P. 1
2 Dinam Grupurilor M Pavalache

2 Dinam Grupurilor M Pavalache

|Views: 70|Likes:
Published by Daniela Burca

More info:

Published by: Daniela Burca on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Psihologie – ID

Mariela PAVALACHE – ILIE

DINAMICA GRUPURILOR
anul II – sem.1

2011

Tema 1 Grupurile în viaţa socială

1. Introducere 2. Dinamica grupurilor 3. Clasificarea grupurilor 4. Funcţiile grupului

1. Introducere Din punct de vedere psihosociologic, grupul este un ansamblu de persoane care au caracteristici şi scopuri comune, interacţionează şi participă la aceleaşi stări şi procese sociale şi au conştiinţa apartenenţei la grup. Grupul este realitatea primară şi inevitabilă pentru individ şi societate. În absenţa grupului, individul uman nu poate ajunge fiinţă umană şi nu poate trăi decât temporar. Procesul de socializare se desfăşoară în grupuri şi colectivităţi (familie, vecinătate, grădiniţă, şcoală etc.), iar entităţile biologice lipsite de acest proces nu numai că nu devin fiinţe sociale complexe, dar, aşa cum dovedesc cazurile de copii crescuţi în sălbăticie, ei nu au nici caracteristicile fundamentale ale omului: mers biped, vorbire, gândire abstractă (Chelcea şi Iluţ, 2003). Studierea grupurilor a făcut obiectul disciplinelor socioumane precum (Chelcea şi Iluţ, 2003): antropologia culturală: B. Malinovski, Margaret Mead sociologia: F. Tönnies, G. Simmmel psihologia socială: Wilhelm Wundt, M. Lazarus, Gustave Le Bon, Gabriel Tarde, Kurt Lewin – paradigma dinamicii grupurilor, anii 1930, Dimitrie Gusti, Traian Herseni, Achim Mihu, Adrian Neculau. Între membrii grupului există legături integrative de tip funcţional, comunicativ, afectiv şi normativ. Membrii grupului au scopuri comune pentru a căror atingere desfăşoară activităţi comune, comunică şi stabilesc relaţii care evoluează în timp. Obiectivele grupului constituie un liant foarte important al acestuia. Societatea umană are o organizare grupală, fiind formată din grupuri foarte variate sub aspectul mărimii, duratei şi intensităţii interacţiunii: popoare, etnii, clase sociale, colective de muncă, clase de elevi, grupuri de prieteni, familii, cupluri. De-a lungul vieţii, fiecare persoană aparţine simultan sau succesiv mai multor astfel de grupuri. Deşi aparţin aceluiaşi ansamblu social (cetăţenii unui oraş, ai unei ţări), persoanele aflate întâmplător într-un loc public - stadion, compartiment de tren etc. pot comunica, pot coopera în acţiuni comune, pot stabili relaţii pasagere de simpatie / antipatie, fără a constitui

1

1948) pentru a da nume studiilor experimentale sistematice desfăşurate în şcoala sa asupra structurii şi proceselor care au loc în grup şi determină relaţiile grupului cu exteriorul. Motivele care îi determină pe oameni să se asocieze în grupuri sunt numeroase şi variate. rămân de referinţă deoarece Lewin a valorificat achiziţiile anterioare şi le-a organizat într-o construcţie coerentă. mulţime. deoarece unui astfel de ansamblu de persoane îi lipsesc una sau mai multe din trăsăturile definitorii ale grupului: scop. Jacob Levi Moreno – studiul preferinţelor şi respingerilor dintre membrii grupului. Unii autori numesc astfel de ansambluri umane grupuri ocazionale şi le deosebesc de grupurile naturale care au structuri. Floyd Allport – facilitarea socială. poate fi considerată. p. Securitate Beneficii reciproce Sociabilitate Stimă de sine Apartenenţa la grup furnizează siguranţa dată de număr. ele pot fi clasificate în categoriile prezentate în tabelul 1. Anterior lui Lewin. în sensul definiţiei de mai sus. Bion – recuperarea nevrozaţilor de război. 2 . deşi au fost anticipate de alţi cercetători. valori. O astfel de aglomerare incidentală sau grupare spontană. Cercetările şi descoperirile lui Lewin. el se poate identifica cu alter-i semnificativi din grup. Motive de afiliere la grupuri (Sursa: Furnham. gloată. un grup. din punct de vedere psihosociologic. Sintagma „dinamica grupului” a fost propusă de către Kurt Lewin (Resolving social conflicts: selected papers on group dynamics. 428) 2. indiferent de mărimea ei. Interese comune Tab. interese şi scopuri comune pe termen lung: familia. Fiind împreună cu alţii. grupurile mici fuseseră obiect de studiu pentru Georg Simmel – configuraţia şi mărimea grupului. colectivul de muncă (Chelcea şi Iluţ. 1. durata în timp a relaţiilor. Fenomenele sociale erau abordate din perspectiva „situaţiilor de grup”. dar nu grup (Luca. activitate. Membrii grupului cooperează în vederea atingerii scopurilor şi obţinerea de beneficii comune. 2003). norme comune. 1997.însă. Apartenenţa la un grup îi poate conferi individului prestigiu şi satisfacţie prin recunoaşterea realizărilor sale. Dinamica grupurilor Dinamica grupurilor este disciplina care are ca obiect de studiu grupurile mici. protecţia împotriva unui duşman comun. 1998). Grupul satisface trebuinţă umană fundamentală de a fi împreună cu alţii şi de a fi stimulat de prezenţa lor. indivizii îşi pot împărtăşi interesele şi pasiunile.

telesentimente. cu scopul de a cunoaşte funcţionarea. La început. Cercetările lui Bion Medicul Bion de la clinica engleză Tavistock folosea discuţiile de grup pentru tratarea nevrozaţilor de război din armata britanică. Dinamica grupurilor poate fi definită din două perspective distincte (Muchielli. 2007. 1989. de animare şi de intervenţie care fac apel la grup. echilibru psihologic. aşa cum va folosi şi Lewin pentru a indica interacţiunile dintre membrii grupului. sociomatrice. 148) consideră că în această a doua etapă animatorul grupului iese din laborator pentru a se ocupa de soluţionarea conflictelor sociale. citat de Neculau (2007. coeziunea. creativitatea şi conducerea grupului. comunicarea. urmate de reechilibrare. Sistemul social al grupului se află într-o permanentă schimbare. 149): 3 . Actorii sociali se află într-un câmp dinamic şi generează câmpuri de forţă care trec succesiv prin stări de echilibru şi dezechilibru. valenţă negativă. de terapie. Sursa: Neculau. termenul desemnează organizarea grupului şi eforturile de schimbare ale indivizilor din grup. antrenamentul. valenţă pozitivă. atom social. Lapassade. termenul este aplicabil cu precădere grupurilor reale din şcoli şi organizaţii care au ca scop formarea. Bion considera că grupul dezvoltă tensiuni interne care pun în mişcare forţe capabile să faciliteze o activitate de cooperare. Printre aceste concepte se numără: forţe. În construcţia sociogramei. decizia şi reflecţia. iar sistemul grupal în dependenţă faţă de mediul social înconjurător. p. atom social radioactiv = animatorul. p. sociogramă. valori de grup. p. în urma cărora se nasc norme. câmp psihologic. 2007. test sociometric. Mai târziu. membrii săi aflându-se în stare de interdependenţă. standarde.Exemple de cercetări care au anticipat momentul Lewin Cercetările lui Jacob Levi Moreno Moreno a inventat tehnica de măsurare a relaţiilor de atracţie şi respingere între membrii grupului şi a propus conceptele de sociometrie. apud Neculau. similare vectorilor care în fizică exprimă forţe. sintagma dinamica grupului denumea ştiinţa experimentală practicată în laborator asupra grupurilor constituite artificial. dezechilibru. instrumentele de formare. pentru a-i învăţa pe oameni cum să folosească metodele de grup. 152 Contribuţia inovativă a lui Lewin la studierea grupurilor constă în adaptarea conceptelor şi metodelor de analiză folosite în fizică la investigarea fenomenelor sociale. Astăzi. între atomii sociali se utilizează săgeţi.

ca ansamblu de fenomene psihosociale care se produc în grupurile primare şi legile care le reglementează. b) influenţa exercitată de grup asupra membrilor săi care generează climatul psihologic. membrii săi şi situaţia. 115). care privilegiază întregul faţă de părţile componente este adaptată de Lewin care afirmă că analiza trebuie să pornească de la grup şi nu de la indivizi. cooperarea şi competiţia. Abordarea lui Lewin se originează în şcoala gestaltistă. obiectivul fiind modul în care procesele de grup influenţează comportamentele membrilor săi. obedienţă. Procesele de grup sunt interacţiunile care se produc în câmpul de forţe al grupului. Perspectiva gestaltistă. b) utilizarea metodelor de grup pentru tratarea tulburărilor de personalitate. Perspectiva de analiză este dinamică şi nu statică deoarece procesele de grup sunt considerate rezultatul forţelor. p. învăţarea şi practicarea de roluri. polarizarea grupului. conflictele. În continuare sunt enumerate o parte din temele de studiu: normele de grup şi dinamica lor. devianţă. depersonalizare. Cei trei factori de mediu (forţe) sunt: trăsăturile grupului. sentimente. contagiunea afectivă. ansamblul metodelor de acţiune asupra personalităţii prin grup. Aceste fenomene sunt: a) relaţiile stabilite între grup şi mediul său. cei trei factori care definesc spaţiul de viaţă. gândirea de grup (groupthink). liderul şi stilurile de conducere a grupului. rolul reţelelor de comunicare. d) factorii coeziunii şi disociaţiei. identitatea socială. conformare. marginalizare. 2003. unde a dezvoltat teoria câmpului care invocă în explicarea comportamentului uman factori personali şi factori de mediu care formează spaţiul de viaţă. relaţiile de autoritate şi de atractivitate. analiza performanţelor activităţilor desfăşurate în grup. influenţa socială. c) studiul schimbărilor sociale în grupul mic. 4 . preluarea. percepţii de sine şi ale altora). Problematica abordată de cercetătorii din domeniul dinamicii grupului este foarte bogată şi variată. a căror rezultantă este comportamentul uman (Chelcea şi Iluţ. c) viaţa afectivă a grupului şi evoluţia sa. Aici sunt cuprinse: a) studiul proceselor de schimbare prin grup (atitudini.

alcoolici). Ea este caracterizată de eclectism. French şi Bavelas în cadrul centrului de cercetări asupra dinamicii grupului (Research Center for Group Dynamics). ca spaţiu de antrenament psihosocial. Limite ale dinamicii grupurilor Dinamica grupurilor nu este o disciplină foarte sistematizată (Zamfir şi Vlăsceanu. grupul centrat pe formarea echipei utilizat în industrie pentru a relansa unitatea şi rentabilitatea echipei de muncă. ca spaţiu social direcţionat. destinat ameliorării stării unor grupuri sociale sensibile (adolescenţi. Unul dintre cei care a identificat noi valenţe ale dinamicii grupului. p. prezentate în continuare (Neculau. sensitivity training group). grupul de sensibilizare (engl. ai căror autori nu se consideră uneori nici ei înşişi ca reprezentanţă ai dinamicii grupurilor. 154): grupul de întâlnire (engl. folosit mai ales în organizaţiile industriale. Cartwright. 2007. ca tehnică de analiză (grupul de analiză). continuator al muncii lui Lewin şi inovator al domeniului. ca şi noi spaţii de aplicare a tehnicilor de grup este Carl Rogers. vârstnici. în terapia familială. Lippit. iar ulterior prin cercetările sale s-au delimitat două direcţii de acţiune (Neculau. encounter group) Accentul este pus pe evoluţia personală. Lewin a propus utilizarea grupului ca mijloc de intervenţie asupra actorului social. în care se adulţii dobândesc competenţe sociale. grup de sensibilizare. grupul de sarcină (engl. 5 . 1998). Cercetările lui Lewin vor fi continuate de o echipă formată din foştii săi studenţi şi colaboratori: R. bolnavi cronici. Ideile fondatoare formulate de Lewin au fost constant restructurate. iar modalităţile de valorificare s-au înmulţit cu denumiri noi: grup de întâlnire. task-oriented group) centrat pe realizarea sarcinii în context interpersonal. atelierul de creativitate etc. atelierul de creativitate deblochează potenţialul creator existent în fiecare persoană prin intermediul activităţilor artistice. grupul ca instrument terapeutic.Iniţial. grup de diagnostic. grupul de dezvoltare organizaţională are ca obiectiv formarea liderilor. graţie experienţei trăite. dezvoltarea spontaneităţii verbale şi corporale. Leon Festinger. pe dezvoltarea şi ameliorarea comunicării şi a relaţiilor interpersoanle. care a propus şi alte forme de grup. 2007. 149): grupul ca mediu şi mijloc de formare. fiind mai degrabă un ansamblu de teorii şi cercetări foarte eterogene. combaterea comportamentului depersonalizat. Au devenit importante şi eliberarea expresiei şi afectivităţii. p.

3. Clasificarea grupurilor Termenul grup are un sens foarte larg, constituind ca sferă noţională genul proxim pentru diferite categorii de persoane: familie, grup de lucru, echipă sportivă, ansamblul studenţilor din anul II, comunităţi etnice etc. Având în vedere această accepţiune, în continuare sunt enumerate câteva dintre posibilele criterii de clasificare a grupurilor: Mărimea: grupuri mari şi grupuri mici Natura relaţiilor dintre membrii grupului: grupuri primare şi grupuri secundare Tipul de normativitate1 existent în grup: grupuri formale şi grupuri informale Funcţia normativ axiologică în raport cu individul concret: grupuri de apartenenţă, grupuri de referinţă Gradul de integralitate şi stabilitate temporară a intereselor: grupuri naturale şi grupuri ocazionale Statutul ontic: grupuri reale şi grupuri nominale

În continuare vor fi prezentate principalele caracteristici ale categoriilor de grupuri. Grupuri mari şi grupuri mici Grupurile mari se caracterizează prin relaţii sociale stabile, dispun de un instrument de comunicare (limba), au o durată mare în timp, iar rezultatele activităţii comune se obiectivează în cultura materială şi spirituală. Ele constituie obiect de studiu pentru sociologie; astfel de grupuri sunt popoarele, clasele sociale, etniile (Luca, 1998). Grupurile mici sunt formate dintr-un număr restrâns de membri, care variază între 3 şi 40. Exemple de grupuri mici sunt familia, echipa sportivă, grupa de studenţi, clasa de elevi. Între membri se stabilesc relaţii directe şi durabile pe parcursul unor activităţi similare prin care se realizează scopuri comune. Principala caracteristică este relaţia de tip „faţă în faţă” dintre membrii săi, spre deosebire de grupurile mari, relaţii bazate pe norme şi modele proprii de comportament. Depăşirea limitei numerice maxime afectează caracterul direct al relaţiilor dintre membri. Cu cât creşte numărul de membri creşte şi posibilitatea relaţiilor dintre membrii, dar scade durabilitatea şi intensitatea comunicării. În acelaşi timp însă, se multiplică resursele grupului datorită contribuţiilor individuale la rezolvarea problemelor grupului Zamfir şi Vlăsceanu, 1998). Lewin enumeră ca principale caracteristici ale grupului mic (Popescu-Neveanu, 1978): talia/mărimea redusă/ număr mic de membri; distribuţia spaţială a membrilor săi (structura microecologică); conformarea;
1

Normativitate - reglementare a relaţiilor prin intermediul unor prescripţii (reguli, valori, norme)

6

acceptarea şi respectarea efectivă a normelor de grup; consensul: adoptarea de atitudini asemănătoare faţă de acelaşi obiect; capacitatea de autoorganizare; dinamica. Proprietăţi derivate ale grupului mic (Popescu-Neveanu, 1978): interacţiunea directă, faţă în faţă; autonomia; interdependenţa dintre membrii săi, care îi determină să se aprecieze reciproc, să coopereze şi să comunice intens unii cu alţii ; controlul asupra membrilor săi; stratificarea: diferenţierea membrilor după anumite criterii. Poate fi verticală, în acest caz este vorba despre dezvoltarea unei ierarhii a statusurilor în grup; apar niveluri ale grupului diferenţiate ca putere, privilegii, obligaţii sau roluri sociale. Există şi o diferenţiere orizontală atunci când membrii se specializează în executarea roluri sau funcţii care nu implică nici o inegalitate. Stratificarea verticală ameninţă coeziunea, în timp ce stratificarea orizontală potenţează reciprocitatea dependenţelor. permeabilitatea: disponibilitatea grupului de a accepta noi membri; flexibilitatea: gradul de abatere de la normele grupului; omogenitatea: similaritatea psihică şi socială între membrii grupului; tonul hedonic: măsura în care condiţia de membru se asociază cu un sentiment de plăcere; intimitatea: apropierea reciprocă a membrilor (J.L. Moreno); participarea: angajarea în sarcinile de grup; diferenţiere de roluri; existenţa normelor; cultură grupală marcată de credinţe, rituri, limbaj propriu. Grupurile primare şi grupurile secundare Clasificarea în aceste două categorii având la bază natura relaţiilor dintre membrii săi a fost propusă de către sociologul Charles Cooley (1909). În grupurile primare, relaţiile sunt de tip „faţă în faţă”, fiecare membru având posibilitatea să-i cunoască pe ceilalţi, să interacţioneze şi să comunice cu fiecare în mod direct. În acest sens, grupul mic este totodată şi grup primar pentru că satisface toate cerinţele susmenţionate: familia, echipa de lucru, muncitorii dintr-un atelier, funcţionarii dintr-un birou sau serviciu, elevii dintr-o clasă, studenţii unei grupe care muncesc sau învaţă într-un spaţiu care le permite să interacţioneze nemijlocit (Luca, 1998). În grupurile primare, scopurile şi interesele sunt profund împărtăşite, existând o orientare valorică comună a membrilor săi. A aparţine unui grup primar nu este

7

doar un mijloc pentru atingerea altor obiective, ci şi un scop, acela de îndeplinire a nevoilor afective şi de exprimare, de confirmare a gândurilor şi sentimentelor (Chelcea şi Iluţ, 2003). Grupurile secundare sunt, de regulă, grupuri mijlocii şi mari şi sunt compuse din subgrupuri primare; membrii lor se cunosc mai mult sau mai puţin, iar relaţiile fiecăruia cu ceilalţi sunt preponderent indirecte; majoritatea grupurilor organizaţionale sunt secundare. Raporturile afective sunt mai slabe decât în grupurile primare, spontaneitatea şi intimitatea mai reduse. Oamenii nu se angajează total în relaţiile cu ceilalţi, ca în grupurile primare, interacţiunile au adeseori un caracter oficial şi superficial. Prin apartenenţa la grupul secundar, individul îşi satisface nevoi instrumentale, cu caracter pragmatic, specific (Chelcea şi Iluţ, 2003). Grupurile formale (oficiale) şi grupurile informale (neoficiale) Grupurile formale sunt caracterizate prin relaţii instituţionalizate (prescrise prin modul de organizare a grupului), interacţiunile membrilor fiind guvernate de un număr mare de reguli. Apartenenţa la grup este reglementată de relaţiile contractuale scrise care prevăd drepturi şi obligaţii ale individului şi organizaţiei: scopul comun este precis definit, regulile şi nomele sunt explicite şi impuse (orice organizaţie are un regulament de organizarefuncţionare şi o organigramă), durata în timp este predeterminată (Luca, 1998). Exemple de grupuri oficiale: colectivul de cadre didactice, echipa guvernamentală, echipajul unui avion. Grupurile informale se constituie paralel sau în afara grupurilor formale, adeziunea sau apartenenţa la grup şi relaţiile interpersonale au un caracter spontan, bazat pe afinităţi, interese comune, simpatie; activitatea comună este variabilă şi nedeterminată, relaţiile sunt mai puţin reglementate, statusurile şi rolurile se conturează şi evoluează mai puţin rigid, durata în timp a grupului este nedeterminată (Luca, 1998). Exemple de grupuri oficiale: colegele care merg împreună după orele de serviciu la cursul de înot, un grup de infractori. Distincţia dintre formal şi informal la nivelul grupului este uneori dificil de stabilit. Familia este un exemplu de grup deopotrivă formal deoarece este reglementat juridic, dar şi informal pentru că cea mai mare parte a vieţii de familie se desfăşoară după reguli nescrise. În orice grup se dezvoltă inevitabil raporturi ce depăşesc cadrul prescris. În orice organizaţie apar grupuri bazate pe simpatia dinte membri, care funcţionează după reguli nescris ale circulaţiei informaţiilor (bursa noutăţilor) şi comportamentului. Aproape întotdeauna organigrama este dublată şi, uneori, minată de o sociogramă, structura relaţiilor afectivemoţionale din grup (Chelcea şi Iluţ, 2003). Cu cât distanţa dintre oficial şi neoficial este mai mare, cu atât creşte probabilitatea scăderii coeziunii grupului (Zamfir şi Vlăsceanu, 1998). Grupurile de apartenenţă şi grupurile de referinţă Grupurile de apartenenţă Grupurile de apartenenţă sunt grupuri primare din care face parte individul şi după care se modelează: familia, echipa profesională, unitatea politică, comunitatea locativă

8

individul năzuieşte să îi devină membru. Astfel. Obiectivul cercetării viza modificarea atitudinilor politice ale studentelor de la Colegiul de fete din Bennington din SUA de la conservatorism (în anul I de studii) către liberalism (în anul terminal). 1950). Fiecare membru trece în grup prin stadii progresive de integrare. Hyman în 1942 pentru a desemna grupul de persoane cu care individul se compară când îşi defineşte propriul status. individ repere normative (atitudinale. intensitatea participării la viaţa acestora nu este uniformă. Calitatea de grup de referinţă o au grupuri foarte diferite: grupul de apartenenţă. p. de protecţie contra sociale: membrii beneficiază de suportul social al grupului. 2004. Grupurile de referinţă sunt cele la care individul se raportează psihologic. valorice şi îi servesc ca model şi standard. orientându-se în raport cu valorile şi normele acestuia. individul tinde să îi devină membru. 9 . individul devine capabil să coopereze. este considerat un sistem de apreciere a altora şi a sa. individul este supus normelor. influenţei şi modelelor de comportament specifice acestuia. 2007). ca şi de climatul sociomoral şi cultural al diferitelor grupuri (Zamfir şi Vlăsceanu. Prin apartenenţa la grup. grupuri externe. În primul caz. 1998). Termenul a fost introdus de către Herbert H. 153). acest grup îndeplineşte trei funcţii: normativă: membrul împărtăşeşte voluntar şi încorporează normele grupului. grupuri reale şi ideale. să se transpună în rolul altuia şi să îşi asume roluri alternative. de la cel de acomodare interpersonală până la cel conformare şi manifestare a unei competenţe interpersonale. grupuri mari şi mici. evaluativă: individul evaluează alte grupuri referindu-se la grupul său ca etalon. Acest status este considerat de către Hyman ca variabilă dependentă.(Popescu-Neveanu. Grupul de apartenenţă şi grupul de referinţă pot avea însă şi semnificaţie negativă: îl invocăm pentru a arăta că nu vrem să facem parte din el sau nu dorim să îl luăm ca model (Neculau. Exemple Unul dintre primele studii privind influenţa grupului de referinţă a fost realizat de către Theodore Newcomb la începutul anilor 1930. doarece se conturează în funcţie de grupul luat ca punct de referinţă (Golu. Caracteristicile grupului de referinţă sunt: constituie pentru comportamentale). acesta le oferă şansa de a se valoriza. Ea depinde de interesele şi opţiunile individuale. 1978). Deşi aceeaşi persoană poate face parte din mai multe grupuri. Referinţa poate fi pozitivă sau negativă (Newcomb.

funcţia de suport în atingerea anumitor scopuri ce nu pot fi atinse prin acţiuni individuale: mişcări politice. conservatori la alegerile prezidenţiale. cu atât identitatea grupală influenţează mai puternic concepţia de sine. de confirmare. Cu cât grupul de apartenenţă este mai prestigios (şi mai restrictiv). comisia de etică a unei organizaţii). funcţia de normare a comportamentului şi a relaţiilor interpersonale. grupul îndeplineşte atât funcţii pentru indivizi. în timp ce profesorii aveau opţiuni liberale. Aceste funcţii se realizează direct prin instituţii. Încă după primul semestru de şcoală.Studentele proveneau din familii cu intense convingeri conservatoare. în special ale familiei. descurajează divorţurile. măsurată prin opţiunea pentru candidaţi liberali şi. care este componenta principală a imaginii şi concepţiei de sine. 205-206 4. grupurile îndeplinesc următoarele funcţii: funcţia de control social. De asemenea. funcţia de sursă a identităţii sociale pozitive. poliţia. Grupul împiedică anonimatul şi singurătatea. de exemplu. cât şi funcţii pentru societate. organizaţii şi grupuri specializate (instanţele judecătoreşti. Din perspectiva societăţii. în urma interacţiunilor cu profesorii. corpul profesoral s-a bucurat de respectul studentelor. p. 1996. Din perspectiva individului. 2003): funcţia de satisfacere diferenţiată a nevoilor psihosociale: de afectivitate. devenind grupul de referinţă al acestora. funcţia de formare. Funcţiile grupului Constituind veriga de legătură între nivelul social şi cel individual. pentru ca ulterior. ele să devină tot mai intens liberale. armata. funcţia de sursă de informaţii şi cunoştinţe. funcţia de securizare în faţa duşmanilor şi dificultăţilor vieţii. respectiv. de exercitare a sentimentului de apartenenţă. Pe parcursul celor patru ani de studii. Sursa: Franzoi. Studiul longitudinal a continuat timp de 50 de ani a relevat accentuarea progresivă a convingerilor liberale ale fostelor studente. ca şi prin norme nescrise ale grupurilor primare. 10 . se realizează indirect prin legi şi politici naţionale care. grupul îndeplineşte următoarele funcţii (Chelcea şi Iluţ. umanitare. atitudinea studentelor a fost mai puţin conservatoare.

Iluţ.-2 oct. care sunt valorile şi normele pentru care aceste grupuri vă atrag? Bibliografie Popescu-Neveanu. P. Luca. Albatros. Iaşi: Polirom. mărimea. Sibiu: Şcoala de vară Trepte spre succesul în carieră. M.Teme de reflecţie 1.R. A. Iaşi. Bucureşti: Ed. tipul grupului.) (2003). Babel. P. Indicaţi două din grupurile de referinţă la care vă raportaţi.. modulul C. Dinamica grupului şi a echipei. 2. (1978). Economică. L. Neculau. (1998).. Vlăsceanu. Zamfir. Dicţionar de sociologie. Identificaţi şi descrieţi 5 grupuri cărora le aparţineţi. (coord. (1998). Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Ed. Comunicare şi eficienţă personală în carieră. C. Bucureşti: Ed. indicând scopul. durata. Braşov. Enciclopedie de psihosociologie. Proiect TEMPUS CME – 9602011. Chelcea. 14 sept. S. 11 . (2007).

au o durată mare în timp. clasele sociale. grup de lucru. etniile (Luca. Grupuri mari şi grupuri mici Grupurile mari se caracterizează prin relaţii sociale stabile.TEMA 2 Caracteristicile şi funcţiile grupurilor 1. Ele constituie obiect de studiu pentru sociologie. Depăşirea limitei numerice maxime afectează caracterul direct al relaţiilor dintre membri. grupuri de referinţă Gradul de integralitate şi stabilitate temporară a intereselor: grupuri naturale şi grupuri ocazionale Statutul ontic: grupuri reale şi grupuri nominale În continuare vor fi prezentate principalele caracteristici ale categoriilor de grupuri. Principala caracteristică este relaţia de tip „faţă în faţă” dintre membrii săi.reglementare a relaţiilor prin intermediul unor prescripţii (reguli. care variază între 3 şi 40. astfel de grupuri sunt popoarele. ansamblul studenţilor din anul II. În acelaşi timp însă. echipă sportivă. echipa sportivă. 1998). Grupurile mici sunt formate dintr-un număr restrâns de membri. relaţii bazate pe norme şi modele proprii de comportament. Cu cât creşte numărul de membri creşte şi posibilitatea relaţiilor dintre membrii. Clasificarea grupurilor 2. 1998). Exemple de grupuri mici sunt familia. în continuare sunt enumerate câteva dintre posibilele criterii de clasificare a grupurilor: Mărimea: grupuri mari şi grupuri mici Natura relaţiilor dintre membrii grupului: grupuri primare şi grupuri secundare Tipul de normativitate1 existent în grup: grupuri formale şi grupuri informale Funcţia normativ axiologică în raport cu individul concret: grupuri de apartenenţă. dispun de un instrument de comunicare (limba). grupa de studenţi. norme) 12 . Funcţiile grupului Termenul grup are un sens foarte larg. valori. iar rezultatele activităţii comune se obiectivează în cultura materială şi spirituală. Între membri se stabilesc relaţii directe şi durabile pe parcursul unor activităţi similare prin care se realizează scopuri comune. 1 Normativitate . spre deosebire de grupurile mari. se multiplică resursele grupului datorită contribuţiilor individuale la rezolvarea problemelor grupului Zamfir şi Vlăsceanu. constituind ca sferă noţională genul proxim pentru diferite categorii de persoane: familie. dar scade durabilitatea şi intensitatea comunicării. clasa de elevi. Având în vedere această accepţiune. comunităţi etnice etc.

în acest caz este vorba despre dezvoltarea unei ierarhii a statusurilor în grup. distribuţia spaţială a membrilor săi (structura microecologică).L. 13 . în timp ce stratificarea orizontală potenţează reciprocitatea dependenţelor. Stratificarea verticală ameninţă coeziunea. diferenţiere de roluri. cultură grupală marcată de credinţe. interdependenţa dintre membrii săi. permeabilitatea: disponibilitatea grupului de a accepta noi membri. 1978): interacţiunea directă. Moreno). privilegii. faţă în faţă. rituri. capacitatea de autoorganizare. limbaj propriu. 1976). participarea: angajarea în sarcinile de grup. conformarea. flexibilitatea: gradul de abatere de la normele grupului. Există şi o diferenţiere orizontală atunci când membrii se specializează în executarea roluri sau funcţii care nu implică nici o inegalitate. Proprietăţi derivate ale grupului mic (Popescu-Neveanu. existenţa normelor. experienţa celor care compun grupul (Walsh şi Golins. stratificarea: diferenţierea membrilor după anumite criterii. apar niveluri ale grupului diferenţiate ca putere. Mai importante decât mărimea se dovedesc a fi interacţiunile dintre membri. dinamica. acceptarea şi respectarea efectivă a normelor de grup. Nu întotdeauna mărimea grupului este hotărâtoare în privinţa tipului şi calităţii relaţiilor din grup. intimitatea: apropierea reciprocă a membrilor (J. maturitatea. 1978): talia/mărimea redusă/ număr mic de membri. care îi determină să se aprecieze reciproc. să coopereze şi să comunice intens unii cu alţii . Poate fi verticală. autonomia. omogenitatea: similaritatea psihică şi socială între membrii grupului. tonul hedonic: măsura în care condiţia de membru se asociază cu un sentiment de plăcere.Lewin enumeră ca principale caracteristici ale grupului mic (Popescu-Neveanu. consensul: adoptarea de atitudini asemănătoare faţă de acelaşi obiect. controlul asupra membrilor săi. care depind de vârsta. obligaţii sau roluri sociale.

iar relaţiile fiecăruia cu ceilalţi sunt preponderent indirecte. un grup de infractori. grupul mic este totodată şi grup primar pentru că satisface toate cerinţele susmenţionate: familia. bazat pe afinităţi. scopurile şi interesele sunt profund împărtăşite. relaţiile sunt mai puţin reglementate.Grupurile primare şi grupurile secundare Clasificarea în aceste două categorii având la bază natura relaţiilor dintre membrii săi a fost propusă de către sociologul Charles Cooley (1909). echipajul unui avion. cu caracter pragmatic. individul îşi satisface nevoi instrumentale. Apartenenţa la grup este reglementată de relaţiile contractuale scrise care prevăd drepturi şi obligaţii ale individului şi organizaţiei: scopul comun este precis definit. studenţii unei grupe care muncesc sau învaţă într-un spaţiu care le permite să interacţioneze nemijlocit (Luca. acela de îndeplinire a nevoilor afective şi de exprimare. ca în grupurile primare. 2003). ci şi un scop. durata în timp este predeterminată (Luca. grupuri mijlocii şi mari şi sunt compuse din subgrupuri primare. simpatie. de confirmare a gândurilor şi sentimentelor (Chelcea şi Iluţ. echipa de lucru. Grupurile formale (oficiale) şi grupurile informale (neoficiale) Grupurile formale sunt caracterizate prin relaţii instituţionalizate (prescrise prin modul de organizare a grupului). Familia este un exemplu de grup deopotrivă formal deoarece este reglementat juridic. În grupurile primare. Prin apartenenţa la grupul secundar. adeziunea sau apartenenţa la grup şi relaţiile interpersonale au un caracter spontan. existând o orientare valorică comună a membrilor săi. membrii lor se cunosc mai mult sau mai puţin. 2003). relaţiile sunt de tip „faţă în faţă”. de regulă. echipa guvernamentală. interese comune. Raporturile afective sunt mai slabe decât în grupurile primare. Grupurile secundare sunt. interacţiunile au adeseori un caracter oficial şi superficial. dar şi informal pentru că cea mai mare parte a vieţii de familie se desfăşoară după reguli nescrise. specific (Chelcea şi Iluţ. 1998). statusurile şi rolurile se conturează şi evoluează mai puţin rigid. durata în timp a grupului este nedeterminată (Luca. interacţiunile membrilor fiind guvernate de un număr mare de reguli. În 14 . Distincţia dintre formal şi informal la nivelul grupului este uneori dificil de stabilit. Exemple de grupuri oficiale: colectivul de cadre didactice. majoritatea grupurilor organizaţionale sunt secundare. Oamenii nu se angajează total în relaţiile cu ceilalţi. să interacţioneze şi să comunice cu fiecare în mod direct. elevii dintr-o clasă. funcţionarii dintr-un birou sau serviciu. Grupurile informale se constituie paralel sau în afara grupurilor formale. În grupurile primare. A aparţine unui grup primar nu este doar un mijloc pentru atingerea altor obiective. În acest sens. fiecare membru având posibilitatea să-i cunoască pe ceilalţi. Exemple de grupuri oficiale: colegele care merg împreună după orele de serviciu la cursul de înot. activitatea comună este variabilă şi nedeterminată. grupul de joacă al copiilor. 1998). spontaneitatea şi intimitatea mai reduse. muncitorii dintr-un atelier. regulile şi nomele sunt explicite şi impuse (orice organizaţie are un regulament de organizarefuncţionare şi o organigramă). 1998).

grupuri mari şi mici. doarece se conturează în funcţie de grupul luat ca punct de referinţă (Golu. În primul caz. 1978). individul devine capabil să coopereze. structura relaţiilor afectivemoţionale din grup (Chelcea şi Iluţ. minată de o sociogramă. Termenul a fost introdus de către Herbert H. 1950). Astfel. Calitatea de grup de referinţă o au grupuri foarte diferite: grupul de apartenenţă. Grupurile de referinţă sunt cele la care individul se raportează psihologic. de la cel de acomodare interpersonală până la cel conformare şi manifestare a unei competenţe interpersonale. 15 . Deşi aceeaşi persoană poate face parte din mai multe grupuri. 153). 1998). influenţei şi modelelor de comportament specifice acestuia. este considerat un sistem de apreciere a altora şi a sa. Aproape întotdeauna organigrama este dublată şi. Cu cât distanţa dintre oficial şi neoficial este mai mare. unitatea politică. intensitatea participării la viaţa acestora nu este uniformă. 2004. Fiecare membru trece în grup prin stadii progresive de integrare. care funcţionează după reguli nescris ale circulaţiei informaţiilor (bursa noutăţilor) şi comportamentului. individul năzuieşte să îi devină membru. Caracteristicile grupului de referinţă sunt: constituie pentru comportamentale). orientându-se în raport cu valorile şi normele acestuia. evaluativă: individul evaluează alte grupuri referindu-se la grupul său ca etalon. valorice şi îi servesc ca model şi standard. uneori. Acest status este considerat de către Hyman ca variabilă dependentă. să se transpună în rolul altuia şi să îşi asume roluri alternative. individ repere normative (atitudinale. 1998). individul este supus normelor. Hyman în 1942 pentru a desemna grupul de persoane cu care individul se compară când îşi defineşte propriul status. Ea depinde de interesele şi opţiunile individuale. grupuri externe. Prin apartenenţa la grup. Grupurile de apartenenţă şi grupurile de referinţă Grupurile de apartenenţă Grupurile de apartenenţă sunt grupuri primare din care face parte individul şi după care se modelează: familia. echipa profesională. p. comunitatea locativă (Popescu-Neveanu. Referinţa poate fi pozitivă sau negativă (Newcomb. ca şi de climatul sociomoral şi cultural al diferitelor grupuri (Zamfir şi Vlăsceanu.orice grup se dezvoltă inevitabil raporturi ce depăşesc cadrul prescris. grupuri reale şi ideale. 2003). acest grup îndeplineşte trei funcţii: normativă: membrul împărtăşeşte voluntar şi încorporează normele grupului. individul tinde să îi devină membru. În orice organizaţie apar grupuri bazate pe simpatia dinte membri. cu atât creşte probabilitatea scăderii coeziunii grupului (Zamfir şi Vlăsceanu.

Grupul împiedică anonimatul şi singurătatea. 2003): funcţia de satisfacere diferenţiată a nevoilor psihosociale: de afectivitate. măsurată prin opţiunea pentru candidaţi liberali şi. funcţia de sursă de informaţii şi cunoştinţe. Pe parcursul celor patru ani de studii. Exemple Unul dintre primele studii privind influenţa grupului de referinţă a fost realizat de către Theodore Newcomb la începutul anilor 1930. 2007). Studentele proveneau din familii cu intense convingeri conservatoare. Studiul longitudinal a continuat timp de 50 de ani a relevat accentuarea progresivă a convingerilor liberale ale fostelor studente. cât şi funcţii pentru societate. atitudinea studentelor a fost mai puţin conservatoare. Din perspectiva individului. Grupul de apartenenţă şi grupul de referinţă pot avea însă şi semnificaţie negativă: îl invocăm pentru a arăta că nu vrem să facem parte din el sau nu dorim să îl luăm ca model (Neculau.de protecţie contra sociale: membrii beneficiază de suportul social al grupului. funcţia de securizare în faţa duşmanilor şi dificultăţilor vieţii. Cu cât grupul de apartenenţă este mai prestigios (şi mai restrictiv). Încă după primul semestru de şcoală. umanitare. în timp ce profesorii aveau opţiuni liberale. corpul profesoral s-a bucurat de respectul studentelor. acesta le oferă şansa de a se valoriza. ele să devină tot mai intens liberale. care este componenta principală a imaginii şi concepţiei de sine. grupul îndeplineşte următoarele funcţii (Chelcea şi Iluţ. p. respectiv. funcţia de sursă a identităţii sociale pozitive. cu atât identitatea grupală influenţează mai puternic concepţia de sine. Sursa: Franzoi. în urma interacţiunilor cu profesorii. 205-206 2. de confirmare. funcţia de suport în atingerea anumitor scopuri ce nu pot fi atinse prin acţiuni individuale: mişcări politice. 16 . devenind grupul de referinţă al acestora. pentru ca ulterior. Funcţiile grupului Constituind veriga de legătură între nivelul social şi cel individual. 1996. grupul îndeplineşte atât funcţii pentru indivizi. conservatori la alegerile prezidenţiale. Obiectivul cercetării viza modificarea atitudinilor politice ale studentelor de la Colegiul de fete din Bennington din SUA de la conservatorism (în anul I de studii) către liberalism (în anul terminal). de exercitare a sentimentului de apartenenţă.

indicând scopul. (1998). Dicţionar de sociologie. Bucureşti: Ed.. Babel.) (2003). Psihologia grupurilor sociale şi a fenomeneleor colective. S. ca şi prin norme nescrise ale grupurilor primare. tipul grupului. Comunicare şi eficienţă personală în carieră.-2 oct. Braşov. Teme de reflecţie 1. Dicţionar de psihologie. Neculau. & Golins. Golu. se realizează indirect prin legi şi politici naţionale care. Vlăsceanu. 17 . Bucureşti: Ed. Dinamica grupului şi a echipei. armata. Chelcea. P. Iaşi. modulul C. (1976). Proiect TEMPUS CME – 9602011. durata. Identificaţi şi descrieţi 5 grupuri cărora le aparţineţi. CO: Colorado Outward Bound School. funcţia de formare. Albatros. C. (coord. funcţia de normare a comportamentului şi a relaţiilor interpersonale. Iluţ. Social psychology. Walsh.integrarea socială a individului. G. Luca. L. (1978). poliţia. grupurile îndeplinesc următoarele funcţii: funcţia de control social. Aceste funcţii se realizează direct prin instituţii. Pacific Grove: Brooks/Cole. organizaţii şi grupuri specializate (instanţele judecătoreşti. Zamfir. Franzoi. (1990). în special ale familiei. De asemenea. 14 sept. Forsyth. Miron. S. de exemplu. (1996). Enciclopedie de psihosociologie. L. DE DETALIAT Din perspectiva societăţii. Denver. Madison Dubuque: Brown & Benchmark. Indicaţi două din grupurile de referinţă la care vă raportaţi.R.. Bucureşti: Ed. (1998). P. (2004). mărimea. M. A.L. Economică. Group dynamics. 2. care sunt valorile şi normele pentru care aceste grupuri vă atrag? Femeile și bărbații în grup Forsyth p. Sibiu: Şcoala de vară Trepte spre succesul în carieră. D.R. comisia de etică a unei organizaţii). Bucureşti: Ed. descurajează divorţurile. 53 Bibliografie Popescu-Neveanu. V. P.. Iaşi: Polirom. The exploration of the Outward Bound process. (2007).

echilibrată atunci când între statusuri există corelaţii ridicate. 1998).Tema 3 Status – rol în grup 1. celelalte fiind latente. În fiecare moment. cu drepturile şi îndatoririle care îi revin în această poziţie (Linton. grup de muncă. Unele dintre statusuri îi sunt atribuite (impuse) persoanei . poate determina conflicte intrastatus: maistrul unei echipe are 18 .statusul de vârstă. cetăţenie. El este adeseori echivalent cu prestigiul şi autoritatea personală în grup. statusul marital – statusuri achiziţionate (dobândite). neactualizate. poziţia ierarhică intermediară. ca femeie. dar şi informale. etnie. Relaţii interpersonale în grup 4. ca şef de nivel mediu. Normele de grup 3. sex. atunci când sunt reglementate preponderent de norme şi prescripţii formale instituţionale. în timpul orei de limba română. Statusul este locul individului în societate. rasă. Roluri în grup 1. în virtutea căreia are un ansamblu legitim de aşteptări ale ocupantului unei poziţii de la ceilalţi membri ai aceleiaşi structuri care ocupă alte poziţii. membru al comitetului de bloc şi membru al partidului X sunt statusuri latente. statusul actual al domnului Popescu este cel de profesor. pe de o parte. pe care Linton (1936)le clasifică în mai multe categorii. Status şi rol în interacţiunea socială Statusul Fiecare persoană ocupă o anumită poziţie (status) într-o structură socială. în timp ce statusul de soţ. De asemenea. uneori cel economic. legat de respectiva situaţie. statusurile pot fi formale (oficiale). persoana are un status actual. dar pe de altă parte aşteaptă ca şefă să îi fie recunoscută autoritatea şi îndeplinite dispoziţiile. dar posibil de evidenţiat în alte situaţii sociale. pe altele le poate alege şi dobândi prin eforturi personale: statusul profesional. Exemple În faţa elevilor săi. să fie protejată de către colegi. Sunt şi situaţii când setul de statusuri este incongruent din cauza conflictelor dintre statusurile deţinute (Zamfir şi Vlăsceanu. grup de prieteni) persoana posedă un set de statusuri. 1936). tată. Deoarece aparţine simultan mai multor substructuri sociale (familie. Statusul de gen de femeie al unei angajate poate intra în conflict cu statusul profesional determinat de funcţia de conducere pe care femeia o deţine la locul de muncă (conflict interstatus): aşteaptă. atunci când sunt dobândite prin consensul grupului pe baza unor caracteristici psihologice personale. De asemenea. Constelaţia de statusuri ale unei persoane este congruentă. Status şi rol în interacţiunea socială 2.

simultan aşteptări de la şeful său şi de la subordonaţi. însemnele de grad în organizaţiile de tip militar. Acesta este aspectul dinamic al statusului. ecusoanele. Neculau (2007) arată că persoana îşi poate asuma rolul alocat prin status respectând integral prescripţiile normative ale rolului sau îl poate îmbogăţi cu elemente personale. până la jucarea rolului într-un mod creativ şi inventarea unui nou personaj. Astfel. de la nepotrivirea dintre cerinţele normative ale rolului şi oferta comportamentală a persoanei. etajul la care este amplasat biroul. când cerinţele care configurează acelaşi rol sunt contradictorii. Statusurile sociale se exprimă prin însemne distinctive şi simboluri precum: tipul şi culoarea codificată a salopetei. sunt utilizaţi termenii de blue collar (guler albastru1) pentru statusul de operator. echipamentul de lucru al muncitorilor era salopeta albastră. uniformei sau a halatului în întreprinderile industriale şi spitale. Angajaţii din birouri trebuiau să poarte costum şi cămaşă albă. informal) îi este ataşat complementar un rol. titlurile academice şi de stat: profesor. şi white collar (guler alb) pentru statusul de angajat din muncile de birou (Zamfir şi Vlăsceanu. Printre cele mai clar definite roluri se numără cel profesional. indiferent de natura lui (formal. fiecare persoană deţine la un moment dat mai multe roluri care pot fi congruente sau incongruente. Similar setului de statusuri. Au fost identificate şase modele de articulare rol-status. Rolul Fiecărui status social. cavaler al ordinului X. iar printre cele mai ambigue cel de vârstă. contribuind la reformularea sa. situaţie din care pot rezulta tensiuni. 1998). trecând prin diferite stadii ale acomodării. câştigul financiar. decoraţiile. rolul este suma aşteptărilor legitime ale celorlalţi referitoare le comportamentul deţinătorului unui anumit status. Individul este ghidat în relaţiile sale de statusurile celorlalţi în raport cu propriul status. muncitor manual. Uneori. când persoana nu poate satisface cerinţele rolurilor deţinute şi conflicte intra-rol. Ca prescripţie normativă asociată statusului. statusul este înlocuit prin simbolul său. punerea în act a drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de status. Rezultatele cercetărilor sociologice arată că modul în care deţinătorul îşi percepe propriul status este decisiv în rezolvarea conflictelor intra şi interstatus. 1 La începutul erei industriale. modelul de comportament asociat poziţiei sociale. Incongruenţa setului de roluri generează conflicte inter-rol. privilegii: mărimea şi mobilierul biroului în instituţii. 19 .

trebuie să-l sancţioneze. este posibil ca. dar. să le execute. Normele sociale se formează în grup şi tot aici se învaţă normativitatea. Reper în studierea formării normelor de grup este anul 1935 când Sherif a realizat primele experimente. B. urmate apoi de cercetările privind conformismul (Asch. grupurilor. organizaţiilor. sub aspect formal. C şi D. Sursa: Luca. Un alt factor care generează apariţia de norme este un eveniment critic. în virtutea acestui status formal el se aşteptă de la subalternul său B ca acesta să-i recunoască dreptul de a-i da dispoziţii. 20 .Exemple Relaţia se derulează în virtutea acestor aşteptări ale persoanei faţă de comportamentele celorlalţi: dacă A este şef. colectivităţilor (Zamfir şi Vlăsceanu. de şef. dacă în mod repetat conducătorul grupului afirmă că este nevoie ca grupul organizaţional să trateze clienţii cu respect şi curtoazie. 1936. norma fiind acceptată datorită valorizării sociale a comportamentului pe care ea îl prescrie. Ea nu are valoare de adevăr. 1976). la rândul său are un tip de drepturi şi îndatoriri în raport cu A şi alt tip faţă de colegii lui. aceasta va contraveni obligaţiilor de sprijin reciproc între prieteni. în acelaşi timp prieten (status informal) cu E. Drepturile şi îndatoririle lui faţă de acesta sunt diferite. normalizarea (Sherif. Moscovici. de prieten. 1952). ci utilitate socială. pentru ca grupul să funcţioneze mai eficient. el este conştient şi de obligaţiile pe care le are. p. Norma este elaborată de către membrii grupului în scopul atingerii unor obiective sociale. 1998. De Montmollin. 1966). 85 2. Norma este „afacerea unui grup” (Neculau. 1998). chiar dacă. Dar A poate fi. în calitate de şef. a unei comunităţi sau a unei populaţii. Sherif Elementul cel mai caracteristic al normei este absenţa constrângerii. 2007). iar valoarea ei rezultă din beneficiile pe care le aduce celor care o respectă. inovaţia (Faucheaux. faţă de acesta. ca şef. diferenţele ierarhice sunt aceleaşi ca în primul caz. în acelaşi timp. o prescripţie care reglează comportamentul indivizilor. sau pe cel informal. Astfel. În cazul acesta conflictul se va extinde şi la nivelul rolurilor: A va fi pus în situaţia de alege între a-şi juca rolul formal. atunci membrii se vor comporta ca atare din dorinţa de a respecta recomandarea şefului. Normele de grup Norma este un model de conduită. în anumite situaţii să apară conflictul între cele două statusuri: dacă E săvârşeşte o abatere şi A. care este subordonat altui şef. scopul său principal fiind ghidarea comportamentului în situaţii ambigue. prin instaurarea unui consens între membri. o regulă. Dacă însă E este şi subordonatul lui A. Modalităţile de dezvoltare a normelor de grup sunt diverse.

b) indicaţii ale performanţei minime acceptate (de exemplu: norma de muncă). 1998): interdicţii: tipuri de comportamente interzise. Prin norme sunt exprimate aşteptările rolului care constituie standarde comportamentale pentru membri. mustrare de conştiinţă. Încălcarea normelor este sancţionată de membrii grupului în două moduri: pedepse (sancţiuni negative) aplicate atunci când nu s-au respectat interdicţiile. Există mai multe explicaţii posibile pentru mecanismul de apariţie a normelor. constituie cadrul de evaluare a comportamentului individual: spunem despre o persoană că s-a purtat sau nu „aşa cum trebuie” într-o anumită situaţie. au utilitate socială stabilind modul de funcţionare a grupului în vederea atingerii obiectivelor sale şi menţinerii coeziunii. 2007): sunt producţii colective. fiecare membru al grupului. concepute în grupul care le va aplica. remuşcare) sau 21 . stabilesc strategiile de acţiune în raporturile cu alte grupuri. 243). de înmormântare etc. recomandări (prescripţii): a) comportamente considerate dezirabile. Moscovici şi Ricateau consideră că membrii grupului fac concesii pentru a evita conflictulu şi a obţine consensul celorlalţi. 1994. A doua se referă la consolidarea coeziunii grupului. cele plăcute ca mai puţin plăcute. cum să te porţi la diferite ceremonii . a făcut concesii ca şi colegii şi a constatat similaritatea dintre opinia proprie şi cea a grupului. savoir-faire): modele de comportament pentru situaţii sociale variate (norme de politeţe. Elaborarea normelor de grup are mai multe consecinţe pozitive (Boncu.grupul de căţărători va adopta norma de a respecta neabătut regulile de escaladă după ce unul dintre membri va suferi un accident din cauza asigurării neglijente. Prima dintre ele este că având posibilitatea să participe la elaborarea normei.). Allport consideră că explicaţia constă în concesiile reciproce pe care membrii şi le fac ca să evite dezacordul cu ceilalţi şi a le obţine adeziunea. Normele simplifică şi fac predictibil comportamentul aşteptat de la fiecare membru al grupului şi îl ajută să evită situaţiile interpersonale stânjenitoare pentru el sau pentru ceilalţi. 2004. Normele sunt de diferite tipuri (Zamfir şi Vlăsceanu. Caracteristicile normelor de grup (Dubois. ele pot fi autoadministrate (păreri de rău. Graţie normelor. Allport (1924) a constatat că judecăţile membrilor grupului se moderează în prezenţa altora: mirosurile respingătoare sunt apreciate ca mai puţin respingătoare. prin urmare va fi mai atras de grup.de premiere. membrii grupului vor susţine norma astfel creată şi vor opune rezistenţă schimbăriiei. negociind. a căror realizare este recompensată. destinate să reducă incertitudinea. indivizii nu trebuie să tatoneze pentru a găsi comportamentul potrivit în fiecare situaţie socială. apud Neculau. ci este suficient să se ghideze după reperele comportamentale formulate în regulile învăţate. reguli de a face un lucru (know-how. p.

Relaţii interpersonale în grup (Luca. aprecieri pozitive. Relaţiile interpersonale pot genera deopotrivă un mediu pozitiv şi un mediu patogen. securitate. Forme de relaţie interpersonală Clasificarea relaţiilor interpersonale poate fi făcută în funcţie de mai multe criterii: conţinutul relaţiei (relaţii de comunicare. A şi B influenţându-se unul pe celălalt atât în structurarea percepţiilor şi a afectelor. 82) Una dintre modalităţile semnificative de satisfacere a necesităţilor individuale sunt relaţiile interpersoanle. ameninţate). conflict). Desfăşurarea oricărei activităţi ocazionează comportamente şi relaţii funcţionale (legate de sarcina comună). cât şi în comportament. simpatetice (determinate de reacţia afectivă provocată de partener) şi accidentale (fără efecte ulterioare). atitudine suportivă. indivizii beneficiază de suport psihologic. conative. Graţie lor. Avem tendinţa de a prefera unele persoane şi de a respinge altele. întreruperea comunicării. Conţinutul relaţiei Relaţiile de comunicare presupun transmiterea unor mesaje de la o persoană la alta sau de la o persoană la mai multe persoane. stimă. valorice. fie sub forma unor informaţii. competiţie. statut. reducerea anxietăţii şi inceritudinii. cooperare. având opinii despre comportamentul propriu şi comportamentul partenerului. Interpersonalul constituie un tot unitar care are propriile sale dimensiuni cognitive. retragerea sprijinului. recompense (laude. fără a se urmări modificări de durată ale mentalităţii partenerului.administrate de membrii grupului (mustrare. tipul de modificare a caracteristicilor personale (relaţii de acomodare. dragoste. în situaţia de muncă sunt legate de sarcină. Relaţiile afective apar ca urmare a comunicării. stimă. marginalizare. prestigiu. p. de a recepţiona şi valoriza în mod favorabil mesajele celor dintâi şi de a ignora sau valoriza negativ mesajele 22 . având încredere în emiţător sau atunci când acesta se foloseşte de mijloace afective de influenţare. pe care o secondează şi influenşează permanent. reprobare. prestigiu. care. 1998. asimilare. recompense materiale. afective. alienare. Actul interpersonal şi relaţia presupun conştientizare şi reciprocitate. de dominare). 3. afective. gradul de instituţionalizare (relaţii formale şi informale). stratificare). afiliere. fie sunt direcţionate spre modificarea “montajului psihologic” al celuilalt prin convingere (partenerul este conştient de aceste intenţii) sau prin sugestie (când receptorul preia în mod necritic informaţia. promovare) acordate dacă persoana s-a conformat recomandărilor normative. tipul de acţiune mutuală (relaţii de cooperare.

admiraţie. Relaţiile de competiţie apar când partenerii rivalizează în vederea atingerii unui scop indivizibil (de ex. cunoscut sub numele de sociometrie. putând evolua în timp ca profunzime şi conţinut (o cooperare iniţial superficială poate deveni competiţie sau conflict major. la nivelul mentalităţilor şi comportamentelor. atunci când partenerii se află în opoziţie ireconciliabilă sau ca urmare a frustrării.celor din urmă. prin scăderea calităţii prestaţiei. dar şi efecte negative. Această tipologie a relaţiilor interpersonale este preponderent descriptivă şi doar parţial explicativă. Relaţiile de dominare / supunere se stabilesc atunci când o persoană încearcă / reuşeşte să-şi impună voinţa asupra altei persoane. Alienarea este un fenomen opus asimilării. intenţiile proprii. caracterizat prin dizarmonia totală existentă între individ şi grup. pasiune. obţinerea unei prime sau unei promovări). dragoste. unii ocupând un loc central în ansamblul relaţiilor. Inevitabil. mentalităţii. afectivă (simpatie. aşteptările celuilalt. ducând la creşterea productivităţii individuale sub aspect cantitativ. relaţiile de comunicare în procesul muncii sunt influenţate de relaţiile afective. pornind de la analiza modului în care alegerea spontană a partenerului influenţează structurarea relaţiilor într-un grup. a dezvoltat un ansamblu de metode de investigarea acestora. Moreno. Asimilarea este rezultatul acţiunii îndelungate a acomodării. de cooperare. duşmănie etc. în viaţa reală ele având o complexitate şi o dinamică sporită. dispreţ. indiferenţă). în timp. Modificări induse de relaţionare Funcţionarea în timp a relaţiilor interpersonale în grupul de muncă produce modificări la nivelul comportamentului. Relaţia de acomodare are un caracter relativ superficial şi nu presupune modificări profunde în plan individual. membrii grupului dobândesc. soldată cu un transfer de mentalităţi şi comportamente de la grup la individ. relaşia între două persoane fiind în acelaşi timp de comunicare (se schimbă informaţii).L.). respect. antipatie. manifestate şi percepute. J. Relaţiile conflictuale se dezvoltă de obicei din cele de competiţie. reacţia celuilalt. antipatie. alţii rămânând izolaţi sau fiind chiar respinşi. Stratificarea este procesul în urma căruia. poziţii diferite ca influenţă şi putere. de putere. personalităţii. creşterea anxietăţii şi a frustrării. Relaţiile afective au conţinuturi şi intensităţi variabile (simpatie. afecţiune. 23 . prietenie. ură. Tipul de acţiune mutuală Relaţiile de cooperare presupun coordonarea eforturilor pentru atingerea unui scop comun şi sunt impuse de însuşi caracterul colectiv al muncii. în funcţie de natura situaţiilor. În grupul de muncă ele pot avea efecte pozitive. determinându-i acţiunile. prin interacţiuni repetate. precum şi a poziţiei partenerilor în relaţie: Acomodarea presupune ajustarea reciprocă a comportamentului partenerilor.

este prietenos este dur. ascultă ce i se spune ajută. pozitive. care influenţează funcţionarea relaţiilor dintre membri. rezistenţă spijin. Comportamentul interpersonal (Luca 1998. comportamentul unuia provocând o reacţie de răspuns a celuilalt. dă indicaţii modest. productive. în timp ce altele produc tensiuni şi proastă funcţionare a grupului. respinge. fiind o rezultantă în timp a interacţiunilor sale sociale. inferioritate Unele din comportamentele de mai sus duc la formarea unor relaţii interpersonale durabile.acomodarea putându-se transforma în asimilare sau dimpotrivă. respingere spijin. personalitatea fiecăruia este modelată de rolurile jucate. cum sunt cele din organizaţii. supunere aroganţă. Tipuri de comportament interpersonal şi reacţiile pe care le produc (în perechi complementare): dirijează. în acelaşi timp. să-şi constituie o ierarhie. atacă. 4. refuză respect. susţine. există repere explicite şi precise privind asumarea rolurilor de către indivizi: Prescripţii de rol mai mult sau mai puţin detaliate există în Fişa postului (descrierea atribuţiilor şi sarcinilor de muncă. Integrarea individului în grup depinde de modul în care îşi ajustează comportamentul în raporturile cu ceilalţi membri ai grupului. dominare încredere. se confiază. sfătuieşte. compătimeşte se revoltă. p. admiră exploatează. acceptare penalizare. alienare). penalizează respectă. cooperează. în diferitele momente ale acţiunilor comune. docil. Roluri în grup Rolurile formale În grupurile oficiale. Aceste modificări la nivel interpersonal (relaţie) şi intrapersonal (trăsături de personalitate) vor influenţa comportamentele în situaţii ulterioare. este rezervat sau anticonformist este de acord. în derularea situaţiei. afecţiune ostilitate. În acest fel relaţia însăşi se structurează prin exercitarea rolurilor şi. a relaţiilor postului în cadrul organigramei. 87) Actul interpersonal presupune “jucarea” unor roluri între parteneri. ajutor neîncredere. un sistem propriu de statusuri şi roluri. 24 . Orice grup care are o vechime suficientă ajunge să se stratifice.

Roluri spontane (informale) în grupuri Funcţionarea grupurilor presupune asumarea. treaba. Toate cele trei categorii de roluri duc la satisfacerea cerinţelor grupului şi a indivizilor. care notează 25 . Informal. vrei să spui că. la propriu. ci şi optimizarea interacţiunii membrilor.. sau chiar informaţii care precizează natura sarcinii.rolul lui este de a manifesta o atitudine critică referitoare la natura sarcinii sau la modul în care membrii grupului îşi îndeplinesc sarcinile individuale. Primele două categorii de roluri sunt în egală măsură productive pentru scopurile grupului. rolul poate fi jucat de cel care expune pe scurt ce s-a făcut până la un moment dat. "aşa cum spuneai.furnizează informaţii care contribuie la realizarea sarcinii. de atingere a obiectivelor. ocazională sau permanentă. găseşte punctele de legătură între contribuţiile membrilor. fie spre menţinerea relaţiilor dintre membri.are rolul de a însuma contribuţiile celorlalţi membri. de alocare a resurselor. de revizuire a activităţii.. consideraţi ca entităţi. constând din cunoştinţe sau experienţe utile de natură tehnică. îndeplinind funcţii de facilitare a definirii sarcinilor. El poate fi la început şi lider al grupului. Cel care pune întrebări .este cel care „porneşte”. Contribuţia lui caracteristică este de a veni cu informaţii la momentul potrivit. sau poate orienta ulterior activitatea grupului spre o nouă direcţie. în procesul de îndeplinire a sarcinii comune. El se poate oferi să caute informaţii. dar permiţând grupului să verifice unde s-a ajuns. când cineva îndeplineşte o funcţie de secretar. fără a aduce nimic nou. Ofertantul de informaţie . Rolurile orientate spre sarcină aparţin vieţii „raţionale” a grupului. Iată câteva posibile roluri orientate spre sarcină: Iniţiatorul . a unor roluri complementare. de verificare a performanţelor şi controlare a calităţii. Rezonerul . de către membri. mai ales în primele momente de existenţă a grupului şi este jucat de cel care îi adună laolaltă pe membri. dar poate exista şi o variantă formală a rolului. fie spre afirmarea şi întărirea propriului statut.Regulamentul de organizare-funcţionare descrie comportamentele dezirabile şi indezirabile şi prevede modalităţi de obţinere a conformării indivizilor la modelele dezirabile."). de distribuire a îndatoririlor şi responsabilităţilor. orientate fie spre realizarea sarcinii. îi încurajează pe ceilalţi să fie mai precişi şi să evite greşelile (expresii specifice: "dacă înţeleg eu bine..analizează contribuţiile individuale şi desprinde semnificaţia lor în raport cu sarcina grupului. deoarece atingerea lor presupune nu numai realizarea sarcinii propriu-zise. de planificare a activităţilor. El este relativ detaşat de ceea ce se întâmplă şi poate feri grupul de devieri de la scopurile iniţiale.".. Clarificatorul .

de menţinere a grupului ca unitate coezivă. evaluatorul critic. are o competenţă de sarcină deosebită. ducând la pierderea încrederii şi a coeziunii. de formare a membrilor pe post: Suporterul .. Sfătosul . fanaticul aplicării standardelor. tehnicianul. ci mai degrabă o cale de a permite relaţionarea nu numai al 26 .". care jignesc. care să favorizeze creativitatea şi satisfacţia. este orientat spre evaluarea calităţii rezultatelor. ofertantul de informaţie. verificarea performanţelor şi controlarea calităţii. Printre aceste roluri se numără: iniţiatorul. planificarea activităţilor. Tehnicianul . aşa e. Rolurile de menţinere fac parte din viaţa "emoţională" a grupului. "bine ai zis. el îi susţine pe ceilalţi în ceea ce fac sau îi ajută să se integreze în grup (expresii tipice: "da. mai ales când grupul se află într-un impas. Deseori glumeţul face glume deplasate.surprinde cu uşurinţă deficienţele şi punctele slabe ale contribuţiilor celorlalţi. privire directă.ce se spune şi / sau face. de menţinere a disciplinei. rezonerul.este caracterizat prin căldura raporturilor interpersonale.poate fi liderul grupului.. atingerea obiectivelor.."ochiul soacrei" .are rolul de a destinde atmosfera şi de a prilejui descărcarea tensiunilor apărute în momente dificile ale activităţii... Contribuţia lui poate fi importantă pentru că furnizează un punct de pornire clar pentru o etapă ulterioară de activitate. Relatarea nu este neapărat o dezvăluire a ceva intim. coordonatorul. glumeţul poate contribui la un climat destins. Coordonatorul .maestrul procedurilor. Mai ales aspectele neverbale ale comportamentului lor sunt importante pentru că încurajează pe cei mai timizi şi ajută în acest fel la realizarea sarcinii. canalizând eforturile membrilor spre atingerea obiectivelor. Glumeţul . ridiculizează pe ceilalţi sau chiar sarcina. clarificatorul. îndeplinind funcţii de menţinere a moralului grupului. alocarea resurselor. În varianta pozitivă.. zâmbet). Rolurile complementare orientate spre sarcină permit definirea şi distribuirea sarcinilor. rolul favorizează relaţionarea la un nivel mai intim şi "spargerea gheţii" care este caracteristică relaţiilor formale. de construire a spiritului de echipă.comportamentul este manifestat atunci când cineva face o remarcă personală privitoare la o problemă care preocupă grupul. comportamente neverbale: înclinări aprobatoare ale capului. Evaluatorul critic . cel care pune întrebări. Oferind celorlalţi ceva din experienţa proprie. furnizând periodic membrilor o dare de seamă. Grupul se poate antrena în tachinări. dar tendinţa este distructivă.". Să ne reamintim .

priveşte "de sus")..caută să pună de acord părerile şi atitudinile membrilor. încurajatorul. fiind mai degrabă expresia imaturităţii: Agresivul . să faciliteze participarea tuturor. Negativistul . este lipsit de tact şi jigneşte pe ceilalţi prin dispreţul afişat. Să ne reamintim . participarea la activitatea grupului fiind mai degrabă un mijloc de a-şi testa capacităţile de seducţie asupra sexului opus. solidarul. împăciuitorul..încearcă să menţină în funcţiune canalele de comunicare. Rolurile centrate pe afirmarea individului nu au nici o legătură cu sarcina sau cu ceilalţi. Infatuatul ."). Dominatorul . nu neapărat pentru responsabilităţile pe care le are. armonizatorul. Playboy-ul / cocheta . Împăciuitorul . Armonizatorul . se plânge mereu că nu poate să facă singur ce are de făcut. 27 .este fluşturatic(ă). Încurajatorul . sfătosul. de importanţa meritelor sale.. ci pentru prestigiu (elemente expresive tipice: tonul autoritar. ci şi la un nivel mai cald. ceilalţi membri ai grupului sunt mai degrabă "public" pentru spectacolul pe care îl oferă. Printre aceste roluri se numără: suporterul. ci doar cu individul. capacitatea grupului de finaliza. Solidarul . Dispecerul .mereu optimist. de menţinere a grupului ca unitate coezivă şi de menţinere a disciplinei. întreruperile frecvente ale vorbitorilor. valoarea fiecărui individ. informal (expresie tipică: "chiar aşa mi s-a întâmplat şi mie.contestă totul. activitatea de grup fiind un prilej de a le etala şi de a dobândi o recunoaştere publică. valoarea obiectivelor. certăreţ şi revendicativ. încearcă să iasă în evidenţă contrazicând şi întrerupând mereu pe ceilalţi.este plin de sine.este mereu în atac. nu este preocupat(ă) de sarcina propriuzisă. Rolurile complementare de menţinere îndeplinesc funcţii de construire a spiritului de echipă.nivel "profesional".este cel care "linişteşte apele" şi caută soluţii în situaţiile conflictuale.pentru a ieşi în evidenţă. Neajutoratul .îi place să fie şef. îşi manifestă deschis încrederea în capacitatea grupului şi a fiecărui individ de a-şi atinge scopurile.îşi manifestă apartenenţa la grup urmând majoritatea..

(coord. C. Sibiu: Şcoala de vară Trepte spre succesul în carieră. Iaşi: Polirom. Enumeraţi 5 statusuri atribuite şi 5 statusuri dobandite pe care le deţineţi. Dicţionar de sociologie. Luca. S. (1998). M.. neajutoratul. Albatros. A. Enciclopedie de psihosociologie. Enumeraţi 3 norme ale grupului dumneavoastră de colegi şi trei norme ale grupului de prieteni. Rolurile complementare centrate pe afirmarea individului nu au nici o legătură cu sarcina sau cu ceilalţi.) (2003). L. modulul C.Să ne reamintim . Popescu-Neveanu. 14 sept. (1998). Comunicare şi eficienţă personală în carieră. Zamfir. A. În A. P. Chelcea. Test de evaluare a cunoştinţelor 1. Care sunt rolurile informale complementare pe care vi le asumaţi în grupul de muncă sau şcolar din care faceţi parte? De ce credeţi că vă asumaţi aceste roluri şi nu altele? Bibliografie Boncu. P. Iluţ. dominatorul. Proiect TEMPUS CME – 9602011. fiind mai degrabă expresia imaturităţii. Iaşi.. Babel. ci doar cu individul.. Bucureşti: Ed. infatuatul. playboy-ul. Neculau.) (2004). 3. Economică. Dinamica grupului şi a echipei. Printre aceste roluri se numără: agresivul. Iaşi: Polirom. Neculau (coord. Amintiţi-vă o situaţie în care v-aţi aflat într-un conflict generat de statusurile dumneavoastră şi modul în care aţi soluţionat-o. negativistul. Bucureşti: Ed. 28 . S. Manual de psihologie socială. 4. (2007). (2004).-2 oct. (coord. Bucureşti: Ed. Braşov.) Manual de psihologie socială. Influenţa socială.R. Neculau. 2. Dicţionar de psihologie.. (1978). Iaşi: Polirom. Vlăsceanu.

este propusă de Tuckman în 1963 şi revizuit în 1977 de către Tuckman şi Jensen.Tema 4 Dezvoltarea şi coeziunea grupurilor 1. precauţie. Coeziunea grupurilor 3. Grupul ca agent de socializare 1. Zlate. 2004. Formarea şi evoluţia grupurilor 2. evitarea conflictului 29 Cerinţe pentru a putea progresa: depăşirea conflictelor Sarcinii se pun întrebări de genul: ce trebuie făcut? care sunt scopurile? . 1998. 173): teorii freudiene conform cărora grupurile apar pentru a satisface nevoi ale membrilor. cu perioade de schimbare. Formarea şi evoluţia grupurilor Formarea este unul dintre unul dintre procesele de bază în grupuri. cât şi moralul participanţilor. grupurile evoluând progresiv de la un stadiu la următorul (Luca. eventual. apartenenţă. ea este analizată şi interpretată cu ajutorul mai multor teorii (Zamfir şi Vlăsceanu. 151). Unul dintre modelele posibile ale evoluţiei grupurilor. teorii ale schimbului social care afirmă că individul evaluează raportul dintre costuri şi recompense pentru a decide dacă se afiliază sau nu grupului. 1998. viaţa de grup se desfăşoară cu o alternanţă de transformări şi de conservări ale unor achiziţii pe fundalul unor potenţiale schimbări. teorii sociologice: individul se asociază în grup pentru a obţine informaţii pe baza comparării cu ceilalţi (Festinger şi Schachter). de constanţă. disoluţia (Forming. p. normarea. aplicabilă mai ales grupurilor de muncă din organizaţii. Modul în care se structurează relaţiile interpersonale în cadrul grupului şi evoluează fenomenele psihosociale influenţează atât eficienţa lui în activitatea comună. iar tendinţa spre schimbare este ponderată de rezistenţa grupului la schimbare (Lewin. p. acceptare Sarcinii orientarea sarcinii Comportamente caracteristice în domeniul: Personal / interpersonal politeţe. p. performarea şi. apud Neculau. 2007. Cele cinci stadii sunt formarea. structurarea. Performing. Mourning).) Stadiul formării (Forming) Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal includere. 78. Lewin afirma că în grup se succed perioade de stabilitate. Storming. 483 şu. 2001. Norming. p. respingere. teorii sociobiologice care explică formarea grupurilor pe bază instinctuală – instinctul de turmă.

de compoziţia sa şi de cadrul de referinţă. se fac glume. Dacă impasul este depăşit cu succes. se conturează norme proprii de conduită şi se acceptă respectarea lor. Nivelul incertitudinii şi anxietăţii este ridicat la majoritatea peroanelor din grup. încercând să îşi stabilească identitatea în grup. dacă nu se va dezmembra. stres organizare. membrii sunt tensionaţi. altele se izolează. se consolidează spiritul de echipă Sarcinii schimbul de informaţii. a face parte din grup Sarcinii fluxul informaţiilor şi al operaţiilor Comportamente caracteristice în domeniul: Personal / interpersonal coeziune. o colecţie de persoane începe să funcţioneze ca un grup. au comportamente de tatonare reciprocă. dar scade pe măsură ce fluxul de informaţii creşte. Unele persoane se implică deschis în competiţie şi conflict. manifestarea deschiderii. programare. Membrii grupului încep să acţioneze prin consens. Stadiul normării (Norming) Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal afecţiune. statut. se stabilesc repere şi standarde de grup. a-i asculta pe ceilalţi. autoritate. fac eforturi pentru a ajunge la acord sau compromis. 30 . reguli Sarcinii Comportamente caracteristice în domeniul: Personal / interpersonal certuri. dorinţa de a schimba unele atitudini Cerinţe pentru a putea progresa: încrederea în sine şi în ceilalţi Ostilitatea şi conflictul sunt controlate. În acest stadiu. Stadiul structurării (Storming) Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal controlul puterii. grupul îşi consolidează structura. o parte din tensiunile rămase din faza anterioară generează conflicte şi răbufniri de nemulţumire. existând pericolul apariţiei subgrupurilor. preocuparea pentru grup. criticism întrebări de genul: care sunt regulile jocului? cum se va face evaluarea rezultatelor? stabilirea statutelor şi rolurilor Sarcinii Cerinţe pentru a putea progresa: Membrii grupului se cunosc mai bine.În acest stadiu individul ia cunoştinţă de scopurile şi structura grupului. se manifestă mai deschis şi mai intens.

McShane şi Von Glinow (2000. fiecare îşi acceptă rolul şi decide oportun când trebuie să lucreze independent şi când să colaboreze.Stadiul performanţei (Performing) Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal independenţă şi interdependenţă. p. 31 . letargie. Stadiul disoluţiei (Mourning/ adjourning) Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal ruperea relaţiilor Sarcinii Comportamente caracteristice în domeniul: Personal / interpersonal Sarcinii scăderea dramatică a competenţei de grup. concomitent cu sporirea coeziunii între membrii "de rând" Acest stadiu se poate instala după oricare din cele precedente. implicare înaltă. 1). încercări sporadice de a lucra bine Cerinţe pentru a putea progresa: relansarea evoluţiei unui nou grup sau orientarea spre noi scopuri sentimente conflict şi furie confuze împotriva liderului. Eforturile sunt convergente şi grupul îşi manifestă din plin influenţa stimulatoare asupra fiecărui membru. dacă nu sunt îndeplinite cerinţele de progres specifice. oferirea de sprijin. căldură Sarcinii Comportamente caracteristice în domeniul: Personal / interpersonal Sarcinii adaptarea la schimbări. dar de regulă se instalează atunci când sarcina comună se apropie de sfârşit. exigenţă de sine Cerinţe pentru a putea progresa: - rezolvarea acord sau problemelor într-o dezacord manieră mereu mai creativă Activitatea membrilor grupului este coordonată şi orientată spre atingerea obiectivelor comune. 283) arată că este posibil ca grupul să regreseze într-un stadiu anterior şi să îşi reia evoluţia atunci când i se alătură noi membri sau când apar situaţii care afectează negativ funcţionarea grupului (fig.

acces dificil în grup. p. iar grupul să reziste la dezintegrare. p. Moreno (1970. succesele. Similaritatea membrilor Provocările externe Interacţiunile dintre membri Coeziunea grupului Succesele grupului Mărimea grupului Acces dificil în grup Costurile părăsirii grupului Fig. 1 Stadiile de evoluţie a grupului (Sursa: McShane şi Von Glinow. 2004. p. 2000. 477) Factorii care generează coeziunea grupului sunt: similaritatea membrilor. mărimea grupului. 285) 32 .Performare Normare Structurare Disoluţie Formare Fig. 2). provocările externe (fig. Coeziunea grupurilor Una dintre primele definiţii propuse de către Festinger în anii 1950 este: coeziunea este suma forţelor exercitate asupra unui membru pentru ca acesta să rămână în grup. interacţiunea dintre membri. 2000. apud Zlate. 279) 2. 2 Factori care contribuie la coeziunea grupului (Sursa: McShane şi Von Glinow.

calitatea de membru al grupului este mult preţuită. Ameninţările venite din exterior şi competiţiile cu alte grupuri au efecte similare. care odată trecute îl fac demn de a se bucura de calitatea de membru. care permit comunicarea neîngrădită. Persoanele care lucrează alături de parteneri pe care îi percep ca similari îşi consolidează perspectiva asupra realităţii şi identitatea de membri ai grupului. atât ca execuţie a sarcinilor. cât şi ca spaţiu împărţit tind să dezvolte o coeziune mai accentuată decât grupurile virtuale în care lipseşte interacţiunea faţă-în-faţă. ale căror membri se aseamănă sub diferite aspecte sunt mai coezive decât cele cu o componenţă foarte diferită (neomogene). este nevoie de conjugarea eforturilor. Interviurile succesive pe care le susţine un aspirant sunt tot atâtea probe. este util ca liderii să comunice şi să sărbătorească realizările grupului. Accesul dificil în grup Atunci când a intra într-un grup pare dificil. căci numai strângerea legăturilor dintre membri permit depăşirea lor 33 . Mărimea grupului Grupurile mici sunt. Interacţiunile dintre membri Grupurile ai căror membri lucrează împreună. Sentimentul apartenenţei la grup este adeseori susţinut prin aranjamentele spaţiale ale birourilor de tip deschis. Nu orice dificultate este benefică. uneori încercările prea grele pot afecta starea de bine a aspirantului. Succesele grupului Coeziunea creşte pe măsură ce grupul obţine succese. Omogenitatea poate însemna: experienţă similară. Competiţia externă şi provocările Atunci când grupul trebuie să depăşească obstacole sau se află în faţa unor obiective ambiţioase. ceea ce conduce spre consolidarea coeziunii. Prestigiul grupului amplifică stima de sine a membrilor săi şi îi sporeşte atractivitatea. el se va simţi şi mai atras şi ataşat grupului. deoarece indivizii doresc să aparţină grupurilor succesuale pentru a-şi consolida identitatea socială. de regulă. grupurile foarte mici riscă să nu îşi realizeze obiectivele din cauza resurselor insuficiente. mai coezive decât grupurile mari.Similaritatea membrilor grupului Grupurile omogene. mod de a gândi asemănător. Consecinţa pozitivă este amplificarea încrederii în sine a grupului şi diminuarea probabilităţii de apariţie a conflictelor. fapt ce conduce la creşterea coeziunii. Cu toate acestea. din cauză că este mai uşor să fii de acord cu puţini parteneri şi să le împărtăşeşti opiniile. După aceasta. De aceea.

succesiv sau simultant: Familia Grupul de joc Şcoala Grupul de muncă Procesul de socializarea începe din primul an de viaţă şi continuă pe parcursul întregii existenţe. îşi pune în mod hotărâtor amprenta asupra personalităţii de bază. p.Costurile părăsirii grupului Nu doar factorii de atractivitate menţin grupul coeziv. decizia de a nu părăsi grupul este legată de costurile materiale şi psihologice dificil de suportat în cazul renunţării la apartenenţa la grup. oferite de contextul social pe care individul le poate aplica şi experimenta în grup. Principalii agenţi de socializare sunt părinţii. printre altele. când sunt învăţate valori. Socializare secundară: proces prin care sunt învăţate comportamentele adecvate ca membru al unui grup mic. poziţii. adaptării progresive şi integrării sociale a unei persoane (Zamfir şi Vlăsceanu. Grupurile de socializare sunt. Consecinţele coeziunii sunt în majoritatea situaţiilor pozitive: confort emoţional al membrilor. numeroase prejudecăţi. Prin socializare. Tipurile de socializare sunt: Socializare primară: se desfăşoară în copilărie. Grupul ca agent de socializare Socializarea este procesul de psihosocial de transmitere şi asimilare a valorilor. O altă consecinţă negativă a excesului de coeziune este apariţia gândirii de grup (groupthink). Existenţa în grup îl obligă pe individ să se conformeze unor norme de conduită. desfăşurat începând din adolescenţă. Mecanismul principal de realizare a socializării este învăţarea socială de modele şi stiluri comportamentale. 2007. productivitate crescută în realizarea sarcinilor. Există însă şi neajunsuri asociate unei coeziuni ridicate a grupului. atunci coeziunea va conduce spre nerealizarea obiectivelor propuse. 34 . atitudini şi comportamente specifice unei anumite culturi. Uneori. statusuri şi roluri. individul îşi modifică în permanenţă conduita pentru a răspunde aşteptărilor celorlalţi şi pentru a se articula convenţiilor sociale (Neculau. 1998). atitudinilor şi modelelor de comportament specifice unui grup sau unei comunităţi în vederea formării. satisfacţii generate de prestigiul calităţii de membru. 3. dacă norma nescrisă a grupului este chiulul. de la care copiii învaţă. 31).

consideră socializarea o tranzacţie între societate. există trei etape ale rolului: de nonmembru. obligaţiile şi recompensele ce ar decurge din relaţie. iar grupul în recompensează pentru eforturile şi resursele investite în favoarea grupului. fără a se abate de la prescripţiile de rol (atribuţii. de tip interacţionist. biserica. schimbarea rolului de gen).Socializare anticipativă: destinată să faciliteze adaptarea sau integrarea într-un cadru instituţional sau organizaţional viitor. Concepţia tradiţională asupra socializării accentua adaptarea pasivă şi conformarea individului la normele sociale. Noul membru îşi asumă rolul în grup. organizaţiile contribuie la învăţarea valorilor şi rolurilor sociale într-o manieră concordantă sau. Pe măsura intrării în şcoală. serviciu militar. p. Investigarea este faza de recrutare a unui nou membru. normele şi rolurile necesare pentru a-şi îndeplini îndatoririle în cadrul organizaţiei. iar familia este intanţa (agentul) cu cel mai important rol în transmiterea valorilor şi normelor sociale. de membru marginal (periferic) şi de membru deplin. sub presiunea coercitivă şi unidirecţională a societăţii asupra comportamentului şi dezvoltării individuale. şi grupul se transformă prin interacţiunile cu noul venit. Creativitatea în rol se manifestă prin elementele noi pe care individul le introduce în maniera de performarea rolului. opusă socializării din familie. responsabilităţi). Noul membru se angajează faţă de grup. asociaţiile. care se identifică cu grupul îşi asumă responabilităţi. resocializarea şi amintirea (Neculau. Resocializarea: sunt învăţate valori şi norme necesare pentru integrarea într-un nou sistem social. socializarea propriu-zisă. în care grupul evaluează modalitatea în care individul ar putea contribui la atingerea scopurilor grupului. Se produce la trecerea într-un nou ciclu de viaţă (convertire religioasă. îl ajută să se acomodeze. credinţele. Procesul poate fi rezumat în cuvintele individul construieşte societatea. 2007. la venirea lor în grup. Socializarea primară este mult mai intensă decât cea secundară. îi transmite cultura sa. în funcţie de personalitatea sa. se găsesc aşadar în faţa unor modele comportamentale destul de clare care le ghidează performarea rolului. Abordările moderne. familia îşi pierde monopolul de influenţă în favoarea altor grupuri cărora copilul şi apoi adolescentul le aparţine. Grupurile generează norme şi modele comportamentale care influenţează modul de performare a rolurilor. 35 . Moreland şi Levine indică 5 stadii de socializare în grup: investigarea. Procesul poate fi rezumat în cuvintele societatea îl construieşte pe individ. 33). care are propriile valori şi reguli şi indivizii care îşi elaborează strategii de acţiune. Socializare organizaţională: oamenii învaţă valorile. Uneori procesul este reciproc. Socializarea propriu-zisă constă în acţiunile prin care grupul în transformă pe noul membru. Şcoala. grupul de egali. Socializarea funcţionează ca o instanţă de control al noilor veniţi destinată să îi stimuleze să internalizeze şi să respecte valorile şi practicile organizaţionale. similară unei repetiţii pentru un rol social sau o relaţie socială viitoare. dimpotrivă. menţinerea. Noii membri. estimează costurile.

Tratat de psihologie organizaţional-managerială. M. Vlăsceanu. L.-2 oct. Bibliografie Luca. P. Iaşi. Sibiu: Şcoala de vară Trepte spre succesul în carieră. de participare la activităţile grupului. Proiect TEMPUS CME – 9602011. (1998). care conduce la etapa următoare. M.Menţinerea este perioada de angajament reciproc dintre noul membru şi grup.L. Vol. Zlate. In ce stadiu de evoluţie se află grupul de colegi din care faceţi parte? Justificaţi răspunsul. M. McShane. Iaşi: Polirom. Se poate ajunge astfel la convergenţă (prin asimilare şi acomodare) sau la părăsirea grupului.. Iaşi: Polirom. A. indicaţi cei mai puternici trei factori care determină coeziunea lor. C.R. 1. 14 sept. Pentru două din grupurile din care faceţi parte.A. Dacă apar divergenţe şi insatisfacţii. Zamfir. Bucureşti: Ed. Teme de reflecţie 1. identifică noi forme de existenţă în grup. este nevoie de o renegociere a rolurilor. Von Glinow. în caz de eşec. Comunicare şi eficienţă personală în carieră. Resocializarea este etapa în care vechii membri ai grupului îşi redefinesc participarea. Astfel se construiesc şi se consolidează tradiţiile grupului. de jucare a rolurilor. 283 Neculau. Dicţionar de sociologie. 36 . (1998). dacă se ajunge într-un impas. (2004). Organizational behaviour. (2000). 2. Babel. Dinamica grupului şi a echipei. Braşov. inclisiv a celor care au părăsit grupul. Amintirea este faza în care sunt marcate contribuţiile membrilor la dezvoltarea grupului. (2007). S..

cât şi calitativ (ei au aptitudini şi competenţe diferite). Controlează respectarea planului. alţii mai puţin). p. Crearea relaţiilor Supravegherea În grupul mic. Hunsaker şi Coffey. este persona capabilă să îi mobilizeze pe cei alături de care se află. Liderul Formulează viziunea. în timp ce al doilea decide dacă scara este aşezată pe peretele potrivit. 1 Distincţia între lider şi manager (Sursa: Kotter. membrii îşi aduc în mod diferenţiat contribuţia la realizarea sarcinii comune. au contribuţii 37 . Introducere Conducătorul. Convinge oamenii să adere la viziunea propusă. Motivează oamenii: generează implicare. corectează erorile. În metafora propusă pentru a ilustra distincţia dintre manager şi conducător. Activităţile pe care ei le desfăşoară sunt sintetizate în tabelul 5. 1997. Introducere 2. rezolvă probleme. construieşte legături subiective. Tab. obiectivele şi strategiile organizaţiei. crearea de reţele de muncă şi relaţii de colaborare şi supravegherea celor care muncesc. afirmă valori morale. În realizarea acestor sarcini. 1990. p. atât ca intensitate (unii se implică profund. apud Cook. Organizează: proiectează posturi. Kotter (1990) consideră că deosebirile dintre manager şi lider decurg din modul specific în care fiecare îndeplineşte cele trei sarcini fundamentale pentru realizarea obiectivelor: luarea deciziilor. are credibilitate. traducere propusă de Vlăsceanu (1993) şi acceptată în limba română pentru termenul de lider. 464) Sarcinile de bază Luarea deciziilor Managerul Planifică tehnic şi financiar acţiunile tactice pentru atingerea obiectivelor.1.Tema 5 Conducerea grupurilor 1. stabileşte relaţii funcţionale de colaborare. Stiluri de conducere 1. Covey (1990. managerul se adaptează complexităţii. atât sub aspect cantitativ (unii muncesc mai mult. 101) îl descrie pe primul ca fiind cel care asigură eficienţa pe scara succesului. în timp ce liderul se adaptează schimbării. să îi motiveze şi să le orienteze eforturile pentru atingerea scopurilor comune. comunică eficient.

cât şi ca natură (activităţile desfăşurate de membrii sunt diferite). 2. Caracteristicile celor trei stiluri de conducere în viziunea cercetărilor Lewin. conducătorul îşi exercită puterea într-un mod personal. Iniţiate pe grupuri informale de adolescenţi. liderul autoritar ia singur deciziile şi le comunică membrilor grupului sub forma unor dispoziţii. 38 . fără a-şi exercita. în situaţia concretă de conducere. imaginea tatălui. Stiluri de conducere Continuumul conducerii Conceptul de stil de conducere a fost propus în anii '30 de către Lewin. Liderul impune fiecărui membru sarcina de lucru şi persoana cu care să coopereze pentru îndeplinirea sarcinilor şi atingerea obiectivelor (orientare spre sarcini). puterea (fig.indispensabile. conducătorul poate facilita sau inhiba participarea membrilor echipei la luarea deciziilor. nuanţate ulterior de către Tannenbaunm şi Schmidt sunt următoarele: Stilul autoritar 1. spre sarcină sau spre oameni. Lippitt şi White. responsabil al disciplinei. arbitru. controlor al relaţiilor interne. 5. Autoritarul tinde să dea o notă personală laudei şi criticii faţă de fiecare persoană. de către Lippitt şi White. planificator. expert.3). 4. membrii grupului nu se implică activ în viaţa grupului. care facilitează sau inhibă participarea membrilor echipei la luarea deciziilor. Krech şi Crutchfield au identificat 14 funcţii ale liderului: executant. cercetările au fost extinse şi pe grupuri oficiale. Între cele două orientări extreme. regăsindu-se aceleaşi caracteristici definitorii pentru fiecare. 3. alţii se implică doar superficial). 2. exemplu. ideolog. Astfel. Puterea este concentrată în mâinile liderului care ia singur deciziile. reprezentant al grupului în exterior. administrator de recompense şi pedepse. În situaţia concretă de conducere. ţap ispăşitor. comportamentele liderului se organizează de-a lungul unui continuum. cel democratic încurajează dezbateri în grup pentru adoptarea deciziilor prin consens. simbol al grupului. în timp ce liderul laissez-faire lasă deplină libertate grupului de a lua decizii. în fapt. organizaţionale. Tehnicile şi etapele activităţii sunt dictate de către autoritate astfel încât următorii paşi sunt în mare măsură incerţi pentru subordonaţi.

4. se votează soluţia finală Stil democratic Şeful defineşte limitele. 119) Stilul participativ 1. 2. Grupul are libertate deplină atât în deciziile individuale cât şi în cele de grup. Membrii sunt liberi să lucreze cu cine doresc şi împărţirea sarcinilor este lăsată la latitudinea grupului. Deciziile sunt luate în grup. participă la viaţa grupului. 1985. cere grupului să decidă Şeful permite subalternilor să lucreze fără a impune restricţii LAISSEZ-FAIRE Fig. cu o minimă participare a liderului. liderul furnizează două sau mai multe alternative între care ei să poată alege. Completă non-participare din partea liderului. încurajat şi asistat de lider. fără a fi cerute. 4. implicarea în acest proces şi ponderea responsabilităţii liderului şi grupului în cele trei stiluri şi în variantele intermediare. 3. Membrii se implică activ în discuţie şi decizie. Liderul nu ia parte la discuţiile de grup dar furnizează informaţii membrilor atunci când îi sunt cerute.Conducere axată pe şef Utilizarea autorităţii de către şef Şeful adoptă decizii şi le anunţă Şeful “vinde” decizii Şeful prezintă idei şi provoacă întrebări Stil consultativ AUTORITAR Conducere axată pe subalterni Aria de libertate a subalternilor Şeful prezintă schiţe de decizii susceptibile de modificare Stil orientat spre consens PARTICIPATIV Şeful prezintă probleme.3 Scala comportamentelor de conducere Tannenbaunm şi Schmidt (Adaptat după Luthans. 5. obţine sugestii. Liderul este obiectiv în evaluări şi centrat pe fapte atunci când laudă sau critică. 3. Rare comentarii spontane despre activităţile membrilor. 39 . 1997. Stilul laissez-faire 1. p. dacă sunt necesare sfaturi tehnice. apud Luca. nici o încercare de a aprecia sau regla cursul evenimentelor Modul de adoptare a deciziilor. 2.

Grila este construită într-un sistem cartezian în care pe axa orizontală se evaluează preocuparea liderului pentru calitatea rezultatelor muncii (productivitate. stilul autoritar este efectiv atunci când diferenţa de experienţă şi competenţă între şef şi subordonaţi este mare şi când sarcinile de muncă sunt precis structurate. de la stilul autoritar radical spre stilul laissez-faire absolut. ceea cu nu exclude posibilitatea unor orientări simultane în grade diferite către oameni şi sarcini. Fenomene negative generate de stilurile extreme Fiecare dintre ele este potrivit unei anume situaţii şi unui anumit tip de raport între şef şi subordonaţi. cu ajutorul căreia fiecare conducător îşi poate identifica propriul stil de conducere şi. Grila conducerii Grila conducerii elaborată de Blake şi Mouton (1964) are ca punct de plecare aceleaşi două orientări distincte ale comportamentului de conducere: oameni (relaţii umane) şi sarcini (productivitate). insatisfacţie. Grila conducerii este o matrice a stilurilor potenţiale de conducere. în timp ce stilul laissez-faire este mai potrivit atunci când nivelul de competenţă al subordonaţilor este ridicat şi sarcinile de muncă sunt mai slab structurate. dimpotrivă la apatie. iar pe axa verticală se evaluează preocuparea liderului pentru relaţiile interpersonale din grupul de muncă. Scala prezintă o descreştere progresivă a utilizării autorităţii de către şef. De data aceasta ele nu mai sunt extremele unui continuum. ori. rezultate din combinarea extremelor variabilelor (patru stiluri situate în colţurile grilei) şi a valorilor medii ale acestora. susţinerea şi satisfacţia angajaţilor (fig.sunt prezentate în figura de mai sus. 5. duce la apariţia unor manifestări agresive deschise sau mascate.duce la indisciplină.creşte tensiunea dintre grup şi lider. respectarea standardelor de execuţie etc. Astfel.). Ponderea implicării grupului în luarea deciziei creşte proporţional cu aria de libertate a subalternilor şi cu responsabilitatea pe care şi-o asumă. pentru oameni. stilul laissez-faire . 40 .4). Stilurile extreme (autoritar şi laissez-faire) generează o serie de fenomene negative: stilul autoritar . neimplicare. Fiecare stil de conducere este definit de o pereche de valori ale celor două variabile: preocuparea pentru rezultate şi. respectiv. poate învăţa cum să adopte un stil mai eficient. ci două dimensiuni distincte. creşterea frecvenţei manifestărilor agresive. Autorii grilei au definit cinci stiluri de bază. dacă este necesar. insatisfacţie generată de anxietate.

9 8 7 6 5 4 3 redusă 2 1 1. în absenţa unei strategii coerente de abordare a sarcinilor şi a unor raporturi de colaborare cu subalternii. 5. ei îşi vor îndeplini sarcinile la un nivel înalt de performanţă. Liderul care practică acest stil încearcă să găsească o cale de compromis între exercitarea autorităţii şi asigurarea satisfacţiei angajaţilor. Acest stil este mai frecvent la persoanele aflate în pragul pensionării sau la cele care ratând mai multe promovări. Premisa pe care se construieşte acest stil este că dacă angajaţii nu îşi îndeplinesc atribuţiile pentru care sunt plătiţi.5) este în egală măsură centrat pe atingerea unor producţii înalte (5) şi pe menţinerea unui moral satisfăcător al angajaţilor (5). şi-au pierdut entuziasmul.9 PREOCUPAREA PENTRU OAMENI redusă înaltă PREOCUPAREA PENTRU REZULTATE Fig. ca într-un joc de sumă egală.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. prin asigurarea unui climat de muncă plăcut.1) acordă un interes prioritar rezultatelor (9) şi unul redus oamenilor (1).9) se preocupă puţin de producţie (1). ei trebuie înlocuiţi.4 Grila managerială Blake şi Mouton Conducătorul populist (1. cât şi pentru oameni (1).Conducătorul centrat pe sarcină (9. resursele alocate unui aspect sunt consumate de la celălalt. Conducătorul moderat-oscilant (5. rezolvând problemele pe măsură ce apar la nivelul minimei rezistenţe. Se presupune că centrarea liderului pe cele două aspecte – muncă şi omeni – este complementară. acest lider consideră că subordo-naţii sunt doar instrumente pentru realizarea producţiei.5 9. Conducătorul secătuit (1.1 9 5. 41 . motivaţia şi energia. El este interesat doar de menţinerea propriei poziţii în organizaţie. Stilurile descrise mai sus au ca element comun raportarea conducătorului la sarcinile de muncă şi la oameni ca la două orientări conflictuale. şi foarte mult de confortul oamenilor (9). înaltă 9 1.1) este caracterizat de o preocupare redusă atât pentru rezultate (1). el pleacă de la premisa că dacă angajaţilor li se oferă condiţii agreabile de muncă.

cei mai mulţi conducători au variante de stil în care centrarea pe oameni şi sarcină se poate exprima prin combinaţii valorice diverse (3. În acest fel. 4. ei înţeleg mai bine miza şi îşi dezvoltă interese congruente cu ale organizaţiei. stilul de rezervă pare a reflecta mai bine comportamentul tipic de conducere. şi un altul păstrat în rezervă pe care îl activează în situaţii specifice. frecvent. de regulă. ca fiind cel mai bun.9) reuşeşte să se implice maximal pe ambele direcţii.1. cât şi de oameni (9).Conducătorul centrat pe grup (9.8. ci mai degrabă o proiecţie a stilului dorit.4). De asemenea. 42 . Chiar dacă acest stil este considerat. cercetătorii sunt de acord că nu există un stil optim şi universal eficient. fiind preocupat atât de rezultate (9). El consideră că atingerea performanţei organizaţionale este cu atât mai posibilă cu cât angajaţii sunt implicaţi în mai mare măsură să participe la fazele de realizare a obiectivelor. s-a observat că stilul dominant nu este neapărat expresia felului de a fi al conducătorului. 9. Mulţi conducători au un stil dominant. Cele cinci stiluri descrise de Blake şi Mouton sunt stiluri pure care arareori pot fi identificate în practică. devin mai responsabili şi mai coezivi. rezolvate prin confruntare directă şi deschisă. Conflictele inerente sunt acceptate şi asumate.

1). Modelul clasic este inspirat din modelul Shannon-Weaver (1949) de tip cibernetic. nehotărâre. De-a lungul timpului. psihologi. aparent. Procesul de comunicare: perspective. Reţele de comunicare în grup 3. manageri. Comunicarea verbală 4. el a făcut şi face obiectul unor preocupări susţinute şi foarte variate. politicieni. Principala limită a modelului este ignorarea faptului că în comunicare sunt implicaţi indivizi supuşi unor influenţe de natură psihologică. ce nu ridică nici un fel de probleme în a fi înţeles şi utilizat. admiraţie. Comunicarea nonverbală 1. În orice situaţie socială participanţii sunt conştienţi de prezenţa celorlalţi şi sunt influenţaţi de aceasta. destinat să explice modul de transmitere a informaţiei prin telefon. la cea interacţională. fiind „esenţială pentru viaţa personală şi socială a individului”. care.Tema 6 Comunicarea în grupuri 1. banal. normativă şi axiologică. Şi totuşi. Comunicarea se dovedeşte a fi inevitabilă în situaţiile de interacţiune. Cei care consideră utilă şi provocatoare abordarea problemei comunicării. în care un emiţător transmite un mesaj către receptor. termenul comunicare pare un loc comun. socială. componente 2. inepuizabile. lingvişti. modelele propuse pentru a descrie procesul au evoluat de la abordarea liniară. dezaprobare. la rândul său este influenţat. acest „motor vital. sociologi. (1967) a devenit o maximă frecvent citată de cei care identifică în orice situaţie socială un context comunicaţional. El descrie comunicarea ca pe un proces liniar şi secvenţial. teamă etc. 43 . componente La prima vedere. În momentul în care se transmite o informaţie se produce o influenţă asupra subiectului receptor şi un efect retroactiv asupra emiţătorului. Se consideră că există comunicare ori de câte ori comportamentul unei persoane are legătură cu al altei persoane sau atunci când apare o influenţă interpersonală oricât de slabă. începând de la nevoia de comunicare ca nevoie fundamentală a fiinţei umane şi ajungând la dezvoltarea capacităţii de a comunica în mod autentic şi satisfăcător. Chiar şi prin tăcere se comunică: îndoială. dimensiunile sale sunt deopotrivă interesante şi. lideri. terapeuţi. context. furie. pentru a se ajunge la abordare tranzacţională (fig. complex şi imens al societăţii” aparţin unor categorii foarte variate: educatori. cele două roluri fiind complet separate unul de celălalt. Aserţiunea „nu putem să nu comunicăm” lansată de Watzlawick et al. context. Indiferent dacă este vorba de comunicarea de masă sau de cea interpersonală. Procesul de comunicare: perspective.

18) Perspectiva interacţională îi descrie pe cei doi comunicatori ca schimbând succesiv rolurile de emiţător şi. 1996. receptor. În orice situaţie socială participanţii sunt conştienţi de prezenţa celorlalţi şi sunt influenţaţi de aceasta. iar componentele procesului se află într-o permanentă interdependenţă. respectiv. Comunicarea ca tranzacţie În abordarea tranzacţională. 1967): Comunicarea este inevitabilă. În momentul în care se transmite o informaţie se produce o influenţă asupra subiectului 1 Palo Alto este situat aproape de San Francisco. Aici se află o parte a Universităţii Stanford şi sediile unor companii high-tech din Silicon Valley. orice schimbare a unui element component va induce modificări la nivelul altor componente. 44 . Ei au identificat câteva caracteristici ale comunicării interpersonale. Se consideră că există comunicare ori de câte ori comportamentul unei persoane are legătură cu al altei persoane sau atunci când apare o influenţă interpersonală oricât de slabă. Abordarea tranzacţională a comunicării este propusă de cercetătorii şcolii de la Palo Alto1. fiecare agent al comunicării este simultan receptor şi emiţător de mesaj.Abordarea liniară emiţător receptor emiţător receptor Metafora telegrafului Abordarea interacţională emiţător receptor receptor emiţător Partida de ping-pong Abordarea tranzacţională emiţător/receptor emiţător/receptor Metafora orchestrei Fig. cunoscute sub numele de axiome ale comunicării (Watzlawick. 1 Trei perspective asupra comunicării (Sursa: DeVito. p. membri ai aşa-numitului colegiu invizibil.

în planul relaţiei accentul cade pe trăirile pe care aceste cuvinte le produc interlocutorului – cum se spune. la rândul său este influenţat. Sunt însă şi situaţii în care egalitatea nu este de dorit. pentru propria sănătate. nehotărâre. viteza de vorbire. este uneori mai important decât primul în structurarea interacţiunii. c) stabilirea de relaţii cu ceilalţi. Comunicarea satisface scopuri interacţionale De Vito (1996) identifică şase scopuri esenţiale (dar nu unice) ale comunicării: a) descoperirea personală. b) descoperirea lumii externe. Comunicarea este un proces simetric sau complementar. sunt autentici şi deschişi spre cunoaştere. Scuzele sunt folosite pentru a atribui cauzele propriilor acţiuni trecute unor influenţe exterioare care nu ne sunt imputabile (de ex. reciproc satisfăcătoare. alături de comportamentul nonverbal servesc la autoprezentare. Relaţiile complementare facilitează învăţarea (ca în cazul elev – profesor) şi acţiunea eficientă. Chiar şi prin tăcere se comunică: îndoială. în acest caz. Alegerea subiectelor de discuţie (sau evitarea unora). Primul nivel îl reprezintă conţinutul explicit al comunicării care conduce spre scopul declarat al interacţiunii. Comunicarea este ireversibilă Probabil că cel mai mare neajuns al comunicării orale este că „nu poate fi luată înapoi” mai ales în cazul afirmaţiilor făcute sub imperiul emoţiilor negative. d) schimbarea atitudinilor şi comportamentelor.receptor şi un efect retroactiv asupra emiţătorului. admiraţie. deşi mai puţin evident. după cum are la bază egalitatea sau diferenţa partenerilor. cu efecte pozitive sau negative în funcţie de context. se respectă şi nu încearcă să se domine. pot fi aduse corecţii sau nuanţări pentru a atenua semnificaţii excesiv de dure sau pentru a ne autodisculpa. Dacă partenerii se află pe poziţii inegale impuse de statutul lor sau de plusul de forţă al unuia dintre ei. cunoscută sub numele de managementul impresiei. În planul conţinutului sunt predominante cuvintele – ce se spune. apar relaţii complementare. Comunicarea este multi-dimensională Conţinutul şi relaţia Există două niveluri interrelaţionate la care se desfăşoară comunicarea. Ulterior. Justificările şi scuzele sunt posibilităţi de a retuşa prestaţii necorespunzătoare. trebuie să accepte autoritatea profesională a medicului său. care nu este întotdeauna uşor de obţinu. teamă etc. dezaprobare. Principiile formulate de cercetătorii şcolii de la Palo Alto pentru a explica specificul tranzacţional al comunicării sunt: 45 . Aserţiunea „nu putem să nu comunicăm” lansată de Watzlawick et al. anumite cuvinte sau expresii utilizate. Aşa se întâmplă atunci când partenerii dispun de aceleaşi competenţe.: ameninţări). cum ar fi cea a pacientul care. când subordonatul ascultă de cel care deţine autoritatea legitimă. iar cel de al doilea este cel al relaţiei dintre parteneri. e) jocul şi distracţiile. Cel de al doilea nivel. Comunicarea eficientă trebuie să se bazeze pe egalitate. planul relaţiei aparţine metacomunicării. accentul. furie. se construiesc relaţii simetrice. care. (1967) a devenit o maximă frecvent citată de cei care identifică în orice situaţie socială un context comunicaţional.

chiar curtenitor. Contextul comunicării Contextul este suma circumstanţelor în care se desfăşoară un anumit eveniment. derivate din toate acestea. 2005. iar componentele procesului se află într-o permanentă interdependenţă. neimplicat emoţional. în acelaşi timp. contextul fizic poate fi interpretat de un nou membru al grupului ca ostil doar pentru că nu este suficient cunoscut. considerând inutilă investiţia de timp şi energie în relaţie. încălzire. Chiar şi atunci când întâlnim pentru prima dată pe cineva. atunci ne vom comporta politicos. iar la un moment dat şeful intră în încăpere. fiecare agent al comunicării este simultan receptor şi emiţător de mesaj. dar.. 1996. nu doar numărul membrilor audienţei se schimbă. de dispoziţia şi interesele de moment (prezentul) şi de aşteptările pe care le avem de celălalt (viitorul). demografic. se expune influenţei acestuia. 8 şi 307. Dacă. Orice act de comunicare face parte dintr-un proces cu trecut. O’Hair et al. acustică. şi. Dacă însă anticipăm că nu ne vom mai întâlni. comparând-o cu alte persoane cunoscute pentru a ne putea adapta mai uşor în interacţiune. să controleze mai atent gesturile şi mimica. credinţele. el include situaţia în care se găsesc partenerii. fapt ce-l va determina să modifice conţinutul mesajului. el se va simţi subaltern. Contextul cultural include stilul de viaţă. obiectele care o mobilează şi oamenii care o populează. gradul de luminozitate. ecologic care dobândesc semnificaţii încărcate social datorită interacţiunilor interpersonale. atunci comunicăm mai degrabă oficial. având rolul de coleg. p. Adeseori. Patru aspecte contextuale trebuie avute în vedere atunci când se interacţionează şi se comunică (De Vito. prezent şi viitor. o evaluăm şi o categorizăm concordant cu experienţa anterioară în situaţii similare. ca şi asupra modului în care se spune. 40). p. cultural. un ansamblu de reguli de grup în raport cu care un comportament este acceptabil sau nu. De fiecare dată când comunicăm suntem influenţaţi de experienţele pe care le-am acumulat (trecutul). emiţătorul încearcă să îl influenţeze pe receptor. valorile. Fiecare participant îşi asumă în comunicare un rol rezultat al poziţiei ocupate de o persoană într-un grup. ci şi rolul vorbitorului. de exemplu. Dacă dorim ca în viitor să reluăm comunicarea cu o persoană. codul în care este formulat (cuvintele de jargon pot să dispară). p. 1995. componentele mediului fizic. Contextul îşi pune amprenta asupra a ceea ce se spune. implicându-ne mai mult. relaţia existentă între ei şi personalităţile lor (Luca.Participarea la comunicare este continuă şi simultană Conform acestui principiu. 34): 1) contextul fizic 3) contextul relaţional 2) contextul cultural 4) contextul temporal Contextul fizic este format din elementele tangibile ale mediului în care se produce interacţiunea: încăperea. 46 . cineva vorbeşte în faţa colegilor.

Contextul relaţional sau sociopsihologic este conturat de relaţiile dintre statusurile celor implicaţi în interacţiune. canalul. între membri. codul. contextul poate fi greşit perceput şi/sau interpretat. care impune nevoia de armonizare cu ceea ce s-a întâmplat sau spus până atunci. fapt ce afectează interacţiunea: o Momentul săptămânii. conexiunea inversă (feedback) şi contextul (fig. Din perspectivă temporală. cum este cea dintre şeful grupului şi membri. disonanţele şi a păstra sau a aduce interacţiunea într-un registru emoţional pozitiv.unii oamenii sunt matinali. alţii vesperali sau chiar păsări de noapte şi îşi organizează activitatea în funcţie de aceste momente ale zilei.Încălcarea acestor norme este sesizată în mod spontan şi sancţionată în scopul menţinerii lor şi al sentimentului de securitate pe care îl conferă membrilor grupului. o Momentul istoric: perioada anului căreia îi ese specifică o anumită activitate a grupului. Există tipuri generice de relaţii. Fiecare dintre cele patru tipuri de context este influenţat şi le influenţează pe celelalte. zgomotul de canal. de aceea atingerea scopurilor interacţionale depinde de măsura în care interlocutorii se adaptează flexibil tuturor caracteristicilor contextuale. Contextul temporal este dictat de desfăşurarea în timp a interacţiunii. al zilei . elementele componente identificate sunt agenţii comunicării. în funcţie de care anumite aşteptări sunt sau nu legitime într-o interacţiune. de normele culturale. Context emiţător efect receptor mesaje emiţător receptor efect zgomot feedback 47 . Componentele procesului de comunicare În orice abordare analitică a comunicării. mesajul. de caracterul oficial sau colocvial al situaţiei. pentru a evita neînţelegerile. 2).

2 Componentele procesului de comunicare Emiţător-receptorul Cuvântul compus emiţător-receptor subliniază participarea completă la comunicare a fiecărei entităţi. Cel care transmite mesajul (emiţător) receptează în acelaşi timp propriul său mesaj şi pe al partenerului. ce măsuri crezi că trebuie luate în aceste condiţii de criză? să îl împiedice pe interlocutor să vorbească înainte de a asculta mesajul: Nu am citit tot raportul. întrebarea „Înţelegi ce încerc să îţi spun? ” sau propoziţia „Această afirmaţie este falsă” sunt metamesaje. emiţătorul având posibilitatea de a verifica în orice moment primirea. gesturi. dar ştiu că . semne grafice etc. înţeles. acceptarea şi descifrarea corectă a mesajului.. 48 . se emit şi metamesaje. prin care informaţia circulă în sens invers. aprobat.. mesajul de tip feedforward este destinat: să anticipeze mesajul ce urmează: Mă tem că n-o să-ţi placă ce îţi voi spune. În comunicarea faţă-în-faţă. acceptat. Pentru ca mesajul să poată fi decodificat de către receptor. în calitate simultană de emiţător şi receptor de mesaj. Acest mesaj anticipează mesajul care va urma. Metamesaje Adeseori. de la receptor spre emiţător.Fig. aşa cum o face prefaţa sau cuprinsul într-o carte. Mesajele feedback Procesul de comunicare se autoreglează datorită conexiunii inverse (feedback FB). preambulul unui capitol sau coperta unei reviste. Atenţia la semnalele partenerului indică dorinţa vorbitorului de a şti dacă este auzit. în paralel cu aceste informaţii. intonaţie. Mesaje Mesajul propriu-zis este suma informaţiilor transmise intenţionat sau nu partenerului. definite ca mesaje despre mesaje. este necesar ca acesta să acorde aceleaşi semnificaţii simbolurilor codului ca şi emiţătprul. Mesajele de pregătire Emiţătorul poate emite un semnal de avertizare-pregătire a receptorului în vederea recepţionării mesajului – (FFW) feedforward. Codificarea – decodificarea Codul este ansamblul simbolurilor folosite pentru a reprezenta şi transmite o informaţie. De exemplu. expresii emoţionale. elementele codului pot fi cuvinte. să îl plaseze pe partener într-un anumit rol din care acesta să participe la comunicare: Ca specialist în probleme de comunicare. reguli gramaticale. cu ajutorul cuvintelor sau al altor coduri.

1). tactilă. ele permit accesul practic nelimitat la comunicare. de câte 5 persoane. Y şi cerc (fig. el poate fi fizic. 1). canalele folosite sunt cel auditiv şi cel vizual Zgomot Orice factor care poate împiedica transmiterea. înţelegerea sau interpretarea corectă a mesajului este un zgomot.Canalul Canalul de comunicare este mediul prin care mesajul este transmis partenerului. 49 . cea mai frecventă în grup. În anul 1951 Alexander Bavelas şi Harold J. stea. vizuală. informaţia circulă prin structuri numite reţele de comunicare în care fiecare partener ocupă o poziţie ce îi conferă mai mult sau mai puţin acces la schimbul de informaţii. Leavitt au întreprins cercetări experimentale în laborator asupra comunicării în grupuri mici. Tab. Reţele de comunicare în grup În procesul de comunicare. prejudecăţi ale receptorului Emoţii pe care le trăieşte receptorul în timp ce primeşte şi interpretează mesajul Semantic Diferenţe de sensuri acordate de emiţător şi receptor simbolurilor din codurile folosite Utilizarea jargonului grupului Insuficienta cunoaştere a sensurilor simbolurilor Limbajul imprecis 2. gustativă – le corespund tot atâtea canale de comunicare. Reţelele de tip multicanal se obţin prin completarea reţelei cerc cu canale de comunicare între fiecare dintre membrii grupului. olfactivă. 1 Tipuri de zgomot de canal Tip de zgomot Fizic (zgomot de canal) Definiţie Interferenţă aflată pe canalul de transmitere Exemplu Sunete care distrag atenţia sau împiedică receptarea auditivă Ochelarii de soare Psihologic Interferenţă de natură cognitivă Stereotipuri. psihologic sau semantic (tab. folosind patru condiţii experimentale: în lanţ. În cazul comunicării faţă-în-faţă. modalităţilor senzoriale – auditivă.

plasată singură într-un cubicul. În reţelele stea şi Y s-au utilizat cel mai mic număr de mesaje (deci timp de comunicare scurt). stea şi cerc. urmate de reţeaua lanţ şi cerc. 1 Reţele de comunicare Experimentul realizat de Bavelas şi Leavitt Grupul trebuia să rezolve o sarcină pentru care fiecare persoană.analytictech. Y şi lanţ. Timpul. prin accesibilitatea diferenţiată a canalelor pentru participanţi. De asemenea. primea o singură unitate de informaţie. Cubiculele permiteau în mod diferenţiat comunicarea între membri.lanţ stea Y cerc multicanal Fig. Chiar dacă în reţeaua cerc s-au produs cele mai multe erori. Ei puteau comunica cu ceilalţi trimiţându-le mesaje scrise. membrii grupului trebuiau să îşi împărtăşească informaţiile. şi numărul erorilor corectate a fost mai mare decât în celelalte tipuri de reţele. ei putând trimite mesaje prin fantele din pereţi. dar în sens contrar aşteptărilor. Cele mai puţine erori s-au înregistrat în reţelele stea. Y. tipul de reţea şi locul în reţea determină rolul de lider al grupului. Cele patru modele utilizate (condiţii experimentale) au fost dispunere a membrilor grupului în lanţ.htm S-a constatat că tipul de reţea influenţează timpul necesar rezolvării sarcinii. Precizia. Care dintre reţele permite rezolvarea cea mai rapidă a sarcinii? Ne-am aştepta ca pe primul loc să se situeze reţeaua cerc. performanţa grupului şi satisfacţia membrilor în timpul comunicării. 50 . Pentru a rezolva sarcina. numărul acestor fante fiind variabil de la o variantă la alta a experimentului. iar pe ultimul lanţul sau steaua. Sursa: http://www.com/networks/commstruc.

Bavelas şi Leavitt consideră că sursa diferenţelor de performanţă este nivelul de centralizare a reţelei. Ameliorarea. deoarece în acestea din urmă situaţiile sunt inevitabil mai complicate. lanţ şi cerc. Ocupantul poziţiei centrale este cel mai satisfăcut de activitatea sa. de aceea satisfacţia tuturor este mai mare decât în cazul reţelelor restrictive. 1950). Leavitt a analizat consecinţele asupra tipului de mesaje pe care le transmite persoana aflată în poziţia centrală în reţea. Reţelele restrictive (în lanţ. decizând ce şi când transmite mai departe.Cu cât poziţia este mai centrală. Concluziile deduse din experimentele desfăşurate de Bavelas şi Leavitt sunt doar parţial valabile în cazul reţelelor de comunicare naturale. Ocupantul poziţiei centrale transmite puţine mesaje cu conţinut informaţional. fiecare persoană având acces egal la informaţie. care integrează informaţiile primite de la ceilalţi membri. Dispecerul poate controla circulaţia informaţiei. Y şi stea. Membrii reţelei cerc au fost cel mai satisfăcuţi de interacţiune. în organizaţii. Şi acordul faţă de persoana care să fie liderul a fost maxim în reţeaua stea. iar accesul participanţilor la informaţie este inegal. el furnizând cu precădere soluţii pentru grup. la fel ca şi satisfacţia persoanei aflate într-o poziţie favorizată. 51 . în grupuri primare. iar în reţelele flexibile (cerc) participanţii au o mai mare libertate de a folosi canalele. Acestea sunt: Din poziţia centrală se transmit cele mai multe mesaje. indicele de conexiune şi de periferialitate (Leawitt. au urmat lanţ. urmată de reţeaua Y. participarea nerestricţionată la comunicare face dificilă adoptarea rapidă a deciziilor. Membrii grupului care au lucrat în cerc au considerat că puteau obţine rezultate şi mai bune.Satisfacţia. maximum de centralizare fiind asociat cu cele mai bune rezultate. stea şi Y) permit contactul unei persoane numai cu o anumită parte a reţelei şi implicit accesul dificil la întreaga informaţie. Liderul. Pentru a compara structurile de comunicare s-au calculat indicele de centralitate (Bavelas. cu atât controlul exercitat asupra procesului de comunicare va fi mai mare. Reţelele restrictive au grade diferite de centralizare (maximum la cea de tip stea). 2004). 1951) (Chelcea. În situaţiile de criză însă. pentru a diminua apoi în ordinea deja menţionată. Persoana aflată în nodul central al reţelei (în stea sau Y) joacă rolul de dispecer. nici unul dintre parteneri nu îşi poate folosi poziţia în reţea pentru a dobândi putere individuală. Reţelele flexibile sunt descentralizate. în timp ce partenerii din reţeaua stea nu au sesizat posibilitatea vreunei îmbunătăţiri a performanţei. Acesta a apărut cel mai repede în reţeaua stea.

ci şi o condiţie esenţială a dezvoltării intelectului uman. Scuzele sunt folosite pentru a atribui cauzele propriilor acţiuni trecute unor influenţe exterioare care nu ne sunt imputabile (de ex. asamblate în mesaj prin reguli gramaticale. Competenţa lingvistică este nivelul abilităţii unei persoane de a-şi transpune gândurile. O problemă importantă legată de comunicarea verbală o reprezintă nivelurile competenţei lingvistice şi. 4. codul utilizat este format din cuvinte limbii. al gesturilor şi al altor numeroase semnale tipuri de semnale. este necesar ca cel mai competent să îşi adapteze complexitatea mesajului la nivelul de înţelegere al partenerului.: ameninţări). Toate acestea generează reacţii ale celor care ne văd. 38). ritmul. acest mod de a comunica este strâns legat de vorbire.” Forme de comunicare nonverbală Comunicarea paraverbală Numită şi paralimbaj. concretizate în evaluări cum ar fi: „Ce elegant s-a îmbrăcat. p. al expresiei faciale. Comunicarea non verbală Chiar dacă pentru cei mai mulţi dintre noi comunicarea înseamnă cuvinte. enumeră justificările şi scuzele ca posibilităţi de a retuşa prestaţii necorespunzătoare. intenţiile în cuvinte sau de a înţelege un mesaj receptat (Luca. a celei socio-comunicaţionale ale vorbitorului.3. Limbajul nu este doar un instrument al comunicării. volumul. 2005. timbrul. Probabil că cel mai mare neajuns al comunicării orale este că „nu poate fi luată înapoi” mai ales în cazul afirmaţiilor făcute sub imperiul emoţiilor negative. Ulterior.” „Are mers de sportiv. pot fi aduse corecţii sau nuanţări pentru a atenua semnificaţii excesiv de dure sau pentru a ne autodisculpa. Componentele sale sunt pronunţia. Se apreciază că aproape 40% din 52 . trăirile. Sigur merge în vizită.” „Cred că nu se simte bine. McLaughlin et al. pe care o particularizează şi o completează adeseori. pauzele semnificative. intonaţia. Comunicarea verbală poate fi orală . Atunci când între interlocutori există diferenţe de competenţă lingvistică.vorbire (se adresează analizatorului auditiv) sau scrisă (se adresează analizatorului vizual). Comunicarea verbală În comunicarea verbală. respectiv. foarte des comunicăm fără a spune vreun cuvânt prin intermediul modului în care suntem îmbrăcaţi. deci să dispună de competenţă socio-comunicaţională. accentul.

profesorul se uită insistent la elevul de la care aşteaptă un răspuns şi se mişcă sau ridică palmele spre acesta atunci când doreşte să îl oprească. 2005): gesturile ilustratoare au rolul de întărire a mesajului verbal (exemplu: negarea prin clătinarea capului sau a palmei). Elementele paraverbale devin esenţiale în comunicarea intermediată de telefon când nu avem acces la indici vizuali nonverbali. un element foarte important mesajului didactic. Acelaşi gest emblemă poate avea semnificaţii diferite în culturi diferite. ne jucăm cu bijuteriile sau cu ne foim pe scaun. În clasă. de exemplu. sunt neintenţionate şi. degetele în V pentru victorie. de unde şi pericolul de a-i vexa pe cei din alte culturi 53 . în timp ce punem o întrebare. În clasă. 1995. pentru a-i indica faptul că aşteptăm să răspundă. Atunci când participăm la o discuţie tensionantă. înţelegerea mesajului fiind afectată negativ. pronunţia răspicată şi tare a cuvintelor trădează (comunică) supărare. Limbajul corpului Gesturile Gestica este ansamblul mişcărilor pe care le facem cu întregul corp sau doar cu unele segmente ale lui şi îndeplinesc funcţii de comunicare diferite (Luca. căutării termenilor potriviţi.înţelesurile comunicării sunt datorate elementelor paraverbale (Hybels şi Weaver. Şi gestul de a sublinia pe tablă un cuvânt în timpul predării este o modalitate de a transmite că acolo se află un concept cheie. dificultăţilor emoţionale prin care trece vorbitorul. dar apoi coborâm privirea spre gură. Vorbirea pe un ton ridicat şi cu multe inflexiuni trădează iritare şi dorinţa de a domina într-o dispută. de multe ori. prin care este marcat sfârşitul unei secvenţe de propoziţie sau de frază. Pauzele gramaticale constituie punctuaţia sonoră a discursului. Ele por fi semnul nehotărârii. gesturile emblemă înlocuiesc mesajul verbal. Studiile arată că o persoană care vorbeşte într-un ritm alert este percepută de către ascultători ca fiind mai competentă. având un înţeles de sine stătător care poate fi exprimat în cuvinte. gesturile regulatoare reglează alternanţa intervenţiilor într-o conversaţie. degetul peste buze pentru a indica secretul. Expresia „Şi tăcerea e un răspuns” indică semnificaţiile pe care pauzele nongramaticale le au în discursul verbal. ridicarea din umeri ca semn al neştiinţei. De exemplu. fluturarea mâinii la despărţire. Este întotdeauna folosit în mod intenţionat. ele nu au un înţeles propriu. dacă nu vrem să vedem ceva întoarcem capul în direcţia opusă. p. şi constituie convenţii specifice unei anumite culturi: salutul. privim interlocutorul în ochi. semnificaţia lor putând fi înţeleasă numai prin asociere cu cuvintele pe care le-au însoţit. gesturile adaptoare indică stări emoţionale. şi ritmul excesiv de lent poate să plictisească auditoriul. ritmul prea alert al vorbirii poate deveni obositor. elevii îşi anunţă intenţia de a vorbi prin ridicarea a două degete. 125). greu de controlat. Cu toate acestea.

jena sau cinismul. o persoană pe care o admirăm. o anume formulă verbală de salut. fermitate. zâmbetul. un şef. Postura Postura sau poziţia corpului atunci când mergem. atunci când ascultăm. nelinişte şi preocupare. în timp ce o persoană supusă ţine capul plecat. potrivită tipului de relaţie şi situaţiei în care are loc interacţiunea. mersul pe vârfuri . Gesturile emblemă sunt de obicei strict ritualizate . prietenii. A sta pe scaun într-o poziţie relaxată.folosind un gest care pentru ei are o semnificaţie diferită (exemplu: semnul făcut cu degetele pentru OK are înţelesuri obscene în unele ţări).plecăciunea şi salutul se fac în concordanţă cu tipul de interacţiune: salutăm cu gesturi diferite o persoană necunoscută atunci când intrăm într-o încăpere. Zâmbetul Prin zâmbet exprimăm o gamă variată de stări emoţionale. înroşirea. sprâncenele ridicate. O persoană dominatoare cu capul dat pe spate lasă impresia că priveşte lumea de sus. dinamică sau chiar intrigantă. în fiecare din situaţiile enumerate mai sus folosim. autoritară / agresivă. dar nu o cunoaştem prea bine. intenţia de a-i invada spaţiul personal pentru a-l intimida.fire flexibilă. Aplecarea corpului în faţă în timpul unei conversaţii semnifică. îainte de a comunica prin cuvinte. Sesizăm încruntarea. Zâmbesc politicos şi profesional cei care interacţionează frecvent cu publicul şi trebuie să se facă plăcuţi şi agreabili (zâmbet de prezentare). după caz. stăm sau şedem comunică multe despre ceea ce este şi ceea ce crede că este o persoană. simultan cu gestul emblemă. furie. ca şi despre starea sa emoţională pe parcursul interacţiunii şi atitudinile faţă de partener. bucuria. direcţia privirii şi insistenţa sau ezitarea ei. Gesturile „vorbesc” despre trăirile afective şi despre temperamentul unei persoane. părinţii. mersul apăsat este semn de hotărâre. membrii comunică intens prin posturile lor. 54 . intrând în spaţiul nostru personal sau chiar intim este percepută ca impulsivă. precum plăcerea. fiind specifică celor cu un statut mai înalt. Zâmbim încurajator atunci când interlocutorul pare a fi intimidat şi ezită să se exprime. fraţii. la fel ca expresia şi postura: o persoană care gesticulează amplu. privim cu precădere ochii şi gura interlocutorului. paşii târâiţi sunt semn de lene sau depresie etc. cu braţele depărtate de corp şi gesticulând larg indică siguranţă de sine şi control asupra situaţiei. surpriza. gesturile puţine indică stăpânire de sine sau temperament flegmatic. Desigur. Expresia feţei Partea cea mai expresivă corpului este faţa prin care se comunică extrem de multe semnificaţii. colegii. interes faţă de interlocutor. În etapa de formare a grupului. zâmbim de faţadă pentru salvarea obrazului după ce am căzut şi ne-a văzut cineva.

muşcarea. interceptarea privirii este semnul dorinţei de a comunica şi avertizează asupra formei de interacţiune va urma (eventualele intenţii agresive. Mulţi încearcă să dea impresia că sunt mai fericiţi decât sunt în realitate. Emoţia pozitivă: exprimarea de emoţii pozitive este percepută mai favorabil decât a emoţiilor negative. Buller şi Woodall. competente social şi adaptabile. pişcarea. îmbrâncirea. aşteaptă un răspuns). dobândim prin experienţă controlul a numeroase din expresiile noastre emoţionale. iar el. Există culturi în care atingerile sunt permise. Multe cercetări au arătat că persoanele atractive fizic sunt percepute ca fiind mai sociabile. Aspectul fizic este primul indiciu nonverbal prin care primim informaţii despre celălalt. A privi pe cineva înseamnă a-i recunoaşte prezenţa. Uneori ne ascundem sau ne mascăm emoţiile. explorează lumea prin atingere cu buzele. într-o relaţie oficială. în timp ce în altele persoanele practic nu se ating. iar evitarea lui este interpretată ca nesinceritate. de sex opus sau superioară ca statut social. a-l confirma. îmbrăţişarea. umărul. iar în anumite situaţii simulăm trăiri emoţionale concordante cu aşteptările partenerilor. Printre tipurile de mişcări efectuate atunci când atingem pe cineva se numără: pălmuirea. Multe dintre neînţelegerile în comunicarea interculturală sunt cauzate de diferenţa de semnificaţie a 55 . înghiontirea. bătutul pe umăr. agăţarea. în bună parte. spatele. p. alteori le exagerăm. În unele culturi orientale este interzis să priveşti în ochi o persoană mai în vârstă. Privirea Principalele caracteristici ale privirii sunt direcţia. Imediat după naştere. mângâierea. 93). pot fi atinse mâna. ghidarea (Burgoon. faptul că doreşte să-ţi spună ceva sau dimpotrivă. Învinşii zâmbesc atunci când este anunţat învingătorul. În fiecare cultură există reguli implicite şi explicite (coduri ale manierelor) privind părţile corpului celuilalt care pot fi atinse şi sau nu în situaţii de diferite tipuri. preocupare faţă de cineva aflat în dificultate. mâneca hainei. la rândul lui. deoarece se dezvoltă înaintea altor modalităţi senzoriale. În culturile vestice păstrarea contactului vizual semnifică deschidere spre comunicare. strângerea mâinii. involuntară. obrazul celuilalt.Exprimarea emoţiilor Multe dintre emoţiile noastre îşi au originea în interacţiunea cu ceilalţi şi pot influenţa comportamentul partenerilor. ciupirea. şutul. În public de exemplu. dar regulile sunt diferite şi semnificaţia atingerii diferă în funcţie de cultură. tendinţa de a-şi ascunde intenţiile. frecvente şi variate. gâdilarea. 1989. Există diferenţe culturale în ceea ce priveşte semnificaţia privirii. semnificaţia acestor atingeri în contextul fiecărei relaţii. Emoţia adecvată situaţiei: manifestăm bucurie în prezenţa cuiva fericit. cu mâinile. piedica. Comunicarea prin atingere Comunicarea prin atingere este poate cea mai primitivă formă de comunicare. inteligente. gestul având semnificaţia de sfidare. durata şi reciprocitatea. lipsă de maniere şi de respect. dominatoare. copilul este mângâiat cu multă afecţiune. Mama însărcinată mângâindu-şi pântecul comunică cu fătul. De aceea. chiar dacă expresivitatea emoţională este.

În funcţie de gradul de intimitate pe care le comunică. Atingeri prieteneşti: grad moderat de intimitate. în schimb femeile evită mai intens decât bărbaţii să fie atinse de persoane de sex opus. 134). diferitele forme de atingere pot fi ordonate astfel (Burgoon. 1996. Persoanele în vârstă evită mai mult atingerea din partea sexului opus decât tinerii. De asemenea. ghidarea mâinii elevului care învaţă să scrie. Evitarea atingerii Chiar dacă în general avem tendinţa de a-i atinge pe alţii şi a ne lăsa atinşi. înlăturarea unei gene din ochiul celuilalt. Fiecare interpretează gesturile proprii şi ale celuilalt conform codurilor care îi sunt familiare. caracteristici de personalitate influenţează disponibilitatea pentru comunicarea prin atingere. efectuate de persoane între care există relaţii apropiate. sărutul. Instrumentală Ajutarea unei persoane să coboare. calde: felicitări. îmbrăţişare oficială. Bărbaţii. Atingeri romantice: grad mare de intimitate. Ritual de întâlnire. 94): Atingeri funcţionale/ profesionale: cele mai puţin intime. Afro-americanii comunică prin atingere mai des decât euro-americanii. consolare. ghidarea cuiva aflat în dificultate. Funcţiile atingerii sunt enumerate mai jos: Comunicarea de emoţii pozitive care exprimă suportul afectiv. îmbrăţişare caldă. atitudinilor sau sentimentelor celuilalt. 56 . de multe ori. derutantă. cu rol instrumental: luarea pulsului de către medic. frecvenţa atingerilor între copii de-a lungul anilor de şcoală scade mai rapid la euro-americani în comparaţie cu afro-americanii. semnificaţia totală a interacţiunii ajungând să fie diferită şi. de despărţire sau de felicitare. incluziunea şi interesul sexual. Cei care sunt reticenţi în comunicarea orală şi se autodezvăluie cu dificultate evită atingerile celorlalţi. p. Japonezii se ating între ei mai rar decât anglo-saxonii. bătaia pe spate. atingerea umărului. Exteriorizarea voioşiei Controlarea comportamentului. lovirea palmelor partenerului în timpul jocului. de regulă. sunt formale şi reglementate prin norme sociale: salut. se remarcă tendinţa actuală ca prezenţa intruşilor să nu îi stânjenească pe protagonişti. 1989.gesturilor pentru interlocutori aparţinând unor culturi diferite. mai mult decât femeile. Atingeri cu rol social: se produc în public. cu mişcări specifice: strângerea mâinii sau a braţului. aprecierea. se produc. Profesorul îl atinge pe umăr pe elevul care vorbeşte în timpul orei cu colegul de bancă pentru a-i atrage atenţia că încalcă o regulă de disciplină. evităm să fim atinşi în anumite circumstanţe şi de către anumite persoane. Există diferenţe mari în acceptarea atingerii între locuitorii diferitelor continente. Activarea sexuală: cea mai intensă intimitate. Buller şi Woodall. p. strângerea mâinii. care la rândul lor se ating mai puţin decât europenii din sudul continentului (DeVito. evită să fie atinşi de persoane de acelaşi sex. în particular.

Bibliografie Chelcea. Jackson. Bucureşti: Comunicare.A.com/networks/commstruc.W. 57 .htm Watzlawick..M. DeVito. Pragmatics of human communication: A study of interactional patterns. O’Hair. J. Martin’s Press.. J. 2nd ed. J. Beavin. Beavin. and paradoxes.H. (2004).. New York: W. Friedrich. Norton. P.. M.D. Watzlawick. New York: HarperCollins. Wiemann.ro http://www. W. (1995). Competent communication.O. 1967. S. New York : St. (1996). pathologies. and paradoxes.W. Essentials of human communication.D. pathologies.W. Norton.H. Wiemann. D. Iniţiere în cercetarea sociologică. P.. Pragmatics of human communication: A study of interactional patterns. Jackson. G.. D..analytictech. New York.. J. (1967). D.

cu condiţia de a nu le afecta intimitatea. impalpabilă şi totuşi. Zona oficială sau socială (aproximativ 120 cm) în care au loc interacţiunile în sensul cel mai larg. perceptibilă care ne înconjoară în permanenţă. este uneori adecvată pătrunderea în spaţiul intim al elevului. presupune atingerea (eventuală) şi mirosirea celuilalt. Pe parcursul convorbirii individuale cu elevul sau părinţii. A interacţiona atât de apropiat în situaţii publice este considerat nepotrivit. între parteneri care se cunosc. Teritorialitatea 1.: protective bubble). încredere. Mărimea zonelor de interacţiune variază. Dacă cineva vi se adresează de la o distanţă mai mare de 2 m (distanţă de la care personale sunt doar saluturile) înseamnă că vrea ca toată lumea să audă ce vă spune. profesorul se poate plasa în zona personală a acestuia pentru a comunica interes. la limita ei încă mai putem percepe mirosul corpului şi /sau al parfumului interlocutorului. 1959): Zona intimă (aproximativ 45 cm). dar nu au relaţii apropiate. astfel. vedem cele mai mici detalii ale feţei. În ea au acces persoane cunoscute şi apropiate. Comunicarea prin utilizarea spaţiului Normele spaţiale În comunicarea faţă-în-faţă ne plasăm la distanţa la care ne simţim confortabil în relaţia cu partenerul şi. confirmarea şi protejarea partenerului. de la o cultură la alta. sinceritate. ca dimensiune. Zona publică (de regulă peste 150 cm) presupune simpla existenţă într-un spaţiu comun fără nici o relaţie directă. Comunicarea prin utilizarea spaţiului 2. Zona personală. asupra căreia putem exercita controlul şi care ne apără de contacte dezagreabile. Distanţa normală pentru o comunicare oficială dintre 58 . În activitatea cadrelor didactice însă. Utilizarea acestei distanţe permite interacţiuni intense. este o sferă de protecţie (engl. îi comunicăm nonverbal distanţa socială (rezultat al diferenţei de status) şi/sau psihologică pe care dorim să o păstrăm. (aproximativ 90 cm). rezervată relaţiilor foarte apropiate. Privacitatea 3.Tema 7 Spaţiu şi teritoriu în grupuri 1. În interiorul ei ne simţim în siguranţă. pentru a-i acorda consolare prin atingere fizică sau pentru a-i descuraja comportamentele indezirabile printr-o invadare resimţită ca ameninţătoare. dar interacţiunea poate fi definită pe patru niveluri de proximitate (Hall. imperfecţiunile etc. Cea mai mare parte a interacţiunilor profesionale se desfăşoară la această distanţă. este cu atât mai mare cu cât distanţa socială este mai mare.

Individul consideră că privacitatea i-a fost invadată atunci când persoane străine se apropie la o distanţă fizică mai mică decât cea la care se simte psihologic în siguranţă sau când acestea reuşesc să obţină informaţii pe care individul le consideră strict personale şi deci nedisponibile pentru străini. 392) este caracteristica indivizilor de a controla şi menţine contactul cu ceilalţi la nivelul dorit. 2. În interacţiuni pozitive creşterea apropierii este asociată creşterii atracţiei. Privacitatea Privacitatea (Altman. În primul rând. Dacă pe parcursul unei conversaţii apropierea este prea mare. p.un individ şi un grup este de 3 . încrucişarea braţelor.6 m. individul poate alege să manevreze elementele fizice din jurul său. cu sau fără posibilitatea de contact vizual şi/ sau fizic. se poate indica gradul de implicare socială dorit prin alegerea locului în incintă. 1975. fără acordul sau invitaţia explicită a utilizatorului său. circumstanţe şi dispoziţie care este nivelul optim de intensitate a interacţiunilor sale cu ceilalţi şi elaborează în mod concordant strategii de folosire adecvată a mediului înconjurător. eticheta Privat afişată pe uşile unor încăperi afirmă în mod lipsit de orice echivoc interdicţia intrării în spaţiul astfel marcat. binevenit. Pentru reglarea privacităţii. însoţite uneori şi de evitarea contactului vizual (Brigham. 512). pentru delimitarea spaţiului său personal în care accesul celuilalt este nedorit sau. interlocutorul invadat în spaţiul său personal impune distanţa psihologică confortabilă prin restabilirea distanţei fizice. individul decide în funcţie de moment. sub această distanţă fizică fiind imposibilă menţinerea distanţei psihologice necesare acestui tip de comunicare. individul poate negocia folosirea aceluiaşi loc cu alţi utilizatori. aceeaşi uşă deschisă fiind semnul disponibilităţii care încurajează accesul celor din jur. Uşa închisă a camerei sau biroului personal indică explicit dorinţa de privacitate. 1991. pe când în interacţiuni negative creşterea proximităţii duce la creşterea respingerii şi a agresivităţii. p. în termeni de durată. angajarea în comportamente defensive (mimică distantă. Fiecare interlocutor are tendinţa să folosească în mod neconştientizat propriile coduri nonverbale (pe care le-a învăţat încă din copilărie şi care au devenit parte integrantă a deprinderilor sale comportamentale) atât în exprimarea proprie. apud Deaux şi Wrightsman. comentarii) şi crearea de bariere prin utilizarea de obiecte aflate la îndemână. Deosebirile dintre modul în care interpretează fiecare participant la comunicare spaţialitatea pot afecta derularea comunicării verbale. 59 . În al doilea rând. privire fixă. mai aproape sau mai departe de partener. dimpotrivă. În sfârşit. 1984. cât şi în descifrarea comportamentului celuilalt. moment şi tip de activităţi desfăşurate.

Acest teritoriu este impregnat de deprinderi în aşa de mare măsură încât dacă altcineva îi modifică organizarea. public (Deaux şi Wrightsman. deoarece afectează firescul interacţiunii prin aparenta ameninţare pe care o sugerează. 3. Asupra teritoriilor primare – camera proprie. marcării. Apropierea (reflexă în cazul deficienţilor vizual) are rolul de a facilita recepţia. Cultura Americanii stau mai departe de interlocutor decât sud. iar persoana cu statut mai înalt impune distanţa de interacţiune.sau est-europenii. Subiectul discuţiei Distanţa dintre interlocutori este mai mică atunci când discută un subiect personal. sunt mai puţin controlate şi exclusive şi se frecventează cu oarecare regularitate – strada din faţa casei. fie strict reglementat. Utilizând criteriile gradului de control exercitat de către ocupant şi durata proprietăţii asupra teritoriului (provizorie sau pe termen lung). nemulţumire şi iritare. cât şi de posibila suspiciune de homosexualitate. masa preferată 60 . Teritoriile secundare sunt împărţite cu alţi beneficiari. dar este interpretată de partener ca „invadare” şi chiar o posibilă ameninţare. cât şi la animale ce vizează comportamentul asociat obţinerii. 1984. ca membru al mai multor grupuri sociale. în acest teritoriu se organizează locul şi poziţia obiectelor utile. împarte cu alţii o serie de teritorii în care accesul este fie liber. cu precădere în contactele cu alţi bărbaţi. Fiecare individ. p. 2. Deficienţele senzoriale Persoanele cu deficienţe de auz sau vedere au tendinţa de a încălca mai frecvent limitele spaţiului personal al interlocutorului. automobilul personal şi locul de muncă – individul (sau grupul) simte că are control total. 5. controlării şi apărării unui teritoriu. Teritorialitatea Teritorialitatea este o caracteristică întâlnită atât la om. bărbaţii preferă să menţină o distanţă mai mare decât femeile. Fenomenul este şi mai pregnant atunci când interlocutorul nu conştientizează dificultăţile de recepţie ale celuilalt. Sexul Încă de la vârste foarte mici. 1995). decât unul impersonal. mai frecventă în cazul bărbaţilor. convertindu-se într-o schemă mentală ce alimentează capacităţile de a fi găsite fără efort şi de a forma deprinderi legate de această schemă (Şchiopu. atitudinea faţă de intimitate fiind probabil determinată atât de dorinţa lor de independenţă. dublate de efortul de a restabili ordinea anterioară. faptul creează dezordine. Statutul Persoanele cu statut egal stau mai aproape una de cealaltă decât persoanele cu statut diferit. 706). casa. Atunci când solicităm o favoare ne plasăm mai aproape de interlocutor decât atunci când criticăm pe cineva. fapt adeseori stânjenitor. 4. secundar. 3. Acesta este zona geografică sau arhitecturală controlată sau stăpânită de o persoană sau un grup.Factori care influenţează comunicarea prin utilizarea spaţiului 1. iar utilizarea este de lungă durată. se descrie existenţa a trei forme de teritorii umane: primar.

Marcarea şi delimitarea teritoriului se poate realiza cu ajutorul a trei categorii de marcatori: marcatori de delimitare. există inscripţii pe uşi „trecerea interzisă”. 1991. Instituţiile publice şi firmele au spaţii rezervate doar unor categorii de personal. ca şi gradul redus al interacţiunilor private pe care le ocazionează. fumează ca şi cum întreaga atmosferă i-ar aparţine. Dintre caracteristicile teritoriilor publice pot fi amintite normele proprii. ne marcăm teritoriul cu „marcatori centrali” – bagaje pe care le plasăm pe scaunul din sala de aşteptare. contaminarea – a face teritoriul celuilalt impur – exemplul cel mai banal este a fuma în spaţiul pentru nefumători: nefumătorii nu au cum să se apere de fumul de ţigară. ce devin imperative pentru ocupanţi. ca în cazul celui primar. locul în sala de curs. restaurantele şi teatrele. ci public).la un anumit restaurant. farfuria sau paharul cu care marcăm într-un bar masa pe care dorim să o ocupăm – pentru a-i avertiza pe ceilalţi că teritoriul este „ocupat”. 1991. Teritoriile publice sunt zone accesibile oricui. Nu întotdeauna ceilalţi respectă teritoriul sau marcajele şi pătrund într-o zonă spaţială în care stânjenesc interlocutorul. p. Astfel de teritorii sunt parcurile. jaloane şi cordoane care delimitează „spaţiul nostru” de „spaţiul lor” etc. 173). Deşi nu poate fi invocată proprietatea asupra unui teritoriu secundar. invazia – pătrunderea în teritoriul celuilalt şi. Chiar şi atunci când ne aflăm temporar într-un spaţiu neutru. contaminatorul nu se sinchiseşte de drepturile lor. bibliotecile şi parcările publice. însemne ale gradului militar sau ale statutului în organizaţie comunică tuturor celor interesaţi apartenenţa purtătorilor la o anume organizaţie şi avertizează asupra statutului şi rolului pe care îl joacă într-o anume situaţie. 172): violarea spaţiului – pătrunderea în spaţiul cuiva fără permisiune. a căror ocupare se produce conform principiului „primul sosit. 61 . situaţie în care teritoriul se deplasează o dată cu ocupanţii săi. prin aceasta. imposibilitatea de acces la el creează iritare şi chiar ostilitate faţă de cel care îl ocupă. care pot deveni ocazional teritoriu secundar pentru anumite grupuri sau chiar primar pentru persoane aflate în strânsă interacţiune. primul servit“. clar delimitate prin „marcatori de delimitare” de cele destinate clienţilor sau publicului. terenul de sport etc. „Marcatorii individuali” sau „însemnele speciale” – uniformă. Există trei tipuri de nerespectare a acestor reguli (De Vito. schimbarea semnificaţiei acelui spaţiu (spaţiul nu mai este privat. ecusoane. „rezervat pentru personal”. p. de data aceasta nefiind definit prin elemente fizice. marcatori centrali şi marcatori individuali (De Vito.

persoana invadată îşi poate chiar abandona teritoriul. teritoriile primare. 3. la limită. Braşov: Ed. 2. p. (2004). iniţiativă şi tendinţe dominatoare. Apoi au primit să rezolve sarcina din experimentul lui Bavelas şi Leavitt. Bucureşti: Ed. Rogge a cercetat posibila legătură între poziţia spaţială centrală în grup şi rolul de lider. Cum reacţionaţi când vă este invadat spaţiul personal? Bibliografie Luca. P. administrarea în grup pe parcursul îndeplinirii sarcinilor. ulterior au preluat iniţiativa şi sau comportat ca şefi. potenţiali lideri şi b) persoane cu niveluri scăzute ale acestor variabile. Etapele designului cercetării au fost: Administrarea de teste pentru a identifica două categorii de persoane: a) persoane cu nivel ridicat de extraversie. Amploarea şi violenţa acestei reacţii poate îmbrăca diverse forme. S-a constatat că. considerând-o preferabilă unei partajări neconfortabile. arată Luca (1995. M. I-a considerat pe cei din urmă ca având un potenţial scăzut de a fi lideri (non lideri).Reacţia provocată de invadarea teritoriului este mai intensă în cazul teritoriilor primare şi a celor rezervate (prin marcatori) în locurile publice. în locuri publice). Comunicare organizaţională. Explicaţia propusă este că poziţia centrală în grup impune adoptarea de comportamente specifice conducerii şi coordonării activităţii membrilor grupului. Golu. După experimentele desfăşurate de către Bavelas şi Leavitt privind reţelele de comunicare în grupuri mici. demarcarea sa prin ridicarea de bariere fizice care delimitează în mod ostentativ teritoriul şi complicitatea lingvistică a ocupanţilor de drept pentru a-i face pe intruşi să se simtă străini. Plasarea non liderilor în poziţia centrală din reţeaua stea şi a celor cu potenţial de lider în poziţii periferice. deşi iniţial aceştia au încercat să refuze asumarea responsabilităţii (din cauza trăsăturilor de personalitate). Psihologia grupurilor sociale şi a fenomeneleor colective. Identificaţi în spaţiul şcolii. 51). secundare şi publice.R. (2005). Identificaţi ce marcatori folosiţi pentru a indica faptul că temporar stăpâniţi un anumit teritoriu (la locul de muncă. Informarket. Temă 1. precum apărarea teritoriului. Miron. în propria casă. 62 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->