic o singur dat produselor indiferent dac sunt bunuri de consum sau mijloace de produc ie ,ca i execut rilor de lucr ri i prest rilor de servicii. servicii. Practic , taxa pe valoarea ad ugat se aplic numai asupra diferen ei dintre pre ul de vnzare i pre ul de cump rare,respectiv numai asupra a ceea ce se nume te valoare ad ugat , de c tre fiecare agent economic participant la procesul de produc ie i de circula ie a m rfii respective.

Valoarea ad ugat este echivalent cu diferen a dintre pre ul vnz rilor i pre ul cump r rilor aceluia i stadiu al circuitului economic. economic. Taxa pe valoare ad ugat nlocuie te impozitul pe circula ia m rfurilor care prezinta prezinta unele inconveniente. Taxa pe valoare ad ugat are urm toarele caracteristici: - este un impozit indirect general; - este un impozit neutru fa de pre uri; - este un impozit unic dar cu plat frac ionat ; - este un impozit cu caracter universal deoarece se aplic tuturor bunurilor lucr rilor i serviciilor din economie .

De asemenea taxa pe valoarea ad ugat prezint urm toarele avantaje: - creeaz condi ii egale de concuren ; - mbin sferele pre urilor de produc ie cu cele de consum; - creeaz condi ii pentru participarea economiilor na ionale la procese de integrare economic , prin baza comun a mecanismului de impozitare. Concomitent organele fiscal pot efectua controlul asupra calcul rii i pl ii taxei ntruct pl titorii sunt obliga i s in eviden a clar a opera iunilor de vnzare i cump rare ,precum i a taxei pl tite.

n unele rii din Europa ,nivelul taxei pe valoarea ad ugat a fost urm torul: - Germania 15 % - Belgia 19,5% - Danemarca 25% - Spania 13% - Grecia 18% - Fran a 18,6% - Irlanda 16-21% 16- Italia 19% - Luxemburg 15% - Portugalia 16% - Marea Britanie 17,5%

Dup unele p reri n cazul denumirii s-a gre it. sPotrivit ar fi fost titulatura de impozit pe valoarea ad ugat (IVA). Tr s turile caracteristice ale acestui venit bugetar sunt cele ale unui impozit indirect i nu cele ale unei taxe (de altfel n Italia i Spania se folose te denumirea corect de impozit).

CAPITOLUL II APLICAREA TAXEI PE VALOAREA AD UGAT IN ROMNIA Taxa pe valoarea ad ugat a fost adoptat n Romnia din decembrie 1992 , prin Ordonan a de Guvern nr.3/1992 , aprobat prin legea nr. 130. n condi iile trecerii la economia de pia a a trebuit s se renun e la impozitul pe circula ia m rfurilor, i s se introduc un impozit care s perfec ioneze sistemul fiscal i s corespund economiei de pia i cerin elor standardelor Europene.

Cota standard a taxei pe valoarea ad ugat este de 19% i se aplic asupra bazei de impozitare pentru orice opera iune impozabil care nu este scutit de taxa pe valoarea ad ugat sau care nu este supus cotei reduse a taxei pe valoarea ad ugat . Cota redus este de 9% i se aplic asupra bazei de impozitare pentru unele bunuri i servicii: medicamente, manuale colari,intrarea la muzee, .a.

Au existat unele p reri(ex. Partidul Conservator ), ca taxa pe valoarea ad ugat la alimentele de baz s fie de 5 % dar nu s-a ajuns la o m sur slegislativ . Este considerat pl titoare de taxa pe valoarea ad ugat ,orice persoan indiferent de statutul s u juridic care efectueaz de o manier independent activit ii economice oricare ar fi scopul sau rezultatul acestor activit i. Sunt scutite de plata taxei pe valoarea ad ugat urm toarele activit i :spitalizarea ,ngrijirile medicale, medicale, transportul bolnavilor i al persoanelor accidentate, accidentate, livr ri de organe umane , .a.

Sunt scutite n regim special de taxa pe valoarea ad ugat persoanele impozabile a c ror cifr de afaceri anual declarat sau realizat ,este inferioar plafonului de 2 miliarde lei , denumit plafonul de scutiri ,dar acestea pot opta pentru aplicarea regimului normal de tax pe valoarea ad ugat .

STUDIU DE CAZ SC ALPHA S.A Aplica ie la SC ALPHA S.A , societate cu capital integral privat constituit n anul 2001, avnd un capital social subscris i v rsat de 200.000 lei, i 200. doi asocia i, nregistrat la Registrul Comer ului cu nr. J40/1179/2001, avnd codul fiscal R13686831. Societatea comercial ALPHA S.A are ca obiect de activitate confec ionarea ,distribuirea i vnzarea articolelor vestimentare de copii pentru segmentul de vrst 0-14 ani. 0- ani.

1.Se determin valoarea opera iunilor impozabile 1.Se aferente ie irilor i TVA colectat . 2.Se determin valoarea total a opera iunilor de 2.Se ie ire i prorata deducerii TVA. TVA. 3.Se determin TVA deductibil i TVA de dedus 3.Se aferente intr rilor viznd cump r rile pentru nevoile firmei. firmei. 4.Se determin TVA de dedus aferent aprovizion rii 4.Se rii pentru produc ie , supuse criteriilor specifice de exercitare a drepturilor de deducere. deducere. 5.Se determin totalul TVA dedus. 5.Se dedus. 6.Se compar sumele totale ale TVA colectat i TVA 6.Se de dedus i se determin TVA de plat sau TVA de rambursat de la bugetul de stat pentru luna raportat (curent ). ). 7.Se iau n considerare suma de rambursare din luna 7.Se precedent celei de raportare i se determin TVA r mas de plat . Respectiv 10.000 mii lei. lei.

CAPITOLUL III ARMONIZAREA TAXEI PE VALOAREA AD UGAT N UNIUNEA EUROPEAN Armonizarea fiscalit ii, simbol al suveranit ii na ionale ,r mne delicat ca urmare a complexit ii materiei, dar de asemenea ,a respect rii regulii unanimit ii n procesul de adoptare a deciziilor. Tratatul nu prevede dispozi ii cu privire la alinierea impozitelor directe , coordonarea fiscal s-a dovedit a fi ,n mod particular,dificil n materie.

Formarea pie ei unice nseamn c pentru un produs sau serviciu care circul ntre dou state membre ar trebui s se aplice un regim fiscal identic cu cel aplicat produselor/serviciilor autohtone. Acest lucru presupune n primul rnd ca statele membre s renun e la principiul destina iei n favoarea principiului originii ,adic taxa pe valoarea ad ugat s fie ncasat i f cut venit la buget pe teritoriul statului unde se produc m rfurile i nu pe teritoriul statului unde are loc consumul .

VA MUL UMESC