P. 1
51403721 Cercetarea Psihopedagogica Aurel Ion Clinciu

51403721 Cercetarea Psihopedagogica Aurel Ion Clinciu

|Views: 400|Likes:
Published by Jack Geronimo

More info:

Published by: Jack Geronimo on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

METODOLOGIA CERCETĂRII PSIHOPEDAGOGICE

AUREL ION CLINCIU BRAŞOV - 2007

1

CAPITOLUL 1 DEMERS ŞTIINŢIFIC ÎN PSIHOLOGIE ŞI PEDAGOGIE Moto: „Întreaga ştiinţă nu este altceva decât o rafinare a gândirii de zi cu zi” Einstein – Fizică şi realitate 1.1. Discurs profan, discurs savant, discurs ştiinţific Oamenii nu au aşteptat constituirea psihologiei ca ştiinţă (ceea ce sa produs foarte târziu) pentru a dezvolta cunoştinţe utile privind semenii, care au fost transmise pe cale orală sau scrisă. Şi într-un caz şi în celălalt, depozitarul imensului patrimoniu de experienţă care derivă din aşanumita psihologie naivă sau a simţului comun, o constituie limba. De altminteri ipoteza lexicală a fost în repetate rânduri invocată în studiul ştiinţific al personalităţii, plecând de la Klages, la Thurstone, la Cattell şi până la creatorii celui mai elaborat model al personalităţii, Big five (Minulescu, 1994, p. 90). Acest tip de discurs, numit de Richelle (1995, pp. 144-145) discurs profan, exprimă în limbaj natural cunoaşterea lumii înconjurătoare, a celei umane, sau chiar a celei interioare: „lexicul unei limbi trimite la o anumită modalitate de a decupa realitatea, de a delimita obiecte, modalitate care trimite la rândul ei la caracteristicile culturii”. Chiar structura limbii, prin morfologie şi sintaxă, indică activităţi de punere în relaţie, exprimând raporturi de cauzalitate, de temporalitate, de consecinţă, comune şi discursului ştiinţific. Discursul ce emerge din bunul simţ (simţul comun) respectă două tipuri de constrângeri: • să se raporteze corect la realitate; • să comunice clar, fără echivoc relaţiile descoperite, care se vor verifica în acţiunea practică, curentă. Astfel de observaţii, reţinute în zicători, proverbe, legende, mituri sau poveşti ne spun că „leneşul mai mult aleargă şi scumpul mai mult păgubeşte”, că „cine se-aseamănă, se-adună”, sau că „vulpea care nu ajunge la struguri spune că sunt acri” şi sunt dezvoltate printr-un mecanism inductiv, la un capăt fiind observaţia cazuală (accidentală), la celălalt formularea aforistică sau zicătoarea, un fel de lege a acestui discurs profan. De multe ori, deoarece aceste observaţii cazuale nu sunt sistematice, precise şi se bazează pe un număr insuficient de observaţii, care nu sunt atent verificate, ele pot duce la concluzii greşite. Astfel, geniile nu ar avea aptitudini sociale şi pentru sport şi s-ar trece mai repede („ce se coace repede, se trece repede”), oamenii „însemnaţi” (cu stigmate) ar trebui evitaţi, iar persoanele cu buze subţiri ar fi rele la suflet etc. Metoda ştiinţifică afirmă că evenimentele se desfăşoară după principii precise şi utilizează observaţii obiective şi sistematice pentru a determina care sunt acele principii. Aşa cum afirmă Richelle, ştiinţa nu este decât un discurs, o altă modalitate de a folosi limba, care rafinează şi specializează atât de mult limbajul curent, încât, prin conceptele lor, ea ajunge la descrieri şi explicaţii foarte depărtate, sau chiar în opoziţie cu simţul comun. 2

Iată câteva caracteristici ale metodei ştiinţifice, aşa cum sunt indicate de Smith (1998, p. 32): • Ştiinţa este sistematică, formală şi obiectivă, de aceea ea pleacă foarte rar de la observaţii cazuale. Ea urmăreşte un set de reguli prin care menţine un mare grad de formalitate ştiinţifică şi cere ca omul de ştiinţă să fie cât de obiectiv este posibil, atât în proiectarea cercetării, cât şi în interpretarea rezultatelor acesteia. • Ştiinţa aspiră la simplicitate şi ordine, deoarece ea pleacă de la ordinea implicită existentă în univers: aşa cum fizicienii ştiu că mişcarea planetelor sau a electronilor pe orbite are regularitate, ştiinţele comportamentului aşteaptă să regăsească ordinea care îl guvernează. • Ştiinţa este precisă pentru că ea măsoară şi cuantifică cu atenţie observaţiile. Aceasta presupune efort şi timp cheltuite, dar plusul de precizie face una din diferenţele majore faţă de discursul profan. • Cunoaşterea ştiinţifică este reproductibilă: urmând aceleaşi procedee sau metode, cercetători diferiţi trebuie să ajungă la aceleaşi rezultate. Replicarea (repetiţia unei cercetări) este o modalitate de a-i verifica rezultatele, ceea ce îi dă o mare acurateţe şi sens. • Ştiinţa procură o cunoaştere cumulativă: publicându-şi rezultatele în cărţi şi jurnale, ea dă ocazia apariţiei a noi ipoteze şi idei, ce se construiesc pe o fundaţie preexistentă. • Pentru Karl Popper, filozof al ştiinţei, această sporire a cunoştinţelor în cadrul speciei umane se face după modelul evoluţiei darwiniste a speciilor: vor supravieţui acele ipoteze şi teorii care sunt selectate pentru că rezistă mai bine la tendinţele de respingere. Dincolo de universul fizic (Lumea 1) există universul experienţei subiective (Lumea 2) şi universul creaţiei umane (Lumea 3). Pentru Popper refutabilitatea (falsifiability) este chiar linia de demarcaţie între discursul ştiinţific şi cel profan, o ipoteză fiind ştiinţifică atunci când poate fi verificată prin observare sau experimentată în laborator. • Să mai adăugăm o trăsătură a discursului ştiinţific: el se sprijină pe fapte şi se supune unei permanente puneri în problemă prin intermediul lor. Între discursul profan şi cel ştiinţific există, după Richelle (op. cit., p. 145) o zonă intermediară, cea a discursului savant, care se bazează tot pe limbaje specializate (juridic, al esteticii, filozofic). Diferenţa dintre discursul savant şi discursul ştiinţific este aceea că ultimul încearcă întotdeauna să-şi autoverifice validitatea prin confruntarea empirică cu realitatea. Există însă două tipuri de discurs ştiinţific, logica şi matematica, care fac excepţie de la regula anterioară. Plecând de la axiome, matematica derivă propoziţii tot mai complexe, respectând cu rigoare regulile raţionamentului şi exigenţele demonstraţiei. Validarea ei, ca şi în cazul logicii, nu este una empirică, ci una internă. De ce se potrivesc aşa de bine „hainele” logico-matematice peste universul fizic şi ce statut au obiectele ideale create de ele (există sau nu cu adevărat entităţile ideale?), sunt probleme care ţin de filozofia ştiinţei. Cercetarea ştiinţifică poate fi fundamentală (de bază), adică atacă o problemă de ordin foarte general (sau care nu are consecinţe, finalităţi practice immediate), şi aplicată, desemnată din start să 3

Înţelegerea înseamnă că am dobândit cunoaşterea reală a cauzelor unui comportament. Predicţia: dacă descrierea are în vedere comportamentul deja produs. triada descriere-explicaţie-predicţie. Aplicaţia are scopul de a utiliza cunoaşterea şi tehnicile derivate în rezolvarea unor scopuri practice: programele pe computer pentru învăţarea matematicii. încercând să determine cauzalitatea. pe termen lung ea duce cel mai adesea la importante aplicaţii practice. adică ce auzim şi ce vedem. Chiar dacă beneficiile cercetării fundamentale nu sunt imediat vizibile. ea statuând o anumită expectanţă faţă de acesta. Teoria lui Darwin asupra evoluţiei ne-a adus o mai bună înţelegere a raporturilor dintre specii. cum ar fi. Skinner este un exemplu în acest sens. să prezică şi să controleze comportamentul. mai consistente sau mai bune decât altele. Înţelegerea face posibilă explicaţia faptelor care circumscriu domeniul unei ştiinţe.F. 1. după Valeriu Ceauşu. Descrierea trebuie să includă nu numai comportamente obiectiv observabile. scopurile majore ale psihologiei ştiinţifice sunt să descrie. Cercetări ale modului cum gândesc oamenii au fost foarte utile pentru inteligenţa artificială (sistemul expert sau reţelele neuronale). Odată ce avem o teorie. reţinând. predicţia are în vedere comportamentul înainte de a apărea. teoriile nu sunt egale unele cu altele: unele sunt mai elaborate. Totuşi. munca ştiinţifică aduce totuşi mereu un plus de înţelegere asupra faptelor studiate.soluţioneze probleme practice. iar teoriile freudiene ne arată modul în care inconştientul influenţează comportamentul. însă în ştiinţă aceasta îmbracă forma unei ipoteze. cele mai însemnate caracteristici ale metodei ştiinţifice. Deşi în psihologie înţelegerea cauzelor ca în fizică sau medicină este rară. Controlul unui comportament este posibil când ştim ce determină acel comportament şi se leagă strâns de capacitatea înţelegerii lui. aplicând ceea ce s-a învăţat teoretic la situaţii reale de viaţă (aceasta dintr-o perspectivă mai degrabă behavioristă). a obezităţii. În plus. putem deriva din ea ipoteze care devin obiectul testării prin cercetarea ştiinţifică: teoria atracţiei interumane poate produce ipoteza că similaritatea atitudinilor şi a preferinţelor creşte posibilitatea atracţiei dintre oameni. Predicţii facem şi în viaţa cotidiană. O teorie bună se caracterizează prin: 4 . a fumatului sau a alcoolismului. pentru psihologi. a drogurilor.2. testele de aptitudini şi de inteligenţă arată beneficiile concrete ale cunoaşterii psihologice în viaţa obişnuită. să explice şi să prezică femomenele. Rolul teoriei şi al cercetării O teorie este un set organizat de concepte şi de propoziţii desemnate să ajute omul de ştiinţă să înţeleagă. făcând presupuneri asupra mecanismelor interne sau asupra proceselor subiacente numai în măsura în care le putem articula într-un discurs teoretic elaborat. care este o propoziţie specifică şi clară ce poate fi testată dacă este adevărată sau falsă. Întărirea comportamentului la B. problema suicidului.

Odată dezvoltată o teorie bună. căci ea nu se punea în relaţie nici cu performanţele ridicare. Cercetarea este un proces de investigare şi de căutare pe care ştiinţa îl utilizează cu grijă. teoria bioritmurilor. ce sugerează regularităţi rezultate din ritmurile biologice (fizic. teorii mai bune. modificări care generează alte şi alte cercetări.• încorporează într-un cadru logic şi consistent toate (sau foarte multe) dintre faptele şi observaţiilor existente (are mare putere de cuprindere). duc la modificări ale acesteia. ce permitea localizarea „facultăţiilor mintale”. a dus la apariţia teoriei localizării funcţiilor cerebrale. potenţial. Astfel. în final. Fiecare domeniu are asemenea teorii puternice: Skinner în învăţare. Se creează astfel un mecanism circular prin care cunoaşterea ştiinţifică se îmbogăţeşte ca volum şi acurateţe. pentru ca aceasta să genereze teoria localizării largi sau teoriile echipotenţiale privind cortexul cerebral. Piaget în psihologia dezvoltării. pentru a ajunge la un set de concluzii întemeiate. căci prin acestea se elimină parte din explicaţiile posibile. colectează informaţii de la un set de subiecţi. În acelaşi fel. având cea mai simplă formă posibilă. adică acoperă cel mai bine fenomenele de care se ocupă. De multe ori cercetătorii îşi reiau studiile pentru a verifica dacă. stimulând noi cercetări şi. care se referă la fenomene importante. cu o primă mare confirmare prin descoperirea de către Broca a centrului vorbirii. • este economicoasă. făcând o analiză atentă a informaţiilor. aceasta conduce la o considerabilă cantitate de muncă de cercetare. că sunt false. nici cu eşecurile în anumite activităţi. Chiar şi teoriile nepotrivite pot fi valoroase dacă conduc la cercetări atente. de exemplu. emoţional şi intelectual) s-a dovedit a fi greşită. toate punând în mişcare multe cercetări evaluative. teoria frenologică a „boselor”. • este testabilă şi falsifiabilă. Atunci când o teorie este extrem de generală. care au lărgit considerabil înţelegerea mecanismelor de funcţionare a creierului. este un semn că ea nu este o teorie bună. Observaţiile care conduc la cercetare au o mare varietate de forme ce depind de scopul cercetării. Freud în psihologia clinică. adică ipotezele ei pot fi testate (şi în laborator) şi pot fi dovedite. Rezultatele acestor cercetări relative la o anumită teorie. în consecinţă. ceea ce nu a împiedicat totuşi industria electronică să vândă o mare cantitate de programe şi soft legate de bioritmuri. Un studiu ştiinţific. 5 . • produce noi ipoteze prin care se prezic noi observaţii (putere derivativă). încât pare să se potrivească tuturor faptelor şi deci nu poate fi falsificată. pentru a ajunge la o mai bună înţelegere a fenomenului. ajung la aceleaşi concluzii.

Interrelaţia dintre teorie şi cercetare. 1. în mod tipic folosind atât ancheta. Studiul (survey) este un procedeu de a evalua sau prezice vederile. ale cărei gânduri. Dar. Cercetătorul creează o listă de întrebări şi o prezintă într-o formă standardizată fiecărui participant. Studiul de caz este foarte util pentru că dă psihologului clarificări despre un caz individual. Pornind de la un singur caz. cât şi chestionarul. studiul şi observaţia naturalistă.Generarea de ipoteze Construcţia teoriei şi modificarea ei Testarea ei în laborator Figura 1. conduita şi originile sale. Freud a formulat ipotezele sale despre dezordinea psihică numită fobie. detaliat. sunt investigate cu grijă.3. prin cercetări ulterioare. căci ne permit să examinăm cu atenţie şi să descriem cu precizie o multitudine de comportamente. Este o metodă ce probează adâncimea efortului individual în încercarea de a înţelege mai bine comportamentul. deoarece se pleacă doar de la o persoană. Metode descriptive şi corelaţionale Demersurile care sunt descriptive sau corelaţionale pot fi considerate amândouă ca nonexperimentale (o metodă este nonexperimentală când comportamentul este observat şi măsurat fără a fi controlat sau manipulat). Studiul de caz este o analiză în profunzime a comportamentului unei singure persoane. Cele mai obişnuit folosite ca metode nonexperimentale sunt studiile de caz. atitudini. De aceea ele ne procură o bază pentru a face predicţii cu privire la relaţiile cauză-efect. micul Hans.1. Asemenea metode sunt adesea folosite pentru a îndeplini scopurile descripţiei şi predicţiei. Investigând un număr mare de persoane 6 . reacţiile ori părerile unui număr mare de oameni în legătură cu o problemă limitată. această bază nu este niciodată suficient de fermă. emoţii. în timp ce Jean Piaget a construit teoria sa despre geneza structurilor inteligenţei pronind de la studiul propriilor săi copii. care poate servi ca bază pentru comportament la modul general. concluziile trebuind verificate atent pe multe alte cazuri. interese.

7 sau 9 trepte şi pusă în legătură cu similaritatea de vârstă a membrilor cuplului sau cu începutul. riscul de eroare devine foarte mare. în care să evidenţiem modificările variabilelor dependente în funcţie de cele independente. Avantajul este aprecierea comportamentului în cadrul lui natural. Variabilă este orice însuşire ce poate lua mai multe valori diferite. 7 . cum ar fi de pildă satisfacţia maritală. Şi totuşi. atitudinile. părerea despre abandonarea pedepsei cu moartea sau legalizarea avorturilor sunt câteva exemple de utilizare a metodei. Expectaţiile de vot din anchetele sociologice. dezavantajul fiind dificultatea de a fi total obiectiv sau neimplicat. Caming of age in Samoa că adolescenţii acestei insule nu aveau competitivitatea şi violenţa cu care această vârstă se asociază în cultura americană. după care anumite evenimente o pot modifica radical. 1983) a adus o altă lumină asupra problemei. Design-ul corelaţional este necesar când vrem să depăşim simpla descripţie şi să determinăm relaţia dintre două variabile care ne interesează. comportamentul violent şi competitiv au un nivel ridicat şi în aceste insule. să dezvoltăm un studiu de tip cauzăefect. Un sondaj telefonic de opinie ca cel făcut în 1936 în America (după 1990 şi în România). cancerul de plămâni şi bolile coronariene. preferinţele unui număr mare de oameni. sau dacă cei chestionaţi dau mai degrabă răspunsurile aşteptate decât cele reale. ce poate fi evaluată pe o scală cu 5. una din creatoarele psihologiei transculturale. fără a le modifica sau intefera cu ele. scopul este de a generaliza prin extrapolarea rezultatelor la întreaga populaţie. metoda ne indică unde să căutăm o relaţie între elemente. Printr-un astfel de procedeu corelaţional aflăm câte ceva despre relaţie. ceea ce ne permite ca. dar şi în cadrul natural. Un alt cercetător (Freeman. în condiţii de laborator. ceea ce îi ajută pe psihologi să construiască ipoteze. opiniile. apărută în 1928. Asemenea observaţii se pot face şi în laborator. arătând că rata suicidului. care nu a fost cel real (F. De exemplu. O altă limitare a metodei provine din faptul că ea este indicativă pentru opinia publică într-un anumit moment. expunând sistematic animale la fumul de ţigară şi descoperind astfel o relaţie cauzală. a indicat succesul unui candidat la preşedenţie.dintr-o populaţie foarte largă. pe politicieni să-şi dezvolte campaniile electorale şi pe comercianţi să-şi lanseze anumite produse. Observaţia naturalistă este cea în care psihologul observă comportamentele care apar. Studiind adolescenţii din insula Samoa din Mările Sudului. Roosevelt) din simplul motiv că cei care aveau telefon tindeau să fie mai curând republicani decât democraţi. putând avea o mare extensie în studierea animalelor sau a copiilor. pentru a construi acolo un studiu experimental. Această metodă.D. pentru că nu am făcut nimic pentru a controla sau manipula vreo variabilă. atunci când este elaborată şi condusă cu grijă. mijlocul sau perioada târzie a căsniciei. Dar dacă eşantionul ales nu este reprezentativ. dar nimic despre cauza care a produs-o. ştim că există o relaţie între fumat. Margaret Mead. ne poate oferi o importantă cantitate de informaţii despre vederile. arăta în cartea sa.

gândirea. În experiment. cum ar fi anxietatea. Ambele grupuri sunt măsurate iniţial şi după experiment. Asemenea variabile independente se numesc variabile naturale. Un al treilea tip de variabile sunt cele explicative. cercetătorul variază sistematic condiţiile pentru a înregistra efectele lor asupra comportamentului.). sau grup martor. ce va fi detaliată ulterior. etnie. etc. probleme pe care le vom detalia la vremea potrivită. Putem studia efectul experienţei şi antrenamentul asupra nivelului de anxietate la un grup de paraşutişti. iar cele măsurate pentru a vedea cum se schimbă prin manipularea experimentală.dar opţiunea lor pentru acest sport le aparţine în întregime. vârstă. Cvasi-experimentul este acela în care psihologul studiază variabile independente pe care el nu le poate controla sau manipula. depresia. ca elemente interne de legătură între celelalte două tipuri. Deşi nu putem găsi în acest tip de studii o puternică relaţie cauză-efect (ca atunci când avem variabile independete). motivaţia. nivel cultural. căci se bazează pe condiţii preexistente: putem studia diferenţele masculinfeminin. Metoda experimentală Coloana vertebrală a cercetării psihologice este experimentul. Experimentul ridică şi probleme de eşantionare (eşantion reprezentativ sau aleator. include un grup experimental (pe care se desfăşoară întreaga procedură) şi un grup de control. pulsul etc. dar nu noi manipulăm apartenenţa la gen. Variabilele pe care la poate lua în consideraţie.1.4. putem totuşi avea un nivel de încredere ridicat în rezultatele noastre şi în cazul cvasi-experimentului. iar măsurile ce vor fi culese sunt diferite valori cum ar fi presiunea arterială. Metoda experimentală. ceea ce conduce la descoperirea de relaţii tip cauză-efect. o cercetare care implică manipularea uneia sau mai multor variabile. Condiţiile care se pot schimba în experiment se numesc variabile şi ele pot fi elemente prin care diferă subiecţii (sex. schimba sau manipula cercetătorul se cheamă variabile independente. simplu sau stratificat) care constituie capitole importante ale cercetării şi statisticii. CONCLUZII ŞTIINŢIFICE RELAŢII CAUZĂ-EFECT Manipulăm sistematic variabilele independente şi măsurăm efectul lor asupra variabilelor dependente CORELAŢIE Observăm gradul de relaţie dintre variabile DESCRIERE Descriem mai ales ceea ce vedem 8 . pentru a face comparaţii statistice. se cheamă variabile dependente (se numesc aşa pentru că depind de nivelul schimbării variabilelor independente).

1998. Diversitatea umană şi problematica cercetării Variabilitatea umană este un fapt atestat de foarte multă vreme. 1998. creatorul psihometriei. Guilford.D. Smith.3. 1. ci şi-au propus să şi le explice.Fiecare studiu ştiinţific implică un număr de etape sau paşi. pentru a ajunge la o înţelegere de tip cauză-efect. psihologii cu precădere. 9 . Burt.6. 37). pentru ca în final să conducă adevărate experimente. precursor al metodei psihometrice. nu s-au mulţumit să constate aceste diferenţe interindividuale. ea fiind prezentă ca tamă de meditaţie filozofică în Republica lui Platon. ideal ultim al ştiinţei (vezi figura 2). începând cu o cunoaştere iniţială a problemei aşa cum se află ea în câmpul ştiinţific şi terminând cu publicarea unui articol într-o revistă de specialitate (vezi diagrama de la figura 3).D. 1. p. apelând la o prealabolă exprimare a lor în termeni cantitativi. Omul de ştiinţă contemporan. Smith. 37). Conducerea unei cercetări ştiinţifice (după B.Figura 1.5. apoi pe Spearman. p. Thurstone. după care încearcă să stabilească nivelul relaţiei dintre variabile (corelaţia). Cattell şi alţii. Nivelurile înţelegerii ştiiţifice (după B. Conducerea unei cercetări ştiinţifice Ştiinţa începe de obicei cu descrierea. Vernon. Cunoaşterea prealabilă a ariei de studiat Dezvolţi o idee iniţială Treci în revistă studiile relevante despre problemă Cunoaştere detaliată a teoriei testate Faci design-ul studiului Desprinzi ipoteze din teorie Determini populaţia şi alegi eşantionul reprezentativ Scrii articolul de jurnal descriind studiul rezultatele Expui fiecare participant experiment Desfăşori studiul actual Desprinzi concluziile la care ai ajuns Faci analiza statistică a datelor obţinute Figura 1.2. Problema determinării diferenţelor individuale l-a preocupat foarte mult pe Galton. dar şi pe Binet. cu a sa Scară metrică a inteligenţei.

Etnicitatea marchează arii ca religia. dau o mai mare importanţă educaţiei şcolare decât negrii sau hispanicii americani. cercetarea ştiinţifică trebuind să ţină seama de aceste diferenţe. mai puţin cea investigată. această diversitate care rezultă din enorma variabilitate umană a fost unul dintre motivele cristalizării ei mai lente ca ştiinţă. fiinţa umană devine abordabilă cu instrumentele matematice. religie. căci afectează o gamă largă de variabile. ea a crescut progresiv ca importanţă. ajutându-ne să prezicem mai bine comportamentele. dar şi a apariţiei de ramuri specifice cum ar fi psihologia diferenţială. Expresia statistica a variabilităţii este variaţa sau dispersia. atitudini faţă de sănătate. generate fie de ereditate. de cultură. care arată împrăştierea valorilor observate în jurul unor valori centrale. de apartenenţă la o etnie. la optimizarea potenţialului fiecărei persoane. viteza de reacţie şi empanul memoriei de scurtă durată descresc. junătăţi de an (bateria WISC chiar din 4 în 4 luni). Astfel. pentru că variabilitatea face posibilă cuantificarea. pattern-urile de limbaj. Având o mulţime de elemente diferenţiatoare. nivelul educaţional.Fiecărui individ (uman sau animal) îi este specific un grup de însuşiri caracteristice. indiferent de grupul de apartenenţă. religios). de nivel socio-economic. Şi poate că aceasta va contribui în noul mileniu la mai buna înţelegere dintre grupuri. Veniturile mai mari sunt asociate cu o nutriţie mai bogată. Diferenţe sistematice între grupuri rasiale. rasă se combină într-o manieră infinită. etnic. Vârsta este unul din cei mai diferenţiatori factori. măsurarea. fie de mediu sau de educaţie. în timp ce femeile tind mai frecvent spre depresii. psihologia dezvoltării sau psihologia transculturală. combinate într-o „ecuaţie personală”. standardele morale. atitudinea copiilor faţă de familie sau faţă de bătrâni. de a se autorealiza. bărbaţii se pare că sunt mai predispuşi la violenţă. nivel mai mare al inteligenţei. auditivă. psihologii încercând să studieze diversitatea în sine: diferenţele de vârstă. cultural. creând pe cât se poate loturi omogene în toate privinţele. majoritatea testelor de inteligenţă dând standarde separate pe ani. Pentru psihologie. Cercetările care studiază diferenţele dintre grupuri. în timp ce la vârstele mai înaintate discriminarea vizuală. Părinţii asiatici. Nivelul socioeconomic are un impact substanţial. etnice şi culturale apar în ce priveşte agresivitatea. o mai mare motivaţie de a munci. dau o bază de informaţie mult mai solidă. la alcoolism. Variabilitatea se extinde de la om la grupurile şi macrogrupurile sociale (familial. Dacă în prima jumătate a secolului diversitatea a fost rareori luată în considerare. ceea ce face ca generalizările reieşite din studii să fie adesea riscante. de exemplu. valori religioase. psihologia copilului şi a vârstelor. la reducerea discriminării. venitul. Diferenţele de gen sunt şi în aptitudinea pentru matematică (mai tipic masculină) faţă de aptitudinile verbale (mai tipic feminine). interesele şi valorile unei persoane. 10 . învăţătură sau artă). etnii. o cultură influenţează mai strâns contextul social în care o persoană creşte (etica muncii. de sex. variabilitatea fiind specifică naturii vii şi nevii. oportunităţi educaţionale mai mari. culturi. dar nu se poate stabili cu exactitate dacă aceste diferenţe au o fundamentare biologică sau una socială.

R. Dworetzky. 2. Pitariu. Indicaţi rolul. exemplificând cu indicarea avantajelor şi dezavantajelor fiecărei metode. Analizaţi evoluţia stadiilor acestor raporturi.) (1993). zise exacte.1. importanţa şi specificul metodei experimentale în psihologie. 3. (1995). Los Angeles. urmărind diagrama din curs. Chiar şi în ştiinţele materiei. (1999). 3. Metodologie psihologică şi analiza datelor. H. Bucureşti: Editura All.. 4. F.J. Istoric şi metode. de la cunoaşterea prealabilă la articolul ştiinţific final. Bucureşti: Editura Humanitas. Bucureşti: Editura Humanitas. I. 2. cauză formală (statuia va lua forma lui Heracle). D. Psychology. Smith.D.P. San Francisco: West Publishing Company. CAPITOLUL 2 CAUZĂ. 9. Analizaţi similitudinile şi diferenţele dintre limbajul profan şi cel savant sau ştiinţific. Parot.Autoevaluare 1. J. New York.. B. Introducere în psihologie. Richelle. Dicţionar de psihologie. 11 . 7. M. A Lifespan Approach. St. Bibliografie 1. ClujNapoca: Editura Sincron. 6. F. Detaliaţi într-un mic eseu etapele unei cercetări ştiinţifice în psihopedagogie. Doron. Măsurarea performanţelor profesionale. Human Development. 8. Evaluaţi rolul metodelor descriptive şi corelaţionale în psihologie. Definiţi caracteristicile cunoaşterii ştiinţifice şi modul cum răspunde psihologia acestor deziderate. 2. 5. Scrieţi un mic eseu (două pagini) despre importanţa diversităţii umane în cercetarea ştiinţifică psihologică sau pedagogică. N. Science and Undestanding. LEGE. Paul. Davis. Mc Graw Hill: International Edition.. 6. Radu. dar noţiunea de cauză este departe de a fi clară. Parot. EXPLICAŢIE ŞI ÎNŢELEGERE ÎN PSIHOLOGIE 2. Aristotel distingea patru tipuri de cauze: 1. Analizaţi contribuţia psihologiei simţului comun la dezvoltarea psihologiei ştiinţifice. cauză materială (marmura din care sculptorul făureşte o statuie). Cercetarea şi teoria şiinţifică au un raport de circularitate. Evaluaţi scopurile cercetării şiinţifice în psihologie şi pedagogie. (coord. (1994). Managementul resurselor umane. 5. 4. (1998). Cauze şi legi Francis Bacon afirma că a cunoaşte cu adevărat înseamnă a cunoaşte prin cauze. (1989).

educaţia) şi factorii interni (înnăscuţi. dar şi pe ideea de feedback. Psihologia şi-a dezvoltat o cauzalitate bazată pe determinismul multiplu. dar şi trebuinţele. cauză eficientă (loviturile de daltă prin care sculptorul fasonează marmura). • o dezbatere străbate întreagă psihologie cu privire la raportul. suprapuneri de lanţuri cauzale. în ceea ce priveşte cauzalitatea conduitelor.3. 1990. cauză finală (scopul muncii este proiectul statuii terminate). ca şi cauza. cauza indică şi ideea de responsabilitate. noţiunea de cauză capătă un sens pozitiv şi tehnic. cauza fiind fenomenul asupra căruia acţionăm pentru a obţine un efect. specifică ştiinţelor socio-umane. Ea face posibilă previzia într-un anumit domeniu şi prin extensie asupra întreg universului. Neputând decela acţiunea fiecărei cauze în parte. lasă un spaţiu larg voinţei şi intenţionalităţii individuale. legea este răspunsul la întrebarea cum ?. ideea de cauză este complexă. conform căreia fiecărei cauze îi corespunde un efect şi fiecare efect are o cauză (determinismul liniar). în cauzalitatea comportamentelor. apare un alt tip de cauzalitate. La nivel uman. probabilist. Legea are o şi mai mare importanţă practică. căci cel ce este pus în cauză este acuzat: “noţiune juridică sau noţiune psihologică cu mult înainte de a fi un concept ştiinţific. generale şi obiective între fenomenele studiate. Deoarece la nivelul psihicului uman şi al comportamentului obiectivabil faptele se produc ca urmare a numeroase medieri sau intersectări. Demersul ştiinţific îşi propune evidenţierea relaţiilor de cauzalitate. forma unei ecuaţii matematice. prin care este posibilă previziunea. În vocabularul ştiinţific legea desemnează raporturi necesare. esenţiale. apar ca fiind orientate spre un scop care le finalizează. ea putând îmbrăca forma unei propoziţii declarative sau. Şi legea. repetabile. ca şi rolul factorilor biologici. noţiune fundamentală pentru înţelegerea logicii viului. mai exact. are conotaţii juridice şi etice. probabilistice sau statistice. deoarece pe ea se sprijină previziunea. stabile. ceea ce întemeiază concepţiile care. la nivelul 12 . sociali şi culturali. în care mai multe cauze intră în acţiune cu ponderi diferite la realizarea unui efect. pentru că legea leagă. cea probabilistă. 172). În cadrul unei relaţii legice. La aceasta cibernetica a introdus noţiunea de feedback prin care efectul produs retroacţionează asupra cauzei sale. confuză şi suspectă de antropomorfism” (Vérgez şi Huisman. stabilind raporturi necesare între fenomene. legile ei fiind mai degrabă stohastice. predispoziţiile). • ideea dacă conduitele umane decurg mai degrabă din libertatea subiectului sau din cauze obiectivabile perpetuează în psihologie o dispută a cărei miză e chiar existenţa ei ca ştiinţă. obiectivitatea şi predicţia sunt relative. dintre factorii externi (mediul înconjurător. p. motivele. dar aceasta a evoluat în cursul istoriei ştiinţei de la cauzalitatea simplă. având deci propriile ei probleme de cauzalitate: • multe acţiuni ale oamenilor şi animalelor sunt teleologice. 4. la cauzalitatea multiplă. În timp ce cauza răspunde la întrebarea de ce ?.

„Incontestabil sistemul psihic reprezintă entitatea cu caracterul probabilistic cel mai pronunţat”. Fenomenele psihice nu sunt în afara legicului. Aceasta face ca legile să 13 . ele sunt cvasi-legi (Zlate. 138). la nivel socio-uman. • legile psihologiei. deci predicţia cercetătorului poate interveni cu ponderi importante în producerea fenomenului prezis. p. constanţa şi stabilitatea lor. 139-143): • Legile psihologiei sunt legi probabiliste. legile ştiinţifice fac natura din ce în ce mai inteligibilă (dar niciodată în totalitate. ultima condiţie este fundamentală. ci faptul că el este multiplu mediat. după Wallon. statistice. acelaşi efect poate avea cauze foarte diferite. p. sau chiar a imposibilităţii previziunii comportamentului uman din legile lui de organizare şi funcţionare. chiar dacă ar exista. realizează o uriaşă economie de gândire. aleatorie. de unde ideea lipsei de specificitate a proceselor psihice. Evaluând aceste obiecţii relative la lipsa legilor din psihologie. sau la faptul că ele sunt cvasi-legi ale unei ştiinţe inexacte Zlate aduce câteva argumente pertinente (1996. corelaţie. din ciclul celor trei condiţii fundamentale fixate de Popper: explicaţia. condensând mase mari de fapte. doar că producerea lor este nelineară. 69). abatere standard). Aceeaşi cauză poate produce efecte diferite la indivizi diferiţi şi. • problema dificultăţii. • domeniul psihologiei ar fi singurul din univers. ceea ce nu denotă că psihicul uman ar fi haotic sau absurd. ireductibil la număr. Pentru domeniul psihologiei a existat o îndelungă tradiţie de contestare a capacităţii ei de a avea legi. predicţia şi verificarea. obiectul cunoaşterii fiind inepuizabil). în care o cauză produce cu o anumită probabilitate un anumit efect. Deşi nu furnizează şi secretul legăturilor surprinse. De aici ideea că legile psihologiei sunt inexacte. fie a fizicii sau a altor ştiinţe înrudite. 1996. nu sunt pure sau specifice. purtând amprenta fie a fiziologiei. • inteligenţa artificială este capabilă să proceseze informaţia şi să ajungă la rezultate perfect echivalente cu mintea umană. ea nu ar putea accede la legi universale. înseamnă imposibilitatea de a avea legi. de aceea legile psihologiei au un caracter pronunţat statistic. influenţându-l. ori aceasta este subminată de ceea ce el numea „efectul Oedip”: predicţia socială sau individuală intră în retroacţiune cu obiectul prezis. pp. de unde dificultatea de a surprinde oriunde şi oricând repetabilitatea. ca în fizică). tot mai multe fenomene în ecuaţii matematice şi. fiind inexacte. predicţia trece pe primul plan. Dacă în ştiinţele exacte. ori a nu putea măsura. condiţionărilor şi al determinărilor obiective. Contagiunea informaţională prin intercomunicarea umană face ca subiecţii umani să anticipeze ce se aşteaptă de la ei. reciproc. pe care le-ar putea modela şi o maşină. predicţie în limite de încredere determinate. din variate motive: • studiind individualul. pentru că se înscriu în câmpul dependenţelor. cuantifica şi exprima numeric. ci doar le constată. cum este de fapt şi ştiinţa în care au apărut: având o valabilitate restrânsă (nu sunt valabile oriunde şi oricând. exprimabil prin tendinţe centrale (medie.ştiinţelor materiei. este unul din argumentele cel mai des invocate. remarca Mihai Golu (1972.

2. ele îşi relativizează efectele sau şi le restructurează total” (Zlate. 145). „Acţionând concomitent. Piaget şi Vîgotski au evidenţiat legile psihogenetice. modificând-o). este constrânsă totuşi să cearnă elemntele pertinente sau relevante.. Despre aceste două tipuri de cauze vorbeşte Richelle (1995. clasificate. . clasificare şi sistematizare. Legile teleologice sau finaliste (pe care le-am mai evocat) nu sunt legate de caracterul intenţional. în funcţie de care se face categorisirea fenomenelor după unul sau mai multe criterii cu neglijarea celorlalte aspecte. p. Stabilind relaţii spaţio-temporale. bazată pe fapte.cauzalitatea inferioară (de la fizico-chimic spre psihic. descrierea răspunde la întrebarea ce este?. „Categorisirea nu conservă decât relaţiile de echivalenţㆺi de diferenţă dintre fenomene” (Zlate. cum am mai arătat. Descrierea în psihologie În psihologie. op. de la psihic la biochimic). Fundamentul la acest nivel este stabilirea criteriilor în funcţie de care faptele vor fi abordate. 144). cit. cele ale autoactualizării propusă de Maslow sunt doar câteva. chimicul şi biologicul. 182-183). Descrierile calitative presupun definirea operaţională a conceptelor. de aceea ea începe prin a fi realistă. legile nivelului de aspiraţie formulate de Lewin. de la periferie spre central). descrierea este mai mult cantitativă şi mai puţin explicativă. de ordine sau succesiune a fenomenelor. de compoziţie sau organizare şi de dezvoltare). adică formularea lor în termeni observaţionali şi acţionali. pe care abia apoi le condensează în cunoştinţe prin inventariere. el fiind expresia sintetică şi ultimativă a tuturor celorlalte niveluri existenţiale. asociindu-le cu ceea ce psihologia cognitivă numeşte organizarea bottomup sau top-down (de jos în sus sau de sus în jos). Acuzaţia că legile psihologiei sunt impure nu este valabilă pentru că psihicul însuşi se află la capătul unei lungi evoluţii care integrează fizicul. aici intervenind: . previziune şi înţelegere 2.1. deşi există şi legi specifice: legea optimului motivaţional a lui Yerkes şi Dodson. fundamental fiind la acest nivel stabilirea clară a acestor categorii sau 14 . . în principiu infinită. 1996.2.cauzalitatea multiplă (mai multe cauze care interacţionează la obţinerea unui efect). ca şi în alte ştiinţe.cauzalitatea retroactivă (efectul interferează prin feedback cu cauza.cauzalitatea superioară (de la fenomenele superioare spre cele inferioare. orientat spre scop al conduitei umane. p. triate. interferenţa legilor creând condiţia ca una să fie facilitoare sau perturbatoare pentru alta. Dacă Pradines a evidenţiat trei tipuri de legi în psihologie (de funcţionare. pp. . Descriere. Selecţia de proprietăţi şi de părţi ale obiectelor sau fenomenelor considerate. 2. ci pe majoritatea membrilor săi. întretăindu-se unele cu altele. Aşa că multe dintre legile psihologiei au „reziduuri” ale acestor niveluri. explicaţie. • Cauzalitatea psihologică nu este simplă şi lineară.nu se verifice prin fiecare membru al grupului.

A explica înseamnă a ne da seama de cauzele unui fenomen.2. paralelă cu opoziţia teorie / fapte empirice este artificială. Faptul psihic fiind multideterminat. Chiar şi în cercetarea de laborator cea mai riguroasă ţinem sub control doar un anumit număr de factori. aşa cum arată Zlate (op. Răspunzând la întrebarea de ce? explicaţia se leagă strâns de noţiunile de cauză si de determinism. care este un fapt imprevizibil. Alegerea sistemului explicativ estre foarte importantă căci prin aceasta. analiza factorială. de aceea este necesar fie să le măsurăm. Explicaţia semnifică „înlocuirea unui discurs mai puţin inteligibil cu unul mai inteligibil” (Richelle. 15 . p.criterii. Explicaţia Este elementul central al demersului ştiinţific. fie să le stabilim frecvenţa de apariţie prin numărare. relevând proximităţile sau similitudinile dintre date. Deoarece explicaţia face apel la cauzalitate. De la argumentarea didactică la formalizarea într-un model matematic. analiza de clusteri. de condiţiile în care el apare. de fenomenele pe care le pune în mişcare sau de care se leagă. necontrolaţi. problema care se pune nefiind eliminarea lui completă (fapt imposibil). 1999. Descrierile cantitative se bazează pe faptul că există diferenţe între fenomene în ce priveşte caracteristica studiată. ce nu poate fi determinat de nici o minte omenească. Foarte important este să stabilim cu rigurozitate variabilele ce caracterizează indivizii studiaţi. mai pure. în psihologie vom întâlni tot atâtea tipuri de explicaţie câte tipuri de cauze există (biologică. regresia.) care reduc masa mare de date la câteva elemente fundamentale. psihologia nu poate face abstracţie de noţiunea de hazard. Specificul explicaţiei din discursul ştiinţific este întoarcerea permanentă de la planul teoretic la real prin proceduri de verificare ce combină reguli logice şi practici empirice.301). ci aceea de a circumscrie aleatoriul şi a creşte valabilitatea concluziilor prin modul cum construim eşantioanele (randomizare). Uneori hazardul este intersecţia a două serii cauzale independente.. organizarea internă a fenomenelor. 146) alegem variabilele studiate.2.cit. Opoziţia descriere / explicaţie. căci o descriere teoretică nu poate renunţa niciodată la faptele rezultate din observaţiile empirice care se înscriu explicit sau implicit într-un cadru teoretic. făcând să apară structura de bază. stabilim limitele sistemului. descripţia cantitativă se simplifică. modelarea structurală etc. 2. mai ales că în psihologie este grevat de dificultăţi specifice. Un fenomen fortuit nu este lipsit de cauze determinante . se face trecerea de la descriere la observarea mediată de fapte ale realului până atunci nesesizate. ea încercând să surprindă dinamica şi interacţiunea comportamentelor prin legi cauzale. dar acestea sunt prea numeroase şi prea complexe pentru a îngădui previziune. Prin aceasta. atribuit întâmplării (deci fără o cauză evidenţiabilă). alţii. de aceea este foarte greu de pus în evidenţă. Psihologia şi-a dezvoltat procedee statistice foarte avansate de analiză a datelor (analiza de varianţă şi de covarianţă. p. intervenind inevitabil într-o oarecare proporţie în experiment. adăugând sau eliminând din variabile pentru a surprinde cât mai bine conexiunea lor în lanţul cauzal.

care ia uneori forma de demers (Reuchlin). ce are în vedere explicaţia la un moment dat. anticipa modul de desfăşurare a unui fenomen sau comportament plecând de la legile generale care îl guvernează. din regularităţile observate empiric. Importanţa previziunii este că fundamentează acţiunea prin faptul că furnizează elementele deciziei. socială. scris sau verbal. pentru că el poate înclude simboluri matematice. psihologică. evoluţiile economice şi ecologice la scară planetară. spre anticiparea faptelor noi ce pot apărea prin prisma legilor cunoscute.2. Comprehensiunea ar presupune alte metode şi mijloace. comparativă. deci are o certă valoare practică. neexistând determinism în sens strict. formulată de Dilthey. Şi explicaţia şi previziunea se bazează pe acelaşi tip de logică deductivă. ca în metoda clinică. ci şi simbolic. Această distincţie dintre abordarea generalului şi a particularului trimite la una mai veche. necristalizat încă într-o teorie. Cunoaşterea legii este deci o condiţie necesară previziunii. care într-o primă fază stabilesc legile ce reglementează fenomenul investigat. fenomenologice sau umaniste) şi le precizează. ceea ce ar fundamenta diferenţa dintre 16 . într-o anumită fază a travaliului ştiinţific. aşa cum au fost puse ele în evidenţă de Clubul de la Roma sau de Alvin Tofler în Şocul viitorului sunt exemple care atestă importanţa deosebită a previziunii. pentru că în ştiinţele socio-umane. ci pe simple deducţii. diferenţa fiind că explicaţia poartă spre trecut (face inteligibile faptele deja înregistrate). 2. Studiul pieţei (marketingul). 2. dar nu şi suficientă. în timp ce previziunea priveşte înainte. longitudinală. cu şansa de a se dovedi valabile pe termen lung. secundele individului particular. previziunea implică un grad mai mic sau mai mare de incertitudine. Acest discurs savant este nu numai verbal. Previziunea Este o condiţie importană a ştiinţei şi înseamnă capacitatea ei de a prevedea. ecologică) sau câte tipuri de abordare a realităţii psihice pot fi evidenţiabile (ontogenetică.). psihometrică etc. De aceea s-au dezvoltat tehnici sau ştiinţe ale previziunii (viitorologia sau futurologia). scheme etc.genetică. De aceea se poate vorbi de niveluri ale explicaţiei în psihologie.2. anticiparea intenţiei de vot a electoratului. în timp ce unele previziuni nu se bazează pe teorii explicative. sau forma de discurs închegat. fizicalist. atunci când explicaţia se fundamentează pe o teorie. Uneori teorii explicative extrem de vaste (psihanaliza sau darwinismul) nu pot face previziuni. pe care diferitele şcoli (psihanalitice.3. transversală.. Înţelegerea şi interpretarea Karl Jaspers insista mult asupra distincţiei dintre explicaţie şi înţelegere (comprehensiune).4. după care dau valori parametrilor pentru a surprinde efectele în orizontul de timp previzionat. figuri. ceea ce atestă un mai mare grad de formalizare matematică. aceea dintre explicaţie şi înţelegere. Psihologia poate integra factori cu cauzalitate diversă şi abordări metodologice de o mare diversitate pentru a ajunge la explicaţii hipercomplexe. prima punând în evidenţă legile generale cărora li se supun conduitele umane. ecuaţii algebrice.

afective şi cognitive ale cercetătorului).cit. Psihologia comprehensivă şi fenomenologică se bazează şi se rezumă exclusiv la înţelegere.ştiinţele naturii şi cele socio-umane. dar şi după aria fenomenelor circumscrise. Dacă la nivelul înţelegerii implicite legea are o valoare mai degrabă practică. gândire sau creativitate). molecular al psihismului uman. 152). care descriu şi explică un domeniu al cunoaşterii. previziunea. Specificul teoriei psihologice Toate demersurile aduse în discuţie (descriere. la nivelul înţelegerii explicative ea capătă cu adevărat valoare teoretică. pe care le transferă apoi inteligenţei artificiale. cum am mai arătat. demonstrează unitatea şi interdependenţa domeniilor amintite. deşi nivelurile acesteia sunt foarte variate: • înţelegerea implicită (raportarea globală la schemele perceptive. În sens restrâns. singura metodă capabilă să confere sens şi inteligibiltate conduitei umane. prin care formalizează şi modelează unităţi mici de comportamente sau competenţe umane. „Evoluţia ştiinţelor a slăbit însă această opoziţie dintre explicaţie şi înţelegere. p. teoria psihanalitică a lui Freud sau teoria câmpului a lui Levin). cum am mai arătat. centrată pe nivelul miniatural.). • teorii de nivel elementar (teoria periferică a emoţiilor a lui James şi Lange. • teorii de rang mediu (ca teoria disonanţei cognitive a lui Festinger sau teoriile despre percepţie. de la nivel macro la nivel micro. ceea ce permite. 2. Sensul evoluţiei istorice a teoriilor psihologice este de la general spre particular. este elocvent. acestea din urmă fiind bazate pe comprehensiune. care îşi are propriul specific rezultat din rezonanţa psihologică (ce face posibilă empatia) şi intenţionalitatea (care permite sesizarea sensului sau a semnificaţiilor conduitei individuale sau colective). teoria tricromatică asupra vederii a lui Helmoltz sau teoria uitării a lui Ebbinghaus etc. de aceea vom întâlni: • teorii generale (teoria genezei inteligenţei a lui Piaget. • înţelegerea bazată pe descriere (unde datele fenomenului au un anumit grad de articulare şi coerenţă interioară). teoria este un ansamblu de ipoteze. teoriile 17 . dar şi explicative care adâncesc înţelegerea şi cunoaşterea ştiinţifică a realităţii. deoarece decantează şi reţine doar esenţialul din obiectele şi fenomenele studiate. previziune şi înţelegere) ţintesc spre elaborarea şi validarea unei teorii psihologice. • nivelul explicaţiei. legi şi concepte organizate coerent. Teoriile psihologice diferă după gradul lor de abstractizare şi generalizare. în care faptul necunoscut este raportat la un cadru de referinţă elaborat teoretic. la nivelul cel mai înalt. punctul de plecare şi de sosire al cercetării dintr-un domeniu. a relaţiilor stabile şi invariabile dintre fenomene. Mai recent. Explicaţia favorizează înţelegerea. existenţa legilor.3. Evoluţia ştiinţelor cognitive. Faptul că în evoluţia unei ştiinţe există etape descriptive. explicaţia pătrunzând şi în ştiinţele umane” (Zlate. care este. explicaţie. intuiţie. op. de la molar spre molecular. ceea ce dă o forţă sporită cunoaşterii. Superioritatea şi necesitatea explicaţiei în psihologie derivă din aceea că ea pune în lumină..

Parot F. (1998). Bucureşti: Editura Humanitas. cele din urmă metateorii. 7. Smith. 5. Dicţionar enciclopedic de psihologie. 18 . Curs de filozofie. A. 3. Dicţionar de psihologie. Psychology. Boston. Huisman D. Daţi exemple de teorii de ordin general. (1972). Parot. 4. (1997). Bucureşti: Editura Babel. Bucureşti: Editura Humanitas. 3. Autoevaluare 1. 7. Introducere în psihologie.. biologie) şi ştiinţele socioumane.. U. Zlate.D. (1995). (1990).. Evidenţiaţi specificul legilor ce guvernează psihicul uman.. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. primele fiind considerate teorii reale. (2000). 6. (coord. Bucureşti: Editura Humanitas. 5. Introducere în psihologie. Faceţi o analiză comparativă între cauzele ce apreciază în ştiinţele materiei (fizică. intuiţie.psihologice cunosc o deplasare de pe domeniul faptelor pe explicarea naturii însăşi a teoriilor. Richelle M. 4. Vérgez. Definiţi conceptul de previziune ştiinţifică. chimie. 8. 6.: McGraw Hill. Stabiliţi legătura dintre descrierile cantitative şi nivelurile explicaţiei în psihologie şi pedagogie. 2. M. Dicu. Introducere în psihologie. Iaşi: Editura Polirom. 1. Science and Understanding.. Massachusetts etc. Şchiopu. Corelaţi cauzaliatea din domeniul ştiinţelor socioumane cu nivelurile explicaţiei ştiinţifice corespunzătoare. (1999). R. F. B. indicând rolul subiectivităţii (empatie. Bibliografie Doron. Golu. comprehensiune) în fundamentarea metodei fenomenologice şi a psihologiei umaniste. indicând specificul său în psihologie şi pedagogie. Analizaţi comparativ explicaţia şi înţelegerea în psihologie. mediu şi elementar întâlnite în psihologie şi pedagogie (altele decât cele din curs).). Arătaţi specificul şi importanţa nivelului descriptiv în elaborarea unei teorii din domeniul psihologiei şi al pedagogiei. Istoric şi metode. M. 2. A.

sau al omenirii în general. bazate pe o înaltă eficienţă. sprijinite de o etică a muncii pe măsură. iar revoluţia tehnico-ştiinţifică a împins lumea în faza ei post-industrială. sarcinile ei fiind legate de „ingineria umanului”. libera circulaţie a informaţiei şi a persoanelor. 19 . el fiind decretate prioritate naţională de către legea învăţământului. capabil să dezvolte „strategiile de primire” a tehnologiilor din vest. a avea atitudini şi responsabilităţi civice şi cetăţeneşti intrinseci democraţiei. de multiplele „alfabetizări” pe care procesul le implică: după învăţarea limbii materne şi a scrierii . a doua se referă la învăţarea limbajului informatic şi a calculatorului. care i-a marcat pentru o jumătate de secol istoria. în măsura în care educaţia permanentă se extinde spre vârstele a doua şi a treia. Deşi educaţia nu poate modela ea singură viitorul unei naţiuni. multiculturalitate şi liberă iniţiativă. activ şi bine pregătit.CAPITOLUL 3 OBIECTIVE. apoi însuşirea limbajului muzicii şi al artelor – stadii înalte ale umanului.1. reforma învăţământului trebuie să producă factorul uman tânăr. căci: • fiind „uvertura” celorlalte reforme. • preluând ce este mai bun din propria sa tradiţie. ea a devenit totuşi factorul cel mai activ al schimbării. Pentru învăţământul românesc sarcinile au conotaţii specifice. pe toleranţă. ceea ce presupune ştergerea treptată decalajelor istorice dintre est şi vest. trebuie să se racordeze tot mai mult la valorile europene. celelalte presupunând formarea instrumentelor culturale prin care se educă capacitatea de a gândi. apoi capacitatea însuşirii limbajului comunicaţional-valoric ce face posibil dialogul intercultural şi viaţa paşnică pe planetă. • pe de altă parte România şi-a propus şi a reuşit să se integreze în structurile euro-atlantice.prima alfabetizare. Obiective şi scopuri Creşterea importanţei cercetării psihopedagogice vine din două direcţii: • pe de o parte cererea de educaţie este tot mai mare. SCOPURI ŞI ETAPE ALE CERCETĂRII PSIHOPEDAGOGICE 3. dar şi atenuarea sechelelor sistemului comunist. adică spre societatea informaţională.

la problema raporturilor tradiţie-inovaţie. au modificat sistemul de admitere în licee şi facultăţi. stârnind derută. conţinuturi. au diversificat schimburile de studenţi şi specialişti cu alte universităţi din străinătate. La modul foarte concret paşii reformei învăţământului românesc au produs o nouă lege a învăţământului. au schimbat sistemul de evaluare în ciclul primar. • estomparea enormului decalaj dintre progresul tehnic fără precedent şi stagnarea în ordinea progresului moral. dar în acelaşi timp este lejer. haos şi dispută politică. specializări în ţară şi străinătate) pentru un număr foarte mare de studenţi. dând multă libertate manifestării creativităţii copilului şi profesorului. care trebuie învăţat să înveţe. au introdus examenul de capacitate şi bacalaureatul naţional. • Câte din schimbări sunt efective şi benefice şi câte sunt cosmetice. metode şi centrarea pe obiective şi finalităţi pragmatic definite. • inversarea ordinii ierarhiei priorităţilor sale: 1. 3. auditive şi motrice) în învăţământul de masă.atitudini şi capacităţi intelectuale. dictate doar de alinierea la nişte standarde asumate de adeziunea noastră la convenţii internaţionale? Într-adevăr. deprinderi. încearcă integrarea copiilor cu deficienţe (vizuale. experimentate pe loturi mici şi apoi generalizate? • Câte din aceste schimbări şi-au atins finalitatea? Dacă ne gândim numai la disputa acerbă asupra manualelor alternative. pentru că scopul educaţiei azi este mai puţin informativ şi mai mult formativ. au dezvoltat forme alternative de învăţământ (sistemul Waldorf şi al centrelor de interese. reforma învăţământului fiind întradevăr în avangarda celorlalte reforme. au extins formarea post-universitară (master. specific naţional-europenitate. creând aşa-numitul sistem itinerant.priceperi.• decentrarea de pe principii. învăţământul ţărilor avansate este suplu şi elastic. de exemplu) şi dispune de: 20 . au reconsiderat dimensiunea umanistă (civică şi religioasă) a învăţământului. de suprafaţă. 2. în evidentă creştere ca pondere şi calitate. au dat o largă autonomie universităţilor. Sistemul vestic se sprijină pe o reţea puternică de psihopedagogi. ea tinzând să dea autonomie funcţională educatului. care sunt însă asistaţi de sisteme supraordonate extrem de puternice şi diverse: doar în problema testelor educaţionale există în SUA trei organizaţii profesionale intitulate Standards for Educational and Psychological Testing. vedem că multe schimbări nu au fost atent monitorizate. care acced de regulă în învăţământul de specialitate după doi ani de practică în domeniul pedagogic (în ţările nordice şi Anglia. de exemplu).cunoştinţe. au dezvoltat un sistem concurenţial de învăţământ privat. au extins ciclul de formare pentru educatoare şi învăţătoare (devenite institutoare). mai relaxat cantitativ. încearcă o ofertă mai detaliată pentru copilul lent (clasele speciale) sau supradotat (clasele de elită). Valul de schimbări al acestei decade marchează cu adevărat o restructurare de substanţă a sistemului. deşi câteva probleme se pun cu mare acuitate: • Câte din aceste schimbări au fost atent pregătite. doctorate.

pentru a publica. sau dimensiunea „romantică” a cercetătorului. consecvente. • de centre de cercetare psihopedagogică de interes zonal şi naţional. diverse. Nivelul molecular. a scrie una sau mai multe cărţi şi a urca în ierarhie. 189-190). 290). deci din 21 . cu formaţie interdisciplinară. • pentru a ameliora calitatea propriei prestaţii. Dispune de instituţii specializate (Institutul de Pedagogie). tenacitate şi spirit novator. un masterat sau doctorat în domeniu. având o mare receptivitate pentru necunoscut (de unde şi elogiul serendipităţii al lui Marc Richelle (1992. pe de altă parte. În primul caz cercetătorul nu are o viziune teoretică coerentă şi complexă. 2. Este ceea ce am numi „arta pentru artă”. strategic este aferent macrostructurii sistemului de învăţământ. investind în limita resurselor sale de energie. • de asociaţii psihologice şi pedagogice care pun în circulaţie teste standardizate pe populaţii reprezentative. defectolog afiliat. dispune de fonduri de cercetare şi are planuri de cercetare pe termen scurt. şi la comandamentele erei informaţionale. care nu dispune ca resurse decât de curiozitate. Aşa că vom distinge două niveluri ale cercetării. p. are specialişti înalt calificaţi. Nivelul molar. formând specialişti înalt calificaţi. • pentru a trece un masterat. Foarte mulţi dascăli optează pentru cercetarea metodică pentru a-şi susţine o lucrare de grad.• • puternice centre de asistenţiere şi consiliere psihopedagogică. mediu şi lung. În lumina celor arătate până acum. timp şi fonduri (cel mai adesea personale). dar şi teste docimologice. de specialităţi interdisciplinare pentru integrarea copiilor cu deficienţe senzoriale şi motrice. vedem că în România problemele cercetării psihopedagogice sunt legate de racordarea la standardele vestice pe de o parte. de nevoia de a descoperi (uneori ceva contrar aşteptărilor sale). neavând poate în spate formaţia. „Nu toţi educatorii pot să ajungă la calitatea de ‘cercetător’ în sensul ştiinţific al termenului. pp. curiozitatea fiind un fel de hoinăreală ştiinţifică alimentată de tinereţea spiritului. în acelaşi timp dascăl care se respectă. care face cercetare din câteva considerente: • din curiozitate şi interes propriu. logoped. în varianta lor clasică. definirea obiectivelor şi finalităţilor. tactic este nivelul şcolii şi de fapt al fiecărui cadru didactic sau psihopedagog. el fiind răspunzător de aspectele mari. vrea să-şi perfecţioneze propria prestaţie şi să umple “petele albe” de pe harta experienţei sale. 1. strategice ale acestuia: legea învăţământului şi amendamentele ei. • de politici educaţionale largi. un examen de grad. • de un învăţământ universitar şi post-universitar puternic diferenţiat. A doua ipostază este cea mai plauzibilă şi mai des întâlnită: cercetătorul. elaborarea programelor şcolare adecvate timpului nostru etc. fondurile materiale şi experienţa necesare. dar activitate de ‘căutare’ a noi soluţii pentru activitatea curentă realizează orice dascăl care se respectă” spune Rodica Niculescu (1996. cel molar şi cel molecular.

• învăţământul alternativ (Waldorf. argumentat ştiinţific la o întrebare” (Muster. Definire. absenţa susţinerii financiare sau a coordonării. Originea activităţii de cercetare poate fi realitatea directă a procesului instructiv-educativ. modalităţi de prevenţie sau reinserţie a copiilor străzii. • cauze. de traversarea cu succes prin valurile reformei învăţământului. a Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică. Cercetarea emerge din cadrul procesului de învăţământ însuşi. eşec al familiei. odată atins obiectivul. 1993. a Comisiilor de Expertiză Complexă. dinamica subrealizării şcolare pe sexe şi pe ani de studiu. • consecinţe educaţionale pentru „aurolaci” şi copiii catacombelor. cea a Casei Corpului Didactic. generată de împletirea dinamică dintre practica şcolară şi activitatea de investigare. temeinic. 9). având în vedere scopuri pe termen mediu şi lung. teme Cercetarea psihopedagogică este „un demers raţional organizat în vederea surprinderii relaţiilor funcţionale şi cauzale dintre variabilele acţiunii educaţionale practice” (Drăgan şi Nicola. oraş. problematică. interesul pentru cercetare să se stingă. 22). judeţ.constrângeri practice. ţinând de ameliorarea instrucţiei şi educaţiei. şcolii şi societăţii. Problematica cercetării este locul de unde se cristalizează temele ei predilecte. • suprarealizarea şcolară şi răspunsul ei în plan somatic. • inadaptarea şcolară şi delincvenţa juvenilă în ciclul gimnazial şi/sau liceal. Ea este o „investigaţie delimitată precis ca temă la o întrebare restrânsă ivită în procesul perfecţionării muncii de învăţare. 1985. p.3. tipologii. de educaţie şi care presupune să se afle un răspuns cert. • impactul şcolar al crizei socio-economice şi culturale a familiei asupra randamentului şcolar. mod de manifestare. • evoluţia repetenţiei la nivel de şcoală. • consecinţele practice ale existenţei manualelor alternative. • abandonul şcolar: cauze. învăţământul deschis sau cel particular). • reacţia de demisie şcolară şi delincvenţa juvenilă. Între nivelul tactic şi cel strategic există o zonă intermediară. dintre care menţionăm câteva: • influenţa metodei de evaluare prin calificative asupra randamentului şcolar. Este posibil ca. p. din necesitatea optimizării practicii şcolare prin conştientizarea unor surse de ameliorare intuite de cercetător (impunere indirectă). cu toate imperfecţiunile şi disfuncţionalităţile lui (practica impune direct cercetare). pe cicluri de învăţământ. • demisia şcolară. atâta vreme cât el presupune efortul solitar. posibili coordonatori zonali ai cercetătorilor „solitari”. care pot fi implicaţi în cercetări complexe. a Facultăţilor de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. ce impun munca în echipă. care are propria sa evoluţie. 1. • tulburările de conduită şi crizele puberului sau adolescentului de astăzi. 22 . a Departamentelor pentru Pregătirea Cadrelor Didactice.

în loc de teme şcolare. schimburile interculturale în spaţiul de complementaritate multietnic. cu probleme emoţional-afective şi de comunicare (autist). schimbare de domiciliu). clasele de elită: selecţie. şansă psihopedagogică pentru copilul instituţionalizat: modalităţi practice suportive. ghidarea vocaţională sau educaţia pentru cea mai potrivită profesie. proiecte cu participare multiplă. marginali. sporul de risc neuro-psihiatric la dascăli. de la înmagazinare la înţelegere. sportive sau cu predare intensivă în altă limbă. copilul bilingv. masterate sau doctorate. evaluarea cu şi fără catalog (dincolo de teroarea notei). clasele pentru copii lenţi: integrarea pedagogică a copiilor cu deficienţe uşoare. particularităţi ale educaţiei vocaţionale pentru copiii din şcolile de artă. 23 . o pedagogie a diferenţei: focus pe minoritarul etnic. comentarii literare sau compuneri libere? goana după diplome: cumularzii de licenţe. sau cum să-ţi pui în valoare colegii şi elevii în serbările şcolare. pentru o pedagogie a diferenţei: focus pe copilul stângaci. adaptare. profesor sau tutore educaţional? laboratorul pe roate: experienţe de biologie în mediul specific. do it yourself sau cum poţi să faci singur cu mâna ta (reconsiderarea educaţiei mâinilor îndemânatice). divorţ. consecinţele schimbării în evaluarea şcolară prin metoda portofoliului tematic. sau cum să coborâm din turnul de fildeş al maturităţii în lumea copilăriei. excluşi: programe pentru integrarea şcolară a ţiganilor. intervenţia în criză pentru copilul şcolar (după decesul unui părinte. minoritari. probleme de dezvoltare. adulţi imposibili. rătăciţi în tranziţie: oferta şcolii în depăşirea crizelor.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • stil didactic (predare / evaluare) şi reuşită şcolară. separaţie. programe. gândire divergentă şi convergentă sau creativitate versus reproductibilitate în şcoala de masă. profesorul-regizor. şcolarul cu nevoi speciale: deficientul senzorial. raportul inteligenţă . sau de la clasă în laborator şi de acolo în mijlocul naturii. şi profesori de elită. elitism economic şi debilitate educativ-caracterială. a şanselor şi a experienţelor pentru băieţil şi pentru fete.personalitate în reuşita şcolară. motric. identitate. emancipare sau obtuzitate în şcoală? noua perspectiva asupra sexualităţii: egalitatea drepturilor. copii dificili. o realitate care poate fi depăşită nu numai prin sporuri salariale? valenţele jocului la adulţi. educaţia ca releu între atitudine şi aptitudine.memorie .

• testarea aptitudinilor şi orientarea şcolară şi profesională. • cercurile de creaţie. • diagnosticul constatativ şi cel formativ în şcoală. • suicid. tehnică de intimidare a părinţilor şi a profesorilor. uneori contradictorie. nu presupun costuri materiale ridicate. • pedagogie individualizată a deficientului. potenţarea valorii de mentor în învăţământul vocaţional. • inadaptarea şcolară şi problematica asociată. • psihopedagogul şcolar. vizează în egală măsură elevul. şcoala continuă să rămână unul dintre cele mai mari domenii ale cercetării psihopedagogice calificate. părintele. • stil pompieristic – stil european în intervenţia psihologului şcolar. grade de dificultate diferite. • părintele. inventatorului psihometriei moderne. • didactogeniile: cât formează şi cât deformează şcoala tradiţională românească? Observăm că pistele de cercetare sugerate au conotaţii extrem de diverse. • daţi elevilor dumneavoastră o inteligenţă superioară. presupun într-o mare măsură pregătirea teoretică prealabilă. motrice şi sociale. acest necunoscut. redescoperirea grupului sau a echipei de lucru. • computerul. dublată de intervenţia practicameliorativă. • „ai carte. Mai mult ca pe vremea lui Binet. • câmpul didactic şi actorii lui: cum să ne păstrăm tineri pentru elevii noştri. 24 . un partener educaţional sau un vampir energetic? • imagine sau cuvânt în învăţare. pot fi abordate individual sau colectiv. creator de metode de cunoaştere. • şcoala românească este imună la droguri? • prizonierii sectelor sau religia capcană. un partener sau un mare absent? Focus pe copiii celor plecaţi la lucru în Europa. bizarerie şi originalitate la şcoala de artă. • şantajul suicidar. • suicidul în şcoală: de la constatare la intervenţie şi prevenire. o nouă ierarhie a valorilor şcolare şi sociale ? • o nouă valoare ghid: go west. profesorul. grupul social mai larg. delincvenţă). cognitive.• • • • rolul metaforei în învăţarea şcolară. • elitism social şi carenţe caracteriale la liceele „bune”. • chestionarul de interese şi ghidarea vocaţională. reanimarea educaţiei prin dramă. n-ai parte”. dascăli-artişti şi copii-artişti. • pentru o pedagogie a implicării în tulburările de conduită (minciună. • şcoală ajutătoare sau educaţie incluzivă? • supradotatul. furt. a şcolii româneşti de astăzi. o realitate depăşită? • prin Internet spre noi înşine. • microviolenţa şcolară. fac apel la procese afectivatitudinale. decurg din problematica extrem de vie şi complexă. asociată cu câmpul educaţional.

în concordanţă cu tipul şi scopul cercetării. experienţa de dascăl.2. Exigenţele de informare-documentare sunt diferite în funcţie de tipul cercetării. să-şi organizeze demersul propriu. pretenţiile cele mai ridicate fiind pentru acele cercetări destinate publicării în reviste de specialitate sau editate ca şi cărţi. eliminarea „zonelor albe” din informare (zone cu informaţii nerelevante sau absente). consemnarea datelor în fişe. la sfârşitul căruia va avea repere de interpretare a datelor reieşite din investigaţie. desfăşurată în paralel cu cercetarea.2. carenţele semnalate în munca proprie. fie prin apelul pe Internet al problemei. foarte atentă. 3. corelarea acestora cu tema aleasă (care se poate redimensiona sau chiar schimba în această fază). Etapele cercetării psihopedagogice 3. (1968. Selye. Documentarea cercetării „Preocuparea fără sfârşit pentru creşterea erudiţiei dă naştere şoarecelui de bibliotecă” şi nu cercetătorului. Minusul de informaţie poate genera scăparea din vedere a unor faţete importante ale problemei. va trebui să aducă o contribuţie personală în problema cercetată. al demersului practic. de aceea documentarea va viza lucrările valoroase în legătură cu tema aleasă. dar este doar o etapă a cercetării. Este optimă informaţia care îl ajută pe cineva să-şi lămurească necesitatea propriei sale cercetări. O bună documentare presupune o tehnică elaborată: • consemnare în fişe (de extrase. toate fac parte din 25 . surplusul poate genera dificultatea cristalizării punctului de vedere propriu. adnotări şi reveniri pentru desprinderea clară a esenţialului celor citite (Drăgan şi Nicola. din perspectivă izolată sau interdisciplinară). pentru a nu „redescoperi America”. Alegerea temei de cercetare Aceasta trebuie să aibă la bază criterii bine definite. pentru a culege informaţia optimă şi nu exhaustivă şi a defini stadiul problemei. important fiind ca el să dispună de rezervele necesare derulării unui program de cercetare care. adică parcurgerea rapidă a textului. elaborarea de conspecte sau comentarii. apoi lectura exegetică lentă. cum am mai spus. temei. 27) ceea ce vrea să însemne că documentarea este absolut necesară. Lectura. • lectura poate să fie progresivă.1. 20-32).3. în final.2. A şti să scrii presupune a şti să citeşti. În primul rând. dar aducerea la zi a documentării este obligatorie. afirma teoreticianul stresului H. fie prin consultarea ultimelor reviste şi cărţi din domeniu. Punctul de plecare poate fi. Informaţia exhaustivă este o utopie (mereu apar elemente sau puncte de vedere noi). p. extensia temei trebuie să fie în acord cu posibilităţile de tratare (individuală sau colectivă. • trebuie să meargă la sursele primare (să fie autentică). 1993. pentru a avea informaţia la zi. pentru familiarizarea cu acesta.2. prin aşa-numita teamă faţă de autoritate. analitice sau sintetice). pentru care se oferă titluri sau rezumate extrase din lucrările solicitate. cu sublinieri. • trebuie să fie continuă. pp.

duce la cristalizarea punctului propriu de vedere. 568). p. întreaga evoluţie a ştiinţei este legată de evoluţia ipotezelor: „cercetarea este un proces interactiv care începe cu stabilirea unei ipoteze ce va duce la stabilirea planului de experimentare şi apoi la desfăşurarea experimentului. delincvenţă şi QI. spontaneitate.). Cercetarea nu face decât să valideze sau să infirme răspunsul oferit ipotetic (prin ipoteza specifică) ce presupune că modificările ce se produc sau diferenţele constatate sunt datorate variabilei independente. Ultima etapă din acest ciclu este analiza rezultatelor care. Olds şi Milner (1953) au descoperit centrul plăcerii din greşeală. noi planuri. 3. iar contrazicerea constructivismului genetic al lui Piaget a dus la ineismul lui Chomsky. la căutarea şi definirea unui plan de abordare. În opinia lui Einstein. Redăm mai jos schema propusă de ei. „Ştiinţa este creaţie iar la aceasta participă aceleaşi surse ca şi în artă şi ca şi aceasta ea face sa izbucnească noutatea”. Ipoteza pleacă întotdeauna de la o legătură semnalată sau presupusă. descoperind conduita de autostimulare a animalului). Raporturile reciproce dintre ipotezele ştiinţifice şi experimentare. ci într-o zonă alăturată. 1978. Este de ajuns sa arătăm că Pavlov. Pe de altă parte.2. a drumului de urmat. (au introdus electrodul nu în formaţiunea reticulată. adică este momentul de inspiraţie creatoare. Ipoteza deblochează în acelaşi timp cei mai importanţi factori psihologici ai cercetătorului (intuiţie. ereditate-inteligenţă. căci o bună ipoteză deblochează întregul proces de căutare şi rezolvare. punerea problemei este mai importantă decât rezolvarea ei. p. conduce spre noi ipoteze. noi experienţe” (Mc Lean. după cum ipoteza despre lumină ca undă sau ca şi corpuscul a născut două teorii complementare.1.). care a luat premiul Nobel pentru lucrările despre digestie. a descoperit legile activităţii nervoase superioare pentru că a observat „salivaţia psihică” a câinelui. curaj. apud Davitz şi Ball. Figura 3. Metodologia cercetării în psihopedagogie.3. de obicei. 26 . spiritul de sacrificiu etc. afirmă Marc Richelle (1995.etapa documentării care are două câştiguri majore: se materializează în fişe bibliografice şi în fişele de extras. Ideea lui Margaret Mead de a verifica teoriile lui Piaget şi Freud pe alte populaţii a născut psihologia transculturală. Formularea ipotezei Sesizarea şi formularea ipotezei corespunde cu momentul de insight în creativitate. perseverenţă. 192). forţă de muncă. reală sau imaginată (fumat-cancer. nivel de anxietate-emotivitate şi veridicitatea depoziţiei martorilor etc.

sub forma unei grile. ancheta. biografia. interviul. produsele activităţii. Doi factori cu două stări posibile dau 8 combinaţii.4. 231-233). Specificul ipotezei în psihologie. fiecare căsuţă trebuind să-şi găsească o expresie în construcţia eşantionului. op. cit. înlăturând o parte din incertitudine. faza de pre-test sau cea de post-test). ci creşte încrederea în ea. ci de posibilitatea tratării datelor cu mijloacele statistice cele mai performante de care dispunem. tehnicile sociometrice etc. de aceea putem recurge la metoda careului latin (vezi Richelle. Metodica cercetării Este aspectul cheie al cercetării experimentale. ipoteza trebuind să aibă un caracter pozitiv. 27 . testele.). ameliorativ. eşantionul luat în vedere (lot martor.manipulate şi controlate de experimentator. Se ştie că admiterea ipotezei nule înseamnă respingerea celei specifice. experimentul. constructiv. acceptarea definitivă presupunând studii ulterioare. pedagogie sau medicină este acela că nu se pot prezuma efecte negative şi riscuri ce ar decurge de aici: nu se poate periclita evoluţia firească a educatului. iar alegerea la întâmplare este cu atât mai puţin recomandabilă. Metodele de investigare vor fi deja tratate detaliat în paginile care urmează (observaţia. aleatori. lot de control. Complexitatea fenomenului educaţional impune folosirea de metode combinate. fie pentru controlul reciproc al metodelor.2. fie pentru surprinderea adâncimii fenomenelor. Acum se face aşa-numitul design experimental care cuprinde. trei factori cu trei stări dau 27 de combinaţii. ipoteza nulă afirmă că modificările sau diferenţele se datorează factorilor întâmplători. numărul de factori cu numărul de stări posibile. De multe ori metodele alese trebuie sa ţină seama nu numai de fenomen. necontrolaţi de cercetător. făcând aproape imposibil controlul experimental. ci şi demersul ei logic. Prin opoziţie. A fi robul unui mic număr de metode înseamnă a îngusta mult repertoriul faptelor investigabile. dar respingerea ipotezei nule nu o confirmă automat pe cea specifică. 3. cuprinzând nu numai metodele de recoltare a faptelor şi datelor semnificative. pp. chestionarul.

ceea ce nu se poate realiza decât pe fondul unor solide cunoştinţe de psihologie. Autoevaluare 1. semnificaţia lor se dezvăluie prin raportarea la modele. problema. Prelucrarea şi interpretarea datelor Este un pas care implică cu necesitate prezenţa instrumentelor statistice adecvate analizei şi interpretării datelor. apreciind maniera în care integrarea noastră europeană şi le va putea încorpora. consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică. Evaluaţi stadiul actual al reformei învăţământului românesc. confirmând sau infirmând ipoteza specifică. 4. pentru a intra în cel formativ. lucrare de licenţă. construcţii mintale abstracte. Asupra particularităţilor fiecăreia din categoriile menţionate vom insista în cursul următor.2. Ipoteza confirmată poate deveni fapt ştiinţific şi să contribuie la îmbogăţirea domeniului fie cu noi cunoştinţe. semnificaţia de adâncime.5. Analizaţi comparativ specificul cercetării psihopedagogice la nivel molar şi molecular. indicând motivaţia temei. funcţie de natura lucrării (lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului I. 3. deschid calea depăşirii planului constatativ. Prin prelucrare. Schiţaţi proiectul unei cercetări psihopedagogice personale. atât în cercetarea constatativă cât şi în cea ameliorativă. fie cu noi aplicaţii practice derivate. 2. Efectuaţi câteva consideraţii asupra standardelor vest-europene în materie de educaţie de care aveţi cunoştinţă în învăţământ. comunicare ştiinţifică destinată publicării într-o revistă de specialitate. teorii. Decelarea acestor influenţe externe cercetării. 5. metodele utilizate şi rezultatele preconizate. O serie întreagă de operaţii logice intervin în interpretarea datelor. statistică. ipoteza.2.6. în funcţie de care conturaţi modificările ce vor surveni în cercetare psihopedagogică. făcând astfel din diagnoză şi prognoză două etape necesare ale cercetării. Concluziile vor pune întotdeauna în relaţie datele obţinute cu cauzele care au generat situaţia. căci cifrele sunt doar cifre. 3. pedagogie. luând în calcul şi posibilele surse de eroare. 28 . Redactarea concluziilor cercetării şi valorificare ei Este etapa ce încheie o cercetare şi se poate concretiza în mai multe forme.3. schimbările de paradigmă recente şi pe cele preconizate pentru viitor. structura subiacentă. datele îşi dezvăluie faţa lor ascunsă.). punerea în legătură a cauzelor presupuse cu efectele observate prin schiţarea unui mecanism explicativ. Scrieţi un mic eseu (două pagini) despre tehnicile de muncă intelectuală pe care le utilizaţi în scopul documentării pentru o viitoare cercetare psihopedagogică. de masterat sau de doctorat etc.

214-230). pentru a prelucra datele cantitative. Iluzia obiectivităţii Cele mai multe cercetări apelează la experiment şi îşi încorporează un aparat statistico-matematic. uneori foarte elaborat. Introducere în psihologie. încă din start. pp. Muster. Chelcea. CAPITOLUL 4 DISTORSIUNI ALE CERCETĂRII. (1976). (1996). Istoric şi metode.G. 4. Ghid practic. (1981). 13. Ghid pentru elaborarea lucrării de licenţă. Huluban. pp.M.. Bucureşti: Editura Scorpion. Iată. (1982). Mişan. 10. 8. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (1971).Bibliografie 1. Drăgan. (1995). câteva surse de distorsiune a cercetării. Târgu Mureş: Tipomur. Fundamentele pedagogiei. pentru că în psihopedagogie multitudinea interdependenţelor funcţionale dintre variabile este foarte mare. S. 4. Ball.Tehnica şi metodologia cercetării ştiinţifice.1. Braşov: Editura Universităţii Transilvania. 14. Pedagogie generală. D. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Richelle. Niculescu. Davitz. în rezumat. J. partea I. S. 7. M. Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. (1995). (1980). Tipuri de distorsiuni posibile într-o cercetare psihopedagogică Ioan Nicola (1996. Robinson. Rigoarea obiectivităţii este atributul oricărui demers 29 . (1998). Tratatul de pedagogie şcolară. Bucureşti: Editura Litera. I. Bucureşti: Editura Eficient. Iaşi: Editura Graphix. Experimentul în psihosociologie. ClujNapoca.. 11. Ausubel. A. H. I.. Roşca. R. o introducere în psihologia pedagogică. Nicola. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. elimină o parte din aceste riscuri.1. Cercetarea psihopedagogică. aşa cum le evaluează Ion Radu (1993. Învăţarea în şcoală. (1994).. 5. 6. dar nu pe toate. 3. Parot. Psihologia procesului educaţional. TIPURI DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 4. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Nicola. A. 71-72) compară cercetarea psihopedagogică cu „o aventură în necunoscut” deoarece ea implică o multitudine de riscuri. Gradul I în învăţământ. (1996). P. S. Muster. D. Documentarea serioasă şi formularea clară a problemei. F. 9. Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ.R. (1978).A. Stamsen. Bucureşti: Editura Humanitas. (1993). I. 2. 12. Tehnica cercetării ştiinţifice.1. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. (1985). Panţuru. F. I.

deci gândirea psihopedagogică trebuie să includă şi parametrii obiectivităţii. dar şi „spiritul artist”.ştiinţific. dar a rămâne doar la adevărurile statisticii şi a nu le putea da sens psihologic sau pedagogic constituie o serioasă sursă de distorsiune a cercetării. sensibilitatea şi comprehensiunea. prin educaţie şi instrucţie. Cercetarea psihopedagogică nu iese în afara secvenţei educaţionale. personalitatea umană creşte şi se împlineşte. în prelungirea obiectivităţii. cercetătorul psihopedagog trebuie să simtă pulsul viu al fenomenului. Aşadar. În fond. căci rezultatele ei sunt recursive. intuiţia. 30 . adică se reîntorc în proces pentru a-l ameliora.

p. dar nu singura” (Radu. Statistica şi-a îmbogăţit paleta cu mijloace de abordare şi pentru altfel de distribuţii (în i sau în j).2. ceea ce poate duce la deformări ale realităţii investigate. Clişeul ipotezei de start Pentru că o cercetare experimentală se face cu costuri ridicate de timp. 4. Infirmarea ipotezei nu este deci o catastrofă.1. pentru a nu forţa interpretarea datelor prin „prezumţia de normalitate” a acestei distribuţii. Psihologii generaţiilor precedente au admis distribuţia normală pentru toate însuşirile psihice şi aptitudinile umane. motivaţie şi performanţă.1.discordanţele. De aici dificultatea acceptării situaţiei în care ipoteza de start nu se confirmă şi tendinţa unora de „a ajusta” cumva datele pentru a avea o confirmare. Iluzia distribuţiei normale Chiar dacă o bună parte a statisticii se sprijină pe curba lui Gauss. o ipoteză privilegiată. căci regresia nu este liniară. p. op. minimalizând -sau chiar trecând cu vederea. deşi lucrurile nu stau aşa nici măcar în privinţa inteligenţei. 4.. „absenţa unei relaţii liniare nu înseamnă absenţa oricărei relaţii sistematice” (idem. nu toate fenomenele umane şi educaţionale se distribuie normal. deşi ele pot deschide piste noi şi interesante.1. cel mai adesea rezultatele favorabile date de confirmarea ipotezei de start ni se par a fi o gratificaţie binevenită. 218): relaţia dintre inteligenţă şi creativitate are un bun paralelism până la QI 110. la extremitatea de jos (deficienţa) este mult mai extinsă decât la cea de sus (supradotarea). semnificaţie Supradimensionarea importanţei testului de 31 .4. Cei mai mulţi cercetători sunt preocupaţi excesiv de validarea relaţiei postulate.5. căci ea aduce mai multă cunoaştere decât confirmarea ei artificială. chiar şi mai palidă. care. la fel cum relaţiile dintre aptitudine şi voinţă. a punctului de vedere iniţial. energie şi alte resurse.Distribuţia va fi deci verificată sub forma poligoanelor de frecvenţă sau a histogramelor. 215). 4. care face posibilă calcularea coeficienţilor de corelaţie.4.1. numită linia de regresie. puse pe seama factorului aleator. Ori acest lucru trebuie verificat. Stereotipul corelaţiei liniare Corelaţia liniară stipulează că numărului de puncte obţinute i se poate asocia o dreaptă. cit. „Tot mai mult curba gaussiană este considerată doar o primă aproximaţie a lucrurilor. cum ar fi analiza de caz. după care nu mai există corelare.3. numărul repetiţiilor şi învăţare nu se relevă prin coeficient de corelaţie.

de regulă. În foarte multe domenii (psihologie socială. Informaţia asupra fenomenului psihologic ca atare „o furnizează experimentul. 226). ceea ce se poate remedia mărind eşantionul sau ameliorând instructajul. proba. Radu. anxietatea. toate pot produce date instabile. în timp ce testul ipotezei nule serveşte pentru a elimina. de unde importanţa testului de semnificaţie. conformismul. hazardul” (idem.. dar nu trebuie să fim centraţi obsesiv pe instrument ci să „îmbinăm cunoaşterea tehnicilor cu observaţia fină” (idem. în multe experienţe psihopedagogice ameliorative aspectul semnificaţiei devine secundar. nerămânând „cercetător de ocazie”. că trebuie să acordăm tot respectul instrumentului statistico-matematic. Oboseala subiecţilor.Ştiinţa caută relaţia clară. 32 . 229). lipsa lor de motivaţie. Abia după ce ajungem foarte stăpâni pe instrumentele de lucru putem să ne aplecăm mai comprehensiv asupra faptelor studiate. Dacă în problema validităţii unui test sau a fidelităţii lui avem nevoie de valori ale lui p aproape de 1%. numărul mic al subiecţilor. ceea ce evident presupune că cercetătorul are o evoluţie în timp. personalitate) relaţia nu se conturează frapant şi a abandona o cercetare valoroasă pe acest motiv este o eroare. odată cu I. p. p. clinică. stabilă dintre lucruri. demersul clinic etc. Conchidem.

apoi alte surse relevante. să o distileze. Lucrarea de seminar Lucrarea de seminar este o aprofundare a unei teme pe care cursul sau manualul universitar doar a enunţat-o. prolix. pentru a putea fi discutată sau analizată. expunerea cu claritate. prezentând-o incitant şi în progresie logică. 33 . faptul de a incita colegii la discuţii legate de tema propusă sunt adevăratele calităţi ale unei lucrări de seminar. profundă.1. cu întrebări şi comentarii personale care să conducă la nişte concluzii finale. căci nu va fi o lungă înşiruire de date şi citate. a formula generalizări. A compara mai multe puncte de vedere în legătură cu o problemă.2. ci şi pentru punerea la dispoziţia colegilor în vederea consultării. Alt risc pleacă de la „subţirimea” pregătirii de specialitate a studentului în problema respectivă. Lucrarea de seminar trebuie să răspundă anumitor standarde şi de aceea normal este ca temele lucrărilor de seminar să fie anunţate şi repartizate de la început de semestru.2. reţinând ceea ce este relevant. cercetând apoi lucrările de referinţă. dezvăluirea a ceea ce are esenţial. Tipuri de lucrări ştiinţifice studenţeşti 4. interesant. utilizând termenii specifici domeniului său. concizie şi logică a faptelor. Studenţii înşişi pot propune teme pentru elaborarea cărora simt că au interesul şi bibliografia necesare. multitudinea de surse coroborate. Ea presupune din partea studentului consultarea bibliografiei indicate. Elaborarea ei impune un standard de exigenţă şi calitate. studentul împrumută de la cercetător disciplina lucrului bibliografic. Chiar dacă este începător. Acest neajuns are doar un singur antidot: lectură atentă. în virtutea căreia el nu are curajul opiniei personale fundamentate ştiinţific. evidenţiindu-le pe cele valoroase. ultimele aduc în discuţie perspectivele noi asupra acesteia. de fapte care nu se leagă între ele: prolixitatea este într-adevăr riscul cel mai mare care o face greu de urmărit şi plicticoasă. în funcţie de afinităţile. de aceea se lasă dominat de autoritatea lucrărilor parcurse şi devine expozitiv. Timpul lung este necesar nu numai pentru parcurgerea bibliografiei şi sinteza la termen a lucrării. Se recomandă ca lucrarea de seminar să cuprindă la început planul detaliat. problematic sau legic fenomenul sau faptul studiat. fişând sau conspectând elementele relevante pentru a le aprecia corect. el trebuind să o parcurgă. neinteresant. detaşarea de descriptiv şi analitic.4. preferinţele sau posibilităţile de acces la sursele de informare ale fiecăruia. care poate fi vastă ca extensie sau intensivă. Se poate contrabalansa sesizând „firul roşu” al problemei. Documentarea asupra temei pleacă cel mai adesea de la cursurile şi tratatele universitare de bază care circumscriu problema. pentru a se putea decanta părerea personală. Dacă prin primele se delimitează stadiul problemei. articolele din revistele de specialitate. cristalizarea atitudinii sau punctului propriu de vedere. neavând loc detalierea ei în economia sa. iar la sfârşit bibliografia utilizată.

este de mică întindere şi prezintă rezultatul imediat al cercetării proprii în problema respectivă. pe baza suporturilor care sunt planul detaliat sau lucrarea însăşi. trimiteri. comunicarea este “forma clasică de expunere simplă şi precisă a problemei şi a dezlegării ei” (op.2. cu o grijă deosebită pentru aranjarea textului în pagină. 1985. Dacă un studiu se bazează pe efortul altor membri ai comunităţii ştiinţifice. pp. Conducătorul de seminar poate aduce completări şi noi perspective. pe o singură parte. p. bibliografie etc. căci investiţia de timp şi efort trebuie să primească un feedback. contribuţia personală. Este obligatoriu ca el să facă o apreciere clară asupra valorii lucrării. Gradul de elaborare este diferit dacă o lucrare se prezintă în faţa colegilor studenţi. dar şi să demonstreze originalitatea şi eficienţa rezultatelor cercetării proprii. Susţinerea se poate face prin citire sau. cit. reliefându-i împlinirile şi punctele slabe. Standardul de exigenţă este mai mic în prima situaţie. o sistematizare a unui lanţ de cunoştinţe care deschide perspective abordării ştiinţifice. Dacă studiul nu presupune contribuţia ştiinţifică proprie directă. poate clarifica aspectele confuze sau discutabile.Tehnic. relativ la o anumită problemă. comunicarea ştiinţifică diferă mult de lucrarea de seminar: ea are un subiect restrâns. Este foarte posibil ca o problemă tratată la seminar să îl sensibilizeze pe autor sau pe colegii săi să o aprofundeze prin cercetări ulterioare. se poate susţine liber. căci în acest caz studentul care participă sau dezvoltă pe cont propriu o cercetare îşi perfecţionează deprinderile şi tehnica de cercetare şi de elaborare a unei lucrări ştiinţifice. note. motivaţia temei de cercetare. într-o reuniune a specialiştilor sau este destinată publicării într-o revistă de specialitate. aceasta se scrie pe foi volante. preferabil A4. 4. 177). elementul fundamental al comunicării este aportul propriu.2. 34 . dar şi al înlăturării dificultăţilor. când materialul parcurs a fost bine prelucrat şi stăpânit în profunzime. cu margine.. sublinieri. dar mai ales el poate fi “moderatorul” discuţiilor pe care o lucrare interesantă le suscită. 177-179). Comunicarea ştiinţifică Ca extensie şi originalitate. Documentarea pentru comunicare nu este foarte amplă. ea trebuind să elucideze stadiul problemei. materializat în lucrări de specialitate. el fiind mai degrabă o analiză critică a unei cercetări. ca în cazul lucrării de gradul I sau al doctoratului. Apelul la conducătorul de seminar va fi în sensul indicării surselor. desfăşurată după metoda experimentală şi bazată pe date concrete (vezi Muster. neclarităţilor şi finalizării lucrării. se referă la o problemă sau la un aspect al acesteia. tot atâtea subiecte posibile ale unor lucrări destinate sesiunii de comunicari ştiinţifice sau examenului de licenţă.

suport emoţional. căci el face un salt în necunoscut. presupune conducerea şi sprijinul specialistului. aceea de autorealizare prin perfectibilitate. devine creator în măsura în care emite o ipoteză plauzibilă. gândeşte mai selectiv. îşi dezvoltă iniţiativa personală şi curajul. 35 . care presupune efort personal. spre evaluare.Lucrând în echipă. nu întotdeauna gratificate de rezultate. are tensiunea actului creator. Tematica acestor lucrări este incomparabil mai liberă faţă de lucrările de seminar. dar coordonat de un cadru didactic. sau cercetat. dar învaţă şi rigoarea muncii ştiinţifice. Câştigurile sunt numeroase. deşi tema aleasă trebuie să fie concordantă cu nivelul de pregătire şi cu posibilităţile studentului. sau şi singur. aceasta este o ucenicie. capătă autonomie în raport cu sursa bibliografică pe care o evaluează critic în legătură cu problema de cercetare. Fiind benevolă. deoarece studentul se obişnuieşte să emită idei şi să le urmărească valabilitatea ştiinţifică prin intermediul mijloacelor de investigare elaborate. fiind declanşată de o motivaţie intrinsecă. desfăşurare de forţe în timp. Într-un fel. „Confreria ştiinţifică” se naşte din dorinţa umană cea mai înaltă. Iniţierea în munca ştiinţifică presupune şi formarea unui stil de comunicare cu membrii echipei sau ai cercului ştiinţific în faţa căruia se prezintă rezultatele muncii. desfăşurată de un număr restrâns de studenţi „iniţiaţi”. studentul îşi dezvoltă o tehnică de muncă intelectuală. ambigue. ea se face la o înaltă tensiune căci presupune pasiune şi dragoste. scopul lucrării ştiinţifice fiind îmbogăţirea unui domeniu mai puţin cercetat. muncă creatoare. Verificarea unui rezultat valid în alte circumstanţe (operaţiile piagetiene în altă cultură decât cea de origine de exemplu) poate fi un alt imbold. dar cu rezultate nesatisfăcătoare.

anexele se oferă spre consultare şi se păstrează în dosarul cercetării. fiind pusă la dispoziţie în cazul că aceasta va fi inclusă în volum. nici recenzii. diagrame.O sesiune de comunicări ştiinţifice este reuşită atunci când: are un număr nu foarte mare de comunicări. comunicările conduc la discuţie. localizarea şi metodologia cercetării. Bibliografia este restrânsă la problematica şi metodologia utilizată. nu se folosesc citate (pentru a nu pierde din spaţiul restrâns rezervat). Publicarea celor mai bune dintre lucrări în Buletinul cercurilor ştiinţifice sau în reviste de profil reprezintă un excelent mijloc de a declanşa şi menţine vii pasiunea pentru cercetare. Redactarea se face în stil ştiinţific concis.. tematicilor propuse sau preocupărilor de perspectivă ale autorului în legătură cu problema comunicată. care devin modele pentru ceilalţi studenţi. semestrial sau anual. pe problemele rezolvate sau generate. la nivel local. Întâlnindu-se trimestrial. corpului de literă etc. comunicările sunt prezentate liber. grafice şi aprecierea confirmării ipotezei şi a limitelor de valabilitate a rezultatelor. părţile fiind indicate printr-un scurt titlu. Ritmicitatea sesiunilor de comunicări creează un climat de cercetare ştiinţifică studenţească. centrul de greutate căzând pe aportul propriu. ca un articol de revistă. tratarea expune lapidar ipoteza cercetării. cu respectarea timpului acordat. În întregul ei are 3-5 pagini dactilografiate (fără anexe). mobilizând interesul altor studenţi pentru problemele comunicate. mai puţin pe tehnicile şi sofisticările aparatului matematic (obligatoriu) şi mai mult pe rezultate. Ca structură o comunicare ştiinţifică are aceleaşi părţi ca ale oricărei lucrări ştiinţifice: introducerea realizează în câteva fraze punerea problemei. ci trimiteri. se creează premiza ca cele mai valoroase comunicări să se bucure de o dezvoltare în timp. dar care să nu se suprapună tematic. angajat dar şi degajat. să se selecteze cele de interes. Se scrie în şir continuu. încheierea sau discuţiile situează cercetarea în contextul subiectelor reuniunii. autorul conformându-se cerinţelor organizatorilor în privinţa formatului. „orgoliul de autor” în ceea ce are el benefic. un punct de vedere personal. în centre zonale sau naţionale. reliefând bibliografia doar cât trebuie să se degajeze motivaţia lucrării şi originea sau stadiul problemei. Pentru că investiţia într-o temă de cercetare este mult mai mare decât într-o lucrare de seminar. dezbatere. rezultatul prelucrării datelor sintetizate în tabele. prezentate sub forma comunicărilor ştiinţifice. este posibil ca multe lucrări de licenţă săşi aibă originea în aceste “exerciţii de stil”. pe semnificaţia lor. 36 . atunci când se pune problema includerii ei în volum. căci ele nu sunt nici referate. să aducă realmente o noutate.

fiind un indicator al seriozităţii al deontologiei profesionale. titlul comunicării. fiind un indicator relevant al nivelului de pregătire atins. făcută în stil personal. sub care se trec şi cuvintele cheie. după care urmeză introducerea. ea poate fi preambulul unei evoluţii în cercetarea ştiinţifică independentă.2. manuscrisul lucrării elaborate. sistematizează şi prelucrează literatura unei teme. O piesă de mare importanţă pentru a demonstra corectitudinea muncii cercetătorului este dosarul cercetării. onestitatea şi probitatea profesională. independente şi creatoare. probleme. că este corect şi onest.În cadrul paginii de început se scrie numele autorului (cu funcţia şi locul de muncă). 37 . datele colectate. selectând. bibliografia generală şi tabla de materii. în care se vede stilul muncii lui.) sunt cele obişnuite. Ca şi etape de pregătire. După text urmează bibliografia şi anexele. încheierea cu concluziile generale. dacă autorul dă dovadă că ştie să lucreze după norme ştiinţifice. Unele lucrări de licenţă sunt valoroase şi au merite deosebite doar pentru că organizează. constituind forma superioară a muncii sale intelectuale. Lucrarea de licenţă Are o importanţă cu totul specială în ansamblul pregătirii profesionale a studentului. subcapitole. aceeaşi lucrare etc.3. dimensiunile variază între 40 şi 80 de pagini (cele teoretice. Când sunt incluse în volum. opere comentate. anexele (dacă este cazul). Pregătirea teoretică şi practică. tabelele de sinteză. Organizarea şi terminologia documentării (trimiteri. redactorii îşi precizează din start punctul de vedere privind considerentele de ordin tehnic. ca structură şi conţinut ea este similară cu orice lucrare de cercetare ştiinţifică independentă. fac posibilă susţinerea ştiinţific valabilă a propriei lucrări. paragrafe). conţinutul cu subdiviziunile sale (capitole. după copertă are foaia de titlu. El cuprinde tot ceea ce a contribuit la parcurgerea etapelor cercetării. pentru a da un format unitar volumului. se bazează pe acumulări masive de cunoştinţe şi tehnici ştiinţifice. uneori se face un rezumat sub 200 de cuvinte într-o limbă străină. 4. fişele de documentare. acelaşi autor. opere citate. bazate preponderent pe bibliografie fiind mai lungi). Deşi încheie o perioadă de studii. Sinteză şi corolar al întregii munci desfăşurate în anii de facultate. ea are şi câteva cerinţe specifice: este scrisă şi dactilografiată în trei exemplare. priceperea de a se orienta în literatura de specialitate. Toate acestea îl ajută pe cercetător să-şi susţină argumentele şi să răspundă întrebărilor legate de demersul său. legate sau broşate. când comunicarea se va publica în revista de specialitate. lucrarea de licenţă are o semnificaţie specială şi de aceea trebuie pregătită în ani de studiu şi efort. Prin destinaţie. ceea ce îi conferă valoare ştiinţifică. analizând şi interpretând teorii sau alte lucrări ştiinţifice.fiind o contribuţie proprie la înţelegerea problemei studiate. Datorită ponderii ei. Ea trebuie să fie o cercetare cu caracter creator.

prin caracterul lor vizual-sintetic. gradul şi titlul ştiinţific al conducătorului lucrării. 2. Calitatea lucrării de licenţă depinde şi de cea a conducătorului ştiinţific. excelente suporturi pentru a convinge de seriozitatea demersului ştiinţific implicat în lucrare. tabelele. îl ajută la precizarea metodologiei de cercetare. fiind gata să răspundă întrebărilor legate de tema sa. Din tipurile de distorsiune posibile ale unei cercetări ştiinţifice. sfaturile prudente şi chibzuite. în înţelegerea. 4. interpretarea şi concluziile la care a ajuns. ca student. astfel încât ele să nu depăşească limita de la care conducătorul s-ar transforma în coautor. Faceţi aprecieri asupra calităţii şi ţinutei ultimei sesiuni de comunicări ştiinţifice (studenţeşti şi nestudenţeşti) la care aţi participat. 6. Faceţi o comparaţie între o comunicare ştiinţifică studenţească şi o lucrarea de licenţă. mai jos – numele . alegeţile pe acelea care afectează mai frecvent cercetarea psihopedagogică. argumentând alegerea făcută. posterele sau slaidurile sunt. sugestiile date fiind de ordin general. fie pe lecturile indicate în lista bibliografică. Călăuzindu-l progresiv cu desfăşurarea muncii de elaborare a lucrării. în legătură cu modul în care veţi fi îndrumat de un prezumtiv conducător de lucrare de licenţă. Trebuie să-şi susţină convingător şi percutant propria contribuţie. 5. subliniindu-i reuşitele şi neîmplinirile. de experienţa lui în domeniu. mai jos – numele autorului şi sub el titlul lucrării sub care se scrie Lucrare de licenţă. să îi acorde sprijin prin indicarea lucrărilor de referinţă în domeniu şi parcurgerea bibliografiei celei mai relevante. prelucrarea şi interpretarea materialului. Conducătorul este cel care propune şefului catedrei admiterea lucrării spre a fi susţinută în faţa Comisiei pentru examenul de licenţă. noutatea abordării sau rezolvării problemelor. El este acela care citeşte critic şi analizează lucrarea. graficele. În faţa acestei comisii. Argumentarea răspunsurilor se bazează fie pe materialul şi concluziile din lucrare. orientărilor greşite sau limitelor autorilor indicaţi. El va stimula munca independentă şi originalitatea. 3. dar şi în formularea concluziilor. studentul expune pe scurt tema. el îl ajută pe student să nu greşească în modul de formulare a problemei. materialul faptic prelucrat. Evaluaţi aşteptările dumneavoastră personale. scopul şi metodologia lucrării.foaia de titlu cuprinde: sus – instituţia de învăţământ superior unde a fost elaborată (universitatea apoi facultatea). Acolo unde este cazul. jos de tot – localitatea şi anul. în modul de lucru sau în tragerea de concluzii insuficient fundamentate. Analizaţi comparativ modul de elaborare şi prezentare a unei comunicări ştiinţifice dezvoltată de unul singur sau în echipă. sau de probleme înrudite. avertizându-l asupra lipsurilor. mai noi sau de bază. 38 . Autoevaluare 1. Descrieţi (pe o pagină) standardele unei bune lucări de seminar. ilustrând (eventual) cu exemple din experienţa de student proprie. în geneza planului lucrării (care trebuie aprobat de conducător). Acesta trebuie să îl orienteze pe candidat în tema lucrării.

(coord. şi colab. 39 . R. Bucureşti: Editura Litera. Moldovean.. Roşca. (1998). Bibliografie Drăgan. Cercetarea psihopedagogică. Iaşi: Editura Graphix. A. (1993). (1980). Bucureşti: Editura Eficient. M. Radu. I. D. Arătaţi maniera în care tipurile de lucări studenţeşti prezentate contribuie la formarea dumneavoastră ca specialişti în domeniul în care studiaţi. Tratat de pedagogie şcolară. H. I. Nicola. Ghid pentru elaborarea lucrării de licenţă. Muster. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. I. Gradul I în învăţământ – Ghid practic. (1996). (1994). Bucureşti: Editura Scorpion. D.7. ClujNapoca: Editura Sincron.. Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ. Mişan. Tehnica şi metodologia cercetării ştiinţifice. Muster. (1985). M. Stănescu. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. (1971).) (1993). Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai. Metodologie psihologică şi analiza datelor. Huluban. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Nicola. (1996). Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie. (1996). I. Niculescu. Târgu Mureş: Editura Tipomur. A. Tehnica cercetării ştiinţifice. I. Pedagogie generală.

Comportamentele. 1969). abordarea răbdătoare şi fără idei preconcepute a obiectului investigat. fraze în care există interrelaţii ale propoziţiilor). el fiind de fapt indicativ pentru aşa-numita distanţă semantică. p. cit.. după aproape un veac. înregistrarea frecvenţei unui răspuns motoriu considerat pe unitatea de timp. printr-o multitudine de manifestări.1. pe lângă un spirit de observaţie exersat. a desprinde unele proprietăţi şi a le ignora pe altele. Timpul de reacţie. La acest nivel. mai evidente. Prezentare generală a metodei observaţiei Observaţia face parte din metodele descriptive constând în urmărirea sistematică şi înregistrarea exactă atât a manifestărilor comportamentale ale individului sau grupului. Acestea sunt de fapt „proprietăţi demne de reţinut. esenţiale sau invariabile. cu anumite mijloace de investigaţie. holofraze. dădea un statut special observaţiei. şi a încerca să înregistrezi totul este o iluzie care duce la epuizarea forţelor fără nici un rezultat notabil. metoda observaţiei cere. A observa înseamnă a extrage. prin reperarea invarianţilor. 162-172) decuparea realităţii şi alegerea proprietăţilor demne de interes. pentru că ea era metoda care ducea la constatarea exactă a unui fapt. propoziţii din două cuvinte. pp. observaţia depăşeşte cadrul descriptiv dat de înregistrarea faptelor. cel care a susţinut metoda pozitivă în ştiinţe (adică fundamentată pe fapte). un indicator important fie al precocităţii inteligenţei. dar problema este de a le alege pe cele relevante. comparaţia 40 . similitudinii sau a relaţiilor invariabile ceea ce conducea deja spre sesizarea unor legături legice între fenomene. a cărei dozare cu raţionamentul permitea descoperirea succesiunii. observaţia a fost valorizată în medicină de Claude Bernard. folosit la începuturile psihologiei pentru determinarea legilor sensibilităţii. cât şi a elementelor contextului situaţional în care acestea se produc. ceea ce permitea o studiere ulterioară aprofundată. lungimea medie a producţiei verbale infantile (sunete separate. fie al evidenţierii procesului de construire a reţelelor semantice (Collins şi Quillian. s-a dovedit. ca şi majoritatea fenomenelor realităţii. care constituie un indicator preţios al nivelului evouţiei limbajului (dar nu singurul). uneori mai frapante. pentru că. op. toate acestea au funcţionat drept unităţi descriptive. chiar atunci când ele sunt mascate de proprietăţi secundare. Auguste Compte. propoziţii cu construcţie complexă. Fiind prima zonă de contact cu natura. Cronometria simplă. Una dintre cele mai vechi metode de cercetare ale tuturor ştiinţelor. se desfăşoară în flux continuu. la o clasificare” (Richelle. invitând la o punere în ordine. ce arată clar că observarea deschide forte devreme calea spre altceva decât o simplă constatare. Prima şi una din marile dificultăţi ale metodei constă în ceea ce numea Richelle (1995. Dar care anume proprietăţi ale psihismului sunt demne de reţinut şi care secundare este o problemă importantă a observaţiei.CAPITOLUL 5 OBSERVAŢIA 5. 165).

Există totuşi o diferenţă majoră între legile naturii (cărora observaţiile anterioare li se potrivesc cel mai bine) şi faptul psihic. 97).2. operaţii care sugerează deja o organizare subiacentă a realului (cum ar fi de pildă tabelul lui Mendeleev sau sistemul de clasificare a plantelor şi animalelor propus de Linné). la ce nivel de calitate. Conţinutul observaţiei (ce observăm?) O ţintă a observaţiei este simptomatica stabilă. Este însă şi aici dificil de realizat acea condiţie care cere observatorului să fie prezent în situaţie şi să se implice controlat. în timp ce alte tendinţe. lungimea şi grosimea membrelor. Unele dintre acestea formează aşanumiţii indici antropometrici (înălţimea.(care reţine asemănările şi deosebirile). La această dificultate Zlate (1996. clasificând faptele. perimetrul cranian. Depăşirea acestor situaţii ar fi posibilă prin studierea copiilor sau a animalelor în mediul lor natural de viaţă. care este global şi greu de separat în unităţi descriptive clare.2. adică mecanismele interne). pot fi puse în evidenţă cu instrumente şi tehnici standardizate. duce la o anumită sistematizare şi ierarhizare a acestora. duc la o accentuare a subiectivităţii. de unde obiectivitatea mai redusă. grosimea pliului cutanat) care. cât şi a observatorului (care în interpretare va fi influenţat de analogia dintre el şi subiect). sub ce formă. 5. Mai mult. diametrele anteroposterioare. după Zlate. 96) mai adaugă încă două: • semnificaţia de suprafaţă nu coincide cu semnificaţia de profunzime. acordând atenţie comportamentelor observate. • faptul psihic presupune plasarea în situaţie atât a observatului (de unde necesitatea considerării solidare a persoanei şi a situaţiei). pentru a le putea explica având nevoie şi de o anumită „simpatie intelectuală” (empatie) prin care reconstituim „sensul psihologic impus fiecărui observator în câmpul ştiinţific pe care îl ocupă” (Mucchielli. din care vor deriva ulterior legile ştiinţifice. greutatea. Maximizând obiectivitatea. care promovează expres implicarea cercetătorului în viaţa grupului. afectivitatea. el devenind chiar agent al schimbării sociale. cercetătorul sesizează regularităţile şi coincidenţele care sugerează ipoteze privind înlănţuirea lor cauzală. p. 5. adică elementele ce configurează structura persoanei. 41 . care se dezvăluie construcţiei teoretice şi nu observaţiei directe. cum putem evita obstacolele din calea unei bune observaţii şi care sunt în fond avantajele şi limitele observaţiei ca metodă psihologică) al căror răspuns îi configurează mai bine problematica. behavioriştii au ajuns să elimine fenomene fundamentale ale psihicului din câmpul psihologiei (motivaţia. prin ceea ce Lewin numea „cercetarea acţiune”.1. perimetrul toracic. Problemele observaţiei Acestea sunt reductibile la câteva întrebări (ce observăm. dar şi contextului situaţional în care ele apar. având avantajul preciziei şi al obiectivităţii. 1996. Dacă în ştiinţele fizice obiectivitatea este posibilă (subiectul şi obiectul sunt independente). în cele socioumane subiectul cunoscător (epistemic) poate modifica sau poate fi modificat el însuşi de fenomenul observat. gândirea. p.

fluenţă. pronunţie. faţa umană oglindă. adecvarea la context). 1986. reacţiile la eşec şi dificultăţi. cotidiană. Biotipologia lui Kretschmer face subtile corelaţii între tipul somatic-constituţional şi anumite predispoziţii spre boli psihice. accent. dar şi pentru cea ştiinţifică.2.Putem observa şi trăsăturile fizionomice (forma craniului.2. Observaţia propriu-zisă poartă asupra comportamentelor celorlalte persoane. bărbie. sau a testelor. simptomatica labilă este extrem de importantă şi pentru psihologia vie. pentru că ea scoate la suprafaţă profunzimile psihice (altminteri inobservabile). fie prin confruntarea cu sine însuşi (ceea ce duce în timp la cristalizarea imaginii şi apoi a identităţii de sine. a sufletului. Mult mai semnificativă în observaţie este simptomatica labilă. fiind o metodă recuperată de psihologia ştiinţifică de la 42 . pentru a suprima indicii exteriori ai trecerii timpului. sau nonverbale (mimico-pantomimice). participarea motivată. plânsul. adrenalina etc. „Formele semnifică” şi cu atât mai mult formele chipului uman. presiunea arterială.). Constituită ca adevărate limbaje paraverbale (prin intonaţie. 22-28). la incidentele provocate sau neprovocate. gestica. motivaţie. plictiseala. râsul. Uneori aceste conduite expresive. lungime a propoziţiilor. alteori secundar. de experimentator. comunicare sau gândire. obraji etc. scrierea. care sunt indicative atât pentru afectivitate. care au fost sistematizate. criminologice (Lombroso). „orologiul intern” având tendinţa să se desincronizeze progresiv cu perioada scursă de la începutul experimentului (Chelcea şi Chelcea. ca în cazul metodei experimentale. pantomimica. fiziognomonice (Viola şi Pende). au cules informaţii obiective (tensiune. componentă de bază a Eului). nas. de situaţie. apoi frunte. mersul. pp. „arată o imagine a ceea ce nu poate fi văzut”. gură. de activitate. vorbirea. Deşi cercetările frenologice (Gall). toate generând un registru de o infinită varietate a conduitelor expresive. a feţei. dar şi Sheldon) au ajuns deseori la exagerări sau concluzii eronate. Atunci când observaţia se îndreaptă spre propria interioritate avem de-a face cu o formă de introspecţie. care au dus la concluzii interesante privind legătura dintre curba temperaturii corpului şi ritmurile circadiene. fără suport ştiinţific. Formele observaţiei Auto-observaţia este orientată spre comportamentul propriu. 5. nervozitatea. frazare. a cărei valoare ca metodă ştiinţifică validă a fost mult controversată. pot fi ele însele obiect principal al observaţiei. alături de date care arătau confortul sau disconfortul psihic (iritarea. sonoritate. oboseala etc. după cum şi homeopatia valorizează fizionomia sau biotipul în tratarea unor boli. biotipologice (Kretschmer. vocabular. clasificate şi puse în legătură cu trăsături psihice. oboseala. trădând interesul. care „tăiau” orice legătură cu exteriorul. pentru că ele evidenţiază atitudinea faţă de probă. fie prin compararea cu ceilalţi. Un studiu desfăşurat în laboratoare speciale. cât şi pentru limbaj.).). care rezultă din dinamica şi mobilitatea elementelor ce produc mimica. relaţia dintre etajele feţei sau dintre elementele ei anatomice: ochi. debit. unde aceste informaţii secundare pot avea o mare relevanţă în interpretarea datelor.

aceasta fiind probabil cea mai generală metodă de cunoaştere interumană. fie prin eşantionarea evenimentelor (se reţin doar evenimentele care ar putea duce la apariţia fenomenului). sau discontinue. caz în care nu are o regulă precisă. ceea ce este mai uşor de întâlnit în ştiinţele naturale şi mai greu în cele socioumane. Unele observaţii sunt pasive. Deoarece observatorul nu este capabil să noteze evenimentele cu derulare rapidă sau care pun în mişcare simultan mai multe comportamente. unde. altele sunt activparticipative (observatorul. care a construit una din marile teorii psihologice asupra intelignţei plecând de la observaţia propriilor copii. Uneori observatorul este uitat. prezenţa lui trece neobservată. pe o durată determinată. Condiţia obiectivităţii crescute a observaţiei reclamă decentrarea de pe sine. aceasta din urmă apelând fie la o eşantionarea temporală (prin care notăm prezenţa sau frecvenţa comportamentului studiat. fie apelând la mijloace electronice de observare. înseamnă că sporirea calităţii acestei metode ţine de stilul şi ecuaţia personală a cercetătorului. Chiar anumite caracteristici ale percepţiei (predominanţa vizualului sau auditivului. având avantajul de a putea reveni asupra aceleiaşi secvenţe de mai multe ori sau cu mai mulţi observatori) şi selectivă (unde urmărim reacţii provocate sau reacţii „decupate” din comportamentul global). 5. uneori armată cu instrumente şi tehnici speciale) sau întâmplătoare. ca în cazul abordării psihiatrice. Vom distinge deci între înregistrarea integrală (foarte pretenţioasă. lucru conştientizat şi de subiect) şi mediată (observatorul îşi maschează sau disimulează prezenţa. el trebuie să decupeze unităţi care să fie uşor identificate şi un sistem obiectiv de notare. detaşate. ignorat.3. cu scopul de a înţelege. acoperind perioade lungi de timp.) pot imprima o anumită direcţie 43 . conjuncturală.cea a simţului comun. individualitate. Pentru a lua chiar exemplul lui Piaget. fiind cunoscut şi integrat în grup. devenit membru al grupului. Observaţia mai poate fi sistematică (proiectată intenţionat. pentru un anume câmp comportamental.2. diagnostica şi aprecia şansele de evoluţie. fie în spatele oglinzilor cu vedere unilaterală. realizată adesea cu mijloace audio-video. fiind provocată oarecum de caracterul aleatoriu al faptului relevant. structuralitatea. Atunci când se desfăşoară pe o singură persoană. capacităţilor sau performanţelor subiecţilor (observaţia experimentală) este un adjuvant preţios al metodei psihometrice şi a experimentului. Calitatea observaţiei Ar putea fi pusă în legătură cu distincţia pe care o făcea Piaget între subiectul epistemic (agent al cunoaşterii ştiinţifice) şi cel subiectul egocentric (incluzând propria sa istorie. să zicem în tranşe succesive de 10 minute fiecare). altele sunt continue. etc. selectivitatea. în timp ce observaţia asociată cercetării concrete a funcţiilor. în observaţiile naturaliste din grupurile de copii sau de animale. avem de-a face cu observaţia clinică (considerată arma de bază a specialistului în domeniu). subiectivitate). se implică activ în viaţa lui). cum ar fi videocamera sau televiziunea cu circuit închis). de antrenament. de exemplu un tic. Există apoi o observaţie directă (observatorul este prezent.

videocamera. în funcţie de domeniul studiat. aparatul de filmat. descriptiv sau evaluativ. priveşte. prin care fenomenele sunt înregistrate pentru analiza ulterioară şi evaluarea materialelor (bandă.). • colectarea unui număr optim de observaţii. astfel încât reperarea şi integrarea lor categorială să fie facilă. • stabilirea unor repere de control. Thurstone (caracteristici ale subiectului induc la observator o impresie globală care colorează evaluările acestuia în legătură cu caracteristici nonspecifice. a auzi înseamnă a asculta. care pot reţine un număr redus de elemente (un observator antrenat poate ajunge la cel mult 12. Anumiţi factori sociali ai percepţiei (atribuirea. în esenţa lor relaţii dintre faptele observate. categorizarea spontană sau prejudecăţile de orice fel). 5. gângureşte. în calitate de prim demers al oricărei ştiinţe empirice. casetofonul. ea se transformă în observaţie armată. prin simţuri. plânge etc. • elaborarea unui plan riguros de observaţie. magnetofon. efectul de halou decris de L. Să accentuăm faptul că observaţia. 44 . videocameră. Câmpul perceptiv poate fi mai îngust sau mai larg. îşi suge degetul.4.2. de unde subiectivitatea crescută). • selectarea formelor de observaţie celor mai potrivite în raport cu obiectivele şi utilizarea mijloacelor tehnice necesare (binoclu. pot fi mai bine sau mai slab articulate pentru a le sesiza semnificaţia. cu eşantionarea temporală sau eşantionarea evenimentelor (un bebe manipulează obiecte. în condiţii cât mai variate.observaţiilor. 99) enumeră câteva modalităţi de creştere a calităţii observaţiei: • stabilirea clară a scopului şi a obiectivului urmărit. imperfecţiunea organelor noastre de simţ. aparat de fotografiat etc. reieşite din observaţiile anterioare. dependent de câmp sau independent. • consemnarea imediată a celor constatate în protocoalele de observaţie anume alcătuite. constă în înregistrarea sistematică a caracteristicilor obiectului studiat. lunetă. microscopul. cronometru. subiectivitatea generată de faptul că observatorul are doar un punct de vedere. merge de-a buşilea. iar datele de observaţie. căci în scopul amplificării sau completării simţurilor noastre îşi adaugă binoclul. • operaţionalizarea şi conceptualizarea faptelor observate. Plecând de la înţelegerea perceptivă obişnuită a realului. Condiţiile unei bune observaţii Zlate (1996. ea îşi fixează reguli sistematice proprii prin care culegerea de date se organizează şi devine eficientă. imaginativ sau erudit. sonogramă) de observatori multipli.). p. duce obiectele la gură. film. deci educarea percepţiei. Centrat pe parte sau pe întreg (analitic sau sintetic). o locaţie spaţială şi temporală specifice. devine o condiţie necesară a dezvoltării spiritului de observaţie prin care a vedea devine a privi.L. după cum apreciază Richelle) sunt doar o parte din factorii care limitează posibilităţile acestei metode. „stilul personal” îşi pune amprenta pe tipul şi calităţile observaţiei. Prin aceasta.

aspectul feţei. Prezenţa observatorului modifică datele câmpului social: variabilele de natură personală (sexul. feedback-ul primit de elev şi climatul social să se modifice în sens favorabil pentru cei ce se bucură de o percepţie pozitivă. Reunind mai multe din criteriile anterioare. 4. Hans. Merton vorbea de profeţia care se autoîmplineşte (prin anticipare. dar şi fenomenul studiat. generând efecte subtile. atent. Toate acestea fac ca intrările şi ieşirile în relaţia profesor-elev. biotipul etc. au obţinut rezultate care întăreau criteriile prestabilite. neatent). submanifeste sau mascate de altele mai puternice. sistematizându-le după o serie de reguli logice putem obţine grile de observaţie. sau ca jucând un anumit rol. Această din urmă cerinţă duce la constituirea scalelor de evaluare (rating scales).3. ceea ce se repercutează în rezultatul final al observaţiei. încă din 1948. prietenul. cit. puţin atent. de fapt. vârsta. pe celelalte neîncrezători sau crispaţi. calul savant. Perceput ca a avea un anumit statut. Apoi fenomenele cele mai relevante pot fi puţin evidente. 45 . examinatorul. de aceea ea declanşează cel mai adesea mecanisme de apărare conştiente şi inconştiente. dar nerelevante. fapt confirmat în multe ocazii (aşteptările. În afară de aceasta ea trebuie să aştepte ca faptul studiat să intre în funcţiune sau să se producă. îl modifică pe cel observat. Efectul Rosenthal. expectaţiile ridicate pentru anumite persoane. greu anticipabile. astfel atenţia poate fi gradată pe cinci niveluri (foarte atent. Dificultăţi şi limite ale metodei observaţiei Orice observaţie este reactivă (Campbell).• utilizarea unor modalităţi de estimare care să permită aprecierea acestora pe scale gradate ca intensitate (de la foarte mult/intens. pleacă de la numele unui cercetător care a sesizat în 1960 că un grup de studenţi care experimentau pe şoareci etichetaţi ca inteligenţi sau neinteligenţi dar. anchetatorul.) se repercutează asupra observaţiilor. duc la supraevaluarea acestora). este un alt exemplu. Nivelul de expectaţie vectorializează elemente foarte diverse: înfăţişarea fizică. confirmând aşteptările: prejudecăţile noastre umane ne fac să abordăm animalele inteligente cu mai multă încredere. a căror utilitate practică este demult pusă în evidenţă. prin definiţie reactiv. pe care o completează. şansa evenimentului de a se produce creşte). rasa. 5. la foarte puţin/deloc). vechimea relaţiei. talia. dat de Richelle (op. p. nivelul QI-ului etc. Domeniile majore ale utilizării observaţiei în psihologie „Observaţia constituie primul demers al oricărei ştiinţe empirice şi îşi păstrează întreaga importanţă în experimentare. judecătorul sau superiorul. vocea. erau luaţi la întâmplare. de fiecare dată comportamentul său. 185) despre rolul reacţiilor emoţionale şi al indiciilor inconştienţi care pot denatura sensul unor experimente. clasa socială. De fapt. atent selectiv. ceea ce ţine de multe ori de legile hazardului. subiectul va vedea în el aliatul. ajustându-se acestei percepţii interpersonale. ceea ce duce la „autoîmplinirea profeţiei”.

care a susţinut în mod specific neurologia şi psihiatria. a creat o direcţie nouă de cercetare în ştiinţă prin folosirea observaţiei naturaliste. 39). sociologiei şi antropologiei. Evaluaţi importanţa metodei observaţiei în constituirea ştiinţelor bazate pe fapte. la băieţei şi fete. dă o mare importanţă funcţiei psihodiagnostice a expresiei (simptomatica labilă). este mai probabil să afli datele esenţiale care explică valorile şi comportamentele unei comunităţi. în 1964). rupt de viaţa grupului respectiv. rejecţia) nu pot fi provocate în laborator din considerente etice. 2-3). iar principalul dezavantaj este marea dificultate de a-ţi păstra totala obiectivitate şi a nu interfera cu comportamentul ce urmează a fi studiat. pedagogie şi psihologia clinică. în acest mod a fost pus în evidenţă de Marshal. 1998. p. 1984. pp. de exemplu. Etnologia aparţine simultan psihologiei. În acest domeniu există chiar protocoale tip. Ey sau. Aceasta deoarece semiologia psihiatrică. fondatoarea psihologiei transculturale. Ionescu şi Athanasiu au inclus descrieri detaliate ale modificărilor psihopatologice ale funcţiei expresive. indicaţi care au ponderea cea mai mare în şcoală sau în experimentul de laborator. până la psihologie şi pedagogie. fie pentru cea patologică (Delay şi Pichot. 3. Cum în psihologie recurgerea la experiment este limitată. 46 . la noi. Margaret Mead. autentice şi relevante. unde aceasta este considerată metodă de bază. în cadrul nosografiei psihiatrice clasice. care face ca toate conduitele să fie mai degajate. decât observând detaşat. anumite caracteristici (dominanţa.mai degrabă decât o înlocuieşte”. 547). Autoevaluare 1. În primul caz. pentru a observa o problemă ce presupune cooperarea (un joc de construcţii) sau relaţiile de joc. aplicată pe colectivităţi umane. Învăţând limba acestora. 1999. Cadrul natural este mult mai potrivit însă. Avantajul metodei este evaluarea ştiinţifică în cadrul natural. Minkowsky. copiii pot fi studiaţi şi în laborator. p. 2. apreciază Richelle (Dicţionar de psihologie. în etologie (psihologia animală). mai ales prin metoda observatorului ascuns sau uitat (evoluţia conduitelor amicale şi ostile de la doi ani şi jumătate la şase ani şi jumătate. Metoda clinică datorează enorm de mult metodei observaţiei. din raţiuni practice sau deontologice. observaţia capătă o importanţă specială în psihologia copilului. convieţuind şi participând la evenimentele majore. Jane Godal a făcut interesante observaţii în cadrul natural privind comportamentul cimpanzeilor. Analizaţi raportul simptomatica stabilă şi simptomatica labilă. În plus. plecând de la fizică şi medicină. în observarea elevilor şi argumentaţi în legătură cu necesitatea utilizării de metode complementare. etnologie. Dintre toate tipurile de observaţie menţionate în curs. pentru că el aduce elementul de familiaritate şi obişnuinţă. sec. dar pot fi urmărite în cadrul lor natural. fie pentru psihologia normală. din cauza descoperirilor ei trebuind să se reevalueze caracteristici considerate altă dată ca fiind tipice doar oamenilor (Smith. agresivitatea. care intervine specific în definirea simptomelor şi a sindroamelor.

Paris. Bucureşti: Editura Medicală.1. Psychologie. (1999).4. 7. Predescu.1. (1983). (1976).1. 10. justiţie. R. 99) au aplicabilitate concretă în primul şi a doilea ciclu şcolar şi cum se pot reflecta ele în grijile de observaţie corespunzătoare. Parot. Delay. (1966). Inrtoducere în psihologie. New York: Masson. cunoaşterea 47 . Apreciaţi importanţa observaţiei în munca psihologului profesionist. (1984). P. Introducere Având un cadru de aplicaţie mult mai larg decât anamneza (consiliere. M. enumerate de Zlate (1996. şcoală. Bucureşti: Editura Humanitas. Doron. 2. Dicţionar de psihologie. F. ca şi maniera în care poate fi perfecţionată. 6. Minkowsky. 7. Zlate. Parot. 9.: Mc Graw Hill. 4. Analizând dificultăţile metodei observaţiei. (1995). indicând şi modalitatea evitării acestora. F. profeţia care se autoîmplineşte şi efectul Pygmalion în practica şcolară curentă. B.. convorbirea este şi o veche metodă de cunoaştere interumană. Sience and Understanding. Ionescu. CAPITOLUL 6 CONVORBIREA ANCHETA PE BAZĂ DE INTERVIU 6. Boston. Bucureşti: Editura Medicală. (1998). V. în Psihiatrie.. (1996). G. Determinaţi efectul Rosenthal. E. Abrégé de psychologie. psihologie şi psihiatrie).D. Apreciaţi modul în care datele relevante rezultate din observaţie pot fi păstrate şi transmise prin fişa de evaluare psihopedagogică a elevului. Athanasiu A. în profesia de psiholog. 5. Pentru că elementele fundamentale constitutive ale structurii de personalitate (trăsăturile şi factorii) rămân fapte interne ale subiectului. Traité de psychopatologie. Bucureşti: Casa de editură „Şansa”. Massachusetts etc. legătura ei cu metodele cantitative (chestionarele şi testele). de consilier şcolar sau de profesor. M. 8. Introducere în psihologie. 6. 8. Indicaţi ponderea metodei observaţiei în cadrul muncii de consiliere şcolară. Paris: P.. Scrieţi un mic eseu (două pagini) despre şcoală ca mare domeniu de aplicare permanentă a metodei observaţiei. Elemente de psihologie medicală.. Istoric şi metode. indicaţi modul în care acestea pot fi depăşite.U. Convorbirea 6. pentru a dezvolta calităţi de foarte bun observator. 3.. Bucureşti: Editura Humanitas. J. Smith.F. Pichot. Semiologia. a cărei valoare a formulat-o însuşi Socrate prin dictonul „vorbeşte ca să te cunosc!”. Determinaţi care dintre condiţiile unei bune observaţii. p.. Bibliografie 1. Richelle. 5.

rezultatele convorbirii trebuie atent selecţionate. Convorbirea directă Este varianta cea mai apropiată de psihologia simţului comun. mentalităţi. pentru că întotdeauna este o distanţă (uneori apreciabilă) între ceea ce se spune şi ceea ce gândeşte. atitudini. atitudinilor acestuia. chestionarul sau testele). memoria. ale căror poziţii sunt interşanjabile şi se bazează pe acordul liber consimţit al subiectului de a răspunde la întrebări. Metoda poate completa alte căi de investigaţie mai elaborate sau standardizate (experimentul. sentimente sau valori). sau ceea ce face o persoană. 144). spontană. expectaţii. prejudecăţi. dar şi a operatorului de a conduce convorbirea pe făgaşul dorit. atitudini. evaluate. credinţelor. dar şi de la elementele de expresivitate verbală şi nonverbală. Ca şi pentru interviu.pleacă de la manifestările lui exterioare. Convorbirea este o discuţie desfăşurată între cercetător şi subiectul (subiecţii) investigat cu scopul de a obţine relatări clare asupra părerilor. sau a celor născute din dezirabilitatea socială. prin angajarea deplină. putând rămâne neabordate elementele cheie pentru problema în cauză şi pentru că îşi poate schimba rapid cursul prin activarea mecanismelor de apărare şi conservare a stimei de sine. convorbirea presupune o capacitate comprehensivă şi empatică ridicată a cercetătorului. comportamente. Deoarece influenţa cercetătorului însuşi poate fi mai mare decât în oricare altă metodă. pentru a obţine informaţiile relevante. afectivitatea. convorbirea a fost rafinată de psihologi. rezultată din contactul interuman direct. în relaţia de comunicare. sunt alte condiţii ale metodei. prin care ar putea rezulta deformări intenţionate ale informaţiilor pentru a se pune pe sine într-o lumină favorabilă. convingeri. opiniilor. interese. a lui şi a subiectului. 48 . Avantajele metodei provin din aceea că ea permite un acces mai direct la viaţa internă a subiectului (opinii. de tipul faţă în faţă între cercetător şi subiect. filozofia de viaţă. conflicte. valorile ei. Metodă marcată de subiectivism. filtrate (ele însele operaţii subiective). legate de temperament şi caracter cu precădere). de disponibilitatea lui pentru dialog prin evitarea tendinţelor de faţadă. dar şi pe capacitatea lui de exprimare verbală liberă. dar şi de sinceritatea deplină a subiectului. care permit culegerea de informaţii diagnostice în legătură cu concepţia persoanei. care nu se pot dispensa de această sursă vie de informaţie. din care cauză Meili o considera „metoda psihologică cea mai complicată şi mai greu de învăţat” (1964. prin care se reliefează unicitatea şi individualitatea persoanei. ce pune în mişcare mecanisme complexe (limbajul. ca şi o experienţă prealabilă bogată. gândirea. pentru a decanta ceea ce este cu adevărat relevant. opinii. aspiraţii. care personalizează investigaţia. alte structuri ale personalităţii. Calitatea informaţiilor depinde de aceste disponibilităţi interne puse în joc. ea se poate concentra în jurul unei teme. 6.1. Capacitatea subiectului de a se autoanaliza introspectiv.2. pentru că se bazează pe o eşantionare a conduitelor şi nu a persoanelor. dar schimbările fireşti de direcţie. motivaţia. p. Ea presupune relaţia directă.

6. În psihiatrie. cu reformularea unor întrebări sau cu adresarea de întrebări suplimentare. ce se apropie foarte mult de anchetă sau chestionar. 6. pot fi gândite intercorelat sau independent. pe care însă nu ajunge să le epuizeze sau să le parcurgă în ordinea strictă pe care şi-a propus-o anterior.4. care vorbeşte liber. o fac greu de urmărit. formulate în acelaşi fel şi în aceeaşi ordine.5. descrisă de psiholog. Obiectivele aflate în atenţia cercetătorului (numite şi criterii) pot fi aspecte intelectuale. cum ar prelucra informaţiile sau documentele furnizate de acesta. Convorbirea situaţională Convorbirea situaţională cere subiectului să spună cum s-ar comporta el într-o anumită situaţie. de unde posibilitatea mai bine marcată de a cuantifica datele obţinute. Este o convorbire structurată şi tematică. ca metode concurente. aceea de a exterioriza tot ceea ce îi trece prin minte. atitudini. sortat şi cuantificat. în scopul clarificării unor sensuri. Convorbirea semidirijată Este aceea în care psihologul are precizată nu numai tema. pentru convorbirea dirijată aceste libertăţi nu sunt permise. afective. ale căror informaţii produc convergenţa necesară diagnosticului psihiatric. catharsisul. caracterul aleatoriu al răspunsurilor. descifrarea intenţionalităţii etc. care pun în evidenţă modalităţile conflictului defensiv. condiţie de fond a unei bune comunicări. 6. respectând doar o singură regulă. 49 . etice. convorbirea structurată cu scop de diagnostic are un anumit grad de standardizare. un fel de tatonare reciprocă pentru a ajunge la un ritm comun. Convorbirea dirijată sau standardizată Convorbirea dirijată sau standardizată dă un grad mic de libertate cursului discuţiei. căci subiecţii trebuie să răspundă toţi aceloraşi întrebări. 197).1. 6. Dacă în forma precedentă erau permise schimbarea succesiunii şi a cursului convorbirii. 6. 1994. În acest domeniu ea poate urma anamnezei şi este dublată obligatoriu de investigaţie atentă a conduitelor expresive (mimică. intonaţie). Evocând sau retrăind evenimentele traumatice care s-au fixat în structuri patologice. dar şi câteva obiective precise ce trebuie atinse. p. opinii sau motivaţii ale unor conduite. prin care se obţine „purificarea”. Materialul adunat este ulterior supus interpretărilor. Ea poate fi un preambul al unei discuţii dirijate sau a altui tip de abordare. accesul spre conţinutul latent al acestor conflicte inconştiente. Sensul curei psihanalitice este chiar acela de a oferi subiectului cheia.alternarea rolurilor. indiferent de particularităţile lor. pantomimică. astfel încât să permită o culegere sistematică de semne relevante pentru o anumită tulburare psihiatrică.1.. vizând „în ultimă instanţă dorinţa care se formulează în orice producţie a inconştientului” (Laplanche şi Pontalis.1. Convorbirea psihanalitică Are reguli precise şi o anumită evoluţie în timp: terapeutul şade în spatele divanului pe care este aşezat confortabil pacientul. Elementul de standardizare este aici mai mare.1.3.

a doua cea de tip examen. 6. autentică. deoarece există un disconfort psihic al primului vorbitor. aversiunile.7. discuţiile pot scoate la suprafaţă caracteristici ale gândirii. Rolul psihoterapeutului este să creeze ambianţa necesară destăinuirii spontane. constanţa lui. fiecare desemnând zone şi procedee de lucru specifice. de grup. Dunlop şi Watman (citaţi de Şchiopu. Convorbirea mai poate fi individuală. unul din promotorii psihologiei umaniste. deoarece are „ultimul cuvânt”. aspecte 50 . O altă metodă este aceea în care psihologul pregăteşte atâtea teme câţi subiecţi sunt. bazată pe simpatia şi înţelegerea subiectului. face ce personajul principal să fie subiectul. Convorbirea nondirectivă Este metoda de bază a psihoterapiei omonime.1. compatibilităţile. care determină clientul să devină conştient de sine şi să se accepte aşa cum este. 1976. al cărui părinte este Carl Rogers. creativităţii. sau nondirectivă. rămâne un membru mai special al grupului (observator). având un minimum de intervenţie. nemaiavând rolul de dirijor al discuţiei. p. care cer formare şi antrenamente speciale pentru psiholog. Psihologul poate urmări tipul de emoţie apărută în timpul comunicării. sau are ultimul cuvânt. centrată pe client. care trebuie să animeze discuţia în grup. 71) vorbesc despre două situaţii: prima în care psihologul pune aceeaşi problemă tuturor subiecţilor. În opinia lui Rogers metoda psihanalitică îi face pe oameni să pară neajutoraţi şi dependenţi de terapeut. profitând de faptul că ceilalţi au produs deja o cantitate importantă de informaţie. Convorbirea liberă în grup Este importantă pentru că problema nu mai emerge de la psiholog. care poate descoperi singur resursele propriei însănătoşiri. pozitivă şi de acceptare. prima fiind cea de tip colocviu. adică a unei atmosfere de comunicare caldă. de unde şi numele ei de nondirectivă. care.8. chiar când manifestările lui contrazic modul de a fi al terapeutului.subiectul se eliberează de conţinutul lor afectogen negativ (prin aşa numita abreacţie). Întrun fel şcoala a oficializat aceste două metode. adaptarea la situaţie. în această convorbire asimetrică (pentru că ea reţine doar faptele care sunt în acord cu teoria postulată. iar cel ascultat la urmă să fie avantajat. de familie sau de cuplu. Prin libertatea lor.1. ca şi psihanaliza) terapeutul doar reformulează sintetic ceea ce rezultă din povestirile clientului. pentru că testează afinităţile. spontaneitatea participării. Există tipuri şi tipuri de convorbire în grup. 6. etc. Aceste metode sunt extrem de importante în constituirea aşa-numitului grup terapeutic. de aceea metoda lui. rolul asumat de fiecare în grup. Faţă de acesta psihoterapeutul trebuie să aibă o atitudine caldă. organizând astfel discuţia încât fiecare subiect să treacă prin poziţiile de iniţiator (care sparge gheaţa). ceea ce face ca cel care „sparge gheaţa” să fie dezavantajat. Rolul psihologului ar fi acela de moderator. idiosincraziile etc. să păstreze ordinea şi să activeze subiecţii inerţi. În sens strict. odată ce a descoperit aceasta el fiind capabil să-şi rezolve singur problemele. stilului fiecăruia.

deoarece elaborează metode pentru creşterea înţelegerii faţă de situaţia problematică. flexibilitatea şi maleabilitatea punctelor de vedere. Cuprinde patru faze: • în faza de producere a ideilor. aprofundare şi de definitivare a ideilor selecţionate se face în colaborare cu responsabilii organismului care au propus problema. participanţii (care au caracteristici personale şi socioculturale foarte diferite) trebuie să lucreze asupra unei probleme concrete. El lucrează după două reguli: 1) să faci ca un lucru ciudat să devină familiar (faza analitică de înţelegere) şi 2) să faci ca obişnuitul să devină ciudat (synectics în engleză înseamnă a realiza legături între lucruri şi fenomene). cu grade de înţelegere mai bune în grupul creativ.de personalitate. grupul fiind solicitat să rezolve o problemă de nespecialitate.10.1. Sinectica încurajează fantezia. după câteva reguli (fiecare să producă un număr maxim de idei. care stimulează creativitatea grupului. 6. dar şi modul în care se structurează grupul în rezolvarea unei probleme. • fazele de cernere. Sinectica Metoda pusă la punct de Gordon este una de creativitate colectivă. dar încercările de a emite judecăţi pripite sau de a critica legăturile nerelevante sunt dezaprobate. Şedinţa este condusă de un specialist care enunţă problema. dar cu profesii foarte diferite pentru a facilita fluiditatea. climatul emoţional 51 . sinectica este o tehnică de lucru mai disciplinată. entuziast şi competitiv. recoltează (înregistrează) toate soluţiile şi creează un climat de grup degajat. fondată pe stimularea grupului şi debranşarea (suspendarea sau amînarea) controlului logic şi social. Valorificarea superioară a acestor metode sunt brainstormingul lui Osborn şi sinectica lui Gordon. Ea pare a fi mai creativă decât brainstromingul.9. Brainstormingul Literal brainstorming înseamnă furtună cerebrală şi este o tehnică de creativitate elaborată de Osborn în 1939. 6. dar conducerea discuţiilor presupune o artă îndelung exersată de coordonare a intervenţiilor. originalităţii şi creativităţii personale.deoarece cuprinde 6-8 oameni cu acelaşi nivel de pregătire. maniera de lucru. Subiecţii adolescenţi agreează mult această metodă care permite reliefarea punctului propriu de vedere. Principiile care stau la baza metodei sunt: • creativitatea şi procesele creative se pot dezvolta numai dacă se înţelege substratul situaţional care le susţine. Semănând cu brainstormingul prin aceea că stimulează creativitatea. • creativitatea are ca element esenţial şi principii de bază punerea emoţionalităţii înaintea raţionalităţii. prezentată într-o manieră simplă. născute prin asociaţii libere sau chiar năstruşnice. • trebuie traversate elementele iraţionale pentru a creşte şansa de reuşită în rezolvarea de probleme.1. abandonând orice judecată evaluativ critică şi putând folosi tot ceea ce s-a produs pentru a recombina şi transforma ideile altora).

motivaţiile. 1999. Asociind diferite moduri de gândire. să creeze un climat stimulativ şi motivat pentru a obţine informaţii autentice. convorbirea culege într-un timp scurt o cantitate mare de informaţii valoroase. atât de mult folosită în evaluarea şcolară). Luând o amploare deosebită în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Ancheta pe bază de interviu Ancheta. credinţele. odată cu creşterea urbanismului. ancheta psihosocială are ca obiective 52 . maniera de a trăi. atitudinilor şi opiniilor pe care le are. 6. profesor. pentru a culege o părere avizată profesional despre un caz ce implică responsabilitatea deciziei şi interdisciplinaritatea. căci ne ajută să cunoaştem omul cu ajutorul lui însuşi. în sens mai larg ea presupunând colectarea sistematică de informaţii cu privire la trebuinţele. convorbire clinică). • contribuie la diagnosticul şi tratamentul (medical sau psihoterapeutic) pentru subiecţii cu tulburări de comunicare (relaţionale). de a munci şi de a se distra a persoanelor şi grupurilor din care fac parte. de un terţ (medic.2. Pentru a compensa dezavantajele convorbirii. grupa de muncă). dar şi despre caracteristicile subiectului. funcţionar public). În psihologie scopurile convorbirii sunt diverse: • reconstituirea evenimentelor relevante din istoria personală (anamneza). • depistarea aptitudinilor. 190) convorbirea poate fi solicitată de cel interesat (sfat. valorile. sinectica este o importantă tehnică de formare şi dezvoltare a creativităţii de grup. psihologul trebuie să culeagă în prealabil informaţii despre problema ce va fi discutată. p. utilizabile într-o mare varietate de scopuri. de psiholog (anchetă. ghidarea vocaţională). Prin sondarea faptelor.afectiv şi cel motivaţional fiind potenţaţi şi consideraţi la fel de importanţi ca cei intelectuali. formare). prin sfat psihologic avizat). anxioşii sau cei cu tendinţe autiste. să-şi structureze dinainte întrebările pentru a putea anticipa răspunsurile sau reacţiile neprevăzute (blocajele sau refuzul de a mai răspunde). aspiraţiile. îl ajutăm în acelaşi timp să se cunoască mai bine. Fără a necesita materiale sau dotări speciale. Schema operaţională generală a anchetei se bazează pe culegerea de informaţii prin întrebare . sondaj de opinie. cercetare ştiinţifică). • sondarea cunoştinţelor subiectului cu scopul evaluării lor (interogaţia orală. fie populaţii largi. anxietate de examen.răspuns. complete despre problema investigată. aceste date culese prin observaţie vor fi necesarmente coroborate cu alte date pentru a le completa. consiliere. atitudinilor şi intereselor pentru o profesie (orientarea şcolară. face din obiectul ei şi instrument şi scop. verifica şi a ne asigura astfel de validitatea lor. echipa sportivă. reale. fie ele mai mici (colectivul de elevi. Aşa cum precizează Anzieu (Dicţionar de psihologie. Subminată de subiectivitatea profundă a ambilor parteneri aflaţi în relaţie. • antrenează subiectul în obţinerea de performanţe ridicate prin creşterea capacităţii lui relaţionale (antrenament. ca metodă de cercetare psihologică. cum ar fi introvertiţii. • ajută subiectul să înfrunte o situaţie existenţială concretă (angoasă.

convorbirea. Fiind o metodă interactivă.”Specificul interviului clinic este constă în aceea că el este o metodă calitativă. radio. presă). predominant psihologice. interviul este încadrat în categoria metodelor psihosociale de tipul anchetei. o emisiune televizată. în funcţie de situaţie. interviul are şanse de reuşită mai mari decât chestionarul. psihologii clinicieni şi pedagogii.2. cunoscute de toţi. dialogul sau interogatoriul. clarificându-i scopurile interviului şi convingându-l că răspunsurile trebuie să reflecte părerea lui reală. Având mare libertate de mişcare.1. valori etc. despre comportamentul şi activitatea extraprofesională. apreciază Pantelimon Golu (1974. nemijlocit cu intervievatul. adică aspecte obiective (factuale) şi subiective. motivaţii. celelalte metode evocate sunt doar parţial sinonime cu interviul prin faptul că presupun schimbul de informaţii. reuşita ei depinde în bună măsură de capacitatea intervievatorului de a înţelege rezistenţa intervievatului. diferenţa fiind aceea că în interviu operatorul dirijează subiectul. 6. conversaţia. p. Pentru a le depăşi. teama de a se produce în public. Pentru aceasta operatorul trebuie să analizeze prealabil situaţia în 53 . având drept obiectiv cunoaşterea adâncită a personalităţii subiectului”. imprimând un anumit curs discuţiei. care îl pot folosi în orientarea profesională.2. dată de participarea tuturor la situaţia socială invocată (un accident. motivaţii şi atitudini. Interviul şi conversaţia clinică practic se suprapun. In funcţie de această libertate există două tipuri de interviu. ceea ce face ca metoda să se asemene cu discuţia. de exemplu. acestea devin şi cele mai potrivite contexte de a intervieva pe cineva.). opinia publică. Operatorul de interviu (anchetatorul) interacţionează direct. în sensul că sunt forme foarte specializate de investigaţie în scop diagnostic şi terapeutic. căci planul iniţial poate fi schimbat din mers. fie de modul cum este organizat întreg contextul situaţional.2. Ea vizează două tehnici fundamentale: tehnica interviului şi tehnica chestionarului (autoadministrat sau administrat prin opratorul de anchetă).răspuns. 323). Interviul focalizat Presupune centrarea (“focalizarea”) atenţiei mai multor subiecţi pe aspecte sau evenimente trăite. operatorul trebuie să ştie să introducă pe subiect în situaţie. Ştiind că subiecţii se simt în largul lor în ambianţa cunoscută a familiei sau a locului de muncă. un spectacol etc.culegerea de date personale despre mediul ambiant. Interviul Larg utilizat în mass-media (televiziune. Dacă însă interogatorul evocă atmosfera judiciară. care vine în această relaţie cu inhibiţii ce ţin fie de personalitatea sa (emotivitate. pentru că se bazează pe schema întrebare . condiţia lui de bază fiind aceea a existenţei unei experienţe comune. 6. în raport cu care ei trebuie să-şi exprime cât mai clar punctul de vedere. deci poziţia lui este privilegiată şi nu este interşanjabilă cu a subiectului. anxietate.). După Moser scopul interviului este acela de a pune subiectul în situaţia de a exterioriza o anumită informaţie care nu poate fi extrasă şi obiectivată printr-o altă metodă (ceea ce ar face interviul inutil). profesorii. cel clinic şi cel focalizat. în care excelează medicii (psihiatri mai ales).

• interviul neformal. atitudine încurajatoare) devin esenţiale în angajarea persoanelor într-o discuţie fructuoasă. cum se întâmplă şi în cazul chestionarului cu întrebări deschise. căldură. pentru a surprinde din discuţiile cu ei opiniile cele mai semnificative şi relevante. fără tensiune. stăpânire. controlat strict. căci prin surprinderea psihologiei sociale se pot releva parametrii de eficienţă ai acestor acţiuni. Faceţi o analiză comparativă între brainstroming şi sinectică. în efortul lor de a crea o societate democratică şi participativă. de a stabili uşor şi natural contactul uman. constând dintr-o suită de întrebări formulate şi aplicate într-o ordine strictă. 2. fac din interviul formal o cale predilectă a televiziunii şi radioului.Din punct de vedere al tehnicii de aplicare putem distinge două tipuri de interviu: • interviul formal. fiinţe sunt tipice acestei forme de investigaţie. pentru că întrebările decurg din logica situaţiei. definind măsura în care mesajele sunt percepute sau determinând distanţa dintre efectele scontate şi cele efectiv realizate. mai democratică şi mai umană. de a echilibra asimetria relaţiei. prin care interviul devine practic o anchetă. Evaluaţi importanţa metodei convorbirii în consilierea individuală şi de grup. acestea intervin în mod nemijlocit la crearea unor sisteme largi de integrare şi unificare socială în vederea construirii împreună a unei lumi evoluate. De asemenea orice altă acţiune socială (lansarea unui produs nou. 6. Deci focalizarea se face nu pe persoane. empatie. Autoevaluare 1. 4. Indicaţi care este specificul metodei interviului. interviul urmând a produce un tip de informaţii semnificative social în raport cu acestea.detaliu. care este unul structurat. existând doar un ghid de interviu. 54 . Aspectele de calitate. dirijare al psihologului. Analizaţi şi evaluaţi formele înalt specializate ale convorbirii în potenţarea creativităţii grupului. plecând de la gradul de intervenţie. care este mult mai flexibil. 5. Prin existenţa posturilor locale de radio şi de televiziune. 3. mai eficientă. jenă sau teamă. Descrieţi utilizarea corectă a formulelor înalt specializate ale acestei metode (convorbirea psihanalitică şi cea nondirectivă). pentru a avea deja câteva ipoteze sau idei care să-i permită flexibilitate şi adaptare la subiecţii investigaţi. 7. care pentru a ajunge la reuşită trebuie să decurgă agreabil. Caracterizaţi metoda convorbirii prin raportare la accepţiunea comună în legătură cu această metodă. Operaţi distincţii între tipurile de convorbiri. Publicitatea şi propaganda (culturală sau politică) sunt domeniile care beneficiază semnificativ de această metodă. Există şi riscul de a rata un interviu sau de a obţine o informaţie nerelevantă. Experienţa de a suprima distanţele. standardizat. evenimentele care s-au răsfrânt asupra acestora. Acest tip de interviu are şi o importantă funcţie de control (feedback) a efectelor produse de comunicarea în masă. nuanţă. construcţia unei hidrocentrale sau deschiderea unui nou magazin) pot face apel la interviul focalizat. ci pe situaţiile. De aceea calităţile personale ale operatorului (calm.

8. Bucureşti: Casa de editură şi presă „Şansa”.-B. Bucureşti: Editura Humanitas. J. ocabularul psihanalizei. Parot. J. Dicţionar de psihologie. 2.. M. 9. Şhiopu. Introducere în psihologie. (1974). Metode de psihodiagnostic. Zlate. (1999). formal sau neformal). Studii experimentale. Bibliografie Chelcea. U. 3. Bucureşti: Tipografia Universităţii. Doron. Laplanche. 4. 6. Indicaţi modul de valorificare a valenţelor metodei interviului. M..). Bucureşti: Editura Humanitas. V.8. S. Bucureşti: Editura Babel. F. 9. (1979). Bucureşti: Editura Academiei. arătând cum se pot dezvolta calităţile personale necesare utilizării creative a metodei. Creativitatea individuală de grup. Introducere în psihodiagnostic. Chestionarul în investigaţia socială. U. (1996). Şhiopu. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 7.. (1976). 1. Roco. Psihologie socială. (1997). (1994). Incercaţi o comparaţie între principalele tipuri de interviu (clinic sau focalizat. R. (1975). CAPITOLUL 7 ANCHETA PE BAZĂ DE CHESTIONAR 55 . (coord. Pontalis. Horghidan. Editura Didactică şi Pedagogică. (1997). P. 5. Dicţionar enciclopedic de psihologie. Golu. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică..

Metoda cotelor pleacă de la analiza caracteristicilor populaţiei ţintă. Pentru că rareori poate fi inclusă populaţia ţintă în totalitatea ei (ca în cazul unor grupuri limitate natural: elevii unei clase. lucru care rămâne întotdeauna un deziderat: nici un eşantion nu este reprezentativ la modul absolut. redactarea şi aplicarea chestionarului. întreprinderi etc. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor obţinute. 305).). pe care P. conducerea unei firme. căci conferă anchetei un caracter de sondaj. adică o preanchetă care este un „duplicat la scară mai mică a anchetei principale” (Moser. timp liber. In funcţie de aceste obiective prealabile se formulează ipoteze generale sau specifice. satisfacţia muncii. în funcţie de acestea şi de obiectivele anchetei reperându-se şi reţinându-se acele însuşiri prin care se va face operaţia de stratificare. Aceasta dă posibilitatea operatorului de anchetă să decupeze din planul general al anchetei propriul său plan de lucru. op. p. opinii. cit. redactarea raportului final. p. căci ele pot fi combinate şi intercorelate. stabilitatea profesională etc. organizaţie. Componenţa fundamentală a fazei ei de pregătire este determinarea aşa-numitului univers al anchetei prin determinarea populaţiei ţintă şi fixarea eşantionului ce va fi investigat efectiv. R. de unde posibilitatea erorilor. Gradul de reprezentativitate (şi implicit al erorilor de eşantionare) poate fi determinat statistic. dictate de evoluţia societăţii.).). 8) stabileşte 12 etape ale anchetei. Golu (1974. atunci când acesta este foarte numeroasă se pune problema alegerii participanţilor la anchetă. Muchielli (1968. Eşantionarea este o operaţie tehnică laborioasă şi extrem de importantă. a distorsiunilor sau a abaterilor. care trebuie obligatoriu să respecte proporţiile (cotele) de caracteristici avute în vedere. ocupaţii. Eşantionul va cuprinde proporţional persoane care vor reprezenta la scara lui ansamblul caracteristicilor populaţiei sondate. vârstă.1. în legătură cu atitudini. din necesităţi practice.Ancheta pe bază de chestionar a cunoscut o extindere progresivă în ultima jumătate de secol. care dau sensul anchetei. motivaţii. muncitorii unei secţii etc. el depinzând de tehnica de eşantionare folosită. căci acestea urmează să fie testate prin formularea întrebărilor. Transpunerea obiectivelor în ipoteze de lucru reprezintă ceea ce se cheamă o anchetă pilot. indicate la modul cifric. vechime etc. 304) le sintetizează în patru secţiuni: pregătirea anchetei. 7. Diferitele categorii de caracteristici ale stratificării se prezintă ca şi criterii independente. după Golu. ea depinzând de omogenitatea – heterogenitatea populaţiei. dar şi datorită avantajelor metodei.. Aceasta va fi şi topica adoptată de noi în expunerea acestei metode. aşa cum rezultă ea din recensăminte sau statistici obiective (sex. Pregătirea anchetei Ancheta îşi formulează anumite obiective în funcţie de cei care au comandat-o (for administrativ. integrare profesională. care trebuie să reproducă în mic toate grupurile şi caracteristicile esenţiale ale populaţiei generale. El are deci latitudinea să decidă singur asupra persoanelor concrete care vor fi investigate şi care reprezintă atributele 56 . Problema de bază a operaţiei este legată de reprezentativitatea eşantionului ales. p. şcolarizare. mediu.

în sensul că aceasta scade la jumătate când el se cvadrublează şi se reduce la o treime când eşantionul creşte de nouă ori. din care se extrage ulterior un eşantion mai restrâns. care se derulează foarte uşor iniţial şi. rezultând eşantionarea multistadială sau multifazică. O altă dificultate majoră a acestei metode este aceea că anchetatorul îşi face un plan de anchetă în teren. O altă tehnică folosită este cea a eşantionului de bază. sondat. Problema fundamentală care se pune este că nu toate persoanele de pe aceste tipuri de liste sunt efectiv investigabile şi de aceea eşantionul generat va trebui să aibă o rezervă suficientă pentru a da o marjă de siguranţă. eşantionul poate fi dedus efectiv după principiul loteriei. adică al alegerii acelor membri al căror număr a fost generat aleator. De asemenea. câte o unitate. mărimea eşantionului reduce limita de eroare. Dacă populaţia este înscrisă pe liste identice. aceasta este o metodă utilă. acesta având o mărime procentuală proporţională cu populaţia de referinţă. în funcţie de obiectivele cercetării. operaţie pe care computerul o simplifică foarte mult. dar şi posibilitatea unor distorsiuni. se extrage la intervale regulate (din 10 în 10. De aceea s-au dezvoltat alte metode de eşantionare. 57 . până la ocurenţa efectivului de lucru (a eşantionului). pe măsură ce atributele (criteriile) repartizate se acoperă prin anchetare.combinate ale cotelor ce i-au fost repartizate. ceea ce poate produce omisiuni importante. De aici decurge o anumită libertate şi flexibilitate a muncii anchetatorului. ea nepermiţând determinarea limitei erorii probabile de eşantionare. în care reprezentativitatea este asigurată de probabilitatea (şansa) egală a fiecărui membru al populaţiei de a fi inclus în eşantion. Ca procedeu de eşantionare aleatoare s-au impus două mai importante. dar nu foarte riguroasă. probabilistice sau aleatoare. rămân spre final combinaţiile de caracteristici tot mai greu de identificat în plan real (“căutarea neliniştită a păsării rare”. In concluzie. numerotate. generat în doi timpi: iniţial se stabileşte un eşantion mai mare. Diminuarea impreciziei de eşantionare se poate face combinând stratificarea de la metoda cotelor. după ce se stabileşte dimensiunea eşantionului ce va fi investigat. din 15 în 15 etc.). cu metoda aleatoare. generate de faptul că acesta se poate orienta preferenţial spre persoane cu care intră mai uşor în contact. Procedeul loteriei şi folosirea numerelor aleatoare pleacă de la lista nominală a populaţiei ţintă şi. în care toate caracteristicile sunt reprezentate. după inspirata expresie expresie a lui Muchielli).

Metoda panel sau a eşantionului fix se bazează tot pe o alegere apriorică a persoanelor care îl compun şi care devin cadrul de referinţă pentru o suită de anchete de acelaşi tip. Din timp în timp ele sunt investigate pentru a determina stabilitatea sau modificările pe care derularea evenimentelor sociale le-ar aduce în privinţa preferinţelor, intenţiilor de vot, a motivaţiilor, trebuinţelor, intereselor sau valorilor. In acest caz se vorbeşte despre fenomenul de degradare a eşantionului, determinată de acumularea efectelor negative ale anchetei, ceea ce duce la o pierdere progresivă de reprezentativitate a acestuia. 7.2. Redactarea şi aplicarea chestionarului Nu există o similitudine între noţiunile de chestionar, formular, inventar sau scală, deşi ele sunt folosite uneori ca echivalente. Chestionarul de cercetare (psihosocială sau sociologică) este o succesiune logică şi psihologică de întrebări, imagini grafice sau combinaţii ale acestora, cu funcţie de stimuli, ce determină în cei anchetaţi comportamente verbale sau nonverbale ce vor fi înregistrate pentru analiza ulterioară. Chestionarul intră astfel ca un element fundamental în ciclul investigaţiei, cercetării, după o schemă circulară ce include următoarea secvenţă: problema generală → obiectul specific → formularea întrebărilor → aplicarea → codificarea datelor → analiza → problema generală etc. Construcţia chestionarului ridică probleme tehnice specifice, din care cauză trebuie creditate centrele specializatre în elaborarea lor. Criteriile de ordonare al problemelor ar fi cel temporal (dinspre trecut spre prezent, apoi spre viitor) şi după gradul de abstractizare (întâi întrebările concrete şi ulterior cele abstracte). În funcţie de vârstă şi grad de cultură poate prevala ordinea raţională (persoane adulte, cu nivel de instrucţie ridicat), sau cea psihologică (tineri sau persoane mai puţin pregătite). „În afara precizării ipotezelor, chestionarul nu are nici o valoare (…). Explicit sau implicit, nu există chestionar care să nu pornească de la ipoteze mai mult sau mai puţin conturate” afirmă Chelcea (1975, p. 141). Stimulii care sunt întrebările sau imaginile din chestionar vor genera comportamentele verbale sau nonverbale ce vor fi înregistrate pentru a fi analizate ulterior, acestea depinzând de mai multe variabile: personalitatea anchetatului şi a anchetatorului, situaţia de desfăşurare a anchetei, tema ei, timpul anchetei, structura chestionarului. Autoadministrarea chestionarului sporeşte gradul de siguranţă al elaborării răspunsului, dar prezintă riscul neînţelegerii întrebărilor şi obturarea unei surse de informaţii importante, comportamentul nonverbal, neajunsuri care pot fi înlăturate folosind operatorul de anchetă, ce sporeşte costul sondajului, dar dă posibilitatea extinderii lui la sectoarele cu nivelul de cultură mai scăzut. Ca formă, în funcţie de gradul de libertate pe care îl lasă subiectului, întrebărilor pot fi închise sau precodificate (o gamă de răspunsuri, limitată uneori doar la două posibilităţi, „da” sau „nu”, din care subiectul trebuie să aleagă una), deschise sau libere, care lasă libertatea subiectului să formuleze răspunsul în maniera dorită (ca lungime, formă, detalii), operatorul limitându-se la a-l înregistra fidel, şi tipul cafeteria 58

(semideschise), ce combină caracteristicile celor două metode. Tehnic, întrebările cafeteria presupun o preanchetă cu întrebări de tip deschis, care implică întotdeauna o analiză de conţinut a răspunsurilor înregistrate, ce vor fi ulterior fixate în structura chestionarului definitiv ca opţiuni, variante de răspuns, la care se adaugă în final o întrebare deschisă, de tipul „altele”, unde subiectul poate preciza situaţii neacoperite sau neprevăzute în evantaiul propus. Din punctul de vedere al conţinutului informaţiilor culese, există chestionare factuale şi chestionare de opinie . Chestionarele de date factuale, de tip administrativ, au în vedere date sau fapte obiective, ce pot fi observate direct şi verificate de terţe persoane. Imprimatele au un caracter standardizat ca format, mărime, culoare, punere în pagină, corp de literă etc., pentru a corespunde unor criterii de funcţionalitate. Intrând în arhivele organizaţiilor, ele se pun în legătură cu alte formulare, determinând un adevărat circuit al imprimatelor, ceea ce presupune o coordonare de la nivel central. Standardizarea şi precodificarea, dincolo de sporirea eficienţei administrative şi economice, prin computerizarea evidenţelor, uşurează şi cercetarea psihosociologică. Aproape orice chestionar cuprinde şi date factuale: vârsta, profesia, localitatea, componenţa familiei, ocupaţiile din tipul liber etc., a căror relevanţă este dată doar de completarea exactă, sinceră. Unele dintre întrebări sunt de identificare, altele de cunoştinţe, amplasarea lor creând probleme tehnice: cele de cunoştinţe trebuie diseminate printre cele de identificare la început sau la sfârşit de chestionar, ele trebuind astfel formulate încât populaţia anchetată să înţeleagă că sunt destinate prelucrării datelor în funcţie de categoriile reieşite (vârstă, sex, mediu etc.). Chestionarele de opinie vizează datele de ordin subiectiv, imposibil de observat direct, adică tot ceea ce alcătuieşte fondul intim al persoanei: atitudini, opinii, motivaţii, interese, convingeri, valori. Pentru a surprinde nu numai opiniile, ci şi intensitatea lor, George Gallup, binecunoscutul sociolog american dă o schemă de construcţie a chestionarului (apud Chelcea, op. cit., p. 148) ce cuprinde următoarea secvenţă: • întrebări filtru, destinate evidenţierii gradului de cunoaştere de către cel anchetat a problemei puse în discuţie; • întrebări deschise (una sau mai multe) pentru a reliefa atitudinea respondenţilor faţă de problema discutată; • întrebări închise, cu răspunsuri precodificate, relative la problema în cauză; • întrebări deschise, pentru a permite motivarea opiniilor exprimate; • întrebări închise, cu răspunsuri precodificate, pentru a măsura intensitatea opiniilor formulate. Este mult mai greu de elaborat un chestionar de opinie decât unul de date factuale pentru că intervin distorsionant mecanismele de apărare (voluntare sau involuntare), tendinţe de faţadă, reacţia de prestigiu. Anumite probleme nevralgice (atitudinea faţă de şefi, convingerile politice etc.) impun disimularea scopului cercetării. După cantitatea de informaţie avută în vedere, Septimiu Chelcea, unul dintre importanţii promotori ai metodei chestionarului în ţara noastă, 59

distinge chestionare speciale, cu o singură temă, importante în studiul pieţei sau al comportamentului electoral, unde necesitatea prelucrării rapide duce la îngustarea ariei investigate, de chestionarele omnibus, pluritematice, care constituie fundamentul cercetării psihosociologice, deoarece conduc la surprinderea interacţiunii dintre fenomene prin aplicarea unor analize secundare şi sunt mai ieftine, permiţând ca pe acelaşi eşantion să se urmărească mai multe aspecte, teme, simultan. Corelând tipurile de chestionare după criteriul factuale – de opinie, cu criteriul structurii, se poate afirma cu destulă siguranţă că întrebările închise sunt mai indicate pentru chestioanarele factuale şi cafeteria. Decizia privind tipul şi forma finală a întrebărilor se face însă după pretestarea chestionarului, când se vor rezolva şi probleme tehnice subtile, legate de formularea întrebărilor, dimensiunile şi ordinea lor de introducere în chestionar, pentru a evita câteva majore surse de distorsiune: • reacţia de prestigiu (sau tendinţa de faţadă), constă în tendinţa subiectului de a adopta o poziţie dezirabilă sau avantajoasă pentru a nu produce o proastă impresie (mai frecvent în ancheta cu operator), ceea ce presupune ca măsură de control introducerea unei scale de minciună sau de sinceritate ; • neîncrederea generată de suspiciunea în legătură cu scopul anchetei poate duce la disimularea părerilor proprii şi substituirea lor cu opinii larg acceptate sau dezirabile social; • sugerarea răspunsurilor, pleacă de la formularea defectuoasă a întrebărilor, la persoanele sugestibile existând o atracţie mai mare a răspunsurilor pozitive; • remanenţa, rezonanţa cognitiv-afectivă a unui set de întrebări asupra celor care urmează, generată de trecerea bruscă de la un set la altul; • contaminarea reciprocă a întrebărilor; • lungimea fiecărei întrebări şi lungimea de ansamblu a întregului chestionar solicită în mod diferenţiat structurile cognitive şi motivaţia de răspuns, ceea ce face ca întrebările sau chestionarele prea lungi să dea o cotă de distorsiune mare. Pentru a preîntâmpina aceste riscuri motivaţia obiectivelor anchetei şi atenţia deosebită în elaborarea întrebărilor, dublate de aplicarea prin operator de chestionar (care clarifică întrebările ce produc probleme de înţelegere) sunt cele mai potrivite remedii. 7.3. Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor anchetei Există un efect de acumulare în cascadă a deficienţelor, dificultăţilor fiecărei etape în parte. La acestea, în faza de prelucrare, există câteva probleme specifice, cum ar fi cea a non-răspunsurilor: starea de tensiune sau de neîncredere a subiectului, rezistenţa la anchetă sau pur şi simplu neînţelegerea şi omisiunea unor întrebări conduc spre acest fenomen. La acesta se adaugă şi altele, cum ar fi gradul de recuperare scăzut al chestionarelor, aceasta putând fluctua de la 10 la 80 – 90 de procente, chestionarele mai simple, sau aplicate la populaţii obişnuite cu tehnica sondajelor, fiind returnate în proporţie mult mai mare. Sunt ţări în care un locuitor din zece a fost cuprins cel puţin o dată într-un eşantion, 60

Indiferent de faptul că se confirmă sau nu ipotezele de start. prin care toată cercetarea capătă sens şi relevanţă ştiinţifică. adică la orice suport imagistic care. 7. rezultatele trebuie prezentate cu deplină obiectivitate. diapozitive etc. încercându-se surprinderea dinamicii variabilelor cercetate şi ponderea influenţei lor în evenimentele investigate. pentru loturi mici. dau acestuia relevanţă şi autenticitate. recurgând la tabele. Subscriem la opinia lui Pantelimon Golu. dintre care cea mai modernă este prezentarea pe calculator prin programe special elaborate (metoda Power Point. facilitează perceperea clară a rezultatelor obţinute. p. cu atât mai relevantă în contextul psihopedagogic. Acest nivel al analizei. ce permite interpretarea şi explicaţia ştiinţifică a fenomenului psihosocial. de exemplu). încorporate demersului ştiinţific. citat de Chelcea. 1975. electronică. ceea ce permite întabelarea şi prelucrarea lor (manuală. 139). deci automatizată. Analiza primară se face întotdeauna în raport cu obiectivele şi ipotezele de start. cu respectarea strică a recomandărilor şi precauţiilor de folosire. Folosirea intensă a metodei chestionarelor a făcut posibilă lărgirea tematicii cercetate. completate cu utilizarea tehnicilor computerizate de prelucrare statistică a datelor rezultate. dar ca un „efect pervers” s-a produs şi o scădere a prestigiului ştiinţific al acestor instrumente. La acest nivel pot apărea date sau fapte care sugerează o relaţie de ordine. ponderea cea mai subtilă şi de fineţe a analizei este cea calitativă. postere. • sursele de risc ce pot conduce la distorsiuni. raportul trebuie făcut în termeni accesibili. veriga centrală a anchetei. ca pentru nespecialişti. că sensul final al unei anchete este nu cel 61 . prin care cercetarea intră într-o relaţie de circularitate cu ea însăşi. ce vor genera ipotezele unei investigaţii ulterioare. care încearcă să stabilească.chestionarul devenind „una din metodele de bază în investigarea fenomenelor sociale” (Lazarsfeld. transformate de mass-media în jocuri de societate. ci şi pe experienţa cercetătorului. gradul de legătură dintre variabile. • rezultatele obţinute şi semnificaţia lor în raport cu obiectivele. El trebuie să indice clar: • obiectivele anchetei şi populaţia pe care ea s-a desfăşurat. Dincolo de aceste abordări cantitative. tot de factură cantitativă. prin intuitivitatea sa. pentru cele mari). În prelucrarea datelor o fază importantă este codificarea răspunsurilor (raportarea la categoriile anterior stabilite prin pretest) şi analiza de conţinut a întrebărilor deschise în vederea stabilirii şi pentru ele a criteriilor de codificare. mai ales prin metoda corelaţiilor.4. măsurile luate pentru evitarea lor şi gradul de încredere al concluziilor rezultate.. căci abia la acest nivel se poate face legătura de tip cauzal (stabilirea raporturilor de la cauză la efect). Pentru specialist se recomandă folosirea doar a acelor chestionare elaborate de instituţii autorizate. grafice. Depăşirea acestui nivel se face prin analiza secundară. sliduri. Redactarea şi comunicarea rezultatelor anchetei Muchielli a stabilit regula de bază a acestei faze: indiferent de beneficiari. se bazează nu numai pe datele cantitative (ce trebuie integrate într-o explicaţie). ce poate utiliza fapte de observaţie de teren care.

care este predominant cantitativă. Introducere în psihologie. Bucureşti: Casa de editură şi presă „Şansa”. Psychology. (1991). Lexington. 6. (1976). şi o altă metodă calitativă de cunoaştere a elevilor. Autoevaluare 1. Bucureşti: Editura All. Smith.. Holland. 5. (1974). Heath and Company. Massachusetts etc. Indicaţi tipurile principale de distorsiuni ce pot afecta metoda chestionarului. sau de a dezvolta o viitoare anchetă pentru a desprinde legături mai profunde ale factorilor şi variabilelor implicate în prima anchetă. 8. 7. M. ci cel ameliorativ. B.: McGraw Hill. 4. Bibliografie Chelcea. care depinde şi de disponibilitatea celor care au comandat ancheta de a transpune în plan practic concluziile ei semnificative.D. CAPITOLUL 8 STUDIUL DE CAZ. 4.: D. Zlate. In felul acesta metoda anchetei pe bază de chestionar îşi dezvăluie potenţialitatea de a fi o pârghie importantă de cunoaştere şi de pregătire atentă a intervenţiei sociale. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Explicaţi semnificaţia şi importanţa reprezentativităţii eşantionului.constatativ.C.K. 5. Evidenţiaţi principalele metode prin care se pot construi eşantioane reprezentative. Hayes. Boston. ANALIZA PRODUSELOR ACTIVITĂŢII 62 . Orrell. S. Chestionarul de investigaţie sociologică. Psihologie socială. Argumentaţi asupra celei mai bune combinaţii dintre metoda anchetei pe bază de chestionar. Determinaţi valoarea şi utilitatea acestei metode în practica psihopedagogică curentă în şcoală. 2. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Introducere în psihologie. (1974). Psychology. ANAMNEZA ŞI METODA BIOGRAFICĂ. S. Massachusetts etc. 2. 6. N. Arătaţi care sunt exigenţele tehnice în redactarea şi comunicarea rezultatelor anchetei. Golu. (1978). 3. Argumentaţi în legătură cu extinderea utilizării chestionarului şi a anchetei pe bază de chestionar în ultimul secol. 1. Science and Understanding. M. (1975). Analizaţi comparativ metoda eşantionării prin cote şi cea prin procedeul loteriei. An Introduction to Human Behavior. 3. P.

idiografic (demers care încearcă să obţină o cunoaştere şi o înţelegere de adâncime a individului. aşa cum argumentează Allport. 1974. violent. După care vom aplica individual bateriile de teste de inteligenţă. în anumite privinţe. Studiul de caz Unicitatea individului este pentru psihologia ştiinţifică un impediment. deoarece subliniază unicitatea cazului individual. ci ca unul singur. apoi putem culege informaţii relevante de la părinţi. bunici. 26). profesor. prin care se încearcă înţelegerea de adâncime a comportamentului individual. pe baza studiului unui eşantion de evenimente selectat din viaţa acestuia). spital. o multitudine de metode coroborate (interviul clinic. 1991. Calea nomotetică indică adesea prin ce suntem deosebiţi de ceilalţi oameni” (Holland. fişa de observaţie întocmită anterior).1. evident. biografia. Intr-o situaţie de tentativă de suicid. definitorii. ca unii oameni (norme de grup) şi ca nici un alt om (norme idiosincratice). completate cu demersurile proprii (teste de diferite tipuri). Eşantionarea oamenilor sau a evenimentelor sunt două căi majore ale cercetării ştiinţifice în psihologie. bogate. 21). deci este nomotetică. căci ştiinţa nu este a individualităţilor. subiectivă şi necontrolată. anorexie mentală. fiecare om este ca toţi ceilalţi (norme universale). oricât de adâncă şi documentată ar fi investigarea prealabilă şi programul de testare individuală. ea caută norme. prieteni. pe care le corelăm cu datele şcolare. memorie sau personalitate. studiul de caz fiind un demers idiografic. aplicabile tuturor oamenilor. ce simte sau ce crede despre comportamentul propriu. vagă. cit. pot rămâne pe dinafară faptele cele mai relevante pentru cazul în speţă. dar şi o intervenţie efectivă.. „Fiecare demers este mai potrivit pentru investigarea unui anumit tip de problemă. psihologia umanistă şi fenomenologia. poliţist etc. Adepţii metodei (psihanaliza. la care se adaugă intuiţia clinică şi experienţa 63 . de exemplu) o numesc metodă dinamică. adâncă şi sensibilă. ceea ce. rapoartele altor specialişti: medic. centru de minori etc. Studiul de caz este abordarea intensivă a unei singure persoane. de unde riscul unor concluzii sau soluţii insuficient fundamentate. p. ori chiar greşite. comportament disruptiv. Dacă ar fi să acceptăm această dogmă „ar trebui să abandonăm persoana ca persoană” (Allport. este inacceptabil. pe când adepţii abordării nomotetice o numesc neştiinţifică. de la poliţie. unitar deci: „personalitatea nu este un sac de zdrenţe aruncate după ce ştiinţele nomotetice au spus ceea ce au avut de spus” (op. De aceea. pornind de la corelarea unor informaţii venite dintr-o mare varietate de surse. În metoda studiului de caz apare cel mai bine reliefată distincţia nomotetic (demers care încearcă să stabilească legile generale. holistică. demisie şcolară. dar personalitatea sa nu poate fi concepută ca trei sisteme separate. informaţia obţinută din toate aceste surse ajutând psihologul să ajungă la concluzii care să-i permită inferenţe asupra problemei. pe baza studiului unui eşantion de oameni) . p.8. Putem intervieva persoana pentru a vedea ce gândeşte. anamneza. încercăm o înţelegere empirică. 183). p. De aceea abordarea cazului trebuie să aibă o multitudine de surse concurente. Este evident că..

plecând de la numeroase situaţii semnificative din viaţa unei persoane. Trebuie să distingem între capacitatea înnăscută ce defineşte persoana intuitivă şi capacitatea dobândită prin experienţă practică a profesionistului. sau chiar dominantă.prealabilă. se face o extindere la toate situaţiile din viaţa ei. pe de altă parte unele din revelaţiile ei pot fi eronate sau doar parţial corecte. Procesul este inductiv şi această extensie poate fi validă sau nu în funcţie de relevanţa faptelor culese. criminologie. medicină legală. cazurile Ana O. psihologie şcolară. 182). ci importanţa calităţilor profesionale pe care trebuie să le aibă cel ce o utilizează. Interpretarea faptelor considerate relevante depinde şi de teoria la care am aderat şi prin prisma căreia acordăm semnificaţie datelor culese.. psihiatrul. verificarea şi reverificarea observaţiilor prin surse paralele.. Mecanismul intuiţiei (care este în acelaşi timp un dar. după cum copiii lui Piaget au fost cazurile care au dat impulsul decisiv pentru naşterea psihologiei genetice a inteligenţei. Cazul Dora şi micul Hans au însemnat începutul cristalizării psihanalizei freudiene. Le pot avea psihologul. preotul. care afectează corectitudinea concluziilor. De aceea. deschiderea spre detalii neaşteptate. p. mai frecvent la femei decât la bărbaţi) este unul al gândirii analogice. de tipul metaforei. metoda studiului de caz este vulnerabilă şi din cauză că filtrarea datelor se face prin perspectiva subiectivă a fiecărui observator. în funcţie de aşteptările. cit. Şi totuşi există domenii în care metoda şi-a dovedit o certă valoare: tehnica studierii cazului sau metoda cazului. Intuiţia şi simţul clinic sunt indicatori ai capacităţii profesionale căpătate după ani de experienţă în domeniile ce presupun munca cu oameni. pe de o parte intuiţia este greu de învăţat sau de predat. credinţele sau istoria personală a fiecăruia. având nevoie de alte metode de control care să le valideze. profesorul. ştiu să decodeze mimica. Toate acestea impun precauţii speciale care să facă studiul de caz cât mai obiectiv posibil: prelungirea stadiului de culegere a datelor preliminare. are o valoare extrem de ridicată în psihiatrie. Chiar selectivitatea percepţiei poate fi o sursă majoră de distorsiune. a specialistului. discuţia cazului cu specialişti de acelaşi tip sau cu alte persoane autorizate prin profesia lor sunt doar câteva din aceste precauţii. pantomimica şi intonaţia pentru a culege indici informaţionali relevanţi: „abilitatea de a ajunge la concluzii fără a avea dovezi explicite este numită intuiţie” (Holland. cum a numit-o Muchielli. Aceasta subliniază nu importanţa metodei. op. în genere "acolo unde examinarea fenomenului implică mare responsabilitate pentru om şi unde 64 . deoarece diferiţi observatori pot face descoperiri diferite ale aceleeaşi realităţi. deoarece. judecătorul. care dincolo de informaţia explicită exprimată verbal. bogată în cazuri similare. amânarea concluziilor până când apar faptele relevante. când coexistă ele potenţându-se şi reciproc. Pe lângă aceasta. Şi în studiul de caz are loc un proces de generalizare. selectând diferite seturi de fapte ce li se par semnificative. Aşa cum am mai amintit. psihologie medicală (sau clinică). caracterizând persoanele cu o emisferă dreaptă foarte activă. dar şi de calităţile celui care face această generalizare.

cu formulare de ipoteze. 100-101). statutul socio-economic şi cultural al familiei. Anamneza Anamneza este încă una din metodele importate de psihologie din medicină care. pp. prin care tânărul cercetător sau specialist. boli importante din mica copilărie. incluşi în echipe complexe. aşa cum este ea depozitată în memoria sa sau a celor apropiaţi. intuiţie. rezolvare. profesori. cazul se conceptualizează. prognoză. În psihologia şcolară însuşi Alfred Binet a utilizat această metodă. Chiar dacă obiectivitatea metodei este discutabilă. urmate de o caracterizare sintetică (vezi Psihologie şcolară.2. evoluţie etc. 1998. aptitudini). motivaţia ameliorativă a procesului educativ. care poate fi structurată pe următoarea formulă: date personale. Analiza de caz a căpătat o tradiţie şi valoare recunoscute în medicină unde anumite boli extrem de rare sunt analizate intensiv şi dintr-o multitudine de perspective (istoric. pentru înţelegerea situaţiei actuale. Uneori cazul problemă (devianţa comportamentală a unui elev. părinte se antrenează pentru a deveni mai efectiv în rezolvarea unor situaţii similare. părinţi etc. capitalizarea de experienţă numită cazuistică) fac din ea o metodă care conjugă calităţile profesionale cu creativitatea înaltă. mediu familial. pentru a fi relevant cazul trebuind să aibă ceva tipic sau exemplar pentru categorii similare. delincvenţa juvenilă. 103-104). În această situaţie (şi nu numai) antrenamentul psihologic de analiză multilaterală şi recurgere la toate sursele de informaţie interdisciplinară. solicită comprehensiune.). medici. subsumându-se unei tratări ştiinţifice. 8. profesori ce l-au cunoscut şi consemnate în fişa psihopedagogică. Pe lângă rezolvarea mai bună a cazului. rezultate şcolare şi preocupările elevului. urmărind ca după acumularea unui număr suficient de mare de cazuri similare să se poată degaja regularităţi mai stabile sau chiar legi. mai ales cele referitoare la antecedentele ereditare şi personale. Inţelegerea specificităţii şi a unicităţii umane (abordarea idiografică). sociologi. colaborarea cu diverşi specialişti. intervenţie. stare de sănătate. antrenament intra şi interprofesional. caracter. pp. tratament. prognostic. Anamneza şi metoda biografică 8. de constatări şi diagnostic de la mai mulţi specialişti" (Tucicov-Bogdan.se cere acordul de opinie. tentativa de suicid) poate fi analizat în grupul de specialişti şi nespecialişti (psihologi.2. mecanisme. procedează la o culegere de date importante din istoria personală a individului. dezvoltarea psihomotorie în perioada preşcolară şi şcolară. în legătură fie 65 . după ce se prezintă acestuia un raport detaliat şi sistematic al cazului. pot duce la elucidarea cazului investigat. coroborând perspectivele membrilor echipei. Multe dintre aceste date relevante pot fi culese de la elev dar şi de la părinţi. profesor. în formula amintită mai are loc şi un schimb de experienţă transferabilă interindividual. pedagogi.). patogenie. 1973.1. În baza analizei logice. cunoaştere largă a psihologiei umane. sfera largă de aplicaţie (diagnoză. O anamneză este de fapt un interviu dirijat care poartă asupra trecutului celui în cauză. Doar o parte din aceste date sunt obţinute prin anamneză. date asupra structurii psihologice (temperament. prognostic.

delincvenţă etc. al modului de organizare al atitudinilor pe scara timpului. contribuind în bună măsură la diagnoză.2. care indică moduri de reacţie la solicitările ambianţei). Ea cuprinde în mod latent un material foarte preţios. decantare care face ca anamneza să fie o consemnare aproximativ exactă. medicale. 1985. 8. De multe ori evenimentele din copilărie sunt conservate prin intermediul mărturiei celor mai vârstnici despre cei mai tineri. analiza produselor activităţii (caiete. prin excelenţă descriptivă şi evenimenţială. Cosmovici a publicat un ghid detaliat de anamneză (Cosmovici şi Caluschi. dar şi la psihoterapie. sexul. metoda biografică. 67) care apreciază că „anamneza poate avea structuri variate în care se consemnează evenimente mai pregnante în funcţie de vârsta. Thomae (1968) propune o valoroasă metodă de analiză a datelor obţinute prin ultimele două procedee enumerate anterior. tulburări instrumentale. legat de fundalul de viaţă. p. statutul civil şi profesional al celui aflat sub diagnoza psihică. categorii cognitive (care se referă la modalităţi de percepere ale lumii).). cât şi prin cele uitate. al concepţiilor. faptul. cu semnificaţie pentru destinul persoanei formate. Metoda biografică Biografia îşi propune să reconstruiască istoria personală a unui individ prin strângerea de informaţii relevante despre cele mai importante momente din viaţă parcurse. analiza cursului vieţii (descrisă de Thomae) şi analiza unor microunităţi biografice (o zi de muncă. Aceasta deoarece ea permite inserţia în planul motivaţional al intereselor. îşi propune să surprindă faptele importante din viaţa cuiva într-o succesiune care să lumineze relaţiile dintre evenimente după o schemă cât mai apropiată de determinarea cauzală. întrucât facilitează cunoaşterea omului concret. desene. simptomul a cărui origine încercăm să o depistăm. o vacanţă. împărţite în patru grupe distincte: categorii formale (referitoare la forma exterioară a comportamentului). de exemplu). prin gruparea lor prin prisma a 29 de categorii.2. dar o şi completează cu studiul unei diversităţi de izvoare scrise sau nescrise care o aproprie de metoda istorică. 117). Mult utilizată de istoria literară (a se vedea Viaţa lui Eminescu scrisă de George Călinescu sau Viaţa Mariei Stuart a lui Ştefan Zweig). A. legat de evenimentul. tematici ale existenţei (care se referă la direcţiile orientării persoanei) şi tehnici ale existenţei (sau categoriile relaţionale. „Se pare că nu calea prin care se recoltează informaţiile biografice este esenţială. lucrări). unic şi unitar. demisie şcolară. De aceea metoda biografică îşi adjudecă şi alte procedee: analiza documentelor (şcolare. ci valoarea şi utilitatea acestora” apreciază Zlate (1996. omise. p.” Pentru a spori eficienţa metodei în studierea elevilor. psihologice). fie cu o stare de fapt (insucces şcolar. un week-end). şi altul mai concret. 73-74). atât prin cele relatate. De aceea suntem de acord cu Ursula Şchiopu (1976. cu descifrarea specificului său personal. 66 .cu o afecţiune (dizgrafie. Este tot o metodă idiografică. Ea poate fi structurată pe două planuri: unul de ordin mai general. pp. Înrudită cu metoda convorbirii metoda biografică o înglobează. al aspiraţiilor.

generate de cerinţele sau filozofia lor de viaţă. unde spiritul artist se intersectează cu simţul pihologic rafinat. „Antrenamentul” în metodă îl oferă însă marii scriitori. şi nu este întâmplător că un Lucian Blaga. Mulţi psihologi au încercat să valorifice metoda biografică accentuând pe latura ei metrică. Metoda produselor activităţii „Achiziţiile dezvoltării istorice a oamenilor s-au format şi s-au transmis din generaţie în generaţie într-o formă specifică. 8. biografia devine autobiografie şi îmbracă forma jurnalului intim. În psihologia şcolară mai ales excepţionalitatea se pretează la acest tip de demers. O aplicaţie interesantă a studiului de caz la metoda biografică este cauzometria.3. monumental. sub forma unei eredităţi sociale.. şi anume sub forma exterioară” afirma Leontiev (1964. prin metoda produselor activităţii. aflată la intersecţia dintre ştiinţă şi artă. 7). 67 . fie prin schema cauză-efect (de tip cauzal). Verificarea biografiilor prin alte metode sau surse coroborate creşte foarte mult valoarea acestei metode. şi cu atât mai mult metoda autobiografică. evenimente. De aceea. Folosind preponderent metoda convorbirii. citată de Şchiopu. Storin a încercat descifrarea „secretului făuririi personalităţii” în cartea omonimă (1982). dublate de realizări de excepţie. metoda biografică aduce cu ea naturaleţea faptului viu. In aceste cazuri destul de frecvente la vârsta când de forjează Eul. cuantificabilă şi operaţională. trunchiată. călăuză credincioasă prin meandrele unui ev tensionat şi tulbure. Din acest motiv metoda biografică a căzut treptat în desuetudine (Leonore Boehm. fie prin schema mijloc-scop (finalistă) are o interpretare cantitativă prin două modalităţi: cauzomatricea (întabelarea relaţiilor dintre evenimente) şi cauzograma (prezentarea lor grafică). amintim aici o metodă cu certă valoare pentru domeniul psihologiei şcolare. p. omul este judecat după ceea ce face („omul este ceea ce face” spunea şi Binet la început de secol XX). Analiza. Reconstituirea poate fi însă incompletă. experienţa istorică prin concentrarea capacităţilor psihice care le-au generat. care au oferit adesea biografii memorabile. documente ale unei epoci de excepţie. asupra căreia ei trebuie să reflecteze pentru a selecta 15 dintre cele mai semnificative întâmplări. de aceea nu trebuie minimalizate. adolescenţa. p. preconizată de Golovahna şi Kronik (1984) care transformă subiecţii în experţi ai propriei vieţii. p. cit. situtaţii. prin Romanul adolescentului miop au fixat evanescenţa unei vârste. dăltuit în granitul operei” (op. în autobiografii pline de miez.Fascinat de marea creaţie din diverse domenii. autorul menţionat a încercat să surprindă „faţa nevăzută şi uneori nebănuită a unui univers uman care ne apare exemplar. 67). Reconstituind viaţa oamenilor de excepţie. 397). marcată de parti-pris-uri ale autorilor. prin Hronicul şi cântecul vârstelor sau un Mircea Eliade. unde filtrul personal operează şi mai puternic pe direcţia tendinţei de faţadă sau a dezirabilităţii sociale. autentic. De multe ori ele sunt singurele metode care consemnează amănunte semnificative despre viaţa unor oameni. Cultura materială şi spirituală sunt cele care depozitează. 1976. Dar cum psihologia simţului comun ne învaţă că oamenii se cunosc după fapte şi nu după vorbe.

(1985). 68 . care are o funcţie psihodiagnostică ridicată. cum era organizată camera sa de la mansardă. dând ocazia cunoaşterii peste timp a unor „oameni care au fost”. Allport. 6. jocuri logice.Însuşirile. capacităţile psihice se exteriorizează nu numai în funcţia expresivă. Analizaţi maniera de utilizare în consilierea şi terapia psihopedagogică a metodei produselor activităţii. 7. chiar când acesta nu mai este în viaţă. 10.. Structura şi dezvoltarea personalităţii. Universul unui copil sau tânăr este mult mai uşor de descifrat prin prisma lumii de obiecte şi valori cu care el se înconjoară sau pe care le produce singur. Adolescentul şi timpul său liber. cum i-a numit Iorga pe unii dintre înaintaşii sau contemporanii lui. 9. Psihologie şcolară. Apreciaţi valenţele psihologice ale metodei biografice prin comparaţie cu utilizarea ei în literatură. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Argumentaţi pro şi contra asupra desuetudinii metodei biografice. G.W. atât sub raport proiectiv. contributive la metoda studiului de caz. A.). programe de calculator. M. 5. Testul Casei. tipice adolescenţei. A. (coord. construcţii simple sau savante. Exemplificaţi în câteva domenii modurile de utilizare a studiului de caz. Dintre toate aceste producţii. 8. eseu) sau jurnalul dau contur unei imperioase nevoi spre confesiune sinceră. de pe strada Mântuleasa. Caluschi.motric Bender Gestalt al lui Bender sunt doar câteva. machete. Este de ajuns să citim în Romanul adolescentului miop al lui Eliade. desene. construcţii tehnice. Desprins de individ. probele de desen fiind incluse ca subteste în multe baterii cunoscute de inteligenţă). autoscrutare şi sublimare lirică. muzică. Iaşi: Editura Junimea. 3. Iacob. ci şi în compuneri. Autoevaluare 1. procesul devine oglinda creatorului. pentru a înţelege lumea în care germina personalitatea viitorului savant. Evaluaţi valenţele pedagogice ale metodei produselor activităţii. cât şi pentru aspecte cognitive (Testul Desenului Omuleţului. Faceţi o analiză comparativă între studiul de caz ca metodă de predare în şcoală şi ca metodă de cunoaştere psihologică. 2. desen. al lui de Goodenough. modelaj etc. Indicaţi implicaţiile altor metode contributorii la metoda biografică. Testul vizual-spaţia. două sunt de o valoare probată: desenul.. ele stau mărturie asupra persoanei care le-a creat. Cosmovici. L. Iaşi: Editura Polirom. Bibliografie 1. (1998). 2. compunerile literare (poezie. al lui Ribault. Prin scris. (1991). se fixează interese sau pasiuni . Apreciaţi rolul intuiţiei şi al simţului clinic în metoda studiului de caz. Cosmovici. Evaluaţi relevanţa metodei anamnezei pentru fişa psihopedagogică. creaţii literare. 4. adevăraţi vectori ai destinului personal. Evaluaţi rolul şi ponderea altor surse şi metode de cunoaştere psihologică. Nevoia de acţiune şi de materializare a acesteia este extrem de puternică la vârsta şcolarităţii. activitate ştiinţifică etc. 3.

Richelle. 6. Ipotezele de cercetare Chiar dacă Richelle1 regreta „faptul că noţiunea de ipoteză a căzut oarecum în dizgraţie. Aceasta datorită rolului ei de „cheie de boltă”. Bucureşti: Tipografia Universităţii Bucureşti. care nu au aceeaşi conotaţie de prudenţă şi scepticism”.4. 8. U. M. (1995). 5. Psihologie generală şi psihologie socială. Storin. Richelle. Bucureşti: Editura Humanitas. 9. F. V. (1982). M.1. Parot. Dicţionar de psihologie.1. Bucureşti: Editura Albatros. p. Zlate. F. Secretul făuririi personalităţii. R. Tucicov-Bogdan. 69 . de „inimă” sau de nucleu al întregii cercetări.. (1999). 7. A. potrivit căruia elaborarea ipotezei este cea mai importantă şi mai creativă fază dintr-un experiment sau cercetare. Parot. Şchiopu. împingând efectiv cunoaşterea ştiinţifică înainte. în Doron.1. (1976). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Introducere în psihodiagnostic. Definire: ce este o ipoteză? 1 M. (1973). noi împărtăşim mai degrabă opinia lui Fraisse. Introducere în psihologie. 426 şi urm. Bucureşti: Casa de editură şi presă „Şansa CAPITOLUL 9 METODA EXPERIMENTALĂ: IPOTEZELE DE CERCETARE ŞI VALIDITATEA CERCETĂRII 9. Bucureşti: Editura Humanitas.. Introducere în psihologie. Istoric şi metode. elementul care leagă teoria de practică şi pe amândouă de metodologia statistică a demersului explicativ. în favoarea cuvintelor teorie sau model. (1996).

• Ipoteza este „o propoziţie supusă verificării prin proba faptelor” (Richelle). în măsura în care fiecare ne angajăm cu regularitate în a formula şi testa ipoteze. P. În aceeaşi problemă Zlate5 distinge între două tipuri de ipoteze: cele integrate teoriei şi cele încorporate cercetării ştiinţifice. p. 6 Rateau.1. 182. afirmă autorul. o ipoteză este şi o strategie adoptată cu scopul de a rezolva o anumită problemă (perspectivă cognitivistă). personologul Kelly (1995) sugera că fiecare persoană este un om de ştiinţă. Rateau6 vede sensul acestei experienţe doar în raport cu o problemă bine definită şi de interes pentru comunitatea ştiinţifică. În prima accepţiune Piaget a dezvoltat un punct de vedere revendicat şi dezvoltat ulterior de psihologia cognitivă: orice rezolvare de probleme pleacă de la tatonări anticipative ale soluţiilor prin emiterea de ipoteze de rezolvare. Vocabularul Psihologiei. Este o atitudine individuală care determină sensul unei alegeri (Piéron3). Edisan. 83 şi urm. deoarece punctul 2 3 Reber.S. M. rezultatele acestor condensări „ştiinţifice” spontane şi empirice fiind chiar constructele personale. 70 . London: Penguin Books. Paris.A. Foundements et étapes de la recherche scientifique en psychologie. Iaşi: Editura Polirom. în ceea ce se va numi „spaţiul problemei” sau „câmpul problemei”.• • După Reber. în cadrul teoriei. 4 Houser. Geneză: cum se naşte o ipoteză de cercetare? Houser4 identifică trei surse ale ipotezelor: experienţa personală. (coord. Dacă într-o teorie ipoteza postulează existenţa unor entităţi sau a unor relaţii între entităţi sau fapte. Introducere în psihologie. „Ipoteza. propoziţie sau presupunere care serveşte drept tentativă în explicarea anumitor fapte. axiomele. cercetătorul trebuind „să se intereseze în permanenţă asupra teoriilor existente. A. Pentru a sublinia legătura specială pe care o operează ipotezele între planurile empirice şi cele teoretice. (2001). Charboneau (1988)7 subliniază caracterul progresiv şi procesual al elaborării ipotezelor. ipoteza se deosebeşte de teorie prin caracterul provizoriu al explicaţiilor date. M. Metodele şi statisticile experimentale în ştiinţele umane. R. Counseling and Educational Research.2. p. (1998).). (1988). (2004). p. H. Quebec: Maloine S. în măsura în care teoria reuneşte sintetic doar datele confirmate. 7 Charboneau. Evaluation and Application. legile sau teoremele acesteia. p. ea este „orice afirmaţie. 16. 336. a evoluţiei şi a contradicţiilor lor. Asimilând cercetarea ştiinţifică verificării de relaţii dintre variabile. Fiind formulată la începutul cercetării. New Delhi: Sage Publications. postulatele. 9. 5 Zlate. Piéron. Pe de altă parte. London. Bucureşti: Univers Enciclopedic. Aceasta înseamnă că orice cercetare are nevoie de un cadru de referinţă teoretic.”2 Prin extensie. 391. care identifică drept ipoteze toate enunţurile. C. într-o cercetare ipoteza este mult mai concret şi clar specificată. Thousand Oaks. cercetările anterioare şi teoria ştiinţifică. p. o etapă iniţială a demersului ştiinţific care declanşează proceduri specifice de căutare (observaţie sau experiment). Iaşi: Editura Polirom. În Robert. este totdeauna speculativă.” Această interacţiune permanentă dintre planul experienţei şi al teoriei ar permite rafinarea simultană a ambelor planuri. conjuncturală şi provizorie”. The Penguin Dictionary of Psychology. (2000). (1985).

• Ipoteze simple versus ipoteze complexe: unele ipoteze permit trecerea rapidă de la propoziţia sau asumpţiunea care serveşte ca tentativă în explicarea unor fapte (ipoteza de cercetare) la instrumentarea demersului necesar dovedirii valabilităţii ei. 9. Formula matematică este: H1μ1 < μ2 sau H1μ1 > μ2 În afara acestei tipologii simple şi elegante se pot invoca multe alte dihotomii. folosind o variabilă independentă ca stimul. • O a treia etapă este cea în care ipotezele de cercetare sunt puse la probă prin intermediul aparatului statistic şi a ipotezelor statistice. în literatura de specialitate rareori vom întâlni formulată ca atare această ipoteză. ceea ce va permite tuturor cercetătorilor să le înţeleagă într-un acelaşi mod.. p. Şi totuşi. dar datele sunt încă insuficiente pentru a prezice direcţia exactă a acesteia. palierele de echilibru. faptul putând fi formulat verbal astfel: nu există diferenţe semnificative între grupurile studiate. ce poate fi redată simbolic astfel: H1μ1 ≠ μ2 în care H1 reprezintă ipoteza specifică (alternativă) bidirecţională. Houser. exprimarea este următoarea: Hoμ1 = μ2 în care Ho este ipoteza de nul. când se compară mediile a două grupuri şi. care sunt stadiile dezvoltării 8 Ap. ceea ce permite să se precizeze limita de valabilitate a măsurătorilor. cit. care sunt de fapt reflecţiile cercetătorului rezultate din lecturile sale. 84. • În prima etapă se emit ipoteze generale.de plecare este integrarea informaţiilor deja disponibile. larg accesibilă pentru clasificarea ipotezelor.1. 71 . Matematic. cele care apar datorându-se hazardului. pentru a distinge dacă ele reflectă o regularitate sau sunt doar un efect al hazardului. simbol grec) indică media populaţiei. • Cea mai precisă dintre ipoteze este cea unidirecţională. Tipuri de ipoteze de cercetare Moore (1983)8 propune o tipologie simplă. op. iar μ1 şi μ2 sunt mediile celor două grupuri. avem o ipoteză alternativă bidirecţională.3. iar μ (miu. Relaţia dintre zgomot şi eficienţa în muncă este curent operaţionalizată în cercetările despre stres în muncă. apoi conceptualizarea şi operaţionalizarea acestora sub formă de ipoteze. el trebuie să le operaţionalizeze pentru a deveni ipoteze de cercetare. ghidate de cunoştinţele generale şi modelele (paradigmele) pe care el le are. deoarce scopul oricărei cercetări constă în infirmarea acesteia. • Atunci când teoriile şi cercetările anterioare lasă să se întrevadă că este posibil să existe o diferenţă între grupurile studiate. • Întreaga investigaţie pleacă de la ipoteza de nul. • Deoarece ipotezele generale nu sunt direct verificabile. se anticipează un scor mai mare sau mai mic la variabila dependentă. din cauza caracterului ei universal şi implicit.

La toate acestea se mai pot adăuga şi alte categorii. deoarece cel mai adesea 9 Cercetările transculturale au evidenţiat deja limitele de generalitate ale acestor teorii pentru alte contexte decât cel în care ele au apărut (cultura vest europeană.atunci când sunt probate ulterior de alte cercetări . cercetătorul nu poate da statut de cauzalitate relaţiei desprinse. de unde şi valoarea lor metodologică specială. Este şi cazul cvasi-experimentului unde. ori singura posibilă. F.. p. versus ipoteze teoretice . din contră. construite ad-hoc care . cit. versus alte tipuri de culturi). fără a se putea face o inferenţă sigură privitoare la cauzalitatea relaţiei. Richelle. 192. 72 . 9 De aceea pare a fi foarte pertinentă opinia lui Richelle care nu vede o legătură directă între gradul de elaborare/completitudine al unei ipoteze şi valoarea concluziilor care decurg din ea: „O ipoteză foarte complicată poate să ducă la rezultate nesemnificative.. deoarece pot preciza mai bine condiţiile în care efectele anticipate pot apărea. cum ar fi ipotezele ad-hoc şi ipotezele aleatorii. propuse de Freud. şi anume ipoteze empirice . ele neavând nici un rol în progresul cunoaşterii. În ipotezele cauzale.care nu au o incidenţă empirică evidentă. dar care pleacă de la fapte şi experienţă -.psihogenetice postulate de Piaget. op. Ele sunt tipice doar metodei experimentale şi sunt singurele care permit postularea de legi. ori cînd efectul scontat nu apare. şi atunci ipotezele vor fi de covariaţie. (1995). după cum o ipoteză foarte simplă poate să deschidă drumul spre fapte de o mare importanţă. cercetătorul încearcă să le apere invocând alte ipoteze. se anticipează relaţii de acest tip între variaţii exterioare subiectului (variabila independentă) şi efectele lor asupra subiectului (variabila dependentă).pot fi utile. • Ipoteze cauzale şi ipoteze de covarianţă: uneori regularitatea semnalată de cercetare indică o evoluţie paralelă (directă sau inversă) a unui fapt cu alt fapt. neputând manipula variabila independentă de tipul apartenenţei de gen. • Ipoteze exploratorii versus ipoteze explicativ-interpretative: primele abordează categorii noi de fapte sau de probleme. Atunci când ipotezele de bază ale unei cercetări nu sunt confirmate. pe când cele din a doua categorie depăşesc cadrul cercetării în care au apărut. deci ele relansează practic întregul ciclu al cercetării. sunt însă mult mai greu de dovedit experimental. acestea au nevoie ele însele de alte verificări ulterioare pentru a le determina mai exact limitele de valabilitate. au conexiuni mai slabe cu teoria şi de aceea sunt mai vagi şi mai puţin riguroase. 10 Parot. respectiv de Kohlberg. Alegerea situaţiilor concludente care probează ideea de stadiu poate fi atât de nuanţată încât este posibil ca o altă centrare sau selecţie să poată da rezultate diferite. Ipotezele aleatorii nu au însă nici măcar această valoare euristică. Deoarece nu există siguranţa că interpretarea dată este şi cea mai bună. încercând să refacă legătura cu conceptele şi legile mai generale ale teoriei de la care a plecat cercetarea. mediu geografic sau vârstă. deoarece pleacă de la consecinţele testabile ale unei teorii.care sunt generalizări integrate într-o teorie. sau stadialitatea afectivă şi cea psihomorală.”10 • Ipoteze inductive (izvorâte din fapte izolate) versus ipoteze deductive (cu origine în cercetări sau teorii deja recunoscute) fac trimiterea la o dihotomie şi mai utilă. M.

dar deoarece nu suntem încă în posesia instrumentelor cu care să înregistrăm şi să măsurăm fenomenele de aceste tip.2. valoarea unei ipoteze constă în fecunditatea ei. cea a valorii ipotezelor şi a criteriilor de identificare a acesteia. cit. explicaţii alternative sau ipoteze rivale. dacă a face o legătură între performanţa şcolară şi inteligenţă este rezonabil. inspiraţie de moment etc. ceea ce înseamnă că cineva poate aduna dovezi asupra falsităţii sau incorectitudinii ei. dar afirmaţia nu poate deveni o ipoteză valoroasă atâta vreme cât nu dispunem de mijloacele tehnice necesare testării ei. Sumarizând. şi anume scurtimea (ipoteza trebuie formulată în termenii cei mai concişi posibili) şi claritatea (proprietate care se referă la uşurinţa cu care altcineva poate înţelege acea ipoteză). 11 Ap. De exemplu. 73 . a face legătura între performanţa şcolară şi unii indicatori antropometrici (perimetrul cranian) nu mai este rezonabil. Validitatea unei cercetări experimentale 9. Aceste tipuri de clasificări ridică automat o altă problemă. Houser. adică în capacitatea de a oferi explicaţii unui ansamblu semnificativ de fapte. Putem susţine ipoteza discontinuităţii faliilor spaţio-temporale în producerea fenomenelor paranormale de tipul fantomelor.sunt elaborate fără parcurgerea atentă a domeniului teoretic şi de cercetare. p. • Ca şi în cazul unei teorii. 87. afirmă Houser.2. asigurând astfel progresul cercetării. Validitatea internă Validitatea internă presupune faptul că schimbările survenite la nivelul variabilei dependente sunt datorate efectului schimbării la nivelul variabilei independente.. • O ipoteză trebuie să fie parcimonioasă (economicoasă) în sensul că dintre două ipoteze de aceeaşi valoare explicativă este preferabilă ipoteza cea mai simplă şi care se potriveşte cel mai bine cu teoriile curente din domeniu.1. op. Când aceste variabile externe cercetării pot fi controlate se poate aprecia că rezultatele sunt datorate tratamentului experimental şi în acest caz cercetarea are validitate internă. 9. şi nu ca urmare a altor variabile străine. rezultă implicit că nu avem în nici un fel posibilitatea de a dovedi validitatea sau invaliditatea unei asemenea ipoteze. • O ipoteză trebuie să fie raţională (plauzibilă). • O ipoteză are şi rolul de a ne ghida în alegerea celor mai potrivite metode statistice pentru a o proba: „Trebuie să existe consistenţă (potrivire) între ipotezele identificate şi tipurile de statistici utilizate”. Cerinţele unei bune ipoteze sunt următoarele: • Ea trebuie să fie testabilă: putem afirma că există viaţă în univers. rezultând din faptul că există o probabilitate suficient de mare ca ea să fie adevărată (este verosimilă). o ipoteză bună trebuie să fie falsificabilă (Popper). • Moore (1983)11 adaugă la aceste condiţii încă două elemente de apreciere a valorii unei ipoteze. dând o pondere mult prea mare elementului hazard.

regresia statistică constă din tendinţa scorurilor extreme de a regresa spre medie. îmbătrânire. care este supus pe parcursul studiului la aceleaşi evenimente ca şi grupul experimental. 171-246. • Regresia statistică: apare atunci când grupurile au fost selecţionate pe baza scorurilor extreme (aşa-numitele grupuri de contrast. exceptând bineînţeles tratamentul experimental. deoarece se supra-adaugă la variabilele experimentale. ceea ce duce la efectul de balansare a efectului de învăţare pentru ambele grupe experimentale. • Instrumentaţia: atunci când există fază de pretest şi de posttest. mascând sau distorsionând efectul real al VI. ci tocmai acestor particularităţi diferenţiatoare. grupul experimental are elevi cu o medie de vârstă mai mare. adică spre valoarea medie. (1963). Selectând subiecţi de la extremele curbei lui Gauss. de exemplu. Experimental and cvasi-experimental designs for research and teaching. şi nu una ce rezultă din manipularea experimentală. Subiectul învaţă din faza de pretest să se acordeze pe acel tip de informaţie sau comportament aşteptat de la el. D. subiecţi foarte inteligenţi şi noninteligenţi etc. schimbările survenite la nivelul variabilei dependente pot fi datorate instrumentului în sine. • Maturaţia: sunt procese ce operează în interiorul subiectului ca funcţie a trecerii timpului: creştere. apărute între prima şi a doua măsurătoare şi care devin surse de distorsiune. • Testarea: prin faptul că în ambele faze (pretest şi posttest) se administrează acelaşi tip de teste poate apărea aşa-numita „deşteptăciune în testare” care afectează rezultatul la posttest. Creşterea forţei musculare. rezultatele lor 12 Campbell. cum ar fi studenţi foarte buni şi foarte slabi. scorurile la teste vor tinde în timp spre nivelare. înfometare etc. dar şi a oboselii pot în mod egal apărea între cele două faze ale cercetării. De aceea este important ca toţi subiecţii să parcurgă faza de pretest şi de posttest. generând schimbări de tip maturaţional.Prezentăm mai jos variabilele externe semnalate de Campbell şi Stanley (1963)12 ce pot ameninţa validitatea internă a unei cercetări: • Istoria: se referă la evenimentele specfice. pp. J. în cazul în care el se schimbă de la o fază a cercetării la alta şi când el nu este echivalent până la identitate în faza a doua comparativ cu prima. Stanley. Chicago: Rand McNally. Semnalată încă de către Galton.C. provenite din mediul exterior. aşa cum a văzut în pretest. Aceste variabile incluse sau confundate pot fi deci sursa reală a variaţiei VD. oboseală.T.. Uneori schimbările apar la nivelul observatorilor sau judecătorilor celor două tipuri de performanţe. aici instrumentul fiind substituit cercetătorilor înşişi. rezultatele constatate putându-se datora nu tratamentului experimental.). scăderea lor la faza de posttest având această cauză. procese care pot fi simultan biologice şi psihologice. a coordonărilor de fineţe. ca şi în cazul precedent.. Dacă. • Erorile de selecţie: selecţia diferenţiată (non-aleatoare) intervine atunci când participanţi cu particularităţi diferite (cum ar fi factorii vârstă. care pot fi contrabalansate prin grupul de control. instrucţie sau sex) se află în grupul de control şi în cel experimental. 74 . în sensul creşterii lui. Istoria poate fi controlată prin existenţa grupului de control.

expunere mai îndelungată la experienţa citit-scrisului sau pur şi simplu prezenţa mai multor oportunităţi de învăţare). T. în principal dintr-o motivaţie mult mai slabă. dar dispar pe parcurs. (1979).. Această ameninţare a validităţii studiului poate fi totuşi contracarată prin introducerea unei faze de pretest pentru a determina dacă cei care au „dispărut” din cercetare sunt sistematic diferiţi de cei care au urmat-o până la capăt.chiar din grupul experimental.D. sex. selecţia şi maturaţia. • Rivalitatea compensatorie a grupului de control (efectul John Henry): atunci când vechiul mod de lucru este ameninţat de noua procedură experimentală propusă. Pentru a combate această sursă de eroare putem proceda astfel: împărţim participanţii după criteriile reperate a avea importanţă (vârstă. • Interacţiunea selecţie-maturaţie: combină ameninţările la adresa validităţii din cele două surse.) şi apoi le repartizăm randomizat (aleator) în grupurile de control şi experimental.conducerea le-ar putea aloca resurse suplimentare neprevăzute.superioare la probele de citit-scris s-ar putea datora unor elemente care se confundă cu factorul vârstă (maturitate globală mai mare. deşi trebuie spus că maturaţia este caracteristica mai definitorie care face ca cele două grupuri să difere.pentru a-i mulţumi . Cook şi Campbell (1979)13 mai adaugă la aceste surse de distorsiune încă patru categorii: • Difuziunea tratamentului experimental: atunci când grupul de control este într-o strânsă proximitate cu cel experimental. 75 . Design and analys issues for field settings. din grupul martor sau şi mai rău! .Chicago: Rand MacNally. ceea ce ar putea atenua efectul tratamentului experimental. Pericolul contaminării prin difuziunea tratamentului poate fi evitat prin selecţia grupului de control din şcoli sau locaţii diferite. grupul de control va avea performanţe mult mai scăzute. este posibil ca cei din grupul de control să fi identificat idei interesante apărute în cursul comunicării dintre participanţi şi să le utilizeze ca răspuns la variabila independentă. • Demoralizarea ofensată a grupului de control: afectaţi de faptul că ei nu le află printre „cei aleşi” (în grupul experimental) şi că nu vor primi tratamentul experimental. Campbell. 13 Cook. clasă.pentru a nu produce acest tip nedorit de competiţie. ori prin alegerea de secvenţe temporare diferite. studiile părinţilor etc. pentru a produce efectul de balansare / echilibrare între grupuri. Quasi-experimentation.T. D. • Egalizarea compensatorie a tratamentului: membrii grupului de control s-ar putea simţi nedreptăţiţi dacă vor crede că celor din grupul experimental li se alocă mai mult interes şi resurse şi . unii subiecţi se vor strădui din răsputeri să dovedească faptul că vechiul lor procedeu lor este mai bun. Cel mai bine ar fi ca participanţii nici să nu ştie din ce grup fac parte experimental sau de control . • Mortalitatea experimentală: se referă la subiecţii care sunt prezenţi în faza iniţială a cercetării. ceea ce reduce drastic posibilitatea de contact şi de comunicare între cele două grupuri.

• Sensibilizarea posttest: ca şi în cazul precedent.9. • Efectul Hawthorne: o cercetare din anii '40 la Western Electric Company a arătat că indiferent de condiţiile de iluminare . acesta nu poate fi generalizat.productivitatea lucrătorilor a crescut. • Interacţiunea istoriei cu efectul tratamentului: se produce deoarece anumiţi factori contextuali în care se desfăşoară cercetarea nu pot fi replicaţi exact într-o fază ulterioară a cercetării şi de aceea efectele tratamentului nu mai pot fi generalizate şi la alte situaţii. este foarte greu de dovedit care tratament. • Măsurarea variabilei dependente: când VD este măsurată printr-un test cu alegere multiplă sau printr-o grilă de 76 . Ei au identificat zece catagorii de factori care afectează acest tip de validitate. Mai ales atunci când mai multe tratamente sunt aplicate simultan. cei care au avut în prealabil o fază de pretest vor fi mai sensibili la tratamentul experimental decât ceilalţi. • Sensibilizarea la pretestare: mai ales atunci când subiecţilor li cere să reflecteze sau să-şi exprime atitudinea faţă de un fenomen. şi anume validitatea ecologică. astfel încât cel care va relua şi replica experimentul să o poată reproduce. poate să aibă consecinţe benefice în mod constant. în principal din cauza faptului că simpla lor includere în studiu a generat o puternică motivaţie.slabe sau bune . se dovedeşte a fi foarte greu de stabilit ponderea cu care fiecare componentă a participat la obţinerea rezultatului final. • Descrierea explicită a tratamentului experimental: variabila independentă trebuie descrisă suficient de amănunţit. psiholog sau profesor. odată asimilat.1. deşi trebuie menţionat că în intervenţiile terapeutice sau educaţionale acest lucru este unul foarte greu de realizat.2. faptul de a administra un test (în orice fază a experimentului) ajută subiectul să colecteze informaţii utile într-o manieră în care cei care nu au participat la testare nu o pot face. Deoarece efectul experimental nu va mai apărea în condiţiile absenţei celui care a administrat tratamentul. • Efectul disruptiv al noutăţii: un tratament poate să creeze o perturbare a activităţii dar. cel care avea o iluminare mai scăzută. • Efectul de examinator: eficienţa tratamentului nu este aceeaşi dacă cel care îl administrează este cercetăror sau student. Pentru acest acpect. • Interferenţele tratamentelor multiple: dacă participanţii primesc mai mult decât un tratament. Brach şi Glass (1968) au propus un termen care a fost ulterior preluat şi consacrat de psihologia cognitivă. a dus la rezultatul apărut. ceea ce ne-ar permite să afirmăm că ele sunt valide extern. Validitatea externă şi generalizabilitatea rezultatelor Se referă la măsura în care relaţiile desprinse în laborator pot fi extinse şi generalizate la alte situaţii similare. diriginte sau o persoană neutră. sau care combinaţie de tratamente. ceea ce a dus la creşterea productivităţii şi la grupul martor. care accentuează asupra valabilităţii generalizării datelor de laborator în condiţii de mediu natural.

observaţie perceptivă concluziile reieşite din cele două metode pot fi destul de divergente. • Interacţiunea dintre timpul măsurătorii şi efectele comportamentului: atunci când posttestul este administrat imediat, el poate să dea rezultate diferite faţă de administrarea lui întârziată, la distanţă de săptămâni sau de luni/ani. La toate aceste probleme ale validităţii externe, oarecum universale, cercetarea psiho-pedagogică ridică în plus şi probleme specifice. Un experiment care ar urma să dovedească cât de eficace este o nouă tehnică de predare, de evaluare sau de consiliere, ar trebui să aibă în vedere că nu este rezonabil să se aştepte schimbări rapide în planul formării atitudinilor, cunoştinţelor sau deprinderilor. Studiul va produce deci schimbări nesemnificative pentru perioade scurte de timp (de zile sau săptămâni), dar ar putea să dea bune rezultate după trecerea unor perioade de timp mai lungi (de luni, semestre). Intervenţiile destinate schimbărilor importante în cunoaştere, personalitate sau comportament nu se pot realiza prin experimente scurte şi nici prin una-două şedinţe. Cei care administrează tratamentul (profesor, consilier şcolar sau psiholog) ar putea să nu respecte aceleaşi proceduri în aplicarea lui (standardizarea tratamentului), de unde necesitatea antrenamentului sau al supervizării lor. Autoevaluare 1. Definiţi în ce constă o ipoteză de cercetare şi care este rolul ei în acest proces. 2. Care este geneza unei ipoteze de cercetare valoroasă? (Indicaţi cinci criterii de valoare). 3. Din tipologia ipotezelor de cecetare propuse în curs analizaţi cuplurile ipoteză de nul - ipoteză specifică şi ipoteză unidirecţională - ipoteză bidirecţională. 4. Analizaţi rolul istoriei, maturaţiei şi al morţii experimentale în problematica validităţii interne a unei cercetări experimentale. 5. Selectaţi pentru o analiză mai detaliată trei dintre elementele cele mai importante care pot distorsiona semnificativ validitatea externă a unei cercetări experimentale psihopedagogice şi indicaţi modul în care acestea pot fi controlate sau contracarate. Bibliografie Campbell, D.T., Stanley, J.C. (1963). Experimental and cvasiexperimental designs for research and teaching. Chicago: Rand McNally. 2. Doron, R., Parot, F. (1999). Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Editura Humanitas. 3. Houser, R. (1998). Counseling and Educational Research. Evaluation and Application. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications. 4. Piéron, H. (2001). Vocabularul Psihologiei. Bucureşti: Univers Enciclopedic. 5. Rateau, P. (2004). Metodele şi statisticile experimentale în ştiinţele umane. Iaşi: Polirom. 6. Reber, A.S. (1985). The Penguin Dictionary of Psychology. London: Penguin Books. 1.

77

7. Robert, M. (coord.). (1988) Foundements et étapes de la recherche scientifique en psychologie. Paris, Quebec: Maloine S.A. Edisan. 8. Zlate, M. (2000). Introducere în psihologie. Iaşi: Editura Polirom. CAPITOLUL 10 TIPURI DE DESIGN AL CERCETĂRILOR 10.1. Definirea design-ului experimental Design-urile de cercetare indică decizia luată în legătură cu grupurile utilizate şi de câte ori (cine şi când) li se administrează variabila independentă, ţinând sub control variabilele interne şi externe care ar putea ameninţa validitatea demersului. Pentru a simplifica problema şi a-i da o expresie simbolică, prezentăm câteva notaţii utile care se referă la elementele incluse într-un design experimental: R = distribuţia randomizată a subiecţilor pe condiţiile şi grupurile experimentale; X = tratamentul experimental (VI); O = observaţii sau măsurători ale variabilei dependente (VD) în faza de pretest, posttest sau interimar). Design-ul de cercetare constituie şi o cale de a controla principalele surse de distorsiuni pentru validitatea internă a cercetării: maturarea şi istoria sunt controlate prin prezenţa grupului de control, aşa cum am arătat deja, selecţia diferenţiată prin distribuţia randomizată a condiţiilor şi criteriilor etc. În acelaşi timp însă el poate fi gândit şi ca o structură a cercetării, deoarece el este elementul de legătură al tuturor celorlalte elemente implicate în proiectul de cercetare. Reluând notaţiile, pentru a le face mai explicite, R se referă la grupurile implicate în cercetare, fiecare grup având propria sa linie în structura design-ului. Principalele tipuri de construcţie a grupurilor sunt prin randomizare (de aceea selecţia aleatorie este notată cu R), grupuri neechivalente (N) sau grupuri balansate (B), ori grupuri apariate (A), astfel costruite încât să realizeze echivalenţa simultan după mai multe criterii, ca vârstă, sex, pregătire profesională, vechime etc. O se referă la observaţiile sau măsurătorile care pot fi unice (de exemplu înalţimea), alcătuite din scale omogene, alcătuite din mai mulţi itemi reuniţi într-o scală (de anxietate, de exemplu), sau din mai multe subscale, reunite într-o scală compozită sau într-o baterie (sentimente anxioase, gânduri anxioase plus simptome fizice ale anxietăţii, reunite toate în scala de anxietate a lui Burns). Când vrem să diferenţiem între măsurători specifice putem folosi indici: O1, O2, O3. X se referă la tratamente sau intervenţii, care pot fi simple sau complexe (aplicarea de stimuli auditivi sau luminoşi, prin comparaţie cu o metodă nouă de formare sau de training educaţional). Când dorim să diferenţiem între intervenţii, putem de asemenea să utilizăm indici (X1, X2, X3 etc.). Timpul este o componentă de bază dintr-un design de cercetare experimentală, deşi el este mai greu de figurat ca atare. De regulă, ordinea

78

în care apar celelalte simboluri sugerează şi secvenţa temporală, care de fapt nu apare explicit în design. R O2 R O2 Figura 10.4. Design experimental pe grupuri randomizate, cu grup experimental şi grup de control şi cu măsurători pretest şi posttest14. În care: - R reprezintă selecţia randomizată a grupurilor; - X reprezintă intervenţia (manipularea experimentală) asupra variabilei independente; - O1 şi O2 reprezintă etapele măsurării; - pretestul şi posttestul sunt simultane pentru ambele grupe (experimental şi de control); - există două linii ale design-ului, câte una pentru fiecare grup. Prezentăm mai jos câteva tipuri de design experimental, indicând scopul lor, gradul de control al variabilelor şi câteva caracteristici definitorii. Tip de design Scopul său Grad de control al variabilei străine Mare cantitate a controlului. Caracteristici O1 O1 X

Experimentul real (veritabil, adică cu grupuri de pretest şi post test, sau numai posttest). Cvasiexperimental (serii temporale de genul AB AB).

Comparaţia tratamentelor grupurilor asupra controlului ori a abordărilor tradiţionale. Comparaţia între grupuri ori a aceluiaşi grup în diferite momente temporale.

• •

Cantitate moderată a controlului.

• •

• Preexperimental (de Comparaţii între grupuri sau în Control minim. •

Manipularea variabilei independente; Distribuţia randomizată a grupurilor. Manipularea variabilei independente; Distribuire nerandomizată a subiecţilor în grupuri; Multiple evaluări ale variabilei dependente. Manipularea variabilei

14

Prelucrare după Hohn, M., Vârgă, D. (2000). Ghid practic de psihologie experimentală. Timişoara: Tipografia Universităţii de Vest, p. 33.

79

A descrie un eveniment sau un fenomen. • • independente sau măsurarea unui eveniment care a apărut doar pentru un grup. cadrul aceluiaşi grup. Distribuire nerandomizată a subiecţilor în grupuri.C. Planuri experimentale de bază16 Design 1. A. 4. Nici un control asupra evenimentel or sau fenomenelor .T. Figura 10. dar în general nu la o mare distanţă temporală.01).exemplu o singură secvenţă pretest posttest).5.. (1966). D.înainte şi după tratamentul experimental X . Un singur grup cu pretest şi posttest O1 X O2 Scopul: de a determina dacă o metodă de predare va creşte calitatea scrierii. Se administrează pretestul şi se măsoară (O1) scorul la un test grafometric pentru un singur grup.2. (1998). Categorii de design-uri de cercetări cantitative (Sursa: R. New Delhi: Sage Publications. 3. Rand McNally and Company. Validitatea Validitatea internă Avantaje: deoarece se referă la aceiaşi subiecţi. 10. Procedura 1. 16 Adaptat după Campbell. p. 22. B. 80 . Distribuire nerandomizată a subiecţilor în grupuri. Se compară semnificaţia statistică a diferenţei mediilor (testul t Student) pentru a vedea dacă diferenţa atinge pragul semnificaţiei statistice şi la ce nivel (p = .selecţia şi mortalitatea experimentală sunt uşor de controlat. 15 Houser. Se expune (X) grupul la noua metodă de predare pentru o perioadă de timp. London. Evaluation and Application. J. Se dă posttestul şi se măsoară (O2) scorul la acelaşi test grafometric după expunerea la tratament. Nici o manipulare a variabilei independente. pentru care examinatorul nu are nici un control. Thousand Oaks. Stanley. care sunt măsuraţi în două situaţii .05 sau p = . de exemplu un semestru. 2. Counseling and Educational Research. Houser15). Experimental and Cvasi-experimental Designs for Research. înainte de a-l expune la o nouă metodă de predare. R. • Descriptiv (de exemplu studiu cauzal comparativ -observaţional).

Se păstrează toate condiţiile identice pentru ambele grupuri. Se selectează subiecţii aleator (randomizat) dintr-o populaţie. 5. prin variabila independentă. moartea experimentală (mulţi subiecţi nu au primit şi pe O1 şi pe O2).O1 pentru ambele grupuri. pentru o perioadă de timp specificată. 2. maturaţia (pot fi mai obosiţi la O2 pentru că elevii sunt la sfârşit de semestru sau poate de an şcolar). Se testează şi se măsoară variabila dependentă (O2) pentru ambele grupuri. comparativ cu grupul martor. Ipoteze rivale. Design cu două grupuri . Design 2. efectul testării (la a doua testare apare o motivaţie mai bună sau este indus efectul învăţării). 7. Se determină diferenţa O2 . Validitatea internă 1.cu fazele de pretest şi de posttest Pretest Posttest Grupul experimental O2 Grupul de control R O1 O2 A. 4. Design-ul 2 ar putea fi extins cu una sau mai multe linii experimentale. regresia statistică (dacă comparaţia se face splitând clasa în cei buni şi cei slabi). Aceştia se distribuie tot randomizat în grupul experimental şi în cel de control.de control şi experimental. Se compară aceste diferenţe pentru a concluziona dacă aplicarea tratamentului experimental X se asociază cu o schimbare semnificativă care apare la grupul de experimental. pentru a se putea astfel respinge ipoteza de nul (Hoμ1 ≠ μ2). 6. Procedura 1. şi deci erori posibile sunt foarte multe: istoria (între timp unii subiecţi şi-au pus ochelari). separat.Dezavantaje: nesiguranţa că diferenţa dintre O2 şi O1 este datorată doar tratamentului. pentru a li se determina media şi abaterea standard. deoarece variabilele străine ce pot apărea între O1 şi O2 pot fi considerate 81 R O1 X Tratament . Validitatea a. Se măsoară la ambele grupuri variabila dependentă (O1). 3. caz în care ar arăta astfel: Pretest Tratament Posttest Grupul experimental 1 R O1 X (Metoda a) O2 Grupul experimental 2 R O1 X (Metoda b) O2 Grupul de control R O1 O2 B. ambele randomizate . pentru a se constata echivalenţa grupurilor (testul t. apoi se determină media şi abaterea standard. testul Levene). cu excepţia expunerii gupului experimental la tratamentul X. Validitatea internă devine mult mai puternică în acest tip de design.

Atunci când sunt implicaţi observatori sau evaluatori. Efectele de reactivitate la procedurile experimentale apar doar dacă subiecţii ştiu că fac parte din grupul experimental sau din cel de control. X. a locului şi a condiţiilor experimentale. variabila independentă X. Mortalitatea experimentală diferenţiată poate fi evaluată pentru pattern-uri atipice. 2. Nepretestat R X O2 3D X. nealeatorii. Nepretestat R O2 4D M. În acest tip de design validitatea externă poate fi compromisă doar în situaţia în care pretestul ar sensibiliza sau ar altera doar răspunsurile subiecţilor care sunt supuşi tratamentului experimental (interacţiunea pretestării cu X). 82 . Validitatea externă Pot fi generalizate. elevi din clase de elită (sau de recuperare. în măsura în care ele afectează în mod egal ambele grupuri. Pretestat R O1 X O2 1D O1. în învăţământul inclusiv) versus cei din clasele obişnuite. I A. şi până la ce limită. Pretestat R O1 O2 2D O1. I 2. M. Procedura Deoarece efectele măsurate O2 reprezintă expresia unor variate combinaţii de variabile (pretestarea O1. clase diferite. Soluţia pentru acest caz este ca ei să nu ştie din start şi să nu afle nici pe parcurs din care grup fac parte. Design 3. M. Selecţia diferenţiată este controlată prin metoda randomizată de selecţie iar maturarea. M. 2. I 3. de exemplu elevi din şcoli profesionale versus elevi din liceele obişnuite. măsurătorile O1 şi O2 putând apărea ca unele de rutină ale evaluării şcolare. efectele de pretestare şi regresia statistică apar în mod egal pentru ambele grupuri. 3. I 4. 4. deoarece există faza de pretest. b. Design-ul cu patru grupe randomizate al lui Solomon Grup Pretest Tratament Posttest Diferenţă 1. este bine ca ei să nu ştie cărui grup (experimental sau de control) sunt asignaţi subiecţii. prin distribuirea randomizată a timpului. atmosferă diferită) poate crea un tip de eroare constând din dezamăgirea grupului de control. subiecţii vor fi testaţi individual ori în grupuri mici. Deoarece tratarea diferenţiată a grupurilor experimental şi de control (profesor diferit. 3. concluziile acestui tip de demers? 1. Interacţiunea selecţiei cu X: pot apărea destorsiuni semnificative atunci când subiecţii selecţionaţi pentru tratament diferă într-un fel oarecare de cei pe care vrem să generalizăm concluziile.ca balansate şi sub control. iar tratamentul X ca făcând parte din programul şcolar normal.

B. apoi cele două grupuri sunt testate pentru prima dată. atunci când mărimea eşantioanelor 83 . scădem 4D din 2D. Nefiind pretestate însă. sau se datorează tratamentului X. ceea ce ne îndreptăţeşte să facem diferenţa 4D . condiţia obligatorie este distribuirea randomizată pentru toate cele patru grupuri. oricare ar fi ele. Comparând grupul 1 cu grupul 4 se poate determina efectul combinat al maturării şi istoriei. Şi aici repartizarea pe cele două grupuri se face randomizat. B. design-ul 4 preia chiar ultimele două coloane ale design-ului lui Solomon. adică variabilei independente. doar efectul pretestării O1. Aceasta însă doar în cazul în care pretestarea determină sensibilizarea celor care sunt expuşi la tratamentul experimental. iar rezultatele se scad din 1D. doar cu fază de posttest Pretest Tratament Posttest Grupul experimental R X O2 Grupul de control R O2 A. pentru a determina doar efectul tratamentului X. Procedura Aşa cum se poate observa. ceea ce permite cercetătorului să ştie ca la momentul respectiv cele două grupuri erau egale.maturarea M sau istoria I). ca şi al interacţiunii efectelor pretestării cu tratamentul experimental X. Validitate Acest design permite determinarea simultană a principalelor efecte ale pretestării. Este un tip de demers care este deosebit de util atunci când pretestarea este neconvenabilă sau prea costisitoare. vom face diferenţa dintre 3D şi 4D. După aceasta urmează expunerea X la tratamentul experimental. deoarece aici nu poate apărea nici o interacţiune dintre pretestare şi tratament. cu şi fără pretest. efectul acestora nu va apărea în scorurile lor (O2). şi aceasta deoarece doar aşa putem presupune că scorurile la pretestare din grupurile 3 şi 4 ar fi fost echivalente cu grupurile 1 şi 2. design-ul de tip Solomon presupune o experimentare dublă. Design 4. validitatea externă câştigă mult. iar atunci când între ele există o bună congruenţă a rezultatelor. Validitatea Autorii apreciază că design-ul 4 este superior design-ului 2. Prin comparaţia lor printr-un test statistic corespunzător se determină dacă efectul constatat la grupul experimental a apărut prin şansă (hazard). iar pentru a determina efectul interacţiunii dintre pretestarea O 1 şi X se adună 2D cu 3D. ori atunci când subiecţii trebuie să-şi apere anonimatul. De fapt. Pentru aceasta însă. Raţiunea acestui tip de design este aceea că prin adăugarea în cercetare a liniilor 3 şi 4 (subiecţi nepretestaţi). se poate acorda o mare încredere acestora. Design cu grup de control randomizat. Pe de altă parte.2D pentru a evidenţia rolul pretestării (O1). deoarece se extinde posibilitatea generalizării.

cu fazele de pretest şi de posttest Pretest Tratament Posttest Grupul experimental O1 X O2 Grupul de control O1 O2 A. Implicând o largă varietate de clase din diverse locuri. În absenţa randomizării. Dacă două şcoli sunt fundamental diferite după un criteriu (să zicem după QI-ul elevilor) şi echivalente după celelalte criterii importante.este mică . fundalul cultural diferit etc. dar numai prin control. Aceasta înseamnă că cele două grupuri au medii şi abateri standard foarte asemănătoare şi că testul de semnificaţie t nu respinge ipoteza de nul. în măsura în care are în vedere clase intacte şi nu dezorganizează programul şcolar. istoria şi instrumentarea pot fi surse importante de distorsiune sau contaminare. atunci cele două grupuri trebuie construite prin apariere (matched = potrivire). de care diferă doar prin distribuţia nerandomizată a subiecţilor. care pot afecta datele la faza de posttest. mai ales prin controlul interacţiunii selecţiei cu al tratamentului X. validitatea externă poate creşte semnificativ. dacă cele două grupuri au media şi abaterea standard similare la faza de pretest. În plus. este mult mai uşor să conduci un experiment autorizat. B. cum ar fi motivaţia mai mare a voluntarilor. este probabil să apară posibilitatea unor diferenţe critice. fără ca subiecţii să ştie cărui grup aparţin (experimental sau de control). Dintre acestea. controlul trebuie să aibă în vedere efectele pretestării.. Regresia statistică poate fi evitată. al maturaţiei şi al instrumentării. design-ul 5 este unul deosebit de util în cercetarea psihopedagogică. Pentru a sesiza în principal efectul tratamentului X. Mortalitatea experimentală este una foarte uşor de dedus prin comparaţia înregistrărilor din faza pretest-posttest. Validitate Validitate internă Satisfăcătoare. astfel încât şcoala mai slabă să nu fie penalizată. unde adesea grupurile experimental şi cel de control se iau în calitatea lor de grupuri natural constituite (clasele de elevi). • • • • • • Validitatea externă Design-ul 5 are câteva însemnate avantaje practice. natural constituite. Procedură Deşi mai puţin valoros ca design-ul 2. Cu grup de control nerandomizat. Design-ul 5. istoriei.şi de aceea se impune verificarea echivalenţei . prin clase intacte. astfel selecţionate încât să fie cât mai mai similare atunci când li se administrează pretestul.design-ul 2 este de preferat design-ului 4. Design contrabalansat 84 . influenţate de scorurile la pretest. Design-ul 6.

La sfârşitul experimentului este calculată media fiecărei coloane. B. Când se aplică la 4 grupe. Procedură 1. D este expus la fiecare variaţie a lui X (ca şi la absenţa lui X. O8 A. care nu presupune faza de pretest. expunând toate grupurile la toate variaţiile lui X. Design cu grup experimental seriat în timp Pretest TratamentPosttest O1. Dacă un grup este mai inteligent. controlând în acelaşi timp şi efectul de ordine. O2. în diferitele etape ale experimentului. 2. Replicări 1 2 3 4 Media scoruri coloane Xa A B C D Xb B D A C Xc C A D B Xd D C B A A. Comparaţia dintre coloane ajută la evidenţierea efectului pe care aceste stări sau intensităţi ale lui X le au asupra performanţei grupului. De remarcat faptul că X poate avea în acest caz mai multe intensităţi. Design-ul contrabalansat roteşte aceste diferenţe dintre subiecţi. O3. care este de fapt scorul mediu pentru toate grupele expuse la una din stările lui X. Validitate Design-ul 6 îl compensează pe precedentul pe linia posibilităţii ca nerandomizarea grupurilor să le facă neechivalente din mai multe perspective. 85 . O7. ci doar pe cea de posttest. Slăbiciunea de bază a design-ului 6 este aceea că dacă aplicarea unei forme a lui X are efecte remanente . Efectul de contaminare a interacţiunii (selecţie-maturaţie de exemplu) poate să se repercuteze asupra datelor dacă o stare a lui X oboseşte mult grupul. dacă se folosesc grupurile de control). tratamentul X este prezentat fiecărui grup în fiecare etapă.trebuie lăsat să treacă destul de mult timp pentru a administra starea următoare a lui X.Atunci când design-ul precedent nu poate fi aplicat din cauza numărului prea mic de subiecţi dintr-o clasă şi atunci când distribuirea subiecţilor nu se poate face aleator se utilizează design-ul de mai jos. astfel încât fiecare dintre modalităţile lui X este precedată şi urmează de un număr egal de ori.ca în cazul medicamentelor sau al substanţelor chimice de tipul cofeinei . după expunerea la tratamentul experimental X. c şi d. C. O6. B. O4 X O5. Procedură Unica diferenţă dintre design-ul 1 şi acesta este aceea că acum sunt efectuate mai multe măsurători. Fiecare subiect din grupele A. notate cu indicii a. introducând diferenţe care sunt tot atâtea surse de distorsiune pentru X. b. fiecare stare a lui X profită în mod egal de acest fapt. înainte şi după introducerea tratamentului X. Design 7.

pe când cel de control nu.. Design 8. Grup Grup Grup Grup A B C D Pretest tratament O1 X O2 O1 X O1 X O1 X 86 postteste O2 O2 O2 . Atunci când mai multe grupuri sunt pretestate simultan. Validitate externă 1. Ori. ca în cazul subiecţilor voluntari. 2. Design-ul 8 este superior şi lui 5 în privinţa controlului efectului de selecţie-maturare: dacă un grup are o rată de creştere mai mare decât a celuilalt. la acelaşi grup.B. în măsura în care pretestarea modifică subiecţii.). examinările sumative ş. apare ca posibil design-ul de mai jos. aceste tipuri de design vor putea surprinde acest trend. cataclism. O6. testare sau regresie statistică. O6. O4 X O5. diferenţa dintre O5 şi O6 nu va putea fi pusă pe seama efectelor de maturaţie. O3. care începe cu mai multe grupuri testate în acelaşi timp. de exemplu. dacă X are o influenţă de scurtă durată. O8 Grup de control O1. O2. câştigul poate fi pus mai ferm pe seama procedeului experimental X aplicat şi mai puţin pe eveniment. relevă informaţii pe care cele cu un singur posttest nu o pot face. De aceea schimbările de instrumentaţie sau efectele de selecţie şi de mortalitate experimentală pot fi mai bine controlate. variaţia lui X poate fi puternică. T2. O8 Acesta este un design foarte similar cu cel precedent dar. Design cu grup de control seriat în timp Pretest Tratament Posttest Grup experimental O1. utilizat în design-urile 7 şi 8.a. dar pretestul se face la intervale diferenţiate de timp. Posttestul multiplu. scandal public etc. Validitate internă Prelevarea mai multor măsurători procură mai mult control asupra unor surse de distorsiune a validităţii interne decât o poate face design-ul 1. se poate controla şi efectul istoriei contemporane: dacă ambele grupuri au făcut experienţa unui eveniment particular şi grupul experimental înregistrează o creştere de la O4 la O5. astfel încât ei pot să nu mai fie reprezentativi pentru întreaga populaţie. O7. De exemplu. O2..) sau variaţiile ciclice (weekend-ul. Dacă. . Singura sursă de afectare a validităţii interne este doar istoria contemporană. Tn). O4 O5. O3. Poate apărea interacţiunea dintre selecţia diferenţiată şi X (tratament). O7. care nu mai reprezintă întreaga populaţie. Generalizarea datelor acestui demers depinde de condiţiile experimentale. ce tinde să dispară cu vremea. atunci când aceasta nu este evitată cu grijă. sau moderată ca intensitate. dar şi de scurtă durată. prin introducerea grupului de control. ca schimbările de mediu (vreme. dar de lungă durată. nu există diferenţe însemnate între cele 4 scoruri O iniţiale. dar la care posttestul are loc la diferite intervale de timp (T1. acest câştig accelerat va apărea şi în faza de pretest.

p.17 10. 77.O2 T1 T2 T3 T4 T5 Această strategie este deosebit de utilă atunci când apar factori maturaţionali şi când efectul testării seriale în interiorul unui grup trebuie minimizat. Figura 6. 1998. 87 . p. Mai mult. poate fi evaluat şi efectul acestuia. „-” absenţa controlului. În studiile cvasi-experimentale cercetătorul studiază efectele tratamentului pe grupuri intacte. Mertens. Understanding Educational Research. Sumarizăm în tabelul de mai jos sursele de distorsiune (invaliditate) al celor opt tipuri de design experimental prezentate anterior ca fiind definitorii pentru planurile de bază. New York: McGraw Hill. Surse de distorsiune Design-uri experimentale Cont Control Control rol riguros parţial redu s 1 2 3 4 5 6 7 8 Grup D O1 X Validitate internă Istoria contemporană + + + + + + Proces maturaţional + + + + + + + Proceduri de pretestare + + + + + + + Instrumente de măsură + + + + + ? + Regresie statistică ? + + + ? + + + Selecţia diferenţiată a + + + + + + + + subiecţilor Moartea experimentală + + + + + + + + Interacţiunea selecţie+ + + ? + + maturaţie Validitate externă Interacţiunea selecţiei cu X ? ? ? ? ? ? Interacţiunea pretestării cu X + + ? Proceduri experimentale ? ? ? ? ? ? ? ? reactive Interferenţele multiple ale tratamentului Notă: Semnul „+” înseamnă controlul unui factor. dar fără tratamentul X. „?” sugerează că poate exista o oarecare sursă de îngrijorare iar blancul („ ”) indică faptul că factorul este nerelevant. exceptând faptul că participanţii nu sunt distribuiţi randomizat în grupuri. prin adăugarea unui grup de control. cu acelaşi pattern de pretest-posttest. 291. Factori care prejudiciază validitatea design-urilor experimentale. nestând în puterea sa distribuirea participanţilor în grupul experimental şi în cel de control. Stevens şi Salvin 18 17 Prelucrare după Van Dalen & Meyer (1996).3. Design-urile cvasiexperimentale Design-urile cvasiexperimentale sunt cele care sunt „aproape experimentale”. 18 Apud D.

abordarea observaţională. Studiul este deci cvasi-experimental pentru că s-a lucrat cu grupuri intacte. putându-se determina numeroase măsurători ale achiziţiilor. Un alt tip de design descriptiv este cel corelaţional. Cercetarea descriptivă observaţională evită autoraportările şi clarifică caracteristicile personale prin observaţia altora sau prin ratinguri. cercetătorul nu a avut posibilitatea de a asigura participarea randomizată. se pune problema separării variabilelor care influenţează la exterior 88 . Design-ul cu grup de comparaţie static Acesta presupune administrarea tratamentului la grupul experimental şi compararea performanţelor sale la posttest cu grupul de control după schema: Grup experimental X O2 Grup de control O2 Trăsăturile principale ale acestui demers sunt două: a. b. atitudinilor sau relaţiilor sociale. deoarece grupurile trebuie să difere de la început printr-o caracteristică. atitudinile sau comportamentul grupului ţintă studiat. moartea experimentală. Cercetătorii care apelează la acest tip de metode sunt interesaţi de identificarea sistematică a variabilelor de interes. schema devenind următoarea: O1 X O2 O1 O2 Utilizarea pretestului se face pentru a controla selecţia diferenţiată şi moartea experimentală. O anchetă dintr-un design descriptiv implică utilizarea unei forme de autoraportare (ancheta pe bază de interviu sau pe bază de chestionar) pentru a putea clarifica percepţiile. b. 4. Scopul acestor cercetări este acela de a descrie evenimentele ori caracteristicile unei populaţii identificate. Singurul domeniu de interes vizează comportamentul grupului ţintă. selecţia diferenţiată. dezvoltat pe două niveluri: X = şcoli elementare cu învăţare prin cooperare Control = şcoli tradiţionale elementare.au condus un studiu privind efectul învăţării prin cooperare în şcoli. atunci când participanţii ies din studiu. Design-ul cu grup de control neechivalent Este similar cu design-ul precedent. Design-urile descriptive implică nedistribuirea aleatorie în grupuri şi nici manipularea vreunei variabile independente. a. Deoarece comportamentul uman are o mare variabilitate situaţională şi contextuală. adăugându-se în plus doar faza de pretest. Deoarece pentru implementarea tratamentului a fost necesară cooperarea şcolii. metoda bazându-se doar pe observaţii efectuate de observatori antrenaţi. asupra primelor trei existând un mai mare acord al cercetătorilor. Scopul anchetei nu este deci acela de a măsura efectele unei intervenţii sau ale unui tratament. Design-uri descriptive Cercetările descriptive includ 4 tipuri de abordări: ancheta (studiul). corelaţională şi cauzal-comparativă.

dar nu se pune problema manipulării sale. de nivel cultural etc. dependente. Tipul de tratament al variabilelor: inima design-ului experimental sunt variabilele pe care cercetătorul le poate manipula. Îm acest tip de design de cercetare variabila independentă este prezentă. Design-urile descriptive includ ancheta. cum ar fi cele comparative sau cercetările corelaţionale. dar controlul cercetătorului asupra variabilelor externe este cel mai mic din toate cele patru tipuri de design. Aceste demersuri nu implică nici repartizarea aleatorie şi nici manipularea variabilei independente. 89 . studiul corelaţional şi cel cauzal-comparativ. • • • • • • • • Sumar Metodele de cercetare cantitative se numesc astfel pentru că ele convertesc rezultatele în unităţi de măsură cuantificabile.percepţiile. design-urile corelaţionale le amorsează şi le pregătesc pe cele veritabil-experimentale. Adiţional. observaţia. În astfel de cercetări există patru tipuri de variabile: independente. Cu alte cuvinte. cvasi-experimentul. de condiţii socioeconomice. Design-ul pre-experimental implică asignarea nerandomizată. ci a identificării sale după ce faptele deja s-au produs. Există însă o multitudine de alte variabile de interes şi care nu sunt manipulabile: apartenenţa de gen. De aceea s-au dezvoltat unele tipuri de abordări. pe care le ia deja constituite. Ele constituie doar încercări ale cercetătorului de a caracteriza evenimente ori condiţii ale populaţiei identificate. În consecinţă. Design-urile de cercetare cele mai strâns asociate cu demersurile cantitative sunt: design-urile real-experimental. Aprofundare Trei probleme de interes în legătură cu design-ul de cercetare a. dar nu asignează distribuirea randomizată a subiecţilor în grupuri. care se şi află de fapt sub controlul său. cercetătorul are cel mai adesea controlul asupra variabilelor de care el se interesează. externe (controlate şi necontrolate) şi interne (sau explanatorii). Design-ul cvasi-experimental manipulează variabila independentă. cu manipulare. design-urile pre-experimental şi cel descriptiv. atitudinile sau comportamentele noastre. singurele care surprind relaţiile de cauzalitate. de rasă. grupurile sunt comparate între ele în virtutea experienţelor sau a structurii diferite pe care ele le-au avut. După ce ea a fost identificată. Design-ul experimental real implică asigurarea distribuţiei aleatoare (randomizate) a subiecţilor în grupuri şi manipularea variabilei independente. ceea ce ar putea conduce la inferenţe valide cu privire la variabila independentă. cercetătorii utilizează metodele corelaţionale pentru a identifica şi înţelege relaţiile dintre o multitudine de variabile sau modul cum covariază ele. adică variabilele independente (VI). în scopul analizei statistice.

1. dizabilităţi etc.C. M.T. R. Timişoara: Tipografia Universităţii de Vest. diferite atunci când tratamentul se administrează în ordine inversă. nivel de inteligenţă sau de studii. dar problema care apare este chiar potrivirea în sine. Cook. D. New Delhi: Sage Publications. (1963). Bucureşti: Casa de Editură şi Presă „Viaţa Românească”. vârstă. Stanley. Experimental and cvasiexperimental designs for research and teaching. Design and analys issues for field settings. Understanding Educational Research.D. 5. (2000). T. D. b. D. Efectele de ordine: în asemenea studii cercetătorii sunt preocupaţi de faptul că expunerea la un tratament înaintea altuia are anumite efecte. (1979).). Bibliografie Aniţei. Participanţii pentru care nu s-a găsit o pereche potrivită şi aproximativ echivalentă vor trebui eliminaţi din cercetare..se inversează ordinea (BA). Chicago: Rand McNally. Experimentul în psihosociologie. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. c. Chelcea. Aparierea de mai mult de una-două variabile este deja generatoare de foarte mari probleme tehnice. (2000). 90 . Quasi-experimentation. M. Houser. Aparierea (matching-ul): acolo unde randomizarea nu este posibilă (de exemplu în cvasi-experiment). Vârgă. Evaluation and Application. 4. 6. 2. cercetătorul poate alege să „potrivească” participanţii după un număr de variabile care prezintă importanţă (gen.. Van Dalen & Meyer (1996). Hohn. Chicago: Rand MacNally. Campbell. Introducere în psihologia experimentală. 7. Counseling and Educational Research.Cu siguranţă că aceste variabile non-manipulabile („etichetă”) pot fi combinate cu cele manipulabile în aşa-numitele studii experimentale cu design factorial. Thousand Oaks. care niciodată nu poate realiza o echivalenţă perfectă. 3. (1982). Potrivindu-i în perechi (de unde şi cuvântul apariere) între grupul de control şi cel experimental cercetătorul poate controla câteva variabile externe. London.T. Pentru a contrabalansa efectul de ordine se utilizează împărţirea grupurilor în care tratamentul se aplică într-o anumită ordine (AB) şi după măsurarea efectelor . Ghid practic de psihologie experimentală. Campbell. S.. (1998). New York: McGraw Hill. J.

greutăţii şi volumului. 175. La scară socială. ca o sursă majoră a marilor descoperiri practice). conservările substanţei. De altminteri psihologul elveţian. 199519).. p. Progresele tehnice sunt a treia cauză majoră pentru care 19 20 Richelle. unul din promotorii şcolii active. Dacă experimentarea naturală este cvasiuniversală (aparţine oricărei fiinţe vii. cum ar fi tehnicile artizanale (meşteşugurile) se bazează pe aceeaşi explorare experimentală asupra realului: „în artizanat. În secolul al XX-lea Jean Piaget a făcut dovada complementarităţii celor două metode. tipice cunoaşterii ştiinţifice. op. 175. Introducere Importanţa experimentului derivă din aceea că. este cel care a susţinut caracterul natural al experimentului. dar aparţine şi umanităţii în ansamblul său. achiziţii fundamentale ale umanităţii. Strategiile experimentale sunt un mijloc de a ieşi din planul limbajului în cel al faptelor. 91 . ele fiind „mijloace de a prinde discursul pe picior greşit” (Richelle20). al stabilirii legăturilor de factură deterministră. p. experimentarea ştiinţifică s-a constituit mai greu. nenumăratele observaţii sistematice colectate pe propriii săi copii conducându-l la elaborări teoretice care s-au verificat prin montaje experimentale ingenioase. au avut o solidă susţinere experimentală. el ajunge la nivelul cauzal. pe de o parte datorită încrederii nelimitate în discursul logic al filozofiei.CAPITOLUL 11 METODA EXPERIMENTULUI 11. această metodă a fost utilizată sistematic relativ târziu în istoria gândirii umane. depăşind planul descriptiv sau relaţional. în progresul tehnologiei empirice. prima dată adjudecânduşi-o fizica (secolul al XVII-lea) şi mult mai târziu ştiinţele socioumane (psihologia în secolul al XIX-lea). Construirea noţiunilor în general şi a celei de număr în particular. cit. op. timpului şi determinismului (cauzalitatea fizică). Aflată în mod natural în prelungirea metodei observaţiei (de altminteri şi Festinger defineşte experimentul ca pe o observaţie provocată).. pe de altă parte dintr-un respect exagerat faţă de autoritate.1. construcţia realului la copil nefiind posibilă în afara unei continue experimentări asupra lumii externe şi a sa proprie. cit. reperează astăzi istoricii ştiinţei originile metodei experimentale ca instrument de alegere a verificării ştiinţifice” (Richelle. făcând posibilă disocierea dintre sine şi mediu. Richelle. din care derivă mai târziu constructele complexe ale spaţiului. tipice stabilirii operaţiilor concrete. prin care copilul descoperă plăcerea de a fi cauză.

cit. Dacă în observaţie cercetătorul nu modifică fenomenele. Bucureşti: Ed. fenomenale. frecvenţa. Intensitatea. Cum în ştiinţele socioumane ideea de cauză are particularizări importante (multicauzalitatea.experimentarea ştiinţifică a apărut tardiv. şi vom distinge variabile continue şi variabile discrete. p. Ştiinţifică şi Enciclopedică. fiind o expresie concentrată a acesteia. care poate fi măsurată sau determinată. 23 Chelcea. Conceptul de variabilă nu este atât de simplu cum apare la prima vedere. legile probabiliste etc. 11. 70-71. mijloacele moderne de prezentare şi de înregistrare (tahistoscopul. adevărată ancoră „ce leagă o teorie de lumea reală” (Aniţei22). bucla retroactivă. el se poate referi fie la unităţile de măsură. variabilele aparţin lumii reale. ci doar le înregistrează cu instrumente specifice. înseamnă că esenţial pentru metoda experimentală rămâne controlul asupra variabilelor care influenţează rezultatele.). pp. explanatorii (explicative) şi neexplanatorii.. (1982). Există numeroase clasificări ce includ tipuri de variabile: unele externe (ţin de situaţia experimentală). magnetofonul sau videocamera) fiind câştiguri relativ recente ale tehnologiei. experimentarea presupune intervenţia activă asupra realităţii cercetate. 83. elementul care leagă planul mintal de cel real este variabila. Cum teoriile şi ipotezele ştiinţifice sunt produse ale minţii umane. Definirea metodei experimentale Metoda experimentală este în esenţă o modalitate de investigare în care cercetătorul controlează deliberat variabilele pentru a depista relaţiile dintre ele. ipotezele cristalizate din această cunoaştere iniţială făcând posibilă testarea acesteia printr-o manipulare deliberată şi sistematică a unor variabile. Din prima perspectivă (testarea ipotezelor cauzale) experimentul poate fi privit ca un procedeu dirijat de investigare a relaţiilor dintre o cauză (variabilă independentă) şi un efect (variabilă dependentă). S.2. „O variabilă care este o influenţă măsurabilă asupra comportamentului poate fi o caracteristică a subiecţilor. altele necontrolate. care tocmai de aceea trebuie examinată atent în prealabil (observaţia jucând aici un rol însemnat). Pentru Greenwood (1945) esenţa metodei experimentale poate fi rezumată astfel: „testarea ipotezelor cauzale prin înţelegerea unor situaţii contrastante”. a situaţiei sau a stimulilor la care subiecţii trebuie să răspundă” (Aniţei21). În acest al doilea sens. unele controlate. Leslie Kish (apud Chelcea23) distingea patru 21 22 Aniţei. Idem. altele interne (ţin de subiect). p. op. dependente şi independente. cauzalitatea inferioară şi superioară. Cea mai importantă caracteristică a variabilei este acea de a fi perceptibilă. fie la condiţiile reale. Experimentul în psihosociologie. 61. ceea ce face posibilă determinarea sau măsurarea stării ei. o reacţie fiziologică sau orice alt aspect măsurabil al unui comportament. numărul de alegeri. durata. care poate fi o acţiune fizică. omisiunile. Pentru a evidenţia importanţa controlului ca trăsătură esenţială a metodei experimentale trebuie să aducem în discuţie noţiunea de variabilă. 92 . preferinţele. respingerile sunt exemple de variabile. ce sporesc capacităţile sale perceptive naturale. fenomenale.

Vom reţine deci următoarele aspecte: (a) variabilele dependente (VD) se mai numesc astfel pentru că sunt sub controlul variabilelor independente (VI). sus-jos. De aceea vom distinge aici două tipuri de variabile: cele dependente. Variabilele explanatorii pot fi continue sau discontinue (discrete). masculin-feminin. introversie-extraversie. (c) distincţia independent-dependent este operaţională în contextul sau în situaţia experimentală dată. variabila independentă este stimulul administrat de experimentator. celelalte în modul de a fi (activ-pasiv. Dacă primele pot fi ordonate pe o singură dimensiune. De asemenea multe variabile care au intrat în conştiinţa comună ca fiind discontinue şi calitative sunt în realitate continue şi cantitative: stabilitateinstabilitate emoţională. intelectuali-muncitori-ţărani etc. Edwards a introdus distincţia cantitativ-calitativ a variabilelor explanatorii: primele variază în cantitate (viteza de răspuns. Variabilele explanatorii (sau experimentale. Când o variabilă poate lua orice valoare dintr-un şir (intensitatea. 93 . A. verde. explică legătura dintre o serie de cauze şi o serie de efecte. în care variabilele independente sunt manipulate de cercetător pentru a observa schimbările măsurabile ce intervin în cele dependente. pentru a determina schimbările celor dependente. normalitate-anormalitate. În termeni behaviorişti. care permite determinări de o mai mare fineţe. în timp ce din punct de vedere fizic ea este definită ca o variabilă continuă . clasificări mai exacte. intensitatea). latenţa) ea este continuă. în afara acesteia raportul nemaipăstrânduse. galben etc. Uneori aceeaşi variabilă se prezintă în ambele registre: din punct de vedere psihologic lumina se prezintă sub forma culorilor (roşu. care vor determina tipul de tratament statistic al datelor.cele din a adouă categorie sunt adesea multidimensionale (profesia.categorii de variabile. ceea ce permite să facă inferenţe ştiinţific valide. dreapta-stânga. care determină reacţia subiectului cercetat. apartenenţa politică).) ea este discretă (discontinuă). Deci variabila independentă poate fi imaginată ca fiind intervenţia experimentatorului iar cea dependentă ca răspunsul subiectului la aceasta.). forţa. (b)experimentatorul acţionează asupra celor independente.L. interne) se numesc astfel deoarece. care se numesc aşa pentru că depind de valoarea altor variabile. sunt polii între care există o gradaţie continuă. rural-urban. Distincţia este fundamentală pentru metoda experimentală.lungimea de undă. Distincţia este importantă pentru că de ea depind tipul şi precizia măsurătorii.). durata. creşterea temperaturii (variabilă independentă) generează dilatări diferite ale corpurilor (variabila dependentă). etc. În fizică distincţia dintre cele două tipuri de variabile este mai facilă: masa corpurilor (variabilă independentă) este cea care determină viteza de cădere (variabila dependentă). iar când ea se distribuie în categorii distincte (femei-bărbaţi. Uneori acelaşi stimul are o dublă determinare: tonurile muzicale diferă între ele prin intensitate (aspect cantitativ) şi frecvenţă (aspect calitativ). adică creşterile şi scăderile celor dependente pot fi puse în legătură directă cu cele independente. adică de cele independente. fiind supuse legii conexiunii universale a fenomenelor.

ce se numesc variabile exterioare necontrolate.. 94 . în tradiţia psihologiei neobehavioriste americane. op. Ibidem. cu atât mai mare cu cât mai multe şi importante astfel de surse au rămas neluate în calcul şi necontrolate. o variabilă de intervenţie este un proces intern ipotetic. Smith24 le numeşte.D. Smith. dar acest lucru este imposibil. care este o stare psihologică internă. În experiment. Experimentul ideal ar trebui să aibă toate variabilele externe controlate. deci nu intervin ca elemente explicative valide în lanţul experimental. pe lângă variabilele explanatorii reţinute. Nu orice variabilă intermediară poate fi utilizată experimental. reprezentând atribute temporare. ce vor pune în evidenţă o relaţie (cel mai adesea cauzală) sugerată de ipoteză. 40. în ştiinţele sociale şi-a impus prezenţa şi aşa numita variabilă intermediară. manipulată de cercetător. impus de metoda experimentală. destul de numeroşi. ca anxietatea. sunt constante. considerente etice sau materiale) cercetătorul lasă necontrolate unele variabile. mijloace tehnice. p. Multicauzalitatea din psihologie. cel al controlului. adică între variabila independentă. 1965). Trăsăturile de personalitate. momentane. fie sporirea gradului de control. perioada din lună sau din an în care se face experimentul sunt câteva exemple. ceea ce impune fie repetarea experimentului în condiţii identice. Experienţa de zbor poate fi pusă în legătură cu nivelul de anxietate. În afara acestor tipuri de variabile. ce se interpune între stimul şi reacţie. sau ele ar trebui să producă erori randomizate. de aceea va exista o marjă de eroare în relaţiile descoperite. sociologie face imposibil controlul strict al tuturor surselor de variaţie. Din diverse considerente (complexitate ridicată. şi cea dependentă (răspunsul subiectului). uşor de produs prin blocarea sau amânarea unei recompense. de aceea probabilitatea lor de apariţie este egală în condiţiile experimentale date. pedagogie. pentru a lărgi cadrul de explicare şi de interpretare. cit. Variabilele exterioare necontrolate care dau erori randomizate sunt cele a căror influenţă se anulează reciproc. în virtutea marii lor stabilităţi în timp. există o serie de alţi factori. ce pot interveni în rezultatele măsurate (variabila dependentă) şi care de aceea trebuie să fie ţinuţi sub control sau păstraţi constanţi: programul zilnic. furie) ca element de legătură între cele două. regimul de muncă şi de odihnă. pe întreaga secvenţă a săriturii (Epstein şi Fenz. B. schimbătoare.D. In realitate rămâne întotdeauna un număr de variabile externe necontrolate. ele reprezentând ipoteza sau presupunerea cercetătorului asupra a ceea ce leagă în plan intern variabilele dependente de cele independente: „tipic. 24 25 B. depresia sau gândirea. intervening variable. ci numai acelea care sunt dependente de situaţie.”25 Stabilind o legătură între nivelul agresivităţii (variabila dependentă) şi frustrare (variabila independentă). ce se va repercuta diferit la paraşutiştii cu experienţă şi la cei începători.În clasificarea menţionată (Leslie Kish) o a doua categorie de variabile sunt cele exterior controlate. care aduc în discuţie un alt aspect. putem postula o stare intermediară (uitare. căci ele nu se schimbă ca reacţie la manifestările variabilei independente.

fie controlul lor. cea intermediară şi ce finală. De obicei ignorate. Variabila independentă Variabilele independente sunt sursa de variaţie a celor dependente. experimentatorul va încerca fie neutralizarea. comparativ cu experimentul natural sau de teren. arătând universalitatea. îngreunând acţiunea variabilei independente. pp. 72-73. care include într-un tot ansamblul persoanelor participante (cercetători. dar şi ale mediului) sau de tipul O 26 Chelcea. (dinaintea introducerii variabilei independente). personalul tehnic ajutător. Repetabilitatea este o altă însuşire care face din experiment "calea regală a ştiinţei". cea a situaţiei experimentale. Experimentul critic este cel care alege între două teorii ce fac predicţii divergente. În ştiinţele socioumane replicabilitatea unui experiment face posibilă validarea ecologică. Ele pot fi de tipul S (variaţii ale stimulului. Abordarea şi controlul variabilelor 11. dar şi limitele ei de valabilitate.1.”26 Cum pe parcursul unui experiment situaţia experimentală se schimbă. pentru a vedea dacă datele ştiinţei depăşesc pereţii laboratorului şi se verifică în situaţii. Descoperind legi cu caracter universal şi general. cit. acestea mai numindu-se şi parazite. În afara controlului. dimpotrivă. în funcţie de care se face determinarea valorii iniţiale şi finale a variabilei dependente. 95 . atunci când sunt totuşi descoperite.3. 1973. sau cu variabile independente diferite. p. când ele sunt atent generate de cercetător. 11. 105). în timp ce experimentul crucial confirmă sau infirmă în mod fundamental o teorie constituită (a fost nevoie de o eclipsă de soare pentru a determina valabilitatea teoriei relativităţii). putem distinge faza iniţială. fiind legate de decizia experimentatorului. o altă caracteristică a acestei metode este caracterul său provocat. Psihologia transculturală a făcut posibilă relansarea teoriei despre geneza inteligenţei a lui Jean Piaget. Situaţiile experimentale vor fi ţinute mai bine sub control în cazul unui experiment de laborator.. obiectelor (aparatura de producere a stimulilor şi de înregistrare a reacţiilor) şi a condiţiilor concrete de desfăşurare a experimentului. op. Menţinerea unui rezultat în alte circumstanţe.3. care le-a introdus deliberat în experiment. lucru foarte important pentru cercetarea fundamentală. care trebuie urmărite şi înregistrate cu aceeaşi atenţie. li se opun cele ce intervin fără voinţa lui în experiment. complicii). ele nu depind de nici o altă variabilă. pentru că ea a indicat particularizări care ţin de cultura şi societatea în care este studiată. altele decât cele iniţiale. reţinând datele de bază ce explică comportamentul. acestea pot şi trebuie să se verifice în condiţii foarte diferite. face posibilă determinarea puterii de cuprindere a unei teorii. subiecţii. dar în ambele cazuri elementele lor constituente „interacţionează. unde experimentul este instrumentul esenţial care testează şi validează o teorie. facilitând sau. Momentul experimental este „perioada de timp în care grupul experimental este pregătit pentru a i se introduce variabila independentă X” (Mihu.Variabilelor independente manipulate de cercetător şi numite controlate. Aceasta aduce în discuţie o altă problemă. contexte reale.

• manipularea nivelului de stres este cea care produce supraîncărcarea situaţiei experimentale. • folosirea „complicilor”. • manipularea consemnului: instructajul dat subiecţilor. • modificarea variabilei intermediare (anxietate. utilizată şi de S. prezentarea stimului astfel încât el să fie prelucrat doar de o hemisferă cerebrală. pot fi studiate prin metoda complicelui. complexitate sau cu caracteristici modificate. prin care subiecţilor li se comunica faptul de a fi fost superiori sau inferiori altora în rezolvarea unor sarcini. agresiunii. ablaţia sau extirparea unor părţi din creierul animalelor de experiment. O variabilă independentă trebuie să aibe validitate.. perioadă din an. Milgram (1956) în experimentele lui despre conformismul verbal. statut social etc. preluate din exemplele lui Mihai Aniţei27: • prin manipularea stimulului cercetătorul prezintă subiecţilor stimuli diferiţi ca intensitate. op. schimbarea unor regulamente. emotivitate. toate intră în această categorie. modificând răspunsul sau performanţa acestora. modalitate importantă de înţelegere a trăirii culpei. • manipularea contextului presupune menţinerea aceluiaşi stimul. a stilului de conducere sau de apreciere. cooperării şi competiţiei pot beneficia de această metodă. discriminare. care au stârnit ulterior multe discuţii etice printre psihologi. fie că aceasta este de construct (permite deducţii valide din felul cum a fost 27 Aniţei.) pentru a determina impactul lor asupra variabilei dependentă. dar le face să acţioneze ca şi cum ar interveni accidental. pentru a deduce din reacţiile subiecţilor informaţii relevante. Studierea frustrării. docilitatea etc. detecţie a acestora. pp. informaţiile despre experiment pot fi foarte diferite sau chiar nereale. Leon Festinger a folosit şi impus această manieră de manipulare a variabilei independente. M. cit.(organismul sau indivizii supuşi experimentului). variabila dependentă fiind măsura gradului de recunoaştere. atribuirea. furie etc. Eşecul în îndeplinirea sarcinilor sociale generează tendinţa de atribuire a acestora. • manipularea unor indicatori fiziologici: privarea senzorială. teamă. care presupune ca subiecţii să aibă totală încredere în plauzibilitatea celor raportate de cercetător. Folosirea raportului fals este o modalitate eficientă de a manipula subiecţii unor experimente de teren sau de laborator. Studiind nivelul de aspiraţie. zgomote de fond de tonalitate sau intensitate diferite. dar pe fundalul unor contexte variabile: un alt anotimp. introducerea unui procedeu nou de predare sau de evaluare în şcoală. privarea de somn sau de contacte sociale în laboratoare special construite. pentru a genera situaţii sociale la care se aşteaptă răspunsul subiecţilor experimentului. 89-90. pentru a măsura agresivitatea consecutivă. Uneori stimulii sunt foarte complecşi: vizionarea unor filme violente. Conformarea socială şi presiunea socială. 96 . adică a acelor persoane tehnice auxiliare pe care cercetătorul le introduce deliberat. Iată câteva modalităţi de manipulare a acestora. vârstă.

pe care trebuie să încercăm să le eliminăm sau să le păstrăm constante. sau aşteaptă ca rezultatele experimentului să se repercuteze asupra lor). Intr-un experiment de iluminat industrial (Hawthorne. sau ce se aşteaptă de la ei. secvenţele experimentului. maniera de răspuns aşteptată. care să absoarbă întreaga atenţie a participanţilor. Experimentatorul însuşi poate fi sursa unor erori experimentale. Un mare rol îl are instructajul. Rezultatele obţinute au fost distorsionate inconştient în sensul aşteptărilor sugerate de profesor. dar inautentic (mai ales când subiecţii sunt plătiţi. pentru a deghiza scopul real al 97 . pregătirea. Uneori cercetătorul trebuie să ascundă scopul sarcinii. Odată ce variabila independentă a fost creată (sau preluată. fără aprecieri valorice. dar distantă a informaţiilor. rezistenţă pentru că ei nu ştiu scopul real al acestuia şi nici ce se aşteaptă de la ei. care poate fi transformat în ceva real şi acceptabil. scestea modificând inconştient relaţia experimentatorilor cu animalele. voce. astfel încât singura sursă de variaţie a variabilei dependente să fie cea independentă. neartificiale) sau validitate temporală (măsură în care relaţia observată poate fi generalizată pe alte secvenţe temporale). ceea ce duce la scăderea efectului de noutate în răspunsurile date). prestanţă etc.conceptualizată). de conţinut (evidenţiază realmente o legătură cu variabila dependentă măsurată). reluarea experimentului ca desfăşurare în altă perioadă de timp sau cu schimbarea locului de desfăşurare. pentru că el a fost determinant de factori involuntar introduşi în grup. construirea de experimente realmente interesante. cărora li s-a spus că lucrează cu animale inteligente sau neinteligente în parcurgerea unor labirinturi. De aceea instructajul va insista pe păstrarea secretului (a nu se oferi informaţii potenţialilor subiecţi. ce au voie să facă şi ce comportamente sunt indezirabile. clasa socială. Această etapă pregătitoare este crucială şi presupune efort considerabil din partea examinatorului. teamă. trebuie să ne asigurăm că subiecţii nu vor fi influenţaţi semnificativ de variabilele parazite. care va trebui să explice pentru fiecare subiect. chiar în cazul studiilor pe animale. Atitudinea subiecţilor faţă de experiment poate fi una de cooperare totală. validitate externă şi ecologică (măsura în care situaţia de laborator poate fi generalizată la situaţii naturale. prezentare cât mai neutră. 1924-1927) randamentul grupului experimental (mai bine iluminat) şi de control a crescut în aceleaşi proporţii. care sunt aspectele esenţiale ale experimentului. sexul. caracteristicile fizice (carismă. Efectul Rosenthal a fost pus în evidenţă în 1960. conduse de studenţi. sau minată de suspiciune. sarcinile de îndeplinit. care trebuie să anticipeze sursele de neînţelegere sau de eroare. Tendinţa la conformism social produce răspunsul dezirabil. amabilă. materialele de lucru. în detaliu.) pot da distorsiuni importante. stimulii administraţi. Una dintre acestea este difuziunea tratamentului (subiecţii care au participat la un experiment similar divulgă celorlalţi amănunte semnificative. prin care probabilitatea de întâlnire a participanţilor descreşte foarte mult). reale. Controlul variabilei experimentator este posibil prin oferirea de cât mai puţine indicii subiecţilor. după exemplul altor studii din literatura de specialitate). în experienţe pe şobolani.

Efectul placebo. 154-166). I. În psihofarmacologie se folosesc două tipuri de experimente placebo: simplu orb (repartizarea substanţei active şi a placebolului se face fără ştirea subiecţilor) şi dublu orb (se face şi fără ştirea medicului sau a farmacistului). Intervenind probleme de măsurare. Grupul de control nu face efectiv experienţa tratamentului experimental (deşi se construieşte aparenţa că da). repetarea experimentului dă aceleaşi scoruri ale variabilelor dependente. şi nu datorită altor cauze (atitudine faţă de experiment. Cluj-Napoca: Editura Sincron. cafea. Cea mai importantă caracteristică a ei este. experimentarea modernă a introdus un termen nou de comparaţie. 29-30. cit. dezirabilitate socială). Astfel. el eliminând din start ipoteze alternative asupra cauzelor ce produc schimbări ale variabilei dependente. pentru a ne convinge că diferenţele ce apar sunt atribuibile tratamentului la care a fost supus (variabila independentă). folosit larg în studiul dependenţei de droguri (alcool. 1982. Medicamentul este considerat activ dacă efectele analizate de o a treia persoană sunt superioare celor date de placebo. respectiv aceea de a se reflecta cu acurateţe într-o variabilă dependentă. substanţe chimice). Metodologie psihologică şi analiza datelor. ca şi cele măsurate anterior. medicamente. caracteristici sau atribute unde operează frecvent scale nonmetrice (de clasificare. uneori de intervale. culoare. Variabila dependentă Un bun experiment presupune ca variabila dependentă să satisfacă anumite condiţii: să fie sensibilă la variaţiile variabilei independente. (coord. unul din grupuri fiind tratat cu substanţa activă.”29 28 29 Radu. să fie bine definită. mod de prezentare. celălalt cu ceva identic ca formă. op. răspunsul nul la nivelul variabilei dependente poate însemna blocarea ei la polul de sus sau de jos (efectul limitei superioare sau inferioare) „care afectează principala aşteptare faţă de variabila independentă.2. dar foarte rar de raport (vezi Ceauşu.3. variabila dependentă este cel mai adesea modificarea unui comportament prin calitate. determinându-se semnificaţia diferenţei. Tehnica ce s-a impus tot mai mult este însă cea a grupului de control (lotul martor) şi utilizarea efectului placebo. presupune ca toţi subiecţii să experimenteze aceeaşi manevră.)(1993). pp. după Aniţei. ceea ce dă naştere aceloraşi expectanţe. dar fără substanţă activă. conformism. grupul martor.. care arată că în condiţii identice. la start cu aceleaşi caracteristici ca şi cel experimental. sau nominale şi ordinale). Aniţei. să fie fiabilă. Ambele variabile explanatorii pun problema măsurării lor pentru a putea stabili o relaţie între ele. adică efectele ei să fie statornice în timp şi nu episodice. să fie uşor de măsurat sau de determinat (pentru că ea poate fi cantitativă sau calitativă). fluctuante (vezi Radu et al28). stabilitatea. automat apar şi probleme privind validitatea şi fidelitatea datelor măsurate. 103. p. 98 . pp. aspect.experimentului (tăinuire). unde operează cu succes măsurile fizice obişnuite (scări de interval şi de raport). dar în timp ce variabila independentă este o caracteristică a stimulului sau a mediului. 11. Dacă în experimentul simplu acelaşi grup este măsurat înainte şi după introducerea factorului experimental.

minat de nervozitate şi de încordare). crispat.Variabila dependentă este abordabilă cel mai adesea prin observarea şi măsurarea directă a comportamentului studiat. Alteori un studiu pilot ne pune în gardă asupra dificultăţilor ce pot reieşi din experiment. când subiectul autoevaluează un comportament al său (rating). de aceea este de preferat să introducem scale cu mai multe trepte. măsurările diferite ale comportamentelor. modalitatea uzuală este măsurarea unor parametri externi presupuşi a avea legătură cu aceştia: rata respiraţiei. cu aparatele şi tehnica folosită. disimularea variabilei dependente sunt câteva din tehnicile eficiente de control ale variabilei dependente. comportamentul subiecţilor se modifică. dând posibilitatea alegerii şi exersării celei mai bune forme de înregistrare şi măsurare a unui comportament. familiar subiecţilor. cinci). când situaţia o impune. sau chiar a experimentului în ansamblu. ce definesc variabila independentă. Aceasta deoarece mai multe variabile dependente creează posibilitatea controlului lor reciproc: raportarea de către subiect a stării de anxietate arată care dintre indicatorii fiziologici culeşi o exprimă cel mai bine. înainte de a culege datele. fie devenind neobişnuit. timpul de reacţie. Obişnuirea lor cu sarcina. siguranţa şi valoarea experimentului cresc când se înregistrează mai multe variabile dependente simultan (cel puţin două. conductibilitatea electrică a pielii. atunci când este posibil. metodă intens utilizată în psihologia cognitivă. prin care putem solicita subiecţilor să facă descrieri sau comentarii verbale asupra etapelor pe care le parcurg în rezolvarea unei probleme. reflexul fotopupilar şi dilatarea pupilei. nu pot fi deduse direct (anxietatea. Deşi nu este economicos. Şi aici intervine dezirabilitatea socială. ca în protocolul gândirii cu voce tare. concomitent cu interesul acestuia pentru experiment. frecvenţa ritmului cardiac etc. Trebuie să ştim însă că supraîncărcarea subiectului cu prea multe sarcini simultane face ca fidelitatea şi validitatea datelor colectate să descrească. Determinări mai puţin exacte ale variabilei independente sunt opiniile subiectului (atunci când este apt să le exprime corect) sau raportul verbal. influenţele mediului sau ale experimentatorului. experimentele de laborator ies dintre pereţii clădirii în mediul natural. Deoarece procesele interne. dar şi reactivitatea (ştiindu-se observaţi. nivelul de stres). când măsurăm chiar noi anumiţi parametri. concentrarea. Controlul variabilei dependente trebuie să ne asigure că răspunsurile subiectului reflectă variabila independentă şi nu experienţa subiectului. Cea mai bună modalitate de control rămâne repetarea probelor. Uneori. Sensibilitatea măsurătorilor este foarte importantă. sau chiar disimularea aparatelor de înregistrare. teama. pentru a diminua mai ales tendinţa la reactivitate. In acest al doilea caz procedeul de măsurare trebuie să permită subiecţilor să obţină rezultate pe un spectru larg de posibilităţi. presiunea sanguină. ori instrumente precise. uneori până la patru. În cazul experimentului cu mai multe probe trebuie avute în vedere efectele de ordine (poziţia în secvenţă a probei este influenţată sau influenţează pe cele dinainte sau de după) şi cele de prelungire 99 . fie în sensul de a fi nenatural. experienţa. în caz contrar fiind dificil să punem în relaţie variaţiile variabilei independente cu cea dependentă.

Scrieţi un mic eseu (două. trei pagini) despre aportul principalelor şcoli şi curente în conturarea metodei experimentale în psihologie la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. 3. 7. Evaluaţi detaliat dimensiunea şi importanţa controlului în abordarea experimentală. 4.(experienţa subiectului cu o anumită probă modifică performanţa la cele următoare). Autoevaluare 1. Exemplificaţi în legătură cu maniera de abordare şi controlul variabilei independente. 30 A se vedea capitolul 10 al acestei lucrări. Definiţi importanţa grupului de control. incluse etc. Arătaţi ce înseamnă efectul placebo şi legătura lui cu experimentele simplu orb şi dublu orb. manipularea experimentală. variabilele intermediare sau explanatorii. evazive. interne-externe. Arătaţi care sunt calităţile unei variabile dependente şi modul în care ea poate fi controlată. parazite. continue-discontinue. 2. cantitativecalitative. Definiţi trăsăturile esenţiale ale metodei experimentale: caracterul provocat. repetabilitatea (replicabilitatea) şi caracterul controlat.). 5. Aceste efecte pot fi parţial compensate prin contrabalansare (sunt prezentate numai anumite ordini posibile ale probelor) sau prin randomizare (creăm ordini diferite de prezentare pentru subiecţi diferiţi)30. 100 . Analizaţi şi definiţi tipurile de variabile ce intervin în experiment: variabile independente (VI) şi variabilele dependente (VD). 8. 6.

dacă avem echipamentul necesar şi. spune I. care au dus la apariţia de ipoteze verificate empiric. Radu31 . ale noastre sau ale celor apropiaţi. Apariţia tardivă a metodei experimentale în ştiinţă (numai după ce teoria ei a atins un anumit grad de dezvoltare) arată că vocaţia sa de a testa ipotezele cauzale se sprijină în principal pe acumularea unui mare număr de fapte de observaţie. dificultatea proiectului.1. cel mai adesea. dar mai ales literatura de specialitate (care oferă nu numai problemele. Identificarea problemelor pleacă din inteligenţa practică. Robinson (1981) găseşte explicaţia acestui fapt în aceea că şi psihologilor le-au trebuit mai mult de 50 de ani pentru a identifica cele mai potrivite probleme de studiu. 41. variabilele explanatorii planul experimental. dar şi maniera cea mai elegantă de a pune întrebări realităţii şi de a o forţa să răspundă) sunt principalele surse de întrebări ce pot declanşa o cercetare experimentală. Când alegem o problemă este bine să luăm în calcul câteva aspecte: limita de timp. Radu. de la observaţiile zilnice. p. 1942). pentru a satisface curiozitatea inerentă fiinţei raţionale care este omul. în plus. Etapele cercetării experimentale Inventarierea tipurilor de probleme care pot apărea într-o investigare poate crea „impresia că experimentul este pândit de atâtea erori încât cel mai înţelept lucru este să privim cu scepticism rolul experimentului în cercetarea psihologică”. faptul de a avea sau nu subiecţi pentru experiment. Arătând că „mulţi studenţi devin perplecşi când li se cere să aleagă un subiect pentru cercetarea psihologică experimentală”. Alegerea problemei „Formularea unei probleme este adesea mai importantă decât soluţionarea ei” spunea Einstein (The Evolution of Physics. 101 . analiza şi interpretarea datelor. Colegii. op. Tot el argumentează însă că o cantitate imensă de date certe s-au obţinut pe această cale şi. relevanţa datelor obţinute. ipoteza. profesorii. pentru a demonstra fenomenele comportamentului sau condiţiile care le influenţează. cit.. În opinia acestui autor alegerea problemei depinde în mare măsură de raţiunea pentru care experimentăm: pentru a evalua o teorie. 12.CAPITOLUL 12 ETAPELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE TIPURI DE EXPERIMENTE A. pentru a demonstra o nouă metodă sau tehnică. Etapele cercetării experimentale vizează problema. riscurile metodei nu intervin concomitent. finalmente. deşi 31 I.

4. nerezolvate. sau complexă) trebuie continuată cu îngustarea domeniului ei până la un aspect foarte specific. pe care o rezumă în explicaţii simple) şi falsificabilă (teoretic există şansa ca falsitatea ei să fie dovedită experimental). Ipoteza este „o proiecţie raţională. principii şi teorii deja cunoscute) putând fi descriptivă (nu stabileşte relaţii cauzale între fapte. o vom alege mai întâi pe aceasta. cărei noi i-am dedicat o jumătate de capitol la începutul părţii dedicate metodei experimentale.3.pentru tânărul cercetător mai important este câştigul lui din experienţa desfăşurată.2.posttest. grup experimental . s-au generat altele). 12.32 Ea poate fi generată inductiv (de la observarea cazurilor particulare) sau deductiv (plecând de la legi. p. Rezumăm aici doar câteva dintre elementele cele mai importante în legătură cu acest subiect. decât ce câştigă ceilalţi din munca sa. 102 .. 12. anticipativă. plauzibilă şi raţională (în acord cu ceea ce este ştiinţific valid. ce urmează a fi testat şi care formează obiectivul cercetării noastre. Depistarea unei probleme (care poate fi foarte largă. Stabilirea variabilelor Pentru că toate măsurătorile şi testele de semnificaţie ulterioare pleacă de la diferenţele obţinute la nivelul variabilei independente (pretest . cu metodele cele mai adecvate de abordare ale problemei respective. economicoasă (confirmarea ei condensează şi simplifică cunoaşterea. 62. dat de apariţia ipotezei. afirmă Aniţei. care ne vor permite explicaţii ale efectelor în funcţie de cauzele prezumate prin constructele ipotetice utilizate. urmând ca printr-o inferenţă de tip deductiv să parcurgem calea inversă. ci doar că anumite comportamente există. legat de problemă est apelul (obligatoriu!) la literatura de specialitate pentru a defini stadiul acesteia. Stabilirea şi formularea ipotezei Adevăratul moment creativ al experimentului (şi de fapt al cercetării ştiinţifice) este. chestiunile rămase în suspensie. precisă (exprimarea ei vagă conduce la experimentări greoaie şi neconcludente). dar şi pentru a avea în vedere experimentele cheie. op. spre variabila independentă. Dintre toate variabilele ce pot afecta variabila dependentă le alegem pe cele care au un grad de specificitate ridicat. se produc sau se corelează într-un anume fel) sau cauzală. predictivă asupra probabilităţii existenţei unei relaţii” între fapte anterioare observate. dar şi teoriile sau modelele teoretice. Oricum. cit. Prezenţa ipotezei face posibilă modelarea variabilelor explanatorii.grup de control). după Fraisse. 12. Stabilirea situaţiei experimentale 32 Aniţei. legic). O ipoteză valoroasă (vezi capitolul 9) trebuie să fie testabilă (adică verificată în condiţii specifice). teoriile majore pe care se sprijină. Sursa multor ipoteze valoroase o constituie experimentele anterioare (rezolvând probleme.

Deşi Fisher a impus cercetarea prin comparaţia grupurilor mari (large-N experimentation. Robinson. pe de o parte datorită aspectelor etice implicate (foarte concret stipulate de lege. P. Subiecţii Subiecţii (copii. Alegerea metodei Aceasta are în vedere: a) subiecţii ce vor participa la experiment. aparate şi tehnici. Fundamentals of Experimental Psyhology.1. Literatura de specialitate a creat standarde în ceea ce priveşte cea mai bună procedură de urmat.Aceasta diferă foarte mult de la experimentul de laborator faţă de experimentul natural. uni-. animale.) sunt aleşi în funcţie de ipoteza de lucru reieşită şi din cercetările precedente. în engleză) este aceea de a lua un număr foarte mare de măsurători ale răspunsului de la unu. Din păcate cercetătorul nu are la dispoziţie subiecţii cei mai potriviţi. bi-. decât una. să o avem în vedere pe aceea care produce date ce pot fi analizate statistic cu procedurile cele mai puternice. Englewood Cliffs. ci cei care se oferă pe bază de voluntariat. testaţi înainte şi după introducerea factorului experimental: „ideea de bază din spatele paradigmei numărului mic (small-N approach. (1981). intruziunea experimentului ridicând şi importante probleme de ordin deontologic. femei. tineri. două măsuri ale răspunsului de la un număr mare de subiecţi” (Robinson34). b) instrumentarea experimentală şi c) procedura utilizată. pentru a se putea face generalizări. La acest nivel se stabileşte deci tipul general de investigaţie (de laborator sau de teren) şi design-ul experimental (prezenţa sau nu a grupului de control. laboratorul dă ocazia cercetătorului de a produce el însuşi situaţia experimentală. doi subiecţi. aduse sub formă concentrată în condiţii de laborator. 12. 50. cu un număr mic de subiecţi. 34 103 . pentru că situaţia experimentală se desfăşoară în cadru natural. punând sub control factorii implicaţi" (Radu33). grupul martor fiind un standard aproape unanim acceptat astăzi. Uneori se foloseşte un singur grup. New-Jersey: Prentice Hall. în raport cu care abaterile trebuie să fie cât mai mici şi justificate. de a izola fenomenele şi de a măsura riguros variabilele. folosind dispozitive. care cresc obiectivitatea şi exactitatea determinărilor. care poate fi de bază. p. Uneori utilizăm grupuri naturale intacte (clasa de elevi. deşi în mod ideal ei ar trebui aleşi la întâmplare din populaţia mai largă. Important este ca.. op. p. etic. în engleză). sau mixt). pentru că permite calculul semnificaţiei statistice a diferenţei mediilor (testul 33 I. factorial. În experimentul natural controlul variabilelor este mai dificil. a planul experimental. bărbaţi. 12. Problema subiecţilor este una de mare importanţă.W.5.5. În ciuda artificialităţii lui.. de exemplu) în ideea că are o compoziţie pe are a determinat-o hazardul. dar şi din experienţa sau observaţiile proprii. sau multifactorial. 26. dar mai ales datorită nivelului de generalizare pe care vrem să-l dăm concluziilor studiului nostru. cit. Provocarea şi înregistrarea comportamentelor este de aceea mai dificilă. păsări etc. Radu. Cu ajutorul experimentului "situaţii de viaţă sunt miniaturizate. în ţările dezvoltate). Inc. în alegerea metodei.

în engleză) este recomandabilă şi în cazul experimentului de teren. căci ele tind să fie reprezentative naţional.). liste de cuvinte. pentru a fi reprezentative. sau t. Ea este foarte larg utilizată şi astăzi. ale experimentului). sex. înaintea introducerii manipulării experimentale. De mărimea grupurilor investigate depinde precizia rezultatelor obţinute. religie. computere. pregătire profesională etc. 12. aparate de măsură etc. multistadială (selecţia indirectă a indivizilor eşantionului prin selecţia grupurilor de care ei aparţin) sau multifazică (din eşantionul mare al cercetării extensive se selectează subeşantioane pentru faze succesive. mai ales pentru psihologii clinicieni sau psihoterapeuţi. Investigaţiile pe eşantioane sociologice sunt foarte mari. în funcţie de anumiţi parametri (vârstă. Pentru psihologie şi pedagogie eşantioanele sunt mai mici şi. (c) Grupul experimental devine reprezentativ pentru populaţia mai largă. In acest caz cercetătorul pleacă de la un grup deja constituit şi. prin aceea că acestea se distribuie aleator în eşantionul ales. Randomizarea are o triplă importanţă: (a) Anumite caracteristici sau variabile necontrolate de cercetător se anulează reciproc.2. cronometre. cercetarea pe număr mic a fost relansată de Skinner în 1938.sau non-experimentale. creează perechi alegând subiecţi similari după criteriile amintite. Toate formează "arsenalul" experimental. (b) Stabilirea subiecţilor în grupele experimentale şi de control: în cadrul experimentelor de laborator se foloseşte adesea procedeul potrivirii pe perechi (aparierii). din care a fost extras prin diverse procedee: randomizarea simplă (metoda loteriei). Astfel. pentru a reduce la jumătate această eroare.5. alături de problema preciziei rezultatelor se pune cea a reprezentativităţii grupurilor pentru populaţia respectivă. înăuntrul fiecăruia operând eşantionarea aleatoare). etnie. aşa cum rezultă şi din capitolul 3 al lucrării de faţă. se foloseşte procedeul randomizării (random = selecţie aleatoare în engleză). dispozitive de administrat stimuli. grupul experimental fiind mai ales unul situaţional. probe psihologice. mai intensive. nici manipulată efectiv de cercetător. Potrivirea de perechi (matching. stratificată (construirea de „straturi” după mai multe criterii. Instrumentare şi aparatură Acestea includ toate mijloacele tehnice de realizare a experimentului: aparate de înregistrare audio-video. care asigură cel mai fidel control intern. problemă discutată şi în cazul chestionarului. Tot în legătură cu subiecţii. asignarea randomizată a subiecţilor în lotul experimental şi în lotul de control este elementul fundamental care face diferenţa dintre procedurile realexperimentale şi cele cvasi. Ca o măsură de siguranţă este recomandabil să se utilizeze între 15 şi 30 de subiecţi pentru fiecare condiţie experimentală. În fapt. aşa că împărţirea randomizată a acestuia în grup de control (sau martor) şi experimental face ca acestea să fie întru totul comparabile. Este inutil de subliniat că 104 . care măsoară probabilitatea de eroare a mediei). acolo unde variabila independentă nu este nici introdusă.Student. eşantionul trebuie quadrublat. dată de eroarea standard a mediei (SEM). ceea ce .pentru planurile multifactoriale dă eşantioane destul de mari şi greu de obţinut.

cit. testul t (student) şi z. Aceste rezultate se pot însă modifica de la sine prin aşa-numitul efect de maturare a grupului experimental. Constituirea psihologiei ca ştiinţă autonomă. acesta fiind cadrul care permite în sens strict manipularea variabilelor..7. pe lângă datele calitative. 164-165). de faptul că oferă. care nu trebuie totuşi supraevaluate. Experimentul de laborator are o serie de avantaje. să cunoască toate manevrele şi posibilităţile fiecăruia. anume creată (camere. căci frumuseţea experimentului vine din planul lui. în funcţie de care există mai multe niveluri de măsurătoare şi procedee statistice permise. invităm lectorul să revină asupra acestuia pentru a putea diferenţia între cele opt tipuri de design care compun planurile experimentale de bază sau planurile cvasi-experimentale. pp. arătând confirmarea sau infirmarea ipotezelor principale şi secundare. pentru a concluziona asupra unei relaţii dintre variabile. din provocarea şi manipularea variabilei independente. Tipuri de analiză Tipul de analiză depinde în mod hotărâtor de designul experimental folosit. 105 . Grupul de control a devenit astfel principala garanţie a validităţii externe a datelor obţinute. cu uşurinţă. 12. B. El presupune scoaterea subiectului (subiecţilor) din situaţia obişnuită de viaţă şi introducerea într-o ambianţă artificială. remedierea blocajelor sau a defecţiunilor ce pot apărea. aparatură. care permite interogarea realităţii. a teoriilor. Cum problema design-ului experimental a fost tratată extensiv în capitolul 10 al acestei lucrări. ceea ce permite stabilirea de relaţii cauzale între fenomene. condiţii şi programe special create). care ţin în primul rând de precizie şi rigurozitate. Cu siguranţă că acest tip de experiment operează un anumit decupaj al realităţii. iar unele ignorate.cercetătorul trebuie să le utilizeze corect. date cuantificabile (cantitative). ele se regăsesc în întregime în experimentul de laborator.3. op.6. ele folosind determinarea iniţială şi finală (pretest şi posttest). analiza de varianţă. Experimentul de laborator Dacă vom considera caracterul provocat şi prezenţa unui control al variabilelor ca fiind trăsăturile definitorii pentru experiment. Tipuri de experimente 12. din multitudinea de variabile care determină comportamentul fiind selectate doar câteva pentru a fi verificate. Experimentatorul se mişcă în limita instrumentelor sale.1.5. prin istorie sau prin schimbările importante de ambianţă. Planurile experimentale (design-ul experimental) Experimentele cu număr mic nu presupun prezenţa grupului de control. Concluzii Încheie întreg demersul experimental. testul F al lui Fisher şi altele care sunt tratate la cursul de statistică (vezi Chelcea. 12. cu interpretarea rezultatelor şi discuţii despre deschiderile posibile spre alte cercetări. la testele MannWhitney şi Wilcoxon. de la testul chi pătrat. altele fiind controlate. 12.

în timp ce unii văd în această metodă experimentul „pur”. înregistrări neatente etc. Pentru a-l cita din nou pe Roşca. Unele erori pot fi distorsiuni sistematice. Experimentul natural sau de teren Metoda prin care experimentul îşi câştigă în bună măsură validitatea sa externă şi ecologică este realizată prin mutarea locului său de acţiune din laborator. „în natură" (de unde şi numele său). „metoda cea mai importantă. sau „ştiinţific”. numai anumite variabile pot fi selectate din situaţia reală. Apud Al. Roşca35). dar ele nu sunt de natură. mai ales prin omiterea acelora ce contravin ipotezelor formulate.2. necunoscută) situaţia 35 36 Al. 11. are în linii mari aceleaşi caracteristici: producerea fenomenului prin varierea condiţiilor.. dar. 37 Ibidem. pe teren. repetarea lui etc. combinarea lor după „reţeta” experimentală. Avantajele experimentului natural sunt numeroase: subiecţii sunt observaţi în condiţiile lor naturale de existenţă. în viaţa reală. oricum. experimentatorul nu influenţează prin prezenţa sa (care poate fi chiar disimulată. alţii (Chapanis36) „observă că experimentele de laborator sunt numai modele aproximative ale situaţiilor vieţii reale. dar şi cel vulnerabil al metodei: pe de o parte printr-un mai bun control al variabilelor externe şi prin posibilitatea explorării variabilelor complexe. p. În fond artificialitatea situaţiei de laborator este punctul forte. altele nesistematice (transcrierea greşită a unor rezultate. Roşca. Perfecţionarea experimentului de laborator se face pe direcţia creării unor situaţii experimentale cât mai apropiate de viaţa reală. să invalideze experimentul.prin desprinderea ei de filozofie. involuntare (bias. complementar celui de laborator.). constituie o denaturare a acţiunii lor. nemodificate. op.” Prezenţa experimentatorului poate induce aşa numitul efect Rosenthal în rândul subiecţilor. subiecţii prezintă reacţiile care promit recompensa aşteptată. op.. nici pe departe. el pune fără ambiguitate în evidenţă cauzalitatea. De aceea. se datorează experimentului. Roşca. el poate introduce (intenţionat sau nu) distorsiuni în înregistrarea datelor. mai precisă şi mai fecundă” (Al.12. p. cit. în engleză). care îşi modifică reacţiile în sensul aşteptat. „fără îndoială că aducerea subiectului în condiţii de laborator ridică numeroase obiecţii şi dificultăţi. prin tendinţele lor de faţadă sau prin conformismul social. validitatea externă rămâne problema lui ce mai mare. Limitările metodei ţin de gradul ei mare de artificialitate: o parte dintre variabile îşi pierd realismul când sunt introduse în laborator. Mai mult. experimentatorul poate sugera involuntar ce aşteaptă de la subiecţi. variabila independentă are caracteristici reale. unele elemente originale ale situaţiei reale se pierd. 106 . cit.”37 12. pe de altă parte abstragerea variabilelor din contextul lor natural de acţionare. Acest tip de experiment. pentru a apărea altele generate de noua situaţie. „adevărat”.

op. de teren. comparaţia clasei la care s-a predat tradiţional cu cea pe care s-a experimentat. consemnarea. îşi găseşte o largă zonă de aplicare în şcoală. După durata lor în timp. În cadrul oricărui experiment de acest tip avem de-a face cu o multitudine de variabile. motivarea subiecţilor nu este una extrinsecă (recompensa aşteptată).. pentru că produsul cunoaşterii este rezultatul unei acţiuni care. Maurice Duverger38 distinge experimentul de teren pasiv şi activ (în primul cercetătorul nu manipulează variabilele. experimentarea în şcoală vizează câteva domenii cheie: 38 Apud S.experimentală. tragem concluzii valide asupra procedeului. ceea ce poate oferi temeiul unor generalizări mai valide. Deşi nici o reformă din educaţie nu poate face abstracţie de investigaţii experimentale prealabile. la rândul ei. multe din situaţiile naturale sunt ireversibile. Din această cauză. cu largi aplicaţii în instrucţie şi educaţie o constituie experimentul psihopedagogic. schimbarea regulamentului de ordine interioară fac din această metodă o cale de studiere. aşa că posibilitatea provocării şi repetării sunt foarte mici. după o schemă cauzală riguroasă. Chelcea. Cele două funcţiuni (gnoseologică şi praxiologică) se presupun reciproc. de multe ori situaţia naturală ia pe nepregătite experimentatorul. Experimentul psihopedagogic O formă particulară a experimentului natural. 112. experimentul de teren poate fi instantaneu sau de durată (extins pe luni sau ani de zile). aceasta fiind o cale de ameliorare a tehnologiei didactice. validitate externă) se fac cu preţul unor dezavantaje: intervin o serie întreagă de factori (externi sau interni) care pot modifica conduita. Şi totuşi câştigurile într-o direcţie (cadrul natural de desfăşurare. se desfăşoară conform cu rezultatele cunoaşterii. ci este generată de situaţia reală. schimbarea presupunând modificarea acţiunii educaţionale prin perfecţionarea practicii educative nemijlocite). 12. în educaţie: introducerea unui procedeu nou de predare. 107 . radiografierea situaţiei existente la un moment dat) şi cea formativ-ameliorativă (introducerea în grupul studiat a unor factori de progres în vederea ameliorării situaţiei constatate. realism. Foarte frecvent verificarea superiorităţii unui procedeu didactic beneficiază de această metodă: comparând performanţele elevilor înainte şi după introducerea unui nou procedeu didactic.3. experimentul natural. p. controlul riguros al variabilelor este mult mai dificil. el anunţă o schimbare şi caută înlănţuirea de fapte care a produs-o. Experimentul psihopedagogic are două funcţii majore: cea constatativă (cunoaşterea. iar după gradul de cuprindere poate fi restrâns (clasă. cit. dar şi de ameliorare a procesului instructuv-educativ. urmărirea efectelor evaluării şi examinării elevilor. modificarea programului de lucru. echipă de muncă) sau foarte extins (o zonă întreagă sau o mare colectivitate). în timp ce în al doilea caz el intervine direct sau indirect în introducerea factorilor experimentali). complexitatea situaţiei reale face dificilă selectarea şi punerea în legătură a variabilelor explanatorii. declanşate în principal de factorul uman (personalităţi umane în interacţiune).

succesiunii. cele care trăiesc şi au cancer şi cele care au murit de cancer se poate face o legătură strânsă între numărul de ţigări fumate şi maladia canceroasă. op. căci toate faptele ce au legătură cu un eveniment sunt puse împreună pentru ca. p. şi. epidemii. revoluţii. studiind persoanele care nu au avut cancer. ameliorarea tehnologiei didactice prin cercetări privitoare la metodele şi procedeele didactice utilizate în predare. Robinson. activitatea cercetătorului seamănă cu cea a detectivului care rezolvă o crimă. încercând să tragă o concluzie asupra relaţiei dintre ele. Investigatorul construieşte totuşi o ipoteză. Aceste distincţii s-au fixat în cuplul terminologic experiment proiectat şi experiment ex post facto (Chapin. studiul personalităţii elevului în raport cu activitatea de învăţare (variabilele psihologice şi psihosociale cu relevanţă în randamentul şcolar). ci şi analizând evenimentele trecutului. eficienţa predării..40 În acest tip de experiment. I. în a doilea rând. 108 . variabile de personalitate implicate).• • • • • studiul programelor de învăţământ sub raportul organizării volumului. deoarece un eveniment a apărut simultan cu altele şi. Experimentul ex post facto Încă John Stuart Mill împărţea experimentele în artificiale (în care situarea experimentală este creată de cercetător) şi naturale (situaţia fiind oferită de natură). cit. „Putem defini cercetarea ex post facto ca o investigaţie empirică sistematică în care variabila independentă nu a fost direct controlată. neputând manipula variabila independentă. I. cauzele nerelevante să fie înlăturate până ce rămân cele care pot fundamenta o explicaţie validă. 44. Psihologii consideră că ne putem înţelege mai bine investigând nu numai prezentul şi viitorul. numărului de exerciţii necesare. p. Astfel. bune sau rele. iar Claude Bernard vorbea despre experimentele active (sau provocate) şi cele pasive (sau invocate). 1947). afirmă Robinson. (1993). numită studiu de teren ex post facto. printr-un proces de eliminare. care are astăzi o largă acceptare. fără a putea însă vorbi de cauzalitate în sens strict: experimentul ex post facto este o cale indirectă de a testa ipotezele. defineşte o posibilă variabilă independentă şi identifică variabilă dependentă actuală . gradului de dificultate.39 12. Târgu-Mureş: Editura Tipomur. pentru că ea deja s-a produs sau pentru că ea este prin natura ei nemanipulabilă”. nu putem face inferenţa cauzală.. Există raţiuni importante pentru această investigaţie: este imposibil să te reîntorci în trecut pentru a-l controla experimental. calamităţi naturale. societatea nu ne-ar putea permite să provocăm şi să manipulăm variabile de genul război. Nicola. Abilitatea de a determina relaţii cauzale este limitată în acest tip de cercetare. investigarea randamentului şcolar prin ameliorarea tehnicilor de evaluare a muncii şcolare. cercetări privitoare la personalitatea profesorului. ritmului. 80. 39 40 Drăgan. Cercetarea psihopedagogică.4. în încercarea de a detecta cauzele schimbărilor actuale. cu repercusiuni asupra activităţii de predare-învăţare (stiluri de predare.

pe lot mic de subiecţi. la momente diferite de timp). a unei teorii. pentru că ele nu manipulează variabila independentă. fundamentală. cercetătorul intuieşte că există o relaţie între unele variabile necontrolate şi fluctuaţiile variabilei dependente. În psihologie. Alte tipuri de experiment Sydenstriker (1928) făcea diferenţa între experimentul simultan şi succesiv. în care fenomenele sunt provocate în condiţii controlate. pentru a verifica ipoteza de cercetare. 41 Vezi Copiii capabili de performanţe superioare. calculând retroactiv QI-ul pentru 510 persoane din istorie. variabila secundară nu este controlată. acest tip de experiment analizează variabile evazive. asupra variabilei dependente. poate apela la metode gen creion-hârtie. p. superpozabilă experimentului transversal (controlul grupului experimental cu grupul de control) şi longitudinal (comparaţia grupului experimental cu sine însuşi. Deci ele sunt o cale de a scuti timp şi bani. Rezultatele lor se vor publica. Investigatorul trebuie să explice o ipoteză. Fiind mai degrabă legate de disfuncţiile altor experimente. de confirmare (sau provocat). De aceea ele vor fi selectate şi vor deveni variabile independente într-un experiment controlat.41 Studiile de laborator ex post facto sunt o altă modalitate a acestei metode putând fi definite ca investigaţii ştiinţifice de laborator în care variabila independentă nu este strict controlată. deci o economie de timp însemnată. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Putem apoi distinge între experimentul explanator (care nu are o ipoteză prealabilă şi se montează pentru a vedea ce se întâmplă) cu cel de confirmare (de verificare a unei ipoteze principale. explicit formulată). să analizeze toate datele legate de eveniment pentru a putea trage concluzii. informaţia dată de ele este strâns legată de experimentul propriu-zis şi de aceea sunt considerate a nu fi o adevărată investigaţie. deoarece ea a apărut deja. într-un experiment iniţial. În unele cazuri. şi experimentul crucial (verifică ipoteza de bază. sau forţează alegerea între două ipoteze reciproc exclusive). După desfăşurarea unui anumit studiu experimental. Toate aceste experimente pot fi înţelese prin opoziţie la experimentul „adevărat”. a unui experiment.Şi totuşi acest tip de experiment are o mare răspândire pentru că nu costă prea mult. Catleen Cox (1926) a dat o replică ex post facto studiului experimental al lui Terman despre copiii supradotaţi. odată cu studiul principal în care au apărut. care s-au dovedit a avea influenţă perturbatoare. considerate a fi fost eminente sau genii. 1981. 109 . era prezentă. 5. pentru că nu se autosusţin. pentru a verifica corectitudinea designului experimental). Limitările metodei pleacă de la lipsa de control a variabilelor (deoarece variabila independentă nu poate fi manipulată) ceea ce poate genera o probabilitate crescută de interpretare incorectă a datelor şi posibilitatea foarte redusă de a folosi procedee statistice avansate pentru analiza acestora. prin identificarea surselor ce dau peste cap experimente controlate. permite includerea unui număr mare de subiecţi. 147. studiile de laborator ex post facto au multe limitări. în consecinţă. Există de asemenea experimentul pilot (un fel de repetiţie.

după modelul propus în curs. Definiţi trei planurile experimentale de bază cu cea mai mare utilitate în sbordarea psihopedagogică. 9. 2. M. 110 . 7. indicând pe scurt valoarea şi deficienţele fiecărui tip.cum ar fi Zlate42vorbesc şi despre autoexperiment. Detaliaţi problemele care se pun în legătură cu alegerea subiecţilor unui experiment. Analizaţi specificul şi valoarea metodei experimentale în evoluţia psihologiei ca ştiinţă. 128-129. pp. două pagini) sursele de probleme pe care le are la dispoziţie psihologul consilier şcolar pentru a conduce investigaţii de tip experimental. 4. 5. desfăşurate în şcoală. 10. Introducere în psihologie. 6. Arătaţi care sunt tipurile de experimente ex post facto. sub raportul preciziei şi al reprezentativităţii. Comparaţi experimentul de laborator cu cel natural (sau de teren) în privinţa avantajelor şi a dezavantajelor fiecăruia. (2000). CAPITOLUL 13 42 Zlate. Construiţi o fişă de programare a unei cercetări experimentale imaginare. Iaşi: Ed. 8. experimentul cu un singur subiect şi experimentul mintal ce şi-au găsit utilitatea în diverse domenii ale psihologiei. Evaluaţi valoarea şi limitele cvasi-experimentului în materie de cercetare educaţională.prin manipularea variabilei independente. Alţi autori . Polirom. Evaluaţi locul şi rolul experimentului psihopedagogic în şcoală. 3. Analizaţi într-un mic eseu (una. Luaţi din literatura de specialitate un experiment şi analizaţi calităţile şi valoarea ipotezelor specifice. Autoevaluare 1.

a metodelor utilizate în investigaţie. 13.1. cit. la mijlocul secolului al XX-lea.1. Psihologii recunosc graniţele competenţei lor şi limitele tehnicilor utilizate.U. 44 111 .1. competenţa. acest principiu sugerează că cercetarea va aborda doar acele teme ce sunt în acord cu formaţia. o reformulare mai strictă a celor nouă principii etice care constituiau Standardele Etice al Psihologilor..3.A. 105-120. 13. Ei oferă doar acele servicii şi utilizează doar acele tehnici pentru care sunt calificaţi prin formare şi experienţă. psihologii au responsabilitatea pentru selecţia subiecţilor de cercetare. la abordarea şi statuarea legală a profesiei de psiholog de către Senat..1. referitor la grija şi uzul animalelor în experimente. şi cu atât mai mult pe alţi oameni.1. Principiul competenţei „Menţinerea unor înalte standarde de competenţă este responsabilitatea împărtăşită de toţi psihologii în interesul publicului şi al profesiei lor ca un tot. Legea 213 din 2004. psihologii menţin cele mai mari standarde ale profesiei lor. analiza şi raportarea datelor. Le enumerăm. Principiul responsabilităţii „Asigurând servicii. pp. antrenamentul şi experienţa sa. In acele zone în care nu există standarde recunoscute.2. ei îşi iau toate precauţiile necesare pentru a proteja bunăstarea clienţilor. Probleme etice ale cercetării experimentale După o perioadă de contestare vehementă a abuzului de teste. op.) dar şi la posibilul impact pe care comportamentul lor public l-ar putea avea asupra capacităţii colegilor de 43 Solso & Johnson. Dând credit propriei munci desfăşurate. Ei acceptă responsabilitatea privind consecinţele actelor lor şi depun toate eforturile pentru a se asigura că aceste servicii sunt folosite corespunzător”.. psihologii sunt sensibili la apărarea standardelor comunităţii în care trăiesc şi la impactul posibil pe care formarea sau abaterea de la aceste standarde o poate avea asupra calităţii standardelor lor ca psihologi (. votat în 1979. În consecinţă Consiliul Reprezentanţilor al Asociaţiei Psihologilor Americani (APA) a votat în 24 ianuarie 1981 Principiile Etice ale Psihologilor. Principiul standardelor morale şi legale „Privitor la propriul lor comportament. comentându-le pe scurt. ultimele decade au evidenţiat un al doilea val de revoltă îndreptat de această dată asupra dreptului psihologilor de a face experienţe pe animale. la care se adaugă un al zecelea. Ei menţin cunoaşterea informaţiei ştiinţifice curente şi profesionale corelat cu serviciile oferite”.PROBLEME ŞI LIMITE ALE METODEI EXPERIMENTALE RAPORTUL DE CERCETARE 13. mai ales când lucrează în domeniul clinic. utilizând opiniile lui Solso şi Johnson43 cu menţiunea că Asociaţia Psihologilor din România a elaborat ea însăşi regulamentul care să legifereze aceste probleme44. 13. În legătură cu experimentarea. care a dus în S.

13. Principiul relaţiilor profesionale „Psihologii acţionează cu atenţie în legătură cu nevoile. reguli şi legi ale comunităţii. Când cercetarea presupune colaborarea.1.8. 13. în care subiectul cercetării este în acelaşi timp prieten apropriat sau rudă. cu deplina recunoaştere a limitelor şi nesiguranţei acestora”..1. protecţia interesului persoanei va fi cea care primează. inclusiv pentru psihologii din cercetare.).. chiar şi pentru contribuţiile minore.1. ori informaţii despre produse psihologice.6. publicaţii şi servicii. 13. sau deghizând-o.5. El dezvăluie asemenea informaţii altora numai cu consimţământul reprezentantului legal al persoanei.4. în munca experimentală va evita relaţia „duală”. Pentru că cercetarea presupune intruziunea experimentală este esenţial să se respecte integritatea oamenilor. clienţii sau subordonaţii. Bunăstarea consumatorului „Psihologul respectă integritatea şi bunăstarea oamenilor şi a grupurilor cu care lucrează (. Principiul confidenţialităţii „Psihologul are din capul locului obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la persoane în cursul muncii lui ca psiholog. ce oferă servicii. exagerarea sau superficialitatea vor fi dezavuate. Principiul declaraţiilor publice „În public.breaslă de a-şi îndeplini datoriile profesionale”. studenţii sau participanţii la cercetare că au libertatea alegerii în legătură cu participarea”. în declaraţiile ce conţin informaţii psihologice sau opinii profesionale. „Intimitatea sexuală cu clienţii este neetică”.1. psihologul culege o informaţie personală. Ei respectă prerogativele şi obligaţiile instituţiilor şi organismelor cu care aceşti colegi sunt asociaţi”. competenţele specifice şi obligaţiile colegilor psihologi sau din alte profesii.1. aceasta va fi recunoscută. după standardele APA. Senzaţionalismul. Când consimţământul nu este posibil (copil. 13. Psihologul informează detaliat consumatorii asupra scopului şi naturii procedurii evaluative. Psihologul nu-şi va exploata studenţii. de tratament. În munca experimentală. Conducând cercetări în alte instituţii sau organizaţii. educaţională sau de antrenament. decât cea proprie. bolnav psihic). Principiul tehnicilor de evaluare 112 . şi în mod liber înştiinţează clienţii săi. 13.7. Cercetătorul va trebuie să observe şi să cunoască cele mai importante standarde. psihologii îşi bazează afirmaţiile pe descoperirile ştiinţifice acceptabile psihologic. cercetătorul trebuie să aibă autorizaţia corespunzătoare. excepţie făcând circumstanţele neobişnuite în care procedând astfel ar rezulta un pericol clar pentru persoana respectivă sau pentru alţii”. produse sau publicaţii. pentru a nu veni în conflict cu ele şi a rezolva potenţialele conflicte servind interesul public. pe care o va face cunoscută doar cu acordul celui în cauză.

în ce priveşte confortul şi sănătatea. el va da explicaţii detaliate asupra naturii testului şi a rezultatelor obţinute. În acest caz experimentatorul va clarifica rolul şi responsabilităţile fiecărui subiect. După ce a luat decizia să conducă o cercetare. Ei se străduiesc să se asigure de utilizarea corectă a tehnicilor de evaluare de către alţii”. Grija şi utilizarea animalelor „Un investigator al comportamentului animalelor se străduieşte să înţeleagă în avans principiile de bază ale comportamentului şi/sau să contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării umane. Atunci când produc decepţie sau dezamăgire. publicarea şi utilizarea tehnicilor de evaluare. mai ales acolo unde există un risc pentru subiectul cercetării. 13.1. Utilizarea tehnicilor psihologice de evaluare de către persoane necalificate este interzisă. mai severe. protecţia imediată a animalului rămâne o problemă de conştiinţă a omului de ştiinţă”. Supunerea lor la proceduri ce produc suferinţă se va face numai dacă scopurile o justifică şi nu există proceduri alternative. Pe bazele acestor consideraţii. Când nu există reglementări legale. interpretarea dată şi bazele pentru concluzii şi recomandări. pentru a minimiza disconfortul. Cercetarea cu participanţi umani „Decizia de a dezvolta o cercetare rămâne la latitudinea judecăţii psihologului individual. investigatorul se asigură de bunăstarea animalelor şi le tratează uman. Vor respecta dreptul clientului de a cunoaşte rezultatele. În final.9. se păstrează confidenţialitatea subiecţilor. despre cât de mult contribuie ea la ştiinţa psihologică şi la bunăstarea fiinţei umane. aprobate de comisii speciale de etică. Acestea presupun că. Când trebuie ucise. psihologul va lua în considerare direcţiile alternative în care energiile şi resursele de cercetare ar putea fi investite. Un 113 . experimentatorul va avea grijă să supravegheze îngrijirea lor. Cercetările cu copii reclamă proceduri de protecţie speciale.1. informând participanţii despre acest risc şi mărimea lui. 13. Procedurile care produc suferinţă sau pagube nu vor fi utilizate decât în circumstanţe excepţionale. când se prezintă rezultatele. suferinţa sau boala.10. Când utilizează animale. participanţii vor fi informaţi cât mai curând. dacă în munca de cercetare sunt folosite teste. Orice subiect are dreptul să se retragă în orice moment din experiment.„În dezvoltarea. Cercetătorul va trebui să fie garantul drepturilor participanţilor umani. el este obligat să dea în mod explicit instrucţiuni cu privire la tratamentul animalelor. psihologul derulează investigaţia cu respect şi consideraţie pentru demnitatea şi bunăstarea persoanelor care participă. În atingerea acestor obiective. având cunoştinţă de reglementările de stat şi de standardele profesionale ce guvernează conducerea cercetărilor cu fiinţe umane”. aceasta se va face rapid şi fără a provoca suferinţă. psihologii vor face toate eforturile pentru a promova bunăstarea şi interesele clientului. Psihologii vor face toate eforturile pentru a menţine securitatea testelor şi a altor tehnici de evaluare în cadrul limitărilor şi normelor legale. Vor veghea asupra relei utilizări a rezultatelor. Când responsabilitatea sa şi-o deleagă altcuiva.

În psihologie. „subiectul uman. op. Ca o concluzie generală. intruziunea experimentală este mult mai evidentă. reprezintă. un subiect ideal de cercetare.. Idem. Problema distorsiunii se pune pretutindeni în psihologie. prin bunăvoinţa sa şi aptitudinile de a înţelege instructajele verbale. Experimentul natural dă şansa manipulării experimentale în condiţiile unor distorsiuni minime. şi aceasta chiar în lumea fenomenelor fizice. p. În privinţa clinicianului sau a specialistului în psihologia copilului vom vedea că opoziţia mediu natural-mediu artificial este extrem de greu de tranşat. aceste discipline vor dori la un moment dat să experimenteze. o replică a nişei de mediu sau a biotopului pentru a ajunge la relaţii cu adevărat ştiinţifice (adică la relaţii cauzale). în unele privinţe. mai degrabă decât un subiect. deoarece comportamentul este generat prin chiar interacţiunea organismului cu mediul său. el trebuie să aibă o aprobare specială eliberată de comisia de etică a organizaţiei sale profesionale. 13. ci pur şi simplu ele trebuie să devină obiectul reflexiei epistemologice. p. în psihologia clinică sau a copilului.”46 45 46 Richelle. 177. în raport cu care s-a format şi are o valoare adaptativă. sesizată doar prin observaţie. Experimentele lui Harlow (1959). Limitări epistemologice ale metodei experimentale Cu multe decenii în urmă. cercetătorul îşi ia toate măsurile de precauţie pentru a nu provoca durere. Acesta însă ar însemna cantonarea exclusivă a acestor ramuri ale psihologiei în metode descriptive. situaţie în care comisia de etică profesională trebuie să îşi dea acordul. care au încercat să surprindă consecinţele în plan comportamental al privării puilor de macaci de grija maternă. 180. cit. dar şi mai multe pot fi transferate în condiţiile strict controlate ale laboratorului. în condiţii de laborator. pentru a surprinde clar şi fără echivoc o relaţie cauzală. Depăşind nivelul observaţiei. Chiar dacă anumite condiţii apar doar în acest mediu (angoasa de separaţie de la 8 luni). au furnizat date extrem de relevante. în condiţii de laborator. altele se pretează la experimentul de teren (lăsând conduita respectivă în context natural şi introducând variabila independentă în acest cadru).2.aspect special al consideraţiilor etice etice este posibilitatea ca subiecţii să fie înşelaţi în mod deliberat. iar în cazul în care există un risc pentru subiecţii săi. 114 . este cu atât mai importantă în etologie. un veritabil colaborator uneori al psihologului. Pentru a-l cita din nou pe Richelle. sau cel mult corelaţionale. Când situaţia o cere etologul reconstituie în mic. sau să le schimbăm. Einstein sublinia dependenţa rezultatelor obţinute de metoda sau instrumentul de investigaţie utilizate. Aceasta nu înseamnă să abandonăm metodele. deci nu pot fi introduse în laborator. Păstrarea inserţiei comportamentului în mediul său natural. pericol. sau de prezenţa altor maimuţe. deoarece cercetarea „năvăleşte în această desfăşurare. din cauza diversităţii indefinite a mediului natural. suferinţă sau alt neajuns pe termen lung. o constrânge şi creează la limită un obiect diferit de cel pe care ne-am propus să-l studiem” (Richelle45).

Majoritatea jurnalelor psihologice subscriu la Ghidul Stilistic al APA Publication Manual (1983). Aceasta înseamnă că începătorul va fi încurajat să-şi revizuiască sau să rescrie de multe ori un material până va fi acceptat spre publicare. formarea claselor sociale. Numeroase probleme de psihologia dezvoltării nu sunt accesibile experimentării.13. Limitări spaţio-temporale ale metodei experimentale Dimensiunea în timp şi spaţiu a fenomenelor creează probleme nu numai pentru psihologie. instituţionalizat de Wundt. printr-o „permanentă translaţie el tinzând să devină o întreprindere colectivă.. Ibidem. o formă de interacţiune umană. Câteva reguli de stil Claritatea este o cerinţă de bază a stilului ştiinţific. aşa cum sunt ele definite de literatura de specialitate. şi cu atât mai mult anumite fenomene ce ţin de evoluţia şi dinamica grupurilor mari. creşterea sau declinul unor civilizaţii depăşesc cu mult viaţa unui om. motiv pentru care ele nu trec de nivelul descriptiv: diviziunea muncii. din care fiecare cercetător serios ar trebui să aibă o copie. Raportul de cercetare Un raport de cercetare include toţi paşii indicaţi în capitolul precedent. stadiul ei prin constructele ipotetice. A. scrierea ştiinţifică este un instrument ce se formează şi se perfecţionează prin practică.”48 b. • Rezultatele vor cuprinde prelucrările statistice efectuate. aici se pune în ecuaţie raportul dintre variabile pentru populaţia în studiu şi se defineşte ipoteza. p.3. 48 115 . încercând extinderea gradului de generalitate prin lărgirea relaţiilor dintre constructele ipotetice iniţiale. deci nu vor putea fi nicicând introduse în laborator şi studiate experimental. Cum referiri la aceste probleme au fost făcute în paginile anterioare. • Discuţiile vor interpreta rezultatele în termenii variabilelor. de aceea scrierea trebuie să fie precisă în ce priveşte cuvintele. Succesul unei cercetări depinde şi de buna comunicare a descoperirilor celorlalţi membri ai comunităţii ştiinţifice. deoarece extinderea temporală este prea mare. rezumăm fiecare secvenţă în parte. • Metoda descrie designul experimental şi datele culese. • Introducerea prezintă problema. ordonată în 47 Apud Zlate. care pot fi rezumaţi la patru părţi: Introducere. Rezultate şi Discuţii. Acestea au dus la modificarea experimentului clasic. ci pentru multe alte ştiinţe. într-o manieră compatibilă cu politicile editoriale moderne. În această ordine de idei precizările făcute de Kurt Danziger47sunt importante: experimentul a devenit în psihologie o formă a practicii sociale. 132. În principiu. Metode. cit. op. fiind apropiată (sau mai mare) de a cercetătorului. interpretarea experimentului se face tot mai mult în corelaţie cu alte metode de cercetare. fără ambiguităţi.

pentru că ele nu specifică cu precizie înţelesul şi nici nu spun ce teste au fost folosite. • Autorul va oferi informaţii pe care cititorul nu le poate găsi în altă parte. reproducând în rezumat ideea. Va fi transmisă doar informaţia necesară.”). (Ionescu. O greşeală răspândită este de a încorpora prea multe idei într-un paragraf. câteva reguli de stil: • Autorul doar indică procedeul statistic utilizat. Se vor evita cuvintele confuze. fie ca subiect al unei propoziţii: „Ionescu (1992) a definit conduita participativă” sau „Conduita participativă a fost definită . conducându-i din idee în idee într-o manieră ce rezultă din gândirea clară şi dezvoltarea logică a discursului. nu sunt recomandabile. • Pentru a nu consuma din spaţiul destinat articolului (raportului) se vor evita citatele. principiu foarte important mai ales în introducere şi în partea de discuţii. prezentate într-o ordine care să permită cititorului înţelegerea dezvoltării progresive a experimentelor sau teoriilor anterioare. el însuşi psiholog competent. vor fi citaţi cu toţii prima dată. Iată. Componentele unui raport de cercetare (formatul APA) În acelaşi timp este foarte important să ţinem cont de limitările spaţiului pus la dispoziţie şi să evităm redundanţa. • Pentru a preveni confuziile. • Prescurtările vor fi evitate. Corectitudinea gramaticală şi dezvoltarea paragrafelor sunt foarte importante. economică în expresie. gândurile şi acţiunile sale de cercetare. expusă clar şi ilustrată doar o singură dată. ulterior doar primul dintre ei. urmat de prescurtarea „şi alţii” („ş. B. în rezumat. Acesta trebuie să aibă o idee directoare. susţinută de celelalte propoziţii din paragraf. semnificaţia rezultatelor. definiţi operaţional: expresii ca „în mică măsură”. În această situaţie se defineşte termenul complet când este utilizat prima dată şi se dă acronimul în paranteză. „au fost folosite teste de inteligenţă”. „în cea mai mare parte”. iar când un termen nu are o semnificaţie ştiinţifică larg acceptată. 1992)”. iar abrevierilor vor fi folosite doar dacă un termen ce apare frecvent în articol este alcătuit dintr-o secvenţă mai lungă de cuvinte.. Când un articol are trei până la şase autori. statuând clar înţelesul intenţionat a fi transmis. se va folosi terminologia psihologică.. cunoaşte aceste procedee. deschiderile pe care acestea le ocazionează.a. organizarea acestora făcându-se în jurul unui principiu major. pentru că se presupune că cititorul .prezentarea ideilor. legate de modul cum şi-a conturat ipoteza. utilizează termeni neambigui. spre deosebire de exprimarea curentă. propoziţiile vor fi corecte tehnic. raportul de cercetare (articolul ştiinţific) va fi scris la timpul trecut. după care va fi folosit doar acesta (cu excepţia situaţiei când este primul cuvânt 116 . • Sursele de informare vor fi citate folosind doar numele autorului şi anul. • Referindu-se la un studiu complet. cu consideraţie pentru cititori. Scrierea ştiinţifică. unde trebuie selectate cele mai pertinente studii. Ideile trebuie să fie dezvoltate logic. Un scriitor de succes îşi încurajează cititorii să citească făcându-le sarcina agreabilă. el va fi definit clar şi va fi folosit ca atare ulterior.

procedura. rezultatele şi o interpretare abreviată a datelor. Ipoteza poate fi expusă într-o propoziţie de tip „dacă . vor fi evitate (nu putem fi siguri că aceste evenimente au avut loc).din propoziţie). problema. ipotezele (toate pot fi considerate a fi introducerea). problema şi ipoteza ce va fi testată 4. aparatele şi materialele. Trecerea în revistă a literaturii de specialitate. Metoda (subiecţi.”. Titlul afilierea lui. Deşi are multă libertate în privinţa stilului în care scrie. Definirea problemei şi a ipotezei sunt conţinute frecvent într-un singur paragraf sau chiar o propoziţie.. autorul articolului are foarte puţină libertate în ce priveşte structura de ansamblu a raportului său. un sunet” etc. Titlul. Titlul. folosind în schimb expresiile „participanţilor li s-a prezentat o imagine. Abstractul 3. metodele. autorul şi afilierea Titlul va fi o scurtă propoziţie. atunci . subiectul investigat. care dă deja independentă şi dependentă. Acestea trebuie prezentate în secvenţă logică. evitând cuvintele cu două înţelesuri. • Se vor prefera expresiile precise. „am auzit”. Abstractul este desemnat să intereseze. să informeze cititorul şi să prezinte de asemenea o structură ce contribuie la înţelegerea ulterioară a articolului. procedura) 5. Trecerea în revistă a literaturii de specialitate. asupra . Deşi uzual el nu depăşeşte 150 de cuvinte... cercetătorul va încerca să identifice problema. despre frecvent propoziţii de tipul „efectul cititorului indicii despre variabila este urmat de numele autorului şi Abstractul (rezumatul) În acesta autorul va rezuma esenţa articolului.. dacă este 117 .. cele mai mari ca 10 vor fi redate în cifre. „am uitat” etc. pentru care APA dă următorul model: 1. Discuţii (şi uneori rezumatul) 7. • Numerele de la zero la nouă vor fi redate în cuvinte.. Articolele încep în mod tipic cu o trecere în revistă a problemelor şi a rezultatelor din domeniu. Toate variabilele independente sau altele care ar putea afecta rezultatele vor fi identificate şi.. Metoda Metoda descrie designul experimental suficient de detaliat pentru a permite replicarea experimentului. Referinţe bibliografice.. un desen.”. autorul. „am văzut”. aparate şi materiale. Aici sunt de regulă trei părţi: subiecţii. Autorii folosesc lui . Rezultate 6. afilierea 2. nu mai mare de 12 cuvinte. În mod frecvent aici pot fi identificate variabila dependentă şi independentă.

2. 179-180. din cauza limitării de spaţiu. oraşulk. pp. abordând doar unul dintre cele trei domenii. Sintetizând rezultatele. pp. Plecând de la Parot şi Richelle (1995). 118 . editura. Bucureşti: Editura Humanitas. 5. Rezultatele Aici vor fi raportate toate datele relevante generate de experiment şi analiza acestora. În plus faţă de datele din text. este posibilă simplificarea prin citarea sursei originale. Scrieţi câte un mic eseu (două pagini) despre relevanţa principilor 9 şi 10 (cercetarea cu subiecţi umani. Sursă: Aniţei. Sursă suplimentară: McDaniel et al (1996). titlul articolului / capitolului. Introducere în psihologia experimentală. Autoevaluare Analizaţi maniera în care fundamentează cercetarea ştiinţifică principiile responsabilităţii şi al competenţei. 4. mai ales. şcoala generală. controlate. Bucureşti: Casa de editură şi presă „Viaţa Românească”. de a semnala implicaţiile rezultatelor pentru teoria şi practica ariei specifice de cercetare. Iaşi: Editura Polirom. pp. ele pot fi prezentate sub formă de tabele şi de grafice. Dacă procedeul experimental a fost descris într-o cercetare anterioară. Discuţii Scopul acestei secţiuni este acela de a interpreta rezultatele experimentului. aşa cum sunt ele definite de Principiile Etice ale Psihologilor Americani. Introducere în psihologie. grija şi utilizarea animalelor) asupra cercetării experimentale. Se va încerca. Psihoterapia ca sistem. anul de publicare. 6. să se prezinte cât mai mult material. Analizaţi câteva tipuri de probleme şi maniera în care pot fi ele abordate experimental în grădiniţă. (2000). Exemplificaţi limitările de ordin epistemologic ale metodei experimentale în şcoală. 188-197. 3. de a evidenţia orice rezervă în legătură cu rezultatele. liceu şi învăţământul superior. Toate graficele şi tabelele trebuie să aibă o explicaţie. experimentatorul va folosi acele tehnici statistice care se potrivesc cel mai bine celor descoperite. Completaţi problemele de stil în redactarea raportului de cercetate. Fiecare referinţă va fi tipărită sub forma unui paragraf. 285-293. Formatul general este: numele autorului (autorilor). clinică sau etologie. de a sugera viitoare investigaţii şi. Istoric şi metode.. comentariu în text. de a nota similitudinile şi diferenţele dintre aceste rezultate şi cele descoperite de alţi cercetători. titlul cărţii / revistei. Scrieţi un mic eseu (trei pagini) despre etică şi cercetarea ştiinţifică. 1. Referinţe bibliografice În această secţiune vor apărea toate materialele şi sursele citate în articol. volumul şi paginile. în cea mai succintă formă. M.posibil.

.. D. Drăgan. Introducere în psihologia experimentală. H. B.: McGraw Hill. Roşca. Roy. R. Inc. Psihoterapia ca sistem.. Solso.D. New York.. Bucureşti: Editura All. D.12. Massachusetts etc. Boston. T. (1998).. Psychology. V. Englewood Cliffs. Dicţionar de psihologie. Iaşi: Editura Polirom. Radu. 7.D..J. Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ. Metodologie psihopedagogică şi analiza datelor. (1995). S. CAPITOLUL 14 ABORDAREA SOCIOMETRICĂ A GRUPULUI DE ELEVI 14. An Introduction to Experimental Design. M. 15. Hayes. (1999). Istoric şi metode. I. 8.L. Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie. McDaniel. Şt. 14. Chelcea. Albu.Bibliografie pentru metoda experimentală (capitolele 11. M. Doherty. 4. (coord. (1985).. (1982). I.: Houghton Mifflin Company.. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. in Psychology. 2. Wickens. M. Experimentul în psihosociologie. Boston.. S.J. 13. Science and Understanding. M. Bernstein. Psychology. W.). (1998). Nemeş. E. Moldovan. Richelle. Iaşi: Editura Polirom. F. (2000).: Harper and Row Publishers. N. Szamosközi. I.. (1989). Orrell. Parot.H. Mihăilescu.W. C. (1993). Srull.Jersey: Prentice-Hall. Introducere în psihologie. 11. Bucureşti: Casa de editură şi presă „Viaţa Românească”.. (1993). Dallas etc. Johnson. 10.K. P. Parot. 3. Introducere în psihologie.. Robinson..13) 1. M. Al. Zlate. Hepworth. 6. Bucureşti: Editura Litera. J. (1971). Grand Rapids etc. (1981).1. S. Smith. (1997). R. New. Fundamentals of Experimental Psyhology. Cluj-Napoca: Editura Sincron. S. Târgu-Mureş: Editura Tipomur. 9. (2000). Nicola.A.. O. (1996).. Doron. Bucureşti: Editura Humanitas. Introducere în psihologie.. Introducere 119 . Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti: Editura Humanitas. F. Cercetarea psihopedagogică. Miclea. 12. 5. Muster. A Case Approach. Aniţei.

există învăţarea implicită. Grupurile şcolare din perspectivă psihosocială Unul din dezideratele mereu actuale ale educaţiei este personalizarea acţiunii educative. statusuri şi roluri care contribuie în mod decisiv la constituirea unor importante aspecte ale personalităţii. • oferă repertorii de modele. valoare. la greci) nu mai trebuie subliniată. atitudine. 8 ani sau mai mult. inclusiv o parte din cele cognitive. motivaţii. informală. mentalităţi şi tradiţii. El defineşte inteligentul străzii prin opoziţie la inteligentul clasei şi al şcolii. cât şi în situaţiile speciale ale categoriilor defavorizate. adaptate. decentrarea de pe elevul mediu. care fac ca funcţiile lui în timp să fie tot mai complexe. informatică. arte. Abordarea psihosocială a grupului care este clasa de elevi are mai multe întemeieri: • clasa este un grup omogen prin vârstă. pe lângă învăţarea explicită. a comportamentului prosocial şi paticipativ (atât de necesar în contextul românesc actual. fiind pusă în evidenţă şi de cele mai noi abordări în problema inteligenţei. definitorii pentru aşa-numitul curriculum diferenţiat. Astfel Gardner (1983. în a sa Teorie triarhică a inteligenţei. pentru că. deprindere. • valenţele terapeutice şi formative ale grupului de elevi se impun atât în formarea conştiinţei morale. internă .mediul social.2. evoluând de la heterogenitate spre omogenitate.Dezvoltarea umană este rodul unei medieri între premisa înnăscută. unde trebuie să “învăţăm democraţia”). în efortul ei de a construi fiinţe umane puternice. cu o existenţă relativ stabilă pentru o perioadă mare de timp (4. Educaţia are rol conducător în această operaţie de translaţie dinspre social spre individual a tot ceea ce este informaţie. Optimizarea funcţiei educative a şcolii nu poate fi concepută fără a lua în considerare şi rolul extrem de important al grupului de elevi. marele depozitar al unui uriaş patrimoniu de cunoştinţe. formală. intereselor şi a valorilor. 1991) în Teoria inteligenţelor multiple distinge pe lângă cele şapte inteligenţe bazale şi o inteligenţă interpersonală. pentru care şcoala trebuie să suplinească deficitele sau carenţele unor medii ostile sau paupere. • prin grupurile vocaţionale (sport. care alcătuiesc aşa-numita ereditate socială. prin care se modelează multe din componentele personalităţii. în timp ce Sternberg (1985) vorbeşte de inteligenţa contextuală. obiective pe care şcoala le operaţionalizează şi le controlează mai greu). care este a unei culturi sau grup cultural. marginalilor sau fragililor. din sfera caracterului. Dimensionarea socială a omului (zoon politikon. interese. cercuri artistice) se creează posibilitatea utilizării acestora ca factori de potenţare a elementelor de excelenţă. • are o anumită dinamică în timp. minorităţilor. 14. preocupări.ereditatea. şi cea externă . structurare şi stratificare multiplă. uneori). cognitive (inteligenţa socială) şi noncognitive (mai ales din zona atitudinilor. valori. contrabalansând prin informal conţinuturile formale ale învăţării. care este o “ficţiune 120 . deprinderi. integrate.

regăsibile şi la alte vârste în etapele constituirii oricărui colectiv: • o fază iniţială de aproximativ şase luni în care copiii se raportează unii la alţii fără nici un interes. o fază a diferenţierii verticale. motivaţii. activităţi comune. desfăşurându-se în context social. • în fine. pentru că. diferenţiate ca mărime. coeziune. când începe organizarea primitivă a grupului. şi adecvarea. în sensul că universal şi general umanul se introiectează prin apartenenţa noastră la grupurile sociale. mobilizează energii. 121 . stabilitate. El nu este un dat. Deoarece fiecare fiinţă umană traversează în istoria sa o multitudine de grupuri. omogenitate. în proporţii variabile. din care se vor naşte reguli. ştiinţele politice sau economice). mai ales dacă luăm în considerare şi variabila contextuală. norme şi valori respectate de fiecare membru.. după legi specifice. indicată de interes pentru persoanele din imediata apropiere. înseamnă că acestea au un important rol de intermediere între el şi valorile sociale. rasele. numită etapa diferenţierii orizontale. • o perioadă de până la 9-10 luni. sindicate. indicată de interesul pentru copii care nu se află în imediata apropiere. Grupul uman este o formă de coexitenţă a mai multor indivizi în vederea exercitării unei acţiuni comune. Moreno a distins trei stări ale sociabilităţii. se produce un fenomen de psihosocializare a acţiunii educative. cu precădere. studiate de psihologia socială. se organizează în timp. în sens contrar. mai ales în perioadele de formare. Rolul fundamental în acest proces îl au grupurile de elevi. care poate fi comunicaţională. unele foarte largi (clasele sociale. ci se structureză. aderenţii la diferite religii. ceva prin care seamănă doar cu anumiţi oameni şi altceva prin care nu seamănă cu nimeni îsi găseşte o explicaţie. sau a mai multor scopuri comune. grad de structurare. cognitivă şi afectivă. partide. generată de faptul existenţei unui scop. etniile. de care se ocupă sociologia. altele de mărime mijlocie sau mică. Pe de altă parte. interese comune. Procesul fundamental în grup îl constituie interacţiunea membrilor săi. existenţa devine coexistenţă. Studiind evoluţia în timp a grupurilor. dar au preocupări. Scopul comun este cel ce coagulează grupurile care. ca nişte “atomi” sociali. ce produce masificare şi egalizare educaţională. în încercarea lor de a-şi atinge ţinta. de aceeaşi vârstă. organizaţii etc. ca elemente de legătură şi conjugare a cazurilor individuale cu lumea şi societatea. întemeietorul sociometriei. Cunoaşterea modului lor de constituire şi a mecanismului de funcţionare fac posibilă optimizarea sau controlul acestora. Prin grup. ea îşi propune printre finalităţi integrarea şi adaptarea socială. Societatea în ansamblul său se subdivide în multiple forme de agregare relativ stabile. impactul lor asupra fiecărui membru fiind foarte diferit. ajustarea la particularităţile individuale ale educaţilor. proiecte. nu sunt de aceeaşi vârstă sau sex. In fiecare perioadă a vieţii aparţinem simultan de mai multe grupuri. In acest sens afirmaţia lui Allport că există în fiecare om ceva prin care el seamănă cu toţi oamenii. ceea ce nu anulează unicitatea noastră ireductibilă.convenabilă”.

lideri. Prezentăm mai jos câteva elemente ce definesc grupurile. eterogen. simpatii-antipatii. afiliere. Prin fenomenele de identificare. preferinţe. Ceata sau hoarda reprezintă grupul în care reuniunea membrilor este mai puţin conjuncturală (asociaţia de locatari. Grupul primar (ca cel şcolar. omogenitatea. nevoile de statut. un grup are nevoie de autonomie. atracţie se îndeplinesc importante funcţii de valorizare afectivă. programe şi mecanisme de control. dezaprobare. dată de acele elemente care îi conferă unicitate. care nu este un dat. sau al sarcinii. cerc de creaţie sau vocaţional au sintalitatea lor.Şi după acest stadiu structura grupului evoluează. reuniţi mai ales de scopul comun. joaca). iar grupul secundar are o diferenţiere accentuată. puterea. apartenenţă. Nevoia de securitate. intimitatea. de realizare de sine şi altele arată importantele valenţe afective ale constituirii 122 . flexibilitatea. la celălalt liderul afectiv. la un pol apărând liderul tehnic. care va avea tendinţa să-i organizeze pe ceilalţi în vederea realizării scopurilor propuse. admiraţie. aratând că grupul îndeplineşte şi alte funcţii decât cele acţional-practice. Din punct de vedere al coezivităţii se pot decela tipuri de grupuri a căror existenţă poate sugera chiar dinamica segregării din grupurile foarte largi (mai puţin definite şi instabile) a celor mai mici (mai bine definite şi mai stabile). cea mai importantă substructură o constituie reţelele de comunicare. De fapt un grup poate fi caracterizat de multe alte atribute.). dinamică. permeabilitatea (deschiderea faţă de noi membri). cognitive şi afective. În acest sens fiecare clasă. în termenii lui Moreno). conferinţă. În funcţie de aceasta membrii săi se vor diferenţia puternic. Sintalitatea grupului: constituie deferenţa lui specifică. prin bogăţia cărora se poate determina chiar gradul de evoluţie a grupului. proiecţie. Structura grupului: pentru a exista. stabilitate şi eficienţă în îndeplinirea funcţiilor explicite sau implicite. tonalitatea hedonică. au o evoluţie. Dintre acestea. în sensul că are o ierarhie formală. participarea. secvenţialitate şi temporalitate sunt cele comunicaţionale. fiind cu atât mai coezivă cu cât sunt mai active legăturile şi diferenţierile pe verticală. Substructurile cognitive ale grupului rezultă din capacităţile rezolutive pe care acesta le pune în funcţie pentru realizarea scopurilor comune. sunt date de afinităţi. mărimea. vecinii de pe scară. an de studiu. Hemphill şi Westie (apud Şchiopu. stabilitate şi organizare. fie ele orizontale sau verticale. “gang”-ul sau gaşca copiilor de pe aceeaşi stradă. stratificarea ierarhică şi unitatea. aspiraţii şi valori. de recunoaştere. 1977. respingere. controlul. ci se dezvoltă în timp prin chiar funcţionarea grupului. aprobare. elementele de structură care îi asigură perenitatea manifestărilor şi pe care se bazează elementele de dinamică. p. familial) are o constelaţie de scopuri. în calitatea lor de celule sociale de bază. un spectacol etc. Substructurile afective (teleelementele. Mulţimea reprezintă un grup mare. 536) disting 15 funcţii: anatomia grupului. Aceasta sugerează că grupurile. polarizarea spre obiective. înscrierea copilului la şcoală. reunit conjunctural pentru satisfacerea unui deziderat (o demonstraţie. creştere şi descreştere în timp care le dau o fizionomie. miting. In interiorul lui.

identităţii de sine şi a dimensiunii sociale a sinelui prin intermediul grupului. Raporturile individ-grup sunt date de expansivitatea socială (se referă la individ, care devine iniţiator şi actor, el emiţând simpatii, antipatii, alegeri sau respingeri) şi de incluziunea socială (atitudinea grupului faţă de individ, care dă acestuia „mai multă realitate”, consideraţie sau care neglijează, ignoră ori exclude pe unii dintre membrii săi). 14.3. Metoda sociometrică Alături de psihodramă şi de sociogramă, testul sociometric serveşte la investigarea grupurilor sociale în scopul intervenţiei, reorganizării şi ameliorării funcţiilor sale. El nu epuizează totalitatea relaţiilor interpersonale, având în vedere cu precădere preferinţele (atracţie, respingere sau indiferenţă) care leagă membrii grupului. Aceste preferinţe pot avea o fundamentare preponderent afectivă, exprimându-se sub formă simpatetică, dar şi una raţional-cognitivă, generată de evaluarea axiologică a relaţiilor interpersonale (şi în teoria lui Jung asupra tipurilor psihologice cele două funcţii de valorizare sunt cea raţională şi cea afectivă). 14.3.1. Construirea chestionarului Alegerea şi formarea întrebărilor depinde în mod fundamental de scopul investigaţiei: diagnostic-constatativ, formativ-ameliorativ sau ambele. În funcţie de obiectivele investigaţiei (determinarea relaţiilor simpatetice, axiologice, evaluarea percepţiei interpersonale sau a expansiunii afective, a coeziunii grupului etc.) se aleg criteriile ce vor sta la baza întrebărilor. Numărul, dar mai ales tipul lor depinde de amploarea grupului, de destinaţia cercetării, de puterea de lucru a cercetătorului, metoda angajând o mare cantitate de muncă, mai ales în faza de prelucrare. Criteriile alese trebuie să fie „puternice, durabile, precise” (Moreno, 1970, p. 60), să aibă un grad mare de esenţialitate. Pentru aceasta, întrebările, care sunt o expresie a criteriilor, trebuie să reflecte aspiraţii, interese, motivaţii sau trebuinţe reale şi vitale ale subiecţilor. Ele trebuie să fie în imediata proximitate a experienţei trăite în comun, prezentă sau trecută, pentru a putea declanşa răspunsuri spontane, veridice, indicând implicarea subiecţilor. Unele criterii pot viza mai mult starea de fapt, evenimentul petrecut deja sau actual, când intenţia cercetării este cea diagnostică (radiografia a ceea ce este), altele pot viza viitorul, posibilul, imaginarul, deschizând subiecţilor perspectiva unor acţiuni prin care să proiecteze spontaneitatea şi preferinţele de tip simpatetic. Criterii mai frecvent utilizate sunt: a) munca în comun sau rezolvarea unor sarcini, obţinerea unor performanţe prin care este vizată mai ales competenţa (criterii de tip axiologic): „cu cine îţi place cel mai mult să lucrezi la matematică, română, limbă străină, instrument etc.?”; b) petrecerea timpului liber (joacă, excursie, dans, activităţi comune, loisir, pentru a utiliza un termen consacrat); c) vizitele reciproce;

123

d) coabitarea („cu cine v-ar plăcea să locuiţi în comun?”, „cu cine v-ar plăcea să staţi în cameră într-o excursie?” etc.); e) atracţia pentru sexul opus (pentru liceeni, studenţi). Pentru grupurile speciale (sportivi, muzicieni, corişti, echipe de dans, cercuri de informatică, membri ai unei redacţii etc.) întrebările pot viza criterii mult mai specifice, care pot investiga reputaţia, vocaţia, renumele, elemente de bază ce alimentează nevoia de autorealizare. Pentru un muzician de la şcoala de artă selecţia într-un grup de elită, care va participa la o fază superioară a unei competiţii, poate fi un indicator mult mai relevant al percepţiei sociale, pentru că vizează în mod specific valoarea sa. Dacă cercetarea ţinteşte percepţia interpersonală, întrebările îi vor cere subiectului să anticipeze (să „ghicească”) cine a exprimat pentru el alegeri, respingeri, reacţii indiferente. Chestionarul trebuie să precizeze dacă numărul persoanelor alese este limitat (3-5, de regulă), sau nelimitat (ca în cazul întrebărilor ce vor determina expansivitatea socială) şi dacă ordinea alegerilor are importanţă, urmând a fi scalată intensitatea preferinţei în funcţie de această ordine. 14.3.2. Aplicarea testului socimetric Este mai pretenţioasă decât a altor tipuri de chestionare, întreg succesul cercetării depinzând de competenţa, tactul, delicateţea examinatorului, care trebuie să pregătească atent activitatea sa. Pentru a învinge atitudinile de teamă, rezistenţă sau mecanismele defensive, inerente oricărei investigaţii ce vizează afectivitatea, poziţia, valoarea socială a indivizilor, cercetătorul trebuie să fie un apropiat al grupului (fără a fi membru a lui), o persoană bine intenţionată, chiar un prieten care se identifică cu situaţia membrilor, în raport cu care el este doar un mediator. Deoarece pentru aceasta nu există reguli prestabilite, rigide, se recomandă câştigarea încrederii membrilor grupului, catalizarea eforturilor de cooperare prin implicarea lor în cercetare ca şi co-experimentatori, ca oameni interesaţi de problemele altora ca de propriile lor probleme. Teama subiecţilor de a-şi exprima preferinţele şi repulsiile, poziţia la care aspiră în grup, reţinerea de a conştientiza realităţi abia presimţite sau intuite (sentimentele altora faţă de sine), care îi pot modifica imaginea de sine, pot fi contrabalansate asigurându-l de bunele intenţii (formatoare) ale demersului, de sinceritatea intenţiilor, de păstrarea secretului şi a confidenţialităţii datelor obţinute. Deoarece vizează date nominale, ce pot aduce prejudicii şi atingere, sau chiar suferinţa psihică persoanelor implicate, cercetarea sociometrică nu se poate sustrage normelor de etică profesională. Pentru a preveni difuzarea tratamentului şi contagiunea informaţională se recomandă aplicarea simultană a chestionarului la toţi membrii grupului, în scris şi colectiv -pentru vârstele ciclului al doilea şcolar sau la liceu, individual -pentru vârstele mai mici, care nu au bine consolidate lectura şi scrisul. Instructajul chestionarului se va adecva particularităţilor grupului, insistând pe sinceritatea răspunsurilor, deplina implicare a subiecţilor, 124

motivaţi de scopurile formative ale investigaţiei în care aceştia „cu cât îşi vor exprima mai clar şi mai exact preferinţele (pe linie de joc, învăţătură, muncă, distracţie), cu atât vor avea ei mai mult şansa de a obţine, în cadrul grupului, o poziţie apropiată sau identică cu cea spre care aspiră” (Golu, P., 1974, p.346). „În concluzie - afirmă Golu - se poate spune că orice test sociometric comportă trei dimensiuni: a) motivarea aplicării testului; b) obţinerea încrederii subiectului în caracterul confidenţial al răspunsurilor la întrebări (pentru risipirea rezistenţei faţă de test şi participarea activă a subiecţilor la experiment); c) precizarea caracteristicilor situaţiei experimentale, preferenţiale (grupurile în care se fac alegerile, sensul fiecărei întrebări, criteriile preferenţiale, regimul în care se lucrează, constând în limitarea sau nelimitarea alegerilor” (op. cit., p. 352). 14.3.3. Analiza rezultatelor şi alcătuirea matricii sociometrice Matricea sociometrică este un tabel cu dublă intrare, în care pe prima linie şi coloană se trec iniţialele numelor subiecţilor (sau numele întreg, sau numărul de cod), în aceeaşi ordine. Foile de răspuns se vor descărca una câte una în matrice, folosind o singură matrice când numărul criteriilor este mic. Pentru a nu o supraîncărca şi a evita erorile, este de preferat ca pentru fiecare criteriu utilizat să se construiască câte o matrice, înserierea datelor făcându-se după un sistem de coduri: se pot nota cu „+” alegerile şi cu „-” respingerile, se pot asocia cifre de la 5 la 1 pentru a marca intensitatea preferinţei (atunci când am stabilit nu număr limitat al opţiunilor la 5, sau când din instructaj rezultă că ordinea se asociază cu intensitatea). Când utilizăm mai multe criterii, codurile cu care vor fi completate rubricile vor fi alcătuite dintr-un număr corespunzător de cifre (una pentru fiecare criteriu), dar întotdeauna în aceeaşi ordine, fiecare cifră indicând intensitatea alegerii pentru fiecare criteriu. Pe orizontală se vor trece alegerile şi respingerile emise, iar pe verticală, pe coloane, alegerile şi respingerile primite. Ultimele poziţii ale liniilor şi coloanelor vor include suma alegerilor sau a respingerilor emise (pe orizontală) sau primite (pe verticală), prin numărarea fiecărei alegerirespingeri, sau prin însumarea intensităţii acestora, când ea a fost codificată cifric. Prelucrarea datelor continuă cu calcularea indicilor sociometrici care pot fi foarte numeroşi (peste 20), dar mai importanţi sunt, după Bastin (apud Golu, op. cit., p. 354) următorii: 1. p = numărul alegerilor emise; 2. n = numărul respingerilor emise; 3. p = numărul alegerilor primite; 4. n = numărul respingerilor primite; 5. p = numărul alegerilor reciproce; 6. n = numărul respingerilor reciproce; 7. p = numărul persoanelor de care subiectul se crede ales; 8. n = numărul persoanelor de care subiectul se crede respins; 9. p = numărul persoanelor care se cred alese de subiect; 10. n = numărul persoanelor care se cred respinse de subiect.

125

cit. prin care se poate vizualiza tăria statusului sau expansivitatea subiecţilor).Suma indicilor 3 şi 4. legate de evoluţia grupului. Astfel. iar D este abaterea medie simplă a atitudinilor individuale de la intensitatea medie a atitudinilor.D. I ss ( A) = I + σ N − 1 I eaf ( A) = p +n N −1 Suma indicilor 1 şi 2. pp. împărţită la (N-1) ne dă indicele expansiunii afective: După aceleaşi formule se calculează statusul sociometric perceput: I ssp ( A) = p ′ + n′ N +1 dar şi expansiunea afectivă percepută: I eafp ( A) = ˆ ˆ p +n N +1 Coeficientul de coeziune (CC) este un indicator sintetic important n u ămu _md ă_ p r e _ dh e_i a l e g e r i e c N ( N − 1) 2 în evaluarea gradului de structurare şi organizare. permiţând ierarhizarea subiecţilor în funcţie de un criteriu sau altul. 126 . dă statusul sociometric al unei persoane. în care la media intensităţii se adaugă abaterea standard a acestor intensităţi. mai simplă şi mai întemeiată statistic. indicele statusului sociometric. împărţită la N-1. propunem o formulă de calcul. valori uşor de obţinut de orice minicalculator cu panou statistic. permite depistarea liderului. I s s( A) = n u m a_rpu el r s o arn_ c e_ol − a u_ a l e_sp e_ A p + n el = N−1 N−1 I ss ( A) = I + D I. sau în comun (vezi raportul primilor 8 indici simpli ai lui Bastin din Golu. unde N este numărul subiecţilor. 357358. indicând ierarhia grupului în materie de status. foarte utilă când intensitatea atitudinii a fost codificată cifric: în care I este media intensităţii întregului grup pentru subiectul A. Deoarece procedeul de calcul este laborios. Zelleny propune o modalitate de calcul a acestui indicator. a persoanelor izolate. şi ia în calcul perechile de alegeri reciproce: C =c Fiecare din aceşti indici poate fi luat în calcul separat.. op.

alegerea emisă. de expansivitatea socială crescută. aspiraţiilor comune. adecvată sau distorsionată. faza de maturizare a grupului.marginalizate sau respinse. deşi este plauzibilă o relaţie similară pentru alte grupuri vocaţionale (1997. Cercetările Valentinei Horghidan au evidenţiat o mare dispersie a preferinţelor pentru criteriul afectiv şi o mare concentrare pentru criteriul valoric pentru studenţii la sport. Deoarece statusul sociometric poate rezulta din relaţia afectivă sau cognitiv-acţională (valorică). incluzând ca factor de gradul doi şi factorul de gradul întâi expansivitatea. de diminuarea expansivităţii şi reorientarea ei spre cercuri mai restrânse. Iată un exemplu: ∆ = băiat =   = fată =  → alegere emisă ← alegere primită ↔ alegere reciprocă → respingere emisă ← respingere primită ↔ respingere reciprocă 127 . utilizând datele provenite din etapele precedente. Percepţia socială a propriului status sau poziţii. ajunge să dea o imagine vizualizată. p. fie ea afectivă sau valorică. deoarece. o adevărată radiografie a relaţiilor din cadrul grupului. dar şi de specificul. acesta şi-a dezvoltat o identitate puternică.B. mărimea şi evoluţia în timp a grupului. printr-o săgeată ce pleacă de la subiect. descifrându-şi sensurile de profunzime. Indicele de expansivitate afectivă este puternic influenţat de caracteristici individuale (introversia-extraversia. la R. Pentru construirea unei sociograme pot fi utilizate alte sisteme de codificare. poate fi corectă. cum am mai arătat. de altă culoare sau cu linia tăiată de un semn. iar faza de destrămare.4. când pe baza normelor. cu trăsături accentuate psihopatoid. respingerile prin săgeţi din linii punctate. la isteroizi sau la persoanele paranoide. prudenţă şi inhibiţie. constituie faza cea mai avansată a metodei sociometrice. distanţa dintre liderul afectiv şi cel valoric poate fi mare. când s-au construit reţele de comunicare bogate şi diferenţiate. ceea ce anticipează deja spargerea grupului. generând conflicte de rol la persoanele imature. Astfel. Devenită perceptivă. alegerile şi respingerile reciproce prin linii duble sau săgeţi dublu orientate. alegerea primită. natura. cel feminin printr-un cerc (sau pictorgrafic. faza sa de maturizare. Faza de constituire a grupului poate fi marcată de reţinere. 3. Este locul în care metoda autoaprecierii obiective a lui Gheorghe Zapan poate interveni cu întreg potenţialul ei formativ (obiectivarea imaginii de sine) sau terapeutic (stingerea conflictului dintre planul dorinţei şi al realităţii). esenţa grupului poate fi palpată cu privirea. Alcătuirea sociogramei Sociogramele individuale sau de grup. 217). valorilor. printr-o săgeată ce ţinteşte spre subiect. chip cu codiţe sau fără). oferind acţiunii concrete suporturi foarte puternice. sexul masculin poate fi indicat printr-un triunghi. când grupul se scindează în bisericuţe. Indicele de coezivitate marchează. Cattell).

în jurul ei fiind reprezentaţi pe circumferinţa unui cerc toate persoanele care au ales-o. 14. alegerile de respingeri şi relaţiile reciproce de cele unilaterale. 1996. Valoarea cea mai mare obţinută se împarte la numărul de cercuri concentrice (3. acest procedeu reperează mai uşor canalele prin care relaţiile subiectului cu grupul sau pot fi ameliorate. omogenitatea şi coezivitatea lui sau divizarea lui în subgrupuri. Pe fiecare axă ce reprezentă criteriul se marchează cu un punct intensitatea lui.L. pp. împărţim circumferinţa unui cerc în tot atâtea sectoare câte criterii sunt. Pot fi separaţi băieţii de fete (ceea ce nu este relevant). 5. Deoarece permite reperarea mai rapidă a statusului sociometric al individului. In primul caz (vezi Şchiopu. aceleaşi pentru toate. lanţuri de prieteni. 360361).Sociograma individuală poate fi construită în două moduri.. Pentru a evidenţia mai clar structurile grupului (cuplurile. într-o anumită ordine. le subdivizăm pe fiecare într-un număr de unităţi. la depărtare. Sociograma de grup pune în evidenţă structura de ansamblu a grupului. cu condiţia ca acestea să fie ordonate şi grupate logic. subgrupuri aflate în conflict etc. care pleacă de la suma algebrică a patru indici sociometrici fundamentali (procedeul de lucru fiind indicat în Golu. Codurile vor fi aceleaşi ca şi la sociogramele individuale. respinşi. U. Se poate deci vizualiza dacă persoana este centripetă sau centrifugă în alegerile-respingerile ei (emise sau primite).2. dar pot fi construite şi sociograme pentru respinşi. Sociograma colectivă (de grup) care s-a impus mai mult este cea a cercurilor concentrice. Când luăm mai multe criterii. Deoarece este greu şi nu foarte util să fie astfel reprezentaţi toţi membrii grupului. a elementelor de legătură. au respins-o sau au fost alese-respinse de ea. la periferie fiind cei izolaţi. Bastin a propus o sociogramă numită de el scala distanţei sociometrice. sau chiar toate criteriile în calcul. extrem de sugestivă pentru poziţia subiectului faţă de criterii. iar cei ce se resping. în care poziţia centrală este ocupată de cei cu status social puternic. Sociograma de grup construită pe criteriul alegerilor evidenţiază în principal popularitatea. op. unicriterial sau multicriterial. prezenţa liderului sau a liderilor (tehnic şi afectiv). obţinânduse reperele după care fiecare subiect în parte va fi plasat în sociogramă. cit. tip „ţintă”.) este indicat ca subiecţii care se atrag să fie amplasaţi proximal. deci de preferinţă un număr impar). pp. prietenii. a celor izolaţi.. 7. 518519) persoana avută în vedere este în centru. ignoraţi sau respinşi. respinşii) sunt mai potriviţi pentru acest procedeu. cei aflaţi la extreme (liderii şi izolaţii. propusă de M. locul central deţinîndu-l acum cei mai puţin agreaţi indivizi din grup. Utilitatea metodei sociometrice în şcoală şi în educaţie 128 . Northway. ignoraţi. Un procedeu simplu de construcţie este acela de a stabili ierarhia subiectului plecând de la indicele de acceptare socială (însumarea pentru toate criteriile a totalului alegerilor primite de fiecare individ). prin unirea punctelor obţinându-se o imagine stelată. existenţa unui nucleu de bază şi legăturile lui cu alte subgrupuri.

antrenorul. opţiunilor. 5. aducem câteva argumente în plus pentru a indica importanţa şi zonele de elecţie ale utilizării acestei metode în educaţie. Construiţi un chestionar sociometric pentru un grup de sportivi (corelat cu tipul de sport practicat. • Fiind grupuri relativ constante. respectul de sine. preţuirii. • Grupurile de elevi. prin reorientarea simpatiei. alegerilor) şi cum pot fi ele depăşite. grup vocaţional (cor. căci. ele pot fi considerate grupuri evolutive şi de aceea aplicarea repetată a metodei indică valoarea ei formativă şi terapeutică. se poate contura mai uşor. • Profesorul. Arătaţi care sunt problemele etice angajate de metoda sociometrică (sondarea preferinţelor. individual sau de echipă). stabile în timp. dirigintele. supracompensare. dominanţa. afiliere. argumentând-o pe fiecare. opinii) sporesc mult aria de aplicaţii a metodei. punerea în valoare. securizare. obţinerea încrederii şi a sincerităţii răspunsurilor. sau cele vocaţionale au un mai mare potenţial de conflictualitate deoarece aici este implicată performanţa şi atunci satisfacerea unor motivaţii (nevoia de prestigiu. pentru că ei au obţinut deja un prestigiu şi o investiţie afectivă din partea lor. Chiar idealul. atribuirea eşecului sau a reuşitelor. prelucrarea. gimnazial şi liceal. Sentimentele de compensare. Evaluaţia rolul operatorului de anchetă sociometrică în pregătirea şi motivarea grupului. orfelinatele.Pe lângă elementele invocate la începutul acestui capitol. modelul de viaţă. realizarea de sine) deblochează importante energii. dirijorul. copiii defavorizaţi socio-economic sau cultural beneficiază în mod special de această metodă. mentorul din domeniile vocaţionale au o poziţia privilegiată în raport cu grupurile de elevi. Autoevaluare 1. interpretarea datelor se completează în mod natural cu funcţiile de intervenţie şi formare prin luarea în calcul a parametrilor psihosociali evidenţiaţi de metoda sociometrică. 3. 129 . de inferioritate sau de superioritate arogantă. statut. 4. valori şi atitudini. admiraţiei se pot debloca însemnate forţe de compensare a vulnerabilităţii lor sociale. orchestră. testele de personalitate şi de aptitudini. chestionarele de interese. Faceţi o analiză detaliată a situaţiilor particulare în care este indicată metoda sociometrică în şcoală. 2. liceeni de la seminarul teologic) sau o clasă obişnuită de elevi. arte plastice. • Casele de copii. subtilele mecanisme de apărare pot fi influenţate astfel. centrele de plasament. construit prin jocul identificărilor şi al proiecţiilor. • Aplicarea. • Utilizarea ei coroborată cu alte metode (autoaprecierea obiectivă. Analizaţi din perspectiva teoriei psihologiei sociale a grupurilor medii şi mici evoluţia grupei de grădiniţă şi a clasei de elevi în ciclurile primar.

aplicaţil unei clase de elevi sau grup natural constituit. M. insistând pe funcţia ei terapeutică şi de potenţare a unor valori dezirabile (încredere de sine.U. (1967). Bucureşti: Editura Academiei.F. 8. Bibliografie 1.D. G. I. 6. seconde edition. Golu. (1997).L. Creativitatea individuală şi de grup . Introducere în psihodiagnostic.D. Bucureşti: E. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Bucureşti: E. sociograme individuale şi de grup). Construiţi un chestionar sociometric cu doar trei întrebări.P. Bucureşti: Tipografia Universităţii. (1928). Evaluaţi posibilităţile şi limitele metodei sociometrice în şcoală şi în educaţie. Fondements de la Sociométrie. (1970). Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Roco. 7.P. Şchiopu. Bastin. Paris: P. Psihologia socială. (1984). U.F. Paris: P. (1976). 5. Cunoaşterea şi aprecierea obiectivă a personalităţii. (1973). cooperare. Metode de anchetă în investigarea fenomenelor sociale. G.studii experimentale. Anexe A. 9. 7. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Imaginaţi un model de abordare a percepţiei de sine şi a percepţiei sociale la o clasă de copii din şcoala ajutătoare. 2. Moser. Moreno. Metode de psihodiagnostic. 4. 3. Les tehniques sociométriques. Faceţi o analiză ipotetică a rezultatelor obţinute. V. 8.U.6. Laboratorul şcolar de orientare. (1974). P. comportament prosocial). J. sociomatrice. (1979). REZUMAT PENTRU DESIGN-URI EXPERIMENTALE ŞI NONEXPERIMENTALE Planuri experimentale de bază R O1 X O2 R O1 O2 130 . Zapan. Holban. parcurgând toate fazele metodei sociometrice (indici sociometrici. Horghidan. C.A.

de ambele randomizate cu fazele de pretest şi de posttest Pretest Posttest Grupul experimental R O2 Grupul de control R O1 Pretest Posttest Grupul experimental 1 R O2 Grupul experimental 2 R O2 Grupul de control R O2 control şi experimental. I Design 4. Design-ul cu patru grupe randomizate al lui Solomon Grup Pretest Tratament Posttest Diferenţă 1. M. I 4. I 3. M. Un singur grup cu pretest şi posttest O1 X O2 Design 2. Nepretestat R X O2 3D X. Tratament O1 Tratament O1 O1 O1 X X (Metoda (Metoda a) b) X O2 Design 3. Pretestat R O1 X O2 1D O1. cu fazele de pretest şi de posttest Pretest Tratament Posttest Grupul experimental O1 X O2 Grupul de control O1 O2 Design-ul 6.Design 1. Nepretestat R O2 4D M. Pretestat R O1 O2 2D O1. doar cu fază de posttest Pretest Tratament Posttest Grupul experimental R X O2 Grupul de control R O2 Design-ul 5. Design cu două grupuri . Design cu grup de control randomizat. Design cu grup de control nerandomizat. M. Design contrabalansat Replicări Xa 1 A 2 B 3 C 4 D 131 Xb B D A C Xc C A D B Xd D C B A . X. I 2.

O7. O8 Grup de control O1. Există destul de multe similitudini între acestea. mai multe decât diferenţele. Design-ul cu grup de control neechivalent O1 X O2 O1 O2 O2 O2 B. O3. Design cu grup de control seriat în timp Pretest Tratament Posttest Grup experimental O1. de aceea ele nu pot fi considerate mutual exclusive. O6. ci şi de natura problemei sau de cele mai potrivite alternative de investigare. GHID PENTRU DESIGN-UL CERCETĂRII. O7. Design-ul cu grup de comparaţie static Grup experimental X Grup de control b. O8 Design 8. următorul pas este acela de a construi design-ul acesteia. METODE ŞI STRATEGII După ce scopurile cercetării au fost formulate. Totuşi natura problemei este aceea care are rolul covârşitor în determinarea celui mai potrivit mod sau cale de urmat. O4 X O5. O6.Media scoruri coloane Design 7. O8 Grup Grup Grup Grup Grup A B C D D Pretest tratament O1 X O2 O1 X O1 X O1 X O1 X T1 T2 postteste O2 O2 O2 T3 T4 O2 T5 Design-urile cvasi-experimentale a. Design cu grup experimental seriat în timp Pretest TratamentPosttest O1. O2. 132 . Mai jos vom descrie pe scurt şi apoi mai detaliat nouă categorii funcţionale de metode. O2. O4 O5. O2. Decizia depinde nu numai de scopurile cercetării. O6. O4 X O5. O3. O3. O7.

subteranelor (“aurolaci”). Aceala de a Studiile longitudinale pe un investiga patternnumăr semnificativ de mare de urile şi secvenţele cazuri privind creşterea de la o creşterii sau lună la 6 ani. studii privind fenomenele involutive şi afectarea specifică a unor funcţii cognitive Acela de studia Istoria cazului unui copil cu un intensiv condiţiile coeficient de inteligenţă mic. ISTORICĂ SCOPUL Acela de a reconstrui trecutul cu obiectivitate. cu bazale. un studiu schimbările ca transversal pe 15 eşantioane de expresie a trecerii vârstă de la 3 la 18 ani pentru a timpului. analiza scorurilor la teste şi date normative. rapoarte de incidente critice. Acela de a descrie Studii de recenzare a populaţiei. ANALIZA DE CAZ ŞI DE TEREN O reconstrucţia a modurilor de predare şi învăţare a scrierii în secolul XX în România. DESCRIPTIVĂ 3. un comunitate sau studiu intensiv al unei instituţie. grup. adesea în relaţie cu ipoteza susţinută. pierdearea elitelor şi modificarea mentalităţilor colective. EXEMPLE 2. urmărirea sincronismului sau a autonomiei în evoluţia psihologiei româneşti ca ştiinţă. vedea evoluţia inteligenţei şi a creea etaloane (norme) specifice. analizând trendul trecut-prezent-viitor. bazându-ne pe studii bazate pe chestionare şi fapte recoltate şi interviuri. analize ale documentelor. DE DEZVOLTARE 4. serviciilor. interpretate cu studii de analiza sarcinii.METODA 1. studii ori arie de interese. în termenii 133 . sistematic o situaţie studii de opinie publică. un studiu interacţiunile de intensiv pe adolescenţi care se mediu pentru un drogează sau devin copiii individ. comunităţi profund defavorizate cultural (rromi). privind statutele sau rolurile. un studiu care să determine viitoarea creştere şi nevoile de educaţie ale unei populaţii. studii observaţionale. urmărirea raporturilor dintre sovietizarea României. starea serioase (sau chiar severe) actuală şi probleme de învăţare. a acurateţe.

Identificarea factorilor de abandon şcolar dintr-un anume liceu. memoriei. dintre fumători şi nefumători. CAUZALCOMPARATIVE sau „EX POST FACTO” Acela de a investiga o posibilă relaţie cauză-efect prin observarea unor consecinţe deja existente. naturale. VERITABIL EXPERIMENTAL E 8. Investigarea a trei moduri de predare-învăţare a citit-scisului utilizând alegerea aleatoare (randomizată) a profesorilor şi a grupelor de experimentare. detectarea similitudinilor sau a diferenţelor dintre elevii buni şi cei slabi (în condiţii de dotare intelectuală egală). Investigarea relaţiei dintre dotarea intelectuală şi reuşita şcolară. utilizând datele colectate în ultimii zece ani. sex. la diverse grupe de vârste sau cicluri şcolare. dintre cei cu abandon şcolar şi cei fără abandon. studiu de analiză factorială asupra componentelor inteligenţei. 7.5. dintre diabetici cu evoluţia bolii bună şi cei cu evoluţie rea. 6. . intereselor sau a personalităţii. cercetări unui veritabil operaţionale. teste situaţionale 134 legăturilor dintre mentalităţile de grup şi implicaţiile lor asupra educaţiei copiilor. ce vor fi puse în legătură cu date înregistrate în ideea detectării unor factori cauzali posibili. utilizând evidenţele şcolii. care nu a primit acest tratament. Acela de a Aşa-numitele experimente de aproxima condiţiile teren. STUDII CORELAŢIONAL E Acela de a analiza măsura în care variaţia unui factor corespunde cu variaţia unuia sau mai multor alţi factori. poliţiei. inteligenţă sau tip de şcolaritate. CVASIEXPERIMENTUL Acela de a investiga o posibilă relaţie cauză-efect prin expunerea unuia sau mai multor grupuri experimentale la anumite condiţii de tratament pentru a compara diferenţele cu grupul de control ales aleator. urmărirea efectului unui medicament de stimulare a funcţiilor cognitive utilizând două grupuri ce primesc medicamentul la trei niveluri de intensitate şi două grupuri de control cărora li se administrează sau nu placebo. studiu care să prezică succesul şcolar în clasele de supradotaţi sau care să selecteze cele mai potrivite variabile de detectare a acestora. dispensarelor şcolare etc. dintre structura intereselor şi vârstă.

dezvoltarea unor tehnici de consiliere pentru copiii cu subrealizare sau abandon şcolar. CERCETAREAACŢIUNE experiment în condiţii “naturale”. Experimentatorul va acţiona în cadrul limitărilor impuse de compromisul dintre validitatea internă şi externă. Formularea unei ipoteze testabile. ori chiar copii bilingvi. 135 . etc. 2. Definirea problemei actuale în termeni clari şi foarte specifici. d. c. disgrafici sau cu alte tulburări instrumentale. Construirea unui design de cercetare care să maximizeze validitatea externă şi internă. Selectarea metodologiei de analiză a datelor.9. Decizia în legătură cu elementele de bază de care depind rezultatele. selecţia instrumentelor sau dezvoltarea unor criterii exacte de măsurare.. Un program de training destinat să ajute profesorii de a-şi dezvolta aptitudinile de comunicarea cu clasa. Acela de a dezvolta noi deprinderi sau de a descoperi noi căi de a rezolva anumite probleme cu directă aplicare la clasă ori în alte programe. Parcurgerea literaturii legată de aceasta. a. creşterea capacităţilor de gestiune a situaţiilor de criză. 6. definirea conceptelor de bază şi a variabilelor. 10. care numai parţial sau deloc pot fi controlaţi. ce nu permit controlul sau manipularea variabilelor. Specificarea procedurilor de colectare a datelor. constând din încercarea de a detecata factori cauzali în viaţa reală. Identificarea unei probleme. selecţia subiecţilor. Evaluarea rezultatelor şi extragerea concluziilor care se impun. b. de exemplu acela de a controla eficacitatea unei metode de predare în condiţiile în care nu se poate asigura o alegere aleatoare (randomizată) a subiecţilor sau a metodelor. 9. Executarea (rularea) planului de cercetare. 4. 7. 8. controlul şi/ sau manipularea variabilelor. conflict din şcoală. dezvoltarea unor noi procedee de lucru cu copiii dislexici. 3. Paşii de bază în planificarea şi conducerea unei cercetări 1. 5. stabilirea criteriilor de evaluarea a datelor rezultate.

136 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->