Sunteți pe pagina 1din 26

Tema nr.

1. Numiti parametrul central reprezentativ pentru datele categoriale:

Alegeți o opțiune:
a. Mediana
b. Modul
c. Media

2. Alegeti parametrul central adecvat datelor ordinale:

Alegeți o opțiune:
a. [Mediana
b. Media
c. Modul
3. Pentru care dintre sirurile urmatoare de date, mediana este un indicator al
tendintei centrale mai adecvat decat media.

Alegeți o opțiune:
a. 2,3,4,5,3,4,3,5,2
b. 5,6,7,7,7,8, 15
4. Intr-o distributie, outlierul si valoarea aberanta

Alegeți o opțiune:
a. Sunt identice
b. Sunt diferite
c. Sunt valori care nu pot fi determinate
5. Pentru a imparti o distributie in 4 parti egale, trebuie determinate umatoarele
valori

Alegeți o opțiune:
a. P25, P50, P75
b. Media, abatarea standard, Xmin si Xmax
c. P1, P2, P3, P4
d. Media, mediana, modul
6. Boxplotul, spre deosebire de histograma evidentiaza:

Alegeți o opțiune:
a. abaterea standard
b. modul
c. media
d. mediana
7. Cuartilul doi (Q2) corespunde:
Alegeți o opțiune:
a. Modul
b. Abatarea standard
c. Punctul percentil 25
d. Media
e. Mediana
8. Un student a dat urmatorul raspuns: Varianta unui distributii este -4,26. Evaluati
acest raspuns:
Alegeți o opțiune:
a. este un raspuns gresit pentru ca este o valoare prea mica
b. este un raspuns gresit pentru ca varianta nu poate avea valori in afara intervalului (-1;
1)
c. este un raspuns corect
d. este un raspuns gresit pentru ca varianta nu poate avea valori negative

9. Un individ a completat două teste, un test de inteligență și o probă de memorie.


Pentru testul de inteligență a obținut scorul 115 iar pentru cel de atenție scorul
50. Știind că pentru testul de inteligență media este 100 iar abaterea standard
este 15, iar pentru testul de atenție media este 25 iar abaterea standard este 5.
 
Calculati nota z corespunzatoare scorului pentru testul de inteligenta.

Răspuns:
10. Un individ a completat două teste, un test de inteligență și o probă de memorie.
Pentru testul de inteligență a obținut scorul 115 iar pentru cel de atenție scorul
50. Știind că pentru testul de inteligență media este 100 iar abaterea standard
este 15, iar pentru testul de atenție media este 25 iar abaterea standard este 5.
Calculati nota z corespunzatoare scorului de la testul de atentie.

Răspuns:
11. Un individ a completat două teste, un test de inteligență și o probă de memorie.
Pentru testul de inteligență a obținut scorul 115 iar pentru cel de atenție scorul
50. Știind că pentru testul de inteligență media este 100 iar abaterea standard
este 15, iar pentru testul de atenție media este 25 iar abaterea standard este 5,
decideți pentru care dintre cele două probe subiectul a obținut un punctaj mai
bun.
Alegeți o opțiune:
a. participantul este la fel de bun pentru ambele probe
b. scorul de la testul de atentie este mai bun decat pentru testul de inteligenta
c. scorul de la testul de inteligenta este mai bun decat pentru testul de atentie

12. Graficul urmator evidentiaza:

Alegeți o opțiune:
a. o distributie asimetrica negativ
b. un boxplot
c. o distributie simetrica
d. o distributie asimetrica pozitiv
13. Intr-o distributie Q I (media1 00 si abatere standard 15 ) ce nota z va avea un QI
de 87?

Răspuns:
14. Media este valoarea cea mai utilizata intr-o scala ordinala.

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
15. Distribuliile leptokurtice arata o omogenitate scazuta a esantionului in cauza.
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

16. Media este un indicator la care participa toate scorurile distributiei.


Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
17. Pe masura ce creste volumul unui esantion, creste si abaterea standard.
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
18. Daca toate scorurile dintr-o distributie sunt majorate cu 3 puncte, atunci abaterea
standard recalculata a distributiei va creste la randul ei cu 3 puncte.

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
19. Pentru distributiile asimetrice, media tinde sa se deplaseze catre valorile extreme,
spre dreapta sau spre stanga, in sensul asimtriei, in timp ce mediana ramane mai
apropiata de ramura scurta a distributiei.

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
20. Intre cuartilul I si cuartilul 3 se afla mai multe cazuri din populatia statistica decat
in intervalul plus si minus o abatere standard in jurul mediei.
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
21. In distributiile atipice (cu outlieri) sau cu numar N mic, este preferabila folosirea
medianei in locul mediei.

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
22. O distributie unimodala cu modul de 44 si media de 35 este un exemplu de
distributie
Alegeți o opțiune:
a. asimetrica pozitiv
b. asimetrica negativ
c. simetrica
23. Putem face inferente (extrapolari de la esantion la populatie) pentru

Alegeți o opțiune:
a. Pentru medie, mediana si mod
b. Medie
c. Mediana
d. Mod
Clear my choice
24. Modul este cea mai tipica valoare individuala si de clasa pentru variabilele
nominale si ordinale

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
25. Media este o valoare care cade întotdeauna in interiorul seriei de variatie, de
aceea ea  este  valoarea cea mai tipica a seriei respective.
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
26. Distributiile leptocurtice au o imprastiere mica a scorurilor.
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
27. Mediana este influenata de valorile atipice sau extreme.
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
28. Abaterea standard se exprima in aceleasi unitati de masura ca ale variabilei
respective.

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
29. Outlierul  se mai numeste si valoare aberanta si se afla la o distantamai mare de o
cutie s jumătate (1,5 abateri intercuartile)
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
30. Amplitudinea imprastierii este egala cu
Alegeți o opțiune:
a. 7,5 Q
b. 1,25 Q
c. 6 Q
d. 1,5 Q
31. In intervalul intercuartilic  Q3  – Q1se afla
Alegeți o opțiune:
a. nu se afla niciun caz
b. 50% din cazuri
c. 25% din cazuri
d. 75% din cazuri
32. Pentru sirul de date 7, 13, 8, 5, 9, 12, valoarea 8,5 reprezinta:
Alegeți o opțiune:
a. varianta
b. abatarea standard
c. media
d. modul
e. mediana
33. Pentru sirul urmator de date: 17, 10, 21, 17, 12, valoarea  17 reprezinta
Alegeți o opțiune:
a. Xmin
b. amplitudinea imprastierii
c. media
d. mediana
e. modul
34. Pentru sirul urmator de date  8, 3, 9, 4, 10, 14, valoarea  8 reprezinta:

Alegeți o opțiune:
a. abataerea standard
b. mediana
c. modul
d. media
e. un outlier
35. La un test de statistică, au fost obținute rezultatele din tabelul de mai jos. Pentru
aceste date, media este:  (precizati valoarea cu 2 zecimale)
Sco Frecvență brută
r
1 1
2 1
3 4
4 5
5 7
6 6
7 7
8 12
9 10
10 5

Răspuns:
36. La un test de statistică, au fost obținute rezultatele din tabelul de mai jos. Pentru
aceste date, mediana este:
Sco Frecvență brută
r
1 1
2 1
3 4
4 5
5 7
6 6
7 7
8 12
9 10
10 5

Răspuns:
37. La un test de statistică, au fost obținute rezultatele din tabelul de mai jos. Pentru
aceste date, modul este:
Sco Frecvență brută
r
1 1
2 1
3 4
4 5
5 7
6 6
7 7
8 12
9 10
10 5

Răspuns:
38. La un test de statistică, au fost obținute rezultatele din tabelul de mai jos. Pentru
aceste date, abataerea standard este:  (precizati valoarea cu 2 zecimale)
Sco Frecvență brută
r
1 1
2 1
3 4
4 5
5 7
6 6
7 7
8 12
9 10
10 5

Răspuns:
39. La un test de statistică, au fost obținute rezultatele din tabelul de mai jos. Pentru
aceste date, amplitudinea imprastierii este: 
Sco Frecvență brută
r
1 1
2 1
3 4
4 5
5 7
6 6
7 7
8 12
9 10
10 5

Răspuns:
40. Analizati tabelul urmator:
Valorile mediei, medianei si modului indica faptul ca distributia este:

Alegeți o opțiune:
a. asimetrica pozitiv
b. asimetrica negativ
c. simetrica

41. Analizati tabelul urmator:

Valoarea lui Skewness indica faptul ca:


Alegeți o opțiune:
a. Distributia este mezocurtica
b. Distributia este asimetrica pozitiv
c. Distributia este asimetrica negativ
d. Distribuita este simetrica
42. In boxplotul urmator, valoarea 72 reprezinta

Alegeți o opțiune:
a. Cazul din baza de date care este un outlier
b. Cazul din baza de date care a obtinut o valoarea aberanta
c. Scorul obtinut de un participant pentru variabila stima de sine si care este un outlier.

43. Boxplotul urmator evidentiaza o distributie:


Alegeți o opțiune:
a. asimetrica negativ
b. asimetrica pozitiv
c. simetrica
44. Elevii din clasa a III-a B au obținut la un test de matematică calificativele
prezentate în tabelul de mai jos. Care este indicatorul tendintei centrale adecvat
pentru aceste date?
Calificativ Frecvență absolută
Insuficient 4
Suficient 15
Bine 12
Foarte bine 4
Alegeți o opțiune:
a. Modul
b. Mediana
c. Media
45. Dacă se adună o constantă la fiecare valoare a unei distribuţii, ce se întâmplă cu
media distribuţiei?
(*Ganditi-va un șir de scoruri pentru  verifica acest lucru si bifati raspunsul corect)

Alegeți o opțiune:
a. Media creste cu 1
b. Media ramane identica
c. Media creste cu valoarea constantei
46. Dacă se adună o constantă la fiecare valoare a unei distribuţii, ce se întâmplă cu
abaterea standard a  distribuţiei?
(*Ganditi-va un șir de scoruri pentru  verifica acest lucru si bifati raspunsul corect)
Alegeți o opțiune:
a. Abaterea standard creste cu valoarea constantei.
b. Abaterea standard ramane constanta

47. Dacă se inmulteste o constantă la fiecare valoare a unei distribuţii, ce se întâmplă cu


media distribuţiei?
(*Ganditi-va un șir de scoruri pentru  verifica acest lucru si bifati raspunsul corect)

Alegeți o opțiune:
a. Media ramane constanta
b. Media creste cu valoarea constanta (media initiala * valoarea constanta)
c. Media creste cu valoarea constanta (media initiala + valoarea constanta)
48. Dacă se inmulteste o constantă la fiecare valoare a unei distribuţii, ce se întâmplă cu
abataerea standard a distribuţiei?
(*Ganditi-va un șir de scoruri pentru  verifica acest lucru si bifati raspunsul corect)
Alegeți o opțiune:
a. Abaterea standard devine egala cu  ab standard initiala*constanta
b. Abaterea standard devine egala cu  ab standard initiala+constanta
c. Abaterea standard ramane la fel

Tema nr 4

1. Un cercetător a inclus 25 de angajați într-un grup care a urmat un program de


training de 10 săptămâni pentru dezvoltarea abilităților manageriale.  El a format
și un al doilea grup, de 22 angajați care a urmat un program de training de 5
săptămâni pentru dezvoltarea abilităților manageriale, apoi a măsurat
performanțele lor manageriale. Cercetătorul dorește să afle care dintre cele două
grupuri obține un nivel mai ridicat al abilităților manageriale la finalul
programului experimental. In acest scop, el va folosi: 
Alegeți o opțiune:
a. Notele z. 
b. Testul t pentru eșantioane perechi
c. Testul t pentru un singur eșantion
d. Testul t pentru eșantioane independente

2. Un cercetător a măsurat anxietatea studenților înainte și după o probă de


examen. Cercetătorul a comparat mediile rezultatelor la proba de anxietate
obținute în cele două etape de testare. În acest scop, el a folosit: 

Alegeți o opțiune:
a. Notele z
b. o Testul t pentru eșantioane perechi
c. Testul t pentru eșantioane independente
d. o Testul t pt un singur eșantion
3. Un cercetător a măsurat timpul de reacție al fiecărui individ dintr-un grup format
din 15 participanți, de două ori, o dată dimineața la ora 6 și o dată seara la ora
20.00. Apoi el a comparat rezultatele obținute seara cu media timpului de reacție 
raportată în alte cercetări similare. In ascet scop, el a folosit: 

Alegeți o opțiune:
a. Notele z
b. Testul t pentru un singur eșantion
c. Testul t pentru eșantioane perechi
d. Testul t pentru eșantioane independente
4. In tabelul de mai jos, sunt prezentate rezultatele unei cercetări despre comparația
nivelului de inteligență  a copiilor depresivi și non-depresivi. 

Grup Intervale de încredere


Rezultat t df
Depresivi Non-depresivi pentru diferența mediilor 95%
M SD N M SD N
Scor IQ
103,7 13,77 10 106,40 13,45 10 -15,49; 10,09 -0,44 18
Analizați rezultatele și decideți dacă următoarea afirmație este adevărata sau falsă:
Copiii depresivi au un nivel al inteligenței semnificativ mai scăzut decât copiii non-
depresivi. 
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
5. Alegerea unui test statistic unilateral sau bilateral depinde de:
Alegeți o opțiune:
a. mărimea eșantionului
b. forma distribuției
c. diferențele observate la nivelul eșantioanelor
d. natura ipotezelor formulate
6. Atunci când media din etapa de pretest este comparată cu media din posttest a
unui grup de 50 studenți, poate fi utilizat:

Alegeți o opțiune:
a. Testul t pentru eșantioane perechi
b. Testul t pentru eșantioane independente
c. Un test t  bidirecțional
d. Testul t pentru un singur eșantion
e. Un test t unidirecțional
7. Intr-un experiment, a fost ales un design de tip pretest-posttest, cu 10 subiecți.
Gradele de libertate în această situație vor fi egale cu:

Răspuns:
8. Atunci când ipoteza statistică este respinsă, putem concluziona că ipoteza
statistică este :

Alegeți o opțiune:
a. Nici un răspuns nu este corect
b. probabil adevărată
c. probabil falsă
d. cu siguranță falsă
e. cu siguranță adevărată
9. Testul t pentru eșantioane independente pleacă de la asumpția că varianțele
variabilelor normal distribuite sunt:

Alegeți o opțiune:
a. cunoscute
b. medii
c. mari
d. egale
e. mici

10. Care dintre următoarele situații poate face ca intervalele de încredere să fie mai
mici?

Alegeți o opțiune:
a. scăderea erorii standard
b. scăderea numărului de participanți
c. includerea notelor z
d. creșterea mediei
Clear my choice
11. Prietenul meu, Bob, crede că prețurile de la supermarket său sunt mai mici decât
cele de la supermarketul meu. Vom construi o listă de elemente identice și le vom
cumpăra de la magazinele noastre în fiecare săptămână, timp de două luni. Apoi
Bob vrea să știe dacă ipoteza lui este acceptată.

Alegeți o opțiune:
a. Bob a formulat o ipoteză direcțională și va folosi un test t pentru eșantioane corelate
b. Bob a formulat o ipoteză direcțională și va folosi un test t pentru eșantioane
independente
c. Bob a formulat o ipoteză nondirecțională și va folosi un test t pentru un singur
eșantion
d. Bob a formulat o ipoteză nondirecțională și va folosi un test t pentru eșantioane
independente
12. In ceea ce privește interpretarea testului t, este falsă următoarea afirmație:
Alegeți o opțiune:

a. Pragul de încredere este relevant dar limitele de încredere sunt nerelevante


b. Valoarea testului t  nu are o relevanță în sine
c. Pragul de semnificație și limitele de încredere sunt relevante

13. Dacă pragul de semnificație este mai mic de 0,05, ce putem spune despre ipoteza
de nul? 

Alegeți o opțiune:
a. Nu este adevărată. 
b. Este adevărată. 
c. Este egală cu ipoteza cercetării
d. Nu avem suficiente informații ca să afirmăm ceva despre ipoteza de nul. 

14. Cercetătorii decid semnificația statistică pe baza________________ asociat / asociată


datelor. 

Alegeți o opțiune:
a. ipotezei de nul
b. pragului de semnificație
c. mediei
d. ipotezei alternative
15. Un cercetător studiază procrastinarea la un grup de studenți la psihologie. El știe
că pentru populația de studenți, media procrastinării este 18, cu o abatere standard de
2.Cercetătorul dorește să afle dacă eșantionul său este diferit de populația generală.
Asumpția pentru testul t pe care îl va aplica este că:  
Alegeți o opțiune:
a. Distribuția procrastinării este normală  și varianțele sunt egale
b. Grupurile sunt independente
c. Varianțele sunt egale
d. Distribuția procrastinării este normală 
16. Un cercetător studiază procrastinarea la un grup de studenți la psihologie. El
vrea să vadă dacă sunt diferențe semnificative statistic între băieți și fete în
ceea ce privește procrastinarea. Asumpția pentru testul t pe care îl va aplica
este că:  
Alegeți o opțiune:
a. Erorile standard sunt cunoscute
b. Grupurile sunt egale
c. Măsurătorile sunt independente, distribuțiile sunt normale și varianțele egale. 
d. Distribuțiile sunt normale
e. Măsurătorile sunt egale, distribuțiile sunt normale și erorile standard egale. 
f. Distribuțiile sunt normale și varianțele egale. 

Tema nr 5

1. Un coeficient de corelatie negativ spune ca:

Alegeți o opțiune:
a. daca avem un scor scazut la o variabila avem un scor scazut si la cealalta variabila
b. daca avem un scor ridicat pentru o variabila, avem un scor scazut pentru cealalta
variabila
c. relatia dintre cele doua variabile este foarte slaba
d. nu exista asociere intre cele doua variabile.
2. Care dintre urmatorii coeficienti de corelatie indica o asociere puternica intre
variabilele X si Y?

Alegeți o opțiune:
a. .60
b. .0
c. .099
d. .1
e. -.70
3. Pe masura ce creste numarul de subiecti, valoarea coeficientului de corelatie
tinde sa scada, dar creste probabilitatea de a obtine un rezultat semnificativ
statistic.
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
4. Care dintre urmatoarele raspunsuri la situatia de mai jos este cel mai
adecvat: Care este corelatia rationamentului abstract pentru un grup de liceeni ?

Alegeți o opțiune:
a. Valoarea lui r este pozitiva
b. Valoarea lui r este aproape de 0
c. Intrebarea nu are sens
d. Valoarea lui r este negativa
5. Daca toate punctele dintr-un nor de puncte sunt situate pe o diagonala, atunci r
este:

Alegeți o opțiune:
a. egala cu 0
b. pozitiva
c. negativa
d. curbilinie
e. perfecta

6. O corelatie puternica intre variabilele X si Y arata ca x influenteaza pe Y.


Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
7. Un cercetator a descoperit ca studentii care au multe absente obtin note mici la
examen. Corelatia dintre cele doua variabile este:
Alegeți o opțiune:
a. negativa
b. pozitiva

8. Analizati urmatorul rezultat si alegeti varianta corecta : r(120) = .58, p= .03

Alegeți o opțiune:
a. rezultatul indica o corelatie puternica ca semnificativa statistic
b. rezultatul indica o corelatie medie ca intensitate si semnificativa statistic
c. rezultatul indica o corelatie medie ca intensitate si nesemnificativa statistic

9. Analizati urmatorul rezultat si alegeti varianta corecta : r(275) = .30, p= .04


Alegeți o opțiune:
a. Probabilitatea de a gresi atunci cand spunem ca am obtinut o corelatie medie dar
semnificativa statistic este de 0.4%.
b. Probabilitatea de a gresi atunci cand spunem ca am obtinut o corelatie medie dar
nesemnificativa statistic este de 4%.
c. Probabilitatea de a gresi atunci cand spunem ca am obtinut o corelatie puternica dar
semnificativa statistic este de 4%.
d. Probabilitatea de a gresi atunci cand spunem ca am obtinut o corelatie medie dar
semnificativa statistic este de 4%.
10. Analizati urmatorul rezultat si alegeti varianta corecta : r(291) = .25, p= .01.
Alegeți o opțiune:
a. N=289
b. N=293
c. N=292
d. N=291
11. Pentru a face generalizari de la un esantion la intreaga populatie din care a fost
extras esantionul, statisticienii folosesc

Alegeți o opțiune:
a. statistica descriptiva
b. statistica inferentiala
c. abaterea standard
d. coeficientii de corelatie
12. are dintre urmatoarele afirmatii despre corelatie este adevarata?

Alegeți o opțiune:
a. norul de puncte demonstreaza directia relatiei dintre cele doua variabile
b. corelatia descrie centrul de greutate al distributiei.
c. o corelatie pozitiva arata ca daca valorile unei variabile cresc, valorile celeilalte
variabile scad
d. coeficientul de corelatie ofera o masura a imprastierii scorurilor
13. Semnificatia statistica a corelatiei depinde de marimea esantionului.
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
14. Cu cat omogenitatea grupului este mai mare, cu atat corelatia descreste.
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
15. Relatia dintre Inaltime si marimea la pantofi  indica
Alegeți o opțiune:
a. Absenta corelatiei
b. O corelatie pozitiva
c. O corelatie negativa

16. Relatia dintre Cantitatea de spanac mancata de fotbalisti si numarul de goluri la


un meci    indica
Alegeți o opțiune:
a. Absenta oricarei relatii
b. O corelatie pozitiva
c. O corelatie negativa

17. Relatia dintre Temperatura in timpul iernii si valoarea facturii la


electricitate  indica
Alegeți o opțiune:
a. O corelatie pozitiva
b. Absenta corelatiei
c. O corelatie negativa

18. Sa presupunem ca un cercetator a prezis ca ar exista fie o corelatie pozitiva, fie o


corelatie negativa intre doua seturi de scoruri masurate. Ipoteza sa este
Alegeți o opțiune:
a. unidirectionala
b. bidirectionala

19. Un coeficient de corelatie de .30 este de trei ori mai mic decat un coeficient de
corelatie de .90.
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
20. Care dintre urmatoarele situatii  reprezinta o incalcare a conditiilor necesare
pentru calculul corelatiei Pearson?
Alegeți o opțiune:
a. Prezenta outlierilor
b. Variabile normal distribuite
c. Norul de puncte indica homoscedasticitate
d. Numarul de subiecti este mai mare de 30
e. Relatia dintre variabile este liniara

21.

subiec
Anxietate Dexteritate
t
1 1 10
2 1 8
3 2 4
4 4 -2
In tabelul de mai sus sunt inregistrare scorurile a patru persoane la un chestionar de
anxietate si la un test de dexteritate manuala.Raspundeti la urmatoarele intrebari:

 Formulati o ipoteza de cercetare unidirectionala privind relatia dintre anxietate si


dexteritatea manuala.

 Formulati ipoteza de nul.

22.

subiec
Anxietate Dexteritate
t
1 1 10
2 1 8
3 2 4
4 4 -2
In tabelul de mai sus sunt inregistrare scorurile a patru persoane la un chestionar de
anxietate si la un test de dexteritate manuala.Raspundeti la urmatoarele intrebari:

 Precizati valoarea lui r


 Precizati gradele de libertate
 Precizati pragul de semnificatie
23. Corelatia dintre inaltime si greutate pentru 21 subiecti este de r = .379,
nesemnificativa statistic. Cum ar fi fost ea daca numarul subiectilor ar fi fost de
42?
Alegeți o opțiune:
a. semnificativa la pragul p<0,01
b. semnificativa la pragul p<0,001
c. nesemnificativa
d. semnificativa la pragul p < 0,5

24.

subiec
Anxietate Dexteritate
t
1 1 10
2 1 8
3 2 4
4 4 -2
In tabelul de mai sus sunt inregistrare scorurile a patru persoane la un chestionar de
anxietate si la un test de dexteritate manuala.Raspundeti la urmatoarele intrebari:

 Transformati in ranguri scorurile celor doua variabile.


 Calculati coeficientul de corelatie a rangurilor.
 Determinati pragul coeficientului de corelatie Spearman calculat.

25. Un cercetator o formulat urmatoarea ipoteza:


Presupunem ca exista o asociere intre anxietatea fata de statistica si performanta la
examenul de statistica.
Coeficientul de corelatie obtinut intre anxietate si perfomanta obtinut intr-un studiu
asupra a 60 studenti, a fost de -.36. Determinati pragul de semnificatie.

Alegeți o opțiune:
a. p = 0,01
b. p = 0,005
c. p = 0,001
d. p = 0,05
26. Unul dintre coeficientii de corelatie raportati intr-o cercetare are valoarea r =
3,25. Ce puteti spune despre el si cum argumentati?
Alegeți o opțiune:
a. Corelatia este pozitiva si foarte puternica
b. Corelatia este pozitiva dar slaba.
c. Raspunsul este gresit pentru ca valoarea coeficientului de corelatie nu poate fi mai
mare decat 3
d. Raspunsul este gresit pentru ca valoarea coeficientului de corelatie nu poate fi mai
mare decat 1
e. Raspunsul este gresit pentru ca nu este raportata valoarea pargului de semnificatie.

27. Care dintr urmatoarele raspunsuri nu reprezinta un motiv important pentru


realizarea norului de puncte inainte de calculul coeficientului de corelatie.
Alegeți o opțiune:
a. Norul de puncte ste o modalitate de a testa normalitatea unei distributii.
b. Norul de puncte arata daca exista outlieri sau valori aberante.
c. Norul de puncte indica homoscedasticitatea.
d. Norul de puncte indica numarul de participanti din baza de date
e. Norul de puncte indica liniaritatea

28. Folosim corelatia Spearman atunci cand:


Alegeți o opțiune:
a. Rezultatul corelatiei Pearson este nesemnificativ.
b. Cel putin una dintre variabile este masurata pe scala ordinala.
c. Cel putin una dintre variabile este masurata pe scala nominala.
d. Nu avem date suficiente pentru calculul corelatiei Pearson
e. Avem mai mult de 30 participanti.

29. Ipoteza: Presupunem ca persoanele anxioase au performante slabe la testele de


cunostinte,  este o ipoteza:
Alegeți o opțiune:
a. Unidirectionala care vizeaza o asociere pozitiva intre variabile
b. Unidirectionala care vizeaza o asociere negativa intre variabile
c. Bidirectionala care vizeaza o asociere pozitiva intre variabile
d. Ilogica pentru ca nu poate fi testata
e. Bidirectionala care vizeaza o asociere negativa intre variabile

30. Ipoteza: Presupunem ca inteligenta se asociaza cu performantele in munca, este 


ipoteza:
Alegeți o opțiune:
a. Bidirectionala care vizeaza o asociere negativa intre variabile
b. Bidirectionala care vizeaza o asociere pozitiva intre variabile
c. Unidirectionala care vizeaza o asociere pozitiva intre variabile
d. Bidirectionala
e. Unidirectionala care vizeaza o asociere negativa intre variabile

31. Care dintre coeficientii de corelatie enumerati mai jos exprima cea mai mica si mai
inalta corelatie? Enumerati-le in ordinea de la cel mai mic la cel mai mare.
a).5        b) 0        c) -.09   d).03      e)-.73
Alegeți o opțiune:
a. b; e; c; ;a; d;
b. d; a; b; c; e;
c. b; d; c; a; e;
d. a; b; c; d; e;
e. b; a c; d; e;
f. e; c; b; d; a;
g. e; d; c; a; b;
h. c; e; b; a; d;

32. Un student a folosit corelatia Pearson pentru a testa asocierea dintre gen
si coeficientul de inteligenta. Care dintre variantele de raspuns de mai jos
arata de ce demersul studentului este gresit?

Alegeți o opțiune:
a. Genul este o variabila nominala, de aceea corelatia Pearson nu este adecvata in
aceasta situatie.
b. Studentul trebuia sa transforme variabilele in ranguri
c. Corelatia Pearson nu este adecvata pentru ca numarul baietilor este diferit de numarul
fetelor.
d. Trebuia sa calculeze coeficientul Spearman.

S-ar putea să vă placă și