Sunteți pe pagina 1din 30

India este o ţară din sudul Asiei.

India se află pe locul 7


în ierarhia ţărilor după suprafaţă, pe locul doi după
numărul locuitorilor.
HINDUISMUL
-Prin hinduism înţelegem credinţele
religioase împărtăşite de populaţia
Indiei.
-Hinduismul nu se prezintă ca o
religie unitară, cu o fozionomie
distinctă, ci ca o structură religioasă
foarte complexă , constituită din
diverse religii sau elemente
religioase suprapuse.
-În el se regăsesc laolaltă religia
preariană, religia indo-europeană,
yoga, jainism, budism.
Hinduismul vedic
 este o continuare a credinţelor
primitive,
 se prezintă ca un cult al naturii,
 punea accent pe viaţa de aici,
 rugăciunile şi jertfele cereau
viaţă îndelungată, recolte,
sănătate. Indra - zeul furtunii

Varuna – zeul cerului Agni – zeul focului


Hinduismul brahmanic
a izvorât din credinţa că jerfele sunt absolut necesare
ideologie cuprinsă în Brahmanas - texte sacerdotale
mântuirea putea fi obţinută printr-o jertfă şi achitarea
taxei
Doctrine principale:
karma (fapta) şi samsara (reîntrupare),
sufletele există din veşnicie şi au parte de renaşteri în fucţie de
fapte,
Există o singura realitate - Brahman sufletul lumii, realitatea ce
ne înconjoară fiind o iluzie,
- Se ajunge la cunoaşterea eliberatoare prin YOGA.
- Yoga, ca o combinare între exerciţii si meditaţie este practicată de
mai bine de 5 000 de ani.
Ideea de divinitate
adorare succesivă a unui singur zeu, fără respingerea altor zei
singura realitate e Brahman, care pătrunde întrega lume
însufleţind-o
Au 330 milioane de zei

Ganesha Hanuman Lakshmi


Trimurti – treimea hindusă
BRAHMA (creatorul lumii, mai putin popular, rege cu 4 capete)
SIVA (marele zeu, distrugătorul şi generatorul vieţii, protectorul
asceţilor)
VISNU (păstrătorul, simbol al iubirii nepătimaşe)
VIAŢA RELIGIOASĂ
Sistem social de castă (brahmani - preoţi, ksatriya -
domnitori, vaisya- negustori şi ţărani, paria – cerşetori)
abolită de lege dar funcţionează în practicile de zi cu zi.
Cei mai cinstiti brahmani sunt guru- îndrumători
spirituali, maeştri
Cultul
cultul particular: vaca e animal sacru, urina apă sfântă,
balega dezinfectant şi medicament
cultul public: temple cu o curte cu bazin şi statuia zeului
unde preoţii rostesc o mantra,
calendar foarte bogat (sărbătoarea candelelor, Holi
primavara-orgii), râuri sfinte Gangele si Benarea
Altar Trimurti

Angkorwat Temple in Cambodia


Hindus temple in London
Budhismul
A apărut pe la 500 î.d.
Hristos în India
gangetică în regiunea
Magadha, fiind întemeiat
de prinţul Siddhartha
Gautama din familia
Sakyamuni.
Astăzi în India a dispărut
aproape complet, însă
este a treia religie din
lume care crede că are
datorii misionare.
Viaţa lui Budha

Siddhartha Gautama s-a născut la Kapilavastu în familie


princiară.
La 29 ani se simte atras de viaţa ascetică, vizitează înţelepti,
trăieşte în singurătate încercând extremele. Alege calea de mijloc
între extremele ascetice.
Sub un smochin obţine iluminarea (Buddha - cel iluminat).
Iluminarea înseamnă cunoaşterea existentelor anterioare,
cunoaşterea vietii si mortii, certitudinea de a fi distrus dorinţa,
certitudinea ca a trăit pt ultima dată şi la moarte va ajunge în
NIRVANA. Hotărăşte să predice adevărurile descoperite.
Moare la vârsta de 80 de ani din cauza unei indigestii “degradarea
este inerentă tuturor lucrurilor compuse”
Învăţătura:
La Sarnath Budha a ţinut prima predică proclamând
legea sa, dharma (scopul vieţii).
În centrul ei stau cele 4 adevăruri nobile:
- viaţa este supusă suferinţei,
- originea suferinţei se află în dorinţă,
- încetarea suferinţei este posibilă prin înlăturarea
dorinţei,
- drumul spre acest lucru este cărarea nobilă înoptită
Hinayana

Hinayana are ca element central chipul calugărului ascet.


toate fiinţele sunt supuse unei eterne reveniri (5 moduri
de existenţă datorate faptelor),
existenţa este în sine dureroasă, eliberarea de existenţă
constă în înlăturarea dorinţei
 abstinenţa şi asceza, la moarte cine s-a eliberat ajunge în
nirvana, prin cale nobilă înoptită (conduita morală,
disciplina minţii, înţelepciunea intuitivă)
Nirvana înseamnă stingere, locul unde se stinge focul
plăcerii, urii şi deziluziei.
Mahayana

Mahayana e forma cea mai răspândită a budismului.


Fiecare fiinţă raţională posedă natura buddha, deci e
capabilă să devină Buddha.
Propune credinţa şi devoţiune faţă de Buddha. Buddha a
trăit din veşnicie şi va trăi în veşnicie (Sakiamuni este o
apariţie pământească creată de Buddha cel veşnic).
Nirvana ca şi toate fenomenele este fără substanţă şi deci
goală.
Are numeroase şcoli în Tibet, China, Coreea, Japonia.
Ritualuri şi ceremonii
comunitatea monahală – samgha
trăiesc din milostenie (227 reguli în
mănăstire)
Laicii întreţin comunitatea monahală.
Ritualuri: Ofrande sub formă de flori, mâncare şi
lumânări, venerarea chipului lui Buddha.
obiecte de adorare: chipul lui Buddha, stupa,
copacul Bodhi, dinţii lui Budha.
ceremonii: ocazionale, zilnice (ofrande, texte), lunare
(luna plină şi nouă), anuale( ziua lui Buddha în mai, sezon
ploios, Tuturor sufletelor, dintele din Sri Lanka)

Emerald Budha Temple - Thailanda


The Sleeping Buddha Temple in Bangkok
Big Buddha temple
Thailanda
Budhismul astăzi:
 În sec. III î.d. Hristos Impăratul Asoka
adoptă religia în Sri Lanka. De aici
ajunge în Birmania şi Thailanda.
 În China pătrunde în sec. I d. Hristos,
în Coreea în sec. III, Japonia sec. VI,
Tibet sec VII
 Tibetul este o ţară exclusiv budistă.

S-ar putea să vă placă și