Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Indicaţi de ce, în pofida sărăciei sale, validitatea de faţadă se menţine


încă.

Validitatea de fatada indica ceea ce pare a masura o proba si nu ceea ce masoara


ea efectiv.Aparent validitatea de fatada pare a avea o importanta functie
practica,deoarece motiveaza subiectii sa accepte mai usor un test nou,sau
permite extensia utilizarii instrumentelor spre alte zone decat cele care le-au
consacrat.

2. Indicaţi maniera în care se poate obţine un criteriu fidel şi valid în


domeniul
psihologiei muncii.
Pentru determinarea fidelitatii unui test se pot aplica unele tehnici precum
tehnica split-half,fidelitatea scoreri,test-retest,calculul corelatiei dintre
rezultatele unui test si forma sa paralela.Validitatea este acea determinare care
ne permite sa spunem in ce masura testul isi indeplineste functiile pentru care a
fost proiectat in raport cu diversele sale domenii de activitate.

Cele mai bune masuri-criterii sunt cele care reprezinta si mai multe avantaje
practice,care sunt mai usoare de folosit,mai disponibile si mai putin
costisitoare(masurarea directa a productiei sau a randamentului,evaluarea
performantelor angajatilor ).

3. Definiţi termenul de strategii de validare cu particularizare pe


determinarea
validităţii relativă la conţinut şi relativă la criteriu.
Validitate de conţinut: validitatea itemilor specifici ai testului; include şi
validitatea de aspect (de faţadă). Acest tip de validitate este analizat la testele
care se utilizează pentru a estima “cum acţionează o persoană în universul de
situaţii pe care testul intenţionează să îl reprezinte” (APA Standards, 1974).

Validitatea de criteriu: abilitatea unui test de a prezice cu acurateţe


performanţele subiectului la un criteriu din viaţa reală. Validarea relativă la
criteriu se referă la gradul în care deducţiile făcute pornind de la scorurile
testului concordă cu cele bazate pe scorurile unei alte măsurări, numită criteriu.

Există numeroase metode pentru validarea testelor, care pot fi privite ca moduri
diferite de formulare a cerinţelor referitoare la teste. Corespunzător scopurilor
pentru care se utilizează un test, se alege strategia de validare. Ea se poate baza
pe analiza de itemi, pe analiză factorială, pe determinarea corelaţiilor testului cu
diverse criterii etc.

4. Argumentaţi în legătură cu faptul că validitatea relativă la construct se


mai
numeşte şi validitate conceptuală.
Validarea testului relativă la constructul măsurat se ocupă de calităţile psihice
care contribuie la formarea scorurilor acestuia şi urmăreşte înţelegerea
dimensiunilor evaluate de test. Numai înţelegând constructul măsurat de test se
pot formula ipoteze asupra predicţiilor pe care le face testul şi asupra relevanţei
şi a reprezentativităţii conţinutului său. Deci, validarea constructului trebuie să
preceadă validarea conţinutului testului si validarea relativă la criteriu.Construct
şi concept sau noţiune sunt adesea utilizaţi ca sinonimi, validitatea relativă la
construct a testului este denumită şi “validitate conceptuală” (concept validity).

5. Precizaţi în ce constă, care sunt valoarea şi limitele matricii


multitrăsătură multimetodă în probarea validităţii şi fidelităţii unui test.
Aceasta procedura este un design ce ia simultan in considerare varianta
convergenta si pe cea divergenta.Este o sursa extrem de bogata in informatii atat
despre fidelitatea cat si despre validitatea convergenta si divergenta testelor
analizate.Este o contributie importanta la intelegerea procesului de validare.

Marea problema a acestei metodologii este ca implica o pregatire si un efort


foarte mare.

6. Definiţi în ce constă diferenţa dintre validitatea concurentă şi cea


diferenţială.

Validitatea concurenta – presupune obtinerea scorurilor la criteriu aproximativ


in acelasi timp cu scorurile la test..Validitatea concurenta are ca scop rezolvarea
unei probleme privind starea actuala a subiectului.

Validitatea Diferentiala-s-a ajuns la concluzia ca validitatea unui test poate varia


inauntrul aceleiasi populatii prin faptul ca unii subiecti pot apartine unor
subgrupuri speciale.Populatiile care se abat de la regula generala se numesc
biasate.

7. Precizaţi care este rolul analizei factoriale în probarea validităţii de


construct a
unui test psihologic.
Analiza factoriala este o tehnica care permite sa se mearga mult mai departe
decat simpla inspectie vizuala a matriciilor de intercorelatii sau a norului de
puncte.Scopul metodei este acela de a determina numarul minim de determinanti
numiti factori (dar si trasaturi latente) necesari explicarii intercorelatiilor din
matricile respective.Analiza factoriala tinda sa descopera un numar mai mic de
factori decat numarul testelor intercorelate si apoi sa produca un tabel care sa
indice incarcatura fiecarei variabile in factorul respectiv.

8. Precizaţi care este rolul tabelelor Taylor-Russell în aprecierea validităţii


predictive.
Tabelele Taylor-Russell permit unui utilizator de teste sa determine proportia
expectata pentru aplicantii selectati,daca se specifica 3 elemente:1validitatea
predictiva a testului 2 rata selectiilor si 3 proportia bazala pentru aplicantii de
success.

9. Indicaţi care sunt precauţiile legate de probarea validităţii predictive.


1.Cercetarea schimbarilor aparute in sensul cauzalitatii test-criteriu

2.Ce insemna criteriul ales?

3.Sa luam in consideratie populatia pe care s-a optinut o anume validitate

4.Sa ne asiguram ca marimea esantionului populational este suficienta si


adecvata.

5.Atentie la confundarea criteriului cu predictorul

6.Sa se verifice spectrul de valabilitate pentru criteriu dar si predictor

7.A se generaliza cu prudenta o validitate gasita

8.A se lua in calcul si validitatea Diferentiala

10. Explicitaţi sintagma “Validitatea uni test nu se măsoară, ci se deduce.”

Validitatea unui test nu poate fi estimata printr-un singur coeficient, ci se deduce


din acumularea dovezilor empirice si conceptuale.
Standardele APA din 1974, subliniază faptul că “validitatea nu se măsoară, ci se
deduce”. Manualul testului trebuie să conţină coeficienţii de validitate, dar în
cazul unei aplicări particulare a testului nu se va lua în considerare un singur
coeficient, ci,prin analiza lor globală, se va aprecia dacă utilizarea testului este
adecvată sau nesatisf ăcătoare.
11. Analizaţi factorii de care trebuie să se ţină cont în evaluarea validităţii
unui test.
Acceptiunea clasica a validitatii unui test se refera la gradul in care un test
masoara ceea ce si-a propus sa masoare.Dar un test poate avea diferite forme de
validitate,dependente de scopurile specifice in care el a fost utilizat.Schiopu
(1974) afirma ca un test este bidimensional,axat pe doi factori: diagnoza si
validarea ei.

Valoarea unui test incepe prin a se judeca fidelitatea si validitatea sa.