Sunteți pe pagina 1din 29

PSIHOLOGIE COGNITIVA-GRILE-2011

1.Completati spatial liber cu varianta corecta. Psihologia cognitive studiaza procesarilela care este supus(a)intre inputul sensorial si outputul motor sau comportamental.
a. psihicul b.neuronal c.influxul nervos d.informatia ANS:D

2.Care varianta este corecta?Psihologia cognitiva desemneaza:


1)studiul detaliat al sistemului cognitiv uman si a subsistemelor sale; 2)o anumita abordare a tuturor fenomenelor psihice si comportamentale din perspective mecanismelor informationale subiacente. a.doar varianta 1 b.doar varianta 2 c.ambele variante d.niciuna din variante ANS:C

3.Care este variant corecta?Psihologia cognitiva este:


1)o disciplina specifica din cadrul stiintelor cognitive; 2)o ramura sau o directie de specializare a psihologiei. a.doar varianta 1 b.doar varianta 2 c.ambele variante d.niciuna din variante ANS:C

4.Completati spatiile libere cu varianta corecta.Sub raport tematic psihologia cognitiva se dovedeste a fi o continuare a psihologiei si ..
a. asociationiste si gestaltiste b. behavioriste si umaniste c. behavioriste si gestaltiste d. umaniste si asociationiste ANS:A

5.Din perspectiva psihologiei cognitive,sistemul bio-psihic uman este un sistem deschis,realizand cu mediul sau schimburi:
1)energetice 2)substantiale 3)neuronale 4)informationale Care din cele patru variante sunt corecte? a.variantele 1,2 ,3 b.variantele 1,2,4 c.variantele 2,3,4 d.toate variantele 1,2,3,4 ANS:B

6.Adept al rationalismului a fost:


a.Aristotel b.Platon c.J.Locke d.J.Watson ANS:B

7.Completati spatiile libere cu varianta corecta.Behaviorismul,care poate fi considerat ca o forma extrema a asociationismului,se concentreaza in intregime pe asociatia dintre mediu si un ..observabil.
a.gand b.fenomen c.efect d.comportament ANS:D

8.Stiintele cognitive,implicit si psihologia cognitive,s-au constituit prin contributia substantiala a:


1)logicii matematice 2)chimiei 3)ciberneticii 4)teoriei informatiei Care din cele patru variante sunt corecte? a.variantele1,2,3 b.variantele1,2,4

c.variantele1,3,4 d.toate variantele1,2,3,4 ANS:C

9.Termenul de psihologie cognitiva a fost consacrat in 1967 de catre:


a.U.Neisser b.Cl.Shannon c.A.Turing d.N.Chomsky ANS:A

10.Despre psihologia cognitiva putem afirma ca:


1)studiaza mecanismele de prelucrare a informatiei si impactul lor asupra ansamblului personalitatii; 2)afirma rolul causal al factorilor cognitive in inducerea unor comportamente; 3)are un limbaj propriu si o metodologie specifica; 4)invoca lipsa de plauzabilitate neuronala a modelelor cognitive. Care din cele patru afirmatii sunt corecte? a.afirmatiile1,2,3, b.afirmatiile1,2,4, c.afirmatiile2,3,4, d.toate afirmatiile1,2,3,4 ANS:A

11.Din categoria stiintelor cognitive fac parte:


1)epistemologia; 2)antropologia cultural; 3)inteligegenta artificial; 4)existentialismul. Care din variante sunt corecte? a.variantele1,2,3, b.variantele1,2,4, c.variantele1,3,4 d.toate variantele1,2,3,4 ANS:A

12.Completati spatial liber cu varianta corecta.Psihologia cognitiva recurge la .ca o metoda de producere si de validare de noi cunostinte.Acesta a ramas axa metodologica

principala pentru psihologia cognitiva ca si pentru celelalte ramuri ale psihologiei,in general.
a.testul psihologic, b.chestionar c.sondajul de opinie d.experiment ANS:D

13.Rolul psihologiei cognitive este:


a.de a dovedi lipsa de plauzabilitate neuronala a modelelor cognitive b.de a oferi modele formalizate si implementabile pe calculator pt.psihicul uman c.de a analiza psihicul uman exclusiv pe baza comportamentului. ANS:B

14. Rolul psihologiei cognitive este:


a.de a analiza psihicul uman exclusiv pe baza comportamentului; b. de a dovedi lipsa de plauzibilitate neuronala a modele lor cognitive; c. de a construi modele valide ~i relevante pentru comportamentul uman. ANS:C

15. Completati spatiul liber cu varianta corecta," Un sistem cognitiv este un sistem jizic care poseda doua proprietati: de.."
a. clasificare si de calcul b. perceptie si de reprezentare c. reprezentare si de calcul d. reprezentare si de clasificare

ANS:C
16. Reprezentarea, una dintre proprietatile sistemului cognitiv, este: a.o reflectare intr-un mediu intern a realitatii exterioare; bo reflectare intr-un mediu extern a realitatii interioare; c. manipularea reprezentarilor pe baza unor reguli; d.o implementare de modele val ide si relevante pentru comportamentul uman. ANS:A

17. Completati spatiile libere cu varianta corecta.Reprezentarile utilizate de sistemul cognitiv uman pot sa fie..sau..

a. simbolice sau conexioniste b. simbolice sau subsimbolice c. c1asice sau neoconexioniste d. simbolice sau semantice ANS:B

18. Care varianta este corecta?Daca reprezentarile utilizate de sistemul cognitiv uman:
1) sunt simbolice avem de-a face cu reguli de modificare a valorilor d activare; 2) sunt subsimbolice sau neuromimetice, atunci avem de-a face cu regull de manipulare a simbolurilor. a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:D 19. Calculul, una dintre proprietatile de care trebuie sa dispuna un sistem fizic

pentru a fi socotit lm sistem cognitiv, consta in :


a. analiza multinivelara a sistemului cognitiv; b. reflectare intr-un mediu intern a realitatii exterioare; c. reflectare intr-un mediu extern a realitatii interioare; d. manipularea reprezentarilor pe baza unor reguli. ANS:D

20. Care dintre nivelurile de analiza ale sistemelor cognitive porneste de la analiza sarcinii pe care acestea o au de executat?
a. nivelul cunostintelor; b. nivelul computational; c. nivelul reprezentational-algoritmic; d. nivelul implementational. ANS:B

21. Care dintre nivelurile de analiza ale sistemelor cognitive isi pune problema stabilirii prelucrarilor care fac posibila transformarea inputului in output?
a. nivelul cunostintelor; b. nivelul computational; c. nivelul reprezentational-algoritmic;

d. nivelul implementational, ANS:B

22. Pentru a vedea care este structura materiald (neurobiologica sau artificiald) ce realizeaza o anumita procesare a informatiei vom analiza sistemul cognitiv umane sau artificial:
a. la nivelul cunostintelor; b. la nivelul computation c. la nivelul reprezentational-algoritmic; d. la nivelul implementational, ANS:D

23.Care varianta este corecta?


1)stabilirea exhaustive a procesarilor la care sunt supuse datele problemei(=inputul)pentru a obtine solutia (=outputul)este principal finalitate a abordarii sistemului cognitive la nivel computational. 2)conform nivelului implementational de analiza a sistemului cognitive,pt. a intelege comportamentul unui sistem cognitive trebuie investigate baza de cunostinte pe care o poseda si scopul sau intentiile de care este animat. a.doar varianta 1 b.doar varianata 2 c.ambele variante d.nicuuna din variante ANS:A

24.Analiza computational a sistemului cognitive pune in evident existent a doua tipuri de prelucrari:
a.molare si molecular b.molare si modulare c.moleculare si non-moleculare d.modulare si non-modulare ANS:D

25.Care varianta este corecta?


1) un algoritm este o secventa de calculi pe baza careia,printr-un numar infinit de pasi din datele de intrare se obtin datele de iesire(=Solutia corecta la o problema).

2)analiza representational-algoritmica a sistemului cognitiv isi pune problema algoritmului care realizeaza functia input-output si a modalitatilor de reprezentare a inputului,respective outputului a.doar varianta 1 b.doar varianta 2 c.ambele variante d.niciuna din variante ANS:C

26. Care varianta este corecta?


1)abordarea representational-algoritmica a sistemului cognitive porneste de la analiza sarcinii si isi pune problema stabilirii prelucrarilor(=calculelor)care fac posibila transformarea inputului in output 2)analiza computational a sistemului cognitive isi pune problema algoritmului care realizeaza functia input-output si a modalitatilor de reprezentare a inputului,respective outputului a.doar varianta1 b..doar varianata 2 c.ambele variante d.niciuna din variante ANS:D

27.Principala preocupare a psihologiei cognitive(nu si singura!)este de a explica functionarea sistemului cognitive uman:
a.la nivelul-pentru a stabili baza sa de cunostinte si intentiile care ii ghideaza comportamentul b. la nivel computational - pentru a stabili cerintele sarcinii pe care trebuie sa o rezolve, procesarile care mediaza relatia functionala dintre input si oultput c. la nivel reprezentational-algoritmic - pentru a vedea cum isi reprezinta input-ul si output-ul si care e procedura efectiva de realizare a functiei input-output; d. la nivel implementational - pentru a vedea care este structura materiala (neurobiologica) ce realizeaza 0 anumita procesare a informatiei, ANS:C

28. in functie de tipul reprezentarilor si, implicit, modalitdtile de tratare a lor,psihologia cognitiva pune in eviderua doua paradigme care ghideaza cercetarea sistemului cognitiv uman: 1. paradigma clasic-conexionistd;

2. paradigm a neoconexionistd; 3. paradigma clasic-simbolica; 4. paradigma neosimbolicd. Care dintre cele patru variante sunt corecte? a. variantele: 1, 2 b. variantele: 1,4 c. variantele: 2, 3 d. variantele: 3,4 ANS:C

29. Completati spatiul liber cu varianta corecta. .Un ..este o reprezentare care denota obiecte sau stari de lucruri si se supune unor reguli de combinare (= gramatica).
a. algoritm b. simbol c. neuron d. perceptron ANS:B 30. "Cunostintele si, implicit, starile de lucruri corespunzatoare, sunt reprezentate in sistemul cognitiv prin simboluri sau structuri simbolice" reprezinta teza principala a: a. paradigmei clasic-simbolice b. paradigmei conexioniste c. paradigmei procesarilor paralele distribuite d. paradigmei neoconexioniste ANS:A

31. Care varianta este corecta? 1) Sistemul cognitiv uman este un sistem logic, pentru ca are o instantiere neurobiologica 2) Sistemul cognitiv uman este un sistem simbolic deoarece, pentru a putea opera cu cunostinte si le reprezintd sub forma unor expresii simbolice, pe care le manipuleaza dupa anumite reguli.
a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:B

32. .Informatia e reprezentatd de sistemul cognitiv uman prin valori si patternuri de activare ale unor unitati simple (neuromimi)" sustine: a. paradigma clasic-conexionista b. paradigma neoconexionista c. paradigma clasic-simbolica d. paradigma neosimbolica ANS:B

33. Care varianta este corecta?Paradigma neoconexionista: 1) porneste de la ideea cii activitatea cognitivd poate fi explicata pe baza unor modele de inspiratie neuronala; 2) este cunoscuta si sub numele de paradigma procesdrilor paralele distribuite sau modelare neuromimeticd (neuronala).
a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:C

34. Care varianta este corecta?Paradigma neoconexionista: 1) considerd cunoasterea ca un proces de manipulare de simboluri pe baza unor reguli; 2) este cunoscuta si sub numele de paradigma procesdrilor parale/e distribuite sau modelare neuromimeticd (neuronala).
a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:B

35. Care varianta este corecta?Cercetarile actuale In psihologia cognitiva sunt dominate de: 1) paradigma neoconexionistd, considera sistemul cognitiv uman ca un sistemfizico-simbolic 2) paradigm a simbolicd clasica, cea care considerd cd procesarea informatiei poate fi modelata prin retele subsimbolice, de inspiratie neuronala
a. doar varianta 1

b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:D

36. Cel mai cunoscut din punct de vedere al procesdrii informatiei este:
a. analizatorul olfactiv b. analizatorul auditiv c. analizatorul vizual d. analizatorul gustativ

ANS:C 37. Semnalele luminoase receptate si procesate in mod curent de sistemul visual uman sunt undele electromagnetice cu lungimi de unda intre:
a. 16-2l.000nm b. 440-810 nm c. J6-810nm d. J 6-440 nm ANS:B

38. Completati spatiul liber cu varianta corecta."Semnalele luminoase receptate si procesate in mod curent de sistemul visual uman sunt "
a. undele electromagnetice b. undele sonore c. undele ultraviolete d. undele infrarosii ANS:A

39. Completati spatiul liber cu varianta corecta." Unfenomen fizic este vizibil daca provoaca o activitate fotochimica la nivelul receptorilor care determind formarea unor , transportate si prelucrate de sistemul nervos vizual. "
a. unde electromagnetice b. potentiale fizice c. unde sonore d. potentia le de actiune ANS:D

40. Cea mal sensibila arie a retinei poarta numele de:


a. zona foveala b. cristalin c. zona anterioara d. umoare apoasa ANS:A

41. Conurile, celule receptoare din componenta retinei:


I. sunt amplasate in centrul retinei; 2. se aflii in zona periferica a retinei; 3. sunt specializate in detectarea luminii de slaba intensitate; 4. sunt in numar de aprox. 6 milioane. Care dintre cele patru afirmatii sunt corecte? a. afirmatiile: 1, 3 b. afirmatiile: 1,4 c. afirmatiile: 2, 3 d. afirmatiile: 2, 3, 4 ANS:B

42. Conurile, celule receptoare din componenta retinei:


I. se afla in zona periferica a retinei; 2. poseda o mare sensibilitate pentru culori si acuitatea detaliilor; 3. sunt amplasate in centrul retinei; 4. sunt specializate in detectarea luminii de slaba intensitate. Care dintre cele patru afirmatii sunt corecte? a. afirmatiile: 1,3 b. afirmatiile: 1,4 c. afirmatiile: 2, 3 d. afirmatiile: 2,3,4 ANS:C

43. Bastonasele, celule receptoare din componenta retinei:


I. se ajla in zona perifericd a retinei; 2. nu au acuitate pentru detalii si culoare; 3. sunt amplasate in centrul retinei; 4. sunt specializate in detectarea luminii de slaba intensitate. Care dintre cele patru afirmatii sunt corecte? a. afirmatiile: 1,2,4

b. afirmatiile: 2, 3, 4 c. afirmatiile: 2, 3 d. afirmatiile: 3, 4 ANS:A

44. Zona sau suprafaia de pe retina care modifica functionarea celulei nervoase se numeste:
a. analizator b. spatiul optic c. camp receptor d. nerv optic ANS:C

45. Care varianta este corecta?


I) Receptorii din componenta retinei sunt conectati pe verticala de celulele bipolare, ganglionale si nervii optici; 2) Distributia receptorilor la celulele ganglionare se realizeaza astfel:fiecare celula receptoare (conuri sau bastonase) din component retinei este conectata la un ganglion. a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:A

46. Despre celule on-off putem afirma ca:


1. au un camp receptor cu o polaritate negativa in centru si pozitiva spre periferie; 2. au un camp receptor cu o polaritate pozitiva in centru si negativa spre periferie; 3. activitatea lor e maxima daca in zona centrala a campului receptor e expus un punct negru, marginit sau circumscris de fascicule luminoase; 4. ori de cdte ori apare un spot luminos in zona centrald a campului lor receptor,activitatea bioelectrica a acestora se intensified brusc. Care dintre cele patru variante sunt corecte? a. variantele: 1,4 b. variantele: 2, 4 c.variantele: I, 3 d.variantele: 2, 3 ANS:B

47. Despre celule off-on putem afirma ca:


a. sunt activate prin spoturi lurninoase; b. au un camp receptor cu o polaritate pozitiva in centru si negativa spre periferie; c. activitatea lor e maxima daca in zona centrala a campului receptor e expus un punct negru, marginit sau circumscris de fascicule luminoase; d. ori de cate ori apare un spot lurninos in zona central a campului lor receptor, activitatea bioelectrica a acestora se intensifica brusc. ANS:C

48. Neuronii din cortexul vizual care isi modified activitatea bioelectrica In cazul prezentarii unor stimuli vizuali au fost numiti:
a. neuromimi b. celule on-off si off-on c. ganglioni vizuali d. detectori de trasaturi ANS:D

49. 0 celula simpla din structura cortexului vizual:


a. reactioneaza si la stimuli aflati in miscare; b. detecteaza contururi, fante luminoase sau linii; c. prelucreaza informatia vizuala de un nivel mai ridicat de generalitate, de exemplu: detectarea unghiurilor; d. raspund la stimuli vizuali indiferent de locatia lor in campul vizual. ANS:B

50. Care varianta este corecta? Procesarea primara a informatiei vizuale (perceptia vizuala primara): 1) cuprinde prelucrarile pre-atentionale, cu o durata de aprox. 200 milisecunde care
au ca rezultat reprezentarea, in sistemul cognitiv, a caracteristicilor fizice ale stimulului; 2) are ca rezultat (output) o imagine intermediara a stimulului,dependenta de punctul de vedere al subiectului. a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:C

51. Procesarea primara a informatiei vizuale:


a. are ca input rezultatele procesarilor secundare si ca output imaginea tridimensionala a unui obiect din mediu, identificat, recunoscut; b. vizeaza mecanismele implicate in recunoasterea figurilor si a obiectelor; c. are ca rezultat recunoasterea obiectului pe baza construirii irnaginii sale integrale, 3D; d. rezultatul acesteia consta in constituirea unei reprezentari intermediare a obiectului din campul vizual, notata cu 21/2 D. ANS:D

52. Flexibilitatea si, indeosebi, rapiditatea recunoasterii obiectelor din campul vizual reclama prezenta unor mecanisme de organizare a stimulilor complecsi in unitati mai simple, mecanisme ce au fost pentru prima data studiate sistematic de catre psihologii scolii:
a. behavioriste b. gestaltiste c. introspectioniste d. cognitiviste ANS:B

53. Datorita carui principiu gestaltist, in figura de mai jos stimulii vizuali sunt grupati pe linii, nu pe coloane?
000000 000000 000000 a. principiul proximitatii b. principiul similaritatii c. principiul bunei-continuari d. principiul inchiderii ANS:B

54. Datorita carui principiu gestaltist, in figura de mai jos liniile paralele sunt percepute ca fiind grupate doua cate doua?
a. principiul proximitatii

b. principiul similaritatii c. principiul bunei-continuari d. principiul inchiderii

ANS:A 55. Capacitatea organismului de a inregistra si de a raspunde la stimuli ce nu ating pragul absolut minimal se numeste:
a. simultagnozie b. prosopagnozie c. perceptie subliminala d. perceptie extrasenzoriala

ANS:C 56. Incapacitatea de a recunoaste fete de oameni:


a. simultagnozie b. prosopagnozie c. agnozie spatiala d. chipagnozie ANS:B

57. Forme ale perceptiei extrasenzoriale sunt:


1. telepatia; 2. clarviziunea; 3. precognitia; 4. psihoagnozia. Care dintre cele patru afirmatii sunt corecte? a. afirmatiile: 1,2 b. afirmatiile: 1, 4 c. afirmatiile: 1,2,4 d. afirmatiile: 1,2,3 e. toate afirmatiile

ANS:D 58. Prelucrarea selectiva a informatiei este realizata de catre sistemul cognitiv uman prin intermediul:
a. atentiei b. senzatiilor vizuale c. categorizarii

d. perceptiei extrasenzoriale

ANS:A 59. Din categoria teoriilor cognitive ale atentiei fac parte:
1. modelul filtrajului "timpuriu"; 2. modelul filtrelor "mnezice"; 3. modelul filtrelor .atenuante"; 4. modelul filtrajului "tarziu". Care dintre cele patru variante sunt corecte? a. variantele: 1,2,3 b. variantele: 1,3,4 c. variantele: 1, 2, 4 d. variantele: 2, 3, 4 e. variantele: 1, 3, 4 ANS:B

60. Analizand atentia la nivel implementational, neurofiziologii au demonstrat ca starea de vigilenta este determinate de :
a. nucleii bazali de la baza emisferelor cerebrale b. sistemul reticulat din trunchiul cerebral c. nucleii anteriori din hipotalamus d. corpul calos din cortexul cerebral ANS:B

61. Care teorie cognitiva a ateruie considera ca sistemul cognitiv uman ca sistem de procesare a informatiei - este descris schematic conform figurii de mai jos?
Inputuri senzorialeMemorie de scurtadurata(MSD) -- Filtere--Canal de transmisie cu capacitate limitata -Memoria de lunga durata(MLD) a. modelul filtrajului timpuriu b. modelul filtrelor atenuante c. modelul filtrajului tarziu d. modelul filtrelor incitante ANS:A

62. Completati spatiul liber cu varianta corecta."Daca pornim de la ideea ca mintea noastra este constransa sii prelucreze foarte multe informatii concomitent, atunci trebuie sii acceptam faptul cii aceste prelucrari nu pot fi toate constiente. Realitatea

arata ca cele mai multe dintre ele sunt infapt inconstiente. Aceasta activitate mentala inconstienta este etichetata ca
a. exhaustive b. explicita c. intuitiva d. implicita ANS:D

63. Completati spatiul liber eu varianta corecta.Pentru a face fata cu succes numarului mare si diversitatii stimulilor sisituatiilor, subiectul uman recurge la obiectelor reducand astfel diversitatea mediului la categorii usor de procesat. "
a. reprezentarea b. reactualizarea c. perceperea d. categorizarea ANS:D

64. Care dintre cele patru variante reprezinta functii ale categorizarii'?
1. generarea de inferente; 2. gruparea obiectelor similare in aceeasi categorie; 3. reprezentarea, in sistemul cognitiv, a caracteristicilor fizice ale stimulului; 4. codarea experientei. a. variantele: 1, 2, 3 b. variantele: 2, 3, 4 e. variantele: 1, 2, 4 d. variantele: 1,3,4 e. toate variantele: 1,2,3,4 ANS:C

65. Completati spatiile libere cu varianta corecta." Obiectele similare sunt, de regula, grupate In aceeasi categorie. Aceasta similaritate poate fi ..sau. "
a. subiectiva sau obiectuala b. sociala sau obiectiva c. fizica sau functionala d. fizica sau sociala ANS:C

66. Care varianta este corecta?Categoriile de baza:


1) sunt cele mai abstracte categorii care pot fi asociate cu o forma fizica specifica; 2) ontogenetic, impreuna cu expresiile lingvistice corespunzatoare,sunt dobandite mai tarziu in comparative cu categoriile sub- sau supra- ordonare a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:A

67. Care varianta este corecta?


I) Fara categorizare n-ar fi posibil rationamentul. 2) Categoriile naturale (=cele corespunzdtoare obiectelor din natura si accesibile organelor de simt) genereaza mai multe inferente dedit artefactele (= obiectele construite de om). a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:C

68. Care varianta este corecta?


1) Modul de organizare a cunostintelor nu depinde de reprezentarile cu care opereaza slstemul cognitiv. 2) Pentru reprezentarea obiectelor sau a categoriilor de obiecte subiectul uman recurge la concepte si prototipuri. a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:B

69. Principalele reprezentari cognitive ale categoriilor sunt:


1. conceptul; 2. prototipul; 3. reteaua simpatetica;

4. reteaua neuromimetica. Care dintre cele patru afirmatii sunt corecte? a. afirmatiile: 1,2 b. afirmatiile: 1,2,3 c. afirmatiile: 2, 3, 4 d. afirrnatiile: 1,3,4 e. afirmatiile: 1,2,4 ANS:E

70. Care varianta este corecta?Conceptul unei categorii:


1) se exprima printr-o definitie ce cuprinde toate caracteristicile necesare si suficiente ale clasei respective; 2) se refera la unul sau mai multe exemplare reale, care apar cu cea mai mare frecventa cand se cere exemplificarea unei categorii sau care are cea mai mare valoare de prototipicalitate. a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:A

71. Care varianta este corecta?Prototipul unei categorii:


I) vizeaza un exemplar ideal al categoriei, un portret-robot care insumeaza caracteristicile mai multor membri ai categoriei; 2) se refera la unul sau mai multe exemplare reale, care apar cu cea mai mare frecventa cand se cere exemplificarea unei categorii sau care are cea mai mare valoare de prototipicalitate. a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:C

72. Despre memoria senzoriala putem afirma ca:


1. este preatentionala - adica procesele implicate in memoria senzorialii preced initierea celor implicate in atentie; 2. este automata - nu reclamd efort din partea subiectului; 3. este specificd fiecarei modalitati senzoriale;

4. denota persistenta reprezentarii senzoriale a stimulului timp de cateva sutimi de secunda, dupa ce acesta a incetat sa actioneze asupra receptorilor. Care dintre cele patru afirmatii sunt corecte? a. afirmatiile: 1,2,3 b. afirmatiile: 1,2,4 c. afirmatiile: 2, 3, 4 d. afirmatiile: 1,3,4 e. toate afirmatiile: 1, 2, 3,4 ANS:E

73. Despre memoria senzoriala putem afirma ca:


1.permite activarea detectorilor de trasaturi; 2. informatia retinuta pe aceasta cale e supracategoriala; 3. este automata - nu reclama efort din partea subiectului; 4. este postatentionala - adica procesele implicate in memoria senzoriala succed initierea celor implicate in atentie. Care dintre cele patru afirmatii sunt corecte? a. afirmatiile: 1, 3 b. afirmatiile: 2, 4 c. afirmatiile: 3,4 d. afirmatiile: 1, 2, 3 e. toate afirmatiile: 1,2,3,4 ANS:A

74. Durata de retentie a stimulilor vizuali, deci a memoriei iconice, este de aproximativ:
a. 10 milisecunde b. 100 milisecunde c. 1000 milisecunde d. 2 milisecunde ANS:B

75. Tipul de codare (reprezentare) a informatiei in cazul MSD este cea:


a. verbala b. sernantica c. neurobiologica d. seriala ANS:A

76. Memoria de scurta durata (MSD) mai este denumita si:


a. memorie ecoica b. memorie senzoriala c. memorie de lucru d. memone iconica ANS:C

77. Despre memoria de scurta durata (MSD) putem afirma ca:


1.procedeaza la codarea semantica a informatiei; 2. reactualizarea informatiilor se face serial; 3. durata ei maxima este de aproximativ 15-20 secunde; 4. volumul sau capacitatea este limitata, de 7 2 itemi. Care dintre cele patru afirmatii sunt corecte? a. afirmatiile: 1,2,3 b. afirmatiile: 1,3,4 c. afirmatiile: 1,4 d. afirmatiile: 2, 3,4 e. toate afirmatiile: 1,2,3,4 ANS:D

78. Despre memoria de lunga durata (MLD) putem afirma ca:


a. recurge la codarea imagistica a stimulului; b. recurge la codarea neurobiologica a stimulului; c. modalitatea specifica de cod are sau reprezentare a informatiei este codarea semantica; d. procedeaza la reprezentarea lingvistica, verbals a stimulului. ANS:C

79. Capacitatea memoriei de lunga durata (MLD) este:


a. limitata (72 item i) b. nelimitata c. limitata (2-20 itemi) d. limitata (15-20 itemi) ANS:B

80. Care varianta este corecta?


1) Reactualizarea informatiei din MLD se realizeaza serial. 2) Accesul la informatia din MSD se face in paralel a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:D

81. Completati spatiile libere cu varianta corecta.Cele mai cunoscute forme de reactualizare a cunostintelor, adesea meruionate in capitole!e despre memorie ca fiind singurele, sunt .si "
a. cunoasterea si recunoasterea; b. memoria de scurta durata si memoria de lunga durata; c. retentia si remanenta; d. recunoasterea si reproducerea .. ANS:D

82. Care varianta este corecta?Eficienta reactualizarii cunostiruelor creste daca:


1) contextul reactualizarii are cat mai multe proprietati similare celor prezente in contextul memorarii; 2) contextul reactualizarii are cat mai putine asemanari cu alti stimuli decat cei care trebuie reamintiti. a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:C

83. Uitarea poate fi explicata prin intermediul: 1.fenomenului de interferenta a cunostintelor; 2. efectului FAN (= facts added to nodes);
3. mecanismelor de aparare ale eului; 4. mecanismelor de propagare locala. Care dintre cele patru afirmatii sunt corecte? a. afirmatiile: 1, 2, 3 b. afirmatiile: 1,3,4

c. afirmatiile: 1, 2, 4 d. afirmatiile: 2, 3, 4 e. toate afirmatiile: 1, 2, 3, 4 ANS:A 84. Efectul FAN (= facts added to nodes) a fost pus in evidenta de J.R. Anderson si se refera la: a. influenta pe care cunostintele invatate o au unele asupra altora; b. incetinirea ritmului reactualizarii in functie de sporirea informatiilor pe care le avem despre un anumit obiect; c. blocarea accesului 'in constiinta a informatiilor despre fantasmele sau dorintele sexuale ale subiectului. ANS:B

85. Memoria explicita mai este denumita si:


a. memorie implicita b. memorie declarativa; c. memorie non-declarativa; d. memorie procedurala. ANS:B

86. Completati spatiul liber cu varianta corecta." Cunostintele reprezentate verbal sau imagistic, evidentiate prin probe de reproducere sau recunoastere formeaza memoria .a subiectului uman.
a. implicita b. senzoriala c. procedurala d. explicitii ANS:D

87. Despre memoria implicita putem afirma ca:


1. confine cunostinte despre fapte sau stari de lucruri (cunostinte declarative); 2. coniine cunostinte despre reguli sau proceduri (cunostinte procedurale) si despre asocierile regulate ale unor stimuli; 3. este estimatd prin teste de recunoastere sau reproducere; 4. este estimate prin impactul asupra modului efectiv de realizare a unei sarcini, prin amorsaj sau conditionare. Care dintre cele patru afirmatii sunt corecte?

a. afirmatiile: 1,3 b. afirmatiile: 2, 4 c. afirmatiile: 3,4 d. afirrnatiile: 1,3,4 e. afirmatiile: 2, 3,4 ANS:B

88. Care varianta este corecta?Memoria expliclta:


1) contine cunostinte procedurale si cunostinte despre asocierea repetata a unor stimuli; 2) contine cunostinte declarative, care pot fi reactualizate intentionat prin teste de recunoastere si reproducere. a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:B

89. Modul de organizare a cunostintelor depinde de reprezentarile cu care opereaza sistemul cognitiv. Pentru reprezentarea obiectelor sau a categoriilor de obiecte (In comparatie cu reprezentarea scenelor complexe si a actiunilor) subiectul uman recurge la:
a.senzatii si rationamente; b.concepte si prototipuri; c.imagini mintale sau scheme cognitive; d.scenarii cognitive sau secvente de reguli. ANS:B

90. Completati spatiul liber cu varianta corecta." Una dintre modalitatile de organizare a exemplarelor unei categorii se face in functie de gradul lor de cu prototipul sau conceptul categoriei respective. Cu cat ..dintre doua exemplare sau dintre un exemplar si prototipul/conceptul categoriei este mai mare, cu atat mai mica este distant dintre ele. "
a. abstractizare(a) b. generalitate(a) c. similaritate(a) d. disimilaritate(a) ANS:C

91. Completati spatiile libere cu varianta corecta:"Modul de organizare a cunostintelor depinde de reprezentarile cu care opereaza sistemul cognitiv. Pentru reprezentarea scenelor (starilor de lucruri) complexe, sistemul cognitiv apeleaza la ..sau. "
a. conceptele si prototipurile; b. imaginile mintale sau schemele cognitive; c. scenariile cognitive sau secventele de reguli; d. senzatii si rationamente. ANS:B

92. Care varianta este corecta? 1) Sistemul cognitiv are tendinta de a retine pe termen lung cu precadere, semnificatia stimulilor, nu configuratia lor perceptive 2) in cazul stimulilor verbali, sistemul nostru cognitive are tendinte de a retine pe termen lung semnificatia stimulilor,nu dispunerea lor spatiala.
a. doar varianta I b. doar varianla 2 c.ambele variante d.niciuna din variante ANS:C

93. Completati spatiile libere cu variant corecta:Procesarea reprezentarllor pentru a obtine cunostinte inseamna,in mare masura, traducerea lor in cod. , descompunerea lor intr-o multime de continuturi ..carora Ie putem asigna valoare de adevar.Organizarea cunostintelor inseamna, in primul rand, organizarea continuturilor"
a. sintactic( e) b. cognitiv(e) c. semantic( e) d. senzorial(e) ANS:C

94. Care varianta este corecta?


1) Reprezentarea semantica a cunostintelor, spre deosebire de cea imagisticd, este 0 rejlectare directd a caracteristicilor fizico-spatiale ale stimulului: astfel reprezentarea semanticd este mai putin economicoasa decat celelalte tipuri de reprezentari.

2) Reprezentarile semantice sunt mai usor de prelucrat decat cele imagistice, deoarece ocupa un "spatiu mental" mai redus in memoria de lucru. a. doar varianta I b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:B

95. Care varianta este corecta?


1) Datorita reprezentarilor semantice sistemul cognitiv face saltul din real in posibil. 2) Reprezentdrile semantice impun 0 sintaxd riguroasd, limitdnd numdrul de combinatii posibile. a. doar varianta I b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:C

96. Comportamentul decizional a fost descris si explicat de catre economisti, sociologi si psihologi pe baza urmatoarelor categorii de modele: I. modele descriptive; 2. modele explicative; 3. modele expresive; 4. modele normative.
Care dintre cele patru variante sunt corecte? a. variantele: 1, 2 b. variantele: 1,3 c. variantele: 1, 4 d. variantele: 2, 4 e. variantele: 3, 4

ANS:C 97. Originea modelelor normative ale luarii deciziei se afla in:
a. stiintele cognitive; b. stiintele socio-umane; c. stiintele comportamentale; d. stiintele economice. ANS:D

98. Care varianta este corecta? 1) Modelele normative ale luarii deciziei presupun ca decidentul, avand resurse de timp si de calcul limitate, e silit sa recurga la diverse euristici de decizie si reprezentari simplificate a alternativelor asupra carora trebuie sa hotarasca. 2) Modelele descriptive ale ludrii deciziei presupun ca decidentul este omniscient (cunoaste toate alternativele disponibile si consecintele lor) si dispune de resurse computationale si de timp suficiente.
a. doar varianta 1 b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:D

99. Care varianta este corecta? Conform modelelor normative, in luarea deciziilor subiectul uman: 1) cunoaste toate alternativele si o selecteaza pe cea optima; 2) se comporta rational, cautand intotdeauna sa aleaga alternative optima, adica acea optiune care ii asigura castigul maxim dintre toate alternativele posibile.
a. doar varianta I b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:C

100. Care varianta este corecta? Conform modelelor descriptive, in luarea deciziilor subiectul uman: 1) cunoaste toate alternative le si o selecteaza pe cea optima; 2) constrans de propriile limite cognitive si de timp, va alege alternative satisfacatoare, nu (neaparat) cea optima.
a. doar varianta I b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:B

101.Despre utilitatea asteptata - calculata de unele modele normative ale luarii deciziilor - putem afirma ca:

a. este perceptia subiectiva a unei valori obiective; b. este beneficiul- calculat, de regula, 'in bani - pe care subiectul decident i1 are in vedere in conditiile selectiei unei alternative; c. are o expresie numerica si o caracteristica de obiectivitate; d. este independenta de perceptia subiectiva a indivizilor implicati in procesul deciziei. ANS:A

102.Care varianta este corecta?Comportamentul real al decidentului - cel care traind intr-o lume dinamica,hipercomplexa, dispune de resurse limitate de timp si calcul este explicat mai bine de:
1) modelele normative ale luarii deciziei; 2) modelele descriptive ale luarii deciziei. a. doar varianta I b. doar varianta 2 c. ambele variante d. niciuna dintre variante ANS:B

103.Completati spatiul liber cu varianta corecta."Modelele normative ale luarii deciziei presupun ca decidentul se comporta.........., este omniscient (cunoaste toate alternativele disponibile si consecintele lor) si dispune de resurse computationale si de timp suficiente.
a. ilogie b. nerational c. irational d. rational ANS:D

104.Modelele descriptive ale luarii deciziilor mai poarta numele:


a. modele ale utilitatii asteptate b. modele ale valorii asteptate; c. modele ale rationalitatii limitate; d. modele ale rationalitatii heterogene ANS:C

105.Despre modelul utilitatii asteptate - unul dintre modelele normative ce descrie si explica comportamentul uman in procesul luarii de decizii - putem afirma ca:

1. in comparatie cu modelul valorii asteptate se aplica numai la calculul unui profit banesc; 2. este mai verosimil decat modelul valorii asteptate deoarece asuma faptul ca alegerea intre alternative este determinata de utilitatea, nu de valoarea acestora, deci de reflexul subiectiv al valorii; 3. este descriptiv pentru situatiile in care subiectii au suficiente resurse de timp si de calcul, in timp ce modelul bazat pe calculul valorii asteptate este eminamente prescriptiv; 4. este prescriptiv pentru situatii complexe sau cu limita de timp in luarea deciziei. Care dintre cele patru afirmatii sunt corecte? a. afirmatiile: 1,4 b. afirmatiile: 1,2,3 e. afirmatiile: I, 2, 4 d. afirrnatiile: I, 3, 4 e. afirmatiile: 2, 3, 4 ANS:E